View as Tabell Lista

Artiklar 25-32 av 32

Page
per sida
Fallande ordning
 1. Tänk om!
  Tänk om!
  Beskrivning
  Om det någonsin har funnits behov av sunda, relevanta och dynamiska församlingar, så är det just nu!
  Hur kan en kristen församling hålla sig modern och nå ut i ett samhälle som hela tiden förändras? Vad behövs för att just din församling ska vara effektiv och spela en avgörande roll när det gäller att sprida evangeliet på 2000-talet? Svaret är förändring.
  Mark Conner visar i denna bok på sju strategiska skiften som varje församling måste göra för att fungera kraftfullt och effektivt i vår tid: från jaget till Gud från inåtriktat till utåtriktat arbete från aktiviteter till relationer från pastor till mentor från konsument till medarbetare från kyrkomentalitet till gudsrikesmentalitet från de äldre till de yngre. Mark Conner är pastor i CityLife Church, en stor och växande församling i Melbourne, Australien. Förutom att leda arbetet i församlingen talar Mark regelbundet vid ledarkonferenser och seminarier över sådana ämnen som ledarskap, personlig motivation och församlingstillväxt. Nya tider kräver nya metod
  75,00 kr
 2. Till Tro
  Till Tro
  Beskrivning
  Till tro erbjuder ett flexibelt sätt att arbeta med församlingsutveckling. Materialet utgår från fem fokusområden: Vårda det heliga, Bygga levande gemenskaper, Förtroendefullt ledarskap, Lärjungaskap i dag och Göra skillnad i världen.

  Dessa områden kan användas som ett filter på församlingens verksamhet. Inom vilka områden har församlingen sin styrka? Vilka områden behöver utvecklas? Det är också ett verktyg för att resonera kring varje enskild verksamhet. Hur arbetar vi med dessa områden i konfirmandverksamheten, i Alphagruppen, i kören

  … I boken delar ett tjugotal skribenter med sig av sina tankar kring fokusområdena. Detta kompletteras med texter om hur materialet kan användas.

  Till tro erbjuder inget facit för hur en livskraftig församling ska se ut, och här finns inga punktlistor att bocka av för att nå resultat. I stället är det ett verktyg som varje församling kan använda på sitt eget sätt

  • Köp 3 för 337,50 kr/st
  • Köp 10 för 318,75 kr/st
 3. Till tro - i korthet
  Till tro - i korthet
  Beskrivning
  En kortfattad introduktion till Till tro, som passar bra att dela ut till kyrkoråd, volontärer och intresserade församlingsmedlemmar. Här presenteras kortfattat de fem fokusområdena och även tankarna bakom Till tro
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
  • Köp 25 för 40,00 kr/st
  • Köp 50 för 37,50 kr/st
 4. Uppdrag förtroendevald Insidan
  Uppdrag förtroendevald Insidan
  Beskrivning
  Uppdrag: Förtroendevald – Insidan tar vid efter Uppdrag: Förtroendevald: Vad är det vi som är förtroendevalda i en församling förmedlar genom vårt engagemang, och hur kan vi fördjupa vår tro tillsammans med varandra och med andra?

  Utforska kyrkans fyra grundläggande uppgifter, Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission, tillsammans med Anna Cöster, Ola Sigurdson, Cristina Grenholm, Lars Åberg, Ingrid Arvidsson, Henrik Törnqvist, Amanda Carlshamre och många fler.

  Uppdrag förtroendevald – Insidan lyfter reflektionsfrågor för den grupp som vill använda boken som studiematerial, till exempel församlingsråd, gudstjänstgrupp, ledningsgrupp – eller för enskild läsning.

  • Köp 3 för 238,00 kr/st
 5. Utrustad och delaktig : för handledning
  Utrustad och delaktig : för handledning
  Beskrivning
  För gruppledaren finns detta handledningshäfte, med praktiska tips och råd kring hur arbetet med upptäckargrupperna kan läggas upp. Deltagarna i upptäckargrupperna kan vara nya i församlingen likaväl som trotjänare. Alla har utbyte av att få reflektera kring sina egna gåvor och på vilket sätt de kan få komma till användning i församlingen. De fyra föreslagna träffarna presenteras grundligt och här finns också mer material kring de två självskattningarna: Min sociala stil och Mina gåvor. I boken finns också bibelstudier och ”berätta mer”-material som gruppledaren kan planera in efter behov. Recensioner"Både handledningen och deltagarhäftet ger ett mycket positivt intryck, och fokuserar på självkännedom och gåvoidentifiering… Här finns många kreativa sätt att verkligen bygga upp församlingens resursbank." - Korsväg, Tomas Pettersson
  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 6. Utrustad och delaktig : för upptäckaren
  Utrustad och delaktig : för upptäckaren
  Beskrivning
  Utrustad och delaktig är ett material tänkt att användas för att arbeta med ökad delaktighet i församlingen. Materialet utgår från upptäckargrupper, som träffas ett antal gånger för samtal och reflektion. Som underlag till dessa träffar finns deltagarhäftet Utrustad och delaktig – för upptäckaren. I häftet finns bland annat två självskattningar (frågeformulär): •Social stil: Den sociala stilen är ett sätt att beskriva hur en person agerar i olika situationer och i relation till andra. Det ger också en fingervisning om hur man vill arbeta, vilka situationer man har lätt och svårt för och vilka förutsättningar som gör att man kommer mest till sin rätt. •Gåvor: Det andra frågeformuläret handlar om gåvor, egenskaper, talanger och färdigheter – medfödda såväl som inlärda. Syftet är att hitta var bland 14 olika gåvokategorier man har sina styrkor. Detta blir då en fingervisning om var man själv kan hitta sin plats i församlingen, och bidra på ett sätt så att man får möjlighet att blomma ut. Som komplement till dessa självskattningar finns frågeformuläret Med andra ögon, där familj och vänner får uttrycka vilka gåvor de ser i deltagaren. Slutligen finns också en reflektionsuppgift om lust och glädje – vilka av gåvorna brinner deltagaren för att använda och utveckla? Recensioner"Både handledningen och deltagarhäftet ger ett mycket positivt intryck, och fokuserar på självkännedom och gåvoidentifiering… Här finns många kreativa sätt att verkligen bygga upp församlingens resursbank." - Korsväg, Tomas Pettersson
  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
  • Köp 25 för 108,00 kr/st
  • Köp 50 för 101,25 kr/st
 7. vid Brunnen
  vid Brunnen
  Beskrivning
  Samtalsbok om kristen tro för dig med uppdrag i kyrkan.
  75,00 kr
 8. Vilja våga växa : om församlingsutveckling som nödvändighet och möjlighet¨
  Vilja våga växa : om församlingsutveckling som nödvändighet och möjlighet¨
  Beskrivning
  Vi är många som längtar efter en kyrka som är relevant för sin samtid, som förmår vara Kristi kropp i en tid då det andliga intresset förefaller större än på länge. Församlingsutveckling handlar om just detta: att vara trogen sitt uppdrag men arbeta med formerna, språket, det yttre.

  Björn Gusmark visar på bakgrunden till församlingen i Nya testamentet och skissar församlingens framväxt i Sverige. Han presenterar några olika modeller för församlingsutveckling och gemensamma nämnare hos sammanhang som attraherar människor. Bokens senare del innehåller en handfast vägledning för att arbeta kreativt, processinriktat och långsiktigt med församlingsutveckling. Författaren har hämtat inspiration och tankar från Tyskland, England, Norge och Sverige, men framför allt från egna erfarenheter i Romelanda pastorat, där han är kyrkoherde.

  Boken är skriven utifrån Svenska kyrkans perspektiv, men den som hör hemma i ett annat sammanhang kan känna igen sig i mycket. Förutom att ge inspiration och vara ett samtalsunderlag för en församling som vill arbeta med församlingsutveckling är boken intressant även för den som funderar över kyrkans uppdrag och framtid.

  En gratis samtalshandledning finns framtagen av Sensus.

  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 25-32 av 32

Page
per sida
Fallande ordning

 

 

Måndag - Fredag 9.30-17.30
Lördag 10-14

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå