View as Tabell Lista

Artiklar 37-48 av 118

per sida
Fallande ordning
 1. Guds Eld över Sverige
  Guds Eld över Sverige
  Beskrivning
  Boken beskriver den karismatiska kristendomens utveckling i Sverige. Tyngdpunkten ligger på olika väckelser under efterkrigstiden.
  150,00 kr
 2. Gudstjänstens rötter : urkyrkans gudstjänst i ljuset av templet, synagogan och måltiden
  Gudstjänstens rötter : urkyrkans gudstjänst i ljuset av templet, synagogan och måltiden
  Beskrivning
  Hur gick gudstjänsten till på apostlarnas tid? Vad var nytt och specifikt kristet, och vad tog man över från den judendom man vuxit upp med?Gudstjänstens rötter tar med läsaren på en upptäcktsfärd till att lära känna urkyrkans gudstjänst sida vid sida med de judiska gudstjänstformerna: templets offerliturgi, synagogans bibelstudiegudstjänst och måltidens bön- och samtalssamling. Urkyrkan hämtade inspiration från de judiska formerna och kombinerade det med en öppenhet för den helige Ande och den levande Frälsarens närvaro mitt ibland sitt gudstjänstfirande folk.Boken bygger på ett stort antal citat från antika texter och är rikt illustrerad med färgbilder av byggnader, målningar och föremål från Nya testamentets omvärld. I text och bild får vi lära känna de första kristnas fascinerande liv när de samlades till detta som är vår allra största kallelse som människor: att fira gudstjänst.Tony Larsson är teolog på Stiftelsen Svenska Folkbibeln och blivande präst i Svenska kyrkan. Han har sin bakgrund i frikyrkan och har bott en period i Jerusalem där han fått ett varmt intresse för kristendomens judiska ursprung. Gudstjänstens rötter är hans första bok, en omarbetning av hans masteruppsats i NT:s exegetik, Den kristna gudstjänstens rötter, som lades fram 2012 vid Göteborgs universitet.Sagt om Gudstjänstens rötter:.Vad var hemligheten bakom de tidiga kristnas gudstjänstliv? Tony Larsson visar såväl på det nära släktskapet med olika judiska gudstjänstformer som på särarten i urkyrkans gudstjänst. Framför allt blottlägger han några viktiga faktorer bakom den tidiga kristna rörelsens attraktionskraft i sin samtid. Sådana insikter är guld värda, speciellt för alla som vill vara med att leda, forma och fira en sann gudstjänst i vår egen tid..Mikael Tellbe, docent i Nya testamentet, lektor vid Örebro Teologiska Högskola och pastor inom Evangeliska Frikyrkan.Att relationen mellan judendom och kristendom är djup vet var och en som är förtrogen med Nya testamentet och kyrkans äldsta historia. Frågan är om kristendomens rötter i judisk tro och tradition märks tydligare än just i gudstjänstfirandet. Denna rikt illustrerade, vetenskapligt vederhäftiga och personligt engagerade bok blottlägger det djupa rotsystem som förenar judar och kristna . en historisk bok med dagsaktuell relevans..Göran Larsson, docent i judaistik, präst i svenska församlingen i Jerusalem, författare och föreläsare.Tony Larssons bok är kunnig - informativ - inspirerande. Det är hjärna och hjärta i god kombination..Carl-Erik Sahlberg, docent i kyrkohistoria, präst i S:ta Clara kyrka, Stockholm
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
  • Köp 25 för 172,00 kr/st
 3. Hans Brask : biskop mellan påvemakt och kungamakt
  Hans Brask : biskop mellan påvemakt och kungamakt
  Beskrivning
  Linköpings stift har bidragit med många namnkunniga personer till kyrkohistorien. En av dem, Hans Brask, var den siste katolske biskopen i Linköpings stift som fick sin utnämning bekräftad av påven. Han tillträdde som biskop 1513 och under 2013 firas ett 500-årsjubileum med ett stort antal arrangemang i Linköpings stift. 1500-talet var en brytningstid mellan katolskt och protestantiskt, mellan ky
  250,00 kr
 4. Hans Brask : en senmedeltida biskop och hans tankevärld
  Hans Brask : en senmedeltida biskop och hans tankevärld
  Beskrivning
  Biskop Hans Brask i Linköping (1464–1538) är i vår tid mest känd för episoden med »brasklappen« vid Stockholms blodbad. Denna lapp har kanske aldrig existerat i verkligheten. Däremot har det bevarats en mängd brev från Brask, vilket gör att han är en av de personer i medeltidens Sverige som man kan kommaallra närmast. Han hade liksom andra senmedeltida biskopar ett stort verksamhetsfält och var på en gång kyrkoledare, politiker och godsherre. Hans intressen var många: saltframställning, antiluthersk litteratur, lagböcker, mat, boktryckning, historiskakrönikor och urkunder och mycket annat. Genom honom får man inblick i den dramatiska tid då Kalmarunionen upplöstes och reformationen inleddes.Per Stobaeus (f. 1975), som är verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet, undersöker i denna doktorsavhandling Brasks tankevärld. Vad säger breven och Brasks handlingar om hans syn på kyrkan och samhället?
  250,00 kr
 5. Heliga Birgitta Uppenbarelser
  Heliga Birgitta Uppenbarelser
  Beskrivning
  Birgitta Birgersdotter (1302/3 - 1373) är internationellt den genom tiderna mest kända svenskan. Här hemma har hon tidvis varit hett omstridd, men hennes personlighets starka vilja, hennes djupa insikter i många vitt skilda kunskapsområden och hennes språkliga lyskraft är oomtvistade. Hon såg sig kallad att vara en kritisk, profetisk budbärare till kyrkan och samhället eller, som det hette på hennes tid, till "kristenheten". I en tid av djup kris manade hon till lydnad för den gudomlige Skaparens vilja och bud och till en aktiv kärlek i medmänniskornas tjänst. Det urval av Birgittas Uppenbarelser i ny översättning som här presenteras tar främst fasta på de tankar och motiv som kan sägas vara kärnan i hennes budskap. Översättningarna har gjorts från den nyss fullbordade vetenskapliga utgåvan av Uppenbarelsenas latinska text. Närmare än så kan man inte komma den verkliga Birgitta, mystikern, profeten, klosterbyggaren och samhällsreformatorn. Introduktion av akademiledamoten Birgitta Trotzig. Urval och översättning av Alf Härdelin, kommentarer av Stephan Borgehammar.
  100,00 kr
 6. Hymnerna om paradiset
  Hymnerna om paradiset
  Beskrivning
  Efraim Syriern, som levde på 300-talet, hör till den österländska kyrkans största namn. Genom sin starkt bibliskt orienterade teologi kan han tala också till västerländska läsare. De senaste årens syrianska invandring har även bidragit till att göra hans tänkande aktuellt. Länge var Efraim Syriern helt okänd i väst, men han har under de senaste årtiondena allt mer uppmärksammats i forskningen. Hymnerna om paradiset är ett av Efraims mest kända verk. I poetiskt djärva, nästan sensuella bilder målar han upp en bild av det första paradiset, som för honom, är identiskt med det kommande paradiset och som redan kan upplevas i Kyrkan. Som exempel på hur teologi kan framställas i poetisk form har dessa hymner få om ens några motsvarigheter. Översatt med inledning och kommentar av Sten Hidal. Ny trycknng av utgåva från 1985
  190,01 kr
 7. I den heliga Birgitta fotspår
  I den heliga Birgitta fotspår
  Beskrivning
  I den heliga Birgittas fotspår låter oss först möta Birgitta i 1300-talet och följa hennes liv och pilgrimsfärder. Läsaren guidas sedan i nutid till många platser med Birgittaminnen i Sverige.2003 firades 700-årsminnet av den heliga Birgittas födelse.Luca Cesarini berättar engagerande om helgonförklaringen, Birgittas klosterorden och alla dem som lever i hennes efterföljd, inte minst Birgittanunnorna i Vadstena.
  100,00 kr
 8. I martyrernas och bekännarnas tid
  I martyrernas och bekännarnas tid
  Beskrivning
  Texter av Cyprianus och Hieronymus Cyprianus föddes i början av 200-talet. Han var verksam i Nordafrika. Kyrkan var under denna tid utsatt för svåra förföljelser. År 250 utnämndes Cyprianus till biskop av Kartago och år 258 led han martyrdöden. I den här skriften föreligger brev och skrifter av den helige Cyprianus samt en skildring av hans martyrdöd. När Hieronymus föddes år 342 var Kyrkans ställning helt annorlunda än under Cyprianus levnad. Kyrkan var nu en tillåten religion i romarrriket och blev statsreligion år 380. 300-talet kännetecknades av olika lärostrider. Och vid koncilierna i Nicea (år 325) och Konstantinopel (år 381) fastställde Kyrkan sin tro. Hieronymus prästvigdes år 378 och hans stora verk var översättningen av Bibeln från hebreiska och grekiska till latin - Versio Vulgata. Han polemiserade även med olika heretiker, bland annat prästen Helvidius, som menade att Jesus hade ett antal bröder som var biologiska barn till Maria och Josef. Katolska kyrkan lär att Maria är semper virgo, alltid jungfru. I skriften "Mot Helvidius", som här återges i utdrag här, argumenterar Hieronymus för den ståndpunkten. Han dog år 420 och helgonförklarades. Översättning och inledningar av Göran Fäldt. Boken är häftad och omfattar 158 sidor
  115,00 kr
 9. I Nicolaus Bothniensis fotspår
  I Nicolaus Bothniensis fotspår
  Beskrivning
  Nicolaus Olai Bothniensis var ordförande vid kyrkomötet i Uppsala 1593, som fick avgörande betydelse för Sveriges kyrkohistoria in i vår tid. I denna bok får vi följa i Bothniensis fotspår från barndomshemmet i Piteå församling, till Gävle skola och Rostocks universitet.
  75,00 kr
 10. Ignatius av Loyola : en bok om att hjälpa själar
  Ignatius av Loyola : en bok om att hjälpa själar
  Beskrivning
  Ignatius av Loyola (1491–1556) hör utan tvekan till de stora gestalterna i kyrkans historia. Förmodligen har ingen annan enskild person under de senaste femhundra åren präglat det religiösa livet inom katolska kyrkan i lika hög grad som den helige Ignatius. Med utgångspunkt i sina egna andliga erfarenheter utformade han en av de klassiska varianterna av kristen spiritualitet. Att det verkligen rör sig om en klassiker, som har något att säga människor i olika tider och kulturer, visar sig i det faktum att den ignatianska spiritualiteten ännu idag fortsätter att ge inspiration och vägledning åt miljontals männi­skor världen över. Även i Sverige kan man konstatera ett tydligt ökat intresse för ignatiansk spiritualitet under de senaste åren.

  När Laura Petris klassiska bok från 1960 nu görs till­ gänglig i en språkligt lätt reviderad version visar sig den bestående halten i hennes insats. Med stor sakkunskap tecknar hon ett inkännande och mångfasetterat porträtt, där dragen av den levande människan Ignatius tydligt träder fram. Hennes medryckande levnadsteckning av människan, ordensgrundaren, mystikern och helgonet Ignatius av Loyola gör hennes biografi till den bästa framställning vi har om honom på svenska

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 37-48 av 118

per sida
Fallande ordning

 

 

Sommaröppettider: 6/5 till 31/7 

Måndag - Fredag 10-17
Lördag stängt

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå