View as Tabell Lista

Artiklar 37-48 av 112

per sida
Fallande ordning
 1. Hans Brask : biskop mellan påvemakt och kungamakt
  Hans Brask : biskop mellan påvemakt och kungamakt
  Beskrivning
  Linköpings stift har bidragit med många namnkunniga personer till kyrkohistorien. En av dem, Hans Brask, var den siste katolske biskopen i Linköpings stift som fick sin utnämning bekräftad av påven. Han tillträdde som biskop 1513 och under 2013 firas ett 500-årsjubileum med ett stort antal arrangemang i Linköpings stift. 1500-talet var en brytningstid mellan katolskt och protestantiskt, mellan ky
  250,00 kr
 2. Hans Brask : en senmedeltida biskop och hans tankevärld
  Hans Brask : en senmedeltida biskop och hans tankevärld
  Beskrivning

  Biskop Hans Brask i Linköping (1464–1538) är i vår tid mest känd för episoden med »brasklappen« vid Stockholms blodbad. Denna lapp har kanske aldrig existerat i verkligheten. Däremot har det bevarats en mängd brev från Brask, vilket gör att han är en av de personer i medeltidens Sverige som man kan kommaallra närmast. Han hade liksom andra senmedeltida biskopar ett stort verksamhetsfält och var på en gång kyrkoledare, politiker och godsherre. Hans intressen var många: saltframställning, antiluthersk litteratur, lagböcker, mat, boktryckning, historiskakrönikor och urkunder och mycket annat. Genom honom får man inblick i den dramatiska tid då Kalmarunionen upplöstes och reformationen inleddes.Per Stobaeus (f. 1975), som är verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet, undersöker i denna doktorsavhandling Brasks tankevärld. Vad säger breven och Brasks handlingar om hans syn på kyrkan och samhället?

  250,00 kr
 3. Heliga Birgitta Uppenbarelser
  Heliga Birgitta Uppenbarelser
  Beskrivning
  Birgitta Birgersdotter (1302/3 - 1373) är internationellt den genom tiderna mest kända svenskan. Här hemma har hon tidvis varit hett omstridd, men hennes personlighets starka vilja, hennes djupa insikter i många vitt skilda kunskapsområden och hennes språkliga lyskraft är oomtvistade. Hon såg sig kallad att vara en kritisk, profetisk budbärare till kyrkan och samhället eller, som det hette på hennes tid, till "kristenheten". I en tid av djup kris manade hon till lydnad för den gudomlige Skaparens vilja och bud och till en aktiv kärlek i medmänniskornas tjänst. Det urval av Birgittas Uppenbarelser i ny översättning som här presenteras tar främst fasta på de tankar och motiv som kan sägas vara kärnan i hennes budskap. Översättningarna har gjorts från den nyss fullbordade vetenskapliga utgåvan av Uppenbarelsenas latinska text. Närmare än så kan man inte komma den verkliga Birgitta, mystikern, profeten, klosterbyggaren och samhällsreformatorn. Introduktion av akademiledamoten Birgitta Trotzig. Urval och översättning av Alf Härdelin, kommentarer av Stephan Borgehammar.
  100,00 kr
 4. Hymnerna om paradiset
  Hymnerna om paradiset
  Beskrivning
  Efraim Syriern, som levde på 300-talet, hör till den österländska kyrkans största namn. Genom sin starkt bibliskt orienterade teologi kan han tala också till västerländska läsare. De senaste årens syrianska invandring har även bidragit till att göra hans tänkande aktuellt. Länge var Efraim Syriern helt okänd i väst, men han har under de senaste årtiondena allt mer uppmärksammats i forskningen. Hymnerna om paradiset är ett av Efraims mest kända verk. I poetiskt djärva, nästan sensuella bilder målar han upp en bild av det första paradiset, som för honom, är identiskt med det kommande paradiset och som redan kan upplevas i Kyrkan. Som exempel på hur teologi kan framställas i poetisk form har dessa hymner få om ens några motsvarigheter. Översatt med inledning och kommentar av Sten Hidal. Ny trycknng av utgåva från 1985
  190,01 kr
 5. I den heliga Birgitta fotspår
  I den heliga Birgitta fotspår
  Beskrivning
  I den heliga Birgittas fotspår låter oss först möta Birgitta i 1300-talet och följa hennes liv och pilgrimsfärder. Läsaren guidas sedan i nutid till många platser med Birgittaminnen i Sverige.2003 firades 700-årsminnet av den heliga Birgittas födelse.Luca Cesarini berättar engagerande om helgonförklaringen, Birgittas klosterorden och alla dem som lever i hennes efterföljd, inte minst Birgittanunnorna i Vadstena.
  100,00 kr
 6. I martyrernas och bekännarnas tid
  I martyrernas och bekännarnas tid
  Beskrivning
  Texter av Cyprianus och Hieronymus Cyprianus föddes i början av 200-talet. Han var verksam i Nordafrika. Kyrkan var under denna tid utsatt för svåra förföljelser. År 250 utnämndes Cyprianus till biskop av Kartago och år 258 led han martyrdöden. I den här skriften föreligger brev och skrifter av den helige Cyprianus samt en skildring av hans martyrdöd. När Hieronymus föddes år 342 var Kyrkans ställning helt annorlunda än under Cyprianus levnad. Kyrkan var nu en tillåten religion i romarrriket och blev statsreligion år 380. 300-talet kännetecknades av olika lärostrider. Och vid koncilierna i Nicea (år 325) och Konstantinopel (år 381) fastställde Kyrkan sin tro. Hieronymus prästvigdes år 378 och hans stora verk var översättningen av Bibeln från hebreiska och grekiska till latin - Versio Vulgata. Han polemiserade även med olika heretiker, bland annat prästen Helvidius, som menade att Jesus hade ett antal bröder som var biologiska barn till Maria och Josef. Katolska kyrkan lär att Maria är semper virgo, alltid jungfru. I skriften "Mot Helvidius", som här återges i utdrag här, argumenterar Hieronymus för den ståndpunkten. Han dog år 420 och helgonförklarades. Översättning och inledningar av Göran Fäldt. Boken är häftad och omfattar 158 sidor
  115,00 kr
 7. I Nicolaus Bothniensis fotspår
  I Nicolaus Bothniensis fotspår
  Beskrivning
  Nicolaus Olai Bothniensis var ordförande vid kyrkomötet i Uppsala 1593, som fick avgörande betydelse för Sveriges kyrkohistoria in i vår tid. I denna bok får vi följa i Bothniensis fotspår från barndomshemmet i Piteå församling, till Gävle skola och Rostocks universitet.
  75,00 kr
 8. Ignatius av Loyola : en bok om att hjälpa själar
  Ignatius av Loyola : en bok om att hjälpa själar
  Beskrivning
  Ignatius av Loyola (1491–1556) hör utan tvekan till de stora gestalterna i kyrkans historia. Förmodligen har ingen annan enskild person under de senaste femhundra åren präglat det religiösa livet inom katolska kyrkan i lika hög grad som den helige Ignatius. Med utgångspunkt i sina egna andliga erfarenheter utformade han en av de klassiska varianterna av kristen spiritualitet. Att det verkligen rör sig om en klassiker, som har något att säga människor i olika tider och kulturer, visar sig i det faktum att den ignatianska spiritualiteten ännu idag fortsätter att ge inspiration och vägledning åt miljontals männi­skor världen över. Även i Sverige kan man konstatera ett tydligt ökat intresse för ignatiansk spiritualitet under de senaste åren.

  När Laura Petris klassiska bok från 1960 nu görs till­ gänglig i en språkligt lätt reviderad version visar sig den bestående halten i hennes insats. Med stor sakkunskap tecknar hon ett inkännande och mångfasetterat porträtt, där dragen av den levande människan Ignatius tydligt träder fram. Hennes medryckande levnadsteckning av människan, ordensgrundaren, mystikern och helgonet Ignatius av Loyola gör hennes biografi till den bästa framställning vi har om honom på svenska

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 9. Katarina av Siena
  Katarina av Siena
  Beskrivning
  Sigrid Undset Den norska nobelpristagarinnan Sigrid Undset arbe- tade under sitt sista levnadsår med en stort upplagd berättelse om Katarina av Siena dominikanordens heliga Katarina tillika ett av Europas skyddshelgon som i 1300-talets Italien blev ryktbar för sina syner och kristna gärningar. Efter Sigrid Undsets död fanns på hennes skrivbord det avslutade verket, inte en tradi- tionsbunden helgonbiografi präglad av dyrkan, utan en bred, socialt och tidshistoriskt dokumenterad skild- ring av en stor kristen personlighet. Vi får i Katarina av Siena möta en av kristenhetens mest framträdande kvinnor, vilkens liv spände mellan djup mystik och oavbrutet arbete för medmänniskans och Kyrkans väl. K a t a r i n a S i g r i d U n d s e t
  260,00 kr
 10. Kättarland : en bok om reformationen i Sverige
  Kättarland : en bok om reformationen i Sverige
  Beskrivning
  Reformationen i Sverige har beskrivits både som en kulturskymning och som det moderna svenska samhällets födelse. I den här boken får vi följa den dramatiska historiska utvecklingen som skapade folkliga protester och samtidigt på sikt innebar att Sverige blev en del av en ny europeisk religionskultur.

  Kättarland tar sin början i senmedeltidens fromhetskultur där rituella handlingar och materiella ting spelade en viktig men inte alltid så entydig roll. Vi får sedan följa det skeende där stora delar av den kulturen omvandlas och kommer att präglas av modernitetens strävan efter förståelse och social ordning. Boken avhandlar också övergripande frågor: om det alls går att tala om reformationen som en typisk historisk förändringsprocess, varför traditionella kyrkliga riter var så viktiga för folket och hur stormaktstidens folkfostran såg ut. För att förstå den omvandling som reformationen i Sverige innebar är det viktigt att undvika de förenklingar som ofta återkommer i vår egen tid; reformationen beskrivs antingen som en befrielserörelse eller som en politiskt motiverad kulturrevolution. Reformationsskeendet präglades i stället till stor del av samspel och förhandling. Boken ger en grundläggande introduktion till reformationen i Sverige men tar också upp olika aktuella frågor inom forskningen

  285,00 kr
 11. Kejsaren i vågskålen och andra märkligheter i Visby stift
  Kejsaren i vågskålen och andra märkligheter i Visby stift
  Beskrivning
  Gotlands kyrkohistoria överflödar av märkliga människoöden, egenartade händelser och sköna kyrkmålningar. Vi möter bland annat herr Jörgen i Endre, som en örn slog ihjäl med sina vingar, den klurige skräddaren i När, som drev den Onde ut ur kyrkan, och kyrkoherde Carl Norrby, som avslöjade »riksspöket« Aurora Florentina Magnusson, som sade sig vara dotter till Gustav IV Adolf. Och vem skrev egentligen vår svenska sommarpsalm Den blomstertid nu kommer? Om detta och mycket annat berättar Carl Henrik Martling i denna underhållande bok om Gotländsk kyrkohistoria.
  150,00 kr
View as Tabell Lista

Artiklar 37-48 av 112

per sida
Fallande ordning

 

 

Måndag - Fredag 9.30-17.30
Lördag 10-14

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå