View as Tabell Lista

Artiklar 1-12 av 65

Page
per sida
Fallande ordning
 1. Konfirmandboken
  Konfirmandboken
  Beskrivning

  Konfirmandboken är en bok att uppleva. Boken är uppbyggd kring 20 olika teman som tar sin utgångspunkt i konfirmandernas livsfrågor. Vem är jag? Vem är Gud? Vad har Gud med mitt liv att göra? Varje tema rymmer både en text med personligt tilltal och en bibelberättelse. De bibliska berättelserna är återberättade ur olika perspektiv, för att ge nya ingångar och stimulera till samtal och reflektion. I boken finns också faktasidor om kristen tro, kyrkan, Jesus och Bibeln. Innehållet i de mer faktabetonade avsnitten vill bjuda in till fortsatta samtal om dop och tro, nattvard och gemenskap, livet, döden och hoppet.

  Konfirmandboken är formgiven av Lilian Bäckman som 2009 vann Augustpriset för ungdomsboken Skriv om och om igen.

  Ur innehållet:
  Kan man tro? På vadå?
  Att känna sig älskad är att tro. Att bli sedd är att tro. Att få höra till är att tro. Att älska är att tro. Att se andra är att tro. Att låta andra höra till är att tro. Att tro är att våga hoppas. Att tro är att känna, uppleva och vara nyfiken.

  Kan man tro? Ja, varför inte?
  Vissa får en uppenbarelse och börjar tro. Vissa bara tror, från första början. Andra behöver veta mer för att tro. Hur är det för dig?

  Tro på vadå? En kraft, Gud, kärleken eller dig själv? Behöver det ena utesluta det andra?
  Att utforska kristen tro är att som att ge sig ut på äventyr utan att veta var eller hur det slutar. Förhoppningsvis innebär äventyret att du upptäcker nya sidor hos dig själv, hos Gud och hos andra. När kvinnan vid Sykars brunn mötte Jesus kände hon att hon stod i centrum för hans tankar. Det är en bild av att tro. Har du upplevt det, kan tiden som konfirmand fördjupa den upplevelsen. Har du ännu inte känt den känslan kanske den här tiden kan få dig att älska, hoppas och tro.  

  Om författarna:
  Beatrice Lönnqvist är präst och har lång erfarenhet av konfirmandarbete, både i församling och som stiftsadjunkt, samt vid kyrkokansliet. Hon arbetar just nu med konfirmander och andra ungdomar i Botkyrka församling utanför Stockholm.

  Anders Hedman är präst och har arbetat med konfirmander i församling och som präst på Fryshuset i Stockholm. Han är numera lärare vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala.

  Kristin Windolf Granberg är präst i Svenska kyrkan och arbetar med gudstjänstutveckling i Uppsala stift.

  Sören Dalevi är präst och forskare vid Karlstad universitet.

  • Köp 3 för 191,25 kr/st
 2. Handledning till konfirmandboken
  Handledning till konfirmandboken
  Beskrivning
   

  Handledning till Konfirmandboken är skriven för ledarna i konfirmandarbetslaget. Den utgår helt från Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete och är en perfekt inspirationskälla att plocka ur . vare sig du använder Konfirmandboken eller inte. Ledarboken innehåller två delar:

  Del 1. Förslag på hur olika konfirmandpass kan byggas upp. Boken är en riktig plocklåda för dig som gärna vill sätta ihop dina pass själv. Varje uppslag har ett eller flera teman som stämmer överens med temana i Konfirmandboken. På så sätt får du som konfirmandledare hjälp att sätta ihop passa som stämmer överens med innehållet i konfirmandens egen bok.  Under varje rubrik finns förslag på metoder och övningar, musik och film, bibeltexter och psalmer, gudstjänstanknytning och upplevelser.

  Del 2. Texter som berör teologiska, metodiska och pedagogiska utgångspunkter och överväganden i konfirmandarbetet:

  ·         Kyrkans uppdrag att döpa och lära

  ·         Mötet med konfirmanden

  ·         Om att ta sin utgångspunkt i konfirmandens frågor

  ·         Lärande, undervisning och värderingar

  ·         Gruppens utveckling och ledarens roll

  ·         Mötet med de unga konfirmandledarna

  ·         Mötet med konfirmandarbetslaget

  ·         Att fira gudstjänst med konfirmander

  ·         Samlingar under terminerna, läger eller.?

  Om författaren:
  Gunilla Lindén är präst med lång erfarenhet av arbete med konfirmander och pedagogik. Hon har dessutom gedigen erfarenhet av konfirmander med särskilda behov.

  • Köp 3 för 289,00 kr/st
 3. Handbok för unga konfirmandledare
  Handbok för unga konfirmandledare
  Beskrivning

  Handbok för unga konfirmandledare är ett ovärderligt redskap för den ständigt växande skaran unga ledare i Svenska kyrkan. Genom enkla och kortfattade kapitel får den unga konfirmandledaren redskap att hantera frågor kring ledarskap och lärande, tro och tvivel, lekar och samtal. Boken innehåller 20 nyskrivna andakter som den unga ledaren kan hålla på egen hand.

  Ur innehållet:
  Om att vara ledare
  Ledarskap
  Duger jag?
  Vad behöver jag kunna för att vara ledare?
  Etiska riktlinjer
  Sekretess och tystnadsplikt

  Om att tro och tvivla
  Min tro
  Kyrkans tro
  Att tro tillsammans

   Om att vara konfirmand
  Hur är en konfirmand?
  Riktlinjer för konfirmandarbete

  Om konfirmandgruppen
  Om grupper och gruppers utveckling
  Jobba med den grupp du har, inte den grupp du skulle vilja ha!
  Konfirmander med särskilda behov
  Svåra saker som kan hända i konfirmandgruppen
  Om kriser och katastrofer

  Om planering och samarbete
  Två nyckelord: tid och kommunikation
  Varför samarbete?
  Vad händer när det inte funkar i ledargruppen?

  Om lärande, kunskap och upplevelser
  Vad är lärande och kunskap?
  Vad ska man lära sig i konfirmandarbetet?
  Olika sätt att lära sig
  Upplevelsebaserat lärande

  Om olika metoder i konfirmandarbetet
  Musik
  Rörelse
  Samtal
  Värderingsövningar
  Drama
  Bild
  Ord
  Film
  Upplevelser

  Om lekar
  Varför ska man leka i konfirmandgruppen?
  Vad ska man tänka på när man förbereder ett lekpass eller leder en lek?
  Lekar och övningar som kan passa i början av konfirmandtiden
  Lekar som kan passa när konfirmanderna har lärt känna varandra lite mer
  Lekar som kan passa när konfirmanderna behöver utmanas till samarbete
  Lekar som kan passa i en grupp som fungerar väl och där deltagarna känner sig trygga med varandra

  Om andakter

  Ledarens ABC till kristendom och kyrka
  Bibeln
  Bön
  De tio budorden
  Dopet
  Dubbla kärleksbudet
  Förlåtelse
  GUD
  Gudstjänst
  Gyllene regeln
  Kyrkan
  Kyrkoåret
  Nattvarden
  Psalmboken
  Sakrament
  Symboler
  Söndag
  Trosbekännelsen
  Vapenhus
  Välsignelsen

  Om författarna:
  Gunilla Lindén är präst med lång erfarenhet av arbete med konfirmander och unga konfirmandledare. Hon har dessutom gedigen erfarenhet av arbete med konfirmander med särskilda behov.

  Rikard Olofsson är präst med EFS-bakgrund och stiftsadjunkt med särskilt ansvar för idealitet och ledarskap. Han har tidigare undervisat vid Sigtuna folkhögskola.

  • Köp 3 för 108,00 kr/st
  • Köp 10 för 102,00 kr/st
 4. Con dios : praktiska övningar - 99 lektionstips
  Con dios : praktiska övningar - 99 lektionstips
  Beskrivning
  De 99 övningarna i detta material är tänkta att aktivera så många sinnen som möjligt och att låta konfirmanderna uppleva snarare än bara förstå de olika momenten i CON DIOS. CON DIOS – praktiska övningar utgår från kapitelstrukturen i CON DIOS. Till varje kapitel finns minst fyra olika övningar samt en värderingsövning. Här finns korta övningar att använda som femminuters­introduktion, övningar som kan användas som inslag i en lektion såväl som längre övningar som passar bra på läger eller liknande. I många av övningarna kan du med fördel ta hjälp av dina unga ledare, så att även de aktiveras under konfirmandträffarna. CON DIOS – praktiska övningar är ett utmärkt komp­lement till CON DIOS – ledarhandledning.
  • Köp 3 för 293,25 kr/st
 5. CON DIOS
  CON DIOS
  Beskrivning
  CON DIOS är ett konfirmandmaterial som vill utgå från tonåringens värld. Budskapet är enkelt: Du är alltid sedd och alltid älskad av Gud. Men medan budskapet är flera tusen år gammalt, är formspråket hämtat från dagens ungdomsmagasin. Tanken är att CON DIOS inte ska upplevas som en lärobok, utan snarare som en tidning att bläddra i, fastna i och läsa – inte för att man måste utan därför att innehållet känns intressant och aktuellt. Efter sex år har det nu därför blivit dags för en revidering. Layouten har uppdaterats, liksom många av bilderna. Även textinnehållet har setts över – somligt har plockats bort och nytt material har tillkommit. Bland annat har ett helt kapitel om dopet lagts in. CON DIOS är en grundkurs i kristen tro. Därför betonas om och om igen möjligheten att få en egen, personlig relation till Gud.
  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
  • Köp 25 för 180,00 kr/st
  • Köp 50 för 168,75 kr/st
  • Köp 100 för 157,49 kr/st
 6. Con dios : ledarhandledning
  Con dios : ledarhandledning
  Beskrivning
  - CON DIOS – ledarhandledning Johan Reftel och Kristina Reftel CON DIOS - ledarhandledning är fullspäckad med material som kan göra ledarplaneringen lättare och konfirmandlektionerna roligare. Den reviderade upplagan har uppdaterats utifrån den nya elevboken, och innehåller bland annat 30 nya kopieringsunderlag för konfirmanderna att arbeta med. (Totalt ca 130 kopieringsunderlag.) Dessutom har ytterligare en andakt och värderingsövning lagts till i varje kapitel. Till varje kapitel i CON DIOS finns ett antal kopieringsunderlag att arbeta med, förslag på aktiviteter, värderingsövningar och andaktstexter. Dessutom får du tips på kompletterande material och korta fördjupningstexter för dig som ledare. För dig som har svårt att hitta stimulerande uppgifter för faddrarna finns här också speciella uppdrag för dem.
  • Köp 3 för 360,00 kr/st
  • Köp 10 för 340,00 kr/st
 7. Con dios : för dig som är nyfiken på kristen tro. Fika med andakt
  Con dios : för dig som är nyfiken på kristen tro. Fika med andakt
  Beskrivning
  Con Dios – Fika med andakt inneåller ett recept till vart och ett av kapitlen i Con Dios. Recepten är enkla att tillaga och tar högst en timme att göra klara för servering. Till varje recept finns en kort andaktstext, som lyfter fram poängen med dagens fika. För visst passar det bra med en Energy Bar efter att man har pratat om den heliga anden – båda ger ju kraft och energi så att vi kan uträtta saker! Och gudstjänsten är ju precis som en fruktsallad – många olika delar bildar en helhet och vi har alla olika favoritbitar! I slutet av boken finns ett par texter som berättar lite om mat på Bibelns tid
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 8. Con Dios Bild-CD
  Con Dios Bild-CD
  Beskrivning
  Cd:n innehåller merparten av bilderna ur CON DIOS i lågupplöst version. De kan användas i exempelvis powerpointpresentationer för den som vill undervisa utifrån CON DIOS även om konfirmanderna inte har boken framför sig. Får endast användas i undervisning
  200,00 kr
 9. Via Mystica : vägledning
  Via Mystica : vägledning
  Beskrivning
  Via Mystica : vägledning är lärarhandledningen till Via Mystica, Konfirmandens bok och innehåller allt som konfirmandarbetslaget behöver för att arbeta effektivt med den nya och mycket uppskattade konfirmandboken. Här finns fördjupande texter om Via Mysticas upplägg och innehåll, inspiration för föräldraträffen, reflektioner om pedagogiska metoder, teologiskt innehåll, bemötande m.m. Här finns inte minst mängder av praktiska tips för arbetspassen med konkreta förslag på lektioner, övningar, lekar, vandringar, andakter och olika typer av gudstjänster. Via Mystica : vägledning är en pedagogisk guldgruva som underlättar och utvecklar konfirmandarbetet för både vuxna och unga ledare.
  • Köp 3 för 327,25 kr/st
 10. Via Mystica : konfirmandens bok
  Via Mystica : konfirmandens bok
  Beskrivning
  I Via Mystica - Kon?rmandens bok speglas livsfrågorna och den kristna tron i antologitexter, bibeltexter, författartexter och bilder – genom en mångfald av röster från olika platser, tider och kategorier av människor. Bilderna i Via Mystica - Kon?rmandens bok illustrerar inte enbart texterna utan fungerar även som tankeväckare för samtal. Boken innehåller också många frågor, övningar och faktarutor, samt uppgifter i anslutning till Bibeln och Psalmboken. Innehållet i boken vill bekräfta tonåringars erfarenheter av smärta och ilska, men också lust och glädje över att leva. "Det här är din bok. Den innehåller både ord och bilder, men den är inte färdig. Det som saknas är dina ord, dina bilder. Och dina funderingar. Först när du har bidragit med den är det en färdig bok."
  • Köp 3 för 265,50 kr/st
  • Köp 10 för 250,75 kr/st
 11. Livet och Frälsarkransen
  Livet och Frälsarkransen
  Beskrivning
  Livet och Frälsarkransen är en konfirmandbok där tonåringen får möta den kristna tron med hjälp av Frälsarkransen. Med ett rättframt, lättläst tilltal och stort utrymme för egna funderingar lotsas konfirmanden genom Frälsarkransens pärlor, där alla pärlorna har ett eget avsnitt. I Livet & Frälsarkransen varvas texter om kristendom och tro med faktarutor, plats för egna tankar och tips på psalmer och bibelord. 2015 uppdateras boken med att en av Hemlighetspärlorna antagit en grön nyans, en nyans som lyfter upp diakonin, medmänskligheten och naturen. Författaren Emma Tribell har själv jobbat med konfirmander och använt just Frälsarkransen som ett redskap till att lära känna den kristna tron och sig själv som människa.
  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 12. Konfirmandarbete med Frälsarkransen :
  Konfirmandarbete med Frälsarkransen :
  Beskrivning
  Konfirmandarbete med Frälsarkransen är en fullmatad metodbok för konfirmander med idéer, inspiration och olika slags övningar för alla sinnen. Det här är ledarmaterialet till konfirmandboken Livet & Frälsarkransen, som utgår från pärlorna i Frälsarkransen. Mycket av innehållet i Konfirmandarbete med Frälsarkransen passar även för konfirmandarbetslag som inte använder sig av Frälsarkransen. Den nya upplagan av Konfirmandarbete med Frälsarkransen har uppdaterats med att en av Hemlighetspärlorna fått en grön nyans - en nyans som står för diakoni, medmänsklighet och miljö. Varje kapitel innehåller bland annat: uppdrag för unga ledare lekar samarbetsövningar vandringar skapande pyssel värderingsövningar samtalsunderlag gudstjänst andakt
  • Köp 3 för 267,75 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 1-12 av 65

Page
per sida
Fallande ordning

 

 

Måndag - Fredag 9.30-17.30
Lördag 10-14

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå