View as Tabell Lista

Artiklar 49-60 av 112

per sida
Fallande ordning
 1. Klara av Assisi
  Klara av Assisi
  Beskrivning
  Klara av Assisi (1193-1253( var unik. Hon var den första kvinnan i kyrkans historia som själv skrev en ordensregel för sin nya orden. En kontemplativ nunna som lyckades motstå påvar och kardinaler i en hjärteangelägenhet och ända behäll deras respekt.Några månader efter hennes död infogade påven henne på listan över heliga jungfrur. Här översätts hennes skrifter och dokumenten omkring hennes helgonförklaring till moderna svenska. Översättare är Henrik Roelvink, teol dr och katolsk präst, verksam i Vadstena.
  • Köp 3 för 216,00 kr/st
  • Köp 10 för 204,00 kr/st
  • Köp 25 för 192,00 kr/st
 2. Kvinnlig motkultur och katolsk mission
  Kvinnlig motkultur och katolsk mission
  Beskrivning

  Sankt Josefsystrarna i Danmark och Sverige 1856-1936

  150,00 kr
 3. Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden : en motkultur i det moderna samhället
  Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden : en motkultur i det moderna samhället
  Beskrivning
  En intressant skildring av de kvinnliga klostren och kongregationernas etablering i Sverige och det viktiga arbete de utfört. Läs om Birgittinernas återkomst till vårt land, om hur franskt mötte svenskt när Dominikansystrarna etablerade sig och om Josefsystrarnas sociala arbete.
  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
  • Köp 25 för 148,00 kr/st
 4. Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår : 1300 - 2000-talen
  Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår : 1300 - 2000-talen
  Beskrivning
  Heliga Birgitta avled 1373 och kanoniserades 1391. Redan under livstiden var hon omtalad för sina uppenbarelser och sin undergörande förmåga och känd över nästan hela Europa. Människor i stora skaror följde i hennes fotspår: en lång rad kvinnor, döttrarna, många av tidens drottningar, kvinnor ur frälset, borgerskapet och allmogen. Även många män slog in på den birgittinska vägen. Dotterdottern Ingegerd blev abbedissa men avsattes, unions- drottningen Margareta påskyndade Birgittas helgonförklaring och drottning Margareta, Gustav Vasas andra hustru, stöttade aktivt systrarna i Vadstena trots makens omvälvande reformation. Helena från Väderstad räddades till livet från en långvarig sjukdom efter löfte till Birgitta om en gåva och Torborg från Björlanda som gick genom isen skyddades från att drunkna. Mirakelberättelserna innehåller dramatiska sjukdomsförlopp där bot erhölls genom löften till helgonet Birgitta. I början av 1900-talet kom svenska Elisabeth Hesselblad till Rom och fick en stark upplevelse när hon såg Birgittas hus vid Piazza Farnese. Hon skapade senare den nya grenen av birgit- tinorden. År 2016 blev hon helgonförklarad. Litteraturen om Heliga Birgitta är mycket omfattande, den om hennes efterföljare däremot sparsam. Många verk belyser enskilda delar av den birgittinska historien, få lyfter fram det kvinnliga perspektivet eller ger långa översikter. Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår avser att i någon mån fylla dessa luckor.
  • Köp 3 för 243,01 kr/st
  • Köp 10 för 229,50 kr/st
 5. Kvinnor och andlighet i norr - Lindmark, Samuelson
  Kvinnor och andlighet i norr - Lindmark, Samuelson
  Beskrivning
  Boken Kvinnor och andlighet i norr erbjuder både historiska och litterära ingångar till det nordliga områdets kyrkohistoria. Två av de kvinnor som behandlas är välkända samiska företrädare för kristen tro: Lappkvinnan Margareta som på 1300-talet engagerade sig för kristen mission bland samerna, och Lappflickan Maria som har tillmätts en avgörande betydelse för Lars Levi Laestadius andliga genombrott vid 1800-talets mitt. Laestadianismen är ett återkommande tema. Det framträder i en studie av mäns och kvinnors roller inom Lyngen-laestadianismen i Norge, liksom i artiklar om Maria Ventus och Julia Svedelius författarskap, som har förankring i Österbotten respektive Tornedalen. Två av bidragen tar sig an kända skönlitterära författare. Det ena rör spänningen mellan Eros och Agape i Sara Lidmans Jernbaneepos, medan det andra behandlar representationer av mystikens vishetsideal Sofia hos Lars Ahlin.

  Boken Kvinnor och andlighet i norr inleds med att Tuulikki Koivunen Bylund reflekterar över sina erfarenheter som kvinnlig forskare och präst. Artikelförfattarna kommer från Sverige, Norge och Finland, och boken har tillkommit i samarbete mellan forskarnätverket REHN (Religious History of the North) och Luleå stiftshistoriska sällskap.

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 6. Kyrkans föremål : beskrivande lexikon
  Kyrkans föremål : beskrivande lexikon
  Beskrivning
  Frågan uppkom " hur ska vi kunna identifiera föremålen?" Det är den frågan redaktionsgruppen nu försökt besvara.
  Kyrkans föremål är exempel på sinn tids främsta konst och konsthantverk och kan jämföras med föremål på slott och gårdar.

  De betingar stora kulturhistoriska, immateriella, estetiska och identitetsskapande värden. Genom att beskriva kyrkans föremål framvisas en viktig sida av det svenska kulturarvet.

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 7. Kyrkans första tid : kommentarer till Matteusevangeliet, Apostlagärningarna och Johanneslitteraturen
  Kyrkans första tid : kommentarer till Matteusevangeliet, Apostlagärningarna och Johanneslitteraturen
  Beskrivning
  Nyutgåva

  Välkommen att med mig hälsa på i kyrkans första århundrade,

  Nästan ingen predikan har fötts utan att jag först konsulterat den grekiska grundtexten. Grekiskan har en del nyanser som inte alltid kommer fram i översättningarna och jag har alltid funnit dessa nyanser klargörande och fördjupande.

  Den här kommentarsamlingen vill därför ge vanliga bibelläsare, men även förkunnare, verktyg för att se nya dimensioner i den nytestamentliga texten utifrån den grekiska grundtexten.

  Boken ger även läsaren ett brett och ögonöppnande kyrkohistoriskt perspektiv på kyrkans första århundrade, där inte minst den karismatiska dimensionen ges tydlig plats.

  Carl-Erik Sahlberg

  125,00 kr
  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
  • Köp 25 för 156,00 kr/st
 8. Kyrkans märken : vapen, stämplar, sigill, emblem
  Kyrkans märken : vapen, stämplar, sigill, emblem
  Beskrivning
  I århundraden har kyrkan använt sig av vapen, stämplar, sigill och emblem. I Kyrkans märken beskrivs de olika märkena samtidigt som deras symbolik och tillkomsthistoria förklaras. Här får läsaren bland annat veta varför Växjö stifts kännetecken är tre avhuggna manshuvuden och formgivarens tanke bakom triangelformen i logotypen för Västerstrands församling.

  Det här är en generös bok som går igenom samtliga stift i Sverige. Författarna presenterar de bildmärken som är intressanta ur ett historiskt perspektiv, i de flesta fall i ord såväl som bild. På vägen framkommer ofta kulturhistorisk kuriosa om bygden. Boken fungerar bäst som ett slags lexikon, där det är enkelt att hitta eftersom församlingarna är listade i alfabetisk ordning inom varje stift.

  Magnus Bäckmark är heraldisk formgivare och har tidigare varit en av de två författarna till Heraldiken i Sverige (2001). Marcus Karlsson är bibliotekarie. Båda är verksamma i Svenska Heraldiska Föreningen.

  100,00 kr
 9. Kyrkofäder, mystiker och evangelium
  Kyrkofäder, mystiker och evangelium
  Beskrivning
  I tvivlets och individualismens tid öppnar det sig för oss kristna att söka nya vägar, nya ord för tron. Flera har upptäckt att dessa viktiga ord kanske gömmer sig i kyrkohistoriens rikamylla. Hos kyrkofäder och mystiker. Gräver vi djupare finner vi dock inte bara kristna, bibliska rötter. Kyrkohistorien ärett samspel, än mer en spänning mellan det bibliska och antikens grekiska filosofi. Redan kyrkofader Tertullianus frågade sig vad Aten har med Jerusalem att göra. Andra kyrkofäder, såsom Klemens, Origenes och Dionysos Areopagiten var i hög grad positiva till den grekiska religionsfilosofin.I dag bejakas tankelinjer från de mer grekiskt influerade kyrkofäderna och mystikerna av så framstående andliga vägledare bland oss som Peter Halldorf, Martin Lönnebo och Wilfrid Stinissen. I detta föds frågor . viktiga frågor.
  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
  • Köp 25 för 120,00 kr/st
 10. Kyrkohistoria
  Kyrkohistoria
  Beskrivning
  Denna bok är den äldsta kyrkohistorien och är skriven av Eusebios av Cæsarea. Han var en av fornkyrkans mest lärda män och anses inleda den patristiska teologins guldålder på trehundratalet. Eusebios var mycket produktiv och förenade ett historiskt intresse med starkt engagemang i samtiden. Han var både exeget och teolog och tog livlig del i dåtidens lärostrider, han var krönikör och kyrkans förste materialsamlare. Eusebios avspeglar de radikala förändringarna vid denna vändpunkt i världshistorien bättre än någon annan och är en god representant för den tid som fick skåda den förste kristne kejsaren. Det arbete som har gjort Eusebios odödlig är hans Kyrkohistoria, som täcker perioden från kyrkans grundande fram till Konstantins seger över Licinius år 324. Men titeln skall inte missförstås så att Eusebios hade för avsikt att skriva den uttömmande historien om kyrkans framväxt och växlande öden fram till hans egen tid. Hans arbete representerar en otroligt rik samling av historiska fakta, dokument, excerpter och en mängd skrivelser från den tidiga kyrkan. För envar som vill fördjupa sig i urkristendomen och den kristna kyrkans tidigaste historia är Eusebios Kyrkohistoria naturligtvis oumbärlig. Men även situationen i dagens kyrka och samhälle får en tänkvärd och fruktbar belysning vid läsningen av denna berömda bok.
  230,00 kr
View as Tabell Lista

Artiklar 49-60 av 112

per sida
Fallande ordning

 

 

Måndag - Fredag 9.30-17.30
Lördag 10-14

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå