View as Tabell Lista

Artiklar 1-12 av 27

Page
per sida
Fallande ordning
 1. 40 dagar uppdrag : en andlig resehandbok för samtal, bön och gudstjänst
  40 dagar uppdrag : en andlig resehandbok för samtal, bön och gudstjänst
  Beskrivning
  Vad är uppdraget som den kristna tron rymmer? Är det första och största min personliga frälsning, eller är det en förenkling av det kristna uppdraget? Och hur ska Jesus Kristus egen kyrka förhålla sig till en postmodern omvärld i ständig förändring?
  • Köp 3 för 40,50 kr/st
  • Köp 10 för 38,24 kr/st
  • Köp 25 för 36,00 kr/st
 2. Den fria kyrkan
  Den fria kyrkan
  Beskrivning
  Genom kyrkans historia har det funnits två olika synsätt på vad kyrkan är: ”folkkyrkan” och ”den fria kyrkan”. Ingen kyrka är renodlat det ena eller det andra utan vi lever i en brottning mellan de två. Såväl frikyrkans kris som folkkyrkans är idag primärt ett resultat av brist på god historisk och teologisk förståelse.
  I denna ytterst läsvärda och viktiga bok ger Holger Klintenberg mönster och klara bilder för att förstå kyrkans väsen. Jesus är hörnstenen som står kvar vid bygget av sin församling och den fria kyrkan får näring i detta hopp.

  Roland Spjuth skriver i sitt förord:

  Författaren vill ge oss ”ett redskap för att tvinga oss att ställa de grundläggande frågorna. Innan vi börjar tillämpa några kyrkliga förnyelseprogram, behöver vi ägna tid åt att reflektera över och samtala om vad kyrka egentligen är.
  Framför allt skulle jag hoppas att Holgers bok skulle kunna användas som underlag för samtal i många kristna gemenskaper som likt författaren längtar efter att hitta en väg framåt för hur Jesu lärjungar ska leva tillsammans

  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
  • Köp 25 för 100,00 kr/st
 3. Den Gudomliga Restaurangen
  Den Gudomliga Restaurangen
  Beskrivning
  Församlingarna i vårt land minskar i storlek och allt fler läggs ner. Men det behöver inte vara så, det finns en annan väg att ta. Den Gudomliga Restaurangen är en bok som introducerar tanken på förnyelse på ett nytt sätt. Boken vill utmana vår fantasi och se på församlingen ur en ny synvinkel, fylld av möjligheter.

  Boken vill ge ett annorlunda sätt att närma sig tanken på förändring och gör detta genom ett stort antal praktiska övningar på olika nivåer. Samtidigt knyter boken an till de traditionella församlingsutvecklingsmodellerna såsom styrkefokuserad undersökning och naturlig församlingsutveckling.

  Den Gudomliga Restaurangen är en bok fylld av möjligheter och kan användas på många olika sätt, i sin helhet eller valda delar.

  Den gudomliga restaurangen är en praktisk bok om församlingsutveckling, särskilt riktad till pastorer eller andra församlingsledare, för alla som vill se sin församling växa och utvecklas. Det är också en bok som fungerar väl på bibelskolor och på ledarkurser, samt i församlingens ledarutveckling. I denna bok finns mycket matnyttigt i form av praktiska tips, diskussionsfrågor och många olika praktiska övningar för olika sammanhang. Det här är en intressant, relevant och viktig bok för Sveriges församlingar, oavsett samfundstillhörighet.

  Lennart Okkonen Johansson har en kandidatexamen i historisk teologi och en masterexamen i systematisk teologi. Han arbetar som pastor i församling, som föreläsare och som författare. De ämnen han brinner för är församlingsutveckling och lärjungaskap med Jesus i centrum

  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 4. En bok om medarbetarskap
  En bok om medarbetarskap
  Beskrivning
  Ideellt arbete kräver övning. Det ställer stora krav på de anställda att öppna och släppa in. Och det krävs hänsyn och respekt av oss som vill komma och vara med också." "Med bara anställda blir ju allt på ett sätt enklare, mer ordning och reda, men inte lika utvecklande. Inget internationellt café som några driftiga dagmammor bjuder in till. Inga pensionerade lärare som läser läxor med asylsökande ungdomar på eftermiddagarna." Det här är en bok för alla medarbetare i Svenska kyrkan. För dig som har ett uppdrag som ideell, förtroendevald eller församlingsanställd. Här finns texter: • som bidrar till reflektion kring medarbetarskap, församling, ledarskap och tro • som ger dig konkreta redskap i mötet med människor • som visar på möjligheter att växa i tron och det andliga livet, enskilt eller tillsammans • där några medarbetare delar med sig av sina tankar om delaktighet, tro och ledarskap • för församlingens ledarutbildning • för enskild reflektion och eftertanke Medverkande skribenter är Fredrik Hedlund, Bertil Johansson, Ann-Katrin Tideström, Åsa Nyström, Hannah Kroksson, Sara Jacobsson Grip och Cecilia Wadstein. Boken är ett samarbete mellan Verbum Förlag och Ideellt Forum i Svenska kyrkan. Vill ni samtala mer om medarbetarskap, ledarskap och församlingssyn? Studiehandledning till boken kommer under hösten och kan då hämtas gratis på www.ideelltforum.se
  • Köp 3 för 148,50 kr/st
  • Köp 10 för 140,25 kr/st
 5. Ge det vidare : en församling för alla generationer
  Ge det vidare : en församling för alla generationer
  Beskrivning
  Hela sitt liv har Egil Svartdahl levt och verkat i goda och varma kristna församlingar som bestått av folk i alla åldrar – på gott och ont. Spänningar mellan generationer är den största utmaning som han har mött. I den här boken tar han oss in i några av de problemställningar som han själv har stått i och de erfarenheter han fått på köpet. Egil Svartdahl säger med glimten i ögat: ”Jag har så många dåliga erfarenheter, att jag hoppas någon kan få glädje av det!” Men Jesus är ju utan tvivel världens störste investerare, skriver Svartdahl. Han ser möjligheterna, tror på aktivt ägarskap, vågar riskera och satsar långsiktigt. Kan vi som kristna också tänka så? – Jag hoppas att någon en dag kommer att tacka Gud för dig – för att du hjälpt dem till tro och uppmuntrat dem till tjänst. Det ger hopp för en kyrka för alla generationer. Ge det vidare!

  Egil Svartdahl är pastor, föredragshållare och programledare i norsk TV, känd för sitt unika sätt att blanda allvar och humor Han har fått flera utmärkelser för sin förmåga att kommunicera, bl a norska Petter Dass-priset 1995 och Medierosen 2005

  • Köp 3 för 162,00 kr/st
  • Köp 10 för 153,00 kr/st
 6. Gudstjänstens kärnvärden
  Gudstjänstens kärnvärden
  Beskrivning
  Gudstjänstens kärnvärden bygger vidare på Martin Modéus uppskattade bok Mänsklig gudstjänst, men är ännu mer handfast. Här får läsaren tydliga redskap för att arbeta konkret med gudstjänsten. Gudstjänstens kärnvärden är en bok för alla anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Svenska kyrkans församlingar, som söker en tydlig och enkel handledning i hur man gör för att se och främja dessa värden i gudstjänstutvecklingen. Martin Modéus är biskop i Linköpings stift sedan 2011. Under sina tidigare år som präst har han haft församlingstjänst i Växjö och Stockholms stift, samt en omfattande föredragsverksamhet kring församlingsutvecklingsfrågor i Svenska kyrkan och i grannländerna. Han har skrivit flera böcker inom församlingsutveckling och gudstjänstfrågor
  • Köp 3 för 255,00 kr/st
 7. Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan
  Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan
  Beskrivning
  Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan är Fredrik Modéus pastoralteologiska doktorsavhandling som handlar om gudstjänstgemenskapen inom Svenska kyrkan.

  Varje vecka firar ett stort antal människor gudstjänst i Svenska kyrkan. De som kommer till varje enskild gudstjänst utgör tillsammans en sorts gemenskap. Men vad är egentligen en gudstjänstgemenskap? I denna doktorsavhandling undersöker Fredrik Modéus gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan. Han föreslår öppenhet och varaktighet som två viktiga kännetecken för gudstjänstgemenskaper och visar hur svensk kyrkosynsdebatt under 1900-talet och det begynnande 2000-talet har lidit av en oförmåga att skilja mellan tillfällig, ledig, stabil och sluten gudstjänstgemenskap.

  I kritisk dialog med svensk kyrkouppfattning formulerar Fredrik Modéus sex kärnvärden och konstruerar med hjälp av dessa, samt i dialog med utvalda icke-svenska teologer, en ecklesiologi med gudstjänstgemenskapen som nav. I ett avslutande kapitel visar han hur gudstjänstgemenskapen, både teoretiskt och praktiskt, skulle kunna få en tydligare identitet och ställning i Svenska kyrka

  • Köp 3 för 318,75 kr/st
  Slut i lager
 8. Här en strand
  Här en strand
  Beskrivning
  Vad upplever människan i liturgin? Är gudstjänsten en källa till hopp eller missmod. Kyrkans gudstjänstliv väcker en rad frågor. Här en strand är skriven för alla intresserade av kyrkans gudstjänst, och av hur den kan bli angelägen för fler människor. Boken vill inspirera till fördjupade samtal om gudstjänsten och är skriven utifrån övertygelsen att gudstjänsten är kyrkans centrum, skatten på kyrkans strand.
  • Köp 3 för 246,50 kr/st
 9. Idealitet som utmanar
  Idealitet som utmanar
  Beskrivning
  Boken Idealitet som utmanar ger ett underlag för samtal i den lokala församlingen. Viktiga frågor i Svenska kyrkan rör det ideella arbetet. Hur bör man organisera och kanalisera allt det engagemang som finns? Och varför? Frågorna blir alltmer i fokus i takt med mindre ekonomiska resurser och ökade utmaningar i samhället. Författarna tar sig an idealitet utifrån fyra olika perspektiv. Författare: Jonas Bromander, Jonas Ideström, Åsa Nyström, Kerstin Wimmer
  • Köp 3 för 171,00 kr/st
  • Köp 10 för 161,50 kr/st
  • Köp 25 för 152,00 kr/st
 10. Kultursamverkan : om att dela mål och ansvar
  Kultursamverkan : om att dela mål och ansvar
  Beskrivning
  Kultursamverkan i Göteborgs stift knyter samman kulturutövares arbete med Svenska kyrkans i temamässor, utställningar – och Se människan-scenen på Bok & Bibliotek varje år i september.
  2015 utsågs Mikael Ringlander, präst och Kultursamverkans projektledare, till Årets förnyare i Svenska kyrkan. Nu berättar han och hans medarbetare tillsammans med journalisten Elin Klemetz om drömmarna, idéerna, lösningarna, responsen och fortsättningarna – och om hur varje församling kan dra nytta av det som Göteborgs stift har lärt sig.
  • Köp 3 för 148,75 kr/st
 11. Kyrka i mission : att gestalta kristen tro i en efterkristen tid
  Kyrka i mission : att gestalta kristen tro i en efterkristen tid
  Beskrivning
  Vad krävs av oss som vill vara kyrka i ett efterkristet Sverige? En initierad och inspirerande bok om församlingsförnyelse, där begrepp som mission-shaped church och fresh expressions diskuteras konstruktivt och kritiskt.
  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
  • Köp 25 för 200,00 kr/st
 12. Kyrkan som aldrig sover
  Kyrkan som aldrig sover
  Beskrivning
  Som barn hade pastorssonen Matthew Barnett en dröm: En kyrka som stod öppen 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Denna kyrka skulle möta innerstadens fysiska och andliga behov, och förmedla hoppets budskap till människor som till synes var hopplösa fall. Los Angeles International Church, eller Dream Center, är uppfyllelsen av Matthew Barnetts dröm. Kyrkan som aldrig sover är en inspirerande berättelse som visar att: Den som vill nå ut till människor i nöd måste sätta sig in i deras situation. Bekymmer är en bra utgångspunkt för den som vill bygga en stor församling. En församling växer när man älskar en person åt gången. Inget problem är oöverstigligt för den som är fylld med Guds kärlek. Matthew Barnett är pastor för Dream Center, en av Amerikas tre största och snabbast växande församlingar. Församlingens passion är att nå ut till samhället och hjälpa människor med olika behov. Varje vecka når församlingen ut till nära 30 000 människor med bland annat rehabilitering, mat, kläder och omsorg
  • Köp 3 för 184,50 kr/st
  • Köp 10 för 174,25 kr/st
  • Köp 25 för 164,00 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 1-12 av 27

Page
per sida
Fallande ordning

 

 

Ordinarie öppettider:

Måndag – fredag: 09.30–17.30
Lördag: 10.00–14.00

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå