View as Tabell Lista

Artiklar 25-36 av 112

per sida
Fallande ordning
 1. Ett mångtydigt rum
  Ett mångtydigt rum
  Beskrivning
  En bred, både kulturhistorisk och nutidsanknuten, skildring av kyrkobyggnaden och kyrkorummet skriven av en rad forskare alltfrån teologi till arkitektur. Boken är speciellt betydelsefull för alla som på något sätt har intresse eller ansvar för kyrkan som byggnad.
  210,00 kr
 2. Ett utvalt släkte : väckelse och sekularisering : Evangeliska fosterlands-stiftelsen 1856-1910
  Ett utvalt släkte : väckelse och sekularisering : Evangeliska fosterlands-stiftelsen 1856-1910
  Beskrivning

  När Evangeliska Fosterlands Stiftelsen grundades 1856 var avsikten att utgöra en samlingspunkt inom statskyrkan för den kyrkotrogna väckelsen. Med väckelsen introducerades och betonades element som tro och tvivel i det religiösa livet. Men väckelsen tvingades också ta hänsyn till den samhälleliga utvecklingen. I Sverige syns under andra halvan av 1800-talet en begynnande industrialisering och urbanisering. Samtidigt beskars statskyrkans befogenheter, folkrörelserna etablerades och nya ideologier såg dagens ljus. Den här avhandlingen beskriver religionens förändrade ställning samt vilka konsekvenser det fick för EFS.

  125,00 kr
 3. Förlorarnas historia
  Förlorarnas historia
  Beskrivning
  Förlorarnas historia får vi ta del av ett nästan helt negligerat avsnitt ur den svenska historien - katolikernas situation under reformationsförloppet. Med hjälp av brev och dokument, varav några presenteras här för första gången, belyses perioden på ett nytt och spännande sätt. Vi stiftar bekantskap med en färgstark skara: den fördrivne franciskanbrodern Jacob som blir missionär i Mexico, abbedissan Karin Bengtsdotter Gylta i Vadstena, jesuiten Heinrich Schacht som tar sig in i landet utklädd till råttfälleförsäljare, studenten Erik Persson som döms till döden för sina katolska sympatiers skull, kung Erik frilla, Karin Månsdotter som stödde klosterlivet ekonomiskt, historikern Johannes Messenius som dömdes till livstid fängelse på Kajaneborgs fästning. Vi får ta del av argumenten i den debatt som av båda sidor framförs med polemisk skärpa, brinnande övertygelse och ofta humor. Författaren hävdar att, om man inte tar hänsyn till förlorarnas villkor blir historieskrivningen ett illusionsnummer. Historien blir segrarnas historia, oftast därtill en tråkig och tillrättalagd historia, utan nyanser, utan vånda, utan liv. Magnus Nyman är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och präst i Stockholms katolska stift.
  175,00 kr
 4. Förnyarna : mer än en historia om arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse
  Förnyarna : mer än en historia om arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse
  Beskrivning
  Kyrklig Förnyelse var idérörelsen i Svenska kyrkan som år 1959 av kyrkopolitiska skäl tvingades organisera sig som en arbetsgemenskap med medlemmar, styrelse, verksamhetsberättelse och årsmöte. Det som var en visionär alternativrörelse fick ta på sig uppgiften att bli oppositionsrörelse. Ofta har media tacksamt koncentrerat intresset på det oppositionella men alternativen för att bygga levande församlingar med ett rikt gudstjänstliv, autentisk förkunnelse och en fungerande själavård har varit arbetsgemenskapens kallelse. Dag Sandahl tecknar i boken Förnyarna arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses historia och låter läsaren möta viktiga personer och förstå avgörande vägval när det gäller arbetet att bevara katolsk tro och praxis i Svenska kyrkan. aKF har påverkat kyrkolivet på ett avgörande sätt. Efter 50 år finns det anledning att på nytt fråga efter den kallelse till förnyelse som Gud anförtror arbetsgemenskapen. Dag Sandahl är docent i kyrkovetenskap och församlingspräst på norra Öland.
  230,00 kr
 5. Fösonarn vid sitt bröst.
  Fösonarn vid sitt bröst.
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
  • Köp 25 för 188,00 kr/st
 6. Från bönhusrörelse till samarbetskyrka : EFS i Skellefteå som inomkyrklig lekmannarörelse 1923-1976
  Från bönhusrörelse till samarbetskyrka : EFS i Skellefteå som inomkyrklig lekmannarörelse 1923-1976
  Beskrivning
  Skelleftebygden är känd för att vara en genuin EFS-bygd. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens lokalförening där EFS i Skellefteå ville vara en inomkyrklig rörelse och stod på så sätt i ett bestämt förhållande till de båda kyrkoförsamlingarna, Skellefteå S:t Olovs församling och Skellefteå landsförsamling. Hur förhållandet utvecklades under den här tiden, är en av huvudfrågorna i denna bok.
  195,00 kr
 7. Från kyrka till wellbeing. Omarbetad och aktualisterad handbok i kyrkokunskap
  Från kyrka till wellbeing. Omarbetad och aktualisterad handbok i kyrkokunskap
  Beskrivning
  I denna handbok tar författarna med oss från den första kristna kyrkans framväxt över medeltid och reformation fram till vår egen tid.Boken har en lättöverskådlig uppläggning. Foton och illustrationer är valda utifrån pedagogisk och funktionell synvinkel.
  125,00 kr
 8. Från prästvälde till lekmannastyre : Evangeliska fosterlands-stiftelsen som inomkyrklig lekmannaröre
  Från prästvälde till lekmannastyre : Evangeliska fosterlands-stiftelsen som inomkyrklig lekmannaröre
  Beskrivning
  Spännande saker hände vid Svenska kyrkans möte med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS), som bildades 1856. I vissa kyrkliga kretsar uppstod motsättningar på grund av teologin och lekmannaengagemanget inom EFS. Men även det motsatta förhållandet inträffade, att nära samarbete etablerades mellan kyrkoförsamlingar och EFS. Dessa två skilda förhållningssätt till EFS kom att prägla Skelleftebygden. Under den första tiden, fram till sekelskiftet, uppstod ett nära och harmoniskt förhållande som en följd av överensstämmelse i teologi och praktik. Denna enhet började dock upplösas när vi tar steget in i 1900-talet. En församlingsinriktad verksamhet ställdes mot ett föreningspräglat synsätt. En viktig grundfråga var relationen präst-lekman under hela undersökningsperioden. Det är sådana här spänningar som behandlas i denna viktiga bok. Den ger fördjupad förståelse för utvecklingen inom Svenska kyrkan och EFS. Karl Axel Lundqvist är teol dr och kh em i Skellefteå landsförsamling.
  215,00 kr
 9. Franciskus av Assisi : poet, revolutionär och sökare
  Franciskus av Assisi : poet, revolutionär och sökare
  Beskrivning
  Franciskus hör bevisligen till 1200-talet, men skillnaden till 2000-talet är i flera avseenden mindre vid närmare eftertanke. Samhället då som nu befinner sig i en oerhörd förvandling ekonomiskt och kulturellt. Kyrkan är på många sätt söndrad och självupptagen, och människor söker andlig vägledning och livsmening på annat håll. Franciskus är i hög grad aktuell, med relevans med miljöfrågor, om vår tids fattigdom, krig och brist på rättvisa. Boken om Franciskus handlar om rättvisa och solidaritet, om hans sökande efter identitet och vem Gud är, om en alternativ livsstil i enkelhet och i bättre harmoni med skapelsen och naturen.
  Franciskus drog sig inte för att ibland göra politiska markeringar mot orättvisor i kyrka och samhälle, men de motiverades då alltid utifrån vad han kände evangeliet uppfordrade till. Evangeliet var inte privatreligion. Det handlade om hela människan, samhället och världen.

  Boken riktar sig till allmänintresserade av medeltidshistoria liksom till de många som årligen besöker Assisi som pilgrimer och vill vandra i Franciskus fotspår. Boken vill med Franciskus som förebild och med perspektiv på samtiden ge bidrag till tankar om en franciskansk väg också i en ny tid.

  Gunnar Granberg, teol.dr vid Uppsala universitet, är författare till flera böcker om kyrkor, arkitektur och konst i kyrkor. Senast Kyrkan i Gamla Uppsala, från katedral till församlingskyrka (2014, Votum förlag). Gunnar Granberg har varit präst vid Svenska kyrkan i Rom under en tioårs period och är väl hemmastadd både i Rom och Assisi

  • Köp 3 för 157,49 kr/st
  • Köp 10 för 148,75 kr/st
 10. Guds Eld över Sverige
  Guds Eld över Sverige
  Beskrivning
  Boken beskriver den karismatiska kristendomens utveckling i Sverige. Tyngdpunkten ligger på olika väckelser under efterkrigstiden.
  150,00 kr
 11. Gudstjänstens rötter : urkyrkans gudstjänst i ljuset av templet, synagogan och måltiden
  Gudstjänstens rötter : urkyrkans gudstjänst i ljuset av templet, synagogan och måltiden
  Beskrivning
  Hur gick gudstjänsten till på apostlarnas tid? Vad var nytt och specifikt kristet, och vad tog man över från den judendom man vuxit upp med?Gudstjänstens rötter tar med läsaren på en upptäcktsfärd till att lära känna urkyrkans gudstjänst sida vid sida med de judiska gudstjänstformerna: templets offerliturgi, synagogans bibelstudiegudstjänst och måltidens bön- och samtalssamling. Urkyrkan hämtade inspiration från de judiska formerna och kombinerade det med en öppenhet för den helige Ande och den levande Frälsarens närvaro mitt ibland sitt gudstjänstfirande folk.Boken bygger på ett stort antal citat från antika texter och är rikt illustrerad med färgbilder av byggnader, målningar och föremål från Nya testamentets omvärld. I text och bild får vi lära känna de första kristnas fascinerande liv när de samlades till detta som är vår allra största kallelse som människor: att fira gudstjänst.Tony Larsson är teolog på Stiftelsen Svenska Folkbibeln och blivande präst i Svenska kyrkan. Han har sin bakgrund i frikyrkan och har bott en period i Jerusalem där han fått ett varmt intresse för kristendomens judiska ursprung. Gudstjänstens rötter är hans första bok, en omarbetning av hans masteruppsats i NT:s exegetik, Den kristna gudstjänstens rötter, som lades fram 2012 vid Göteborgs universitet.Sagt om Gudstjänstens rötter:.Vad var hemligheten bakom de tidiga kristnas gudstjänstliv? Tony Larsson visar såväl på det nära släktskapet med olika judiska gudstjänstformer som på särarten i urkyrkans gudstjänst. Framför allt blottlägger han några viktiga faktorer bakom den tidiga kristna rörelsens attraktionskraft i sin samtid. Sådana insikter är guld värda, speciellt för alla som vill vara med att leda, forma och fira en sann gudstjänst i vår egen tid..Mikael Tellbe, docent i Nya testamentet, lektor vid Örebro Teologiska Högskola och pastor inom Evangeliska Frikyrkan.Att relationen mellan judendom och kristendom är djup vet var och en som är förtrogen med Nya testamentet och kyrkans äldsta historia. Frågan är om kristendomens rötter i judisk tro och tradition märks tydligare än just i gudstjänstfirandet. Denna rikt illustrerade, vetenskapligt vederhäftiga och personligt engagerade bok blottlägger det djupa rotsystem som förenar judar och kristna . en historisk bok med dagsaktuell relevans..Göran Larsson, docent i judaistik, präst i svenska församlingen i Jerusalem, författare och föreläsare.Tony Larssons bok är kunnig - informativ - inspirerande. Det är hjärna och hjärta i god kombination..Carl-Erik Sahlberg, docent i kyrkohistoria, präst i S:ta Clara kyrka, Stockholm
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
  • Köp 25 för 172,00 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 25-36 av 112

per sida
Fallande ordning

 

 

Måndag - Fredag 9.30-17.30
Lördag 10-14

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå