Muttos : Muddus nationalpark - obändig mångfald, kulturarv och skogshistoria

Boken är en berättelse om skönhet, naturvetenskap och kulturarv i Muddus nationalpark som är en del av världsarvet Laponia. Den handlar dels om hur det ser ut idag och dels om en tidsresa i hur skogar, myrar och sjöar såg ut och fungerade i det nordliga barrskogsbältet innan människan storskaligt började använda skog, malm och vattenkraft. En resa med nedslag i ekosystemen i en tidvis dramatisk utveckling sedan senaste istiden för 8000 år sedan.
Berättelsen om dagens Muddus handlar om träd i alla åldrar, några bland de äldsta kända i Sverige och om växter och djur som trivs i nordliga barrskogar och som finns i sina naturliga miljöer. Vissa av dem är hotade på nationell basis men har en fristad i Muddus. I det urlandskapet ser man idag också många spår av naturliga störningar som skogsbrand, stormfällning och insektsangrepp. De är en del av en naturlig dynamik och läsaren guidas i hur störningar skapar föryngring och utveckling i ekosystem. Boken berättar även om den samiska kulturen och renskötseln i området och visar på nutida spår av hur människan tidigt i mindre omfattning nyttjat Muddus resurser för jakt, virkesfångst och till och med bosättning och odling. En kultur som ökar gammelskogens värden. Bokens bärande tråd är att levandegöra den forskning som bedrivits i området de senaste 80 åren. Forskning utförd i långa tidsserier som belyser naturliga skogars struktur och dynamik. Resultat som visar hur växt- och djursamhällen omformas över tiden, hur arter dör och förnyas som svar på miljöns förändringar. Om hur gammelskogar som Muddus nationalpark utgör unika referensobjekt för forskning i ekologi, biologisk mångfald men också arkeologi. Boken diskuterar också hur forskningsresultat kan ge nya insikter i hållbar förvaltning av ekosystem. Det hela illustreras med ett stort antal fotografier från olika epoker och av olika fotografer, bland annat Nic Kruys /Naturfotograferna
I lager
Mer information
Förlag Votum & Gullers Förlag
Bredd 245
Höjd 273
Rygg 24
Omfång (sidor) 159
Mediatyp Bok
Bandtyp Inbunden
Utg.datum 20140613
Upplagenr 1
PLU 9789187283352
ISBN 87283352
Vikt (g) 1130.0000
Lagerstatus Finns i lager
330,00 kr

Juli, Öppet Måndag till Fredag 10.00 - 17.00

Lördag och söndag stängt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå