Amisch alli Daag - fromhet i funktion

Hur uppfattar amish sitt liv som kristna? Har gruppen en egen ecklesiologi och vilka dokument fungerar som troslära? Hur definierar och organiserar amishfolket sin gemenskapsform? På vilket sätt initieras och integreras presumtiva medlemmar i kyrkolivet? Vad betyder ledarna för kyrkans fortlevnad? Med vilka medel försöker amish förena de liturgiska uttrycksformerna med det dagliga livet. Detta är den första doktorsavhandlingen i Norden som behandlar den kristna minoriteten Old Order Amish i USA. Genom att använda centrala begrepp som utgår från den undersökta gruppens egen religiösa vokabulär, dels några av de angreppssätt som är förhärskande inom det kyrkovetenskapliga studiet, återger författaren en fördjupad bild av amishfolkets insida. Avhandlingens fokus ligger på den undersökta kyrkogruppens sätt att hantera sin överlevnad utifrån två primära motiv: efterföljelse och ödmjukhet. Amishfolkets kyrkoliv ses därmed ur ett fromhetsperspektiv delvis underbyggt genom författarens egna fältstudier i Nordamerika.

I lager
Mer information
Författare von Martens, Markus
Förlag Arcus
Mediatyp Bok
Bandtyp Häftad
PLU 201011300922
ISBN 88553078
Vikt (g) 810.0000
150,00 kr

Måndag till Fredag 10.00 - 17.00

Lördag och söndag stängt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå