View as Tabell Lista

Artiklar 1-100 av 148

Page
per sida
Fallande ordning
 1. 
Kristusmysteriet : liv genom död
  Kristusmysteriet : liv genom död
  Beskrivning
  Trots att lärjungarna hade förnekat och övergett den Korsfäste kom de till insikt om att denne Jesus offrat sig för att världen skall leva. Genom att läsa skrifterna och bryta brödet förstod de att döden har förvandlats till liv och mörkret till ljus, och att ordet har blivit kött. Med början i passionshistorien undersöker John Behr i Kristusmysteriet hur vi kan rannsaka skrifterna för att möta Kristus; i detta möte slås vi av insikten att det är för detta vi är skapade – vilket öppnar nya perspektiv på skapelsen, fallet, synden och frälsnings- historien. Han förklarar också hur Kristus föds i dem som föds på nytt i kyrkan, »Jungfrumodern«; därigenom blir vi sanna män- niskor, skapade efter Kristi bild – inkarnationen fortsätter när vi ärar Gud med vår kropp.

  Genom att återvända till den tidiga kyrkans egna sätt att bedriva teologi vill John Behr hjälpa läsaren att närma sig Kristi mysterium på samma sätt som de första kristna. Kristusmysteriet innehåller en dynamisk vision av den kristna teologin som vill utmana och förvandla sättet på vilket teologi bedrivs i dag. Boken erbjuder lösningar på många av problemen som finns med de senaste århundradenas bibelteologi.

  John Behr är professor i patristik vid St Vladimir’s Theological Seminary i New York.

  205,00 kr
 2. 
Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola
  Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola
  Beskrivning
  Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola beskriver skolavslutningar i kyrkan ur både teologiskt och pedagogiskt perspektiv. Trots debatter sedan 1990-talet har det tidigare i stort sett saknats forskning om fenomenet. I denna bok samspelar kvalitativa metoder med kvantitativa undersökningar för att bidra med både fakta och teoretiska tolkningar. Även konfessionella friskolor och deras ställning i svensk lag behandlas.

  Skolavslutningarna i kyrkan visar sig rymma mycket mer än själva fenomenet: det handlar om förhandlingar och omförhandlingar av religionens plats i skolan i en tid när Sverige inte längre har en statskyrka och där religionens roll i skolan alltmer ifrågasätts. En bild börjar träda fram där debatten om skolavslutningar i kyrkan tycks ha förskjutits från ställningstagande för eller mot sakfrågan till diskussion om religion som nyckelkompetens i det globala samhället.

  Viktor Aldrin (f. 1980) är teol.dr. med inriktning mot praktisk teologi samt excellent lärare ETP. Han är universitetslektor i de samhällsorienterade ämnenas didaktik vid Högskolan i Borås och forskar om samspel mellan teologi och pedagogik.

  • Köp 3 för 207,00 kr/st
  • Köp 10 för 195,50 kr/st
 3. Andra Korinthierbrevet 1-7
  Andra Korinthierbrevet 1-7
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  465,00 kr
 4. Andra Korinthierbrevet 8-13
  Andra Korinthierbrevet 8-13
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  465,00 kr
 5. Apokalypsens agenter : en fängslande betraktelse av nyckelskaparna i den yttersta tiden
  Apokalypsens agenter : en fängslande betraktelse av nyckelskaparna i den yttersta tiden
  Beskrivning
  Lever vi i den sista tiden? Tänk om de spelare som skildras i Uppenbarelseboken var aktiva idag? Och om de vore det; skulle du kunna känna igen dem?

  I Apokalypsens agenter gör den välkände och respekterade pastorn dr David Jeremiah vad ingen bibellärare tidigare har gjort. Han utforskar Uppenbarelseboken genom linsen av dess viktiga spelare: exilen, martyrerna, de 144 000, de två vittnena, draken, vilddjuret från jorden, vilddjuret från havet, Segraren, Kungen och Domaren.

  Boken är skriven för att engagera både hjärtat och tanken. Varje kapitel inleds med en fängslande, bibliskt baserad dramatisering som låter profetiorna få liv som aldrig förr. Författaren presenterar dess aktörer mitt i deras unika tid och plats i ändens tid och ger en utförlig beskrivning av de motiv och händelser som kommer att inleda jordens sista dagar.

  David Jeremiah ger sedan i varje kapitel en detaljerad studie kallad ”Skriften bakom berättelsen”. Han utforskar Uppenbarelsebokens mest svårtolkade sammanhang, förklarar dem och – viktigast av allt – visar med exakthet hur de passar in på de ondskefulla krafter som är i rörelse i världen idag.

  Scenen är klar, och ridån är på väg att gå upp för jordens sista akt. Kommer du att vara redo?

  David Jeremiah är bästsäljande författare till över 40 böcker och är en av USA:s mest välkända pastorer. Han leder församlingen Shadow Mountain Church i Kalifornien. Genom tv, radio och litteratur nås varje år över 200 miljoner hem med evangelium och sund bibelundervisning

  135,00 kr
  • Köp 3 för 157,49 kr/st
  • Köp 10 för 148,75 kr/st
 6. Apostlagärningarna 1-12
  Apostlagärningarna 1-12
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  465,00 kr
 7. Apostlagärningarna 13-20
  Apostlagärningarna 13-20
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  465,00 kr
 8. Apostlagärningarna 21-28
  Apostlagärningarna 21-28
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  465,00 kr
 9. Att ge plats för den andre?
  Att ge plats för den andre?
  Beskrivning
  Vilket utrymme är jag beredd att ge åt trosföreställningar och traditioner som inte är mina egna? Vad betyder mötet med människor av en annan tro för min egen tro?

  I ett alltmer mångreligiöst samhälle uppstår en mängd frågor i mötet med andra religioner – både teologiska och praktiska. Är exempelvis alla religioner likvärdiga vägar till Gud, och är det okej att delta i andra religioners ceremonier? I den här boken skriver teologen Jakob Wirén tankeväckande om lokal interreligiös samverkan och om sådant som skaver – teologiskt och politiskt – i förhållandet mellan religiösa traditioner. Han utforskar utrymmet för den andre på flera plan:

  Religionsdialog: Vilka erfarenheter finns att hämta från den interreligiösa praktiken? Vilka är utmaningarna och framgångsfaktorerna? Hur motiverar judar, muslimer och kristna sitt interreligiösa engagemang? Ersättningsteologi: Föreställningen att den kristna kyrkan har ersatt det judiska folket som Guds folk har haft förödande konsekvenser genom historien, men hur ser det ut idag? Vilka uttryck för ersättningsteologi finner vi i Svenska kyrkan – i psalmer och predikningar? Hur kan den bäst motverkas?

  • Köp 3 för 263,49 kr/st
 10. Avskaffat helvete
  Avskaffat helvete
  Beskrivning
  Hur kan en kärleksfull Gud skicka människor till helvetet?

  Finns det en möjlighet för människor att tro på Jesus efter de dött, och komma till himlen?

  Med största respekt för Guds ord tar Francis Chan och Preston Springle upp de frågor du har angående evigheten, himmel och helvete. De har själva ställt samma frågor. Precis som du så vill de ibland helt enkelt inte tro på att det finns ett helvete. Men, det är nog precis som de skriver: "Vi kan inte riskera att ha fel i det här ämnet".
  85,00 kr
 11. Behöver tron försvaras? : Manifest för kristen apologetik
  Behöver tron försvaras? : Manifest för kristen apologetik
  Beskrivning
  Behöver tron försvaras? är ett fältrop till en kristenhet som till stora delar har kapi­tulerat under sekulariseringens tryck. Den är en väckarklocka som manar till ett apologetiskt uppvaknande. Stefan Gustavsson ger här sin personliga, djupt allvarliga uppmaning att ta den kulturella och andliga striden på fullaste allvar.

  Boken inleds med en analys av orsakerna till kyrkans och evangeliets kräftgång de senaste femtio åren. Huvuddelen består av den hittills mest utförliga genomgången av Nya testamentets undervisning om apologetik som publicerats på svenska. Boken avslutas med en kraftfull upp­ maning att återuppta kampen för evangeliet i vår tids starkt sekulariserade kultur.

  Behöver tron försvaras? Manifest för kristen apologetik är en ytterst angelägen bok för en ansatt och hårt trängd kristenhet

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
  • Köp 25 för 180,00 kr/st
 12. Bethelbekännelsen 1933 : Ett lutherskt försök
  Bethelbekännelsen 1933 : Ett lutherskt försök
  Beskrivning
  Under den tyska kyrkokampen samlades en grupp teologer, bl.a. Dietrich Bonhoeffer och Hermann Sasse, för att skriva en ny bekännelse. Denna skulle användas i motståndet mot nationalsocialismen och ta upp aktuella frågor. Förutom den kristna teologins klassiska ämnen tar bekännelsen därför också upp t.ex. rasfrågan, behandlingen av judar och den totalitära statens anspråk. För första gången görs nu denna viktiga text tillgänglig på svenska. Till bekännelsen har skrivits en utförlig historisk inledning och en teologisk kommentar.

  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
 13. Bo Giertz om prästämbetet : uppdragets teologi
  Bo Giertz om prästämbetet : uppdragets teologi
  Beskrivning
  Bo Giertz (1905–1998) var ateisten som började studera medicin i Uppsala, men blev omvänd till kristen tro under studieåren. Efter en energisk period som författare och välkänd präst i Torpa i Linköpings stift utnämndes Giertz till biskop i Göteborgs stift år 1949. Han betraktas som en av 1900-talets viktigaste teologer och kyrkoledare i Svenska kyrkan.

  Giertz författarskap har inte helt förbisetts i akademisk forskning. Den här avhandlingen är dock den första samlade undersökningen om Giertz. Här granskas hans teologi om prästämbetet, men även hans antropologi, bibelsyn och kyrkosyn. Existerande forskning om Giertz kompletteras och samtidigt granskas befintlig forskning på ett kritiskt sätt.

  Anssi Ollilainen är teologie doktor i dogmatik. För nuvarande är han universitetslärare i dogmatik vid Åbo Akademi. Doktorsavhandlingen har utarbetats vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

  270,00 kr
 14. Brev till unga präster och pastorer i Kristi kyrka : lödig gudstjänst, karismatisk teologi, förnyad
  Brev till unga präster och pastorer i Kristi kyrka : lödig gudstjänst, karismatisk teologi, förnyad
  Beskrivning
  Var finner en ny generation präster och pastorer vägledning för uppdraget som kyrkans herdar i en tid när gudstjänstlivet förflackas och teologin utarmas av rationalism och individualism?
  I ett nutida apostoliskt herdabrev, riktat framför allt till unga kyrkotjänare, visar biskop Biörn Fjärstedt på vägar mot en fördjupad spiritualitet och förnyad kyrkovision. Utgångspunkten är, nu som när allt tog sin början i den övre salen, evkaristin, samlingen i brödets och vinets måltid. När allt fler lämnar kyrkogemenskapen och församlingarnas kraft går åt till administration och sammanträden, vill biskopen ingjuta mod i de unga präster och pastorer som skall ta vid inför framtiden. Han förespråkar ett lödigt gudstjänstfirande och en karismatisk teologi grundad på evangelierna. Genom församlingarnas inre förnyelse kan evangeliet återfå sin vitalitet i vår kultur.

  Biörn Fjärstedt är biskop emeritus i Visby stift.

  70,00 kr
 15. Budbäraren
  Budbäraren
  Beskrivning
  Det uråldriga mysteriet som bär på hemligheten till världens framtid Är det möjligt. Att det finns ett uråldrigt mysterium som bär på hemligheten till världens framtid? Att detta mysterium ligger bakom allting från 11 september-händelserna till världsekonomins kollaps? Att Gud sänder världen ett profetiskt budskap om vad som ska komma?

  Innan det tidiga Israel upphörde som nation, fick man en rad specifika tecken och varningar om den kommande nationella förstörelsen. Samma nio profetiska förebud har manifesterats i USA med djupgående konsekvenser för framtiden, för hela världen och inte minst för den globala ekonomin. Dolda i en biblisk profetia från Jesaja, är mysterierna som avslöjas i Budbäraren så precisa att de förutsäger den senaste tidens världshändelser i detalj till de exakta dagarna.
  Bland annat datumet för aktiemarknadens kollaps 2008. Avslöjandena och sambanden är så tydliga att det kan låta som handlingen i en Hollywoodfilm, men det är verkligt och på riktigt! Boken är skriven som en fängslande berättelse, omöjlig att lägga ifrån sig, men de profetiska förutsägelserna är specifika och belagda.
  Budbäraren inleds med att en man får ett meddelande från en gåtfull person som han kallar Profeten. Profeten ger honom nio sigill, vart och ett avslöjar de ett profetiskt budskap om framtiden som kommer att ta dig med på en resa som för alltid kommer att förändra ditt sätt att se på världen.

  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
 16. Corona och kyrkorna : Lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris
  Corona och kyrkorna : Lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris
  Beskrivning
  Corona-pandemin har förändrat förutsättningarna för kyrkligt liv i Sverige. Kyrkorum har stängts och mycket religiös verksamhet har flyttat ut på internet. Vad betyder detta för kristen tro nu och i framtiden? Det är avgörande att en teologisk bearbetning inleds omkring dessa frågor, så att man kan urskilja vilka lärdomar kyrkosamfunden och församlingarna bör dra och hur de ska agera.

  Syftet med den här antologin är att bidra med praktisk kunskap, teologisk reflektion och bildning i kyrkorna. Ledande forskare och teologer lyfter fram perspektiv ur kristen tradition som kan bli vägledande idag, till exempel hur kyrkor tidigare mött pandemier. Boken belyser kyrkornas betydelse i kristider genom diakoni och hoppingivande budskap.

  Medverkande författare Hans Andreasson, Johanna Bjurenstedt, Sune Fahlgren, Joel Halldorf, Frida Igefjord, Jonas Kurlberg, Elin Lockneus, Frida Mannerfelt, Claraa Nystrand, Lars Parkman, Biazenka Scheuler, Roland Spjuth, Daniel Strömner, Jayne Svennungson, Dominik Terstriep.

  • Köp 3 för 234,00 kr/st
  • Köp 10 för 221,00 kr/st
 17. Dags att vakna upp
  Dags att vakna upp
  Beskrivning
  Produktbeskrivning:

  Detta är Holger Nilssons elfte bok. I den vill han väcka oss inför den tid vi lever i.

  Det är många händelser och nya skeenden som nu utspelas och många har frågor inför dem.

  I denna tid av snabba förändringar gäller det att vi finner trygghet och insikt i det som sker. Det går också att få det – Bibelns profetiska ord kan ge ljus och vägledning.

  Därför är det viktigt att belysa nutiden och rikta det profetiska ljuset mot den. På det sättet lär vi känna vår tid och får förståelse för den.

  Holger Nilsson reser som förkunnare och är redaktör för Flammor - profetisk tidskrift

  • Köp 3 för 31,50 kr/st
  • Köp 10 för 29,75 kr/st
  • Köp 25 för 28,01 kr/st
 18. Därför sörjer jorden
  Därför sörjer jorden
  Beskrivning
  Vad är en rimlig kristen hållning när klimatet skenar och jorden far illa? I Därför sörjer jorden går Peter Halldorf i dialog med dagens forskare som talar om ett ödesval mellan »försummelsens väg« och »omsorgens väg«. Boken är ett bidrag till samtalet om den teologiska vision kyrkan behöver vara förankrad i när hon svarar och handlar i den kris som just nu överskuggar allt annat i vår värld.

  En röd tråd i boken är spänningen mellan de två bibliska utsagorna »himmel och jord ska förgå« och »efter hans löfte väntar vi en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor«. Hur ska de förstås i förhållande till varandra?

  Därför sörjer jorden är framför allt en bok som räcker oss ett språk för hoppet. Den anknyter till Peter Halldorfs bok Alla himlens fåglar har flytt från 2017.

  • Köp 3 för 234,00 kr/st
  • Köp 10 för 221,00 kr/st
 19. Därför sörjer jorden
  Därför sörjer jorden
  Beskrivning
  Därför sörjer jorden, om klimathotet och Kristushoppet, som utkom hösten 2019 finns nu i en ny upplaga i pocket. Bokens första del, om klimathotet, har uppdaterats med uppgifter från färska forskningsrapporter och från händelser de senaste två åren som relaterar till klimatförändringarna.

  • Köp 3 för 76,50 kr/st
  • Köp 10 för 72,25 kr/st
 20. Den apostoliska tron 1-2
  Den apostoliska tron 1-2
  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
 21. Den eviga matchen om lyckan : ett idéhistoriskt referat
  Den eviga matchen om lyckan : ett idéhistoriskt referat
  Beskrivning

  Den eviga matchen om lyckan är inte en självhjälpsbok. Här finns inga tips om hur vi bör gå tillväga för att bli lyckligare. I stället får vi veta hur människor i olika tider har uppfattat lyckan, var den kommer ifrån och varför den har betydelse för civilisationens utveckling.

  Lyckans idéhistoria skildras från de antika filosoferna fram till de moderna psykologerna parallellt med nedslag i dagens forskning om lycka som bekräftar eller bemöter klassisk visdom. Vi möter de tänkare som tror på lyckan i världen och de som inte gör det. Som i en fotbollsmatch mellan de båda lägren får vi se hur matchresultatet mellan dem har ändrats under seklens gång.

  I Den eviga matchen om lyckan ställs också frågan varför vi svenskar ofta har så förtvivlat svårt för att glädja oss åt saker. På ett lättsamt, men polemiskt sätt, vill Johan Norberg väcka debatten om våra värderingsgrunder. Får man verkligen vara lycklig i Sverige om inte alla andra också är det?

  150,00 kr
 22. Den eviga vishetens ur
  Den eviga vishetens ur
  Beskrivning
  Översatt av Tryggve Lundén. Henrik Suso (ca 1300-1366) räknas jämte Mäster Eckehart och Johann Tauler till de främsta medeltida tyska mystikerna. Henrik Susos

  Den eviga vishetens ur är en passionsbetraktelse och en skola i praktisk mystik med Jesu efterföljd som ämne. Den har kallats "den tyska mystikens skönaste frukt". Susos språk utmärks av rik känsla, öppet sinne för naturen och en formskön gestaltning. Tryggve Lundén har i sin översättning låtit det poetiska och blomstrande bildspråket komma till fullt uttryck.

  175,00 kr
 23. Det heliga äktenskapet
  Det heliga äktenskapet
  Beskrivning
  Vad är ett äktenskap? Svaret kan te sig så självklart att frågan sällan blir ställd. Men den frågan är idag en av de mest omdebatterade frågorna inom olika kristna kyrkor. Vilken betydelse tillskrivs sexualitet och kärlek för ett äktenskap? Hur uppfattas kön och könsskillnad? Vilken roll spelar reproduktion och barn för vad man ser som ett sant äktenskap? Den här avhandlingen vill visa på teologiskt genomtänkta sätt att diskutera de här frågorna, där både en insikt om äktenskapets föränderlighet genom historien och de teologiska argumentens förankring i kyrkans tradition ses som viktiga. Här används såväl kyrkofäder och nutida teologer som kunskap hämtad från andra discipliner. Kyrkan – de heligas gemenskap, och dopets radikala konsekvenser för denna gemenskap ställs i fokus med hjälp av avhandlingens ecklesiologiskt-feministiska perspektiv. Avhandlingen som utgår från den aktuella diskussionen inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland berör teman som sexualitet, romantisk kärlek, begär, könskomplementaritet, könstranscendens, familj, frivillig barnlöshet, askes och – kyrkans äktenskap.

  Emma Audas är präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Doktorsavhandlingen i Systematisk teologi har utarbetats vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

  • Köp 3 för 234,00 kr/st
  • Köp 10 för 221,00 kr/st
 24. Det pågånde samtalet
  Det pågånde samtalet
  Beskrivning
  Konstnären och teologen Eva Söderström har i flera års tid varit starkt berörd av Bibelns många berättelser om kvinnor. Det här är tredje boken som Eva Söderström skriver i ämnet, och med sin unika blandning av målningar, betraktelser och samtalsfrågor är den en värdefull resurs för den som vill lära känna Bibelns kvinnor närmare.

  Det pågående samtalet innehåller 65 berättelser, där författaren använder Bibelns innehåll, som ibland är omfattande men ofta sparsamt med information, för att betrakta människo­öden och reflektera över livsval.

  Samtalsfrågorna får läsaren att tänka till på hur man själv skulle ha agerat i situationerna som Bibelns kvinnor befann sig i. Detta upplägg gör att Det pågående samtalet lämpar sig utmärkt att läsa tillsammans i grupp.

  Om författaren Eva Söderström är konstnär, författare, teolog och föredragshållare. Författare till: 49 kvinnor i Bibeln i ord & bild, 62 kvinnor i Bibeln i ord & bild och andaktsboken Jag har dig kär. Bosatt i Mjölby med ateljé i Sikfors.

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 25. Det profetiska ordet
  Det profetiska ordet
  Beskrivning
  Gud kan och vill tala betydligt mer än vad vi räknar med! Det profetiska Ordet hjälper dig att bli en person som läser Bibeln lyssnande och med en förväntan att höra Andens röst. Den tar dig med på en resa där döda bokstäver blir ande och liv.
  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
  • Köp 25 för 80,00 kr/st
 26. Domen: Evangeliets bortglömda dimension
  Domen: Evangeliets bortglömda dimension
  Beskrivning
  Få saker utmanar bibelläsaren så mycket som text­erna om dom och straff. Är det verkligen samma Gud vi möter i berättelsen om Sodom och Gomor­ra som i evangeliernas skildring av Jesus Kristus? Går det att få ihop Guds godhet med Guds vrede och dom?

  I boken Domen: Evangeliets bortglömda dimension visar Olof Edsinger att vi inte bara kan ignorera ”problemtexterna”. De är en integrerad del av Bibelns budskap. Domen hör samman med både Guds godhet och Guds vrede. Den handlar både om en slutuppgörelse med det onda på den yttersta dagen och om Guds dom här och nu. Författaren visar samtidigt på ett övertygande sätt domens koppling till evangeliets kärna: Jesu försoningsdöd för vår skull.

  Boken är en fristående fortsättning på Olof Edsingers bok Krigen i Gamla testamentet: Ett försök att förstå (CredoAkademin 2007).

  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
  • Köp 25 för 148,00 kr/st
 27. Efter folkkyrkan : en teologi om kyrkan i der efterkristna samhället
  Efter folkkyrkan : en teologi om kyrkan i der efterkristna samhället
  Beskrivning
  Efter folkkyrkan är en hybrid mellan en teologisk studie och ett debattinlägg, ett försök att greppa de lutherska folkkyrkornas nuvarande situation och söka en väg framåt.
  Patrik Hagman argumenterar för att folkkyrkornas kris i grunden är teologisk till sin natur och därför måste mötas med teologiskt arbete.
  215,00 kr
 28. En gråtande gud och den förvirrade människan : om människosyn, livsåskådning och kristen tro
  En gråtande gud och den förvirrade människan : om människosyn, livsåskådning och kristen tro
  Beskrivning
  Boken En gråtande Gud och den förvirrade människan handlar om fundament som människosyn, livsåskådning och kristen tro. En av människans viktigaste frågor är att förstå sig själv.
  Den människosyn vi skapar beror på hur vi förhåller oss till mycket annat i livet. Möt forskare och teologer som bl a Elena Namli, Ted Harris, Carl Reinhold Bråkenhielm, Mattias Martinson, Eskil Franck, Cristina Grenholm, Bengt Kristensson Uggla och Eva-Lotta Grantén.
  Redaktör är Normunds Kamergrauzis
  175,00 kr
  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 29. evigheten.nu
  evigheten.nu
  Beskrivning
  Bibeln säger att vi som människor är skapade med evigheten i våra hjärtan, och alla människor känner på något sätt att vår existens här på jorden sträcker sig bortom det här livet, ut i det okända. I den här boken skriver John Bevere om att leva sitt liv med ett hopp och en tillförsikt som bär ända in i evigheten.

  De flesta människor skulle bli helt utblottade om de planerade sin framtid på jorden lika vårdslöst som de har förberett sig för evigheten. Till och med troende nonchalerar ofta denna livsviktiga aspekt av livet och ägnar inte en tanke åt vad som ska ske när de en dag lämnar denna jorden.

  Utifrån principerna i Andra Korintierbrevet 5:9-11 påminner John Bevere om att alla troende kommer att stå inför Kristus och få det de har förtjänat i livet. Många kommer att bli chockade när de inser att de ägnade merparten av sin tid åt sådant som inte ger någon lön för evigheten.

  När vi bygger våra liv för att vara redo för domens dag, och har evigheten som referensram, utvecklar vi också ett liv som har betydelse och mening. Om vi lär oss att ständigt ha målet i sikte, kan vi också börja arbeta för en lön som består för evigheten

  100,00 kr
  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
  • Köp 25 för 148,00 kr/st
 30. Fem teologiska tal
  Fem teologiska tal
  Beskrivning
  Gregorios av Nazianzos hör till den tidiga kyrkans främsta teologer, och har i den östliga kyrkan just fått hedersnamnet »Teologen«. »Hans Fem teologiska tal« hör till de viktigaste dokumenten i den tidiga kristna kyrkans historia.
  I dessa fiktiva dialoger framlägger han de bärande skäl för treenighetsläran som sedan kom att bli de normerande i östkyrkan och också fick ett starkt inflytande i västern. Själv ville Gregorios i första hand vara filosof, och hans framställning, med dess många argument och motargument, följer filosofskolornas retoriska uttryckssätt.
  Men all sin briljans och intellektuella skärpa ställde Gregorios sig i den kristna trons tjänst, och denna bok ger oss en klar bild av hur denna tro preciserades och utvecklades under ett av sina mest avgörande skeden.
  130,00 kr
 31. Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet
  Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  465,00 kr
 32. Filipperbrevet
  Filipperbrevet
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  465,00 kr
 33. Filosofiska essäer om människovärde
  Filosofiska essäer om människovärde
  Beskrivning
  Vardagsmoralen uppfattar egenskapen att vara människa som ett egenvärde. Hur ska detta förstås och vad följer av det? Man tänker sig vanligen att idén om människovärdet har två delar: en första del som säger att människor har ett värde som djuren inte har, och en andra del som säger att alla människor har detta värde i samma utsträckning. Bokens första del försvarar människovärdet enligt den första idén. Sedan behandlas den andra idén likavärdestanken i frågor kring t ex positiv särbehandling av underrepresenterat kön, prostitution och världssvälten.
  185,00 kr
 34. Född av vatten och ande
  Född av vatten och ande
  Beskrivning
  frågor om dopet och dess betydelse har kommit i centrum. En del vill att tanken på arvsynd ska tas bort, andra vill tona ned synen på dopet som nyfödelse och rening. Dopet ska ses som en bekräftelse av födelsen och ett firande av det barn som kommit till världen.I denna bok beskriver Kjell Petersson det kristna dopets röt- ter i Nya testamentet och i den tidiga kyrkan. Han lyfter fram de bärande motiven i dopet, både innehållsligt och i sättet att fira dopet. Han lyfter särskilt fram det som är gemensamt för kyrkorna i synen på dopet. Dopet, det är nyfödelse i vatten och helig Ande och ett upptagande i den kristna kyrkan, det är portalen till ett liv som når sin fullbordan på andra sidan dö- dens gräns. Förslag ges på hur olika moment i dopordningen kan formuleras. Svåra ord som exorcism och abrenuntiation, anamnes och epikles förklaras.Kjell Petersson är bosatt i Stockholm. Som präst har han ver- kat i Växjö stift, kyrkoherde i Ryssby, Tutaryd och Agunnaryd (i Ljungby kommun) från 1982 till 2007. 1977 blev han teo- logie doktor på en avhandling om dopet: Kyrkan, folket och dopet. År 2000 utkom hans bok om nattvarden: Åkallan och åminnelse.
  200,00 kr
 35. För att världen skall tro : texter om ekumenik och kyrkans enhet
  För att världen skall tro : texter om ekumenik och kyrkans enhet
  Beskrivning
  Under i stort sett hela 1900-talet var frågan om ekumenik och kyrkans enhet starkt prioriterad. I kyrkan i Sverige och i världen idag blir det allt tydligare att gränser sakta men säkert dras om. Skiljelinjer går idag inte längre på samma sätt mellan olika samfund och kyrkofamiljer, utan skär ofta rakt igenom gamla gemenskaper. Å andra sidan uppstår samtidigt ur detta nya kontaktytor - vi upptäcker samhörighet med troende i helt andra traditioner. Allt detta ställer de olika kyrkorna och ekumeniken inför en annorlunda situation.
  Frågorna tycks inte vara desamma som under förra seklet. För att världen skall tro - texter om ekumenik och kyrkans enhet vill belysa både våra likheter och vad som skiljer, lyfta fram de kristnas syskonskap och ge oss vägledning och inspiration i hur vi går vidare mot den enhet som Jesus ber om. För att kunna gå vidare måste vi också känna mångfalden i Kristi kyrka. Är det möjligt att stå enade trots alla dessa olikheter? Kan likheterna, samhörigheten och kallelsen till enhet till slut väga så tungt att mångfalden rent av blir något positivt, något att med stolthet visa upp - så att världen kan tro?
  175,00 kr
 36. För en tid som denna
  För en tid som denna
  Beskrivning
  Ledartexter från tidningen Magazinet under åren 1996-2001
  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
  • Köp 25 för 200,00 kr/st
 37. För troende vald : från A till Ö
  För troende vald : från A till Ö
  Beskrivning
  Vilket ansvar har en kyrkorådsledamot? Hur leder man ett sammanträde? Varför firar vi pingst? Vilken status har Kyrkoordningen?

  Som förtroendevald kan frågorna vara många. I den här boken leder Håkan E Wilhelmsson läsaren med varsam och erfaren hand in i uppgiften som förtroendevald.

  Boken För Troende Vald vänder sig till både nyvalda och mer erfarna medarbetare i kyrkans kyrkoråd, församlingsråd och på andra nivåer. Boken är tänkt som en studie- och uppslagsbok, både enskilt och i grupp.

  • Köp 3 för 182,75 kr/st
 38. Försoning behövs
  Försoning behövs
  Beskrivning
  Samtalet om försoning måste hållas levande. Det är utgångspunkten för denna bok, som är ett spännande inlägg i det teologiska samtalet. Med avstamp i sina personliga erfarenheter möter Sofia Camnerin och Arne Fritzson de stora teologiska frågeställningarna kring gudsbild, lidande, ondska, död och förlåtelse.

  I denna teologiska fördjupning kring försoning och korset tar Arne Fritzson sin utgångspunkt i den hermeneutiska teologin medan Sofia Camnerin utgår från ett befrielsefeministiskt perspektiv. Boken ger en fördjupande inblick i det viktiga samtalet om en av vår tids stora frågor: försoning.

  Om författarna: Sofia Camnerin och Arne Fritzson är bägge teologie doktorer i systematisk teologi och pastorer i kyrkan Gemensam Framtid, där Sofia Camnerin är biträdande kyrkoledare. De är även verksamma som föreläsare och skribenter och har en ekumenisk bakgrund bl a inom Kyrkornas Världsråd.

  125,00 kr
  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
 39. Första Petrusbrevet
  Första Petrusbrevet
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  465,00 kr
 40. Förundran och förväntan
  Förundran och förväntan
  Beskrivning
  Jag hör till dem som menar att Gud inte behöver försvaras. Bokens budskap är att det viktigaste inte är att vi är emot något eller några. Den vill i stället betona den grundläggande övertygelsen att Gud är för oss: ”Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?” (Rom 8:31)

  Nu kommer prästen och forskaren Jesper Svartviks nya bok. Förundran och förväntan vänder sig till dig som ställer frågor om livet, om människan och om denna värld som vi älskar. Författaren ger förslag på hur trons centrala frågor kan tolkas och besvaras, utan att försvara eller dogmatisera. En teologiskt reflekterande bok med djup förankring i kristen tro, där Jesper Svartvik skriver utifrån sin egen erfarenhet som präst och troende. Förundran och förväntan är en personlig och lättillgänglig bok med mycket värme

  175,00 kr
  • Köp 3 för 191,25 kr/st
 41. Främlingar i världen : första Petrusbrevet
  Främlingar i världen : första Petrusbrevet
  Beskrivning
  Den åttonde boken i bibelkommentarserien Nya testamentets budskap (NTB) utlägger Första Petrusbrevet. Brevet skrivs till kristna som kämpar mot omgivningens fördomar och den misstänksamhet som den kristna tron väcker. De troende beskrivs som ´främlingar i världen´, som Guds eget folk på väg mot ett bestämt mål: härligheten. Petrus vill stärka de troendes identitet och uppmana dem till att stå fasta i trons visshet och glädje, trots det motstånd och lidande de kan möta i den här världen.

  James Starr är teologie doktor och lektor i Nya testamentets exegetik vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala

  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
  • Köp 25 för 120,00 kr/st
 42. Fri och bunden : En bok om teologisk antropologi
  Fri och bunden : En bok om teologisk antropologi
  Beskrivning
  Vad är då en människa?Denna ursprungligen bibliska fråga debatteras i samhället och de olika svaren griper djupt in i olika politiska beslut som rör sjukvård, utbildning, rättsväsende och familjepolitik.Frågan är ständigt aktuell i kyrkan, som har att på nytt vittna om människans höga kallelse, hennes djupa skada och om Guds frälsningsgärning i Kristus.. Vad innebär det att människan är skapad till .Guds avbild.?. Vad innebär det att människan är en syndare?. I vilken mening är reformationens simul iustus et peccator (.på en gång syndare och rättfärdig.) en antropologisk utsaga?
  289,99 kr
 43. Galaterbrevet
  Galaterbrevet
  Beskrivning
  GALATERBREVETKommentaren till Galaterbrevet är skriven av Bertil Gärtner, professor emeritus i Nya testamentet, biskop emeritus, Göteborg.Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna. KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltextenkommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse förförståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen drastrådarna samman och textens budskap förklaras.
  Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna. KNT är både en kommentar och en handbok. Genom sin uppläggning, sina utförliga hänvisningar och sitt register kan den fungera så.Många författare med olika bakgrund medverkar i kommentarserien.
  465,00 kr
 44. Grunden för vår tro
  Grunden för vår tro
  Beskrivning
  En ny fräsh utgåva av klassikern “Doktriner". En enkel troslära som sammanfattar det viktigaste när det gäller grunder för den kristna tron.
  Kan med fördel användas i kristendom- och konfirmationsundervisning.
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
  • Köp 25 för 172,00 kr/st
 45. Gud är inte auktoritär
  Gud är inte auktoritär
  Beskrivning
  Många människor är otillfredsställda i sina liv därför att de har en felaktig föreställning om Gud och upplever honom som auktoritär.
  Författaren visar här på de mekanismer som kan vara orsak till att de hamnar i detta synsätt. Ofta ligger skulden inte hos den enskilde, utan hos auktoritära ledare som mer eller mindre omedvetet manipulerar församling och individ. Här ges en analys av orsakerna till att väckelseskeendena kan spåra ur och vålla djupa sår.
  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
  • Köp 25 för 60,00 kr/st
 46. Gud och det utvalda folket : inledning till Gamla Testamentet
  Gud och det utvalda folket : inledning till Gamla Testamentet
  Beskrivning
  Gud och det utvalda folket är en introduktionsbok med fokus på historiska, litterära och teologiska frågeställningar i relation till Gamla testamentets enskilda böcker och deras tillkomst.
  Boken ger en bakgrund till Israels historia, geografi och samhälle och de enskilda bibelböckerna presenteras var för sig. Läsaren får en religionshistorisk bakgrund och en genomgång av de olika metoder som används inom den bibelveteskapliga forskningen.

  Avslutningsvis följer en presentation av hur Gamla testamentets texter tolkas i vår samtid. Boken vänder sig främst till teologistuderande, präster och pastorer.

  • Köp 3 för 352,75 kr/st
 47. Gud och hans kritiker : en antologi om nyateismen
  Gud och hans kritiker : en antologi om nyateismen
  Beskrivning
  • Är Gud ett moraliskt monster?
  • Är religiösa människor mentalt sjuka?
  • Är religion och vetenskap oförenliga?

  Ja, åtminstone om man ska tro den nyateistiska rörelsen med Richard Dawkins i spetsen. Med flera storsäljande böcker har nyateismen skapat en livlig debatt om Gud, religion och moral.

  Nyateismen menar att religionen är irrationell, ovetenskaplig och till och med ond. I denna antologi analyseras nyateismens budskap. Bokens författare . som är fysiker, biologer, filosofer, teologer och lärare . visar att nyateismens argumentation är minst sagt bristfällig och att den kristna världsbilden i högsta grad är förenlig med rationalitet, vetenskap och moral.

  Gud och hans kritiker är en tydligt kristen kritik av nyateismens påståenden. Men boken vänder sig till alla som är intresserade av de stora frågorna om Gud, rationalitet, moral och vetenskap . oavsett om man betecknar sig som kristen, religiös, skeptiker eller ateist. Läs och ta del av ett stimulerande debattinlägg i en viktig fråga.

  Om författaren:
  Mats Selander (red) är lärare vid CredoAkademin och doktorand i etik. Han har en masterexamen i religionsfilosofi och etik från Talbot School of Theology i Los Angeles, USA.

  • Köp 3 för 220,50 kr/st
  • Köp 10 för 208,25 kr/st
  • Köp 25 för 196,00 kr/st
 48. Gud, barmhärtighetens Fader
  Gud, barmhärtighetens Fader
  Beskrivning
  I Treenighets liv, liksom i vårt kristna liv utgår allt från Gud och återvänder till honom. Jesus, "sann Gud och sann människa", uppenbarade detta stora kretslopp och var den förste att fullborda det.

  Denna bok vill liksom sänka oss ned i friskt vatten, det vill säga i Guds mysterium, han som endast är av kärlek och för kärlek. Att tro innebär att bekänna Gud som sin Fader. Efter den första människans synd har guds kärlek klätt sig i barmhärtighet. Den kungliga port genom vilken Guds kärlek översköljer oss ä hans Sons hjärta som genomborrades på korset. Det är den heliga porten, jubelårets port. Salig den som upptäckt denna kärlekens källa, ty han känner sig törstigare i det ögonblick törsten släcks

  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
  • Köp 25 för 128,00 kr/st
 49. Guds närvaro. Teologiska reflexioner 1
  Guds närvaro. Teologiska reflexioner 1
  Beskrivning
  Guds närvaro ställer en rad frågor som vill stimulera läsaren att fundera över Gud, teologi och kyrka.
  Hur kan man tänka sig Guds närvaro i dagens värld? Kan man älska Gud? Vilka resurser finns för teologisk reflektion idag? Finns det en religiös sanning? Behöver kyrkan teologi? Vad är teologins uppgift och hur kan den bidra med orientering i det kristna livet? Är nattvarden centrum för den krsitna kyrkan?
  I tolv kapitel vrider och vänder Jeanrond på dessa och andra frågor för att visa att vi i vår postmoderna tid har bättre förutsättningar än på länge till reflektion över den kristna teologins natur och funktion. Vårt århundrande har utmanat teologin att söka efter mer ändamålsenliga bilder av Gud och för första gången har teologin chansen att verkligen bli en teologi för världen.
  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
  • Köp 25 för 168,00 kr/st
 50. Guds rikes framtid
  Guds rikes framtid
  Beskrivning
  Vad är livets mening? Inte bara för jordelivet utan för evigheten, hur man nu vill förstå den? Hur blir allt till sist? Hur hänger himmel och jord ihop? Sådana frågor och andra behandlas i denna bok om Guds rikes framtid. Den handlar mycket om de yttersta tingen, det som Bibeln berättar om inför slutet på historien, de yttersta tiderna, frågor som alltid fängslat människors fantasi. Boken vill visa att sådana frågor i hög grad hänger ihop med livet här och nu, på jorden och inte bara i himlen
  40,00 kr
 51. Gudstjänsten och vi själva
  Gudstjänsten och vi själva
  Beskrivning
  Vad är egentligen en gudstjänst? Vad är omistligt och vad kan uttryckas på ett annat sätt? Överensstämmer gudstjänstens budskap med det som församlingen vill förmedla?

  I Lunds stift upptäckte man att det fanns ett behov av att se vad församlingens gudstjänster egentligen uttrycker. Därför tog man fram ett samtalsmaterial som användes i några församlingar för att fördjupa och utveckla gudstjänsten. I Gudstjänsten och vi själva har Nils-Henrik Nilsson sammanfattat gudstjänstprojektets bärande tankar.

  Boken är uppbyggd kring samtalsunderlag och metodövningar och leder fram till ett konkret arbete med att formulera en gudstjänstteologi för den lokala församlingen och en lokal gudstjänstpastoral. Den kan läsas av alla med intresse för gudstjänstlivet i svenska kyrkan.
  125,00 kr
 52. Handbok för predikanter : kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen - Homliteti
  Handbok för predikanter : kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen - Homliteti
  Beskrivning
  Denna handbok för predikanter gavs ut år 2015 av kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen i Rom. Den innehåller anvisningar och förslag som kan hjälpa förkunnare att predika på ett sätt som gör bibeltexterna men också liturgin och den aktuella situationen rättvisa. Den innehåller en mängd reflexioner över hur Bibeln bör tolkas i dag. Handboken anknyter i hög grad till påven Franciskus...
  175,00 kr
 53. Handbok i liturgik
  Handbok i liturgik
  Beskrivning
  Bokens främsta syfte är att ge präster, kyrkomusiker och andra som är engagerade i församlingens gudstjänst nödvändiga kunskaper och insikter. Boken vill också bidra till reflektion och gemensamt planerande för de som är ansvariga för gudstjänstens gestaltande i församlingen. Det vore att förneka vår historia och vårt arv genom tvåtusen år att låtsas som om vi själva i vår tid har kommit på den gudstjänst vi firar. Förståelse av gudstjänstens olika moment är en förutsättning för att den ska tala till hela församlingen. I den här boken förmedlas kunskap och reflektion kring innebörden i gudstjänstens byggstenar. Boken ger också teologisk reflektion kring gudstjänstens övergripande delar och enskilda moment. Sådan reflektion är viktig för att inte gudstjänsten ska bli en historisk relik. För att vara autentisk måste gudstjänsten vara vår egen gudstjänst, på vår tids språk, präglad av vår kultur. ??
  • Köp 3 för 412,26 kr/st
 54. Helgelsens filosofi
  Helgelsens filosofi
  Beskrivning
  I helgelsens filosofi behandlar Karin Johannesson luthersk spiritualitet och frågan om hur helgelsen kan förstås inom ramen för luthersk teologi och etik

  . I dagens efterkristna samhälle har kristna trosuppfattningar minskat i betydelse, samtidigt märks ett tilltagande intresse för andlighet i olika former. Syftet är att undersöka huruvida andlig träning och fördjupning kan anses vara uttryck för en luthersk tradition.

  I helgelsens filosfi ingår i en serie om böcker om Luthersk teologi och etik - i ett efterkristet samhälle. Verbum ger ut flera böcker i serien under 2014 och 2015

  • Köp 3 för 314,50 kr/st
 55. Himlarnas Drottning : Guds moder i Guds ord
  Himlarnas Drottning : Guds moder i Guds ord
  Beskrivning
  Med detta bibliska och historiska underlag ger Hahn oss en ny syn på lärorna om Maria: hennes obefläckade avlelse, eviga jungfrulighet, upptagning till himlen och kröning. Medan författaren guidar läsaren genom avsnitt fyllda av mysterier och poesi, hjälper han dem också att återupptäcka den gamla konsten och vetenskapen om hur man skall läsa den Heliga Skrift för att få en mera grundläggande förståelse för Skriftens tillförlitlighet och betydelse för den kristna tron.
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
  • Köp 25 för 172,00 kr/st
 56. Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition
  Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition
  Beskrivning
  Två punkter var angelägna för Martin Luther: tron skulle förmedlas till hjärtat och hjärtpunkten i hans kristna trostolkning var frälsningen genom tron allena. Båda är lika angelägna i dag som på 1500- talet och ger anledning till många frågor: Vad betydde det för Luther att bli välsignad? Vad har hänt med Luthers psalmer? Vilken roll har psalmerna haft i gudstjänstlivet? Vad är »luthersk« koral? Kan man spåra Luthers teologi i modern psalm? Vad har en modern konfirmandlärobok med Luther att göra?

  Som reformator ställdes Luther inför uppgiften att skapa nytt på kyrkolivets olika områden: bibeltolkning, psalmdiktning, gudstjänstliv, kyrkomusik, undervisning. Hans initiativ har haft betydelse långt utöver hans egen tid, men man glömmer lätt bort att mycket av det som sker i kyrkolivet idag har sin utgångspunkt i hans verksamhet på 1500-talet.
  Årsboken Svenskt Gudstjänstliv 2007 presenterar uppsatser som med utgångspunkt i Luthers verksamhet följer utvecklingen fram till idag. Här behandlas uppsatser kring liturgi, hymnologi, kateketik och musik.

  200,00 kr
 57. Homiletiskt hantverk : praktiskt handledning för predikan i kyrkoåret
  Homiletiskt hantverk : praktiskt handledning för predikan i kyrkoåret
  Beskrivning
  Förkunnelsen är av grundläggande betydelse i den kristna församlingen under kyrkans år. Författaren ger i denna skrift en praktisk handledning för predikan under kyrkoåret.
  135,00 kr
 58. Hopp : helande handling i en värld av oro och ångest
  Hopp : helande handling i en värld av oro och ångest
  Beskrivning
  Denna bok är på många sätt en efterföljare till Vänd utåt - en ny strategi för mission och diakoni. Ann Morisy fortsätter att fundera över hur kyrkan kan nå människor och leda dem till tro i en tid av oro och förvirring. Hon fokuserar på den motivationsstärkande kraft som evangeliet kan generera i människor. Där evangeliet inte bara blir bekräftande och informerande ord om frälsningen, utan också genomsyrar vardagslivets små och stora handlingar, skapas nytt hopp mitt i oron och hopplösheten.

  Ann Morisy visar hur evangeliet förmår bryta igenom en hopplöshetens kultur och skapa rum för nytt livsmod och förväntan på framtiden. Det är evangeliets befriande makt, bevisat i vardagliga handlingar mer än genom proklamerandet av trossanningar, som är Ann Morisys ärende. Genom sitt sätt att leva visar Jesus oss hur vi skall leva och handla. Kanske kunde man önskat sig mer direkta hänvisningar till kyrkans sakrament -det testamente som Jesus efterlämnade var ju faktiskt en handling: »Gör detta till min åminnelse!« - en handling som kyrkan alltigenom historien har utfört och fortfarande utför varje dag, en handling som ständigt väcker nytt hopp och som tillsammans med proklamationen av evangeliet utgör kärnan i den kristna tron.

  Boken väcker frågor att fundera över och erbjuder tanketrådar att nysta vidare på för den som arbetar med mission, evangelisation och diakoni. Genom exempel från såväl sociologi, modern processteologi som terapeutiska insikter pekar Ann Morisy på en framtidsväg för kyrkan: att påminna om hoppet - det hopp som för den kristne är förbundet med frälsningen i Kristus, och som frigör där livet och heligheten bejakas

  155,00 kr
 59. Hungerns väg : om Gud, kyrka och mångfald
  Hungerns väg : om Gud, kyrka och mångfald
  Beskrivning
  Om förhållandet mellan hur man som kristen förstår Gud och förkroppsligar sin tro.Hur skall man förstå en Gud som tagit gestalt i Jesus Kristus men som fortfarande andas bortom våra definitioner? Hur skall den kristna kyrkan gestalta sitt budskap på 2000-talet? Vilka utmaningar ställer postmodernismen och det pluralistiska samhället teologin inför?
  100,00 kr
 60. Ikoniska kartor - Att göra teologi i kyrkans vardag
  Ikoniska kartor - Att göra teologi i kyrkans vardag
  Beskrivning
  Hur kan vi undvika att teologi blir något abstrakt? Något som bedrivs i ett isolerat rum utan förankring i den lokala församlingens liv och verksamhet?

  Jonas Ideström utforskar i den här boken en förståelse av vad teologi kan vara: nämligen något som skapas och uppstår i församlingens vardag, i församlingens konkreta erfarenheter.

  Boken är dels grundad i Ideströms egen forskning - med berättelser och exempel från församlingar i olika delar av Sverige - dels hos andra forskare, däribland den franske antropologen och sociologen Bruno Latour.

  Med inspiration från Latour och andra tänkare prövar Jonas Ideström i den här boken om vi kan förstå och använda bibliska berättelser som en sorts "ikoniska kartor" som kan hjälpa oss "urskilja Guds försonande närvaro i vardagliga situationer och skeenden".

  Med andra ord: en bok om att ”göra teologi” – mitt i församlingen!

  Boken är en del av Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

  • Köp 3 för 276,25 kr/st
 61. Inte utan korset
  Inte utan korset
  Beskrivning
  Att Jesus dog en plågsam död på korset, vad betyder det för oss idag? Var det verkligen nödvändigt för Jesus att dö på korset? Kunde inte Gud bara förlåta oss våra synder utan någon korsfästelse?
  Dessa och andra liknande frågor vill Stefan Swärd besvara i denna bok. Boken går grundligt igenom områden som synden och ondskan, korsets centrala betydelse för människans frälsning, rättfärdiggörelsen, försoningen och vad det nya förbundet i Jesu blod innebär.
  Boken betonar också vikten av att ha Bibeln som grund när man söker svar på dessa frågor, går översiktligt igenom de olika försoningsläror som framkommit under århundradena, och belyser dessas styrkor och svagheter. Stefan Swärd analyserar och bemöter avslutningsvis en del av de strömningar, ofta liberalteologiska, som finns i dagens kristenhet i västvärlden och som vill frånta korset dess kraft.

  Stefan Swärd är filosofie doktor i statskunskap, pastor i församlingsnätverket Elim samt ordförande för bl.a. Svenska Evangeliska Alliansen, Ja till Livet och den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet. Han är ledarskribent på tidningen Världen idag och figurerar i TV, radio och dagspress i rollen som kristen opinionsbildare

  85,00 kr
 62. Introduktion till dopet
  Introduktion till dopet
  Beskrivning
  Välkommen till livet och välkommen till kyrkan! Välkomnandet är en viktig del i det som dopet handlar om. Dopet är en välkomsthandling. Den som döps hälsas välkommen till livet, oavsett om det är ett spädbarn eller en vuxen som döps. Dopet markerar början på något nytt i livet.

  Dopet innebär också ett välkomnande in i kyrkan och församlingen. Att vara döpt är att vara en del av en stor gemenskap av döpta runt om i hela världen. Den som döps i Svenska kyrkans ordning blir upptagen i Svenska kyrkan och den lokala församlingen. Tidigare blev man medlem i Svenska kyrkan genom födelsen. Numera kommer medlemskapet med dopet. Den som döps hälsas välkommen in i församlingens gemenskap.

  Det är Gud som välkomnar den som döps. Dopet påminner om att Gud finns nära oss människor. Gud ser på varje människa med kärleksfulla ögon. För Gud är vi värdefulla och vackra precis som vi är. Dopet berättar om vad Gud vill ge till oss. Art.nr.52635056

  • Köp 3 för 54,00 kr/st
  • Köp 10 för 51,00 kr/st
  • Köp 25 för 48,00 kr/st
 63. Islossningen : Peter Lorenz Sellergrens teologi och hans själavård - En berättelse och ett mönster
  Islossningen : Peter Lorenz Sellergrens teologi och hans själavård - En berättelse och ett mönster
  Beskrivning
  Långfredagen 1814 inträffade en sensation i Växjö. Stiftets mest begåvade, mest försupne och mest liberale präst predikade i domkyrkan, och hans predikan var en skakande uppgörelse med allt man tidigare hade sett hos honom. Inte nog med det, när han kom tillbaka till sin församling bröt han med hela det eleganta umgängesliv på herrgårdarna som var en självklarhet bland tidens präster.
  Prästen hette Peter Lorenz Sellergren. Hans församling var Hälleberga, nära nuvarande Nybro. Under Sellergrens tid blev Hälleberga en vallfartsort för stora skaror som sökte sig dit för att få del av Sellergrens förkunnelse. En av hans många adjunkter var Jonas Sandell, far till sångförfattarinnan Lina Sandell. I hennes sånger har Sellergrens själavård nått ut över hela världen. Islossningen sätter in Sellergrens gärning i ett stort, europeiskt sammanhang. Det klarnar att Sellergrens förkunnelse och själavård präglats av den evangeliska ortodoxi som han först mötte i katekesen. Hans teologi är själavård, hans själavård är teologi. Han förstod och kunde förklara Guds olika sätt att vara mot människor i olika situationer. Han visste hur en levande tro på Jesus kommer till, mognar och växer. Därmed har Sellergren förblivande insikter att ge vår egen tid.
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 64. Jakobsbrevet
  Jakobsbrevet
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  465,00 kr
 65. Jesu regering
  Jesu regering
  Beskrivning
  I detta arbete ,som är en fortsättning av Tore Hulténs kända avhandling av Henric Schartaus teologi, har författaren med noggrannhet och klarsyn kartlagt Schartaus åskådning och sätt att undervisa i läran om sakramenten och om de yttersta tingen.
  75,00 kr
 66. Jesus människosonen
  Jesus människosonen
  Beskrivning
  En historisk essä
  50,00 kr
 67. Jesus och de första kristna
  Jesus och de första kristna
  Beskrivning
  Femton ledande bibelvetare och specialister presenterar här den senaste forskningen om Nya testamentet, om texternas tillkomst, innehåll och tolkning.
  Boken kombinerar en övergripande presentation av det historiska materialet med åskådliga exempel på hur olika tolkningsmetoder används inom forskningen. Detta är unikt inte bara i Skandinavien, utan även i jämförelse med befintliga utländska introduktionsböcker.
  Boken är uppdelad i sex kapitel: Inbjudandet till studiet av Nya testamentet, Den historiska miljön, De nytestamentliga texterna, Exempel på olika läsningar av valda texter, Den historiske Jesus, Kristendomen växer fram.
  Redaktörer är Dieter Mitternacht och Anders Runesson, TD och lärare i Lund respektive Hamilton, Ontario, Canada.
  • Köp 3 för 369,75 kr/st
 68. Jesus och hans tillkommelse
  Jesus och hans tillkommelse
  Beskrivning
  Frågor om fred och miljö är högt prioriterade bland människor i dag. Finns svaren och hoppet för mänskligheten i dessa frågor? Det kristna budskapet säger att hoppet finns hos Gud. Genom Jesu återkomst skall hoppets Gud fullfölja alla sina löften och infria alla profetiska utsagor som gäller den yttersta tiden och Jesu tillkommelse.

  I tider av väckelse har alltid frågan om Jesu andra tillkommelse aktualiserats och fått utrymme. I dag är det annorlunda. I de flesta frikyrkoförsamlingar är sanningen om Jesu tillkommelse inte ett prioriterat ämne. Varför platsar inte ämnet i våra välregisserade gudstjänster? Kan det ha med tidsandan att göra? Eller lider vi brist på andlig överlåtelse? Kanske har vi somnat och därmed förlorat den skärpa och vaksamhet som Jesus gång på gång efterlyste när han talade om den sista tiden?

  Sanningen om Jesu tillkommelse är ett huvudtema i Bibeln. Owe Lindeskär visar på de tidstecken som Jesus menade skulle komma. Han presenterar dessutom nycklarna till att förstå och tolka texterna i Uppenbarelseboken som annars blir obegripliga.

  Owe Lindeskär har tjänat som pastor och predikant i flera församlingar inom den svenska Pingströrelsen, bland annat som pastor och församlingsföreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.Owe Lindeskär besöker regelbundet församlingar i Sverige samt predikar i kampanjer, konferenser och seminarier i ett antal länder. Han har skrivit flera böcker och gett ut över hundra cd-titlar med undervisning i olika bibliska ämnen.
  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 69. Johannesevangeliet 1 - 10
  Johannesevangeliet 1 - 10
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna. KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk.
  Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap.
  KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltextenkommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse förförståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen drastrådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna. KNT är både en kommentar och en handbok. Genom sin uppläggning, sina utförliga hänvisningar och sitt register kan den fungera så.
  Många författare med olika bakgrund medverkar i kommentarserien.
  465,00 kr
 70. Johannesevangeliet 11 - 21
  Johannesevangeliet 11 - 21
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna. KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap.

  KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltextenkommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse förförståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen drastrådarna samman och textens budskap förklaras.
  Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna. KNT är både en kommentar och en handbok. Genom sin uppläggning, sina utförliga hänvisningar och sitt register kan den fungera så.Många författare med olika bakgrund medverkar i kommentarserien.

  465,00 kr
 71. Judarna framtidens folk
  Judarna framtidens folk
  Beskrivning
  Mer än någonsin är det viktigt att förstå Guds handlande med sitt egendomsfolk - judarna. Denna bok är skriven för att på ett enkelt och kortfattat sätt klargöra grundläggande fakta, som gör det lättare att förstå Guds handlande med sitt egendomsfolk och Israel.
  50,00 kr
 72. Kärlekens 3 färger
  Kärlekens 3 färger
  Beskrivning
  Kärlekens 3 färger handlar om tre grundläggande dimensioner i Guds kärlek som alla kristna kan återspegla i sina liv: rättvisa, sanning och nåd. Beroende på vilken utgångspunkt du har kan din egen mognadsprocess se annorlunda ut än andras. I Kärlekens 3 färger får du praktiska redskap som hjälper dig att komma fram till din utgångspunkt. Sedan kan du få uppleva hur den omvälvande kraften i Guds gränsöverskridande kärlek förändrar ditt liv.

  NFU LÄRJUNGATRÄNING är namnet på en serie böcker som vill hjälpa dig att omsätta principerna för Naturlig församlingsutveckling (NFU) i handling. Varje bok i serien tar upp ett av de åtta kvalitativa särdragen för växande församlingar. NFU LÄRJUNGATRÄNING baseras på omfattande undersökningar i församlingar på sex kontinenter. Därför kan vi förmedla principer som Gud använder över hela världen för att bygga församlingar, oavsett kultur, mentalitet och traditioner. Naturlig församlingsutveckling handlar om att frigöra all den potential som Gud redan har lagt ned i församlingen -- inte att få församlingen att växa i egen kraft

  75,00 kr
 73. Kärlekens cirkel : 101 bibelbetraktelser
  Kärlekens cirkel : 101 bibelbetraktelser
  Beskrivning
  Hans Urs von Balthasar (19051988) anses som en av 1900-talets främsta katolska teologer. Hans teologiska tänkande ansågs av många kontroversiellt, men kyrkans förtroende för honom förblev obrutet.
  von Balthasars litterära kvarlåtenskap är mycket omfattande med genomträngande teologiska analyser men också med vida utblickar över samtidens kultur. Denna bok med bibelmeditationer, den sista han skrev, är den kanske mest lättillgängliga för den vanlige läsaren.
  200,00 kr
 74. Keryx nr 1, 2013
  Keryx nr 1, 2013
  Beskrivning
  Ulf Ekman, Karl-Henrik Wallerstein, Ray Baker m.fl. . En tidskrift om teologi och andligt liv. Nr 3 2013
  . Innehåll: Ledare - Ulf Ekman
  Artiklar:
  Spelar kyrkosyn någon roll? - Ulf Ekman
  Att läsa skriften med Israels ögon - Syster Sofie
  En kritisk undersökning av bibelkritiken mot Gamla Testamentet - Karl-Henrik Wallerstein
  Skönhetens avbild - Karolina Maria Schauman
  Att känna på en elefant: John Hicks religiösa pluralism - Ray Baker
  • Köp 3 för 117,00 kr/st
  • Köp 10 för 110,51 kr/st
  • Köp 25 för 104,00 kr/st
 75. KNT 15 : Hebreerbrevet
  KNT 15 : Hebreerbrevet
  Beskrivning

  Nu kommer en ny del i den uppskattade KNT-serien med fördjupning i Nya testamentets bibelböcker. I böckerna behandlas varje bibelbok som en helhet men för ett ökat läsvärde delas den upp i mindre avsnitt, så kallade. perikoper. Perikoperna kommenteras i tre avdelningar:

  ·         Noter som ger en bättre förståelse av bibeltextens detaljer.

  ·         Analys av tolkningen av bibeltexten.

  ·         En klargörande diskussion kring bibeltextens budskap.

  Några av bibelforskarna i KNT-serien tillhör den yngre generationen, medan andra har många års erfarenhet av bibeltolkningsarbete. Författarna representerar olika kyrkliga samfund och trosriktningar.

  Böckerna är kvalitetsbundna och håller för ett flitigt användande under många år. KNT Kommentarer till Nya Testamentet - lättläst och konsekvent.
  KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Varje bibelbok ses i första hand som en helhet men delas upp i mindre avsnitt, s.k. perikoper, när den behandlas. Perikoperna kommenteras i tre avdelningar:

  Noterna som ger en bättre förståelse av textens detaljer.
  Analysen som visar vad det är som bestämmer tolkningen av texten.
  Utläggningen som klargör textens budskap.

  Författare med ansenlig bredd.
  Några av bibelforskarna tillhör den yngre generationen, andra har många års erfarenhet av bibelarbete. Kyrkligt representerar författarna olika svenska samfund och trosriktningar.

  Kvalitetsbundna.
  Böckerna är kvalitetsbundna och håller för ett fliitigt användande under många år.

  KNT-serien kräver inga förkunskaper i Bibelns grundspråk.

  465,00 kr
 76. KNT 19 : Johannesbreven
  KNT 19 : Johannesbreven
  Beskrivning
  KNT Kommentarer till Nya Testamentet - lättläst och konsekvent.
  KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Varje bibelbok ses i första hand som en helhet men delas upp i mindre avsnitt, s.k. perikoper, när den behandlas. Perikoperna kommenteras i tre avdelningar:
  Noterna som ger en bättre förståelse av textens detaljer.
  Analysen som visar vad det är som bestämmer tolkningen av texten.
  Utläggningen som klargör textens budskap.

  Författare med ansenlig bredd.
  Några av bibelforskarna tillhör den yngre generationen, andra har många års erfarenhet av bibelarbete. Kyrkligt representerar författarna olika svenska samfund och trosriktningar.

  465,00 kr
 77. KNT 1A : Matteusevangeliet 1:1 - 13:52
  KNT 1A : Matteusevangeliet 1:1 - 13:52
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentar­serie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår från den översättning som finns i Bibel 2000.
  Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibel­texten kommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse för förståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen dras trådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas obero­ende av de två tidigare avdelningarna
  465,00 kr
 78. KNT 1B : Matteusevangeliet 13:53 - 28:20
  KNT 1B : Matteusevangeliet 13:53 - 28:20
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentar­serie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.
  KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår från den översättning som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap.
  KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibel­texten kommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse för förståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen dras trådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas obero­ende av de två tidigare avdelningarna.
  465,00 kr
 79. Kolosserbrevet
  Kolosserbrevet
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentar­serie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltexten kommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utlägg­ning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse för förståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att för­stå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen dras trådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna.
  465,00 kr
 80. Krigen i Gamla Testamentet : ett försök att förstå
  Krigen i Gamla Testamentet : ett försök att förstå
  Beskrivning
  Kan man verkligen lita på Gamla testamentet? Frågan har på senare tid blivit allt mer aktuell. Särskilt brännande blir den i relation till Gamla testamentets skildringar av krig i Guds namn. Innebär inte dessa att Bibeln måste vara moraliskt korrupt? Vilka blir konsekvenserna om vi i dag tar sådana bibeltexter som handlar om krig, våld och dom på allvar?

  I denna bok, som är en reviderad och utökad nyutgåva, får vi följa Edsinger i närkamp med dessa frågor. I den första delen presenterar han vad GT har att säga om krig i Guds namn. I den andra delen diskuterar han de frågor som detta väcker hos en modern bibelläsare. Som avslutning behandlas den yttersta domen och Jesu återkomst.

  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
  • Köp 25 för 160,00 kr/st
 81. Kristi lag, naturlig lag och antinomism
  Kristi lag, naturlig lag och antinomism
  Beskrivning
  Vad ska vi tänka om Guds bud och lag? Boken tecknar den glädjefyllda väg som går mellan å ena sidan en tung lagiskhet och å andra sidan en lössläppt laglöshet. Samtidigt med djup teologisk kunskap ges andlig vägledning.Rune Söderlund är docent vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, där han tjänstgjorde som universitetslektor 1987-2011.
  135,00 kr
 82. Kristna tolkningar av gamla testamentet
  Kristna tolkningar av gamla testamentet
  Beskrivning
  Kristna tolkningar av Gamla testamentet: bidrag från en Lundakonferens om kristen tolkning av Gamla testamentet, Stiftsgården Åkersberg, Höör, den 26-27 april 1996, redigerade av Birger Olsson
  100,00 kr
 83. Kyrka i nytt landskap : en studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan
  Kyrka i nytt landskap : en studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan
  Beskrivning
  Den här boken är ett angeläget och konstruktivt bidrag till en helt nödvändig reflektion och teologisk bearbetning av vad som är Svenska kyrkans identitet, roll och uppgift i en ny tid. Svenska kyrkan är kyrka i nytt landskap. Ett fritt trossamfund i ett Sverige som på allvar blivit mångkulturellt och mångreligiöst, och där kyrkotillhörigheten på en generation sjunkit från nio av tio invånare till under sex av tio. Runt om i kyrkor och församlingshem pågår ett omfattande och mångfacetterat arbete. Detta församlingsliv är alltför ofta en underskattad eller helt bortglömd källa till teologi. Därför är bokens utgångspunkt att ta vara på och lyssna till den teologi som konkret tar form, skapas och levs fram mitt i svenskkyrkligt församlingsliv den levda teologin. Fokus för studien är levd ecklesiologi, det vill säga de teologiska föreställningar av vad kyrkan är och bör vara, som på många sätt gestaltas i de församlingar som studerats. Genom fältstudier och analys av ett omfattande empiriskt material identifieras och diskuteras ett antal centrala aspekter av ecklesiologi som svenskkyrklig teologi hittills inte uppmärksammat tillräckligt.
  250,00 kr
 84. Kyrkan och dopet idag : om dop i 2010-talet
  Kyrkan och dopet idag : om dop i 2010-talet
  Beskrivning
  Kyrkan och dopet idag handlar om dop i 2010-talet. Dopets plats i arbetet med att bygga församling var fokus för tre studiedagar som Växjö stift genomförde 2011–2012. De anlade olika aspekter på frågorna om dopteologi och doppraxis. Genom att ge ut detta material i samlat skick vill Kyrkan och dopet idag vara till hjälp för fortsatt reflektion i Svenska kyrkans församlingar och kontrakt. Boken riktar sig inte bara till präster, diakoner och pedagoger utan lika mycket till förtroendevalda och kyrkfolk.

  Författare: Lena Andersson, Marcel Salinder, Margareta Melin, Kjell Petersson, Anna Karin Hammar, Mikael Löwegren, Biskop Jan-Olof Johansson, Christopher Meakin och Ola Isacsson

  150,00 kr
 85. Kyrkan på torget : offentlig teologi i en postsekulär tid
  Kyrkan på torget : offentlig teologi i en postsekulär tid
  Beskrivning
  De senaste åren har kyrkan och teologin gått från att vara enskilda personers privata angelägenhet till att alltmer bli en del av samtalet i det offentliga rummet.
  I en sådan tid blir en kristen röst ett viktigt perspektiv bland andra. Denna utveckling öppnar för kyrkans återkomst: hon kan åter ta plats på torget.

  I Kyrkan på torget har teologen Joel Halldorf samlat mer än femtio av sina texter som under tio års tid publicerats i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Världen idag, Sändaren och Dagen.

  Det är utmanande texter som argumenterar för en kyrka som vågar vara politisk. Med folkbildarens entusiasm gör han sitt bästa för motverka sekulariseringens religiösa analfabetism.

  Texterna är uppdelade i tre delar – politik, kultur och kyrkan – och spänner över så vitt skilda ämnen som antisemitism, integration, moraliskt ledarskap, vegetarianism, påven, Hungerspelen, Mad Men, samvetsfrihet, Daesh (IS), diakonalt ungdomsarbete och Zlatan

  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
 86. Kyrkans framtid: Teologiska reflexioner III
  Kyrkans framtid: Teologiska reflexioner III
  Beskrivning
  Kristna kyrkor och samfund befinner sig i kris. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli när det kristna budskapet förs vidare i en tid som oupphörligt förändras. Tro och efterföljelse måste gestaltas på nytt av varje generation, och den kris som så många beklagar hör alltså till den kristna trons sanna väsen.
  .Vari består vår särskilda kris i dag? Hur tolkar vi vår tro och vår tid? Vilka mönster använder vi för att gestalta kristen tro i våra liv? Vilka är våra möjligheter och begränsningar?

  Efter framgångarna med Guds närvaro, Gudstro och Kärlekens teologi återkommer Werner G. Jeanrond nu med Kyrkans framtid där han i tolv kapitel diskuterar hur evangeliet ska kunna tolkas och gestaltas i en ny tid. I fokus för hans reflexion står kärleken: Guds kärlek och den mänskliga kärlekens potential. Werner G. Jeanrond var tidigare verksam som professor i systematisk teologi vid Lunds universitet och därefter vid University of Glasgow. I dag arbetar han som Master of St Benet.s Hall, University of Oxford.

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
  • Köp 25 för 180,00 kr/st
 87. Kyrklig förnyelse
  Kyrklig förnyelse
  Beskrivning
  Kyrklig förnyelse förmedlade en ny trosvisshet, ett intensivt församlingsliv, en andlig fördjupning, en teologisk nyansats, ett sätt att leva, som påverkade hela Svenska Kyrkan och även inspirerade liknande rörelser i andra länder, främst i Norden. Den kyrklig förnyelsen är, djupast sett, en utgjutelse av Helig Ande. Här finns ännu rika skatter av andlig kraft att upptäcka, kallelser att gå i i, erfarenheter av Guds nåd att hämta kraft ur.
  160,00 kr
 88. Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan
  Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan
  Beskrivning
  Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan består av fyra delar: • Ett inledande avsnitt med texter som beskriver gudstjänst • Skildring av de fyra gudstjänstflödena • Fördjupande texter om att fira gudstjänst • Ordningar för gudstjänster Susanne Rodmar, ordförande kyrkostyrelsen och Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan skriver i inledningen att Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan ska ses som en resurs som binder samman tidigare och samtida kristna traditioner och inspirerar till förnyelse, variation och växt. Inbunden i ett vackert blått klotband med Equmeniakyrkans kors i silverprägling på omslaget. Kyrkohandboken har 5 märkband i Equmeniakyrkans egna färger, mörkröd, lila, röd, blå och gul. Format: 145 x 205 mm.
  445,00 kr
 89. Lex orandi - lex credendi : en kommentar till trosbekännelsen
  Lex orandi - lex credendi : en kommentar till trosbekännelsen
  Beskrivning
  Lex orandi, lex credendi betyder »Bönens lag, trons lag«, det vill säga »Så som man ber, så tror man«. Denna bok är en kommentar till den Apostoliska och den Nicenska trosbekännelsen och tar sin utgångspunkt i sambandet mellan gudstjänst och tro.
  Lex orandi, lex credendi är tänkt som en grundläg- gande lärobok för teologistudenter, men kan läsas av var och en som intres- serar sig för trosbekännelsens historia och innehåll. Gösta Hallonsten är professor i systematisk teologi vid Lunds Universitet.
  150,00 kr
 90. Liturgi i Svenska kyrkan: i ord och bild från då och nu
  Liturgi i Svenska kyrkan: i ord och bild från då och nu
  Beskrivning
  I den här boken möts olika perspektiv på gudstjänsten i Svenska kyrkan. Bilder av hur det var förr i tiden ställs mot hur det är eller skulle kunna vara på 2000-talet. Teologi och praktik förs samman till en helhet och författarnas egna erfarenheter presenteras som konkreta pastorala förslag. Boken är rikt illustrerad och bidrar till kunskapen om historien och den nutida gudstjänsten. Den är en grundbok om olika former av liturgiskt liv i Svenska kyrkan.
  • Köp 3 för 220,50 kr/st
  • Köp 10 för 208,25 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 1-100 av 148

Page
per sida
Fallande ordning

Måndag till Fredag 10.00 - 17.00

Lördag och söndag stängt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå