View as Tabell Lista

Artiklar 101-137 av 137

Page
per sida
Fallande ordning
 1. Så jag kan svara döden, när den kommer
  Så jag kan svara döden, när den kommer
  Beskrivning
  ''Döden är förnekelsens moder.'' Så anger Georg Klein utgångspunkten för sin nya bok: människans närmast obegränsade förmåga till önsketänkande, hennes behov av ''söta lögner''. Som vanligt rör han sig över vida fält. Han skriver om Inger Christensens Fjärilsdalen och den ungerske 1800-talsdramatikern Madách, om virusen i Jerusalem och ett tredje möte med Peter Noll, om biologin som ''den lysande drottningen'', vår tids mest spännande vetenskap, och om cancern som en kriminalitet i cellernas värld. Men genom hela boken löper en plädering för klarsyn och förnuft, en tro på människans möjligheter att leva utan att förneka verkligheten.
  100,00 kr
 2. Samtal med unga på liv och död
  Samtal med unga på liv och död
  Beskrivning
  I boken S amtal med unga berättar diakonen Elin Santell tillsammans med journalisten Christina Zaar om ungdomars hälsa i Sverige idag och om vad vuxna i kyrkan kan tillföra i deras liv genom att bli deras samtalspartners
  • Köp 3 för 242,25 kr/st
 3. Senapskornet
  Senapskornet
  Beskrivning
  Senapskornet : en bok om kvinnokamp i Asien och i Sverige / redaktör: Anne-Louise Eriksson
  35,00 kr
 4. Själavård : en grundbok
  Själavård : en grundbok
  Beskrivning
  Detta är en grundbok i själavård. I ett aktuellt och historiskt perspektiv tar författaren upp frågor kring den kristna själavårdens egenart och förhållningssätt. Allt är skrivet i ljuset av tron på en treenig Gud.

  Själavård handlar om att mötas ansikte mot ansikte. I det mötet händer något. I varandras ögon skapas och nyskapas vi. Här kan vi upptäcka mer om vilka vi själva är, vilka andra är och vem Gud är. När man vågar visa sitt ansikte uppstår möten som kan föra en människa vidare i livet och i tron.

  I denna bok får man lära sig mer om det själavårdande mötet: Vilka är aktörerna? Vad sker mellan dem? Hur påverkas mötet av självförståelsen och attityden hos dem som möts? Vilka andliga och existentiella frågor är relevanta? Vilken betydelse har psykiatrisk behandling eller religionspsykologisk insikt? Vad betyder kultur och miljö?

  Boken vänder sig till alla som vill veta mera om själavårdens relationer. Det är en kursbok i själavårdsutbildningar och en inspirationsbok för verksamma präster, pastorer, diakoner och andra som har en själavårdande yrkesroll.

  • Köp 3 för 261,00 kr/st
  • Köp 10 för 246,50 kr/st
 5. Själavård bland missbrukare
  Själavård bland missbrukare
  Beskrivning
  Själavård inom RIA verksamheten.
  75,00 kr
 6. Själavård D.1
  Själavård D.1
  Beskrivning
  En lärobok i den enskilda själavårdens metoder, som utgår från tolv tänkta samtalssituationer.
  • Köp 3 för 314,50 kr/st
 7. Själavård helt enkelt
  Själavård helt enkelt
  Beskrivning
  Själavård helt enkelt är en bok om ?det heliga lyssnandet?. Att vara en lyssnare, en människa som har omsorg om en annan människas själ, är inte en specifik prästerlig uppgift utan en kallelse till alla kristna.

  Det vi vanligtvis kallar församlingssjälavård är samtalet inför kyrkliga handlingar, dop, vigsel och begravning. Men det finns också ett historiskt perspektiv. Själavård helt enkelt är en bok för blivande och yrkesverksamma präster, diakoner och andra som möter människor i själavårdande syfte.

  Här finns också en rad andliga övningar som är inspirerade av Ignatius av Loyola. Boken ger en orientering av själavården i dagens Sverige. Den vill också inspirera och bekräfta det arbete som redan görs ute i församlingarna.

  Författaren är präst och S:t Lukasterapeut och undervisar i pastoralteologi med inriktning på själavård, vid Pastoralinstitutet i Uppsala.
  • Köp 3 för 242,25 kr/st
 8. Själavård vid köksbordet
  Själavård vid köksbordet
  Beskrivning
  Hur hanterar man en kris? Hur blir man en god lyssnare? Här får du kunskap och praktiska, konkreta råd hur du själv - hemma vid ditt eget köksbord - kan vara till hjälp också när samtalen handlar om det som gör ont.

  Det djupa samtalet, vid köksbordet vänner emellan, är något som berikar och berör. Men handlar det bara om att lyssna när man får ta del av sina vänners problem och kanske djupaste sår? Vad kan man göra för att hjälpa.
  Det finns en vänskapens själavård, menar själavårdaren och prästen Esbjörn Hagberg i den här boken. Grunden är att förstå sig själv och andra och vad det är som sker inom oss i livets olika faser. Boken vänder sig till den som vill utveckla de goda samtalen och lära sig förstå och hantera grundläggande själavårdsfrågor eller praktiskt utöva vänskapens själavård.

  Praktiskt och konkret om att förstå sig själv och andra i livets olika faser. En hjälp för den som vill fördjupa det goda samtalet i vardagen. Utmärkt som studiebok i församlingen.
  Christina Larsson, Sändaren

  Detta är en bearbetad nyutgåva.

  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
  • Köp 25 för 188,00 kr/st
 9. Själavård vid köksbordet
  Själavård vid köksbordet
  Beskrivning
  Ibland hamnar man där, vid köksbordet, med en vän eller en bekant som öppnar sitt hjärta. Du lyssnar till din vän och undrar hur du kan hjälpa? Sven Reichmann har skrivit den här boken för dig som befinner dig i sådana situationer då och då och som vill bli bättre på att kunna hjälpa människor. Han behandlar några av de vanligaste frågorna som kommer upp i själavårdssamtal och ger både konkreta, handfasta råd och biblisk undervisning som kan vara till hjälp både för dig själv och för din vän. Hur ber man tillsammans med den som söker själavård? Hur hjälper man en människa att sakta resa sig ur förakt? Hur kan man göra rent praktiskt för att förlåta någon som gjort en illa? Hur förklarar man vad skuld är och vad det faktiskt inte är?
  Erfarenheter från många år som själavårdare kondenseras i den här boken som är bra att ha till hands i vardagslivet, just där vid köksbordet.

  Sven Reichmann är författare, bibellärare och pensionerad läkare med mångårig erfarenhet av själavård och samtal med människor som behöver hjälp.

  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
 10. Själavård, del 2
  Själavård, del 2
  Beskrivning
  Själavård del 2 behandlar den enskilda själavårdens innehåll. Den tar upp samtal som förbereder dop, konfirmation, vigsel och begravning, samtal som är en del av prästens/pastorns församlingsvårdande verksamhet. Den tar även upp teman som skuld tvivel, relationer, drömmar. Liksom i den första delen förekommer det många konkreta samtalsexempel
  • Köp 3 för 314,50 kr/st
 11. Som en rörelse : på spaning efter diakoni i vår tid
  Som en rörelse : på spaning efter diakoni i vår tid
  Beskrivning
  Boken Som en rörelse lyfter olika perspektiv av det diakonala området och ger röst åt många personer. Diakonerna Karin Ahlqvist och Charlotte Säll har sammanställt erfarenheter från det vardagliga arbetet inom Svenska kyrkan.

  "Vi behöver samtala om diakoni. Den här boken ger viktig inspiration. Samtalet om diakoni ska föras av många tillsammans – anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare. Och i dialog med världen runt omkring. Skälet är att alla är indragna. Som människor delar vi livets villkor och vet vad sårbarhet och utsatthet vill säga. Diakonin är hela församlingens angelägenhet.
  Boken är skriven av två kloka diakoner. Den kretsar kring orden grunda, spana, tolka och agera. En grund ger stabilitet och spaningen bjuder till upptäckter. Tolkningen hjälper oss att förstå och leder till aktion, till handling, som gör skillnad för människor, samhälle och värld. Kent Wistis bilder ger fina perspektiv på det som är diakonins ärende." Ur biskop Fredrik Modéus förord.

  • Köp 3 för 199,75 kr/st
 12. Sommarlandet : en berättelse om hopp och tröst
  Sommarlandet : en berättelse om hopp och tröst
  Beskrivning
  Att förlora ett barn är något av det svåraste som kan hända en människa.
  Den norske prästen Eyvind Skeie fick ett telefonsamtal från sin gode vän Anders, som förlorat sin dotter Ingvil. Han satte sig ner och skrev om Den Mörka Dalen, om Tröstens Ängel och Sommarängen, men framför allt om Han Som Alltid Väntar, han som säger välkommen när alla andra måste ta farväl.
  Efter en tid satte sig Anders, Ingvils pappa, ner och ritade illustrationerna.
  • Köp 3 för 130,50 kr/st
  • Köp 10 för 123,25 kr/st
 13. Sorg på olika sätt
  Sorg på olika sätt
  Beskrivning
  Berätta för mig hur du känner,
  jag har tid och vill lyssna på dig.
  Min känsla och din känsla.
  Vi känner tillsammans!
  Sorg på olika sätt.
  Sorg är de tankar och känslor som kommer om något jobbigt händer som förändrar livet. Det kan vara vardagssorg som att vinka hejdå eller sorg som varar över en längre tid. I den här boken får barnet och den vuxne tillsammans utforska hur sorg kan kännas på olika sätt.

  • Köp 3 för 99,00 kr/st
  • Köp 10 för 93,50 kr/st
 14. Sorgboken : för dig som förlorat någon
  Sorgboken : för dig som förlorat någon
  Beskrivning
  Det här är en bok för alla barn och ungdomar, från ca 10 år och upp, som har förlorat någon.
  Boken tar upp sorgens faser, olika dödssätt och hur det påverkar de efterlevande.

  Maria Farm är psykolog och hon leder med varsam hand läsaren genom sorgeprocessen. En utmärkt bok att ge till någon som har förlorat till exempel en förälder, men också en utmärkt bok för vuxna som finns i det sörjande barnets närhet.

  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
  • Köp 25 för 80,00 kr/st
 15. Sorgens änglar
  Sorgens änglar
  Beskrivning
  »Vad gjorde ni när ni sörjde?« Det var en fråga jag och min man fick av bekanta som mist sitt barn ett par år efter vi förlorat vår dotter Lovisa. Precis samma fråga ställde vi till ett annat par som mist sitt barn några år före oss.
  Jag läste mycket om sorg och andra sörjandes berät- telser efter att Lovisa dött, men hittade ingen bok som på ett handfast sätt kunde ge tips och råd om hur den kunde hanteras. Jag hittade inte heller någon bok som handlade om »tiden efter sorgen« för man menar att den kommer att bäras livet ut. Att det skulle kunna fin- nas ett liv efter sorgen synliggörs inte och detta gjorde mig uppgiven. Jag har mött så många som säger att varje sorg är unik, därför finns ingen handbok för sörjande. Men jag vet att sorgen har ett gemensamt mönster. Och där finns sådant som alla kan känna igen sig i. I det gemensamma uppstår något som jag vill berätta om i den här boken: sorgeänglar. Att upptäcka sina sorgeänglar ger en hjälp genom sorgen och legitimerar dessutom bilden av att det går att kliva ur den. Men själva förlusten och saknaden finns förstås alltid kvar. Så kom den här boken till ett slags handbok i sorg.
  • Köp 3 för 94,50 kr/st
  • Köp 10 för 89,25 kr/st
  • Köp 25 för 84,01 kr/st
 16. Sorgens gåva är en vidgad blick
  Sorgens gåva är en vidgad blick
  • Köp 3 för 76,50 kr/st
  • Köp 10 för 72,25 kr/st
 17. Sorgens gåva är en vidgad blick
  Sorgens gåva är en vidgad blick
  Beskrivning
  Om jag inte mera, i samma mening, är min fars son, min sons far, min hustrus man, vem är jag då? När denna person, i vars liv jag levde, inte mer finns där, är jag mera någon alls?
  Ur boken

  Teologen och författaren Patrik Hagman har upplevt flera stora förluster i sitt liv; inom loppet av några år förlorar han sin sexårige son Joel i cancer och sedan sin hustru Kika i en plötslig hjärnblödning. Dessutom dog hans pappa i cancer efter en lång sjukdomsperiod när Patrik Hagman var 21 år.

  I Sorgens gåva är en vidgad blick skriver Patrik Hagman om vad som händer i en människa när sorgen så påtagligt kliver in och ut i ens liv. Hur tron påverkar sorgen och hur sorgen påverkar tron. Vad som blir kvar, vem man blir och vad sorgen faktiskt ger, även om man mycket hellre hade avstått den gåvan. Och om det som förenar alla människor att våra liv levs med döden som en ständig följeslagare och att all kärlek kommer med sårbarhet.

  Sorg är det tillstånd där helt vardagliga och vanliga saker får oväntad betydelse. Frågan Hur mår du? blir omöjlig att svara på med mindre än fem minuter av förklaringar. Att gå till butiken blir ett ställningstagande. Att städa hemma blir ett arbete med de djupaste skikten i ens personlighet. Just därför är sorgen en gåva. När vi sörjer tränger vi igenom vardagens vardaglighet, vi blir varse hur våra liv är beroende av andra, vilka våra djupaste begär och drivkrafter är. Sorgen skalar bort det lager av rutiner som vi behöver för att leva våra normala liv, men som också gör det svårt att se vad det är vi lever för. Det gör ont, men vi behöver det för att kunna förbli sanna människor.
  Ur boken

  Patrik Hagman är teolog, driver podcasten Läsarna och har skrivit ett flertal böcker, bland annat Om kristet motstånd, Om sann gemenskap: att leva i en kapitalistisk hederskultur och Inte Allena: Varför Luthers syn på nåden, Bibeln och tron inte räcker. Nu skriver han för första gången personligt om sitt eget liv och erfarenheter.

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 18. Stanna alla klockor : om att förlora någon, ta farväl, sakna, hoppas och undra hur livet ska fortsät
  Stanna alla klockor : om att förlora någon, ta farväl, sakna, hoppas och undra hur livet ska fortsät
  Beskrivning
  Men han fattas mig, skrek Mattis. Han fattas mig så det skär i bröstet!

  Ur Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren

  När sorgen kommer. När någon fattas oss - eller någon i vår närhet. När de egna orden inte räcker till.
  I Stanna alla klockor har vi samlat 100 kända och älskade dikter och texter om att förlora någon, ta farväl, sakna, hoppas och undra hur livet ska fortsätta utan. Att läsa på egen hand, att använda i en dödsannons eller till stöd och uppmuntran till någon annan som sörjer. För alla delar vi samma livsvillkor: Att sorg är kärlekens pris.

  Här finns citat av Dan Andersson, Bodil Malmsten, Tomas Tranströmer, Pär Lagerkvist, Mark Levengood, Astrid Lindgren, Lars Björklund, Ylva Eggehorn, Håkan Nesser, Edith Södergran, Harry Martinson och många fler.

  Sorg är kärlek som blivit hemlös.
  Okänd
  Så liten plats en människa tar på jorden. Mindre än ett träd i skogen. Så stort tomrum hon lämnar efter sig. En hel värld kan inte fylla det.
  Ingrid Arvidsson

  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
 19. Störst är kärleken
  Störst är kärleken
  Beskrivning
  Den som du har älskat dör aldrig i ditt hjärta Så länge du lever bär du den älskades närvaro välsignande i dig

  Döden har hälsat på. Den människa som har stått dig nära finns inte längre hos dig. Sorgen har stigit in i ditt hem.
  Boken är avsedd att läsas litet i taget dag för dag eller vecka för vecka. På basen av innehållsförteckningen är det också lätt att välja de teman som för ögonblicket är aktuella.

  175,00 kr
 20. Superhjälten och mirakelpojken
  Superhjälten och mirakelpojken
  Beskrivning
  Superhjälten var sex år och den modigaste som fanns i hela universum.
  Mirakelpojken var bara fyra månader, men hade redan hunnit uträtta mirakel bara genom att komma till världen.
  En dag hände det fruktansvärda.
  Deras mysiga, roliga, busiga Pappas hjärta gick sönder.
  -Mamma, vad händer egentligen när man dör? undrar Superhjälten.
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
  • Köp 25 för 40,00 kr/st
 21. Ta dig tid att sörja
  Ta dig tid att sörja
  Beskrivning
  En nära väns bortgång påverkar kraftigt en människas liv. Omgivningen förväntar sig tyvärr att efterlevande snabbt skall återanpassa sig till livets vardag.

  Ta dig tid att sörja! vill på ett vist och känsligt sätt visa hur en sorge-process tar tid och kräver uppmärksamhet. Med kortfattade, meningsfulla råd och stämningsfulla bilder vill boken försäkra dem som sörjer att ut ur deras smärta kan komma ett genomgripande och förvandlande helande.

  • Köp 3 för 85,50 kr/st
  • Köp 10 för 80,75 kr/st
 22. Ta hand om dig själv
  Ta hand om dig själv
  Beskrivning
  Känner du dig lite orolig? Ängslig? Deprimerad? Då är du inte ensam.

  Vi lever i en hektisk och osäker tid. Många känner sig stressade, oroliga och nedtyngda. Ta hand om din själ är en samling inspirerande citat, bibelord och böner, skriven av Dr Gregory Jantz, en betrodd och mycket efterfrågad expert på psykisk hälsa, föreläsare och författare. Denna lilla bok hjälper dig eller en vän att ta sig igenom tider då själen inte mår bra. Ta hand om din själ är ett lugnande och tröstande redskap som hjälper läsaren att utveckla ett hälsosamt känsloliv.

  Om författarna

  Dr Gregory Jantz är en betrodd och mycket efterfrågad expert på psykisk hälsa, föreläsare och författare. Keith Wall, en veteran inom förlags­branschen, har tilldelats priser för sitt författarskap.

  • Köp 3 för 130,50 kr/st
  • Köp 10 för 123,25 kr/st
 23. Tankar om sorg
  Tankar om sorg
  Beskrivning
  Ulla Söderström, läkare och specialist i allmänmedicin, tar oss med på en vandring i sorgens landskap.
  Sorgens många uttryck och faser skildras på ett inkännande och lättillgängligt sätt. Med tillförsikt och hopp beskriver hon vad vi kan göra själva och vad vi kan hjälpa varandra med för att underlätta sorgearbetet så att vi, så småningom, kan gå vidare i livet, en erfarenhet rikare.
  • Köp 3 för 54,00 kr/st
  • Köp 10 för 51,00 kr/st
  • Köp 25 för 48,00 kr/st
 24. Till dig som sörjer
  Till dig som sörjer
  Beskrivning
  Har du drabbats av det svåra ögonblicket i livet att du har skilts ifrån någon du älskat? Då är du inte ensam. Kanske har du många frågor inombords. Vad händer nu? Hur går jag vidare?
  I mitt arbete på den begravningsbyrå som min man och jag driver, möter jag många människor i sorg. En del känner lättnad: Nu är lidandet över. Andra upplever kaos, chock och ilska
  I den här boken har jag tolkat människors känslor och upplevelser kring anhörigas död och tiden efteråt. Min erfarenhet är att orden på rim kan hjälpa hjärnan att skapa struktur och ordning i känslor som är svåra att hantera.Min förhoppning är att du som läser detta ska få hjälp att bearbeta det svåra som hänt dig.
  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
  • Köp 25 för 60,00 kr/st
 25. Tröst i sorgen 5/fp
  Tröst i sorgen 5/fp
  Beskrivning
  Tröst i sorgen handlar om vad sorg kan innebära för den sörjande och om Guds närvaro i det som är svårast att bära. Ett häfte att ge som gåva vid sorgesamtal och andra tillfällen då man möter sörjande.

  Säljs i 5-pack.

  • Köp 3 för 182,75 kr/st
 26. Tröst i sorgen,
  Tröst i sorgen,
  Beskrivning
  Tröst i sorgen handlar om vad sorg kan innebära för den sörjande och om Guds närvaro i det som är svårast att bära. Ett häfte att ge som gåva vid sorgesamtal och andra tillfällen då man möter sörjande.
  50,00 kr
 27. Trösten mitt folk
  Trösten mitt folk
  Beskrivning
  Trettioen dagar med Gud. Storstilsupplaga
  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
  • Köp 25 för 60,00 kr/st
 28. Tröstens Gud
  Tröstens Gud
  Beskrivning
  Små kapitel som kan läsas för den som är sjuk.
  • Köp 3 för 36,00 kr/st
  • Köp 10 för 34,00 kr/st
 29. Trösterikt
  Trösterikt
  Beskrivning
  När vi var små kunde vi krypa upp i någons knä och bli tröstade. När vi har blivit vuxna, var kan vi hitta trösten då? Genom berättelser och reflektioner, en för varje bokstav i alfabetet, visar Catharina Segerbank hur små tankar och enkla ting runt omkring oss kan ge hopp och livsmod när livet känns tungt.

  Trösterikt är en reflektions- och inspirationsbok för dig som gärna läser, tänker och bläddrar. Den kan också fungera som utgångspunkt för samtal i till exempel "leva vidare"- grupper.

  Catharina Segerbank är präst i Svenska kyrkan och en efterfrågad föreläsare. Hon har skrivit flera böcker, bl a I din hand mina dagar.

  "Exempel ur litteratur, musik och teologi blandas med trösterika bibelord och goda råd till den sörjande. Ändå tror jag att boken i första hand lämpar sig för den eller de som ska ge tröst, alltså till den sörjandes nästa. Det är ofta svårt för någon som bär på en stor sorg att själv göra något trösterikt, åtminstone inte den första tiden efter ett dödsfall eller en annan förlust. Boken bör med fördel kunna användas i sorgegrupper, där man delar erfarenheter och hjälps åt."
  Birgitta Carlquist, Bibliotekstjänst

  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
  • Köp 25 för 160,00 kr/st
 30. Upprättelse och helande
  Upprättelse och helande
  Beskrivning
  Känner du dig sårad? Gör själen ont? Har du svårt att bryta nega­tiva tanke- och beteendemönster? Sitter du fast i någon synd? Bär du på oförlåtelse och bitterhet? Oavsett hur dina behov­ ser ut finns det en väg framåt – en väg till upprättelse och helande, och denna bok kan bli ett bra redskap i den processen.

  Birgitta Sjöström Aasa har stor erfarenhet av själavård och att hjälpa­­ människor på vägen till frihet, upprättelse och helande. I denna­ kärnfulla bok delar hon på ett begripligt sätt med sig av sina erfaren­heter och sin kunskap i ämnet. Kapitlen har följande rubriker:
  • Vår bild av Gud
  • Vår bild av oss själva
  • Våra sår behöver Guds läkedom
  • Våra synder behöver Guds förlåtelse
  • Vår bundenhet behöver Guds frihet
  • Vårt andliga betryck behöver Guds befrielse
  • För den här världens skull

  Denna bok är skriven för alla dem som är i behov av helande och upp­rättelse – oavsett var man befinner sig i processen – men också för dem som känner en kallelse att hjälpa andra.

  Boken passar för enkild läsning men är också utmärkt att läsas i grupp. I slutet av varje kapitel finns frågor för eftertanke och en bön.

  ”Man blir glad, upplyft och stärkt i tron när man läser Birgitta Sjöström Aasas bok Upprättelse och helande. Hennes mångåriga erfarenhet av själavård och församlingsledarskap lyser igenom och präglar tankar och ordval. Boken präglas av en härlig och befriande balans mellan äkthet och erfarenheter, och samtidigt en så djup förankring i bibeltro och kristna trons grundläggande sanningar.” Stefan Swärd, församlingsplanterare i Stockholm, konsult inom näringslivet och fil dr i statskunskap

  150,00 kr
  • Köp 3 för 162,00 kr/st
  • Köp 10 för 153,00 kr/st
 31. Vad händer när man dör
  Vad händer när man dör
  Beskrivning
  En vandring i bibelns texter som belyser" Vad händer när man dör". Funderingar inför evigheten.
  Boken var tidigare utgiven under titeln: "Evigt liv - evig död"
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
  • Köp 25 för 188,00 kr/st
 32. Våga vilja leva vidare efter en svår förlust
  Våga vilja leva vidare efter en svår förlust
  Beskrivning
  Våga vilja leva vidare efter en svår förlust är en bok som har hjälpt många människor att hitta vägen tillbaka till livet igen. Den berättar på ettvarsamt sätt om sorgens och förlustens många ansikten, till stöd både för den drabbade och för den professionelle hjälparen.
  Harold Bloomfield, värlsberömd psykiater och författare, Melba Colgrave, familjerådgivare och Peter McWilliams, nutida poet. Tre personer med olika specialkompetenser.
  Tillsammans har de skapat en unik bok. Den är mycket lättläst trots sitt gedigna innehåll och ämnets svåra karaktär."Våga vilja leva vidare... har genomgående en positiv ton och visar på möjligheterna att arbeta sig igenom en kris och komma stärkt ur den. Med en stark betoning på att den drabbade inte är ett offer utan så småningom också orkar anpassa sig till den nya situationen förmedlas hopp i en svår livskris.

  Boken innehåller fakta, råd och stämningsfull lyrik. Genom den trevliga uppläggningen är den både lättillgänglig och lättläst.

  • Köp 3 för 157,49 kr/st
  • Köp 10 för 148,75 kr/st
  • Köp 25 för 140,00 kr/st
 33. Vägledning för diakoni
  Vägledning för diakoni
  Beskrivning
  Ett material om diakonins teori och praktik.

  Svenska kyrkans nationella nivå har tillsammans med Västerås, Luleå och Göteborgs stift tagit fram en vägledning för diakoni och diakonal verksamhetsutveckling, tänkt att fungera som ett stöd för förtroende­valda, anställda och ideella medarbetare. Vägledningen utgår från den pedagogiska modell som kallas diakonitriangeln och presenterar en modell för klassificering av diakonala verksamheter. Den ger också redskap för reflektion kring församlingens roll i välfärden.

  Boken innehåller dessutom en teologisk fördjupning av Stig Linde (red). Fördjupningen visar på den mångfald av teologiska resurser som kyrkans diakoni rymmer och beskriver hur teologi och diakoni ofta formas i ett samspel, med olika uttryck beroende på den aktuella samhällssituationen.

  Boken vill bidra till att öka den strategiska reflektionen om diakoni som idé och diakoni som praktik, och kan användas som verktyg i målarbete, verksamhetsplanering och budgetprocess

  • Köp 3 för 171,00 kr/st
  • Köp 10 för 161,50 kr/st
 34. Visst får du gråta : en bok för barn som sörjer
  Visst får du gråta : en bok för barn som sörjer
  Beskrivning
  Visst får du gråta ger barn i alla åldrar (och dem som älskar och bryr sig om dem) en tröstande, realistisk syn på sorg full av positiv, livsbejakande hjälp att hantera en förlust av en vän.
  • Köp 3 för 49,50 kr/st
  • Köp 10 för 46,75 kr/st
  • Köp 25 för 44,00 kr/st
  • Köp 50 för 41,26 kr/st
  • Köp 100 för 38,50 kr/st
 35. Yvs icke, död. En essä om kollektiv sorg
  Yvs icke, död. En essä om kollektiv sorg
  Beskrivning
  Mänsklig sorg har många skepnader. En är kollektiv sorg, när många människor samtidigt sörjer ett statsöverhuvud, någon känd person som gått bort eller när man förenas i känslan av gemensam sorg och förlust efter en nationell katastrof som Estonias undergång 1986 eller tsunamikatastrofen på annandag jul 2004. Sådana kollektiva sorgemanifestationer har blivit vanligare på senare år, senast i samband med påven Johannes Paulus II:s begravning i år då ett par miljoner vallfärdade till Sankt Petersplatsen i Rom.

  Naturligtvis är detta delvis en medieeffekt; utan mediernas intensiva och närgångna bevakning skulle inte chockvågorna efter dödsfall av det här slaget kunna spridas så snabbt och i så vida ringar.

  125,00 kr
View as Tabell Lista

Artiklar 101-137 av 137

Page
per sida
Fallande ordning

Måndag till Fredag 10.00 - 17.00

Lördag och söndag stängt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå