View as Tabell Lista

Artiklar 49-60 av 118

per sida
Fallande ordning
 1. Katarina av Siena
  Katarina av Siena
  Beskrivning
  Sigrid Undset Den norska nobelpristagarinnan Sigrid Undset arbe- tade under sitt sista levnadsår med en stort upplagd berättelse om Katarina av Siena dominikanordens heliga Katarina tillika ett av Europas skyddshelgon som i 1300-talets Italien blev ryktbar för sina syner och kristna gärningar. Efter Sigrid Undsets död fanns på hennes skrivbord det avslutade verket, inte en tradi- tionsbunden helgonbiografi präglad av dyrkan, utan en bred, socialt och tidshistoriskt dokumenterad skild- ring av en stor kristen personlighet. Vi får i Katarina av Siena möta en av kristenhetens mest framträdande kvinnor, vilkens liv spände mellan djup mystik och oavbrutet arbete för medmänniskans och Kyrkans väl. K a t a r i n a S i g r i d U n d s e t
  260,00 kr
 2. Kättarland : en bok om reformationen i Sverige
  Kättarland : en bok om reformationen i Sverige
  Beskrivning
  Reformationen i Sverige har beskrivits både som en kulturskymning och som det moderna svenska samhällets födelse. I den här boken får vi följa den dramatiska historiska utvecklingen som skapade folkliga protester och samtidigt på sikt innebar att Sverige blev en del av en ny europeisk religionskultur.

  Kättarland tar sin början i senmedeltidens fromhetskultur där rituella handlingar och materiella ting spelade en viktig men inte alltid så entydig roll. Vi får sedan följa det skeende där stora delar av den kulturen omvandlas och kommer att präglas av modernitetens strävan efter förståelse och social ordning. Boken avhandlar också övergripande frågor: om det alls går att tala om reformationen som en typisk historisk förändringsprocess, varför traditionella kyrkliga riter var så viktiga för folket och hur stormaktstidens folkfostran såg ut. För att förstå den omvandling som reformationen i Sverige innebar är det viktigt att undvika de förenklingar som ofta återkommer i vår egen tid; reformationen beskrivs antingen som en befrielserörelse eller som en politiskt motiverad kulturrevolution. Reformationsskeendet präglades i stället till stor del av samspel och förhandling. Boken ger en grundläggande introduktion till reformationen i Sverige men tar också upp olika aktuella frågor inom forskningen

  285,00 kr
 3. Kejsaren i vågskålen och andra märkligheter i Visby stift
  Kejsaren i vågskålen och andra märkligheter i Visby stift
  Beskrivning
  Gotlands kyrkohistoria överflödar av märkliga människoöden, egenartade händelser och sköna kyrkmålningar. Vi möter bland annat herr Jörgen i Endre, som en örn slog ihjäl med sina vingar, den klurige skräddaren i När, som drev den Onde ut ur kyrkan, och kyrkoherde Carl Norrby, som avslöjade »riksspöket« Aurora Florentina Magnusson, som sade sig vara dotter till Gustav IV Adolf. Och vem skrev egentligen vår svenska sommarpsalm Den blomstertid nu kommer? Om detta och mycket annat berättar Carl Henrik Martling i denna underhållande bok om Gotländsk kyrkohistoria.
  150,00 kr
 4. Klara av Assisi
  Klara av Assisi
  Beskrivning
  Klara av Assisi (1193-1253( var unik. Hon var den första kvinnan i kyrkans historia som själv skrev en ordensregel för sin nya orden. En kontemplativ nunna som lyckades motstå påvar och kardinaler i en hjärteangelägenhet och ända behäll deras respekt.Några månader efter hennes död infogade påven henne på listan över heliga jungfrur. Här översätts hennes skrifter och dokumenten omkring hennes helgonförklaring till moderna svenska. Översättare är Henrik Roelvink, teol dr och katolsk präst, verksam i Vadstena.
  • Köp 3 för 216,00 kr/st
  • Köp 10 för 204,00 kr/st
  • Köp 25 för 192,00 kr/st
 5. Kvinnlig motkultur och katolsk mission
  Kvinnlig motkultur och katolsk mission
  Beskrivning
  Sankt Josefsystrarna i Danmark och Sverige 1856-1936
  150,00 kr
 6. Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden : en motkultur i det moderna samhället
  Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden : en motkultur i det moderna samhället
  Beskrivning
  En intressant skildring av de kvinnliga klostren och kongregationernas etablering i Sverige och det viktiga arbete de utfört. Läs om Birgittinernas återkomst till vårt land, om hur franskt mötte svenskt när Dominikansystrarna etablerade sig och om Josefsystrarnas sociala arbete.
  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
  • Köp 25 för 148,00 kr/st
 7. Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår : 1300 - 2000-talen
  Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår : 1300 - 2000-talen
  Beskrivning
  Heliga Birgitta avled 1373 och kanoniserades 1391. Redan under livstiden var hon omtalad för sina uppenbarelser och sin undergörande förmåga och känd över nästan hela Europa. Människor i stora skaror följde i hennes fotspår: en lång rad kvinnor, döttrarna, många av tidens drottningar, kvinnor ur frälset, borgerskapet och allmogen. Även många män slog in på den birgittinska vägen. Dotterdottern Ingegerd blev abbedissa men avsattes, unions- drottningen Margareta påskyndade Birgittas helgonförklaring och drottning Margareta, Gustav Vasas andra hustru, stöttade aktivt systrarna i Vadstena trots makens omvälvande reformation. Helena från Väderstad räddades till livet från en långvarig sjukdom efter löfte till Birgitta om en gåva och Torborg från Björlanda som gick genom isen skyddades från att drunkna. Mirakelberättelserna innehåller dramatiska sjukdomsförlopp där bot erhölls genom löften till helgonet Birgitta. I början av 1900-talet kom svenska Elisabeth Hesselblad till Rom och fick en stark upplevelse när hon såg Birgittas hus vid Piazza Farnese. Hon skapade senare den nya grenen av birgit- tinorden. År 2016 blev hon helgonförklarad. Litteraturen om Heliga Birgitta är mycket omfattande, den om hennes efterföljare däremot sparsam. Många verk belyser enskilda delar av den birgittinska historien, få lyfter fram det kvinnliga perspektivet eller ger långa översikter. Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår avser att i någon mån fylla dessa luckor.
  • Köp 3 för 243,01 kr/st
  • Köp 10 för 229,50 kr/st
 8. Kvinnor och andlighet i norr - Lindmark, Samuelson
  Kvinnor och andlighet i norr - Lindmark, Samuelson
  Beskrivning
  Boken Kvinnor och andlighet i norr erbjuder både historiska och litterära ingångar till det nordliga områdets kyrkohistoria. Två av de kvinnor som behandlas är välkända samiska företrädare för kristen tro: Lappkvinnan Margareta som på 1300-talet engagerade sig för kristen mission bland samerna, och Lappflickan Maria som har tillmätts en avgörande betydelse för Lars Levi Laestadius andliga genombrott vid 1800-talets mitt. Laestadianismen är ett återkommande tema. Det framträder i en studie av mäns och kvinnors roller inom Lyngen-laestadianismen i Norge, liksom i artiklar om Maria Ventus och Julia Svedelius författarskap, som har förankring i Österbotten respektive Tornedalen. Två av bidragen tar sig an kända skönlitterära författare. Det ena rör spänningen mellan Eros och Agape i Sara Lidmans Jernbaneepos, medan det andra behandlar representationer av mystikens vishetsideal Sofia hos Lars Ahlin.

  Boken Kvinnor och andlighet i norr inleds med att Tuulikki Koivunen Bylund reflekterar över sina erfarenheter som kvinnlig forskare och präst. Artikelförfattarna kommer från Sverige, Norge och Finland, och boken har tillkommit i samarbete mellan forskarnätverket REHN (Religious History of the North) och Luleå stiftshistoriska sällskap.

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 9. Kyrkans föremål : beskrivande lexikon
  Kyrkans föremål : beskrivande lexikon
  Beskrivning
  Frågan uppkom " hur ska vi kunna identifiera föremålen?" Det är den frågan redaktionsgruppen nu försökt besvara.
  Kyrkans föremål är exempel på sinn tids främsta konst och konsthantverk och kan jämföras med föremål på slott och gårdar.

  De betingar stora kulturhistoriska, immateriella, estetiska och identitetsskapande värden. Genom att beskriva kyrkans föremål framvisas en viktig sida av det svenska kulturarvet.

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 49-60 av 118

per sida
Fallande ordning

 

 

Sommaröppettider: 6/5 till 31/7 

Måndag - Fredag 10-17
Lördag stängt

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå