View as Tabell Lista

Artiklar 25-36 av 139

per sida
Fallande ordning
 1. Domen: Evangeliets bortglömda dimension
  Domen: Evangeliets bortglömda dimension
  Beskrivning
  Få saker utmanar bibelläsaren så mycket som text­erna om dom och straff. Är det verkligen samma Gud vi möter i berättelsen om Sodom och Gomor­ra som i evangeliernas skildring av Jesus Kristus? Går det att få ihop Guds godhet med Guds vrede och dom?

  I boken Domen: Evangeliets bortglömda dimension visar Olof Edsinger att vi inte bara kan ignorera ”problemtexterna”. De är en integrerad del av Bibelns budskap. Domen hör samman med både Guds godhet och Guds vrede. Den handlar både om en slutuppgörelse med det onda på den yttersta dagen och om Guds dom här och nu. Författaren visar samtidigt på ett övertygande sätt domens koppling till evangeliets kärna: Jesu försoningsdöd för vår skull.

  Boken är en fristående fortsättning på Olof Edsingers bok Krigen i Gamla testamentet: Ett försök att förstå (CredoAkademin 2007).

  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
  • Köp 25 för 148,00 kr/st
 2. Drick djupt av Anden : den helige Andes närvaro och gåvor i den kristnes personliga liv
  Drick djupt av Anden : den helige Andes närvaro och gåvor i den kristnes personliga liv
  Beskrivning
  Människan lever för att låta sig uppfyllas av Helig Ande. Som den oväntade gästen, den stora överraskningen, strömmar Anden in i oss med sina livgivande energier. Med den utgångspunkten har Peter Halldorf skrivit vad han kallar sin viktigaste bok - Drick djupt av Anden.

  Många bär på erfarenheter av besvikelse och frustration. I Drick djupt av Anden vill Peter Halldorf uppliva tron hos alla som lever med en oförlöst längtan efter Anden eller som känt sig kränkta av en andlighet som med tvivelaktiga metoder gjort intrång i deras innersta rum.

  Boken belyser en rad frågor: Vad är skillnaden mellan vattendop och andedop? Vad innebär Treenigheten? Vilken är Andens roll i frälsningen? Hur kan tungotalet vara en förlösande kraft för det inre livet? Vad är likheten mellan profetians gåva och tårarnas gåva? Hur utövas andligt ledarskap?

  Bokens brännpunkt är undervisningen om Anden i Jesu liv. I Jesus Kristus döljer sig svaret på Andens hemlighet i såväl kyrkans som den kristnes personliga liv.
  (Till boken finns en Studieplan som kan beställas från Studieförbundet Bilda, www.bilda.nu)
  200,00 kr
 3. Efter folkkyrkan : en teologi om kyrkan i der efterkristna samhället
  Efter folkkyrkan : en teologi om kyrkan i der efterkristna samhället
  Beskrivning
  Efter folkkyrkan är en hybrid mellan en teologisk studie och ett debattinlägg, ett försök att greppa de lutherska folkkyrkornas nuvarande situation och söka en väg framåt.
  Patrik Hagman argumenterar för att folkkyrkornas kris i grunden är teologisk till sin natur och därför måste mötas med teologiskt arbete.
  215,00 kr
 4. En gråtande gud och den förvirrade människan : om människosyn, livsåskådning och kristen tro
  En gråtande gud och den förvirrade människan : om människosyn, livsåskådning och kristen tro
  Beskrivning
  Boken En gråtande Gud och den förvirrade människan handlar om fundament som människosyn, livsåskådning och kristen tro. En av människans viktigaste frågor är att förstå sig själv.
  Den människosyn vi skapar beror på hur vi förhåller oss till mycket annat i livet. Möt forskare och teologer som bl a Elena Namli, Ted Harris, Carl Reinhold Bråkenhielm, Mattias Martinson, Eskil Franck, Cristina Grenholm, Bengt Kristensson Uggla och Eva-Lotta Grantén.
  Redaktör är Normunds Kamergrauzis
  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 5. evigheten.nu
  evigheten.nu
  Beskrivning
  Bibeln säger att vi som människor är skapade med evigheten i våra hjärtan, och alla människor känner på något sätt att vår existens här på jorden sträcker sig bortom det här livet, ut i det okända. I den här boken skriver John Bevere om att leva sitt liv med ett hopp och en tillförsikt som bär ända in i evigheten.

  De flesta människor skulle bli helt utblottade om de planerade sin framtid på jorden lika vårdslöst som de har förberett sig för evigheten. Till och med troende nonchalerar ofta denna livsviktiga aspekt av livet och ägnar inte en tanke åt vad som ska ske när de en dag lämnar denna jorden.

  Utifrån principerna i Andra Korintierbrevet 5:9-11 påminner John Bevere om att alla troende kommer att stå inför Kristus och få det de har förtjänat i livet. Många kommer att bli chockade när de inser att de ägnade merparten av sin tid åt sådant som inte ger någon lön för evigheten.

  När vi bygger våra liv för att vara redo för domens dag, och har evigheten som referensram, utvecklar vi också ett liv som har betydelse och mening. Om vi lär oss att ständigt ha målet i sikte, kan vi också börja arbeta för en lön som består för evigheten

  100,00 kr
  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
  • Köp 25 för 148,00 kr/st
 6. Fem teologiska tal
  Fem teologiska tal
  Beskrivning
  Gregorios av Nazianzos hör till den tidiga kyrkans främsta teologer, och har i den östliga kyrkan just fått hedersnamnet »Teologen«. »Hans Fem teologiska tal« hör till de viktigaste dokumenten i den tidiga kristna kyrkans historia.
  I dessa fiktiva dialoger framlägger han de bärande skäl för treenighetsläran som sedan kom att bli de normerande i östkyrkan och också fick ett starkt inflytande i västern. Själv ville Gregorios i första hand vara filosof, och hans framställning, med dess många argument och motargument, följer filosofskolornas retoriska uttryckssätt.
  Men all sin briljans och intellektuella skärpa ställde Gregorios sig i den kristna trons tjänst, och denna bok ger oss en klar bild av hur denna tro preciserades och utvecklades under ett av sina mest avgörande skeden.
  130,00 kr
 7. Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet
  Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  450,00 kr
 8. Filipperbrevet
  Filipperbrevet
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  450,00 kr
 9. Filosofiska essäer om människovärde
  Filosofiska essäer om människovärde
  Beskrivning
  Vardagsmoralen uppfattar egenskapen att vara människa som ett egenvärde. Hur ska detta förstås och vad följer av det? Man tänker sig vanligen att idén om människovärdet har två delar: en första del som säger att människor har ett värde som djuren inte har, och en andra del som säger att alla människor har detta värde i samma utsträckning. Bokens första del försvarar människovärdet enligt den första idén. Sedan behandlas den andra idén likavärdestanken i frågor kring t ex positiv särbehandling av underrepresenterat kön, prostitution och världssvälten.
  185,00 kr
 10. Född av vatten och ande
  Född av vatten och ande
  Beskrivning
  frågor om dopet och dess betydelse har kommit i centrum. En del vill att tanken på arvsynd ska tas bort, andra vill tona ned synen på dopet som nyfödelse och rening. Dopet ska ses som en bekräftelse av födelsen och ett firande av det barn som kommit till världen.I denna bok beskriver Kjell Petersson det kristna dopets röt- ter i Nya testamentet och i den tidiga kyrkan. Han lyfter fram de bärande motiven i dopet, både innehållsligt och i sättet att fira dopet. Han lyfter särskilt fram det som är gemensamt för kyrkorna i synen på dopet. Dopet, det är nyfödelse i vatten och helig Ande och ett upptagande i den kristna kyrkan, det är portalen till ett liv som når sin fullbordan på andra sidan dö- dens gräns. Förslag ges på hur olika moment i dopordningen kan formuleras. Svåra ord som exorcism och abrenuntiation, anamnes och epikles förklaras.Kjell Petersson är bosatt i Stockholm. Som präst har han ver- kat i Växjö stift, kyrkoherde i Ryssby, Tutaryd och Agunnaryd (i Ljungby kommun) från 1982 till 2007. 1977 blev han teo- logie doktor på en avhandling om dopet: Kyrkan, folket och dopet. År 2000 utkom hans bok om nattvarden: Åkallan och åminnelse.
  200,00 kr
 11. För att världen skall tro : texter om ekumenik och kyrkans enhet
  För att världen skall tro : texter om ekumenik och kyrkans enhet
  Beskrivning
  Under i stort sett hela 1900-talet var frågan om ekumenik och kyrkans enhet starkt prioriterad. I kyrkan i Sverige och i världen idag blir det allt tydligare att gränser sakta men säkert dras om. Skiljelinjer går idag inte längre på samma sätt mellan olika samfund och kyrkofamiljer, utan skär ofta rakt igenom gamla gemenskaper. Å andra sidan uppstår samtidigt ur detta nya kontaktytor - vi upptäcker samhörighet med troende i helt andra traditioner. Allt detta ställer de olika kyrkorna och ekumeniken inför en annorlunda situation.
  Frågorna tycks inte vara desamma som under förra seklet. För att världen skall tro - texter om ekumenik och kyrkans enhet vill belysa både våra likheter och vad som skiljer, lyfta fram de kristnas syskonskap och ge oss vägledning och inspiration i hur vi går vidare mot den enhet som Jesus ber om. För att kunna gå vidare måste vi också känna mångfalden i Kristi kyrka. Är det möjligt att stå enade trots alla dessa olikheter? Kan likheterna, samhörigheten och kallelsen till enhet till slut väga så tungt att mångfalden rent av blir något positivt, något att med stolthet visa upp - så att världen kan tro?
  175,00 kr
 12. För en tid som denna
  För en tid som denna
  Beskrivning
  Ledartexter från tidningen Magazinet under åren 1996-2001
  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
  • Köp 25 för 200,00 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 25-36 av 139

per sida
Fallande ordning

 

 

Måndag - Fredag 9.30-17.30
Lördag 10-14

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå