View as Tabell Lista

Artiklar 61-72 av 1848

per sida
Fallande ordning
 1. Mitt i livet
  Mitt i livet
  Beskrivning
  Ett sextiotal personer har bidragit med kunskap om sina erfarenheter av mänskliga villkor och Guds mening. Boken har inte svaret på livets alla frågor men vill visa på Guds frälsningsplan och hjälpa oss finna sammanhang i vår tillvaro.
  50,00 kr
 2. Från lidande till triumf
  Från lidande till triumf
  Beskrivning

  Uppföljaren till "Torterad för Kristi skull"

  50,00 kr
 3. Kyrka och församlingsliv
  Kyrka och församlingsliv
  Beskrivning
  Resultatet av ett studiecirkelarbete omkring kyrka och församlingsliv i Piteå stad.
  50,00 kr
 4. Såsom i himmelen så ock på jorden
  Såsom i himmelen så ock på jorden
  Beskrivning

  Gudstjänsten är hjärtat i församlngens liv och kraftkällan för alla människor. Avsikten med boken är att visa på detta erbjudande

  50,00 kr
 5. Empati
  Empati
  Beskrivning
  Boken behandlar de krav som ligger i begreppen empati och professionell hållning.

  Ulla Holm är leg psykolog, leg psykterapeut och fil dr.
  100,00 kr
 6. Om gudsdyrkan o kärleken  ll
  Om gudsdyrkan o kärleken ll
  Beskrivning
  Under den uppslitande omvändelsekris Emanuel Swedenborg (1668 - 1772) genomgick i början av 1740-talet skrev han Om Guds dyrkan och kärleken till Gud, en halvt poetisk, halvt vetenskaplig parafras på skapelseberättelsen. Det är en fantasieggande skildring av skapelsens förlopp: ur det kosmiska ägget uppstår världen, solar och planeter ingår i sina banor och jorden framstår i paradisisk fägring. I berättelsen om det nattliga underverket, då livets träd sänker ned en gren och marken får mottaga sin nyfödde, når Swedenborgs vision sin poetiska kulmen. I lyriskt förtätade ordalag skildras sedan Evas födelse och de första människornas förening. Översättning: Ritva JonssonInledning av Inge Jonsson
  75,00 kr
 7. Växter på jorden
  Växter på jorden
  Beskrivning
  Författaren skildrar hur långt vi hunnit i utforskningen av jordens flora och hur arternas mångfald anpassat sig till en mångd olika ekosystem.
  50,00 kr
 8. Lära läkare leda
  Lära läkare leda
  Beskrivning
  Dagens sjukvårdskris är i hög grad ett resultat av brist på ledarskapsförmåga inom läkarkåren. Den självklara makt som läkarna tidigare hade har gått över till politiker och administratörer. Boken är avsedd att väcka debatt, men också att väcka läkarna själva till insikt om hur nödvändigt det är att de axlar ett ledarskap i vården.
  100,00 kr
 9. Utvecklande förtrolighet : Tankar om kontaktmannaskap
  Utvecklande förtrolighet : Tankar om kontaktmannaskap
  Beskrivning

  Inom dagens psykiatriska vård har ofta varje patient både i sluten och i öppen vård en särskild kontaktman. Kontaktmannen är den som tillbringar mest tid med patienten, vilket gör en nära relation möjlig. Boken tecknar bakgrund och förändring från den gamla skötarrollen, beskriver psykologiska sammanhang och visar på kontaktmannaskapets många möjligheter till en utvecklande förtrolighet.

  100,00 kr
 10. Lära män leda kvinnor : En idébok om hur man leder kvinnlig personal
  Lära män leda kvinnor : En idébok om hur man leder kvinnlig personal
  Beskrivning
  Om vi ska få fler kvinnor på chefsnivå är det männen, cheferna, som måste föra dem framåt i utveckling och karriär. Boken vänder sig lika mycket till kvinnorna, som måste inse att manliga chefer ofta har mycket liten kunskap om kvinnors verklighet i arbetslivet.
  100,00 kr
 11. Leva vidare
  Leva vidare
  Beskrivning
  Lea louises uppväxt i Uppsala är ljus, men familjens ungerska släkt dödas under kriget.
  50,00 kr
View as Tabell Lista

Artiklar 61-72 av 1848

per sida
Fallande ordning

 

 

Måndag - Fredag 9.30-17.30
Lördag 10-14

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå