View as Tabell Lista

Artiklar 49-60 av 139

per sida
Fallande ordning
 1. Gud, barmhärtighetens Fader
  Gud, barmhärtighetens Fader
  Beskrivning
  I Treenighets liv, liksom i vårt kristna liv utgår allt från Gud och återvänder till honom. Jesus, "sann Gud och sann människa", uppenbarade detta stora kretslopp och var den förste att fullborda det.

  Denna bok vill liksom sänka oss ned i friskt vatten, det vill säga i Guds mysterium, han som endast är av kärlek och för kärlek. Att tro innebär att bekänna Gud som sin Fader. Efter den första människans synd har guds kärlek klätt sig i barmhärtighet. Den kungliga port genom vilken Guds kärlek översköljer oss ä hans Sons hjärta som genomborrades på korset. Det är den heliga porten, jubelårets port. Salig den som upptäckt denna kärlekens källa, ty han känner sig törstigare i det ögonblick törsten släcks

  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
  • Köp 25 för 128,00 kr/st
 2. Guds närvaro. Teologiska reflexioner 1
  Guds närvaro. Teologiska reflexioner 1
  Beskrivning
  Guds närvaro ställer en rad frågor som vill stimulera läsaren att fundera över Gud, teologi och kyrka.
  Hur kan man tänka sig Guds närvaro i dagens värld? Kan man älska Gud? Vilka resurser finns för teologisk reflektion idag? Finns det en religiös sanning? Behöver kyrkan teologi? Vad är teologins uppgift och hur kan den bidra med orientering i det kristna livet? Är nattvarden centrum för den krsitna kyrkan?
  I tolv kapitel vrider och vänder Jeanrond på dessa och andra frågor för att visa att vi i vår postmoderna tid har bättre förutsättningar än på länge till reflektion över den kristna teologins natur och funktion. Vårt århundrande har utmanat teologin att söka efter mer ändamålsenliga bilder av Gud och för första gången har teologin chansen att verkligen bli en teologi för världen.
  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
  • Köp 25 för 168,00 kr/st
 3. Guds rikes framtid
  Guds rikes framtid
  Beskrivning
  Vad är livets mening? Inte bara för jordelivet utan för evigheten, hur man nu vill förstå den? Hur blir allt till sist? Hur hänger himmel och jord ihop? Sådana frågor och andra behandlas i denna bok om Guds rikes framtid. Den handlar mycket om de yttersta tingen, det som Bibeln berättar om inför slutet på historien, de yttersta tiderna, frågor som alltid fängslat människors fantasi. Boken vill visa att sådana frågor i hög grad hänger ihop med livet här och nu, på jorden och inte bara i himlen
  40,00 kr
 4. Gudstjänsten och vi själva
  Gudstjänsten och vi själva
  Beskrivning
  Vad är egentligen en gudstjänst? Vad är omistligt och vad kan uttryckas på ett annat sätt? Överensstämmer gudstjänstens budskap med det som församlingen vill förmedla?

  I Lunds stift upptäckte man att det fanns ett behov av att se vad församlingens gudstjänster egentligen uttrycker. Därför tog man fram ett samtalsmaterial som användes i några församlingar för att fördjupa och utveckla gudstjänsten. I Gudstjänsten och vi själva har Nils-Henrik Nilsson sammanfattat gudstjänstprojektets bärande tankar.

  Boken är uppbyggd kring samtalsunderlag och metodövningar och leder fram till ett konkret arbete med att formulera en gudstjänstteologi för den lokala församlingen och en lokal gudstjänstpastoral. Den kan läsas av alla med intresse för gudstjänstlivet i svenska kyrkan.
  125,00 kr
 5. Handbok för predikanter : kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen - Homliteti
  Handbok för predikanter : kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen - Homliteti
  Beskrivning
  Denna handbok för predikanter gavs ut år 2015 av kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen i Rom. Den innehåller anvisningar och förslag som kan hjälpa förkunnare att predika på ett sätt som gör bibeltexterna men också liturgin och den aktuella situationen rättvisa. Den innehåller en mängd reflexioner över hur Bibeln bör tolkas i dag. Handboken anknyter i hög grad till påven Franciskus...
  175,00 kr
 6. Handbok i liturgik
  Handbok i liturgik
  Beskrivning
  Bokens främsta syfte är att ge präster, kyrkomusiker och andra som är engagerade i församlingens gudstjänst nödvändiga kunskaper och insikter. Boken vill också bidra till reflektion och gemensamt planerande för de som är ansvariga för gudstjänstens gestaltande i församlingen. Det vore att förneka vår historia och vårt arv genom tvåtusen år att låtsas som om vi själva i vår tid har kommit på den gudstjänst vi firar. Förståelse av gudstjänstens olika moment är en förutsättning för att den ska tala till hela församlingen. I den här boken förmedlas kunskap och reflektion kring innebörden i gudstjänstens byggstenar. Boken ger också teologisk reflektion kring gudstjänstens övergripande delar och enskilda moment. Sådan reflektion är viktig för att inte gudstjänsten ska bli en historisk relik. För att vara autentisk måste gudstjänsten vara vår egen gudstjänst, på vår tids språk, präglad av vår kultur. ??
  • Köp 3 för 412,26 kr/st
 7. Helgelsens filosofi
  Helgelsens filosofi
  Beskrivning
  I helgelsens filosofi behandlar Karin Johannesson luthersk spiritualitet och frågan om hur helgelsen kan förstås inom ramen för luthersk teologi och etik

  . I dagens efterkristna samhälle har kristna trosuppfattningar minskat i betydelse, samtidigt märks ett tilltagande intresse för andlighet i olika former. Syftet är att undersöka huruvida andlig träning och fördjupning kan anses vara uttryck för en luthersk tradition.

  I helgelsens filosfi ingår i en serie om böcker om Luthersk teologi och etik - i ett efterkristet samhälle. Verbum ger ut flera böcker i serien under 2014 och 2015

  • Köp 3 för 314,50 kr/st
 8. Himlarnas Drottning : Guds moder i Guds ord
  Himlarnas Drottning : Guds moder i Guds ord
  Beskrivning
  Med detta bibliska och historiska underlag ger Hahn oss en ny syn på lärorna om Maria: hennes obefläckade avlelse, eviga jungfrulighet, upptagning till himlen och kröning. Medan författaren guidar läsaren genom avsnitt fyllda av mysterier och poesi, hjälper han dem också att återupptäcka den gamla konsten och vetenskapen om hur man skall läsa den Heliga Skrift för att få en mera grundläggande förståelse för Skriftens tillförlitlighet och betydelse för den kristna tron.
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
  • Köp 25 för 172,00 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 49-60 av 139

per sida
Fallande ordning

 

 

Måndag - Fredag 9.30-17.30
Lördag 10-14

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå