View as Tabell Lista

Artiklar 1-12 av 31

Page
per sida
Fallande ordning
 1. 96 sidor om kristen tro
  96 sidor om kristen tro
  Beskrivning
  I den här boken får du tio grundläggande teman i kristen tro - och en utmaning: Vad betyder det för dig?
  • Köp 3 för 131,75 kr/st
 2. Andlig vägledning i ignatiansk anda
  Andlig vägledning i ignatiansk anda
  Beskrivning
  Andlig vägledning i ignatiansk anda är en handbok i andlig vägledning för församlingsanställda och andra som är intresserade av andlig vägledning. Boken innehåller dels en kort introduktion om Ignatius, om ignatiansk spiritualitet men också om andlig vägledning lite mer allmänt. Här finns en genomgång av Lectio Divina, texter om hur man arbetar såväl enskilt som i grupp, förslag på arbetsformer, praktisk vägledning för bön och retreater i olika former. Boken innehåller även metoder och tillämpningar, bl a erfarenheter från genomförda kurser samt förslag på andaktsmoment för olika sammanhang.
  • Köp 3 för 195,50 kr/st
 3. Att ta ansvar för Gud
  Att ta ansvar för Gud
  Beskrivning
  En bok om Etty Hillesum och Dietrich Bonhoeffer. Etty Hillesum: hon cyklar genom Amsterdam medan snaran dras åt kring judarna under krigsåren. Politiskt medveten, erotiskt frigjord och intellektuellt brådmogen söker hon kontakt med en terapeut för att få ordning på sitt rastlösa inre. Där vänder hennes liv in mot djup som får henne att växa till ett vittne och en vägvisare genom och långt bortom...
  • Köp 3 för 233,75 kr/st
 4. Att vara där du är : samtal med människor i kris
  Att vara där du är : samtal med människor i kris
  Beskrivning
  Att vara där du är en konkret och användbar bok som visar hur du med samtalet som verktyg kan hjälpa krisdrabbade i sitt växande. I boken finner du en översiktlig genomgång av krisen som fenomen och samtalets roll i en krissituation. Boken innehåller konkreta förslag på hur du kan komma vidare i samtal som tycks ha låst sig och andra användbara nycklar i samtalet med krisdrabbade personer. Att vara där du är ger dig som professionell stöd i att våga lita på att Gud går med också i det svåra.
  • Köp 3 för 191,25 kr/st
 5. Barnen i Svenska kyrkan : teologiska reflektioner om en kyrklig praktik
  Barnen i Svenska kyrkan : teologiska reflektioner om en kyrklig praktik
  Beskrivning

  Barnen ska ha en särställning i Svenska kyrkan, står det i kyrkoordningen. Men vad betyder det i praktiken? Vilka möjligheter ligger i mötet med de tusentals barn mellan 0 och 13 år som sker varje år?

  Genom intervjuer med tre olika målgrupper i två svenskkyrkliga församlingar: anställda, förtroendevalda samt föräldrar belyser och diskuterar Niclas Blåder olika aspekter av Svenska kyrkans verksamhet för barn. Hur ser verksamheten ut i dag? Vilken teologisk grund har man för arbetet med barn, och hur utvärderas det? Resultaten av intervjuerna är viktig kunskap för alla i Svenska kyrkans församlingar.

  Barnen i Svenska kyrkan - teologiska reflektioner om en kyrklig praktik vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med eller för barn i församlingen. Niclas Blåder är präst och forskare vid kyrkokansliet i Uppsala.

  • Köp 3 för 174,25 kr/st
 6. Bonhoeffer : tankar om en 1900-talsmartyr
  Bonhoeffer : tankar om en 1900-talsmartyr
  Beskrivning
  Här skriver Martin Lind om Dietrich Bonhoeffer, präst, teolog och med uppdrag för motståndsrörelsen under andra världskriget. Under hela Bonhoeffers liv kretsade hans tankar kring vad det innebär att vara människa och att vara kristen.
  • Köp 3 för 234,00 kr/st
  • Köp 10 för 221,00 kr/st
 7. Efterföljelse
  Efterföljelse
  Beskrivning
  Dietrich Bonhoeffer föddes för 100 år sedan

  Från Dietrich Bonhoeffer utgår en skapande impuls långt efter hans död ? och kanske vi bara har sett början än. Kanske vi på fler och fler orter ska få se en församling som har slutat anstränga sig för att leva ett privat, världsfrånvänt ?religiöst? liv och istället delar ett överflödande mänskligt liv med varandra så att världen kan tro att Gud verkligen blev människa i Jesus Kristus. För det är till levande människor Dietrich Bonhoeffer skriver.
  Ylva Eggehorn i förordet

  Dietrich Bonhoeffers klassiska verk tillkom under den tid han undervisade och levde tillsammans med studenter inom Bekännelsekyrkan på seminariet i Finkelwalde. Detta var motståndsrörelsens teologiska centrum, det stängdes av Gestapo i november 1937. En månad senare kom Efterföljelse ut. Nu kommer den ut i nytryck på Cordia.

  Efterföljelse är inte född ur någon akademisk diskussion utan i en historisk situation, förbunden med mycket lidande.
  Bonhoeffer reflekterar över kallelsen att följa Jesus och vilka konsekvenser det får för den enskilde och för kyrkan. Han frågar sig om inte vi alltför ofta ersätter ?den dyra nåden? med ?billig nåd? och kompromissar med den odelade lydnaden. Hans utläggning av bergspredikan ? en beskrivning av det kristna livet ? är lika aktuell och utmanande i dag som när boken först gavs ut.

  Dietrich Bonhoeffer (1906?1945), teolog och ledare i den tyska Bekännelsekyrkan, tog tidigt avstånd från nazismen och engagerade sig i motståndsrörelsen. Han deltog i planerna på 20 juli-attentatet mot Hitler och avrättades i koncentrationsläger den 9 april 1945 några veckor före Tysklands kapitulation i Andra Världskriget. Han satt fängslad under 2 år före sin död för delaktighet i oppositionen mot Hitler. Under denna tid skrev han brev från fängelset som publicerats under titeln ?Motstånd och underkastelse?. I dessa brev finns konturer till en radikal teologi och kyrkosyn som inspirerat och utmanat hela den världsvida kyrkan. ?Motstånd och underkastelse? kommer ut i nyöversättning från tyska, på Cordia under hösten 2006.
  • Köp 3 för 191,25 kr/st
 8. Förundran och förväntan
  Förundran och förväntan
  Beskrivning
  Boken Förundran och förväntan vänder sig till dig som ställer frågor om livet, om människan och om denna värld som vi älskar. Författaren ger förslag på hur trons centrala frågor kan tolkas och besvaras, utan att försvara eller dogmatisera. En teologiskt reflekterande bok med djup förankring i kristen tro. Förundran och förväntan är en personlig och lättillgänglig bok med mycket värme.
  235,00 kr
 9. Galaterbrevet
  Galaterbrevet
  Beskrivning
  GALATERBREVETKommentaren till Galaterbrevet är skriven av Bertil Gärtner, professor emeritus i Nya testamentet, biskop emeritus, Göteborg.Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna. KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltextenkommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse förförståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen drastrådarna samman och textens budskap förklaras.
  Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna. KNT är både en kommentar och en handbok. Genom sin uppläggning, sina utförliga hänvisningar och sitt register kan den fungera så.Många författare med olika bakgrund medverkar i kommentarserien.
  465,00 kr
 10. Gemenskap : att vara kyrka i Svenska kyrkan
  Gemenskap : att vara kyrka i Svenska kyrkan
  Beskrivning
  Vad är det som utmärker en kristen kyrka till skillnad från alla andra religioner, organisationer och gemenskapsformer?
  Gudstjänstfirandet, gestaltadet av evangelium, har alltid varit centrum i den kristna kyrkan. Därför är den gudtjänstfirande församlingen kyrkans egentliga innebörd. Och gudstjänsten i alla dess former är kyrkans främsta kännetecken.

  Böner, lovsånger och bekännelse i gudstjänsten är alla formulerade i ?vi?-form, ?vi? som tillsammans firar gudstjänst.

  Per-Erik Persson är professor emeritus i systematisk teologi i Lund.
  • Köp 3 för 102,00 kr/st
 11. Handbok i liturgik
  Handbok i liturgik
  Beskrivning
  Bokens främsta syfte är att ge präster, kyrkomusiker och andra som är engagerade i församlingens gudstjänst nödvändiga kunskaper och insikter. Boken vill också bidra till reflektion och gemensamt planerande för de som är ansvariga för gudstjänstens gestaltande i församlingen. Det vore att förneka vår historia och vårt arv genom tvåtusen år att låtsas som om vi själva i vår tid har kommit på den gudstjänst vi firar. Förståelse av gudstjänstens olika moment är en förutsättning för att den ska tala till hela församlingen. I den här boken förmedlas kunskap och reflektion kring innebörden i gudstjänstens byggstenar. Boken ger också teologisk reflektion kring gudstjänstens övergripande delar och enskilda moment. Sådan reflektion är viktig för att inte gudstjänsten ska bli en historisk relik. För att vara autentisk måste gudstjänsten vara vår egen gudstjänst, på vår tids språk, präglad av vår kultur. ??
  • Köp 3 för 412,26 kr/st
 12. I berättelsen finns jag : livsberättelse och livsåskådning vid demens
  I berättelsen finns jag : livsberättelse och livsåskådning vid demens
  Beskrivning
  I berättelsen finns jag
  - Livsberättelse och livsåskådning vid demens

  När en människas förmåga att värna om sin identitet sviktar, blir det ett ansvar för närstående, omsorgspersonal samt diakoner och präster. I berättelsen finns jag är en praktiska handbok som beskriver tre metoder, som alla syftar till att möjliggöra kommunikation. Vilka bitar som finns kvar av minnets mosaik beror till sist på omvärlden. Det förutsätter att någon har lyssnat till berättelserna medan de ännu kunde berättas, och nu med hjälp av vald metod kan återföras.
  • Köp 3 för 263,49 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 1-12 av 31

Page
per sida
Fallande ordning

 

 

Måndag - Fredag 9.30-17.30
Lördag 10-14

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå