View as Tabell Lista

Artiklar 1-100 av 138

Page
per sida
Fallande ordning
 1. Andra Korinthierbrevet 1-7
  Andra Korinthierbrevet 1-7
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  395,00 kr
 2. Apokalypsens agenter : en fängslande betraktelse av nyckelskaparna i den yttersta tiden
  Apokalypsens agenter : en fängslande betraktelse av nyckelskaparna i den yttersta tiden
  Beskrivning
  Lever vi i den sista tiden? Tänk om de spelare som skildras i Uppenbarelseboken var aktiva idag? Och om de vore det; skulle du kunna känna igen dem?

  I Apokalypsens agenter gör den välkände och respekterade pastorn dr David Jeremiah vad ingen bibellärare tidigare har gjort. Han utforskar Uppenbarelseboken genom linsen av dess viktiga spelare: exilen, martyrerna, de 144 000, de två vittnena, draken, vilddjuret från jorden, vilddjuret från havet, Segraren, Kungen och Domaren.

  Boken är skriven för att engagera både hjärtat och tanken. Varje kapitel inleds med en fängslande, bibliskt baserad dramatisering som låter profetiorna få liv som aldrig förr. Författaren presenterar dess aktörer mitt i deras unika tid och plats i ändens tid och ger en utförlig beskrivning av de motiv och händelser som kommer att inleda jordens sista dagar.

  David Jeremiah ger sedan i varje kapitel en detaljerad studie kallad ”Skriften bakom berättelsen”. Han utforskar Uppenbarelsebokens mest svårtolkade sammanhang, förklarar dem och – viktigast av allt – visar med exakthet hur de passar in på de ondskefulla krafter som är i rörelse i världen idag.

  Scenen är klar, och ridån är på väg att gå upp för jordens sista akt. Kommer du att vara redo?

  David Jeremiah är bästsäljande författare till över 40 böcker och är en av USA:s mest välkända pastorer. Han leder församlingen Shadow Mountain Church i Kalifornien. Genom tv, radio och litteratur nås varje år över 200 miljoner hem med evangelium och sund bibelundervisning

  135,00 kr
  • Köp 3 för 157,49 kr/st
  • Köp 10 för 148,75 kr/st
 3. Apostlagärningarna 1-12
  Apostlagärningarna 1-12
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  295,00 kr
 4. Apostlagärningarna 13-20
  Apostlagärningarna 13-20
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  295,00 kr
 5. Apostlagärningarna 21-28
  Apostlagärningarna 21-28
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  395,00 kr
 6. Att ge plats för den andre? : religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet
  Att ge plats för den andre? : religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet
  Beskrivning
  Vilket utrymme är jag beredd att ge åt trosföreställningar och traditioner som inte är mina egna? Vad betyder mötet med människor av en annan tro för min egen tro?

  I ett alltmer mångreligiöst samhälle uppstår en mängd frågor i mötet med andra religioner – både teologiska och praktiska. Är exempelvis alla religioner likvärdiga vägar till Gud, och är det okej att delta i andra religioners ceremonier? I den här boken skriver teologen Jakob Wirén tankeväckande om lokal interreligiös samverkan och om sådant som skaver – teologiskt och politiskt – i förhållandet mellan religiösa traditioner. Han utforskar utrymmet för den andre på flera plan:

  Religionsdialog: Vilka erfarenheter finns att hämta från den interreligiösa praktiken? Vilka är utmaningarna och framgångsfaktorerna? Hur motiverar judar, muslimer och kristna sitt interreligiösa engagemang? Ersättningsteologi: Föreställningen att den kristna kyrkan har ersatt det judiska folket som Guds folk har haft förödande konsekvenser genom historien, men hur ser det ut idag? Vilka uttryck för ersättningsteologi finner vi i Svenska kyrkan – i psalmer och predikningar? Hur kan den bäst motverkas?

  • Köp 3 för 323,00 kr/st
 7. Avkragad
  Avkragad
  Beskrivning
  Hur går man vidare när man nått botten? Hur hittar man kraft att fortsätta leva när man svikit, inte bara dem man älskar, utan också sig själv?

  Som präst och biskop har Thomas Petersson ställts inför förtvivlade människors problem och lidanden hundra­tals gånger. Då har han alltid kunnat finna tröst och förlåt­else i Guds ord, i Bibeln. Men nu gällde det honom själv. Och då vände den kyrka han vigt sitt liv åt honom ryggen.

  Thomas Petersson (f. 1968) var biskop för Visby stift från 2018 till 2022.

  Claes de Faire (f. 1978), ­författare och journalist. Han har senast givit ut ­"Roman 4" (2023).

  325,00 kr
 8. Avskaffat helvete
  Avskaffat helvete
  Beskrivning
  Hur kan en kärleksfull Gud skicka människor till helvetet?

  Finns det en möjlighet för människor att tro på Jesus efter de dött, och komma till himlen?

  Med största respekt för Guds ord tar Francis Chan och Preston Springle upp de frågor du har angående evigheten, himmel och helvete. De har själva ställt samma frågor. Precis som du så vill de ibland helt enkelt inte tro på att det finns ett helvete. Men, det är nog precis som de skriver: "Vi kan inte riskera att ha fel i det här ämnet".
  85,00 kr
 9. Behöver tron försvaras? : Manifest för kristen apologetik
  Behöver tron försvaras? : Manifest för kristen apologetik
  Beskrivning
  Behöver tron försvaras? är ett fältrop till en kristenhet som till stora delar har kapi­tulerat under sekulariseringens tryck. Den är en väckarklocka som manar till ett apologetiskt uppvaknande. Stefan Gustavsson ger här sin personliga, djupt allvarliga uppmaning att ta den kulturella och andliga striden på fullaste allvar.

  Boken inleds med en analys av orsakerna till kyrkans och evangeliets kräftgång de senaste femtio åren. Huvuddelen består av den hittills mest utförliga genomgången av Nya testamentets undervisning om apologetik som publicerats på svenska. Boken avslutas med en kraftfull upp­ maning att återuppta kampen för evangeliet i vår tids starkt sekulariserade kultur.

  Behöver tron försvaras? Manifest för kristen apologetik är en ytterst angelägen bok för en ansatt och hårt trängd kristenhet

  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
  • Köp 25 för 160,00 kr/st
 10. Bethelbekännelsen 1933 : Ett lutherskt försök
  Bethelbekännelsen 1933 : Ett lutherskt försök
  Beskrivning
  Under den tyska kyrkokampen samlades en grupp teologer, bl.a. Dietrich Bonhoeffer och Hermann Sasse, för att skriva en ny bekännelse. Denna skulle användas i motståndet mot nationalsocialismen och ta upp aktuella frågor. Förutom den kristna teologins klassiska ämnen tar bekännelsen därför också upp t.ex. rasfrågan, behandlingen av judar och den totalitära statens anspråk. För första gången görs nu denna viktiga text tillgänglig på svenska. Till bekännelsen har skrivits en utförlig historisk inledning och en teologisk kommentar.

  • Köp 3 för 184,50 kr/st
  • Köp 10 för 174,25 kr/st
 11. Bibelkoden
  Bibelkoden
  125,00 kr
 12. Bo Giertz om prästämbetet: uppdragets teologi
  Bo Giertz om prästämbetet: uppdragets teologi
  Beskrivning
  Bo Giertz (1905–1998) var ateisten som började studera medicin i Uppsala, men blev omvänd till kristen tro under studieåren. Efter en energisk period som författare och välkänd präst i Torpa i Linköpings stift utnämndes Giertz till biskop i Göteborgs stift år 1949. Han betraktas som en av 1900-talets viktigaste teologer och kyrkoledare i Svenska kyrkan.

  Giertz författarskap har inte helt förbisetts i akademisk forskning. Den här avhandlingen är dock den första samlade undersökningen om Giertz. Här granskas hans teologi om prästämbetet, men även hans antropologi, bibelsyn och kyrkosyn. Existerande forskning om Giertz kompletteras och samtidigt granskas befintlig forskning på ett kritiskt sätt.

  Anssi Ollilainen är teologie doktor i dogmatik. För nuvarande är han universitetslärare i dogmatik vid Åbo Akademi. Doktorsavhandlingen har utarbetats vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

  270,00 kr
 13. Brev till unga präster och pastorer i Kristi kyrka : lödig gudstjänst, karismatisk teologi, förnyad
  Brev till unga präster och pastorer i Kristi kyrka : lödig gudstjänst, karismatisk teologi, förnyad
  Beskrivning
  Var finner en ny generation präster och pastorer vägledning för uppdraget som kyrkans herdar i en tid när gudstjänstlivet förflackas och teologin utarmas av rationalism och individualism?
  I ett nutida apostoliskt herdabrev, riktat framför allt till unga kyrkotjänare, visar biskop Biörn Fjärstedt på vägar mot en fördjupad spiritualitet och förnyad kyrkovision. Utgångspunkten är, nu som när allt tog sin början i den övre salen, evkaristin, samlingen i brödets och vinets måltid. När allt fler lämnar kyrkogemenskapen och församlingarnas kraft går åt till administration och sammanträden, vill biskopen ingjuta mod i de unga präster och pastorer som skall ta vid inför framtiden. Han förespråkar ett lödigt gudstjänstfirande och en karismatisk teologi grundad på evangelierna. Genom församlingarnas inre förnyelse kan evangeliet återfå sin vitalitet i vår kultur.

  Biörn Fjärstedt är biskop emeritus i Visby stift.

  90,00 kr
 14. Budbäraren
  Budbäraren
  Beskrivning
  Det uråldriga mysteriet som bär på hemligheten till världens framtid Är det möjligt. Att det finns ett uråldrigt mysterium som bär på hemligheten till världens framtid? Att detta mysterium ligger bakom allting från 11 september-händelserna till världsekonomins kollaps? Att Gud sänder världen ett profetiskt budskap om vad som ska komma?

  Innan det tidiga Israel upphörde som nation, fick man en rad specifika tecken och varningar om den kommande nationella förstörelsen. Samma nio profetiska förebud har manifesterats i USA med djupgående konsekvenser för framtiden, för hela världen och inte minst för den globala ekonomin. Dolda i en biblisk profetia från Jesaja, är mysterierna som avslöjas i Budbäraren så precisa att de förutsäger den senaste tidens världshändelser i detalj till de exakta dagarna.
  Bland annat datumet för aktiemarknadens kollaps 2008. Avslöjandena och sambanden är så tydliga att det kan låta som handlingen i en Hollywoodfilm, men det är verkligt och på riktigt! Boken är skriven som en fängslande berättelse, omöjlig att lägga ifrån sig, men de profetiska förutsägelserna är specifika och belagda.
  Budbäraren inleds med att en man får ett meddelande från en gåtfull person som han kallar Profeten. Profeten ger honom nio sigill, vart och ett avslöjar de ett profetiskt budskap om framtiden som kommer att ta dig med på en resa som för alltid kommer att förändra ditt sätt att se på världen.

  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
 15. Corona och kyrkorna : lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris
  Corona och kyrkorna : lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris
  Beskrivning
  Corona-pandemin har förändrat förutsättningarna för kyrkligt liv i Sverige. Kyrkorum har stängts och mycket religiös verksamhet har flyttat ut på internet. Vad betyder detta för kristen tro nu och i framtiden? Det är avgörande att en teologisk bearbetning inleds omkring dessa frågor, så att man kan urskilja vilka lärdomar kyrkosamfunden och församlingarna bör dra och hur de ska agera.

  Syftet med den här antologin är att bidra med praktisk kunskap, teologisk reflektion och bildning i kyrkorna. Ledande forskare och teologer lyfter fram perspektiv ur kristen tradition som kan bli vägledande idag, till exempel hur kyrkor tidigare mött pandemier. Boken belyser kyrkornas betydelse i kristider genom diakoni och hoppingivande budskap.

  Medverkande författare Hans Andreasson, Johanna Bjurenstedt, Sune Fahlgren, Joel Halldorf, Frida Igefjord, Jonas Kurlberg, Elin Lockneus, Frida Mannerfelt, Claraa Nystrand, Lars Parkman, Biazenka Scheuler, Roland Spjuth, Daniel Strömner, Jayne Svennungson, Dominik Terstriep.

  • Köp 3 för 234,00 kr/st
  • Köp 10 för 221,00 kr/st
 16. Dags att vakna upp
  Dags att vakna upp
  Beskrivning
  Produktbeskrivning:

  Detta är Holger Nilssons elfte bok. I den vill han väcka oss inför den tid vi lever i.

  Det är många händelser och nya skeenden som nu utspelas och många har frågor inför dem.

  I denna tid av snabba förändringar gäller det att vi finner trygghet och insikt i det som sker. Det går också att få det – Bibelns profetiska ord kan ge ljus och vägledning.

  Därför är det viktigt att belysa nutiden och rikta det profetiska ljuset mot den. På det sättet lär vi känna vår tid och får förståelse för den.

  Holger Nilsson reser som förkunnare och är redaktör för Flammor - profetisk tidskrift

  • Köp 3 för 31,50 kr/st
  • Köp 10 för 29,75 kr/st
  • Köp 25 för 28,01 kr/st
 17. Därför sörjer jorden
  Därför sörjer jorden
  Beskrivning
  Därför sörjer jorden, om klimathotet och Kristushoppet, som utkom hösten 2019 finns nu i en ny upplaga i pocket. Bokens första del, om klimathotet, har uppdaterats med uppgifter från färska forskningsrapporter och från händelser de senaste två åren som relaterar till klimatförändringarna.

  • Köp 3 för 81,01 kr/st
  • Köp 10 för 76,50 kr/st
 18. Den apostoliska tron 1-2
  Den apostoliska tron 1-2
  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
 19. Den eviga vishetens ur
  Den eviga vishetens ur
  Beskrivning
  Översatt av Tryggve Lundén. Henrik Suso (ca 1300-1366) räknas jämte Mäster Eckehart och Johann Tauler till de främsta medeltida tyska mystikerna. Henrik Susos

  Den eviga vishetens ur är en passionsbetraktelse och en skola i praktisk mystik med Jesu efterföljd som ämne. Den har kallats "den tyska mystikens skönaste frukt". Susos språk utmärks av rik känsla, öppet sinne för naturen och en formskön gestaltning. Tryggve Lundén har i sin översättning låtit det poetiska och blomstrande bildspråket komma till fullt uttryck.

  175,00 kr
 20. Det heliga äktenskapet
  Det heliga äktenskapet
  Beskrivning
  Vad är ett äktenskap? Svaret kan te sig så självklart att frågan sällan blir ställd. Men den frågan är idag en av de mest omdebatterade frågorna inom olika kristna kyrkor. Vilken betydelse tillskrivs sexualitet och kärlek för ett äktenskap? Hur uppfattas kön och könsskillnad? Vilken roll spelar reproduktion och barn för vad man ser som ett sant äktenskap? Den här avhandlingen vill visa på teologiskt genomtänkta sätt att diskutera de här frågorna, där både en insikt om äktenskapets föränderlighet genom historien och de teologiska argumentens förankring i kyrkans tradition ses som viktiga. Här används såväl kyrkofäder och nutida teologer som kunskap hämtad från andra discipliner. Kyrkan – de heligas gemenskap, och dopets radikala konsekvenser för denna gemenskap ställs i fokus med hjälp av avhandlingens ecklesiologiskt-feministiska perspektiv. Avhandlingen som utgår från den aktuella diskussionen inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland berör teman som sexualitet, romantisk kärlek, begär, könskomplementaritet, könstranscendens, familj, frivillig barnlöshet, askes och – kyrkans äktenskap.

  Emma Audas är präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Doktorsavhandlingen i Systematisk teologi har utarbetats vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

  • Köp 3 för 306,00 kr/st
  • Köp 10 för 289,00 kr/st
 21. Det homiletiska rummet : mötet mellan predikant och lyssnare
  Det homiletiska rummet : mötet mellan predikant och lyssnare
  Beskrivning
  Runar Eldebo, själv lärare i predikokonst och flitigt anlitad predikant, presenterar i denna bok ett radikalt nytänkande kring predikan. Här finns övertygelsen om att en god teori är det mest praktiska som finns.

  Med utgångspunkt i det konkreta predikotillfället undersöker Eldebo fenomenet predikan. Det blir en entusiasmerande upptäcktsresa som även ger många nya perspektiv på rollen som förkunnare och lyssnare.

  Eldebo varnar för risken att reducera predikan till fromt tal eller "undervisning". I stället beskriver han den som en sammansatt händelse där de viktigaste komponenterna är muntlighet, bibel och gudstjänst/församling. Bokens olika infallsvinklar poängterar predikans stora betydelse.

  Det homiletiska rummet kan användas i utbildning, i fortbildning och av den allmänt predikointresserade.

  Det homiletiska rummet är en perspektivrik, väl underbyggd och inspirerande handbok i predikokonst, lika nödvändig för den aktiva lyssnaren som för förkunnaren.
  Gustav Björkstrand, professor i praktisk teologi
  125,00 kr
 22. Det pågående samtalet : En studiehandledning om de bibliska kvinnorna
  Det pågående samtalet : En studiehandledning om de bibliska kvinnorna
  Beskrivning
  Konstnären och teologen Eva Söderström har i flera års tid varit starkt berörd av Bibelns många berättelser om kvinnor. Det här är tredje boken som Eva Söderström skriver i ämnet, och med sin unika blandning av målningar, betraktelser och samtalsfrågor är den en värdefull resurs för den som vill lära känna Bibelns kvinnor närmare.

  Det pågående samtalet innehåller 65 berättelser, där författaren använder Bibelns innehåll, som ibland är omfattande men ofta sparsamt med information, för att betrakta människo­öden och reflektera över livsval.

  Samtalsfrågorna får läsaren att tänka till på hur man själv skulle ha agerat i situationerna som Bibelns kvinnor befann sig i. Detta upplägg gör att Det pågående samtalet lämpar sig utmärkt att läsa tillsammans i grupp.

  Om författaren Eva Söderström är konstnär, författare, teolog och föredragshållare. Författare till: 49 kvinnor i Bibeln i ord & bild, 62 kvinnor i Bibeln i ord & bild och andaktsboken Jag har dig kär. Bosatt i Mjölby med ateljé i Sikfors.

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 23. Det profetiska ordet
  Det profetiska ordet
  Beskrivning
  Gud kan och vill tala betydligt mer än vad vi räknar med! Det profetiska Ordet hjälper dig att bli en person som läser Bibeln lyssnande och med en förväntan att höra Andens röst. Den tar dig med på en resa där döda bokstäver blir ande och liv.
  100,00 kr
 24. Domen: Evangeliets bortglömda dimension
  Domen: Evangeliets bortglömda dimension
  Beskrivning
  Få saker utmanar bibelläsaren så mycket som text­erna om dom och straff. Är det verkligen samma Gud vi möter i berättelsen om Sodom och Gomor­ra som i evangeliernas skildring av Jesus Kristus? Går det att få ihop Guds godhet med Guds vrede och dom?

  I boken Domen: Evangeliets bortglömda dimension visar Olof Edsinger att vi inte bara kan ignorera ”problemtexterna”. De är en integrerad del av Bibelns budskap. Domen hör samman med både Guds godhet och Guds vrede. Den handlar både om en slutuppgörelse med det onda på den yttersta dagen och om Guds dom här och nu. Författaren visar samtidigt på ett övertygande sätt domens koppling till evangeliets kärna: Jesu försoningsdöd för vår skull.

  Boken är en fristående fortsättning på Olof Edsingers bok Krigen i Gamla testamentet: Ett försök att förstå (CredoAkademin 2007).

  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
  • Köp 25 för 148,00 kr/st
 25. Drick djupt av Anden : den helige Andes närvaro och gåvor i den kristnes personliga liv
  Drick djupt av Anden : den helige Andes närvaro och gåvor i den kristnes personliga liv
  Beskrivning
  Människan lever för att låta sig uppfyllas av Helig Ande. Som den oväntade gästen, den stora överraskningen, strömmar Anden in i oss med sina livgivande energier. Med den utgångspunkten har Peter Halldorf skrivit vad han kallar sin viktigaste bok - Drick djupt av Anden.

  Många bär på erfarenheter av besvikelse och frustration. I Drick djupt av Anden vill Peter Halldorf uppliva tron hos alla som lever med en oförlöst längtan efter Anden eller som känt sig kränkta av en andlighet som med tvivelaktiga metoder gjort intrång i deras innersta rum.

  Boken belyser en rad frågor: Vad är skillnaden mellan vattendop och andedop? Vad innebär Treenigheten? Vilken är Andens roll i frälsningen? Hur kan tungotalet vara en förlösande kraft för det inre livet? Vad är likheten mellan profetians gåva och tårarnas gåva? Hur utövas andligt ledarskap?

  Bokens brännpunkt är undervisningen om Anden i Jesu liv. I Jesus Kristus döljer sig svaret på Andens hemlighet i såväl kyrkans som den kristnes personliga liv.
  (Till boken finns en Studieplan som kan beställas från Studieförbundet Bilda, www.bilda.nu)
  125,00 kr
 26. Du är vald!
  Du är vald!
  Beskrivning
  Du är vald! är en handbok för dig som är förtroendevald i Svenska kyrkan. Boken innehåller mycket matnyttigt för dig som är nyvald men även för dig som varit med under flera mandatperioder.

  Boken tar ett samlat grepp kring det mesta av det som du behöver ha kännedom om som förtroendevald i Svenska kyrkan och hjälper dig att förstå kyrkans organisation och hur kyrkan styrs. Författare: Ing-Marie Rundwall Lars Björksell Erik Sjöberg-Sund

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
  • Köp 25 för 180,00 kr/st
 27. Efter folkkyrkan : en teologi om kyrkan i der efterkristna samhället
  Efter folkkyrkan : en teologi om kyrkan i der efterkristna samhället
  Beskrivning
  Efter folkkyrkan är en hybrid mellan en teologisk studie och ett debattinlägg, ett försök att greppa de lutherska folkkyrkornas nuvarande situation och söka en väg framåt.
  Patrik Hagman argumenterar för att folkkyrkornas kris i grunden är teologisk till sin natur och därför måste mötas med teologiskt arbete.
  • Köp 3 för 265,50 kr/st
  • Köp 10 för 250,75 kr/st
 28. En gråtande gud och den förvirrade människan : om människosyn, livsåskådning och kristen tro
  En gråtande gud och den förvirrade människan : om människosyn, livsåskådning och kristen tro
  Beskrivning
  Boken En gråtande Gud och den förvirrade människan handlar om fundament som människosyn, livsåskådning och kristen tro. En av människans viktigaste frågor är att förstå sig själv.
  Den människosyn vi skapar beror på hur vi förhåller oss till mycket annat i livet. Möt forskare och teologer som bl a Elena Namli, Ted Harris, Carl Reinhold Bråkenhielm, Mattias Martinson, Eskil Franck, Cristina Grenholm, Bengt Kristensson Uggla och Eva-Lotta Grantén.
  Redaktör är Normunds Kamergrauzis
  175,00 kr
  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 29. Fadern själv älskar er
  Fadern själv älskar er
  Beskrivning
  Karmelitbroder Wilfrid Stinissen (19272013) är en av de senaste decenniernas mest lästa andliga vägledare i vårt land och alltmer också utomlands. Den här boken skrevs i början av millenniet och ges nu ut postumt. Titeln kommer från Jesu avskedstal där han säger: Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud (Joh 16:27). Broder Wilfrid reflekterar här kring trons centrum: Fadern och vår gemenskap med honom genom Jesus.

  Tränger vi djupt in i Jesu väsen möter vi Fadern, det är i Jesus vi ser honom. Professor Gösta Hallonsten skriver i efterordet: »Denna djupt bibelförankrade, korta men synpunktsrika text, är något av det bästa som skrivits på svenska om Treenigheten.« Boken innehåller också ett förord av kardinal Anders Arborelius.

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 30. Fem teologiska tal
  Fem teologiska tal
  Beskrivning
  Gregorios av Nazianzos hör till den tidiga kyrkans främsta teologer, och har i den östliga kyrkan just fått hedersnamnet »Teologen«. »Hans Fem teologiska tal« hör till de viktigaste dokumenten i den tidiga kristna kyrkans historia.
  I dessa fiktiva dialoger framlägger han de bärande skäl för treenighetsläran som sedan kom att bli de normerande i östkyrkan och också fick ett starkt inflytande i västern. Själv ville Gregorios i första hand vara filosof, och hans framställning, med dess många argument och motargument, följer filosofskolornas retoriska uttryckssätt.
  Men all sin briljans och intellektuella skärpa ställde Gregorios sig i den kristna trons tjänst, och denna bok ger oss en klar bild av hur denna tro preciserades och utvecklades under ett av sina mest avgörande skeden.
  130,00 kr
 31. Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet
  Filemonbrevet, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  395,00 kr
 32. Filipperbrevet
  Filipperbrevet
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  395,00 kr
 33. Filosofiska essäer om människovärde
  Filosofiska essäer om människovärde
  Beskrivning
  Vardagsmoralen uppfattar egenskapen att vara människa som ett egenvärde. Hur ska detta förstås och vad följer av det? Man tänker sig vanligen att idén om människovärdet har två delar: en första del som säger att människor har ett värde som djuren inte har, och en andra del som säger att alla människor har detta värde i samma utsträckning. Bokens första del försvarar människovärdet enligt den första idén. Sedan behandlas den andra idén likavärdestanken i frågor kring t ex positiv särbehandling av underrepresenterat kön, prostitution och världssvälten.
  185,00 kr
 34. Född av vatten och ande
  Född av vatten och ande
  Beskrivning
  frågor om dopet och dess betydelse har kommit i centrum. En del vill att tanken på arvsynd ska tas bort, andra vill tona ned synen på dopet som nyfödelse och rening. Dopet ska ses som en bekräftelse av födelsen och ett firande av det barn som kommit till världen.I denna bok beskriver Kjell Petersson det kristna dopets röt- ter i Nya testamentet och i den tidiga kyrkan. Han lyfter fram de bärande motiven i dopet, både innehållsligt och i sättet att fira dopet. Han lyfter särskilt fram det som är gemensamt för kyrkorna i synen på dopet. Dopet, det är nyfödelse i vatten och helig Ande och ett upptagande i den kristna kyrkan, det är portalen till ett liv som når sin fullbordan på andra sidan dö- dens gräns. Förslag ges på hur olika moment i dopordningen kan formuleras. Svåra ord som exorcism och abrenuntiation, anamnes och epikles förklaras.Kjell Petersson är bosatt i Stockholm. Som präst har han ver- kat i Växjö stift, kyrkoherde i Ryssby, Tutaryd och Agunnaryd (i Ljungby kommun) från 1982 till 2007. 1977 blev han teo- logie doktor på en avhandling om dopet: Kyrkan, folket och dopet. År 2000 utkom hans bok om nattvarden: Åkallan och åminnelse.
  260,00 kr
 35. För att världen skall tro : texter om ekumenik och kyrkans enhet
  För att världen skall tro : texter om ekumenik och kyrkans enhet
  Beskrivning
  Under i stort sett hela 1900-talet var frågan om ekumenik och kyrkans enhet starkt prioriterad. I kyrkan i Sverige och i världen idag blir det allt tydligare att gränser sakta men säkert dras om. Skiljelinjer går idag inte längre på samma sätt mellan olika samfund och kyrkofamiljer, utan skär ofta rakt igenom gamla gemenskaper. Å andra sidan uppstår samtidigt ur detta nya kontaktytor - vi upptäcker samhörighet med troende i helt andra traditioner. Allt detta ställer de olika kyrkorna och ekumeniken inför en annorlunda situation.
  Frågorna tycks inte vara desamma som under förra seklet. För att världen skall tro - texter om ekumenik och kyrkans enhet vill belysa både våra likheter och vad som skiljer, lyfta fram de kristnas syskonskap och ge oss vägledning och inspiration i hur vi går vidare mot den enhet som Jesus ber om. För att kunna gå vidare måste vi också känna mångfalden i Kristi kyrka. Är det möjligt att stå enade trots alla dessa olikheter? Kan likheterna, samhörigheten och kallelsen till enhet till slut väga så tungt att mångfalden rent av blir något positivt, något att med stolthet visa upp - så att världen kan tro?
  175,00 kr
 36. För en tid som denna
  För en tid som denna
  Beskrivning
  Ledartexter från tidningen Magazinet under åren 1996-2001
  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
  • Köp 25 för 108,00 kr/st
 37. För en tid som denna : svenska alliansmissionen - självförståelse, teologi och ledarskap
  För en tid som denna : svenska alliansmissionen - självförståelse, teologi och ledarskap
  Beskrivning
  För en tid som denna Svenska Alliansmissionen självförståelse, teologi och ledarskap

  Vad har söndagsskolläraren Einar i ett litet missionshus på landsbygden, en berguv och psalmförfattaren Lina Sandell gemensamt?

  De finns alla omnämnda när sexton skribenter tecknar det vi ser som uppdraget och utmaningarna för den kristna gemenskapen i en tid som denna. I den här antologin vill vi fundera kring hur vi tillsammans kan leva den vision som Svenska Alliansmissionen antagit: Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen.

  Antologin speglar en mångfald av röster och vår önskan är inte att ge färdiga svar, snarare vill vi väcka nya frågor och öppna för samtal. Vår förhoppning är att du som läsare tillsammans med oss författare vill tänka, visionera och ta nya steg in i framtiden.

  Bokens redaktörer

  Bokens främsta ärende är att med historien i ryggen försöka förstå den tid som är nu och skriva för framtiden Det är viktigt att ha perspektiv när man reflekterar, att spänna ut horisonten, att här och nu förstå varifrån man kommer för att kunna ta ut riktningen framåt Jag lyckönskar dig som läsare att bli del av denna process av teologisk reflektion.

  Ulrik Josefsson Prorektor ALT

  Hur låter det när församlingsledare vittnar om sin tro? Det låter så här! Historia, teologi och livserfarenhet varvas om vartannat. Detta är Svenska Alliansmissionens vittnesbörd om vad det är att vara kyrka i en tid som denna.

  Eleonore Gustafsson Pastor i Evangeliska Frikyrkan

  • Köp 3 för 171,00 kr/st
  • Köp 10 för 161,50 kr/st
 38. För troende vald : från A till Ö
  För troende vald : från A till Ö
  Beskrivning
  För Troende Vald är en introducerande bok i uppgiften som förtroendevald i Svenska kyrkan. Den innehåller artiklar från A till Ö som förklarar vitt skilda begrepp som "Barnkonsekvensanalys", "Begravningsverksamhet", "Ekumenik" och "Omvärldsanalys". Nytt för denna reviderade upplaga är t ex en text om religionsdialog.

  Som förtroendevald kan frågorna vara många. Vilket ansvar har en kyrkorådsledamot? Hur leder man ett sammanträde? Varför firar vi pingst?

  • Köp 3 för 250,75 kr/st
 39. För världens skull : en festskrift till ärkebiskop Antje Jackelén
  För världens skull : en festskrift till ärkebiskop Antje Jackelén
  Beskrivning
  I För världens skull – En festskrift till ärkebiskop Ante Jackelén reflekterar 20 forskare och författare över tro och teologi, gudstjänstglädje och pandemi, ledarskap och näthat, migration och religionsmöten. I dialog med Antje Jackeléns ärkebiskopsgärning utforskar de ämnen av avgörande betydelse för samhället och beskriver kyrkans uppdrag i en värld i behov av försoning.

  Boken inleds med en skildring av Antje Jackeléns år som ärkebiskop. Bidragen är därefter grupperade efter områden som präglat hennes arbete: Kyrkans offentlighet, Teologins offentlighet, Att reparera och bygga broar, När grundläggande värden sätts på prov och För Svenska kyrkan i tiden. Tillsammans tecknar bokens författare en bild av stora utmaningar, påtagliga möjligheter och ett trotsigt hopp.

  En angelägen bok för alla som är engagerade i tro, kyrka och samhälle.

  • Köp 3 för 323,00 kr/st
 40. Försoning behövs
  Försoning behövs
  Beskrivning
  Samtalet om försoning måste hållas levande. Det är utgångspunkten för denna bok, som är ett spännande inlägg i det teologiska samtalet. Med avstamp i sina personliga erfarenheter möter Sofia Camnerin och Arne Fritzson de stora teologiska frågeställningarna kring gudsbild, lidande, ondska, död och förlåtelse.

  I denna teologiska fördjupning kring försoning och korset tar Arne Fritzson sin utgångspunkt i den hermeneutiska teologin medan Sofia Camnerin utgår från ett befrielsefeministiskt perspektiv. Boken ger en fördjupande inblick i det viktiga samtalet om en av vår tids stora frågor: försoning.

  Om författarna: Sofia Camnerin och Arne Fritzson är bägge teologie doktorer i systematisk teologi och pastorer i kyrkan Gemensam Framtid, där Sofia Camnerin är biträdande kyrkoledare. De är även verksamma som föreläsare och skribenter och har en ekumenisk bakgrund bl a inom Kyrkornas Världsråd.

  125,00 kr
  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
 41. Första Petrusbrevet
  Första Petrusbrevet
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  295,00 kr
 42. Förundran och förväntan
  Förundran och förväntan
  Beskrivning
  Jag hör till dem som menar att Gud inte behöver försvaras. Bokens budskap är att det viktigaste inte är att vi är emot något eller några. Den vill i stället betona den grundläggande övertygelsen att Gud är för oss: ”Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?” (Rom 8:31)

  Nu kommer prästen och forskaren Jesper Svartviks nya bok. Förundran och förväntan vänder sig till dig som ställer frågor om livet, om människan och om denna värld som vi älskar. Författaren ger förslag på hur trons centrala frågor kan tolkas och besvaras, utan att försvara eller dogmatisera. En teologiskt reflekterande bok med djup förankring i kristen tro, där Jesper Svartvik skriver utifrån sin egen erfarenhet som präst och troende. Förundran och förväntan är en personlig och lättillgänglig bok med mycket värme

  175,00 kr
  • Köp 3 för 191,25 kr/st
 43. Frälsningens ord till förändringens värld : bibel och evangelium i John Stotts teologi
  Frälsningens ord till förändringens värld : bibel och evangelium i John Stotts teologi
  Beskrivning
  Den evangelikale teologen John Stott har betraktats som en av 1900-talets kyrkofäder. Hans teologi har format miljontals människors tro och liv. Genom sin fokusering på Bibelns och korsets centrala ställning har han vitaliserat den världsvida evangelikala rörelsen. Bibelsynen och frälsningsläran är därför huvudfrågorna i den här boken. Här beskrivs också hur Stott presenterade teologin i den moderna kontexten. Stott var angelägen om en helhetssyn på kristen tro med intresse för både Bibeln och världen . I ett slutkapitel görs en jämförelse med postmodernt och pentekostalt tänkande.

  John Stott arbetade först som präst i London men senare som föreläsare i över hundra länder. Han var en drivande kraft bakom en mängd organisationer, bland annat Lausannerörelsen. Hans inflytande byggde på böcker i miljonupplagor men också på en personlig karaktär i enkelhet och ödmjukhet.

  Per-Axel Sverker är en känd bibellärare inom flera samfund. Hans verksamhet har innefattat både undervisning vid pastorsutbildningar och vid församlingshelger. Sverker har doktorerat på en avhandling om John Stotts teologi.

  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
 44. Främlingar i världen : första Petrusbrevet
  Främlingar i världen : första Petrusbrevet
  Beskrivning
  Den åttonde boken i bibelkommentarserien Nya testamentets budskap (NTB) utlägger Första Petrusbrevet. Brevet skrivs till kristna som kämpar mot omgivningens fördomar och den misstänksamhet som den kristna tron väcker. De troende beskrivs som ´främlingar i världen´, som Guds eget folk på väg mot ett bestämt mål: härligheten. Petrus vill stärka de troendes identitet och uppmana dem till att stå fasta i trons visshet och glädje, trots det motstånd och lidande de kan möta i den här världen.

  James Starr är teologie doktor och lektor i Nya testamentets exegetik vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala

  • Köp 3 för 220,50 kr/st
  • Köp 10 för 208,25 kr/st
 45. Fri och bunden : En bok om teologisk antropologi
  Fri och bunden : En bok om teologisk antropologi
  Beskrivning
  Vad är då en människa?Denna ursprungligen bibliska fråga debatteras i samhället och de olika svaren griper djupt in i olika politiska beslut som rör sjukvård, utbildning, rättsväsende och familjepolitik.Frågan är ständigt aktuell i kyrkan, som har att på nytt vittna om människans höga kallelse, hennes djupa skada och om Guds frälsningsgärning i Kristus.. Vad innebär det att människan är skapad till .Guds avbild.?. Vad innebär det att människan är en syndare?. I vilken mening är reformationens simul iustus et peccator (.på en gång syndare och rättfärdig.) en antropologisk utsaga?
  289,99 kr
 46. Galaterbrevet
  Galaterbrevet
  Beskrivning
  GALATERBREVETKommentaren till Galaterbrevet är skriven av Bertil Gärtner, professor emeritus i Nya testamentet, biskop emeritus, Göteborg.Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna. KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltextenkommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse förförståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen drastrådarna samman och textens budskap förklaras.
  Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna. KNT är både en kommentar och en handbok. Genom sin uppläggning, sina utförliga hänvisningar och sitt register kan den fungera så.Många författare med olika bakgrund medverkar i kommentarserien.
  465,00 kr
 47. Griftetal
  Griftetal
  Beskrivning
  I Svenska kyrkan hålls över 60 000 begravningsgudstjänster varje år. Det gör griftetalet till en av de vanligaste texterna att skriva för många präster. Så de flesta har skrivit åtskilliga – men kanske inte hört så många utöver sina egna.

  Griftetalsboken tar utgångspunkt i en längtan efter inspiration och stöd i griftetalsskrivandet. Här finns trettio griftetal att läsa och hitta idéer i. Griftetalen är skrivna utifrån fiktiva livsöden och spänner över väntade och plötsliga dödsfall, korta och långa livsberättelser, rasande sorg och stilla tacksamhet, stark tro och vacklande tvivel, stark gemenskap och tyst ensamhet. I ett avslutande kapitel har Cecilia Nyberg också sammanfattat tankar och erfarenheter från de medverkande prästerna. Det är konkreta tips inför att skriva griftetal men också reflektioner om att möta förväntningar från de anhöriga, förbereda sig inför en begravningsgudstjänst och hantera de egna reaktionerna.

  Boken kan läsas som inspiration och stöd i det egna griftetalsskrivandet, men också gärna användas för samtal och övning i utbildning och fortbildning.

  Medverkande: Ola Fornling, Anders Göranzon, Karin Härjegård, Göran Lundstedt, Anna Norrby, Cecilia Nyberg, Kim Rehnman, Lisa Axelsson Runeborg, Eskil Selander och Hanna Stark.

  350,00 kr
 48. Grunden för vår tro
  Grunden för vår tro
  Beskrivning
  En ny fräsh utgåva av klassikern “Doktriner". En enkel troslära som sammanfattar det viktigaste när det gäller grunder för den kristna tron.
  Kan med fördel användas i kristendom- och konfirmationsundervisning.
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 49. Gud och hans kritiker : en antologi om nyateismen
  Gud och hans kritiker : en antologi om nyateismen
  Beskrivning
  • Är Gud ett moraliskt monster?
  • Är religiösa människor mentalt sjuka?
  • Är religion och vetenskap oförenliga?

  Ja, åtminstone om man ska tro den nyateistiska rörelsen med Richard Dawkins i spetsen. Med flera storsäljande böcker har nyateismen skapat en livlig debatt om Gud, religion och moral.

  Nyateismen menar att religionen är irrationell, ovetenskaplig och till och med ond. I denna antologi analyseras nyateismens budskap. Bokens författare . som är fysiker, biologer, filosofer, teologer och lärare . visar att nyateismens argumentation är minst sagt bristfällig och att den kristna världsbilden i högsta grad är förenlig med rationalitet, vetenskap och moral.

  Gud och hans kritiker är en tydligt kristen kritik av nyateismens påståenden. Men boken vänder sig till alla som är intresserade av de stora frågorna om Gud, rationalitet, moral och vetenskap . oavsett om man betecknar sig som kristen, religiös, skeptiker eller ateist. Läs och ta del av ett stimulerande debattinlägg i en viktig fråga.

  Om författaren:
  Mats Selander (red) är lärare vid CredoAkademin och doktorand i etik. Han har en masterexamen i religionsfilosofi och etik från Talbot School of Theology i Los Angeles, USA.

  • Köp 3 för 198,00 kr/st
  • Köp 10 för 187,01 kr/st
  • Köp 25 för 176,00 kr/st
 50. Gud, barmhärtighetens Fader
  Gud, barmhärtighetens Fader
  Beskrivning
  I Treenighets liv, liksom i vårt kristna liv utgår allt från Gud och återvänder till honom. Jesus, "sann Gud och sann människa", uppenbarade detta stora kretslopp och var den förste att fullborda det.

  Denna bok vill liksom sänka oss ned i friskt vatten, det vill säga i Guds mysterium, han som endast är av kärlek och för kärlek. Att tro innebär att bekänna Gud som sin Fader. Efter den första människans synd har guds kärlek klätt sig i barmhärtighet. Den kungliga port genom vilken Guds kärlek översköljer oss ä hans Sons hjärta som genomborrades på korset. Det är den heliga porten, jubelårets port. Salig den som upptäckt denna kärlekens källa, ty han känner sig törstigare i det ögonblick törsten släcks

  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
  • Köp 25 för 128,00 kr/st
 51. Guds närvaro. Teologiska reflexioner 1
  Guds närvaro. Teologiska reflexioner 1
  Beskrivning
  Guds närvaro ställer en rad frågor som vill stimulera läsaren att fundera över Gud, teologi och kyrka.
  Hur kan man tänka sig Guds närvaro i dagens värld? Kan man älska Gud? Vilka resurser finns för teologisk reflektion idag? Finns det en religiös sanning? Behöver kyrkan teologi? Vad är teologins uppgift och hur kan den bidra med orientering i det kristna livet? Är nattvarden centrum för den krsitna kyrkan?
  I tolv kapitel vrider och vänder Jeanrond på dessa och andra frågor för att visa att vi i vår postmoderna tid har bättre förutsättningar än på länge till reflektion över den kristna teologins natur och funktion. Vårt århundrande har utmanat teologin att söka efter mer ändamålsenliga bilder av Gud och för första gången har teologin chansen att verkligen bli en teologi för världen.
  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
  • Köp 25 för 168,00 kr/st
 52. Guds rikes framtid
  Guds rikes framtid
  Beskrivning
  Vad är livets mening? Inte bara för jordelivet utan för evigheten, hur man nu vill förstå den? Hur blir allt till sist? Hur hänger himmel och jord ihop? Sådana frågor och andra behandlas i denna bok om Guds rikes framtid. Den handlar mycket om de yttersta tingen, det som Bibeln berättar om inför slutet på historien, de yttersta tiderna, frågor som alltid fängslat människors fantasi. Boken vill visa att sådana frågor i hög grad hänger ihop med livet här och nu, på jorden och inte bara i himlen
  40,00 kr
 53. Gudstjänsten och vi själva
  Gudstjänsten och vi själva
  Beskrivning
  Vad är egentligen en gudstjänst? Vad är omistligt och vad kan uttryckas på ett annat sätt? Överensstämmer gudstjänstens budskap med det som församlingen vill förmedla?

  I Lunds stift upptäckte man att det fanns ett behov av att se vad församlingens gudstjänster egentligen uttrycker. Därför tog man fram ett samtalsmaterial som användes i några församlingar för att fördjupa och utveckla gudstjänsten. I Gudstjänsten och vi själva har Nils-Henrik Nilsson sammanfattat gudstjänstprojektets bärande tankar.

  Boken är uppbyggd kring samtalsunderlag och metodövningar och leder fram till ett konkret arbete med att formulera en gudstjänstteologi för den lokala församlingen och en lokal gudstjänstpastoral. Den kan läsas av alla med intresse för gudstjänstlivet i svenska kyrkan.
  125,00 kr
 54. Handbok för predikanter : kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen - Homliteti
  Handbok för predikanter : kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen - Homliteti
  Beskrivning
  Denna handbok för predikanter gavs ut år 2015 av kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen i Rom. Den innehåller anvisningar och förslag som kan hjälpa förkunnare att predika på ett sätt som gör bibeltexterna men också liturgin och den aktuella situationen rättvisa. Den innehåller en mängd reflexioner över hur Bibeln bör tolkas i dag. Handboken anknyter i hög grad till påven Franciskus...
  175,00 kr
 55. Handbok i liturgik
  Handbok i liturgik
  Beskrivning
  Bokens främsta syfte är att ge präster, kyrkomusiker och andra som är engagerade i församlingens gudstjänst nödvändiga kunskaper och insikter. Boken vill också bidra till reflektion och gemensamt planerande för de som är ansvariga för gudstjänstens gestaltande i församlingen. Det vore att förneka vår historia och vårt arv genom tvåtusen år att låtsas som om vi själva i vår tid har kommit på den gudstjänst vi firar. Förståelse av gudstjänstens olika moment är en förutsättning för att den ska tala till hela församlingen. I den här boken förmedlas kunskap och reflektion kring innebörden i gudstjänstens byggstenar. Boken ger också teologisk reflektion kring gudstjänstens övergripande delar och enskilda moment. Sådan reflektion är viktig för att inte gudstjänsten ska bli en historisk relik. För att vara autentisk måste gudstjänsten vara vår egen gudstjänst, på vår tids språk, präglad av vår kultur. ??
  • Köp 3 för 412,26 kr/st
 56. Herrens bön : i Martin Luthers utläggning 1519
  Herrens bön : i Martin Luthers utläggning 1519
  Beskrivning
  Martin Luther undervisade om vikten av att be och om hur man ber. Han koncentrerade undervisningen till Herrens bön. Det är en erfaren bedjare som inskärper att bönens värde inte ligger i de många orden, utan snarare i bedjarens eftertanke och uppriktighet. Lutherforskaren Carl Axel Aurelius svarar för denna första svenska översättning av boken om Herrens bön. Som munk levde Luther i tidebönernas särskilda rytm med bön var tredje timme under dagen. Som präst undervisade han lekfolket om vikten av att be och om hur man ber. Han koncenterade undervisnignen till Herrens bön och vände sig särskilt till församlingens olärda, inte minst barn och gamla. Luther insåg tidigt att bönens värde inte låg i de många orden, uan snarare i bedjarens eftertanke och uppriktighet, att bönens var sprungen ur hjärtat. Det är en erfaren bedjare som här talar till gemene man. En av Luthers vänner Johann Schneider (Agricola), förde anteckningar och gav ut undervisningen i tryck. Luther bearbetade den ytterligare och det är denna version av hans utläggning av Fader vår för gemene man 1519 som här föreligger i översättning till svenska av Carl Axel Aurelius.
  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
 57. Himlarnas Drottning : Guds moder i Guds ord
  Himlarnas Drottning : Guds moder i Guds ord
  Beskrivning
  Med detta bibliska och historiska underlag ger Hahn oss en ny syn på lärorna om Maria: hennes obefläckade avlelse, eviga jungfrulighet, upptagning till himlen och kröning. Medan författaren guidar läsaren genom avsnitt fyllda av mysterier och poesi, hjälper han dem också att återupptäcka den gamla konsten och vetenskapen om hur man skall läsa den Heliga Skrift för att få en mera grundläggande förståelse för Skriftens tillförlitlighet och betydelse för den kristna tron.
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
  • Köp 25 för 172,00 kr/st
 58. Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition
  Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition
  Beskrivning
  Två punkter var angelägna för Martin Luther: tron skulle förmedlas till hjärtat och hjärtpunkten i hans kristna trostolkning var frälsningen genom tron allena. Båda är lika angelägna i dag som på 1500- talet och ger anledning till många frågor: Vad betydde det för Luther att bli välsignad? Vad har hänt med Luthers psalmer? Vilken roll har psalmerna haft i gudstjänstlivet? Vad är »luthersk« koral? Kan man spåra Luthers teologi i modern psalm? Vad har en modern konfirmandlärobok med Luther att göra?

  Som reformator ställdes Luther inför uppgiften att skapa nytt på kyrkolivets olika områden: bibeltolkning, psalmdiktning, gudstjänstliv, kyrkomusik, undervisning. Hans initiativ har haft betydelse långt utöver hans egen tid, men man glömmer lätt bort att mycket av det som sker i kyrkolivet idag har sin utgångspunkt i hans verksamhet på 1500-talet.
  Årsboken Svenskt Gudstjänstliv 2007 presenterar uppsatser som med utgångspunkt i Luthers verksamhet följer utvecklingen fram till idag. Här behandlas uppsatser kring liturgi, hymnologi, kateketik och musik.

  200,00 kr
 59. Hopp : helande handling i en värld av oro och ångest
  Hopp : helande handling i en värld av oro och ångest
  Beskrivning
  Denna bok är på många sätt en efterföljare till Vänd utåt - en ny strategi för mission och diakoni. Ann Morisy fortsätter att fundera över hur kyrkan kan nå människor och leda dem till tro i en tid av oro och förvirring. Hon fokuserar på den motivationsstärkande kraft som evangeliet kan generera i människor. Där evangeliet inte bara blir bekräftande och informerande ord om frälsningen, utan också genomsyrar vardagslivets små och stora handlingar, skapas nytt hopp mitt i oron och hopplösheten.

  Ann Morisy visar hur evangeliet förmår bryta igenom en hopplöshetens kultur och skapa rum för nytt livsmod och förväntan på framtiden. Det är evangeliets befriande makt, bevisat i vardagliga handlingar mer än genom proklamerandet av trossanningar, som är Ann Morisys ärende. Genom sitt sätt att leva visar Jesus oss hur vi skall leva och handla. Kanske kunde man önskat sig mer direkta hänvisningar till kyrkans sakrament -det testamente som Jesus efterlämnade var ju faktiskt en handling: »Gör detta till min åminnelse!« - en handling som kyrkan alltigenom historien har utfört och fortfarande utför varje dag, en handling som ständigt väcker nytt hopp och som tillsammans med proklamationen av evangeliet utgör kärnan i den kristna tron.

  Boken väcker frågor att fundera över och erbjuder tanketrådar att nysta vidare på för den som arbetar med mission, evangelisation och diakoni. Genom exempel från såväl sociologi, modern processteologi som terapeutiska insikter pekar Ann Morisy på en framtidsväg för kyrkan: att påminna om hoppet - det hopp som för den kristne är förbundet med frälsningen i Kristus, och som frigör där livet och heligheten bejakas

  • Köp 3 för 108,00 kr/st
  • Köp 10 för 102,00 kr/st
 60. Hungerns väg : om Gud, kyrka och mångfald
  Hungerns väg : om Gud, kyrka och mångfald
  Beskrivning
  Om förhållandet mellan hur man som kristen förstår Gud och förkroppsligar sin tro.Hur skall man förstå en Gud som tagit gestalt i Jesus Kristus men som fortfarande andas bortom våra definitioner? Hur skall den kristna kyrkan gestalta sitt budskap på 2000-talet? Vilka utmaningar ställer postmodernismen och det pluralistiska samhället teologin inför?
  100,00 kr
 61. Ikoniska kartor : att göra teologi i kyrkans vardag
  Ikoniska kartor : att göra teologi i kyrkans vardag
  Beskrivning
  Hur kan vi undvika att teologi blir något abstrakt? Något som bedrivs i ett isolerat rum utan förankring i den lokala församlingens liv och verksamhet?

  Jonas Ideström utforskar i den här boken en förståelse av vad teologi kan vara: nämligen något som skapas och uppstår i församlingens vardag, i församlingens konkreta erfarenheter.

  Boken är dels grundad i Ideströms egen forskning - med berättelser och exempel från församlingar i olika delar av Sverige - dels hos andra forskare, däribland den franske antropologen och sociologen Bruno Latour.

  Med inspiration från Latour och andra tänkare prövar Jonas Ideström i den här boken om vi kan förstå och använda bibliska berättelser som en sorts "ikoniska kartor" som kan hjälpa oss "urskilja Guds försonande närvaro i vardagliga situationer och skeenden".

  Med andra ord: en bok om att ”göra teologi” – mitt i församlingen!

  Boken är en del av Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

  • Köp 3 för 331,50 kr/st
 62. Inte utan korset
  Inte utan korset
  Beskrivning
  Att Jesus dog en plågsam död på korset, vad betyder det för oss idag? Var det verkligen nödvändigt för Jesus att dö på korset? Kunde inte Gud bara förlåta oss våra synder utan någon korsfästelse?
  Dessa och andra liknande frågor vill Stefan Swärd besvara i denna bok. Boken går grundligt igenom områden som synden och ondskan, korsets centrala betydelse för människans frälsning, rättfärdiggörelsen, försoningen och vad det nya förbundet i Jesu blod innebär.
  Boken betonar också vikten av att ha Bibeln som grund när man söker svar på dessa frågor, går översiktligt igenom de olika försoningsläror som framkommit under århundradena, och belyser dessas styrkor och svagheter. Stefan Swärd analyserar och bemöter avslutningsvis en del av de strömningar, ofta liberalteologiska, som finns i dagens kristenhet i västvärlden och som vill frånta korset dess kraft.

  Stefan Swärd är filosofie doktor i statskunskap, pastor i församlingsnätverket Elim samt ordförande för bl.a. Svenska Evangeliska Alliansen, Ja till Livet och den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet. Han är ledarskribent på tidningen Världen idag och figurerar i TV, radio och dagspress i rollen som kristen opinionsbildare

  85,00 kr
 63. Islossningen : Peter Lorenz Sellergrens teologi och hans själavård - En berättelse och ett mönster
  Islossningen : Peter Lorenz Sellergrens teologi och hans själavård - En berättelse och ett mönster
  Beskrivning
  Långfredagen 1814 inträffade en sensation i Växjö. Stiftets mest begåvade, mest försupne och mest liberale präst predikade i domkyrkan, och hans predikan var en skakande uppgörelse med allt man tidigare hade sett hos honom. Inte nog med det, när han kom tillbaka till sin församling bröt han med hela det eleganta umgängesliv på herrgårdarna som var en självklarhet bland tidens präster.
  Prästen hette Peter Lorenz Sellergren. Hans församling var Hälleberga, nära nuvarande Nybro. Under Sellergrens tid blev Hälleberga en vallfartsort för stora skaror som sökte sig dit för att få del av Sellergrens förkunnelse. En av hans många adjunkter var Jonas Sandell, far till sångförfattarinnan Lina Sandell. I hennes sånger har Sellergrens själavård nått ut över hela världen. Islossningen sätter in Sellergrens gärning i ett stort, europeiskt sammanhang. Det klarnar att Sellergrens förkunnelse och själavård präglats av den evangeliska ortodoxi som han först mötte i katekesen. Hans teologi är själavård, hans själavård är teologi. Han förstod och kunde förklara Guds olika sätt att vara mot människor i olika situationer. Han visste hur en levande tro på Jesus kommer till, mognar och växer. Därmed har Sellergren förblivande insikter att ge vår egen tid.
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 64. Jesus och de första kristna
  Jesus och de första kristna
  Beskrivning
  Femton ledande bibelvetare och specialister presenterar här den senaste forskningen om Nya testamentet, om texternas tillkomst, innehåll och tolkning.
  Boken kombinerar en övergripande presentation av det historiska materialet med åskådliga exempel på hur olika tolkningsmetoder används inom forskningen. Detta är unikt inte bara i Skandinavien, utan även i jämförelse med befintliga utländska introduktionsböcker.
  Boken är uppdelad i sex kapitel: Inbjudandet till studiet av Nya testamentet, Den historiska miljön, De nytestamentliga texterna, Exempel på olika läsningar av valda texter, Den historiske Jesus, Kristendomen växer fram.
  Redaktörer är Dieter Mitternacht och Anders Runesson, TD och lärare i Lund respektive Hamilton, Ontario, Canada.
  475,00 kr
 65. Jesus och hans tillkommelse
  Jesus och hans tillkommelse
  Beskrivning
  Frågor om fred och miljö är högt prioriterade bland människor i dag. Finns svaren och hoppet för mänskligheten i dessa frågor? Det kristna budskapet säger att hoppet finns hos Gud. Genom Jesu återkomst skall hoppets Gud fullfölja alla sina löften och infria alla profetiska utsagor som gäller den yttersta tiden och Jesu tillkommelse.

  I tider av väckelse har alltid frågan om Jesu andra tillkommelse aktualiserats och fått utrymme. I dag är det annorlunda. I de flesta frikyrkoförsamlingar är sanningen om Jesu tillkommelse inte ett prioriterat ämne. Varför platsar inte ämnet i våra välregisserade gudstjänster? Kan det ha med tidsandan att göra? Eller lider vi brist på andlig överlåtelse? Kanske har vi somnat och därmed förlorat den skärpa och vaksamhet som Jesus gång på gång efterlyste när han talade om den sista tiden?

  Sanningen om Jesu tillkommelse är ett huvudtema i Bibeln. Owe Lindeskär visar på de tidstecken som Jesus menade skulle komma. Han presenterar dessutom nycklarna till att förstå och tolka texterna i Uppenbarelseboken som annars blir obegripliga.

  Owe Lindeskär har tjänat som pastor och predikant i flera församlingar inom den svenska Pingströrelsen, bland annat som pastor och församlingsföreståndare i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.Owe Lindeskär besöker regelbundet församlingar i Sverige samt predikar i kampanjer, konferenser och seminarier i ett antal länder. Han har skrivit flera böcker och gett ut över hundra cd-titlar med undervisning i olika bibliska ämnen.
  125,00 kr
 66. Judarna framtidens folk
  Judarna framtidens folk
  Beskrivning
  Mer än någonsin är det viktigt att förstå Guds handlande med sitt egendomsfolk - judarna. Denna bok är skriven för att på ett enkelt och kortfattat sätt klargöra grundläggande fakta, som gör det lättare att förstå Guds handlande med sitt egendomsfolk och Israel.
  50,00 kr
 67. Kallad till präst eller pastor : i en tid av religiös förändring
  Kallad till präst eller pastor : i en tid av religiös förändring
  Beskrivning
  Är begreppet kallelse relevant idag för präst- och pastors- kandidater när de beskriver vad som ligger till grund för deras livsval? Hur ser de på sin identitet? Hur beskriver de sitt kommande uppdrag som präst eller pastor?

  Vi lever i en tid av stor religiös förändring. Det betyder bland annat att institutionell religion som Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan inte längre har tolkningsföreträde när det gäller hur tro kommer till uttryck. Det är i detta sammanhang som författarna till denna bok undersöker kallelse begreppets uttryck och giltighet.

  Här undersöks och fördjupas förståelsen av hur blivande präster och pastorer idag beskriver sin kallelse, identitet och kommande uppgift. Studien bygger på intervjuer och på en enkät.

  Författarna Caroline Klintborg och Anneli Winell är forskare inom religionsbeteendevetenskap och har stor erfarenhet av utbildning av blivande präster och pastorer.

  Studien bidrar till en djupare förståelse av detta äventyr. Karin Wiborn Biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan

  Vår kyrka behöver samtala om detta! Eva Nordung-Byström Biskop i Svenska kyrkan, Härnösands stift

  TRO & LIV SKRIFTSERIE är en bokserie på Enskilda Högskolan Stockholm med inriktning mot teologiska samtidsstudier.

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 68. Kamp med förnuftet : rysk kritik av västerländsk rationalism
  Kamp med förnuftet : rysk kritik av västerländsk rationalism
  • Köp 3 för 283,50 kr/st
  • Köp 10 för 267,75 kr/st
 69. Kärlekens cirkel : 101 bibelbetraktelser
  Kärlekens cirkel : 101 bibelbetraktelser
  Beskrivning
  Hans Urs von Balthasar (19051988) anses som en av 1900-talets främsta katolska teologer. Hans teologiska tänkande ansågs av många kontroversiellt, men kyrkans förtroende för honom förblev obrutet.
  von Balthasars litterära kvarlåtenskap är mycket omfattande med genomträngande teologiska analyser men också med vida utblickar över samtidens kultur. Denna bok med bibelmeditationer, den sista han skrev, är den kanske mest lättillgängliga för den vanlige läsaren.
  • Köp 3 för 234,00 kr/st
  • Köp 10 för 221,00 kr/st
 70. Keryx nr 1, 2013
  Keryx nr 1, 2013
  Beskrivning
  Ulf Ekman, Karl-Henrik Wallerstein, Ray Baker m.fl. . En tidskrift om teologi och andligt liv. Nr 3 2013
  . Innehåll: Ledare - Ulf Ekman
  Artiklar:
  Spelar kyrkosyn någon roll? - Ulf Ekman
  Att läsa skriften med Israels ögon - Syster Sofie
  En kritisk undersökning av bibelkritiken mot Gamla Testamentet - Karl-Henrik Wallerstein
  Skönhetens avbild - Karolina Maria Schauman
  Att känna på en elefant: John Hicks religiösa pluralism - Ray Baker
  • Köp 3 för 117,00 kr/st
  • Köp 10 för 110,51 kr/st
  • Köp 25 för 104,00 kr/st
 71. KNT Jakobsbrevet
  KNT Jakobsbrevet
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  395,00 kr
 72. Kolosserbrevet
  Kolosserbrevet
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentar­serie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltexten kommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utlägg­ning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse för förståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att för­stå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen dras trådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna.
  295,00 kr
 73. Korsets teologi : fyra texter av Martin Luther
  Korsets teologi : fyra texter av Martin Luther
  Beskrivning
  I Luthers teologi, liksom i Bibeln, möter vi motsatser som liv och död, gott och ont, barmhärtighet och vrede, liksom det som är fördolt och uppenbart i beskrivningen av Guds frälsande handlande. Begreppet ”korsets teologi” fångar för Luther upp den bakomliggande enheten i Guds handlande. I fyra nyöversatta texter av helt olika karaktär får du möta Luther när han skriver om detta centrala tema. Korsets teologi är den första boken i en serie skrifter där Martin Luther själv får komma till tals. Luthers betydelse för kyrka och samhälle i framförallt norra Europa kan knappast överskattas. Genom denna bokserie vill vi göra fler skrifter av honom tillgängliga för nutida svenskspråkiga läsare. Främst handlar det om skrifter som inte finns på svenska sedan tidigare, vilket kan bidra till att bredda och nyansera bilden av Luther som teolog och reformator. Även en del luthertexter som redan finns på svenska kommer att ingå i moderniserad form.
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 74. Krigen i Gamla Testamentet : ett försök att förstå
  Krigen i Gamla Testamentet : ett försök att förstå
  Beskrivning
  Kan man verkligen lita på Gamla testamentet? Frågan har på senare tid blivit allt mer aktuell. Särskilt brännande blir den i relation till Gamla testamentets skildringar av krig i Guds namn. Innebär inte dessa att Bibeln måste vara moraliskt korrupt? Vilka blir konsekvenserna om vi i dag tar sådana bibeltexter som handlar om krig, våld och dom på allvar?

  I denna bok, som är en reviderad och utökad nyutgåva, får vi följa Edsinger i närkamp med dessa frågor. I den första delen presenterar han vad GT har att säga om krig i Guds namn. I den andra delen diskuterar han de frågor som detta väcker hos en modern bibelläsare. Som avslutning behandlas den yttersta domen och Jesu återkomst.

  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
  • Köp 25 för 160,00 kr/st
 75. Kristi lag, naturlig lag och antinomism
  Kristi lag, naturlig lag och antinomism
  Beskrivning
  Vad ska vi tänka om Guds bud och lag? Boken tecknar den glädjefyllda väg som går mellan å ena sidan en tung lagiskhet och å andra sidan en lössläppt laglöshet. Samtidigt med djup teologisk kunskap ges andlig vägledning.Rune Söderlund är docent vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, där han tjänstgjorde som universitetslektor 1987-2011.
  135,00 kr
 76. Kristna tolkningar av gamla testamentet
  Kristna tolkningar av gamla testamentet
  Beskrivning
  Kristna tolkningar av Gamla testamentet: bidrag från en Lundakonferens om kristen tolkning av Gamla testamentet, Stiftsgården Åkersberg, Höör, den 26-27 april 1996, redigerade av Birger Olsson
  100,00 kr
 77. Kristusmysteriet : Liv genom död
  Kristusmysteriet : Liv genom död
  Beskrivning
  Trots att lärjungarna hade förnekat och övergett den Korsfäste kom de till insikt om att denne Jesus offrat sig för att världen skall leva. Genom att läsa skrifterna och bryta brödet förstod de att döden har förvandlats till liv och mörkret till ljus, och att ordet har blivit kött. Med början i passionshistorien undersöker John Behr i Kristusmysteriet hur vi kan rannsaka skrifterna för att möta Kristus; i detta möte slås vi av insikten att det är för detta vi är skapade – vilket öppnar nya perspektiv på skapelsen, fallet, synden och frälsnings- historien. Han förklarar också hur Kristus föds i dem som föds på nytt i kyrkan, »Jungfrumodern«; därigenom blir vi sanna män- niskor, skapade efter Kristi bild – inkarnationen fortsätter när vi ärar Gud med vår kropp.

  Genom att återvända till den tidiga kyrkans egna sätt att bedriva teologi vill John Behr hjälpa läsaren att närma sig Kristi mysterium på samma sätt som de första kristna. Kristusmysteriet innehåller en dynamisk vision av den kristna teologin som vill utmana och förvandla sättet på vilket teologi bedrivs i dag. Boken erbjuder lösningar på många av problemen som finns med de senaste århundradenas bibelteologi.

  John Behr är professor i patristik vid St Vladimir’s Theological Seminary i New York.

  205,00 kr
 78. Kvällstidningsteologi : 2010-2020 - från populism till pandemi
  Kvällstidningsteologi : 2010-2020 - från populism till pandemi
  Beskrivning
  2010-talet inleddes med populismens genombrott och slutade med en världsvid pandemi. Däremellan präglades detta dramatiska decennium av terrorism, streaming-tv, Greta Thunberg, flyktingkatastrofer, Facebook, Zlatan Ibrahimovic, religionens återkomst, Donald Trump, Metoo och Black Lives Matter-demonstrationer.

  Joel Halldorf har kommenterat allt detta genom en rad uppmärksammade krönikor, ledartexter och kulturartiklar. Genom sina texter i bland annat Expressen lyfter han teologins och religionens betydelse för att förstå vår samtid. Han skapar engagemang och debatt, såväl inom kyrkan som i samhället i stort.

  I boken Kvällstidningsteologi finns hans främsta och mest inflytelserika texter från detta omvälvande decennium. Här får vi en teologs blick på politik, kultur och dramatiska världshändelser men Halldorf ställer också frågan vad religion, kristen tro och kyrkan har för plats i allt detta.

  Boken är en högaktuell samtidshistoria som ger läsaren chansen att återuppleva och försöka förstå tiotalet. Med Halldorf som guide riktas uppmärksamheten inte bara mot de dramatiska händelserna, utan också mot de andliga och existentiella underströmmar som format vår tid.

  Joel Halldorf (f. 1980) är docent i kyrkohistoria och verksam vid Enskilda Högskolan Stockholm. Han medverkar regelbundet i tidningarna Expressen, Dagen, Axess och Fokus och har även medverkat i en rad tv- och radioprogram. Hans forskning handlar om religionen i det moderna samhället och han är författare till en rad böcker på detta tema senast Gud: Jakten och Gud: Återkomsten.

  Joel Halldorf är en av Sveriges viktigaste intellektuella. Med absolut gehör för sin samtid blottlägger han liberalismens och sekularismens smärtpunkter.

  Karin Olsson, kulturchef Expressen, om Gud: Återkomsten

  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
 79. Kyrka i nytt landskap : en studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan
  Kyrka i nytt landskap : en studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan
  Beskrivning
  Den här boken är ett angeläget och konstruktivt bidrag till en helt nödvändig reflektion och teologisk bearbetning av vad som är Svenska kyrkans identitet, roll och uppgift i en ny tid. Svenska kyrkan är kyrka i nytt landskap. Ett fritt trossamfund i ett Sverige som på allvar blivit mångkulturellt och mångreligiöst, och där kyrkotillhörigheten på en generation sjunkit från nio av tio invånare till under sex av tio. Runt om i kyrkor och församlingshem pågår ett omfattande och mångfacetterat arbete. Detta församlingsliv är alltför ofta en underskattad eller helt bortglömd källa till teologi. Därför är bokens utgångspunkt att ta vara på och lyssna till den teologi som konkret tar form, skapas och levs fram mitt i svenskkyrkligt församlingsliv den levda teologin. Fokus för studien är levd ecklesiologi, det vill säga de teologiska föreställningar av vad kyrkan är och bör vara, som på många sätt gestaltas i de församlingar som studerats. Genom fältstudier och analys av ett omfattande empiriskt material identifieras och diskuteras ett antal centrala aspekter av ecklesiologi som svenskkyrklig teologi hittills inte uppmärksammat tillräckligt.
  250,00 kr
 80. Kyrkan och dopet idag : om dop i 2010-talet
  Kyrkan och dopet idag : om dop i 2010-talet
  Beskrivning
  Kyrkan och dopet idag handlar om dop i 2010-talet. Dopets plats i arbetet med att bygga församling var fokus för tre studiedagar som Växjö stift genomförde 2011–2012. De anlade olika aspekter på frågorna om dopteologi och doppraxis. Genom att ge ut detta material i samlat skick vill Kyrkan och dopet idag vara till hjälp för fortsatt reflektion i Svenska kyrkans församlingar och kontrakt. Boken riktar sig inte bara till präster, diakoner och pedagoger utan lika mycket till förtroendevalda och kyrkfolk.

  Författare: Lena Andersson, Marcel Salinder, Margareta Melin, Kjell Petersson, Anna Karin Hammar, Mikael Löwegren, Biskop Jan-Olof Johansson, Christopher Meakin och Ola Isacsson

  • Köp 3 för 184,50 kr/st
  • Köp 10 för 174,25 kr/st
 81. Kyrkan på torget : offentlig teologi i en postsekulär tid
  Kyrkan på torget : offentlig teologi i en postsekulär tid
  Beskrivning
  De senaste åren har kyrkan och teologin gått från att vara enskilda personers privata angelägenhet till att alltmer bli en del av samtalet i det offentliga rummet.
  I en sådan tid blir en kristen röst ett viktigt perspektiv bland andra. Denna utveckling öppnar för kyrkans återkomst: hon kan åter ta plats på torget.

  I Kyrkan på torget har teologen Joel Halldorf samlat mer än femtio av sina texter som under tio års tid publicerats i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Världen idag, Sändaren och Dagen.

  Det är utmanande texter som argumenterar för en kyrka som vågar vara politisk. Med folkbildarens entusiasm gör han sitt bästa för motverka sekulariseringens religiösa analfabetism.

  Texterna är uppdelade i tre delar – politik, kultur och kyrkan – och spänner över så vitt skilda ämnen som antisemitism, integration, moraliskt ledarskap, vegetarianism, påven, Hungerspelen, Mad Men, samvetsfrihet, Daesh (IS), diakonalt ungdomsarbete och Zlatan

  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
 82. Kyrkans framtid: Teologiska reflexioner III
  Kyrkans framtid: Teologiska reflexioner III
  Beskrivning
  Kristna kyrkor och samfund befinner sig i kris. Så har det alltid varit och så kommer det att förbli när det kristna budskapet förs vidare i en tid som oupphörligt förändras. Tro och efterföljelse måste gestaltas på nytt av varje generation, och den kris som så många beklagar hör alltså till den kristna trons sanna väsen.
  .Vari består vår särskilda kris i dag? Hur tolkar vi vår tro och vår tid? Vilka mönster använder vi för att gestalta kristen tro i våra liv? Vilka är våra möjligheter och begränsningar?

  Efter framgångarna med Guds närvaro, Gudstro och Kärlekens teologi återkommer Werner G. Jeanrond nu med Kyrkans framtid där han i tolv kapitel diskuterar hur evangeliet ska kunna tolkas och gestaltas i en ny tid. I fokus för hans reflexion står kärleken: Guds kärlek och den mänskliga kärlekens potential. Werner G. Jeanrond var tidigare verksam som professor i systematisk teologi vid Lunds universitet och därefter vid University of Glasgow. I dag arbetar han som Master of St Benet.s Hall, University of Oxford.

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
  • Köp 25 för 180,00 kr/st
 83. Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan
  Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan
  Beskrivning
  Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan består av fyra delar: • Ett inledande avsnitt med texter som beskriver gudstjänst • Skildring av de fyra gudstjänstflödena • Fördjupande texter om att fira gudstjänst • Ordningar för gudstjänster Susanne Rodmar, ordförande kyrkostyrelsen och Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan skriver i inledningen att Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan ska ses som en resurs som binder samman tidigare och samtida kristna traditioner och inspirerar till förnyelse, variation och växt. Inbunden i ett vackert blått klotband med Equmeniakyrkans kors i silverprägling på omslaget. Kyrkohandboken har 5 märkband i Equmeniakyrkans egna färger, mörkröd, lila, röd, blå och gul. Format: 145 x 205 mm.
  550,00 kr
 84. Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på meänkieli
  Kyrkohandbok för Svenska kyrkan på meänkieli
  Beskrivning
  Del 1 och Musikvolym i urval. Ruottin kirkkon kirkko Käsikirja osai ja musikkikokeolma valittuja meänkielisiä osia. Kyrkohandbok del 1 innehåller ordningen för gudstjänstfirande i Svenska kyrkan på meänkieli samt ordningar för de kyrkliga handlingarna. Antagen för Svenska kyrkan av 2019 års kyrkomöte.

  Inbunden, rött klot, guldprägling, 6 märkband, format: 140 x 200 mm

  535,00 kr
 85. Kyrkoherdeuppdraget : Ett möjligt, meningsfullt och hållbart uppdrag?
  Kyrkoherdeuppdraget : Ett möjligt, meningsfullt och hållbart uppdrag?
  Beskrivning
  Är det ett omöjligt uppdrag att vara kyrkoherde i Svenska kyrkan?

  Kyrkoherden ska ansvara för den dagliga verksamheten och medarbetarna som driver den. Kyrkoherden är ledamot i kyrkorådet, som samtidigt är hens arbetsgivare. Kyrkoherden ska vara organisatorisk ledare för sin mångfacetterade personalgrupp och andlig herde för sin församling. Allt detta i en organisation som står inför stora utmaningar, i ett samhälle som alltmer sällan talar om tro.

  Rapporter om sjukskrivningar och konflikter dominerar ofta debatten. Och det finns lägen då man verkligen måste kliva av och värna om den egna hälsan. Men författarna till denna bok ville erbjuda ett annat narrativ: att det är möjligt och meningsfullt att vara kyrkoherde – på ett hållbart sätt.

  De bad tretton kyrkoherdar att skriva sina personliga berättelser. Varje kyrkoherde har formulerat tre nyckelfaktorer som varit avgörande för dem i sin roll. Biskop Åsa Nyström, med lång erfarenhet av att utbilda kyrkoherdar, reflekterar därefter kring de personliga berättelserna. Boken Kyrkoherdeuppdraget – ett möjligt, meningsfullt och hållbart uppdrag presenterar också några specialskrivna texter: bibelstudium kring herdeskapet, kyrkoherdeuppdraget i ett historiskt sammanhang, vikten att vårda sig själv och hitta andrum i en hektisk tillvaro. Boken erbjuder också reflektioner kring entreprenörskap och om relationen mellan kyrkoherde och kyrkoråd.

  Bokens redaktörer Peter Andreasson och Maria Åkerström är kyrkoherdar med lång erfarenhet av organisationsutveckling och ledarskap.

  • Köp 3 för 327,25 kr/st
 86. Liturgi i Svenska kyrkan : i ord och bild från då och nu
  Liturgi i Svenska kyrkan : i ord och bild från då och nu
  Beskrivning
  I den här boken möts olika perspektiv på gudstjänsten i Svenska kyrkan. Bilder av hur det var förr i tiden ställs mot hur det är eller skulle kunna vara på 2000-talet. Teologi och praktik förs samman till en helhet och författarnas egna erfarenheter presenteras som konkreta pastorala förslag. Boken är rikt illustrerad och bidrar till kunskapen om historien och den nutida gudstjänsten. Den är en grundbok om olika former av liturgiskt liv i Svenska kyrkan.
  • Köp 3 för 220,50 kr/st
  • Köp 10 för 208,25 kr/st
 87. Livsmodets språk. Förkunnelse och sakrament i en luthersk teologi
  Livsmodets språk. Förkunnelse och sakrament i en luthersk teologi
  Beskrivning
  Kristen tro är tilliten till att livsmodets förutsättning finns i tilltalets ord, i dopets vatten och i måltidens brutna bröd. I kyrkans tradition blir på så sätt livsmodets förutsättning påtagligt närvarande mitt i våra liv. Detta är en utmaning och ett uppdrag för en evangelisk luthersk kyrka idag.Med hjälp av en teologi om språk, livsförståelse och tradition belyser Henry Cöster innebörden i förkunnelsens levande tal och sakramentens livgivande vatten och delade bröd och vin.
  Förkunnelse och sakrament är ett språk som låter kristen livsförståelse »komma till tals». Kyrkan ger perspektiv på det som är »här och nu», hon visar på alternativ och fördjupar vår förståelse av vad det innebär att vara människa.
  100,00 kr
  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
  • Köp 25 för 180,00 kr/st
 88. Människa och kristen idag : skapelseteologiska perspektiv på samtiden
  Människa och kristen idag : skapelseteologiska perspektiv på samtiden
  Beskrivning
  Människa och kristen idag – skapelseteologiska perspektiv på samtiden är en ansats till att ta vidare ett lutherskt teologiskt arv som präglat den nordiska kyrkliga och samhälleliga kontexten under 1900-talet och in på 2000-talet. Syftet med boken är inte att återupprepa teologiska tankesystem från en gången tid. Istället sätts arvet från teologer som Wingren, Aulén, Grundtvig och Lögstrup i dialog med samtidens brännande frågor.

  De medverkande författarna bidrar med konstruktiv teologisk reflektion kring frågeställningar såsom klimat, eskatologi, kyrkosyn, antropologi, digitalisering, kristen växt, tro och politik, profetisk predikan för att nämna några exempel. Gemensamt för samtliga bidrag är att de utgår från ett skapelseorienterat synsätt på teologin med ett universellt perspektiv på människan som fokuserar på det som är gemensamt för alla människor och livet i skapelsen.

  Boken är en del av serien Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

  • Köp 3 för 310,25 kr/st
 89. Människa och mer : Jesus i forskningens ljus
  Människa och mer : Jesus i forskningens ljus
  Beskrivning
  Varje tid och kultur har sina mönster för familjeliv, samtal, måltider och sociala relationer. I Jesu värld var konversationen en fäktkonst, där det gällde att ha ordet i sin makt och kunna ge svar på tal. Familjens heder var högprioriterad, respektlinjerna annorlunda än idag. Hur förhöll sig Jesus till familjen, begreppet heder och skam och till sin kultur?Med hjälp av kulturantropologiska perspektiv beskrivs några av de sociala strukturer i dåtidens Palestina och hur Jesus relaterade till dem.
  150,00 kr
 90. Mer lik Gud . Teologi i antropocen
  Mer lik Gud . Teologi i antropocen
  Beskrivning
  ”Åke Jonsson bidrar med teologi för vår tid – en tid av oro och omställning. Han uppmuntrar oss att ställa om blicken så att vi ser de möjligheter som väntar när människan får vara Guds medskapare.” – Petra Carlsson, docent vid Enskilda Högskolan, Stockholm

  Vi lever i en tid när människans påverkan på jorden är större än någonsin. Det märks genom klimatförändringar och rubbade ekosystem.

  • Köp 3 för 216,00 kr/st
  • Köp 10 för 204,00 kr/st
 91. Midnattstid : var vaken i ändens tid!
  Midnattstid : var vaken i ändens tid!
  Beskrivning
  Jesus undervisade mycket klart och tydligt att vid tiden för Hans tillkommelse skall en andlig sömnaktighet drabba hans folk. Vi är där nu! Inget kan därför vara mer angeläget än att denna sömnaktighet avslöjas och att vi vaknar upp över att vi nu har det tillstånd som Jesus förutsade. Jesus gav oss budskapet för att vi skall vara andligt vakna när han kommer. Ta del av denna boks högaktuella budskap som ger oss mycket kraftiga signaler om att det nu är hög tid att: Vakna upp innan det är för sent!
  75,00 kr
View as Tabell Lista

Artiklar 1-100 av 138

Page
per sida
Fallande ordning

Måndag 10-19

Tisdag- Fredag 10-17

 

Samt v 23 2024 Är butiken öppen följande tider:

3-4/6: 10-17

5/6: 10-14

7/6: 17-17


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå