View as Tabell Lista

Artiklar 401-500 av 1952

per sida
Fallande ordning
 1. Tilltalad
  Tilltalad
  Beskrivning
  Tjugofyra texter av författaren utvalda av bl.a.Tomas Sjödin. Texter som speglar de karaktäristiska dragen i Mangs förkunnelse: det enkla och öppna tilltalet.
  50,00 kr
 2. Fader Vår
  Fader Vår
  Beskrivning
  Fader vår för barn.
  24,99 kr
 3. Tio Guds bud
  Tio Guds bud
  Beskrivning
  Tio Guds bud för barn
  • Köp 3 för 22,50 kr/st
  • Köp 10 för 21,25 kr/st
  • Köp 25 för 20,00 kr/st
  • Köp 50 för 18,75 kr/st
  • Köp 100 för 17,50 kr/st
 4. Den ängsliga sparven
  Den ängsliga sparven
  Beskrivning
  Det var en gång en ängslig sparv. Han var bekymrad över hur han skulle få mat och lära sig flyga.Så en dag kom han på något som förvandlade hela hans liv. Berjättelsen finns återgiven på arton olika språk
  15,00 kr
 5. Mästaren i konsten
  Mästaren i konsten
  Beskrivning
  Åttioåtta utvalda konstverk av Rembrant skildrar den unika historien om Jesu liv. Texterna är hämtade från de fyra evangelierna
  75,00 kr
 6. Dagsljus
  Dagsljus
  Beskrivning
  111 betraktelser av Edin Lövås, pastor från Norge
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
  • Köp 25 för 40,00 kr/st
  • Köp 50 för 37,50 kr/st
 7. Psalmerna i livet
  Psalmerna i livet
  Beskrivning
  I den här boken följer vi den svenska psalmboken genom tiderna och dess roll i människors liv. Några människor berättar personligt om en psalm. Boken passar både som fördjupningsbok coh som utgångspunkt för andakter.
  • Köp 3 för 36,00 kr/st
  • Köp 10 för 34,00 kr/st
 8. Samtiden
  Samtiden
  Beskrivning
  Misstron mot det gamla ser ut att öka. Relationer och livsstilar blir alltmer provisoriska. Allt går så snabbt. Fler och fler vittnar om att de hamnat i en omgivning de inte kan påverka. Mot vår vilja ockuperas tänkandet och våra liv av mediernas ord och normer. Någon annan väljer åt oss. De politiska och ekonomiska teorierna har nått vägs ände. Och kristen tro har gjorts hemlös. Med detta som utgångspunkt skriver Horace Engdahl, Bodil Jönsson, Kjell-Olof Feldt, Harry Schein m fl essäer om vår tids värden och värderingar. Redaktör är Per-Arne Axelsson, som också leder TV-samtalen med samma namn som boken.
  24,99 kr
 9. Tomaskristna
  Tomaskristna
  Beskrivning

  Om andligt liv med djup och bredd.

  50,00 kr
 10. Medmänsklighet att hyra
  Medmänsklighet att hyra
  Beskrivning
  Vad betyder det arbete som utförs i föreningsliv och folkrörelser? Är ideellt arbete ett instrument för den medmänsklighet som vårt samhälle tycks lida sådan brist på? Kan den hyras in?

  Mitt i den stora omprövning som vårt samhälle är ingripet i fokuseras dessa frågor av några ledande samhällsforskare. Boken ger ny och värdefull kunskap om den ideella verksamhetens historia och nuläge.
  50,00 kr
 11. Att leva med motsägelser
  Att leva med motsägelser
  Beskrivning
  Reflexioner över den helige Benedictus Regel
  100,00 kr
 12. Rus och rit
  Rus och rit
  Beskrivning
  Rus & Ritär en introduktion till ett ständigt aktuellt tema och ger en mångfacetterad bild av sambandet mellan droger och religion. Boken ger exempel både på hur droganvändning påbjuds eller förbjuds med religiösa motiveringar och på hur droger brukas för att nå djupare kontakt med det gudomliga.
  75,00 kr
 13. Rädda kärleken
  Rädda kärleken
  Beskrivning
  Vi drömmer om livslång kärlek, trohet livet ut. Samtidigt håller separationer på att bli ett av våra större hälsoproblem. Detta är en bok som värnar om kärleken -- och vill uppmuntra dig att göra den befriande upptäckten att du och den du lever tillsammans med inte är ensamma om era äktenskapliga erfarenheter. De problem ni brottas med delas av fler -- och lösningar finns! Rob Parsons skriver för alla er som vill fortsätta ha ett gott äktenskap, för er vars äktenskap är i kris eller verkar torrt och livlöst, men också för er som funderar på att gifta er. Rob Parsons är tillsammans med sin fru Dianne uppskattad föredragshållare i samlivsfrågor. De bor i England och har två tonåringar. Rädda kärleken är en av de bästa böcker jag läst om kärlekens konst. Den ger praktiska och konkreta råd och tips tillsammans med inspiration och en tro på äktenskapet. Författaren bjuder på sig själv på ett ovanligt öppet och ärligt sätt. Man ler igenkännande och skrattar högt, för det han skriver träffar mitt i prick. Du som fått boken i din hand är att gratulera. Bli inte förvånade om ni kommer att bli mer förälskade i varandra än ni varit tidigare. Ur Alf B Svenssons förord
  100,00 kr
 14. Nu flyger vi!
  Nu flyger vi!
  Beskrivning
  En kväll när verkligheten blir för svår för barnen Jessica, Mellen och Fabben startar de sin flygande säng. Det blir en härlig men dramatisk flygtur över Stockholm, för de är tvungna att besegra Häxan och Trollet innan de kan nå pannkakorna och tryggheten hos farmor och farfar.
  24,99 kr
 15. Lina i brytningstid
  Lina i brytningstid
  Beskrivning
  Bergsmansgårdens Lina
  Storasyster Lina
  Lina, vännen min
  Lina, läsbarn
  Lina i brytningstid


  Detta är berättelsen om Lina och livet på landet för hundra år sedan. I de fyra böckerna får vi lära känna och följa Lina genom barndomen, skolan och konfirmationen. Varma och underhållande berättelser om livet kring sekelskiftet som passar för både barn och vuxna.
  50,00 kr
 16. Bröllopsfesten
  Bröllopsfesten
  Beskrivning
  Berättelsen om bröllopsfesten. Katten berättar hur den upplever händelsen.
  20,00 kr
 17. Höga visan och kärleken
  Höga visan och kärleken
  Beskrivning
  Texter ur Höga visan.
  • Köp 3 för 27,00 kr/st
  • Köp 10 för 25,50 kr/st
  • Köp 25 för 24,00 kr/st
 18. Kristen tro mitt i mångfalden
  Kristen tro mitt i mångfalden
  Beskrivning
  I det svenska samhället möts många kulturer, ideologier, religioner och värderingar. Mångfalden har blivit vanlig, enhetligheten sällsynt. Men hur mycket mångfald tål vi och hur mycket en(ig)het? Mot den bakgrunden har Sten M Philipson skrivit sin bok. Det här är en länge saknad bok, en kristen religionsteologi som arbetar med frågan: Hur kan man sjunga sin sång till Jesus med hängivenhet utan att tala illa om andra -- utan att känna sig tvungen att nedvärdera andra religioner? Philipson skriver som kristen, för kristna och om kristen tro -- och går tillrätta med den arrogans som den kristna kyrkan stundom uttrycker i sitt möte med andra religioner. Han vädjar om öppen dialog, men slår också fast att det visst inte är så att var och en blir salig på sin fason. Kyrkan måste lära sig av nya erfarenheter, också sådana som finns utanför kyrkan. Förändring är nödvändig, men förändring utan att förlora det som gör kyrkan unik. Men inte bara kyrkan, utan hela samhället har ansvar för att söka värderingar man kan mötas kring och som duger att bygga en värld på -- en värld med rum för alla. - En kristen religonsteologis radikala utmaning är att skapa ett själens klimat där man får bli rörd och till och med ibland kan få känna "helig avundsjuka" inför vad en annan religion äger. Det är inte mitt, men det är vackert. Det säger något väsentligt om Gud och verkligheten. Sådana tankar och känslor sänker inte volttalet i min hängivenhet till Kristus. De bara värmer hjärtat. Den Evige kan ju inte fångas i ett snålt nollsummespel. Krister Stendahl i förordet
  75,00 kr
 19. Möten med änglar
  Möten med änglar
  Beskrivning

  Inger Waern fick i slutet av 70-talet vara med om ett änglabesök i det egna hemmet. Händelsen satte igång en rad frågor och en process i hennes eget liv, men väckte också en vilja att ta reda på mer och höra om även andra varit med om något liknande. Hon började därför att samla in berättelser om vanliga svenskars möten med änglar. Inte minst efter annonsering i veckotidningar, radio och TV - har ett stort antal personer hört av sig till henne för att berätta sin historia - inte sällan har det varit första gången de berättat för någon, av rädsla för att inte bli trodda på, bli missförstådda eller kanske förlöjligade. Kanske är det författarinnans egna upplevelse, tillsammans med det på senare tid ökade intresset för andliga frågor - inte minst änglar och andra övernaturliga fenomen - som ligger bakom det stora gensvar hennes annonser mött. I boken finns ett urval av dessa berättelser, presenterade i den form som de givits - dvs enkelt, kort och samtidigt mycket märkligt och härligt. Boken inleds av ett förord av Antoon Geels, biträdande professor vid teologiska institutionen på Lunds universitet. Detta följs sedan av författarinnans egen historia och därefter kommer de olika berättelserna.

  • Köp 3 för 36,00 kr/st
  • Köp 10 för 34,00 kr/st
 20. Två folk och ett stycke jord
  Två folk och ett stycke jord
  Beskrivning
  Hur ser framtiden ut för de två folk som trängs med varandra på ett litet stycke jord? Israel och Palestina är invävda i varandra. Båda folken behöver jorden, vattnet och vägarna. Ska fredsprocessen nå fram till en samexistens i fred, frihet och ömsesidig respekt?

  Fredsprocessen i Mellanöstern, som har pågått länge, misslyckats många gånger och avbrutits av krigshandlingar med gränslöst mänskligt lidande, tilldrar sig omvärldens intresse. Nyhetsmedia följer detalj efter detalj, stater och internationella organisationer engagerar sig för den fredsdröm som ständigt gäckas.

  Evert Svensson, under många år riksdagsman och ledamot av utrikesutskottet och utrikesnämnden, svensk representant i Europarådet och FN-delegat, har engagerat följt fredssträvandena i Mellanöstern och ger ett personligt perspektiv på utvecklingen.

  Genom många resor och ett stort kontaktnät blir hans skildring både saklig och personlig. Berättelsen om Camp David-dygnen och de hemliga mötena bland norska fjordar och fjäll ger närhet och mänsklighet åt en process som oftast syns komplicerad och svårgenomtränglig.

  "Målet måste vara ett mångreligiöst samhälle där judar, kristna och muslimer -- alla är Abrahams söner och döttrar -- samsas på detta stycke jord. Det är helig mark för alla tre. Religionsfrihet är ett livsvillkor. Fredsprocessen måste fortsätta. Allt annat är en katastrof."
  75,00 kr
 21. Sanningen var mitt enda försvar
  Sanningen var mitt enda försvar
  Beskrivning
  Kardinal Joseph, en av de främsta katolska ledarna i katolska kyrkan i USA, anklagades för sexuella övergrepp mot en av sina tidigare studenter. I denna bok berättar han om de anklagelser han blev utsatt för.
  24,99 kr
 22. Den livsnödvändiga myten
  Den livsnödvändiga myten
  Beskrivning
  Sedan urminnes tider har myten varit en livsnödvändig kraft i människors liv. Hjältesagor ur den muntliga traditionen och de mäktiga levnadsödena från Bibeln - allt har hjälpt människor att förstå sina egna liv. Men i vår tid är det kanske tv-såporna som ger livstolkningen.
  De moderna myterna kan tyckas vara bleka jämförelser med de stora berättelser som burit våra förfäder genom liv och död. Tillsammans ger de ändå en bild av hur vi i slutet av tjugonde århundradet söker inre vägledning.
  Bokens första del är en resa genom nutidsmyterna sedd utifrån tv-serier, biofilmer och skönlitteratur. Behöver vi myterna? Varför påverkar de oss som de gör?
  Den andra delen innehåller ett antal berättelser som kretsar kring trons upplevelsedimension - utifrån Bibeln och vår vardag. Berättelserna väcker nya tankar och funderingar och kan med fördel användas i gudstjänstsammanhang. Alltsammans gör boken till en utmärkt handbok i berättandets konst.
  40,00 kr
 23. Leva av källan
  Leva av källan
  Beskrivning
  Leva av källan består av en samling prosatexter om liv och längtan, tro och tillit, tröst och hopp. De presenteras efter tre teman: Leva av källan, Leva med bristerna samt Leva av hoppet.
  • Köp 3 för 36,00 kr/st
  • Köp 10 för 34,00 kr/st
 24. Skulden
  Skulden
  Beskrivning
  En man i toppen av näringslivet säger plötsligt upp sig. Ett tyskt gift par hittas mördat i vattnen kring den lilla norska byn Innvaer. Samma by som fem unga män blev avrättade i under Andra världskriget.
  Skulden är en roman som handlar om att göra upp med sitt liv och med sitt - och även andras - förflutna. Den handlar om att välja vad som är viktigt i livet och sedan leva efter det. Den handlar om att se bakom det onda som människan gör sig skyldig till. Men mest av allt handlar boken om att våga ta i sin skuld och sedan förlåta. Både sig själv och andra.
  Skulden är en viktig bok. Den visar på människans goda och onda sida. Och om man vågar se dessa så leder det alltid till befrielse. Även för de värsta tänkbara brott. Skulden är också ett viktigt inlägg idag när nynazistiska grupper återuppstår. En viktig fråga är om vi verkligen lär av historien. Svenskarnas historia. Kanske har vi också en skuld från Andra världskriget?
  150,00 kr
 25. Med smak av nåd
  Med smak av nåd
  Beskrivning
  i>Med smak av nåd är en festskrift till teologie doktorn och docenten Agne Nordlander med anledning av hans 60-årsdag. Under en lång följd av år har han arbetat med frågan om den kristna trons relevans och förkunnelse.
  Boken är en gåva till Agne Nordlander men också ett bidrag till ett pågående samtal om teologins relevans. Den ger både ett prov på hur teologi kan utformas idag och på den bredd som finns i det teologiska samtalet.
  100,00 kr
 26. En god död
  En god död
  Beskrivning
  Boken handlar om de svåra frågorna vid livets gränser. Medicinsk kunskap gör att många fler liv kan räddas, men resursbrist sätter gränser. Vem fattar då besluten, vem ska vårdas och vilken vård kan erbjudas? Ska det finnas vård när jag behöver den och är jag värd att vårdas? Kanske är drömmen om en god död lika stark som hoppet om ett gott liv. Om de svåra frågorna som inte har några enkla svar handlar boken. Författarna skriver med kunskap och praktik från medicin, juridik, teologisk etik, själavård och med stor livserfarenhet.
  35,00 kr
 27. Medan andra lekte
  Medan andra lekte
  Beskrivning
  Fran är en ung tonårsflicka i en by i Bosnien, när ett grymt och oväntat krig och slaktande plötsligt bryter ut. Hon skiljs abrupt från sina föräldrar och kastas tillsammans med några jämnåriga ut i en kaotisk värld, som ibland är ett rent helvete. De hårda villkoren lockar fram det som är gott i några, men också det som är ont i andra.
  Under sin flykt hittar de en grotta där några barn håller på att svälta ihjäl deras föräldrar har mördats. De blir tillsammans en familj som håller ihop, trots att döden hela tiden är närvarande. Men Fran längtar hela tiden efter sina föräldrar ... ska de någonsin återförenas?
  50,00 kr
 28. Regnbågsväder
  Regnbågsväder
  Beskrivning
  Ibland kan man vara mycket glad och mycket ledsen samtidigt. Det är det Marielle kallar för "regnbågsväder". Som när hon fick sina tvillingsyskon...
  Marielle är tio år och på husvagnssemester med sin familj -- mamma, pappa och lillebror Erik. Men familjen är inte komplett. Eriks tvillingsyster Hannele, som dog som nyfödd, finns med i Marielles tankar hela tiden. Hon känner att hon vill berätta för någon som inte vet och startar låtsasradion "Sommarkväll med Marielle."
  Nu kan hon minnas och släppa fram sina känslor. Sorg, glädje, saknad och tankarna om liv och död. Men hur långt efteråt kan man fortsätta vara ledsen? Och kan det rent av finnas något bra med att ha upplevt både sorg och glädje -- eller som Marielle kallar det -- Regnbågsväder?
  Boken har 14 lättlästa kapitel och är illustrerad i sv/v av Johan Hesselstrand
  40,00 kr
 29. Förlovade
  Förlovade
  Beskrivning
  En av fyra små presentböcker på temat kärlek med kända och älskade citat tillsammans med vackra illustrationer.
  15,00 kr
 30. Grattis farsan!
  Grattis farsan!
  Beskrivning
  Familjeserien har en bok för varje ny sort som kan tänkas uppkomma vid tillkomsten av ett barn; en mamma, pappa, son eller dotter. Med charmiga bilder och humoristiska texter tar varje bok upp den nya situationen.>"Att städa huset när man har barn hemma är som att skotta gången innan det har slutat snöa."
  24,99 kr
 31. Grattis morsan!
  Grattis morsan!
  Beskrivning
  Familjeserien har en bok för varje ny sort som kan tänkas uppkomma vid tillkomsten av ett barn; en mamma, pappa, son eller dotter. Med charmiga bilder och humoristiska texter tar varje bok upp den nya situationen."Att städa huset när man har barn hemma är som att skotta gången innan det har slutat snöa."
  15,00 kr
 32. Håll kärleken levande
  Håll kärleken levande
  Beskrivning
  Att bli kär är ingen konst. Men att hålla kärleken levande när jobbet - eller barnen - tar all vår tid och kraft är inte alltid så lätt. Med humorn som vapen och med stor erfarenhet av samlevnadsfrågor i bagaget har psykologen Alf B Svensson skrivit en uppmuntrande bok om konsten att hålla kärleken levande. Här finns praktiska råd och konkreta lösningar på problem som många brottas med. Tid, pengar, sex, gräl, städning, otrohet, sportnytt ... Inspirerande och rolig läsning - inte minst tack vara de humoristiska illustrationerna - som också kan locka till eftertanke.
  50,00 kr
 33. Jag kan bara leva
  Jag kan bara leva
  Beskrivning
  Från den dag Katarina får reda på att hon har akut lemfatisk leukemi till sin död skriver hon dagbok. Hon skriver om sin vardag, sina känslor, men också om sina tankar kring livet och människor. Redan då hoppades hon att hon skulle kunna ge ut en bok när hon blev frisk. Det blev hon nu aldrig, men det som finns kvar är hennes röst genom dagboken. Det som genomsyrar hela boken är livet. Hon skriver öppet och ärligt om sin tro och sina funderingar. Hon lyckas fånga det svårfångade i sina glimtvis geniala formuleringar. Hon växlar mellan sin alltid närvarande humor till den djupaste förtvivlan, och i allt detta försöker hon greppa det som är livet. Cancer är en av vår tids vanligaste sjukdomar, även unga kan få den och detta är ett dokument över en ung kvinnas tankar under sin sjukdomsperiod fram till sin alltför tidiga död.
  35,00 kr
 34. Stressad?
  Stressad?
  Beskrivning
  Det sägs att stress är vår tids stora folksjukdom. De flesta känner av den -- om än i väldigt olika omfattning. I dess spår följer livströtthet och tilltufsat mod, men också en längtan efter stillhet och nyorientering. Och kanske är det vår tids stora möjlighet.
  En bok fylld med kloka råd och tips -- utan att bli banal. Den är inte för genomläsning utan läses bäst portionsvis.
  30,00 kr
 35. Utmed din gränslinje
  Utmed din gränslinje
  Beskrivning
  Vad får en kvinna att finna sig i åratal av fysisk och psykisk misshandel?
  Det är grundproblematiken i Kerstin Vibergs bok Utmed din gränslinje -- En misshandlad kvinnas röst.
  Kerstin Viberg berättar återhållet men känslostarkt om det hot och den terror som hon utsattes för av en man hon levde med och fick barn tillsammans med. En hopplös men stark längtan efter att någon gång få mötas på en gemensam väg fick henne att stanna i över 20 år.
  Kerstin Vibergs bok är inte i första hand en anklagelsebok. Den är en brottning med frågan varför hon utsatte sig själv för år av förnedring och terror. Ett försök att förstå. "Vem är du som fått mig att gå utmed Din gränslinje?"
  Kicki Scheller, för Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, ROKS; har skrivit bokens efterord.
  50,00 kr
 36. Tro som förändrar världen
  Tro som förändrar världen
  Beskrivning
  Varifrån tar man orken till engagemang och hoppingivande insatser i samhället? Var finns de värderingar som kan ge en grund att bygga livet på? Jim Wallis visar att det är tron som gör skillnaden. Tron gör det möjligt. Många söker i dag vägar för att praktisera sin tro. Många uttrycker den i olika former av andlighet. För Wallis är trons främsta uttryck ett praktiskt socialt och politiskt engagemang. Boken innehåller 12 lärdomar i konsten att stå stadigt på samhällets botten. Jim Wallis öser ur sin egen erfarenhet. Det handlar inte bara om att sätta upp fingret i luften och känna efter vart vindarna blåser. Trons människor vill förändra vindarna.
  75,00 kr
 37. Tro
  Tro
  Beskrivning
  "Om jag är troende" frågar Ole Paus. "Nej, jag är klamrande!"

  Vi önskar mening och tillhörighet, ett eller annat att tro på och en gemenskap där vi känner oss hemma. Är den kristna tron ett alternativ? Finns det en tillflyktsplats i kultur som är så starkt orienterat mot aktivism och självförverkligande?

  Vi har händer att arbeta med, mun att äta med, fötter att gå på och huvud att tänka med. Men vad skall vi tro med?

  I denna här boken önskar Per Arne Dahl att säga något om att Gud värdesätter oss och "tror på oss" även om vi inte vet om vi tror på honom. Kristen tro är inte en mänsklig prestation utan en reaktion i mötet med en trovärdig person.

  Detta är Per Arne Dahls andra bok i trilogin om Tro, Hopp och kärlek. Tidigare har på svenska utkommit Den stora kärleken -- Nio lektioner i konsten att älska.

  Utan tro mister vi något att orientera oss efter.
  Utan hopp mister vi livets nödvändiga horisont.
  Utan kärlek dör vi.
  50,00 kr
 38. Silverhanden
  Silverhanden
  Beskrivning
  Den store kungen Meldryn Mawr är död och hans rike ligger i ruiner. Svek och grymhet drar fram genom landet. Prins Meldron, påhejad av den sluge och hänsynslöse Siawn Hy, gör anspråk på tronen.

  Kungavärdigheten, makten och vad som utmärker en sann kung finns med som ett nav i trilogin om Albion. Kring detta cirklar kraft och längtan, hopp och förtvivlan -- och Albions öde tros vara sammanvävt med den hjälte man så länge förgäves väntat på: Silverhanden.

  Detta är den andra boken i Lawheads fantasy-trilogi Sången om Albion, som har sina rötter i den keltiska mytologin. Den första boken heter Paradiskriget. Bok tre, Den ändlösa knuten, utkommer hösten 2002.
  75,00 kr
 39. Törsten : kristen spiritualitet för vår tids pilgrimer
  Törsten : kristen spiritualitet för vår tids pilgrimer
  Beskrivning
  När Ronald Rolheiser besvarar frågan "Vad är spiritualitet?" sätter han snabbt fingret på det som gör ämnet så angeläget för oss. Han visar genom talande berättelser och egna erfarenheter på hur vi kan kanalisera livets krafter, vår djupaste törst, in i ett gott och sant liv.

  Kristen spiritualitet handlar om det som inte är förhandlingsbart -- den gemensamma gudstjänsten, de sociala utmaningarna runt omkring oss, inkarnationen som trons kärna, det andliga livets växande. Rolheiser konstaterar att spiritualiteten påverkar alla sidor av livet, och han ger spännande tankar kring bland annat Spiritualitet och kyrkan, spiritualitet och arbetet för rättvisa och fred, samt spiritualitet och sexualitet.

  Som en röd tråd genom denna lättillgängliga och djupt insiktsfulla bok går en övertygelse om att Gud och kyrkan spelar en avgörande roll i en värld där vi ofta tvivlar på trovärdigheten hos dem båda.
  50,00 kr
 40. Lyckas med jobbet
  Lyckas med jobbet
  Beskrivning
  Fortsätt gärna uppåt på karriärstegen, men innan du gör det ställ dig frågan: Har du verkligen ställt din stege mot rätt vägg?
  Författaren Rob Parsons ställer frågan och ger dig samtidigt sju goda råd som gör det lättare att lyckas i arbetslivet utan att misslyckas med allt det andra.

  Här är råden:
  1. Var inte nöjd med att ha gott om pengar och ont om tid.
  2. Tro att det jobb du gör förändrar något.
  3. Hitta det som är din styrka - din faktor X.
  4. Tro på drömmarnas kraft.
  5. Sätt familjen före karriären.
  6. Behandla alla som dina jämlikar.
  7. Var inte nöjd med bara framgång - satsa på att verkligen betyda något.
  75,00 kr
 41. Bibeln
  Bibeln
  Beskrivning
  Innehåll: Bibel 2000-översättningen Gamla och Nya testamentet Tillägg till Gamla testamentet (Apokryferna) Kartor, tabeller och faktarutor insprängda i texten Bibelkommissionens parallellhänvisningar, noter, förklaringar, uppslagsdel, tabeller och rubrikregister Libris Bibelsök: Bibelns böcker, Kända bibelord, Citatnyckel, Bibeln om livet, Bibelläsningsplan, Bibelns värld, Personer och namn, Namn på Gud, Geografi, Ord och begrepp, Evangeliesynops Bibelguiden: 32 sidig färgbilaga som introducerar, beskriver och sammanfattar Bibeln Format 120x168 mm. Ryggmått ca 40 mm Hårda pärmar Märkband Vitt snitt
  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
  • Köp 25 för 100,00 kr/st
 42. Den ändlösa knuten
  Den ändlösa knuten
  Beskrivning
  En eld rasar i Albion. En underlig, dold eld med mörka lågor som ögat
  inte kan se. Den sjuder och piskar och samlar sina mörka flammor i sitt heta, svarta hjärta. Osedd och okänd brinner den....

  Llew Silverhand är högkonung av Albion, och den Skamlöse Mannen har trotsat honom. Llew måste resa till det Vidriga Landet för att rädda det han värderar högst av allt. Den sista striden tar sin början.

  Keltiska myter flätas in i nutiden i denna tidlösa berättelse. Med Den ändlösa knuten slår Lawhead an det klingande slutackordet i Albions sång.
  75,00 kr
 43. En rimligare värld
  En rimligare värld
  Beskrivning
  Vi lever i en tid och situation som de flesta människor känner olust inför: stressen i våra liv, våldet och utslagningen runt omkring oss. Illavarslande relationer till dem vi älskar mest. Larmrapporter om en allt sjukare miljö. Krigen, fattigdomen och hopplösheten i tvåtredjedelsvärlden. Lägg därtill det perversa faktum att god vardagsmoral -- hänsyn, omtanke och respekt -- har förvisats till privatlivet. Det största problemet är ändå att ingen tycks veta vad vi ska göra åt det. Var finns alternativen? Det är dags att börja drömma i det offentliga rummet. BrommaDialogen har inbjudit människor för att börja drömma, att ge positiva bilder av något nytt, något vi ännu inte sett. En rimligare värld. Hösten 2002 var En rimligare värld temat för både en konferens och en bok.

  Bland de medverkande finns Sven-Gösta Holst, Tommy Hellsten, K G Hammar, Stefan Edman, Anita Goldman, Ylva Egghorn, Tomas Brytting, JanOlof Nordström, Larsåke W Persson, Tomas Andersson Wij, Martin Lönnebo, Harry Månsus, Susanna Ehdin, Fredrik Lund, Eva-Karin Holst.
  75,00 kr
 44. Välkommen till Harmony
  Välkommen till Harmony
  Beskrivning
  Tusentals läsare har redan blivit förälskade i Harmony, den lilla (men fiktiva) småstaden vars invånare känns som gamla bekanta. Berättelsen om pastor Sam Gardner och hans lätt vrickade vänner bjuder på många leeenden. De gör det mesta fel, men när de minst anar det händer ett mirakel.
  50,00 kr
 45. Till Bolivias indianer-" : berättelsen om svensk pingstmission i "Syd-Ameri
  Till Bolivias indianer-" : berättelsen om svensk pingstmission i "Syd-Ameri
  Beskrivning
  För åttio år sedan, redan 1921, startade den svenska missionen i Bolivia. Sedan dess har svenska missionärer oavbrutet arbetat där. I generation efter generation har svenskarna funnits i detta indianland.

  Bolivia är det land i Sydamerika där den svenska missionen haft flest missionärer och de största sociala projekten. Det är här som de legendariska indianmissionärerna Gustaf Flood och Astrid Jansson har arbetat. Det var också hit som de uppmärksammade Boliviafararna emigrerade på femtiotalet.

  Varför reste de? Vad var det som drev dem? Vad trodde de om landet långt där borta? Hur tog de sig dit? Vad skrev de om i breven hem? Vilka resultat har de uppnått?

  I den här boken berättas historien om den svenska pingstmissionen i Bolivia. Här får vi följa missionärerna i både helg och vardag, i med- och motgång, på resor och strapatser. Genom rikliga utdrag ur unika texter och många dokumentära bilder får vi svar på frågorna om missionärerna och deras liv.
  30,00 kr
 46. Det är saligt att samla citron : och andra psalmer vi missförstått
  Det är saligt att samla citron : och andra psalmer vi missförstått
  Beskrivning
  Är det saligt att samla citron? De vuxna sjunger ju också:
  "När du går över floden, lämna salt..."
  "Omänskligt hett, ställ dörrn på glänt ..."
  "Guds änglar de vaknar i mörkret och slåss ..."
  "Uppstoppad är Jesus. Hurra! Hurra!"
  "Tryggare kan ingen vara, än Guds lilla barn i Skara ..."

  Det är lätt att göra en lång lista över alla de psalmer och andliga sånger som barn missuppfattat genom tiderna. När Birgitta Rudberg via radio och tidningar efterlyste exempel på barns missförstånd av psalmverser och sångverser fick hon in mer än 1500 svar.
  Här har hon samlat alla missuppfattningar och berättelser, härliga i sin äkta naivitet. Att "lyfta ögat mot himmelen" verkar otäckt, för då måste man ju först ta ut det, eller hur? Och när man sjunger "ställ dörr´n på glänt", då är det väl meningen att man ska göra det också?
  Samtidigt som boken ger oss många glada och igenkännande skratt, får vi även veta mer om hur dessa psalmer och sånger kommit till.

  Register över psalmerna och psalmförfattarna gör det enkelt att hitta.  75,00 kr
 47. Efter Roskilde
  Efter Roskilde
  Beskrivning
  Kalle Gustafsson, 20 år, står i trängseln framför Roskildefestivalens största scen för att lyssna på sitt favoritband, Pearl Jam.
  En timme senare ligger han underst i publikhavet och kan inte få luft. Festivalens höjdpunkt slutar i död för honom och åtta andra unga män.
  Föräldrarna hemma i Tranås vet inte ens om att deras son är i Danmark. Utan någon förvarning får Ebbe och Birgitta och deras dotter beskedet ett dygn senare. En vanlig familjs värld rasar samman i ett slag.

  Det tar år att resa sig. Och detta är berättelsen om en familjs kamp och sorg, om hur döden och alla frågor kväver glädjen och livslusten och om hur bitterheten över händelserna i Roskilde hotar att ta över allt annat.
  Men hoppet blir till slut starkare än förtvivlan. Steg för steg börjar föräldrarna med det som är enkelt och samtidigt mycket svårt: Att gå förlåtelsens väg.


  Ebbe och Birgitta Gustafsson har berättat sin historia för journalisten Jonatan Sverker. Han har tidigare skrivit den uppmärksammade boken om Daniel och Paulina Brolin: 165 dagar -- ett kidnappningsdrama.


  40,00 kr
 48. Kontakt med den osynlige : hur förhåller jag mig till en Gud som inte lever upp till mina förväntnin
  Kontakt med den osynlige : hur förhåller jag mig till en Gud som inte lever upp till mina förväntnin
  Beskrivning
  Livet med Gud fungerar inte alltid som vi tänkt oss. Höga förväntningar kraschar mot verkligheten i form av personliga svagheter och ovälkomna överraskningar. Och den Gud om vilken vi hört att han längtar efter gemenskap med oss kan tyckas långt borta och känslomässigt svåråtkomlig. Leker Gud med oss? Vad kan vi vänta oss av honom? Hur kan vi veta? Hur kan vi lära känna Gud? Denna relation med en Gud som vi inte kan se, höra eller vidröra - hur går den till, egentligen? "Kontakt med den Osynlige" ger djupa, goda insikter som lyfter fram och bekräftar de frågor som vi ibland är rädda att ställa. Ärligt och djupt personligt talas här öppet om kristenlivet för den man eller kvinna som önskar sig mer än patentsvar på livsgåtorna. Till sist byter Yancey fokus. Han lämnar frågorna och vänder sig mot den Ende, som själv blir svaret. Den Gud som inbjuder oss att sträcka oss mot honom - och finna honom. "Denna glödande bok, som är omutligt ärlig, bygger upp tron genom att hjälpa oss att brottas med tvivlen. Gå med Philip Yancey i detta sökande, så kommer du ännu närmare den Gud som är osynlig men mycket verklig." Lee Strobel, författare till "Fria eller fälla? En reporter ställer kristen tro mot väggen."
  150,00 kr
 49. Den djupa glädjen 365 dagar med Lewis
  Den djupa glädjen 365 dagar med Lewis
  Beskrivning
  Den djupa glädjen är en bok för hela året med texter ur C S Lewis rika produktion. Innehållet är varierande och fångar Lewis i olika stämningar. Ibland är det stora livsfrågor som behandlas, ibland är det enkla vardagsproblem.

  Texterna kännetecknas av typisk lewisk djärvhet där han ställer många invanda frågeställningar på huvudet. Fräscha resonemang och kvicka infall levereras med träffsäker precision och ger stimulans för både tanke och känsla.

  Ofta bottnar texterna i det som var centralt hos Lewis, längtan efter den sanna djupa Glädjen, den längtan som inget i den här världen riktigt kan uppfylla.

  40,00 kr
 50. Sanningar och gömställen : en själavårdsbok om att säga som det är
  Sanningar och gömställen : en själavårdsbok om att säga som det är
  Beskrivning
  Om man aldrig har mött någon som sett så börjar man dölja saker och ting också för sig själv. Det påstår Marianne Fredriksson i boken "Den som vandrar om natten" och Larsåke W Persson tar det som utgångspunkt för sin själavårdsbok om vad vi ska säga och vad vi ska förtiga i livet. Boken tillämpar god själavårdsundervisning. Här finns livsberättelsen, både egen och andras livserfarenhet. Här finns teologi, mötet med den kristna trons viktigaste källor - gudstjänsten och bibeln. Här finns också psykologi, goda teorier och modeller om vad det är att vara människa. Författaren skriver engagerat och insiktsfullt. Detta är en bok som berör. Genom att visa på olika positioner till sanning och lögn blir boken en praktisk vägledning i livet.
  100,00 kr
 51. Fredsbyggare sökes
  Fredsbyggare sökes
  Beskrivning
  Vår generation kan avskaffa krigen

  Men våldsamma konflikter och krig dominerar fortfarande löpsedlarna. Detta trots att det aldrig tidigare i världens historia har funnits sådana möjligheter som nu att förhindra att konflikter eskalerar till våld och krig. Det finns metoder och redskap. Det finns kunskaper, erfarenheter och insikter.

  Fortfarande utbildas hundratals tusen för att föra krig. Nu behövs det tusentals människor som har utbildning, kompetens och mod att bygga freden. I Sverige och internationellt. Ideellt och professionellt.

  Det håller på att växa fram nya sätt att arbeta, nya utbildningar och nya yrken. Det gäller både inom det civila samhällets organisationer och i statliga och internationella organ.

  Fredsbyggare sökes är till för alla som vill veta mer om möjligheterna till ett spännande och meningsfullt arbete för mänskliga rättigheter, demokrati och en hållbar fred.
  30,00 kr
 52. Ville och Nick bygger hus
  Ville och Nick bygger hus
  Beskrivning
  Var sitt hus ska två kompisar bygga. Ville tänker göra allting rätt, men Nick vill helst att det ska gå lätt ... En festlig rimversion av Jesu kända liknelse i samma serie som den kritikerrosade Lammet som sprang bort och även här är det den kända barnboksförfattarinnan Anna Dunér som står för den svenska texten.Sagt om Lammet som sprang bort:Liknelsen om fåret som sprang bort och herden som letade tills han hittade det igen ligger till grund för denna underbara bilderbok. Berättelsen är skriven på rim med fyra rader på varje uppslag. Detta är en text som man kan göra mycket av om man läser den med inlevelse. De hundra fåren, med sina unika ansiktsuttryck, har fått namn från A till Ö. Ögonfröjd saknas när herden räknar in dem. Genast ger han sig ut i mörkret för att leta. Den lömska räven lurar i skuggorna, men herden och hans lykta lyser i mörkret och utstrålar den fullkomliga tryggheten, och till sist får räven traska bort utan kvällsmat. Akvareller med härliga färger och tunna konturer i svart flödar ut över hela uppslagen. Boken avslutas med liknelsen citerad från Bibeln. Detta är en bilderbokspärla att läsa om och om igen där både text och bilder är suveräna.Solveig Lidén, Bibliotekstjänst
  35,00 kr
 53. Guldkorn ur Psaltaren
  Guldkorn ur Psaltaren
  Beskrivning
  Utvalda Psaltarpsalmer som är samlade under rubriker som gör det lätt att hitta texter till livets olika förhållanden. T ex När du är rädd, , När du vill tacka, När du är glad, När du behöver vägledning. Texterna förstärks av vackra färgbilder ur vår västerländska konstskatt. Guldkorn ur Psaltaren är en bok att bära med sig och använda, en bok att återvända till gång på gång. Människor har i alla tider hittat hopp och tröst i Psaltarens ord. Psalmernas ärlighet och verklighetsförankring ger oss mod att reflektera över allt som rör sig inom oss och runt oss
  35,00 kr
 54. Prästgudinnan : - och han i den gula jackan
  Prästgudinnan : - och han i den gula jackan
  Beskrivning
  Hedda behöver bara säga "ja". Det är det man gör på uppropet i skolan. Men Hedda är inte i sin vanliga skola, den där hon kände alla och satt bredvid roliga Elin på lektionerna och alltid spelade fotboll på rasterna. Hon sitter på en ny ... Status: Slutsåld Slut hos förlaget
  65,00 kr
 55. Spår av dina egna : föräldrar som nyckel till självinsikt
  Spår av dina egna : föräldrar som nyckel till självinsikt
  Beskrivning
  Föräldrarna påverkar oss vare sig vi vill eller inte. Många av oss upptäcker långt upp i vuxen ålder att spåren av föräldrarna fortfarande lever kvar. Kanske bär du på sår efter övergrepp eller lider av följderna av att aldrig ha blivit bekräftad som barn. Eller så inser du hur bra och tydliga föräldrar haft stor betydelse för hur du som vuxen klarat livets motgångar.

  Oavsett om föräldrarna påverkat dig positivt eller negativt, kan insikten om deras roll i ditt liv hjälpa dig att utveckla egna starka sidor. Reflektionen kring föräldraarvet kan ge lösningar till problem som du står i idag. Var och en av oss får leva med att vara den som föräldrarna har gjort oss till - men vi kan lära oss att ta ansvar för den som vi faktiskt vill vara.

  Den erfarne norske psykiatern Hans Olav Tungesvik låter oss ta del av vanliga människors berättelser och reflekterar enkelt, varmt och klokt om föräldrar som nyckel till självinsikt. Tungesvik har tidigare skrivit flera böcker, bland annat den uppskattade Mod att leva (Libris 2002).

  Efterord av barnläkaren Lars H Gustafsson.  75,00 kr
 56. Min mamma bor på en stjärna
  Min mamma bor på en stjärna
  Beskrivning
  Å, om livet bara kunde vara så där enkelt som för lillebror Sebastian! Han leker sopbåt vid frukostbordet och blir glad igen när han har varit ledsen.<br /> För Henrietta har allt blivit krångligt. Vad hände med hennes bästa vän? Varför kan hon inte koncentrera sig i skolan? Varifrån kommer tårarna? Varför ser pappa så trött ut?<br /> Henrietta längtar efter att prata med mamma.<br /> Det går inte. Mamma bor på en stjärna.<br /> Men kanske finns det någon annan som kan vara Henriettas vän?<br /><br />Ylva Uggla fick ett hedersomnämnande i Bokförlaget Libris stora manustävling år 2004. <i>Min mamma bor på en stjärna</i> är hennes första bok.<br />
  50,00 kr
 57. Konsten att leva : verktyg för en befriande andlighet
  Konsten att leva : verktyg för en befriande andlighet
  Beskrivning
  Konsten att leva är en verktygslåda för friskvård, recovery och solidaritet på andlig grund. Den här boken kommer helt rätt i tid i den process som nu är på gång, när enskilda och församlingar söker efter verktyg.
  En rad författare medverkar i boken med sina olika specialkunskaper.

  Från förundran till förändring
  Stefan Edman skriver sitt första bidrag under favoriteken -- jätten i den sydsvenska skogsgläntan -- född ur ett ollon på 1600-talet. En ärrad, erfaren gamling som ändå är fullt alert med gulgröna blommor i små hängen varje vår.
  -- Trädet, djuprotat i tillvaron, är för mig sinnebilden av våra ljusaste drömmar om trygg identitet och generös solidaritet. Minst tusen olika arter lever och dör i den gamla ekens myllriga höghus: äter, älskar, föder, tar skydd.
  Stefan Edman skildrar hur mänskligheten står inför större utmaningar än kanske någonsin tidigare i historien. Samtidigt har våra möjligheter att lösa problemen nog aldrig varit större än nu. Det finns kunskap, teknik, pengar, strategier och faktiskt många löftesrika trender!
  En av dessa hoppingivande trender skildrar Martin Lönnebo i sitt kapitel om "Andlighetens återkomst" i vår kultur. Tillvarons starkaste kraft är fortfarande på jordens och människornas sida. I sitt andra bidrag i boken visar Stefan Edman hur förändringsprocessen, steg för steg, kan börja i vårt eget liv och lokala sammanhang.

  Friskvård på andlig grund
  Även den enskilda människan står inför större utmaningar än kanske någonsin tidigare. Utmattningsfenomenen ökar och drabbar allt yngre. Relationer skaver och brister som aldrig förr. Samtidigt visar JanOlof Nordström att vi aldrig haft så många nya verktyg att lösa problemen med och påbörja en helandeprocess. Han visar hur enskilda och grupper i Sverige kan använda det "Wellbeing-bibliotek" som världens mest lästa själavårdare, Howard Clinebell, under årtionden skapat i ett sammanhang av sjudande terapeutisk kreativitet.
  Med impulser från många håll skildrar Bertil Forsberg "Kurs i konsten att leva" -- ett nytt spännande friskvårdsprojekt i en medelstor svensk församling. Danspedagogen Anette Sundell-Liljedahl hävdar att det är "synd" att inte dansa och att kroppen är ett av andlighetens viktigaste instrument, att vi är skapade för hängivelse.

  Det inre barnets resa till vuxenlivet
  Livet går inte alltid på räls. I vissa lägen kan talet om personlig utveckling och hängivelse verka som slag i ansiktet. I ett samarbete visar Tommy Hellsten och Harry Månsus hur starka företeelser i vår uppväxtmiljö (till exempel auktoritär religion, arbetsnarkomani, övergrepp, alkoholism) kan leda till att vi försöker lindra smärtan genom att stänga av känslomässigt eller går in i en för oss främmande "roll". Men de visar också konkret hur vi kan påbörja resan till befrielse ur "nedfrysning" och falska roller och ge det inre barnet möjlighet att tänka, känna och uttrycka sin unika personlighet. Inte minst Juanita och Dale Ryan, välkända på den amerikanska recovery-scenen, ger oss vägledning genom sin folkliga bok "Andlig förskola" -- tolv steg till ett djupare liv, som i bearbetad form ingår i denna bok.

  Drömmen om en rimligare värld
  Det är en illusion att människor kan må bra i ett samhälle och på en jord som mår allt sämre. Många såg Annika Spalde på tv-nyheterna efter hennes avrustningsaktion mot kärnvapenbåten Trident. Den protesten gav henne flera månaders fängelse i England. Hon och Pelle Strindlund skildrar hur en andlig motståndsrörelse kan böra rent konkret, ett närverk av radikala "shalomgrupper" i Sverige.
  Det tar fortfarande lika lång tid för sår att helas som det gjorde på stenåldern. Även psykiska sår och nära relationer behöver tid. Eva-Karin Holst och flera röster från Shalomgemenskapen i Stockholm skildrar sitt djärva försöka att befria livet och ge relationerna ett "sabbatsutrymme" mitt i vårt uppskruvade turbosamhälle.
  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 58. Pappas pojkar
  Pappas pojkar
  Beskrivning
  i>En pappa hade söner två.
  Han älskade dem båda så ...

  Pappas pojkar är inte särskilt lika. Storebror Tom är helt nöjd med att valla kor på pappas gård, men lillebror Ben vill absolut ut i stora världen. Att ha en egen båt verkar spännande -- och så får han genast en massa nya vänner!
  Hur blir det då när pengarna som Ben fått av pappa tar slut? Ska han våga gå hem igen?


  Berättelsen om den förlorade sonen är en av Bibelns mest kända. Här har Melody Carlson och Steve Björkman tagit sig an den på sitt eget oväntade och humoristiska vis. Anna Dunér har översatt till svenska.


  Välkommen på fest i Vilda Västern!

  I samma serie:
  Lammet som sprang bort
  Ville & Nick bygger hus
  30,00 kr
 59. Bibelsyn och bibelbruk /pk
  Bibelsyn och bibelbruk /pk
  Beskrivning
  "Vad säger Bibeln?" - det har kristna i alla tider frågat. Precis som vi har de burits av övertygelsen att Bibeln är Guds ord och att anden kan ge nytt ljus över Ordet Men hur förhåller vi oss till Bibeln i en tid när omgivningen betraktar den som vilken bok som helst? Denna skrift ger hjälp att formulera en syn på Bibeln som har delats av kristna sedan urkyrkans dagar.
  40,00 kr
  • Köp 3 för 54,00 kr/st
  • Köp 10 för 51,00 kr/st
  • Köp 25 för 48,00 kr/st
  • Köp 50 för 45,00 kr/st
  • Köp 100 för 42,00 kr/st
 60. Helande
  Helande
  Beskrivning
  Varför drabbar sjukdom i en värld som från början var god? Och vad kommer det sig att några blir helade och andra inte? Frågorna om sjukdom och helande hör till dem som människan brottats intensivt med under historien. I Nya testamentet spelar helandet en avgörande roll. Bota de sjuka uppmanar Jesus sina lärjungar. Den kristna församlingenär kallad att stå i helandets tjänst.
  40,00 kr
  • Köp 3 för 54,00 kr/st
  • Köp 10 för 51,00 kr/st
  • Köp 25 för 48,00 kr/st
  • Köp 50 för 45,00 kr/st
  • Köp 100 för 42,00 kr/st
 61. David och Goljat
  David och Goljat
  Beskrivning
  David är ju så liten! protesterar mamma. Den tunga korgen! Och det är så långt att gå ... Och om det är sant som folk säger, det där om jätten ...<br /> Davids pappa har bestämt att David ska gå med mat till sina bröder, som är soldater. Och David går gärna, fastän mamma inte tycker att han ska -- han som annars bara får vakta får har äntligen fått något spännande att göra!<br /> Inte för att det inte händer saker när man är ute med fåren på nätterna. David har jagat bort rovdjur så att det har dunkat i hans hjärta i flera timmar efteråt.<br /> Nu ser han till sin förvåning att stora, vuxna bröder också kan vara rädda. När den jättestore soldaten i fiendearmén retar dem säger de ingenting. Alla är tysta.<br /> Och David känner plötsligt hur ilskan växer i honom ...<br /><br />Bilderboksduon Eicke-Knorr har skapat en stämningsfull och spännande version av den kända bibelberättelsen och låter David själv komma till tals. Särskilt de fantastiska perspektiven och färgerna i bilderna är det många förhandstittare som har kommenterat. David är inte stor, men han är inte ensam heller!<br /> En bok för alla förskolebarn som tycker om spännande berättelser -- och för alla vuxna som älskar vackra och välgjorda bilderböcker.<br />
  35,00 kr
 62. Liam
  Liam
  Beskrivning
  Detta är ingen bok som vill uppmana till brott. Det är i stället en bok som vill uppmana till att söka sanningen. Hur ont den än kan göra. Jag har ingen ambition att hävda mig själv eller att försöka framstå som bättre än den jag är -- eller har varit. Jag har haft -- och har fortfarande -- många brister som människa men jag har samtidigt fått ett nytt liv. Jag lever i dag långt ifrån den drömda lyxvärld jag så gärna ville erövra som ung. Ändå, inte för en sekund ångrar jag mitt nya liv. Tvärtom gläds jag åt att ha hittat ett liv som är så rikt. Inte rikt på materiella ting, men rikt i en djupare mening.<br /><br />Så berättar Liam Norberg i förordet till den bok han har skrivit tillsammans med Annica Triberg. I boken får vi följa Liam från pojkrummet i en förort söder om Stockholm via graffitimåleri, kampsporter, Kungsankravallerna och allt grövre kriminalitet till det liv han lever i dag.<br /><br /><br />Liam Norberg är för det stora flertalet känd dels för sina filmroller i Stockholmsnatt och Sökarna, dels för att han tidigare ostraffad dömdes till ett rekordlångt fängelsestraff för den så kallade 930-miljonerskuppen i Stockholm 1990 och för väpnat rån av en värdetransport i Göteborg 1991. Han frigavs 1999, fast besluten att visa omvärlden att det går att ändra sitt vägval, hur förutsättningarna än ser ut.<br /><br />
  100,00 kr
 63. Jesus för världen : röster från den världsvida kyrkan
  Jesus för världen : röster från den världsvida kyrkan
  Beskrivning
  Jesus väcker nyfikenhet också i vår tid. Här delar tre andliga ledare från Asien, Afrika och Latinamerika sina tankar om vem Jesus är och vad han åstadkommer. Deras reflektioner för samman Jesustron och kyrkans mission på ett spännande sätt.
  • Köp 3 för 157,49 kr/st
  • Köp 10 för 148,75 kr/st
  • Köp 25 för 140,00 kr/st
 64. Sökord: lärjunge
  Sökord: lärjunge
  Beskrivning
  Norske ungdomsprästen Knut Tveitereid, författare till bästsäljarna Minutbibeln och Evangelium enligt Gunnar, är tillbaka med en tredje bok. Också den här gången överraskar han sin läsare med både oväntade insikter och udda liknelser.
  Du får gärna skriva en bok om lärjungaskap, sa Knuts kompis, bara du inte använder det ordet på omslaget. Folk får så trista associationer.
  Här är Knuts bok, tolv kapitel (vad annars?) om att följa Jesus inåt, utåt och uppåt. Det är det som är att vara en lärjunge och Knut vet, för han har letat i hela Nya testamentet. Alla de bibelverser där ordet lärjunge nämns har han ringat in och läst extra noga. Trist? Inte särskilt! Vi är kallade att följa Jesus allihop och han vill ha oss precis som vi är och ta med oss rakt in i sitt stora projekt: att rädda världen.
  En perfekt fortsättning för dig som läst Minutbibeln och kanske Evangelium enligt Gunnar. Knut tror att du läser hela boken på en och en halv timme och föreslår att du pratar med andra om den så att den räcker lite till. Resten av livet, gärna.
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
  • Köp 25 för 40,00 kr/st
  • Köp 50 för 37,50 kr/st
 65. Andliga ledare-Trons hemligheter
  Andliga ledare-Trons hemligheter
  Beskrivning
  Någon har gått före dig. Någon har byggt det hus du bor i och de vägar du vandrar på. Det finns alltid fotspår att följa. Andligt ledarskap handlar inte bara om dem som har en offentlig ledarroll. Att leda och ledas hör till det djupt mänskliga. Vi kan inte skaka av oss frågan om vilka ledare vi följer. Vi kan inte heller smita från ansvaret för hur vi leder andra. Hur känner man igen en god andlig ledare? Vilka egenskaper och gåvor bör vi söka hos dem vi väljer till ledare i den kristna församlingen? Denna skrift är ett försök att formulera Bibelns hållning i frågor som rör andligt ledarskap. Andliga ledare ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst
  40,00 kr
  • Köp 3 för 54,00 kr/st
  • Köp 10 för 51,00 kr/st
 66. Guds son : en roman om Jesus
  Guds son : en roman om Jesus
  Beskrivning
  Vem är den där mannen? Till och med hans egen mamma undrar ibland. Hur kan det komma sig att så snart han säger ja känner någon annan sig absolut tvungen att säga nej? Och detta samtidigt som ansikten lyser runt honom överallt där han går ansikten som plötslig fyllds av hopp, tillförsikt, liv ... Vem är den där mannen? Lärjungen som han älskar följer honom på nära håll, ser det mesta men förstår inte allt. Ända in i slutet följer lärjungen med men vilket slut? Mästerlige Walter Wangerin, tidigare belönad med New York Times Book of the Year och National Book Award, återvänder till Bibelns berättelser om Jesus och skapar ett sällsynt levande porträtt. Century Fox har köpt filmrättigheterna.
  50,00 kr
 67. Allt förändras – jag också
  Allt förändras – jag också
  Beskrivning
  Det går inte att undvika dem -- förändringarna.<br /> På arbetet, i familjen, i samhället, i föreningsstyrelsen, bland vännerna, i församlingen, överallt händer det saker som får oss att konstatera att det inte riktigt är som förr.
  • Köp 3 för 58,50 kr/st
  • Köp 10 för 55,25 kr/st
 68. I livets tjänst : om Diakonia 40 år
  I livets tjänst : om Diakonia 40 år
  Beskrivning
  Den ekumeniska biståndsorganisationen <i>Diakonia</i> firar 40 årsjubileum 2006. I denna bok skildrar redaktör Rachel Norborg-Jerkeby hur <i>Frikyrkan Hjälper</i> så småningom bytte namn till Diakonia och dess historia under fyra årtionden.
  100,00 kr
 69. Tillsammansmat
  Tillsammansmat
  Beskrivning
  Det behöver inte bli dyrt. Det behöver inte innehålla ingredienser som ingen kan uttala. Det behöver inte vara trerätters. Det behöver inte ha tagit en månads planering, eller ens en veckas. Det behöver kanske inte ens vara så där superspeciellt och ovanligt. Men det behöver hända! Möt Anna-Karin som lagar mat åt upp till 6 000 personer i Taizé. Möt Edward som aldrig kommer att glömma agapemåltiden i Östberlin. Möt Gudrun som inte har lyckats med fiskfärsreceptet än, men som minns vännen som kunde. Möt Björn som hamnade på grillparty på Västbanken. Möt Therese som fick oväntat besök i lägenheten i Göteborg. Ett bord, fyra stolar och en gryta med tomatsoppa kan göra all skillnad i världen. Eller varför inte åtta hopfällbara bord, fyrtioåtta klappstolar och en ordentlig bytta pastasallad? Måltidsgemenskap. En bristvara? Du kan göra något åt det. Tillsammansmat innehåller allt du behöver för att våga bjuda: billigt, snabbt, färgglatt, självklart, enkelt, mycket, kreativt. Recept - och tankar för stunden medan det puttrar, och ett och annat att prata om runt bordet
  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
 70. Syns jag? Hörs jag? : konsten att nå fram med det du vill ha sagt
  Syns jag? Hörs jag? : konsten att nå fram med det du vill ha sagt
  Beskrivning
  Humoristiskt skriven bok i ämnet retorik. Illustrerad av Anders Parsmo med 16 bilder, en per kapitel. Boken behandlar ämnet retorik på ett folkligt plan. Den vänder sig till den som har skäl att höja sin stämma emellanåt. Den är lättillgänglig och skriven med humor. I kyrkliga sammanhang är det vanligt att man får tillfälle att tala offentligt. Boken vänder sig därför till en bred allmän grupp - inom och utanför kyrkan. En särskild målgrupp är predikanter och andra som arbetar i församling och saknar utbildning inom området. I boken finns exempel från föreläsningar, middagstal, födelsedagstal, invigningstal -- men också ett mycket bra avsnitt om hur man introducerar en talare.
  75,00 kr
 71. I saknaden
  I saknaden
  Beskrivning
  En kort-bok att skicka till den som är i sorg. Texter och naturfotografier bygger på boken En skugga av kärlek. Kuvert ingår
  • Köp 3 för 27,00 kr/st
  • Köp 10 för 25,50 kr/st
 72. Jona och jättefisken
  Jona och jättefisken
  Beskrivning
  Det var bara det som fattades!" tänker Jona. Först väckte Gud honom när han sov så gott, och sedan blev det storm på havet, och nu sitter Jona i magen på en jättefisk ... En känd bibelberättelse, humoristiskt återberättad som bilderbok. I samma serie som kritikerrosade "David och Goljat" (Libris 2005
  30,00 kr
 73. Kristendomens spår
  Kristendomens spår
  Beskrivning
  Hur hamnade korken i vinflaskan? Vad gör en siciliansk flicka i den svenska vinternatten? Varför skrivs musik på fem parallella streck? Har idealsamhället någonsin existerat? Vilka var först med allmän läskunnighet? Hur uppträder man i ett offentligt bad?;Det är omöjligt att svara på dessa frågor utan att berätta om den kristna tron. I själva verket har kristendomen satt spår i vår värld på många, många fler områden.
  125,00 kr
  • Köp 3 för 265,50 kr/st
  • Köp 10 för 250,75 kr/st
  • Köp 25 för 236,00 kr/st
 74. Du klarar det, Misa
  Du klarar det, Misa
  Beskrivning
  "Amorn!" ropar jag när jag kommer hem från skolan. Men den här dagen är det ingen som svarar. Amorn, min storasyster, har åkt till Bangkok. Hon ska tjäna mycket pengar, säger pappa. Jag får sova ensam på vår madrass och tänker att snart har vi kanske råd med en tv. Utan Amorn blir allt annorlunda: jag måste sluta skolan och arbeta med mamma på fälten i stället. Och när Amorn kommer hem blir det ändå inte som förr. Hon ligger bara på sin madrass. Det är då mamma säger det: "Misa, visst vill du gå i skolan?" Det vill jag ju. Och då förklarar mamma att i så fall måste jag flytta långt, långt bort. Ensam. Mamma vill inte att pappa ska skicka mig till Bangkok -- men hur ska jag klara det här? Du klarar det, Misa handlar om livet för en flicka i Thailand på 2000-talet. Carolina Lundgren, som skrivit boken om henne, är journalist och förlagsredaktör. Hennes första bok, Kompisprovet, kom ut på Libris 2005.
  35,00 kr
 75. Hålla vad man lovat : lust, plikt eller kraft?
  Hålla vad man lovat : lust, plikt eller kraft?
  Beskrivning
  Vigselringar, medlemsmärken, partibeteckningar och uniformer av olika slag ... det finns många synliga tecken på att vi människor lever med löften och åtaganden. Det som bestämmer våra liv är emellertid inte bara de löften vi gett, utan lika mycket de löften vi fått av andra. Våra förväntningar att andra skall hålla vad de lovat präglar vår upplevelse av tillvaron. Till stor del utgörs den framtid vi räknar med och hoppas på av ömsesidiga överenskommelser och löften.


  Boken inleds med ett antal personliga berättelser om löften som författaren själv gett i några viktiga situationer i livet. Senare i boken reflekterar författaren över löftesformuleringar från kyrka och samhälle. Förhoppningen är att läsaren skall kunna känna igen sig i och därmed utmanas att reflektera över löften i sitt eget liv.


  Vad är egentligen ett löfte? Hur förhåller sig löften till alla de lustimpulser och plikter som ständigt möter oss, vare sig vi lovat något eller ej? Hur kan vi bli pålitliga människor som inte lovar mer än vi kan hålla, men som håller vad vi lovar. Var finns de goda växtplatserna? I familjen? I skolan? I kyrkan?
  50,00 kr
 76. Noa
  Noa
  Beskrivning
  Berättelsen om Noa och hans båt är en av Bibelns mest kända. Här gestaltar Julie Clayden och Angela Joliffe den med färgstarka bilder och bara ett enda ord på varje sida - och Noa och alla djuren klarar sig undan den stora översvämningen ... En bok för de allra minsta som vill vända blad fort, fort, för den som håller på att lära sig läsa och för vuxna högläsare som gärna berättar med egna ord. De tolv orden finns också inbyggda i en lite mer utförlig version av berättelsen längst bak i boken.
  • Köp 3 för 13,50 kr/st
  • Köp 10 för 12,75 kr/st
  • Köp 25 för 12,00 kr/st
  • Köp 50 för 11,25 kr/st
  • Köp 100 för 10,50 kr/st
 77. David
  David
  Beskrivning
  David är liten, och Goljat är stor, men vem är det som vinner till slut? Julie Clayden och Angela Joliffe berättar om en av världens mest kända pojkar i en bok för de allra minsta som vill vända blad fort, fort, för den som håller på att lära sig läsa och för vuxna högläsare som gärna berättar med egna ord. Bokens tolv ord, ett på varje sida, finns också inbyggda i en lite mer utförlig version av berättelsen längst bak.
  • Köp 3 för 13,50 kr/st
  • Köp 10 för 12,75 kr/st
  • Köp 25 för 12,00 kr/st
  • Köp 50 för 11,25 kr/st
  • Köp 100 för 10,50 kr/st
 78. Stjärnkikaren
  Stjärnkikaren
  Beskrivning
  Verna stack in huvudet genom dörren. "Sluta drömma, jag säger bara det, och gör det du ska!" Hon försvann bort i hallen och gick in i rummet som hon och Bernie delade. Till och med på det avståndet kunde Angel höra hur Bernie gnällde över det som Verna packade åt honom. "Tyst, Bernie. Nej, du får inte ta med dig sängen. Den hör till lägenheten. Det finns en annan säng i det nya huset. Tyst nu!" En alldeles vanlig lördagsförmiddag får Angel, elva år, reda på att hon ska flytta. Inget konstigt med det -- egentligen är det mest underligt att hon och mamma och Bernie har bott ett helt år på samma ställe nu. Vad hon inte har räknat med är att mamma ska dumpa henne och lillebror långt ute på landet. Hos gammelfarmor, som ingen av dem känner och som bara sitter i sin gungstol med en massa filtar. Men utanför gammelfarmors hus finns ängen och stjärnhimlen
  • Köp 3 för 27,00 kr/st
  • Köp 10 för 25,50 kr/st
 79. Jag litar på din kärlek : Bibelandakter och sånger från Taizé
  Jag litar på din kärlek : Bibelandakter och sånger från Taizé
  Beskrivning
  66 bibelandakter som kommit till i den ekumeniska kommuniteten i franska Taize. Innehåller även sånger från Taize
  • Köp 3 för 58,50 kr/st
  • Köp 10 för 55,25 kr/st
 80. Våra älskade psalmer
  Våra älskade psalmer
  Beskrivning
  "Den blomstertid nu kommer", "Må din väg gå dig till mötes", "O, store Gud", "Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång" ... Sverige har en alldeles egen skatt av kristna sånger och psalmer, en blandning av ursvenskt och internationellt, traditionsvarmt och alldeles nytt. Och vi svenskar älskar att sjunga: i kyrkan på första advent, i kör, på veckomässan, i tv-soffan. Varje sång är skriven av minst en person, och varje sång har sin egen berättelse. I "Våra älskade psalmer" har Per Harling samlat ett trettiotal av pärlorna. Han berättar om hur de kom till, om deras upphovsmän och -kvinnor, om troskamp och små mirakel, om hur sångerna togs emot och om hur de sjungs nu. Han tar sin läsare med upp i ett höghus i Moskva, på en cykeltur i Småland och till en ö vid Skottlands kust. Kristen kulturhistoria för alla musikälskare - med noter till samtliga sånger och psalmer. Porträtt av Anders Frostenson, Dietrich Bonhoeffer, Lina Sandell, Christer Hultgren, Fred Kaan, Ylva Eggehorn m fl.
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
  • Köp 25 för 40,00 kr/st
 81. Salig singel : en bok för dig som aldrig tänkt bli kristen singeltjej, men... tja
  Salig singel : en bok för dig som aldrig tänkt bli kristen singeltjej, men... tja
  Beskrivning
  "Och när ska du gifta dig?" Camerin Courtney, journalist och kristen singeltjej, skriver för alla andra kristna singeltjejer som får jobbiga frågor ibland, älskar att leva, tvivlar då och då och känner på sig att livet inte bara kan gå ut på att "träffa någon". Den viktigaste personen är redan på plats -- och han älskar oss oavsett om vi har ring eller ej.
  • Köp 3 för 35,10 kr/st
  • Köp 10 för 33,15 kr/st
 82. Lewis brev : urval ur Lewi Pethrus korrespondens 1918-1973
  Lewis brev : urval ur Lewi Pethrus korrespondens 1918-1973
  Beskrivning
  Han var en andlig gigant i Sverige under 1900-talet -- pastor Lewi Pethrus (1884--1974). Genom Per Olov Enquists roman Lewis resa har ett brett intresse väckts för historien om denne ledare och hans betydelsefulla roll, i Sverige såväl som internationellt.

  Genom Lewis brev fördjupas och kompletteras bilden av den svenska pingströrelsens förgrundsgestalt när nu autentiska brev ur Pethrus stora brevsamling för första gången publiceras. Kyrkohistorikern Joel Halldorf har valt ut ett hundratal brev, skrivna av Pethrus eller ställda till honom. Att läsa dem ger nya och oväntade inblickar i den svenska pingströrelsens brokiga historia.

  I brevväxlingarna speglas framgångarna, väckelserna -- framför allt förnyelseväckelsen och "särlaregnet" -- och de offentliga uppgörelserna med A. P. Franklin och Sven Lidman, liksom kampen för att hålla samman rörelsen. Kollegor som Smith Wigglesworth och Einar Ekberg, och konkurrenter som ärkebiskopen Nathan Söderblom, baptistpastorn John Ongman och syster Esther Gustafsson finns också med. Med varsam hand tecknar Halldorf de historiska sammanhangen för breven och ger värdefulla kommentarer till nutida läsare.

  "Vem var han då, och vad kan vi lära av denna ibland onekligen svarta brevsamling om de fridsönskande och frommas mycket världsliga konflikter? För det första det nyttiga med självrannsakan, öppenhet, om än på plågsamt långt tidsavstånd. Vem Lewi själv var -- ja, vi vet i varje fall vem han ville vara. Åtminstone i rollen som ledare för en vildsint, känslostark, dramatiskt växande andlig rörelse."
  Per Olov Enquist i bokens förord
  100,00 kr
 83. Men jag överlevde
  Men jag överlevde
  Beskrivning
  "De dödade mig, mig och hela min familj, i Rwanda i april 1994. Jag var femton år. Jag dog inte."<br /><br />Ett årtionde efter folkmordet börjar Révérien Rurangwa berätta om vad det var som hände i Rwanda den vår när hela världen stod som lamslagen, när två folk som levt sida vid sida plötsligt förvandlades till mördare och offer. Han berättar om sin hemby och dess historia som plötsligt blev våldsam, om hur grannarna dödade hela hans släkt och om hur en person som han kände väl gav sig på hans familj och utplånade den -- egentligen honom själv också.<br /><br />Det var bara det att Révérien inte dog. Han överlevde, och sedan den där dagen i april 1994 är varje dag en dag som han måste överleva. Ondskan får inte vinna.<br />
  50,00 kr
 84. Rättvisans rebell : Desmond Tutu - en biografi
  Rättvisans rebell : Desmond Tutu - en biografi
  Beskrivning
  Desmond Tutu kan med rätta kallas för rättvisans rebell. Känd som apartheidmotståndare och förespråkare för icke-våld för sin kamp mot apartheidsystemet mottog han Nobels fredspris 1984. Tutu,den anglikanska kyrkans förste svarte ärkebiskop i Sydafrika förstod att rättvisa är den enda verkliga grunden för fred. Det var ju därför han ställde till bråk och konfronterade Sydafrikas apartheidregering öga mot öga. Han ställde till bråk när han ledde de fredliga demonstrationer med en rasande polisstyrka tätt intill, och han ställde till bråk inför hela världen när han uppmanade till ekonomiska sanktioner mot sitt eget hemland.
  50,00 kr
 85. Så som det har berättats för oss : om bibel, gudstjänst och tro
  Så som det har berättats för oss : om bibel, gudstjänst och tro
  Beskrivning
  I den här boken står bibel och kyrka i centrum. Artiklarna, som alla är nyskrivna, spänner över bibeltolkningens vida fält med varierande infallsvinklar. Vi får möta frågan om kyrkan hemlighållit vissa upplysningar om Jesus och vi får ta del av nya rön inom bibelforskningen, till exempel om "kvinnotexter" i lukasskrifterna, pingstfestens dag och liknelsetolkning.
  Några artiklar lyfter fram gudstjänstfirande, dop och förbön i ett bibelteologiskt perspektiv. Andra visar hur trosfrågor diskuteras i dag, till exempel synen på frälsning och kyrka, betydelsen av försoning samt ondskan på film.
  En återkommande utgångspunkt för dessa artiklar är impulser från Lennart Thörns verksamhet som exeget, lärare och pastor. Boken är skriven av Thörns studenter, kollegor och vänner som en hyllning för hans banbrytande insatser i kyrka och akademi, men också som en inbjudan till fördjupad teologisk reflektion kring bibel, gudstjänst och tro i vår tid.
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
 86. Församling i rörelse
  Församling i rörelse
  Beskrivning
  Kristen tro är församlingsliv. Det är i den kristna gemenskapen som tron blir till, tar sig uttryck och växer. Studiet av församlingen är därför viktigt för att förstå den kristna trons villkor och möjligheter. Församling i rörelse är en sådan undersökning, tillkommen som ett forskningsprojekt i västra Värmland. Tre lärare vid Teologiska Högskolan Stockholm har där studerat elva församlingar i deras ambition att förnya sin verksamhet och finna sin plats i ett föränderligt samhälle. Författarna har deltagit i församlingarnas vardag och gudstjänster som mentorer, pastorer, lärare och forskare, och de har frågat sig: Kan en gammal församling förnyas? Hur kan en församling nå utanför sina egna trösklar? Finns det några alternativ till nedläggning av en liten och trött församling? Hur hittar man fungerande ledarstrukturer i en församling? Resultatet av undersökningen kan läsas som en bok om kristen tro i västra Värmland, men också studeras som en bok om olika försök att sätta församlingar i rörelse, inte bara i Värmland utan runt om i vårt avlånga land. Boken passar särskilt för studiegrupper, i styrelser och arbetslag, i fortbildning och i pastors- och prästutbildningar. Församling i rörelse ger en unik inblick i den konkreta kyrkan. Jag rekommenderar den som läsning i praktisk teologi kring ledarskap och kristen gemenskap. Pekka Mellergård, rektor vid Örebro Missionsskola
  50,00 kr
 87. Bästa bullarna : de godaste degarna och fyllningarna ur kyrkkaffe - och några till
  Bästa bullarna : de godaste degarna och fyllningarna ur kyrkkaffe - och några till
  Beskrivning
  Åh, det doftar nybakat!" Inget går upp mot en äkta svensk bulle -- och här finns de allihop: med kanel och med kardemumma, med äppelmos och med mandelmassa, arbetskrävande och snabba, gammaldags och glutenfria ... Bullbakare från hela Sverige skickade in sina favoritrecept till Kyrkkaffe -- bullar, böner och berättelser, och här finns de samlade tillsammans med några nya. Rita bakar vetebrödsrutor i långpanna, moster Mia fick sina syskonbarn att tjata tills pappa satte igång med att baka sockerbullar själv, Ulla bakar på känn i församlingshemsköket varje vecka och bagar-Bertil gläder utlandssvenskar med doft och värme. Inspiration för både vana och ovana bullälskare! I samma serie: Långpannans lov, Blixtkakor, Mat i långpanna Sagt om boken: "En ljuvlig liten bok för alla bullälskare. Anna Braw skriver trevligt, recepten är inspirerande och hela boken (...) doftar nybakat." Leva & bo, Expressen/Kvällsposten/GT "Doften är himmelsk och smaken gudomlig. Inte undra på när recepten kommer direkt från kyrkornas kaffebord." Aftonbladet Mat & Vin "Den som läser [Bästa bullarna] och inte blir sugen på bullar är inte född." Rolf Johnsson, Läns-Posten ... personliga kommentarer finns till alla recept, och det gör boken till något mer än enbart en receptsamling. Agnetha Brolin, Västmanlands Nyheter I den här lilla receptboken var det faktiskt en hel del recept som jag aldrig ens hört talas om. Trots min "kyrkkaffevana". Roger Arnfjell, Junia
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
  • Köp 25 för 40,00 kr/st
  • Köp 50 för 37,50 kr/st
 88. Långpannans lov
  Långpannans lov
  Beskrivning
  Låt oss sjunga långpannans lov en liten stund! Den är stor. Den är fyrkantig. Den är generös. Den har ordentliga kanter. Den kan fyllas med nästan vad som helst, och ut ur ugnen kommer en kaka som blir till glädje för många. Det kan bli stora rutor, pyttesmå rutor, trekanter och mellanstora rutor -- till massor av folk, eller till kakburken om någon skulle dyka upp, eller till flera lådor att ha i frysen när det är fest på gång.

  Och det kan bli trevliga kanter som belöning till den som bakat och till den som bara rusar förbi köket och säger "åh, vad det doftar gott!".

  Inget kan slå långpannan -- och det är från den många av våra bästa kyrkkaffekakor kommer. I Långpannans lov finns rutor från hela Sverige: chokladfavoriter med kokos, gula rutor, bärrutor, kladdkaka med havregryn, ingefärsrutor ... Snabbt och lätt och med bara billiga ingredienser. Har man en långpanna är det lätt att vara generös!

  I samma serie: Bästa bullarna, Mat i långpanna, Blixtkakor, Nybakat, hembakat, Perfekta pajer, Saliga soppor

  • Köp 3 för 27,00 kr/st
  • Köp 10 för 25,50 kr/st
  • Köp 25 för 24,00 kr/st
 89. Evangelium enligt Johannes Larsson
  Evangelium enligt Johannes Larsson
  Beskrivning
  "Med ens var det som om jag bara flög omkring i luften. Som om jag låg på en flygande matta, som svepte fram med väldig fart. Fast det fanns nog ingen matta, bara en väldig, varm, god vind som bar mig. Gud är nog lite som en vind, tror jag." Johannes Larsson, sju och ett halvt år, bor med sin familj på Kammakargatan i Stockholm men har en märklig förmåga att resa i tid och rum. På det sättet får han med egna ögon se vad som hände på Bibelns tid. Johannes Larsson är med i stallet i Betlehem, prövar fiskelyckan i båten tillsammans med Petrus, sover över hos Lasaros och får till och med träffa Jesus sedan han uppstått
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
 90. Se upp för Super-Sally!
  Se upp för Super-Sally!
  Beskrivning
  Sally ska starta ett band. Eftersom hon är sångerska ska hon sjunga. Det borde inte vara så svårt att övertala henne att vara med i ett så bra band.
  Amy är en av glitterflickorna i Sallys klass. Sally vill så gärna att Amys glitter liksom ska smitta av sig lite.
  Då börjar glitterflickorna kalla Sally för "blå tjejen". Tänk om alla glömmer bort att hon heter Sally nu! Men det finns en som vet vem Sally är mycket mer än en blå tjej ...
  40,00 kr
 91. De tre tornrummen : samtal om skrivande och tro
  De tre tornrummen : samtal om skrivande och tro
  Beskrivning
  "Jag är ute efter vad som händer när språk möter tro och gudstro möter skrivande - om det nu händer något, säger Lennart Göth när en av de författare han samtalat med undrar. Mötet mellan författande och tro som bildar utgångspunkten för sex spännande samtal med Torgny Lindgren, Ylva Eggehorn, Maria Küchen, Jonas Gardell, Kristian Lundberg och Tomas Andersson Wij. Samtalen ger upphov till olika frågor: Hur hänger den tillit och tillförsikt skrivandet kräver ihop med tilliten till Gud? Är skrivandet ett svar på en kallelse eller ett uppdrag? Hur förhåller man sig som författare till att språket inte kan fånga in begreppet Gud - och har det skönlitterära språket något att komma med där?
  50,00 kr
 92. Ett veck i tiden
  Ett veck i tiden
  Beskrivning
  Det är en mörk och stormig natt. Meg Murry sitter i sitt rum på vinden och funderar på vad som skulle hända om taket flög av och hon själv bara blåste iväg.
  40,00 kr
 93. I själens vinterdagar
  I själens vinterdagar
  Beskrivning
  Ett lyckligt barn ska börja skolan. Men lyckan förvandlas till skam -- skammen att vara fattig. Familjen har inte råd att köpa den första läseboken.<br /> Barnet hette Lars Åke Lundberg och händelsen kom att bli avgörande för hans engagemang för människor i underläge. Att "förstå för att förändra" blev en ledstjärna.<br />
  100,00 kr
 94. Vänner med ord : 66 författarporträtt
  Vänner med ord : 66 författarporträtt
  Beskrivning
  Författaren säger mer än han själv vet. Det hör samman med att inspirationen är den avgörande punkten i allt verkligt författarskap." Det skriver prästen och kulturarbetaren Christian Braw i Vänner med ord, en samling porträtt av skrivande människor som han mött och vars böcker han återvänder till. Mötena har ägt rum i Sverige men också i Danmark, Finland, Estland och England. "Tanken med dessa författarporträtt är att gestalta diktare och forskare som jag har ett personligt intryck av", skriver han. "I några fall är de mina personliga vänner, i andra fall har det endast rört sig om enstaka möten, men det har ändå varit sammanträffanden som gett förblivande intryck och kunnat belysa deras litterära verk." Bland de porträtterade finns Ylva Eggehorn, Georg Henrik von Wright, Jaan Kross, Olov Hartman, Jaan Kaplinski, Ellen Niit, Inga-Lina Lindqvist, Andres Küng, Bo Setterlind och Sven Stolpe. Ord och tro ligger nära varandra. Inte minst för troende författare. Christian Braw, präst och även han skönlitterär författare, presenterar i sin bok Vänner med ord ett stort antal personer som han själv har mött och som har påverkat honom genom det de skrivit. Christian Braws arbete med boken Vänner med ord började med att han fick i uppdrag att skriva en serie författarporträtt i tidningen Dagen för omkring tio år sedan. -- Jag märkte att jag hade mer att säga än vad som rymdes i en tidningsartikel. Jag upptäckte också att jag hade fler författarvänner än jag först hade tänkt på. Ända sedan barndomen har Christian Braw haft författare omkring sig, både i föräldrarnas och i hans egna umgängeskretsar. Alla de 66 personer som han porträtterar i boken är sådana som han har träffat -- några bara vid ett enstaka tillfälle, men andra har varit goda och nära vänner. Alla, både kända och okända, hade någonting att säga. Särskilt spännande var det med lyrikerna. Och spännande var det också att upptäcka att det första intrycket inte alltid gav en hel bild av författaren. -- Jag träffade Bo Setterlind en gång på en 70-årsfest. Han utstrålade en magnetism som inte gick att ta fel på, och människor stod runt omkring honom. Men det var inte hela sanningen. I lyriken upptäckte Christian Braw en Bo Setterlind som kände sig utanför. Ylva Eggehorn, som också porträtteras i boken, är "en mycket varmhjärtad person", men hennes lyrik har en skarp samhälls- och kulturkritik. -- Vad kan det bero på, att hon kunnat säga allt detta skarpa? Kanske för att lyriken är oemotsäglig. En artikel eller essä kan man debattera emot, men det går inte att debattera emot lyrik. Det finns inget uttalat tema i urvalet av de författare som presenteras, utöver mötet med Christan Braw själv. Han placerar in porträtten kronologiskt i sin egen historia. I den ordningen kommer också författare från Danmark, Finland, England och Estland in, där Christian Braw har varit verksam eller har haft regelbundna kontakter. Men det går trots allt också att se att det i urvalet finns ett tema av en motkultur. -- Den författarkrets jag skildrar står för en annan kultur än den som finns på DN:s kultursida eller i litterära tidskrifter. Det är genomgående sådana människor som tänker självständigt och inte frågar efter om de är i tiden. På så sätt kan man kalla dem en sanningens international. Alla författare som porträtteras i boken är inte kristna, men hos alla finns en vilja till sanning. -- På något sätt beskriver alla godhetens spröda villkor. Det kan finnas en Gudsnärvaro som författaren själv inte är uppmärksam på -- också hos en skeptiker till tron kan godhet och sanning lysa igenom, menar Christian Braw. -- Och så finns det där mystiska begreppet "inspiration", att diktaren säger mer än han själv vet. :
  75,00 kr
 95. Var Dags Etik
  Var Dags Etik
  Beskrivning
  Boken vill visa att etik inte är något filosofiskt och högtravande diskussionsämne förbehållet proffstyckare och experter.
  50,00 kr
 96. Se människan! : en studie av Luleå stifts möte med den moderna kulturen und
  Se människan! : en studie av Luleå stifts möte med den moderna kulturen und
  Beskrivning
  Se människan handlar om Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft. Boken visar hur stiftets lågkyrkliga syn på tron, kunde bemöta en växande jagmedvetenhet och individualism mer framgångsrikt än de strategier som högkyrkligheten tillämpade. Boken ställer frågor om hur vårt eget tänkande har utvecklats och hur detta har kommit att påverka den kristna tron.
  150,00 kr
 97. Att vara sändare
  Att vara sändare
  Beskrivning
  Om att sända och ha omsorg om sina missionsarbetare.
  75,00 kr
 98. Norstedts svenska fickordbok
  Norstedts svenska fickordbok
  Beskrivning
  Norstedts svenska fickordbok tar upp det svenska grundordförrådet. Här visas och förklaras ordens betydelse, och deras böjning och uttal. Ordboken kommer att fylla en viktig funktion för personer som inte har svenska som sitt första språk, men den lämpar sig lika bra för dem som vill ha en liten men ändå innehållsrik svensk ordbok.
  100,00 kr
 99. Norstedts amerikanska fickordbok : amerikansk-svensk/svensk-amerikansk
  Norstedts amerikanska fickordbok : amerikansk-svensk/svensk-amerikansk
  Beskrivning
  Norstedts amerikanska fickordbok presenteras här i reviderad och aktualiserad upplaga. Den redovisar genomgående amerikansk engelska vad gäller stavning, uttal och ordval. Ordboken innehåller också en parlördel, som bl.a. innehåller ett nytt avsnitt om hur du kan berätta om Sverige för en amerikan. På pärmens insidor finns översikter över räkneord, veckodagar och månadsnamn samt kläd- och skostorlekar.
  85,00 kr
View as Tabell Lista

Artiklar 401-500 av 1952

per sida
Fallande ordning

Måndag - Fredag 10-17

Lördagsstängt från 25/4 - 25/7

Kristi himmelfärds dag, stängt

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå