View as Tabell Lista

Artiklar 61-72 av 1788

per sida
Fallande ordning
 1. Om gudsdyrkan o kärleken  ll
  Om gudsdyrkan o kärleken ll
  Beskrivning
  Under den uppslitande omvändelsekris Emanuel Swedenborg (1668 - 1772) genomgick i början av 1740-talet skrev han Om Guds dyrkan och kärleken till Gud, en halvt poetisk, halvt vetenskaplig parafras på skapelseberättelsen. Det är en fantasieggande skildring av skapelsens förlopp: ur det kosmiska ägget uppstår världen, solar och planeter ingår i sina banor och jorden framstår i paradisisk fägring. I berättelsen om det nattliga underverket, då livets träd sänker ned en gren och marken får mottaga sin nyfödde, når Swedenborgs vision sin poetiska kulmen. I lyriskt förtätade ordalag skildras sedan Evas födelse och de första människornas förening. Översättning: Ritva JonssonInledning av Inge Jonsson
  75,00 kr
 2. Växter på jorden
  Växter på jorden
  Beskrivning
  Författaren skildrar hur långt vi hunnit i utforskningen av jordens flora och hur arternas mångfald anpassat sig till en mångd olika ekosystem.
  50,00 kr
 3. Lära läkare leda
  Lära läkare leda
  Beskrivning
  Dagens sjukvårdskris är i hög grad ett resultat av brist på ledarskapsförmåga inom läkarkåren. Den självklara makt som läkarna tidigare hade har gått över till politiker och administratörer. Boken är avsedd att väcka debatt, men också att väcka läkarna själva till insikt om hur nödvändigt det är att de axlar ett ledarskap i vården.
  100,00 kr
 4. Utvecklande förtrolighet : Tankar om kontaktmannaskap
  Utvecklande förtrolighet : Tankar om kontaktmannaskap
  Beskrivning

  Inom dagens psykiatriska vård har ofta varje patient både i sluten och i öppen vård en särskild kontaktman. Kontaktmannen är den som tillbringar mest tid med patienten, vilket gör en nära relation möjlig. Boken tecknar bakgrund och förändring från den gamla skötarrollen, beskriver psykologiska sammanhang och visar på kontaktmannaskapets många möjligheter till en utvecklande förtrolighet.

  100,00 kr
 5. Lära män leda kvinnor : En idébok om hur man leder kvinnlig personal
  Lära män leda kvinnor : En idébok om hur man leder kvinnlig personal
  Beskrivning
  Om vi ska få fler kvinnor på chefsnivå är det männen, cheferna, som måste föra dem framåt i utveckling och karriär. Boken vänder sig lika mycket till kvinnorna, som måste inse att manliga chefer ofta har mycket liten kunskap om kvinnors verklighet i arbetslivet.
  100,00 kr
 6. Leva vidare
  Leva vidare
  Beskrivning
  Lea louises uppväxt i Uppsala är ljus, men familjens ungerska släkt dödas under kriget.
  50,00 kr
 7. Viljan till mening
  Viljan till mening
  Beskrivning
  Detta är en bok om grunderna i och tillämpningen av logoterapin, den speciella teknik som utarbetats av den österrikiske läkaren Viktor E Frankl, en av världens ledande auktoriteter när det gäller behandlingen av existentiell ångest.

  Fackgranskare Eberhard Nyman. Översättning Claës Gripenberg.

  100,00 kr
 8. Dansa med träben : maskrosbarn och andra - om överlevnadens konst och pris
  Dansa med träben : maskrosbarn och andra - om överlevnadens konst och pris
  Beskrivning
  Barn som far illa riskerar att tidigt hamna i missbruk och kriminalitet. De som trots allt klarar sig bra har en speciell "maskroskapacitet", men de är långt ifrån så osårbara som amerikanska forskare länge trodde.

  Maskrosbarn är ensamma och modiga barn och de växer upp till modiga vuxna. De är kreativa och de förmår att till sist skapa sig ett värdigt liv. Men överlevnaden har ett pris. Ett maskrosbarn måste ofta använda "proteser" som kan kompensera skador från uppväxtåren. Att dansa med träben är att riskera att snubbla och att falla hårt.

  Boken granskar de fördomar som finns kring maskrosbarnen och den hjälper oss att förstå vad som är verklighet och vad som blivit till myt i brist på kunskap. Ingående intervjuer och tester med en rad vuxna låter oss titta i facit och se hur deras "maskroskapacitet" hjälpte dem under uppväxtåren. Dikter, dagboksanteckningar, brev, drömmar - och mardrömmar - beskriver barnets förmåga till bearbetning med hjälp av fantasi, inre bilder, musik och ord, och den vuxna människans möjlighet att skapa sig en meningsfull tillvaro trots alla plågsamma minnen.

  Kunskap om vad som hjälper barn att utvecklas till levnadskraftiga och kompetenta vuxna kan användas i förebyggande verksamhet likaväl som vid behandling och pedagogiska insatser. Så utgår t ex Socialstyrelsen i ett pågående projekt från de erfarenheter som samlats in under arbetet med denna bok.


  Solveig Cronström-Beskow är legitimerad arbetsterapeut, legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Efter många år inom rehabilitering, barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri ägnar hon sig nu huvudsakligen åt förebyggande verksamhet, forskning och undervisning. Hon har på Natur och Kultur tidigare givit ut Sorgens många ansikten, 1982, pocket 1991.
  100,00 kr
 9. Mellan levande och döda : Föreställningar om kropp och ritual
  Mellan levande och döda : Föreställningar om kropp och ritual
  Beskrivning
  Döden är tydlig, konkret och påtaglig. Den här boken handlar om döda kroppar, om hur vi i vår tid och i vårt land hanterar kvarlevorna efter våra avlidna. Här diskuteras anhörigas individuella önskemål, statlig reglering, existentiella frågor och yrkesmänniskors vardagliga erfarenheter av att arbeta med döda kroppar. Lynn Åkesson beskriver den döda kroppens väg till den sista vilan. Den medicinska världen med obduktion. De praktiska och estetiska begravningsarrangemangen. Kyrkan, prästerna och begravningsplatsen. Dödens intimisering som blir extra märkbar när det gäller döda barn. Intresset för döden är stort just nu. Många menar att döden är undanskymd, gömd och förlorad. Detta manar till eftertanke. Hur kan något som man talar så mycket om vara gömt och glömt?Döden kan också ha ett annat ansikte. Vana och hemmablindhet kan lätt göra den moderna dödens ritualisering osynlig. Men annorlunda bruk av platser, tider, riter och stämningar är inte detsamma som upplösning och tomhet.Finns det en dödens idealbild? Inom sjukvården, begravningsbranschen och kyrkan formas skilda ritualer för den döda kroppen. Tillsammans verkar de för att skapa en dödens estetik som motsvarar samtidens förväntningar, vilket innebär att den dödas personlighet bör genomsyra begravningsarrangemangen. Moderna dödsritualer innehåller både nyskapande och tradition, både profana och religiösa inslag. De blir till i spänningsfältet mellan individuell särart och kollektiv gemenskap. Lynn Åkesson är en av redaktörerna för antologin Kroppens tid: Om samspelet mellan kropp, identitet och samhälle. (Natur och Kultur 1996). Hennes nya bok är en fortsättning på detta arbete, där frågorna om dödens kulturella praktik och relationen mellan kropp och samhälle fördjupas.
  Lynn Åkesson(f.1951) kulturanalytiker, är docent i etnologi vid Lunds universitet. Hon har en längre tid arbetat med frågor om kropp och kulturell identitet.
  75,00 kr
 10. Det onda : eller Frihetens drama
  Det onda : eller Frihetens drama
  Beskrivning
  Varför begår människan onda handlingar om hon är fri att välja det goda? Den tyske essäisten Rüdiger Safranski gör en vindlande resa genom teologin, filosofin och litteraturen för att finna ett svar på denna brännande fråga.

  Det onda, menar Safranski, är en nödvändig funktion av den mänskliga friheten. Genom friheten att välja, redan given oss av Gud i lustgården, har det onda följt människan. I boken får läsaren följa hur detta frihetens drama utvecklar sig genom historien och hos olika tänkare: religiösa, filosofiska och naturvetenskapliga. I en värld utan transcendenta, metafysiska antaganden om gott och ont finns inga hinder för den totala ondskan, skriver han. Ondskan kommer i kölvattnet på infantiliseringen och trivialiseringen av människan. Pengars värde har trätt in istället för etisk värdighet, och vi tror oss kunna konsumera fram lycka. Vi försöker maximera friheten och utmanar faran, men glömmer lätt bort priset. Utan högre värden blir människan ansvarslös, och hennes våldbenägenhet släpps fri då kulturen inte längre lyckas civilisera.

  Översättning Joachim Retzlaff


  Rüdiger Safranski föddes 1945 och är verksam som skriftställare i Berlin. Hans produktion omfattar bl a skarpsynta analyser av ETA Hoffmann, Schopenhauer och Heidegger. Särskilt har han ägnat sig åt problem kring den mänskliga friheten.
  75,00 kr
 11. Italienaren
  Italienaren
  Beskrivning
  Det är något fel med Karl-Erik ”Italienaren” Andersson. Den västmanländska byn Ålsvartas svartmuskige kraftkarl är sig inte lik.Sonen Peter märker hur arbetet med gården går allt långsammare, att Italienaren blir alltmer dyster och inåtvänd. Sakta börjar sanningen om Italienaren på gården Sveddet komma fram. Han är sjuk i cancer. Stamgäster på gården börjar utebli när de inte längre kan be om tjänster, huset blir allt tystare och Peter försöker febrilt hindra gården från att förfalla. Samtidigt finns det gott om värme kvar på Sveddet. Familjens lite kärva, osentimentala relationer och smått absurda ombyggnationer ger berättelsen en excentricitet och humor som inte ens döden rår på.

  Händelserna i nuets Ålsvarta växlas med återblickar till det förflutna som format Italienaren. En uppväxt under vilken hans mor, Anna, skämdes för hans läshuvud och fruktade att han skulle lämna gården. Men Italienaren stretade på: med skogsavverkning, lantbruk och verkstadsarbete. Och han blev kvar på Sveddet. Som äldsta son har Peter alltså mycket att leva upp till. Han måste ta över fast han egentligen vill bli journalist.

  Sven Olov Karlssons debutroman Italienaren handlar om hur man kan stå med en fot på gårdsplanen och den andra i stan. Och om hur svårt det kan vara att säga att man älskar sin far. Det är en landsbygdsroman med ett alldeles eget temperament och ett fint personporträtt av en man som genom sin outtröttlighet blev en stöttepelare för många. Ända till det oundvikliga slutet då rymdvarelserna, Tubanerna, slutligen gör anspråk på hans själ.


  Sven Olov Karlsson är född 1971 och uppvuxen utanför Norbergi Västmanland och är sedan 1997 bosatt i Stockholm. Han har gått skrivarlinjen vid Tärna Folkhögskola och reportagelinjen vid Jakobsbergs folkhögskola och arbetar idag som journalist. Tidigare jobb har varit vaktmästare, verkstadsarbetare, underskötare, personlig assistent och lantbrukare.
  50,00 kr
 12. Måltidens själ : Om andlig spis och ätandets konst
  Måltidens själ : Om andlig spis och ätandets konst
  Beskrivning
  Har du provat att äta med uppmärksamhet i stället för att kasta i dig köttet eller fisken, sluka potatisen och börja drömma om efterrätten innan du ätit upp grönsakerna? I Måltidens själ visar Donald Altman att den till synes enkla handlingen att äta är en konst. Att omsorgsfullt välja ut, tillaga och äta maten skänker tillfredsställelse och fyller behovet av såväl fysisk som andlig näring. Möjligheten att nå ökad självkännedom finns närvarande i varje måltid, i varje tugga.

  Donald Altman skriver om glädjen i att ge och ta emot mat, konsten att fasta med måttlighet och om skälen till att de religiösa traditionerna rekommenderar viss mat och förbjuder annan. I världens alla religioner har maten en rik andlig innebörd, buddhisterna betonar exempelvis vikten av att äta med måtta. I kristen tradition ses måltiden som ett tillfälle att stärka gemenskapen. Kunskapen om religiösa och kulturella sedvänjor kan användas för att skapa våra egna ritualer kring måltiderna. Vi kan t ex inspireras av en japansk teceremoni för att uppleva harmoni vid middagsbordet.

  Mat kan användas på en rad negativa sätt: för att fylla ett tomrum, lindra frustration och ensamhet eller bekämpa leda. Tröstätandet är ett välkänt fenomen. Altman avslutar varje kapitel med ett antal övningar avsedda att vägleda alla, oavsett religiös övertygelse, till matens yttersta syfte: kroppens och själens välbefinnande. Ett medvetet förhållningssätt till mat hjälper oss att tygla negativa begär, befria oss från ohälsosamma matvanor och ge oss en god hälsa.

  Översättning Eva Trägådh


  Donald Altman är författare, tvåfaldig Emmy Award-vinnare och gästföreläsare vid en rad amerikanska universitet. Han var tidigare buddhistmunk och fortsätter att studera och skriva inom detta område. Han är bosatt i Los Angeles.
  75,00 kr
View as Tabell Lista

Artiklar 61-72 av 1788

per sida
Fallande ordning

 

 

Måndag - Fredag 9.30-17.30
Lördag 10-14

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå