View as Tabell Lista

Artiklar 301-400 av 484

per sida
Fallande ordning
 1. Med alla levande varelser : hopp och motstånd i klimatkrisens skugga
  Med alla levande varelser : hopp och motstånd i klimatkrisens skugga
  Beskrivning
  Detta är en bok för dig som vill leva med hopp i klimatkrisens tid. Hoppet säger inte att allt ordnar sig, men att det finns ljus någonstans och att vi får gå åt det hållet.

  Genom historien har den kristna tron uppmuntrat människor att se Guds närvaro i naturen och att förhålla sig till jorden på ett respektfullt sätt. Bibeln rymmer en vision om allt levandes helighet och hela skapelsens frälsning. Den visionen behöver vi återupptäcka. Tillsammans med alla levande varelser får vi vara del av den stora motståndsrörelsen mot förödelsen.

  Med alla levande varelser inleds med en ekologisk läsning av Bibeln med fokus på människans relation till naturen och Guds skapelse. Sedan följer förslag på praktiker som öppnar upp våra hjärtan för en livets och livsglädjens andlighet. Den avslutande delen är en bönbok för daglig bön i gemenskap med hela skapelsen. Bönen ger oss uthållighet att leva i hopp och motstånd i klimatkrisens skugga.

  Fredrik Ivarsson är exeget och kyrkoherde i Varberg. Annika Spalde är diakon och pilgrimsvandrare till klimatmötet i Glasgow.

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 2. Med bävan och förundran : angelägna texter från mitt liv
  Med bävan och förundran : angelägna texter från mitt liv
  Beskrivning
  Varför ställa samman texter och tal från ett liv som snart är över? Kanske för att få en överblick som annars inte vore möjlig. Den kan ha sitt värde för de närmaste. Så tänkte morfar eller farfar. För Sigfrid Deminger har arbetet med denna bok också gett en möjlighet till förnyad prövning av det som varit. Att bättre förstå vad som hände och bli bättre rustad för det som kommer. Och att våga ställa frågan om mina ja och mina nej står sig. Varje tema i boken anknyter till ett av de uppdrag som författaren haft som rektor, pastor, politiker och rådgivare i biståndsarbete.

  Därför handlar boken om teologisk utbildning, frikyrklighetens utmaningar, tro på politiken och ansvaret vi har för varandra. I slutet av varje tema finns läsarinlägg från personer som nu är verksamma inom i kyrka och samhälle. Här finns inlägg av Joel Halldorf, Sara Lindblom, Roland Spjuth, Lennart Bondesson och Åsa Molin.

  Att ställa sig inför tanken att livet har en mening, stämmer Deminger till både förundran och bävan. Det förunderliga kan vara att ana samband utöver vad som går att överblicka. Att känna igen mönster. Bävan känner han inför att inte komma undan en inre röst och att rent av bli ett redskap. Till det äventyren inbjuder boken läsaren.

  Sigfrid Deminger (f. 1938) tidigare rektor för Örebro Teologiska Högskola, pastor i Betlehemskyrkan i Göteborg och senior adviser på biståndsmyndigheten Sida. Han blev teol. doktor 1985 på en avhandling om Stanley Jones. År 2012 blev han mycket uppmärksammad för en debattartikel i Dagen där han menade att frikyrkorna som kraft har upphört.

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 3. Med Gud i verkligheten - bortom klyschor och fromma fasader
  Med Gud i verkligheten - bortom klyschor och fromma fasader
  Beskrivning
  Många kyrkor är bra på att nå ungdomar. Få kyrkor är bra på att vägleda ungdomar till en vuxen gudsrelation. Det händer något i glappet mellan ung och vuxen, där många vänder Gud ryggen – för de har aldrig fått hjälp att relatera Gud till sina egna liv. Christoffers bok går rakt in i det glappet. Hans vägledning bottnar i en egen erfarenhet av att ha låtit det gudomliga och det mänskliga mötas och samtala. Därför är han en trovärdig samtalspartner i en fas i livet där alltför många lämnas ensamma. Författaren Magnus Malm skriver följande om boken:
  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
 4. Med Gud och hans vänskap : på spaning efter kyrkan i praktiken, historien och framtiden
  Med Gud och hans vänskap : på spaning efter kyrkan i praktiken, historien och framtiden
  Beskrivning
  Vad är det att vara kyrka i ett epokskifte? De senaste åren har klimatförändringar, digitalisering, växande ekonomiska klyftor och hyperindividualism skapat ett landskap som kyrkorna behöver orientera sig i. Vad innebär detta för predikan, diakoni, kyrkligt förnyelsearbete och bibelläsning? Det är frågor som berörs i den här boken, där svenska teologer från olika traditioner och generationer spanar efter kyrkan i praktiken, historien och framtiden.

  Reflektionen sker i dialog med Sune Fahlgren - lärare, författare, mångårig redaktör på Libris och en av de främsta frikyrkliga teologerna i vår tid.

  • Köp 3 för 220,50 kr/st
  • Köp 10 för 208,25 kr/st
 5. Med kamera om halsen : Sven Gillsäter, naturfotograf och världsresenär på 1900-talet
  Med kamera om halsen : Sven Gillsäter, naturfotograf och världsresenär på 1900-talet
  Beskrivning
  I år skulle Sven Gillsäter ha fyllt 100 år. Med kamera runt halsen är en fascine­rande fotobok som bygger på Svens dagböcker, reseskildringar, fotoböcker och reportage. Tonen är lättsam, eftertänksam, stundtals humoristisk - ungefär så som Sven själv var - och innehåller en stor mängd av Sven Gillsäters fantastiska fotografier.

  Sven Gillsäter var en av Sveriges mest folkkära djur- och naturskildrare un­der mitten av 1900-talet. Med kamera om halsen och dagboken i fickan gjorde han expeditioner till resmål som få i Sverige ens kände till. Han fotograferade komodovaraner i Indonesien, isbjörnar på Svalbard, elefantsköldpaddor på Galápagosöarna och pingviner på Falklandsöarna, och berättade vad han sett genom filmer, TV-program, föreläsningsturnéer, böcker och reportage. Hans filmer sågs av miljoner och böckerna låg på bestsellerlistor. En dåtidens David Attenborough, helt enkelt.

  Sven Gillsäter är också en del av den svenska fotohistorien som en av de tio som bildade gruppen TIO fotografer. Han var en inflytelserik folkbildare ; 1971 var han med och bildade Världsnaturfonden i Sverige och kom att bli en av WWF:s mest framträdande goodwill-ambassadörer.

  • Köp 3 för 319,51 kr/st
  • Köp 10 för 301,75 kr/st
 6. Med stövlarna på jorden och blicken riktad uppåt
  Med stövlarna på jorden och blicken riktad uppåt
  Beskrivning
  Med stövlarna på jorden och blicken riktad uppåt

  Kan man möta Jesus på en Finlandsfärja? Predikar lingon? Vad har en ko att lära oss om Gud? Detta och mycket mer får du läsa om i den här andaktsboken med femtio vardagsnära betraktelser, som passar lika bra för konfirmanderna som på äldreboendet, och det egna nattduksbordet.

  En bok med doft av mylla, där reflektioner kring livet och tron får växa. En bok för vanliga människor, sådana som Jesus mötte när han trampade grusvägarna fram, och sådana som du och jag.

  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
 7. Medarbetare : En historia om organisation och lekfolksuppdrag i Svenska kyrkan.
  Medarbetare : En historia om organisation och lekfolksuppdrag i Svenska kyrkan.
  Beskrivning
  Inom Svenska kyrkan talas idag ofta om vikten av att rekrytera ideella medarbetare. I en tid då de ekonomiska resurserna minskar blir det viktigt att på nytt arbeta med människors engagemang. Vi har vant oss vid att de anställda medarbetarna är många, men hur och varför växte de stora arbetslagen fram?

  Detta är en bok om hur lekmannamedarbetare kom att bli en naturlig del av den församlingsverksamhet som utvecklades under 1900-talet inom Svenska kyrkan. Vilka var det som trädde in som aktiva medarbetare vid sidan av prästerskapet i kyrkoförsamlingarna? Hur förändrades gruppens sammansättning under ett sekel då både kyrka och samhälle omvandlades i grunden?

  I boken Medarbetare får vi följa hur ett aktivt lekfolk alltmer kom att bli bärare av en kyrklig söndagsskola och vardagsverksamhet för barn, ungdomsverksamhet och en församlingsbaserad diakoni. Till en början skedde dessa insatser på ideell basis. Med tiden kom de anställda medarbetarna att bli allt fler. I denna bok beskrivs och analyseras detta förändringsförlopp. Bokens författare argumenterar för att detta förlopp i grunden förändrade Svenska kyrkan som organisation. Svenska kyrkan blev en hybridorganisation där den offentliga sektorns särdrag kom att leva sida vid sida med ”tredje sektorns” kännetecken.

  Boken vänder sig till anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan som vill reflektera över kyrkans rekrytering av ideella medarbetare utifrån ett historiskt perspektiv.

  Erik Sidenvall är stiftslektor i Växjö stift och adjungerad professor i kyrkohistoria vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

  Boken är en del av Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

  • Köp 3 för 323,00 kr/st
 8. Meja och Barca-bollen
  Meja och Barca-bollen
  Beskrivning
  Meja älskar fotboll och har turen att ha världens bästa tränare. Bruno, grannkillen, har nämligen lovat att vara hennes PT.

  En dag visar Bruno stolt upp sin nya fotboll. Han har fått den av sin pappa som aldrig annars ger Bruno presenter. Och nu är det en likadan boll som spelarna i Barcelona har! Men när Meja får testa Brunos nya boll, händer det som inte får hända. Brunos Barca-boll går sönder. Bruno försvinner utan ett ord från fotbollsplanen. Meja vill bara dö. Och dagen som redan är den värsta dagen i Mejas liv, kommer snart att bli värre. Mycket värre.

  Böckerna om Meja och Bruno handlar om så mycket mer än fotboll. Om krångliga familjer, pengar som inte räcker till, och stora känslor. Meja och Barca-bollen tar upp ämnen som utanförskap, skuldkänslor, mod och riktig vänskap.

  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 9. Mellan skymning och mörker : åtta betraktelser om trons utblottelse
  Mellan skymning och mörker : åtta betraktelser om trons utblottelse
  Beskrivning
  Varför hade ingen sagt att man måste förlora den gamla friden för att vinna en ny och verkligare frid? När döden sväljer Jesus förlorar lärjungarna sin tro. Påskaftonen, dagen mellan korset och uppståndelsen, svarar mot en realism som ingen troende undkommer. De dagar när ateismen öppnar sig som en avgrund i den egna själen. Är Gud död? Finns han inte längre? Har jag levt på en illusion?

  Med utgångspunkt i den viljornas kamp som Jesus utkämpar på Olivberget, och som blir inledningen till påskdramat, vill denna bok visa hur tron varken är en idé eller ens enbart en förtröstan. Tron är en hållning som vi låter prägla våra liv. Den hållning av överlåtelse som var hemligheten till Jesu tro. Men på samma gång som människans ja till Gud måste vara hennes eget, kan hon bara ge sitt ja om hon får det som gåva.

  De åtta betraktelserna i Mellan skymning och mörker är fristående och kan med fördel läsas under fastetiden inför påsk. I dem alla rör sig en och samma fråga: Hur får vi vår kärlek att växa? Sagt om boken: "Vad ska vi ta oss till när håller på att förlora hoppet i livet, förlora tron? Peter Halldorf leder oss varsamt in i mörkret, mellan långfredag och påskdag och visar oss att tvivlet kan vara början till en djupare tro. Boken tar oss med på en fascinerande resa där vi följer Jesus väg till korset tillsammans med pålitliga andliga vägledare från den stora kristna traditionen. En bok som kan hjälpa oss att låta tron på Jesus Kristus gå från tanken till hjärtat." Robert Eriksson, Pastor & föreståndare i Betlehemskyrkan, Göteborg

  • Köp 3 för 157,49 kr/st
  • Köp 10 för 148,75 kr/st
 10. Men jag ville ju inte flytta
  Men jag ville ju inte flytta
  Beskrivning
  Allt känns helt fel. Bara för att pappa fick ett nytt jobb blev hela familjen tvungen att flytta från Stockholm till Småland. Ella vill helst bara ligga under en filt och strunta i allt.

  Men så ringer det på dörren. Där utanför står Ellas nya klasskompis Maryam. Hon har också flyttat hit långt bortifrån.

  Den nya vänskapen hjälper Ella att långsamt vänja sig vid livet i Björkhult. Men så kommer ett omskakande besked Maryams familj får inte stanna.

  Men jag ville ju inte flytta är en bok om när saker förändras och om vänskap som hjälper när livet är svårt. Berättelsen lyfter alla barns lika värde och rätt till en trygg vardag oavsett varifrån de kommer. Boken passar för både enskild läsning och högläsning och har ett appendix om FN:s barnkonvention. På Libris förlags hemsida finns möjlighet att ladda ner en lärarhandledning som kan användas exempelvis för lektioner om demokrati och barns rättigheter. Detta är en bok för 9-12 årsåldern.

  Carolina Klintefelt är journalist och redaktör. Men jag ville ju inte flytta! är hennes femte barnbok.

  • Köp 3 för 139,50 kr/st
  • Köp 10 för 131,75 kr/st
 11. Min tid är nu : svek, missbruk och himmelska höjder
  Min tid är nu : svek, missbruk och himmelska höjder
  Beskrivning
  Rasmus Troedsson, folkkär skådespelare som fick sitt stora genombrott efter han fyllt femtio! De allra flesta av oss vet vem hovmästare Bellan Roos i SVTs episka serie Vår tid är nu är.

  Rasmus livsresa är en bokstavlig askungesaga från barnhem till stora gods. Ett liv kantat av tragedier och djupaste smärta en resa från mörker till ljus. Rasmus delar generöst med sig av sina många liv, allt från svek och missbruk till himmelska höjder. Framför allt är det en berättelse om livsmod och hopp, som tar vid där hans uppskattade Sommarprat i P1 häromåret slutade.

  Rasmus Troedsson, uppskattad journalist och föreläsare presenterar sin självbiografi, skriven tillsammans med journalisten Elin Liljero Eriksson.

  • Köp 3 för 256,50 kr/st
  • Köp 10 för 242,25 kr/st
 12. Mina bibliska storasystrar : glimtar från Nya testamentet
  Mina bibliska storasystrar : glimtar från Nya testamentet
  Beskrivning
  Mina bibliska storasystrar glimtar från Nya testamentet är Anna Sophia Bondes fortsatta vandring med Bibelns kvinnor. Här möter hon Jesu mor Maria, den tålmodiga profeten Hanna, systrarna Marta och Maria som var nära vänner till Jesus, affärskvinnan Lydia och pedagogen Prisca samt flera andra kvinnor vilkas namn är bortglömda av alla utom Gud.

  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
 13. Mirakel vid sjön
  Mirakel vid sjön
  Beskrivning
  En spännande äventyrsserie som hjälper barn att upptäcka Bibeln!

  Följ med syskonen Peter och Mary och deras hund Hank när de med hjälp av några urgamla skriftrullar färdas tillbaka i tiden och landar mitt i Bibelns mest spännande äventyr.

  I Mirakel vid sjön reser Peter, Mary och Hank tillbaka i tiden till Galileiska sjön där en lärare som heter Jesus predikar idéer som gör de religiösa ledarna arga. Häng med när syskonen får träffa Jesu lärjungar, se otroliga mirakel och fly från tempelvakterna som leds av en hotfull farisé. Klarar de att lösa skriftrullens hemlighet innan vakterna får tag på dem?

  OM BOKSERIEN:

  Följ med syskonen Peter och Mary och deras hund Hank när de med hjälp av några urgamla skriftrullar färdas tillbaka i tiden och landar mitt i Bibelns mest spännande äventyr. De upptäcker en värld fylld av under, äventyr och faror. De måste söka efter ledtrådar för att lösa skriftrullarnas hemligheter annars kommer de att fastna i det förflutna för alltid!

  Bokserien innehåller en rik uppsättning karaktärer, såsom gammelmorbror Solomon, den excentriske arkeologen som upptäckte skriftrullarna, och ängeln Mikael som leder barnen på deras äventyr.

  Perfekt för unga läsare 6-12 år och alla som älskar äventyr. Mysteriet med de gömda skriftrullarna gör att de älskade bibelberättelserna får nytt, äventyrligt liv.

  Om författaren:

  Mike Thomas växte upp i Florida. Han har en kandidatexamen i Bibelvetenskap från Liberty University. När Mikes son var nio år letade Mike efter böcker som kunde lära ut bibelberättelserna på ett roligt och fantasifullt sätt. När han inte hittade några bestämde han sig för att skriva en egen bokserie. I Mysteriet med de gömda skriftrullarna kombinerar Mike biblisk noggrannhet med äventyr och fantasi. Mike bor i Tennessee med sin fru, två söner och familjens hund Hank.

  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 14. Missa det inte - Varje vecka som förälder räknas
  Missa det inte - Varje vecka som förälder räknas
  Beskrivning
  Du har omkring 988 veckor från det att ditt barn föds till dess att han eller hon tar studenten.

  Det går snabbt.

  Ansvaret för att forma ditt barns tro och karaktär kan kännas överväldigande.

  Som förälder har du nog vid det här laget insett att du inte kan . . . få en tvååring att dela med sig, tvinga ett barn att tro, tvinga en tonåring att fatta kloka beslut.

  Men det finns något du kan göra.

  Du kan få den här veckan att räknas.

  Och sedan gör du samma sak igen, och igen. De insikter du får om dina barn nu har potential att påverka deras framtid.

  Så missa det inte.

  Om du inte missar det som händer i denna period i deras liv, kanske de inte kommer missa en del viktiga saker som de behöver lära sig om livet.

  Det är därför som det du gör denna vecka är betydelsefullt.

  Tiden är begränsad, så missa den inte.

  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
 15. Mitt år med Jesus
  Mitt år med Jesus
  Beskrivning
  En andaktsbok för äldre barn

  Vi har börjat skolan efter ett långt jullov. Vår lärare föreslår att alla byter plats i klassrummet. Jag hamnar längst fram vid fönstret. Nu kommer alla att titta på min korta, tunna hästsvans. Bakom mig sitter Samuel, han som är elak och snygg på samma gång. Helt klart den snyggaste killen i klassen.

  Lärarna brukar påminna oss om att alltid vara snälla mot varandra. Samuel är bara snäll och duktig när lärarna ser honom. När de inte ser bråkar han ofta med mig. Om jag struntar i honom brukar han sluta. Emilia och jag brukar kalla honom för sura-snobbiga-snygga-skit-Samuel, och förkortar det med s-s-s-s-Samuel.

  Jag berättar för farmor om Samuel. Då tittar hon på mig med sina genomträngande, varma ögon och säger: Du kan be att Samuel och du ska bli kompisar. Be att Gud ska hjälpa dig. Jag nickar eftertänksamt mot farmor men suckar inombords. Jag vill inte bli kompis med någon som ger mig fula blickar och tycker att jag är en tönt. Jag tänker inte be att vi ska bli kompisar. Aldrig i livet! Jag ska be att Gud skickar honom till en annan skola.

  Följ med i Karins liv under ett helt år. Ta del av hennes tankar och funderingar kring att vara ett Guds barn. Varje dag får du en fråga eller reflektion som du själv kan fundera kring. Läs boken varje dag som en andaktsbok eller som en roman i sin helhet!

  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
 16. Mod att leda
  Mod att leda
  Beskrivning
  I en rad bästsäljande böcker har Brené Brown lärt oss vad det innebär att vara sårbar och operfekt, att resa sig stark och och att trotsa livets vildmark. I Mod att leda ger oss Brené Brown handlingskraftiga strategier och verktyg och visar oss hur vi kan omvandla dessa idéer i praktiken.

  • Köp 3 för 81,01 kr/st
  • Köp 10 för 76,50 kr/st
 17. Mod att resa sig : en berättelse om utsatthet, kamp och styrka
  Mod att resa sig : en berättelse om utsatthet, kamp och styrka
  Beskrivning
  Elise Lindqvist kallas Ängeln på Malmskillnadsgatan och har av påven Franciskus omnämnts som Sveriges Moder Teresa, men bland de unga prostituerade i Stockholm går hon mest under namnet Morsan.

  Elise utsattes för övergrepp som barn och såldes till prostitution som tonåring. Efter en stor och livsförvandlande vändning, där hon fann hon en tro och styrkan att resa sig, har hon arbetat i över 25 år med praktiska hjälpinsatser till utsatta kvinnor.

  Ruth Nordström är grundare av Skandinaviska Människorättsadvokaterna, en advokatbyrå som riktat in sig på mänskliga rättigheter, och hon företräder socialt marginaliserade människor som fallit mellan stolarna i det sociala välfärdssystemet.

  Elise och Ruth har haft ett nära samarbete under många år för att stoppa kommersiell sexuell exploatering av kvinnor samt för att ge hopp till utsatta människor. Vi får följa med bakom kulisserna i arbetet och får möta flera av de utsatta människor som fått hjälp och mod att resa sig ur livets svåraste situationer. Hur gör man för att orka resa sig igen när livet är mörkt och tungt? Finns det nycklar till inre styrka och mod?

  255,00 kr
 18. Mönstad mössa Älskad unge 3-10 år
  Mönstad mössa Älskad unge 3-10 år
  Beskrivning
  MÖNSTRAD MÖSSA AV EKOLOGISK BOMULL: ÄLSKADE UNGE!
  Snygg mössa sydd av vårt egna Älskade unge-tyg. Tyget är skön och stretchig trikå.

  Texten på tyget är älskad, värdefull, dyrbar, unik, fantastisk, underbar, störtskön och härlig och det passar ju på varenda unge. Tvättas i 40 grader utan sköljmedel. Stryk med en prick och torktumla inte. Krymper någon procent. 3 - 10 år

  250,00 kr
 19. Mönstrad mössa Älskad unge,L
  Mönstrad mössa Älskad unge,L
  Beskrivning
  MÖNSTRAD MÖSSA AV EKOLOGISK BOMULL: ÄLSKADE UNGE!

  Texten på tyget är älskad, värdefull, dyrbar, unik, fantastisk, underbar, störtskön och härlig och det passar ju på varenda unge och varenda vuxen, förstås! Tvättas i 40 grader utan sköljmedel. Stryk med en prick och torktumla inte. Krymper någon procent. Strl L

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 20. Morgonrodnad
  Morgonrodnad
  Beskrivning
  Morgonrodnad - Del 2 om Moa och Caspian. Uppföljaren till Efter regn.

  I slutet av hösten, när allt fortfarande kändes så tungt och jobbigt, kände Moa hur Gud gav henne ett löfte. Ett löfte om att vintern är över, regntiden slut och förbi. Att blommorna nu visar sig på marken och att sångens tid har kommit.

  Moa ler när hon tänker på hur Gud höll löftet han gav henne. För på samma sätt som snön smälte i hagar och trädgårdar, visade sig också blommorna i hennes liv, när sådant hon bett för och önskat så länge äntligen blir verklighet.

  Trots dessa glädjeämnen blir livet inte en dans på rosor. För när sommaren går mot sitt slut flyttar hennes älskade Caspian plötsligt tusen kilometer norrut, till Kiruna, för att börja på rymdgymnasiet, Minna sviker än en gång och till råga på allt hotar pappa att lämna familjen. Ensamheten är tung att bära.

  Men Moa har bestämt sig för att följa Gud, oavsett omständigheter. Hennes ridlärare Fredrika är mer än villig att undervisa och förmana om Guds vägar, men beslutet har ett så högt pris är frågan hur mycket Moa är beredd att betala för sin tro?

  Morgonrodnad är en uppföljare till Efter regn. Vi får fortsätta följa den nu fjortonåriga Moa och hennes liv med skola, familj, hästar, kärlek och tro. Boken är också en utmaning till varje person som kallar sig Jesu efterföljare. Låter du det beslutet påverka sättet du lever ditt liv? Och hur mycket är du villig att ge upp för att hålla fast vid din tro?

  • Köp 3 för 184,50 kr/st
  • Köp 10 för 174,25 kr/st
 21. Mörkrets makter uppenbaras
  Mörkrets makter uppenbaras
  Beskrivning
  I likhet med Jonathan Cahns tidigare böcker avslöjas de mest häpnadsväckande hemligheter, samband och sanningar bakom dagens världsomfattande händelser som tidigare inte varit kända. Följ med på en otroligt fascinerande och oförglömlig resa som inte kommer att lämna någon oberörd… Du kommer att kunna se på världen med helt nya ögon!

  Är det möjligt att det bakom de stora, genomgripande förändringar som vi ser i vår tid, ligger ett bibliskt mysterium som handlar om forntidens avgudar, andemakter… och att dessa nu har återvänt?

  Jonathan Cahn tar dig med på en omtumlande resa för att hitta pusselbitarna till de världshändelser du idag med egna ögon ser framför dig. Vilka är dessa avgudar? Vad gör de? Och är det möjligt att dessa ”makter” från biblisk tid är dolda katalysatorer till utvecklingen i vår värld?

  Kan dessa väsen ligga bakom de mest avgörande händelser, krafter och rörelser som går igenom världen just nu? Arbetar de för att förändra och omdefiniera samhället, våra barn och våra liv? Verkar de just nu – i våra städer och byar? Kan det vara ”gudarna” som står bakom såväl mycket av det som fyller skärmar och media, tv och filmer, som det som våra barn får lära sig i skolan, och de krafter som bryter ner traditionella normer för familj och äktenskap?

  Kan det vara så att bakom det vi tidigare har betraktat som vidskepelse och myter faktiskt ligger en andlig verklighet? Är det möjligt att dessa väsen och makter till och med påverkar våra liv utan att vi inser det? Hur kan man i så fall känna igen tecknen på det? Vad leder det till, och vad kan man göra åt det?

  Jonathan Cahn är känd för sina förklaringar av Bibelns mysterier och har kallats för denna generations profetiska röst. Han leder organisationen Hope of the World samt Jerusalem Center/Beth Israel i New Jersey. Han, tillsammans med bl a Billy Graham, David Wilkerson och Reinhard Bonnke, är utsedda till en av de fyrtio främsta andliga ledarna under de senaste fyrtio åren. Detta är hans sjunde bok. Hans tidigare böcker har sålts i stora upplagor, även i Sverige.

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 22. Mot okänt mål . En roman om Abraham
  Mot okänt mål . En roman om Abraham
  Beskrivning
  Av alla jordens miljarder människor har ingen människa betytt mer för mänskligheten än Abraham, med undantag för Jesus Kristus.

  Det intressanta med Bibelns beskrivning av Abraham, är att Bibeln inte framställer honom som någon andlig atlet eller fullkomlig människa. Hans tro var inte av stor personlig övertygelse, utan liknade många gånger det senapskorn som Jesus vittnar om när han talar om tro.

  I den här boken tar KG Larsson med dig flera tusen år tillbaka i tiden till trons fader. Välkommen att följa med på Abrahams livsresa!

  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
 23. Möta Jesus i stormen : om livet som kristen med psykiska hälsoutmaningar
  Möta Jesus i stormen : om livet som kristen med psykiska hälsoutmaningar
  Beskrivning
  I mötet med psykisk ohälsa, räcker det inte med ”tunna” diagnoser och förklaringar som riskerar att stigmatisera och ge människor en stämplad identitet. För en djupare förståelse behövs ”tjocka” beskrivningar. Sådana kan endast växa fram i en öppen dialogprocess där människors unika berättelser blir lyssnade på med respekt.

  Utifrån kvalitativa forskningsintervjuer med personer som vill ”leva med Jesus” och som samtidigt lever under någon av diagnoserna depression, schizofreni och bipolär sjukdom, strävar John Swinton i boken Möta Jesus i stormen efter just en sådan djupare förståelse. Han reflekterar teologiskt – i dialog med medicinska, psykologiska och filosofiska perspektiv – över såväl samhällets som psykiatrins och kyrkans bemötanden, och hur ett helande bortom botandet kan se ut.

  Resultatet är en enastående och prisbelönad bok som handlar om personer i stället för symtom, beskrivningar i stället för diagnoser och om ett livgivande hopp för de som lever mitt i stormen. Boken vänder sig till alla som på något sätt berörs av psykiska hälsoutmaningar, oavsett om man arbetar inom kyrkan eller vården, vill vara en god medvandrare eller själv lever med en sådan utmaning.

  John Swinton är professor i praktisk teologi vid Aberdeens universitet i Skottland, med särskild inriktning mot området teologi och funktionsvariation. Swinton har en mångårig bakgrund som sjuksköterska inom bland annat psykiatrin, har grundat Aberdeens Centre for Spirituality, Health, and Disability och är en flitigt anlitad föreläsare världen över.

  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 24. Möten och mångfald : om religiös identitet och öppenhet för varandra
  Möten och mångfald : om religiös identitet och öppenhet för varandra
  Beskrivning
  I dagens mångkulturella och mångreligiösa Sverige, finns det ett behov av att prata med och lyssna till varandra för att förstå. Genom att skapa samhörighet över gränserna och nå bortom diskussioner om vem som har rätt och fel kan ett gott samhälle för alla uppstå. Den här boken riktar sig till dig som har denna önskan, oavsett vilken tro eller livssyn du har. I boken möter du tretton personer – kristna, muslimer och judar – som berättar om sin egen tro, om vilken betydelse religionen kan ha i vardagen, om hur de ser på varandras traditioner och hur man med nyfikenhet och respekt kan närma sig varandra.

  Dessutom medverkar imam Salahuddin Barakat, rabbi Ute Steyer och biskop Åke Bonnier med varsin text om mötet med den andre.

  Med hjälp av samtalsfrågor bjuds du som läsare in att fundera och samtala med andra om möten och mångfald utifrån era egna liv. På så sätt kan nya berättelser skapas.

  150,00 kr
 25. Möts aldrig halvvägs : förhandla som om det gällde livet
  Möts aldrig halvvägs : förhandla som om det gällde livet
  Beskrivning
  Möts aldrig halvvägs är en fängslande, oumbärlig handbok, fylld av förhandlingsprinciper tagna och slipade från Chris Voss häpnadsväckande karriär som gisslanförhandlare och senare som prisbelönt lärare på världens mest prestigefyllda handelshögskolor. Från sina dagar som polis på Kansas tuffaste gator och sin roll som FBI:s ledande förhandlare vid internationella kidnappningssituationer, till att han började lära ut förhandling på framstående universitet, har Voss testat sina tekniker och bevisat att strategierna är effektiva. Många har dragit nytta av teknikerna bland annat klienter inom affärslivet som har fått miljoner i ökade vinster, MBA-studenter som har fått bättre jobb och föräldrar som har fått hjälp att hantera konflikter med sina barn.

  Möts aldrig halvvägs tar med läsaren bakom kulisserna i dramatiska scener, från Haitis gängmiljöer till ett bankrån i Brooklyn som helt spårar ur. Boken avslöjar de förhandlingsstrategier som hjälpte Voss och hans kollegor att lyckas när det verkligen krävdes: när liv stod på spel. Voss, en förhandlare i världsklass, visar hur du kan använda färdigheterna han avslöjar på arbetsplatsen och i andra delar av ditt liv.

  295,00 kr
 26. Mugg - Ängel, Blå
  Mugg - Ängel, Blå
  Beskrivning
  Mugg med blå ängel och citat: Det finns tre perioder i livet....ungdomen, medelåldern och vad pigg du ser ut

  165,00 kr
 27. Mugg - Ängel, Blå "Sitt ner"
  Mugg - Ängel, Blå "Sitt ner"
  Beskrivning
  Mugg med blå ängel och citat

  165,00 kr
 28. Mugg - Ängel, Lila
  Mugg - Ängel, Lila
  Beskrivning
  Mugg med lila ängel och citat

  165,00 kr
 29. Mugg - Ängel, Rosa
  Mugg - Ängel, Rosa
  Beskrivning
  Mugg med rosa ängel och citat

  165,00 kr
 30. Mugg - Camping
  Mugg - Camping
  Beskrivning
  Mugg med camping motiv

  165,00 kr
 31. Mugg Flatebo
  Mugg Flatebo
  • Köp 3 för 157,50 kr/st
  • Köp 10 för 148,75 kr/st
 32. När allting blir annorlunda
  När allting blir annorlunda
  Beskrivning
  Hennes insikter i aktuella frågor berör oss alla och med sin profetiska gåva förankrar hon händelser i det andliga skeendet.

  Eleonora Lahti driver sedan hösten 2013 den populära bloggen In my living room. Inläggen, som har blivit till hundratals texter, färgas av en innerlig längtan efter att Guds ord alltid ska få vara i centrum.

  Det går inte undgå att ryckas med och låta sig beröras av hennes färgstarka skildringar av livet, och på samma sätt som årstiderna växlar innehåller hennes andra bok – med fler än 60 utvalda bloggtexter – också en härlig blandning av både glädje och sorg, livslust och allvar.

  NÅGRA BLOGGRUBRIKER: Oboy, här var det ord och inga visor! Underhållningskolhydrater Vanliga viktiga dagar Hur är det med våra kyrkotraditioner – egentligen? När kristen tro curlas bort Andliga väderkartor Världen håller andan

  Under 1980-talet blev Eleonora Lahti känd för hela svenska folket genom TV programmen Hela Kyrkan Sjunger. Hon har varit aktiv inom olika kyrkors musikliv och spelat in flera egna musikproduktioner. Eleonora arbetar parallellt med musiken och skrivandet även som högstadielärare. Tillsammans med sin make Curt har hon fyra vuxna barn och sex barnbarn.

  275,00 kr
 33. När Gud grep in
  När Gud grep in
  Beskrivning
  Trovärdiga, sanna berättelser om vanliga människors möten med Gud. /

  Journalisten Börje Norlén har intervjuat människor som gjort mirakulösa upplevelser efter ett gudsingripande. Varje trosstärkande vittnesbörd om förvandlade liv är uppmuntrande och ger en nära inblick i hur Gud personligen bryr sig om och griper in i människors liv – mitt i vardagen. /

  Oavsett om man kallar sig själv en troende eller inte, visar de här berättelserna på att Gud är väldigt aktiv i vår värld. Bli inspirerad av över tjugo sanna berättelser om helanden, livsförvandling och otroliga händelser som bara kan förklaras som ett under från Gud. /

  Börje Norlén är frilansjournalist, specialiserad på människors fascinerande livsberättelser. Börje är bosatt i Akalla utanför Stockholm, har tre gifta barn och sju barnbarn.

  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
 34. När krisen kommer : att hantera det oväntade
  När krisen kommer : att hantera det oväntade
  Beskrivning
  Ett dödsfall i familjen, bland vänner eller på arbetsplatsen, en svår sjukdom som slår till, en olycka eller andra traumatiska händelser är exempel på kriser som drabbas oss alla i något skede av livet. Men hur beredda är vi när kriserna kommer? Och kan och orkar vi tala om det svåra?

  Vår ovana vid att tänka om och att tala om det som är svårt gör att vi kan stå handfallna när en svår situation verkligen uppstår. Om vi på arbetsplatsen saknar beredskap och övning i att möta kriser blir situationen ännu svårare.

  Den här boken vill vara ett stöd för dig att hantera en personlig kris, men den vill också hjälpa dig att kunna vara ett stöd för en medmänniska som drabbats av något svårt.

  Boken tar upp konkreta frågor, exempelvis vad som händer vid ett dödsfall eller en svår olycka, både privat och på arbetsplatsen och hur man kan förbereda sig på det allra svåraste och trots allt gå vidare i livet.

  Här finns också övningar i krishantering och checklistor för hur man kan agera. Det här är en bok för alla: både för dig som människa, arbetskamrat eller medmänniska, men också för dig som är chef eller personalansvarig på en arbetsplats.

  Cecilia Wikström, har tjänstgjort som präst bland annat i Uppsala Domkyrka och varit riksdagsledamot och Europaparlamentariker. I dag är hon vd för Beijerstiftelsen och Anders Walls stiftelse samt är styrelseledamot i företag och organisationer.

  • Köp 3 för 279,00 kr/st
  • Köp 10 för 263,49 kr/st
 35. När kroppen gråter : om kroppens och själens smärta och läkning
  När kroppen gråter : om kroppens och själens smärta och läkning
  Beskrivning
  Ont i kroppen? Ont i själen? Sedan länge? Smärtläkaren Rolf Nordemar och arbetsterapeuten Kristina Nordemar har mött smärtpatienter i över 40 år. Många av dem har haft ont i flera år utan att det har gått att hitta några tydliga kroppsliga orsaker.

  "Det finns många böcker om smärtans biomedicinska natur, om den psykologiska dimensionen och om sociala aspekter", säger Rolf och Kristina Nordemar, "men få eller inga böcker som handlar om helheten och om mötet mellan läkare och patient eller mellan terapeut och patient. Vi vill göra ett försök att berätta om det fascinerande mötet mellan läkare eller terapeut och patient och om vad som kan ske under en process där smärtan tvingas på reträtt, inte besegras fullständigt men i många fall så mycket att livet blir värt att leva och ibland till och med mer värt än tidigare."

  En bok för alla som möter långvarig smärta hos medmänniskor eller patienter.

  • Köp 3 för 171,00 kr/st
  • Köp 10 för 161,50 kr/st
 36. Nära dig Jul, 10-pack
  Nära dig Jul, 10-pack
  Beskrivning
  Vad var det som hände den allra första julen? Vad är det som gör att vi fortfarande firar jul? Följ med Maria och Josef när Jesus föds i Betlehem. Nära dig Jul ger en möjlighet för barn att bekanta sig med julens händelser och genom dem utforska livets frågor och känslor. Berättelsen varvas med frågor så att barnet tillsammans med en vuxen kan fundera över livet.

  Nära dig Jul är ett utdrag ur boken Nära dig, Bibelberättelser om livets frågor och känslor av Niclas Blåder, präst och Anna Blåder, illustratör. Nära dig jul innehåller ett nyskrivet uppslag, en illustration att färglägga och psalm 114 Stilla natt.

  • Köp 3 för 293,25 kr/st
 37. Nära dig Påsk, 10-pack
  Nära dig Påsk, 10-pack
  Beskrivning
  Nära dig Påsk är ett utdrag ur boken Nära dig med ett nyskrivet uppslag om den sista måltiden.

  Vad var det som hände under påsken egentligen? Vänskap, rädsla, förvåning och glädje. Jesus och hans vänner fick uppleva mycket under dagarna i Jerusalem då Jesus dog och blev levande igen. Den här foldern ger en möjlighet för barn att bekanta sig med påskens händelser och genom dem utforska livets frågor och känslor. Berättelsen varvas med frågor så att barnet tillsammans med en vuxen kan fundera över livet. För barn mellan 6-9 år, men passar också fint att läsa för yngre barn.

  • Köp 3 för 289,00 kr/st
 38. Natten ska vika
  Natten ska vika
  Beskrivning
  När det mörknar förlorar den bedjande människan Gud ur sikte och tappar tilltron både till sin egen förmåga och till Guds vilja att vara nära. Moderna terapeuter kan benämna detta som en existentiell kris. Johannes av Korset kallar det ”Natten”. Och där, just i det mörkret, kan det ske att vi plötsligt anar Guds närvaro.” I ”Natten ska vika” behandlar Johan Tyrberg frågan om vad det innebär att leva...

  • Köp 3 för 157,49 kr/st
  • Köp 10 för 148,75 kr/st
 39. Nattjakten : Glösa
  Nattjakten : Glösa
  Beskrivning
  Det är sommarlov och Saga och Emil har följ med mamma till Glösa, byn mellan Östersund och Åre, där många hällristningar från stenåldern finns.

  - Äntligen ett ställe ni är imponerade av redan från början, skrattar mamma när de kliver in i hyddan.

  Men den roliga utflykten förvandlas snart till en otäck mardröm. Plötsligt har Saga och Emil förflyttats genom tiden och upptäcker att ett barn försvunnit. Barnet har krupit iväg från hyddan, rakt mot de stora fångstgroparna, som älgarna snart ska jagas ner i. I fjärran hör de hur jägarna förbereder jakten. Kommer Saga och Emil att hinna rädda barnet innan det är för sent?

  Genom tiden är en serie historiska äventyr som utspelar sig runt om i Sverige. I Nattjakten besöks Glösa. Äventyret utspelar sig för 5000 år sedan, på stenåldern, då många människor var jägare. I Glösa finns både fångstgropar och hällristningar bevarade från den här tiden.

  • Köp 3 för 130,50 kr/st
  • Köp 10 för 123,25 kr/st
 40. Naturkalender 2023 -Reine Jonssons
  Naturkalender 2023 -Reine Jonssons
  Beskrivning
  Reine Jonssons naturkalender med bibelord och unika svenska naturbilder.

  Varje månad finns en bibelvers och en tänkvärd text.

  Detta är 28:e året som kalendern utkommer.

  Om naturfotograf Reine Jonsson:

  Reine växte upp på landsbygden. Hans naturintresse har sedan utvecklats till att bli en kallelse att tjäna Gud som naturfotograf. Bilderna använder han i första hand till bildvisningar för att göra Gud känd. Hans bilder finns även som vykort, egna skrivna naturböcker och som här en årlig naturkalender.

  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
 41. Nerver av stål
  Nerver av stål
  Beskrivning
  Den fängslande berättelsen om en osannolik mirakellandning.

  Tammie Joe Shults hade under hela sitt liv fascinerats av himlens öppna skyar, och trots att hon hade alla odds emot sig blev hon en av få kvinnliga stridspiloter inom den amerikanska flottan.

  Efter åtta år i US Navy skolade hon om sig till civilpilot och den 17 april 2018, tjugo minuter från start, under en rutinmässig inrikesflygning ställdes flygkapten Shults inför det otänkbara. Ett förödande motorhaveri på en fullsatt Boeing 737 orsakade en explosion som punkterade hydrauliken och skadade flera bränsleslangar.

  Kapten Shults och hennes medpilot kämpade för att få kontroll på flygplanet. Hur skulle Tammie Jo, trots sina tuffa erfarenheter som stridspilot, kunna klara det omöjliga; att få ner det allvarligt skadade planet med 148 skräckslagna passagerare säkert på marken igen?

  Tammie Jo Shults tjänstgjorde först inom den amerikanska flottan, som en av de första kvinnliga stridspiloterna, men jobbar numera på Southwest Airlines. Hennes ovanliga erfarenheter och anmärkningsvärda berättelse har inspirerat många. Tammie Jo och hennes man Dean bor utanför San Antonio, Texas.

  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 42. Ni är mina vänner
  Ni är mina vänner
  Beskrivning
  En andaktsbok.

  Som kan läsas i olika samlingar. Eller vid sängkanten. Som kan kluras och funderas på. Eller bara läsas rakt upp och ner. En andaktsbok för barn helt enkelt.

  Jesus sa: Ni är mina vänner , och ni ska älska varandra . Den här andaktsboken handlar om vänner hur vi ska vara bra vänner till varandra, och hur vi som är Jesu vänner kan älska varandra. Vi får följa olika barn och olika dilemman som de ställs inför. Varje andakt är fristående och utgår ifrån ett bibelord. Ni är mina vänner innehåller 20 andakter med tillhörande böner och frågor. Boken är en hjälp för alla som håller i andakter för barn.

  Sofia Häggmyr har efter sin socionomexamen arbetat som barn- och ungdomsledare i Löddebygdens församling. Hon bor tillsammans med sin man i Lund och är blivande diakon i Lunds stift. Att skriva har alltid varit ett av hennes stora intressen, och detta är hennes första bok.

  185,00 kr
 43. Nickis, Nanna & Tova : bytt är bytt
  Nickis, Nanna & Tova : bytt är bytt
  Beskrivning
  Äntligen julafton hemma hos Mickis, Nanna och Tova. Mickis har haft full koll på allas julklappar – ända sedan november. Hur tunga de var, i vilken ordning de låg i säcken, hur många var och en skulle få och vilket julpapper som fanns kring vilket paket.

  Men tänk om Nannas julklapp är finare, och innehåller precis det där som Mickis väntat på i över ett år? Kan man verkligen byta julklapp med sin lillasyster, bara så där, och på självaste julafton dessutom?

  I söndagsskolan hade man pratat om att Jesus är världens bästa julklapp. Hade julklapparna som Jesus fick den första julen också glittriga band och vackra papper? En dag, tänkte Mickis, kanske hon skulle förstå hur man skulle kunna slå in Jesus i något fint julpapper och ge honom som gåva.

  Lilian Ruotsala är utbildad magister i skådespelarkonst vid Teaterhögskolan i Helsingfors. Hon arbetar som regissör, skådespelare och dramatiker. Detta är hennes debutbok. Lina Forsblom är utbildad inom småbarnpedagogik vid Åbo Akademi och jobbar som tv-producent, bl.a. med barnprogram. Hon har illustrerat magasin och böcker sedan 2018.

  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 44. Noa
  Noa
  Beskrivning
  Den här boken handlar om Noa som byggde en stor båt där han tog med sig sin familj och många djur. Du kan också läsa om detta i Bibeln i Första Mosebok 6:5 till 9:17.
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
 45. Noël
  Noël
  Beskrivning
  Det finns inget i hela världen som Noël önskar sig mer än en syster. Men när man inte riktigt passar in i det fina folkets Paris i slutet av 1800-talet, och när hon till allas fasa dessutom drar med sig löss till flickskolan så är det svårt att ens hitta en vän.

  Just när allt känns som mest hopplöst får hon en ny lärarinna, samtidigt som hon träffar någon som vänder upp och ner på allt. Den tolvåriga, hårda och tuffa Retti med hål i skorna och smutsiga kläder spelar fiol lika bra som Noël gör det dåligt. Kan de verkligen bli vänner? Och vem är egentligen den andra flickan?

  När så julen och Noëls födelsedag närmar sig drar en snöstorm in över Paris och tillvaron för både Retti och Noël ställs på ända igen ... Noel är en lekfull, rolig och underhållande kapitelbok med känslan av en klassiker, en berättelse om den välbärgade flickan som längtar efter en syster och träffar flickan från gatan som spelar så vackert på sin fiol. Kan de bli vänner? Vad är viktigt i livet? Är det viktigare att passa in än att göra det rätta?

  Noël vill ge läsaren en förståelse för att alla människor är olika och att det är bra! En förståelse för att alla människor har sina egna unika erfarenheter i rycksäcken som formar dem. Budskapet är framför allt att den som läser är högt älskad av himmelens Gud. Här möter vi den enkla, vardagliga tron på Gud: att pappa Gud är med i allt, att han tar hand om mig och att han gör mirakler. Människor är inte perfekta, människar kan göra fel, men Gud är den som ställer saker till rätta igen.

  Elisabeth MARIE Andersson är postulant på Alsike kloster. Där bor hon tillsammans med två systrar, tio flyktingvänner, en volontär, en god vän, tre katter, en kungs-pudelvalp, två åsnor och tre får. "Naturen här är underbar och atmosfären likaså. I kapellet ber vi tidebön varje dag och vi får allt som oftast träffa många olika människor från alla möjliga håll och kanter och sammanhang."

  200,00 kr
 46. Nolbyn : värmländskt hantverk - miniatyrer och tittskåp
  Nolbyn : värmländskt hantverk - miniatyrer och tittskåp
  Beskrivning
  Berith Bergström (1896-1979) är en av vårt lands mest ansedda miniatyrkonstnärer såväl inom Sverige som utomlands och känd för sin hantverksskicklighet, precision och autenticitet.

  Miniatyrproduktionen kom till genom leken med brorsbarnen då de tillsammans skapade miniatyrbyn Nolbyn, med inspiration från barndomshemmet Bosjö Bruk, norr om Filipstad.

  Barnens intresse och aktivitet var utgångspunkten för den skapande leken, en pedagogik som Berith Bergström tog intryck av vid möten i sin ungdom med reformpedagoger som Anna Withlock och Ellen Key.

  I många avseenden levde Berith Bergström i det förgångna, men paradoxalt nog var hon en modern konstnär som kämpade för en ensamstående kvinnas rätt att få ett konstnärligt erkännande. Berith Bergströms miniatyrproduktion finns idag representerad i samlingar på Nordiska Museet, Värmlands Museum men även i samlingar som tillhör Stockholms universitet, Försäkringsbolaget Skandia samt Rockefeller Foundation, New York.

  I boken berättas om Berith Bergströms konstnärskap, bildning, samlariver samt intresse för släkt och Värmlandsbygd. Det är en spännande och intressant levnadsberättelse som kompletteras med en mängd foton framtagna av bland annat Värmlands Museum. Berith Bergström var starkt engagerad i bevarande av kulturhistoriska miljöer och medverkade med inredningar i bl.a. Skogaholms herrgård på Skansen och i Drottningholms Slottsteater.

  300,00 kr
 47. Nyckelband Gud som haver...
  Nyckelband Gud som haver...
  Beskrivning
  Grått, långt nyckelband med texten; Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är.

  • Köp 3 för 40,50 kr/st
  • Köp 10 för 38,25 kr/st
 48. Nyckelring mjuk silikon
  Nyckelring mjuk silikon
  Beskrivning
  NYCKELRING I MJUK SILIKON: ÄLSKAD, VÄRDEFULL, DYRBAR. OCH ALLMÄNT BRA! Snygg, mjuk nyckelring av silikon med utstående motiv på framsidan och svart baksida.

  Fin på nyckeln, väskan eller ryggsäcken!

  • Köp 3 för 31,50 kr/st
  • Köp 10 för 29,75 kr/st
  • Köp 25 för 28,00 kr/st
 49. Nyckelringsband: Men jag är ju...
  Nyckelringsband: Men jag är ju...
  Beskrivning
  NYCKELRINGSBAND: MEN JAG ÄR JU HELT FANTASTISK
  Smart nyckelringsband av samma modell som våra silikonarmband, men med ett metallspänne och en nyckelring på. Tjusigt på nyckelknippan, ryggsäcken eller på resväskans dragkedja

  • Köp 3 för 31,50 kr/st
  • Köp 10 för 29,75 kr/st
 50. Och plötsligt ska vi minnas
  Och plötsligt ska vi minnas
  Beskrivning
  Hud mot bark, fingrar som flätar rottrådar. Ansiktet vänt mot jorden. En vädjan om att få komma tillbaka.

  Det här är en bok för oss med hemlängtan. Som försöker leva med ett språk utan ord.

  Marken i oss viskar att helighet aldrig kan vara att avskilja. Vi vill så gärna att klockorna ska ringa. Vill ha ord och ordningar för det som bara är ett träd. Vi vill ha över och under och vi låtsas att det känns som hemma, men vi är framlekta av någon ur marken och leken är vårt hemspråk.

  Kent Wisti har skrivit bokens inledande del och målat bilderna. Han är präst, bildkonstnär och författare. Susanne Dahl har skrivit dikterna. Hon är studentpräst och skribent.

  Och plötsligt ska vi minnas är en fristående del i en svit där även Vem såg mig då ingår.

  • Köp 3 för 94,50 kr/st
  • Köp 10 för 89,25 kr/st
  • Köp 25 för 84,01 kr/st
 51. Om jag glömmer dina händer
  Om jag glömmer dina händer
  Beskrivning
  19 sånger om sorg för barn och unga

  Har du också saknat sånger om sorg, för barn och unga? Sånger lämpade för begravning där man vill inkludera barn. Sånger för barnkören i allhelgonatid eller samlingar med skolan. Sånger som tillåter känslor av sorg, ilska och saknad eller sånger för sorgegrupp med barn och unga.

  • Köp 3 för 99,00 kr/st
  • Köp 10 för 93,50 kr/st
 52. Om tröst : hopp och livsmod
  Om tröst : hopp och livsmod
  Beskrivning
  Kan man trösta sig själv? Hur gör man för att trösta andra? Var finner man hopp och livsmod när livet inte blir som man tänkt sig? I sin nya inspirationsbok för hopp och livsmod skriver Olle Carlsson om första hjälpen till tröst för dig själv och andra.

  Man behöver inte vara en profet för att se och förstå att vi alla står inför stora prövningar meningslöshet, fler pandemier, misslyckanden i relationer och på jobbet, en skenande klimatkris, hopplöshet, krig, fattigdom, att förlora nära och kära, flykt och ond bråd död. Kanske är tiden inne för dig och mig att ställa om. I slutändan handlar det inte om någon enskild kärleksrelation, att vinna, samla ägodelar eller toppa karriären. Utan om hur mycket vi har vågat älska trots att vi en dag ska förlora allt det, om att finna tröst och dela den med varandra.

  Hur kan du och jag finna tröst, hopp och livsmod idag? Denna bok ger tankar om tröst till alla oss som brottas med känslor av sorg, oro, tvivel. Det kan handla om allt från förlust av en relation, om identitet, oro för sin egen eller andras hälsa, att mista en närstående eller sitt jobb, och om livets allra största frågor. För dagens sociala kontrakt är svårt att bryta det är svårt att visa sig svag och skör. Och det är svårt att hantera andras smärta. Men med Olles praktiska teologi, baserad på värme, gemenskap, medkänsla och tröst blir det så mycket lättare att vara medmänniska och att både våga trösta och be om tröst.

  • Köp 3 för 256,50 kr/st
  • Köp 10 för 242,25 kr/st
 53. Operation framtiden
  Operation framtiden
  Beskrivning
  Del 5 i barnboksserien om Funkisfamiljen

  Järnspikar! Mios rullstol har fått punka igen!"

  Funkisfamiljen ska åka på semester men det är inte säkert att de kommer iväg. Mamma och pappa är så trötta och hängiga. Det känns som Vides mage är full av myror. Vem ska ta hand om Mio när mamma och pappa blir gamla? Vide vill hitta en lösning. Men är det verkligen Vides ansvar? Dags för Operaton framtiden!

  Böckerna om Funkisfamiljen handlar om Vide samt syskonen Mio och Tintin. Mio har en sällsynt diagnos, kan inte kan gå eller prata. Operation vän i nöd handlar om barns tankar om utsatthet. För vad händer när ett barn som inte kan prata behöver hjälp? Tillsammans med Mios lärare startar Vide Operation vän i nöd. Böckerna visar på Vides egna förmåga och att barns tankar och känslor är viktiga och riktiga.

  Seriens första bok, Operation slutstirrat, tar upp frågor om bemötande och kom ut hösten 2018. Seriens andra bok, Operation rädda sommarlovet, tar upp frågor om ovisshet och kom ut våren 2019. Seriens tredje bok, Operation dödsviktigt, handlar om döden och kom ut våren 2020. Seriens fjärde bok, Operation vän i nöd, handlar om utsatthet och kom ut hösten 2020. Spelet om Funkisfamiljen kom ut 2021.

  Anna Pella är journalist och fotograf med inriktning mot familjeliv och funktionsnedsättning. I hennes uppmärksammade bok När du ler stannar tiden berättar hon om hur det är att leva med en dotter med en svår medfödd hjärnskada. Anna Pellas egen familj är förlaga till barnboksserien Funkisfamiljen.

  Anna Forsmark som illustrerat boken använder humor, värme och mycket detaljer i sina illustrationer. Hon har tidigare illustrerat Lek istället för bråk, Lilla hemlis-boken samt på Libris Lilla nej-boken, Lilla nätet-boken, Operation slutstirrat, Operation rädda sommarlovet, Operation dödsviktigt och Operation vän i nöd.

  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 54. Operation Nineve-39 dagar med Jona
  Operation Nineve-39 dagar med Jona
  Beskrivning
  Broder Andrew och Al Janssen skrev den här utmanande och kärnfulla boken redan 2007 med en övertygelse om att den har ett angeläget budskap kopplat till vårt aktuella världsläge.

  Gud har, precis som för Jona, uttalat en kallelse över våra liv. Lyssnar vi? Är vi öppna för att ta emot Guds tilltal? Är vi beredda att lyda Guds ord? Eller kommer vi att smita och ge oss ut på en medelhavskryssning i stället?

  Följ med broder Andrew och Al Janssen på en 39-dagars resa genom Jonas bok och bli utmanad till en radikalare tro.

  Ur boken Gud talade till Jona eftersom han hade en gudsrelation. Gud talar också till oss om vi lever i relation med honom. Lyssnar vi? Hör vi honom? Är vi ivriga att ta emot Guds ord? Är vi beredda att lyda ordet? Eller är våra huvuden fyllda av andra ljud? Går vi ständigt med hörlurar kopplade till en telefon i öronen? Måste vi alltid ha tv:n på i rummet? Är våra kalendrar överfyllda med möten och aktiviteter? Om det är så, hur ska vi då kunna veta när Gud talar till oss?

  • Köp 3 för 130,50 kr/st
  • Köp 10 för 123,25 kr/st
 55. Öppet sinne : kraften i att veta vad du inte vet
  Öppet sinne : kraften i att veta vad du inte vet
  Beskrivning
  Intelligens ses ofta som förmågan att tänka och lära sig, men i en värld som snabbt förändras finns det en annan uppsättning kognitiva färdigheter som kan vara ännu viktigare: förmågan att tänka och lära om. Alltför många av oss föredrar övertygelsens bekvämlighet framför tvivlets obehag. Vi lyssnar på åsikter som får oss att må bra i stället för på idéer som får oss att tänka efter. Vi beter oss som åklagare som försöker bevisa att motståndarsidan har fel i stället för som forskare på jakt efter sanningen.

  Organisationspsykologen Adam Grant är expert på att öppna andras sinnen och på att få oss att öppna våra egna sinnen. Baserat på vetenskaplig evidens formulerar han nyskapande idéer kring hur vi kan välkomna glädjen över att ha fel, hur man kan nyansera laddade samtal och skapa skolor, arbetsplatser och gemenskaper där man lär livet ut. Öppet sinne visar att vi inte behöver tro på allt vi tänker eller internalisera allt vi känner. Det är en inbjudan till att släppa taget om åsikter som inte längre gagnar oss och värdera mental flexibilitet, ödmjukhet och nyfikenhet högre än korkad tvärsäkerhet.

  • Köp 3 för 265,50 kr/st
  • Köp 10 för 250,75 kr/st
 56. Öppna Bibeln : upptäck ditt liv i den stora berättelsen
  Öppna Bibeln : upptäck ditt liv i den stora berättelsen
  Beskrivning
  Bibeln innehåller många berättelser, men bakom dem anar vi den Stora berättelsen. Den om hur människan mognar och utvecklas, lär sig att tänka själv och agera moraliskt. Den om hur Gud förändras i relationen med människan. Den Stora berättelsen handlar om människor som är ömsom heliga och ömsom hopplösa men som oavsett söker och finner Gud. Öppna Bibeln vill hjälpa dig att se de gamla bibeltexterna inte i första hand som historiska dokument utan som berättelser som också handlar om ditt liv idag. Kanske misslyckas du som David och Petrus? Finner du en inre styrka som Rut och Maria Magdalena? I de frågor som avslutar varje avsnitt inbjuds du att upptäcka ditt liv i texternas berättelser. Då blir texterna relevanta.

  Boken introducerar det judiska tänkandet för en kristen läsare. Rabbinerna har genom seklerna betonat att Gud vill att människa ska tänka själv och våga ifrågasätta allt, även Gud. I ljuset av det judiska tänkandet får också Jesus sätt att agera och tala ny innebörd.

  Öppna Bibeln riktar sig till den som läst Bibeln mycket eller lite. Boken avslutas med handledningsfrågor så att den också kan användas i studiecirklar.

  • Köp 3 för 292,50 kr/st
  • Köp 10 för 276,25 kr/st
 57. Örhängen G-klav
  Örhängen G-klav
  Beskrivning
  Handgjord G-klav

  13mmx5mm

  175,00 kr
 58. Orkidéer på Gotland
  Orkidéer på Gotland
  Beskrivning
  Gotland är Sveriges främsta orkidélandskap. Av Sveriges cirka 55 arter och underarter av orkidéer kan man hitta hela 40 arter och underarter på Gotland i så vitt skilda miljöer som alvarmark, strandängar, ädellövskog och i många olika typer av kärr.

  Boken passar såväl den intresserade turisten i allmänhet som den Gotlandsbosatta botanikern.

  275,00 kr
 59. Övervinnare - När allt känns övermäktigt
  Övervinnare - När allt känns övermäktigt
  Beskrivning
  Beskrivning Det är dags att ta itu med det som försöker köra över dig

  Har du kört fast – känns livet svårt och krångligt? Undrar du hur du hamnade här, och försöker få rätsida på alltihop? Ge inte upp!

  I Övervinnare när allt känns övermäkigt ger pastor Jentezen Franklin fem steg som hjälper dig att: • resa dig och komma ut i frihet • kliva in i planerna som Gud har förberett för dig.

  Jentezen avslöjar fiendens strategier för att stoppa din andliga tillväxt, distrahera dig och hindra dig från att nå din fulla potential i denna avgörande, profetiska tid.

  Om du upplever att varje strid du utkämpar har blivit tuffare – om du känner dig förlamad och inte vet var vägen går – kom då ihåg att Gud inte bara kallar dig för en överlevare. Han kallar dig för en övervinnare.

  Om författaren: Jentezen Franklin är huvudpastor i Free Chapel, en församling i USA med flera campus. Varje vecka sänds hans tv-program, Kingdom Connection, på stora tv-kanaler över hela världen. Jentezen finns på New York Times bästsäljarlista och har skrivit tio böcker, bland annat Dolda diamanter, Älska som om du aldrig blivit sårad och den banbrytande Hemligheten med fasta och bön. Jentezen och hans fru Cherise har varit gifta i mer än 30 år, de har fem barn och fyra barnbarn, och bor i Gainesville, Georgia Mer information hittar du på jentezenfranklin.org

  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 60. Oviss vår
  Oviss vår
  Beskrivning
  På en pir i New York står Germund, som tidigare emigrerat till Amerika från Sverige. Nu är han på väg tillbaka. Kommer fartyget att klara färden över den stormiga Atlanten och nå Göteborgs hamn? Och vad väntar honom när han kommer fram? Finns det någon förlåtelse för det svåra han gjort? Även i Lillängsbyn väntar en oviss vår. Varför blir Örjan så arg när barnen hittar en liten täljd trähäst på vinden? Vad är det för brev som Linda hastigt gömmer undan för barnen och som får hennes ögon att tåras i förtvivlan? Frågorna hopar sig i Lillängsbyn bland både barnen och de vuxna.

  De fristående böckerna i serien om barnen i Lillängsbyn, från sekelskfitets Sverige, är fyllda av vardagsnära och spännande berättelser om kärlek, vänskap och tro.

  Böckrna väjer inte för livets stora och små frågor och gör budskapet aktuellt, oavsett ålder eller bakgrund. 1920-talet ger den historiska inramningen, men frågorna som människorna i böckerna ställs inför är desamma nu som då. Är vi beredda att ge någon en ny chans trots allt som tidigare har hänt? Är vi villiga att ompröva vår uppfattning om en annan människa eller är vi fastlåsta i vårt eget tankemönster? Väljer vi att ta emot en uträckt hand eller låter vi bli? Boken kan vara en dörröppnare för samtal kring livets viktiga frågor som rör både vuxna och barn. Oviss vår är den tredje delen i bokserien om barnen i Lillängsbyn. Varje bok är fristående och kan läsas i den ordning man vill, men flätas ändå samman. Del 1 är Den annorlunda sommaren och del 2 Julen vi aldrig glömde. Del 2 ges ut i en ny reviderad upplaga, med nytt omslag, hösten 2021.

  • Köp 3 för 171,00 kr/st
  • Köp 10 för 161,50 kr/st
 61. På långt håll har jag sett ditt ljus : livet i kommuniteten Taizé
  På långt håll har jag sett ditt ljus : livet i kommuniteten Taizé
  Beskrivning
  Texter om och av broder Roger, broder Alois och broder Johan.

  Varje år besöker tusentals svenska ungdomar kommuniteten i den lilla franska byn Taizé för att be och sjunga tillsammans med besökare från hela Europa. Taizé har blivit en plats för reflektion, eftertanke och gemensamma andliga möten där de tre dagliga bönerna står i fokus. En plats präglad av den speciella upplevelse som uppstår när flera tusen människor sitter tysta tillsammans i gudsförväntan.

  År 1966, 22 år gammal, avlade Johan från Sverige sitt löfte om att viga resten av sitt liv åt Gud och kommuniteten. Det var ett intensivt sökande som hade lett honom hela vägen från Skara till Taizé. Sedan dess har många av de svenska besökarna hört honom berätta om sitt liv under någon av samlingarna han hållit. I På långt håll har jag sett ditt ljus delar han med sig av sina reflektioner ur den andliga dagbok han började skriva på 1970-talet, där sökandet efter Gud löper som en röd tråd tillsammans med tacksamhet över att få vara en del av kommuniteten och att få tillhöra Gud. Men här finns också texter som visar att livet som broder inte alltid varit lätt.

  Boken innehåller även en längre intervju med broder Johan samt ett reportage från Taizé där flera unga samt den nya svenskkontakten, broder Matthew, berättar om vad som gör platsen så speciell. Här finns också tidigare outgivna texter av broder Roger, Taizés grundare, samt broder Alois, som är kommunitetens nuvarande prior.

  • Köp 3 för 157,49 kr/st
  • Köp 10 för 148,75 kr/st
 62. På spaning efter Eriks anda
  På spaning efter Eriks anda
  Beskrivning
  Kan man leda och verka i en rörelse utifrån en grun-dares anda? Det är vad man strävar efter på barnrätts-organisationen Erikshjälpen. Erik Nilssons liv och gärning är så exceptionellt och inspirerande att medarbetare, partners och gåvogivare än idag hämtar energi och motivation från hans exempel. Den fattige, svårt sjukdomsdrabbade och totalt uträknade ynglingen gav aldrig upp, trots motgångar och olycks-korpar. Och när 1900-talets store medieprofil Sven Jerring uppmärksammade honom i en radiointervju blev Farbror Erik rikskänd. I denna bok ger sig journalisten och generalsekreteraren Daniel Grahn ut på spaning efter den anda som bar Erik och som än idag präglar den växande rörelsen. Samma egenskaper är värda att förvalta och utveckla utifrån den stora visionen om en förändrad värld där barns drömmar får liv. En värld av hopp och hållbarhet. Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Målet är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter, med fokus på utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd.
  • Köp 3 för 162,00 kr/st
  • Köp 10 för 153,00 kr/st
 63. På väg
  På väg
  Beskrivning
  Det kristna livet är en vandring där vi varje dag får ta steg framåt tillsammans med Jesus. Vandringen är inte alltid enkel. Vi möter prövningar, uppförsbackar och ibland ställs vi inför svåra vägval. När Jesus kallade oss med orden följ mig var det till ett liv i lärjungaskap. På väg med frälsningen som mål kommer ge dig vad du behöver för att få den bästa möjliga start på din resa. Utöver det kommer du både rustas, uppmuntras och utmanas att fortsätta din vandring tillsammans med Jesus.

  Frågan om hur vi ska få fler människor att komma till tro på Jesus är oerhört viktig. Men frågan om hur vi ska kunna få människor att också förbli i tron är nog ännu viktigare. Denna bok kan hjälpa oss att komma närmare svaret på den frågan! Hans Jansson, förkunnare, författare och mentor

  • Köp 3 för 184,50 kr/st
  • Köp 10 för 174,25 kr/st
 64. På väg till Emmaus, 5-pack
  På väg till Emmaus, 5-pack
  Beskrivning
  Vi får slå följe med Emmausvandrarna under deras omvälvande resa längs vägen från Jerusalem. De är trötta, förtvivlade och förvirrade av de senaste dagarnas erfarenheter: Jesus är korsfäst och död, men finns inte längre kvar i graven – och vissa säger sig till och med ha mött honom livs levande igen. När en okänd slår följe längs vägen ställs allt på sin spets. Deras liv ska komma att förändras för alltid.

  På väg till Emmaus inbjuder oss läsare – enskilt eller i grupp - att tillsammans med de två lärjungarna följa med på resan via stationerna: uppbrott, vandring, möte, rastplats, bön, måltid och mål.

  Hans-Erik Lindström är präst och författare och har tidigare gett ut ett 30-tal böcker. Åren 1997–2009 var han med om att bygga upp Nordens första pilgrimscentrum i Vadstena, han har också myntat pilgrimens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande samt lett flera hundra pilgrimsvandringar.

  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 65. Papua : bland paradisfåglar och djävulsrockor
  Papua : bland paradisfåglar och djävulsrockor
  Beskrivning
  ´Papua´presenterar bilder med sådan känsla och kvalitet att naturfotografi upphöjs till konst. Bokens unika kombination av naturskildringar både från land och hav gör detta till sällsynt rik läsning. Men boken berättar också om människorna i Papua, hur de lyckats bevara sin fantastiska biologiska mångfald. Här ser vi hur medvetet naturskydd kan öka naturens värde. Det gör Årets Pandabok 2022 till ett viktigt vittnesmål om en hållbar väg framåt. Papua är därmed en bok som inte bara hänför den inspirerar och väcker hopp, helt i WWF:s anda.

  Följ med på en expedition till Papua och naturens osannolika mångfald på och runt denna världens näst största ö. Du möter paradisfåglar, trädkänguruer och strutsstora kasuarer i ångande, uråldriga regnskogar. Du dyker ned under ytan bland gigantiska djävulsrockor och valhajar, som vakar över världens kanske mest unika korallträdgårdar, där djur som clownfiskar, wobbegonger och pygmésjöhästar lever sina liv." ur Pandabok-juryns motivering

  Papua är en storslagen fotoreportagebok om några av jordens allra mest artrika och säregna vildmarker - regnskogarna och korallreven i Nya Guineas övärld. Vi tas med till fantastiska platser, som för de flesta av oss tidigare kanske varit okända. Vi kommer nära inpå fiskare och skogsbor, som också hjälper fotograferna fram till både fotomotiv och olika frågeställningar. Hur ska det papuanska naturarvet fortsatt skyddas och överleva? Är ekoturism kanske redan en del av lösningen? Vad kan papuanerna lära oss om naturskydd?

  • Köp 3 för 319,51 kr/st
  • Köp 10 för 301,75 kr/st
 66. Pärlälven
  Pärlälven
  Beskrivning
  Martin Lönnebo tar med oss på en lekfull fjällvandring längs en stor brusande älv, Pärlälven i Lappland. Det är både en yttre resa, längs älven, och en inre resa eftersom Frälsarkransen utgör ramen för vandringen. Pärlorna är fyllda av texter och personer som har betytt mycket för Martin Lönnebo genom livet. Det är hans andliga testamente till var och en som vill läsa. Martin Lönnebo utmanar oss att ta livet och döden på allvar i en helig lek – genom vandringen längs Pärlälven. Boken kan läsas under fastan, under Stilla veckan och under hela året.

  "Detta är ett försök att skriva en bok som passar det underbara och allvarsamma livet. Boken får gärna vara allvarlig på riktigt, det tycker jag om, men jag hoppas innerligt att den inte är tråkig." Martin Lönnebo

  Pärlälven är första delen i en trilogi. De två andra är Drömmen om innersta sjön och Livets farkost – SOS. Varje del är självständig. Den här utgåvan är i hårdband och matchar de andra två böckerna i trilogin.

  Pärlälven var den sjunde boken i serien Ärkebiskopens fastebok och utkom 2019.

  285,00 kr
 67. Påsken
  Påsken
  Beskrivning
  Den här boken handlar om varför vi firar påsk. Vill du veta mer kan du läsa om det i Bibeln på många ställen. Matteus kap 27 och 28, Markus kap 15 och 16, Lukas kap 23 och 24 och Johannes kap 19 och 20.
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
 68. Påskens stora under
  Påskens stora under
  Beskrivning
  Ett påskäventyr för hela familjen

  Ett enastående och lättanvänt material som gör det enkelt för familjen att upptäcka påskens stora under.

  Följ med på ett äventyr och fira påskens gränslösa under med dessa flexibla och lättanvända familjeandakter. Vandra tillsammans genom Lukas evangelium och upptäck varför skildringen av Jesu död och uppståndelse är världshistoriens mest fantastiska berättelse.

  Den här boken består av 34 färdiga familjeandakter med frågor för varje åldersgrupp, från små barn till tonåringar och vuxna. Varje andakt tar mindre än 10 minuter. Missar ni en andakt så fortsätter ni bara där ni var nästa gång. Gör som det passar er familj, för alla familjer är olika.

  Gud välsigne er familj medan ni upplever Påskens stora under tillsammans!

  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
 69. Påtår med Britta : Depåstopp på livsresan
  Påtår med Britta : Depåstopp på livsresan
  Beskrivning
  Hej!

  Jag vill ge dig ett knippe tankar för de dagar som är livet. De sköna dagarna och de spretiga. För de där stunderna när vi undrar om något någonsin ska falla på rätt plats. Och om det spelar någon roll att vi finns.

  Ibland behöver vi pausa, fast vi inte har tid. Mitt i kaos och skav får vi pusta ut och andas in ändå. Kanske unna oss den där påtåren som vi tror att vi varken har tid eller plats för.

  Tack för att jag får pausa med dig.

  / Din vän Britta Britta Bolmenäs är teolog, pastor och ofta anlitad talare. Påtår med Britta är hennes andra bok.

  • Köp 3 för 216,00 kr/st
  • Köp 10 för 204,00 kr/st
 70. Pepparkaksform: fot
  Pepparkaksform: fot
  Beskrivning
  PEPPARKAKSFORM: FOT
  Pepparkaksmått, 11×70 mm stort.

  • Köp 3 för 36,00 kr/st
  • Köp 10 för 34,00 kr/st
 71. Perelandra
  Perelandra
  Beskrivning
  Två människor störtar ner genom det molnskikt som omger planeten Venus. En av dem representerar en ogripbar, ofattbar ondska den andre är utsänd på ett förfärande uppdrag. På den sällsamma planeten Venus yta möts de i en kamp som kommer att avgöra en ung och oskuldsfull världs öde. Perelandra behandlar det urgamla temat om kampen mellan det goda och det onda, men den gör det med en intensitet och en klarsyn som gör den unik. I denna fristående fortsättning av Utflykt från tyst planet för C. S. Lewis debatten om människans natur vidare i en form som inte bara är effektiv och tänkvärd, utan också formas till en sällsynt läsvärd roman.

  C. S. Lewis (1898 1963) var en av Englands mest kända kulturpersonligheter. Han var född i Belfast men bodde och arbetade större delen av sitt liv i Oxford, och blev mot slutet av sitt yrkesverksamma liv professor i Cambridge. Hans litterära produktion var mångsidig romaner och essäer, apologetik och akademiska texter. Inte minst känd är han för sin barnboksserie om landet Narnia.

  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
 72. Petter Winge och hans värld : en boktryckare, bokhandlare och utgivare i 1700-talets Nyköping
  Petter Winge och hans värld : en boktryckare, bokhandlare och utgivare i 1700-talets Nyköping
  Beskrivning
  Boktryckaren Petter Winge var en lokal medieprofil med egen boklåda där han sålde böcker och tidningar, oftast tryckta på eget tryckeri. När Nyköpings societet ville ha de nyaste sällskapsvisorna tryckte Petter Winge visorna i skillingtryck, gärna dryckesvisor och ibland först av alla.

  Skillingtryck är namnet på enkla vistryck som producerats i Sverige under mer än 300 år. Visorna i trycken är av alla möjliga slag: psalmer, lyriska visor och skämtvisor liksom visor om nyheter, olyckor och brott. Den stora mängden är anonyma, ibland muntligt traderade texter, men det hände lika gärna att dikter av kända författare återgavs. På så sätt spreds kvalificerad svensk dikt till en bred publik. Petter Winge var förstås inte den ende som tryckte visor åren omkring 1800, men frågan är varför hans skillingtryck innehöll så ovanligt många dryckesvisor och varifrån han fick texterna? Christina Mattsson, tidigare styresman för Nordiska museet, känd folklorist och mångårig medarbetare i radio och TV, bland annat som rikskanalchef för P2. I sin egenskap av visforskare har hon skrivit artiklar, uppsatser och flera böcker, både om fula visor och snapsvisor, men också om andra folkloristiska ämnen.

  På Votum förlag har hon tidigare svarat för utgivningen av Juvelarian. Historien om Christina Nilssons smaragder (2017 tillsammans med Elsebeth Welander-Berggren), Jobs keramik och textil. Lisbet Jobs och Gocken Jobs. Två systrar - två konstnärskap (2018 tillsammans med Hedvig Hedqvist) och Blomsterbrodösen Elisabet Jobs (2021).

  • Köp 3 för 139,50 kr/st
  • Köp 10 för 131,75 kr/st
 73. Pilgrimens karta : att tänka kristet i ett sekulärt samhälle
  Pilgrimens karta : att tänka kristet i ett sekulärt samhälle
  Beskrivning
  Är Gud ett tillägg ovanpå ett sekulärt liv, eller utgångspunkten för ett annat sätt att leva?

  Är kyrkan en andlig legitimering av denna världens makter, eller ett tecken på ett annat rike?

  Om Gud har skapat himmel och jord, hur kan då vår gudsrelation vara en privatsak?

  Kan etiketten »kristen« klistras på vilka värderingar och politiska rörelser som helst?

  För många i Västerlandet är kristendom något mycket privat, som tar sig uttryck i känslolivet och kyrkliga aktiviteter. Vi är inte vana vid att tänka kristet, att se världen med trons ögon där allt får sin mening utifrån Guds existens. Därför har vi också svårt att urskilja vad som inte stämmer med Jesu efterföljelse. Det kan få oanade personliga och politiska konsekvenser.

  Pilgrimens karta ger öppningar till en större katedral än »min egen sanning«.

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 74. Pilgrimsbön
  Pilgrimsbön
  Beskrivning
  Pilgrimsbön innehåller mer än 100 böner om livet och framtiden för oss människor och vår värld. De utgår från pilgrimens sju nyckelord. Här finns böner om att vara fri att följa sitt hjärta, att vara tyst eller inte, att leva enkelt i samklang med naturen, att vara sunt bekymmerslös, att leva långsamt och långsiktigt, att vara andlig och att dela liv och längtan. Med boken följer rätten för församlingar att publicera bönerna på sina sociala medier, i församlingstidningen, på sin webbsida och så vidare.
  200,00 kr
 75. Pilgrimsliv : handbok för vandrare
  Pilgrimsliv : handbok för vandrare
  Beskrivning
  Pilgrimsliv vänder sig till den som är intresserad av pilgrimsvandringen som idé. I boken finns bakgrund, tankar och fakta om pilgrimsvandringen. Boken kan också fungera som en handledning för att leda en grupp på vandring. Boken innehåller tre delar: pilgrimens historia och omvärld, en tolkning av pilgrimens själ och teologi och avslutas med det praktiska kring pilgrimsvandringen.

  Handboken vänder sig till den enskilde och grupper som vill ha stöd för att börja eller fortsätta med pilgrimsvandring. I anslutning till de olika kapitlen finns frågeställningar till texten och i slutet av boken ett kapitel som riktar sig till den som vill använda boken i kurssammanhang.

  • Köp 3 för 297,50 kr/st
 76. Pojken med brödet och fiskarna
  Pojken med brödet och fiskarna
  Beskrivning
  Den här boken handlar om en pojke som gav bort sin matsäck till Jesus som gjorde ett mirakel med den. Du kan läsa också om detta i Bibeln i Joh 4: 1-15.
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
 77. Prästen
  Prästen
  Beskrivning
  Hans mod täckte sin brors rädsla. Hans uppoffringar försonade folkets synd. Hans röst bar Guds ord.

  Mose delade Röda havet, men i hans skugga stod Aron. En man som för alltid symboliserar vår store överstepräst. Bli utmanad av denne trogna man vars historia vi aldrig får glömma.

  Prästen är berättelsen om Aron och bok ett i den populära serien Hoppets söner, om fem män som tyst förändrade evigheten.

  Som slavar i Egypten längtar israeliterna efter den befrielse som Gud lovat dem, men efter fyra hundra år ser det ännu inte ut som om befrielsen är nära. Men när Gud kallar Mose att stå inför farao, blir Aron indragen i en av historiens mest dramatiska händelser. Som talesperson för sin bror får Aron bevittna Guds storhet när han slår ner Egypterna och befriar sitt folk ifrån slaveriet.

  Boken innehåller ett djupgående bibelstudium, perfekt för personlig reflektion eller gruppdiskussion.

  Om författaren Francine Rivers har skrivit storsäljande böcker i över 30 år. Hon säger själv att hon skriver för att komma närmare Herren och att hon med sitt arbete hoppas kunna prisa och upphöja Jesus för allt han har gjort och fortfarande gör i hennes liv. Rivers har tidigare utkommit med bokserien Nådens döttrar på Sjöbergs Förlag.

  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
 78. Pray for Europe
  Pray for Europe
  Beskrivning
  Sångerna i häftet har vuxit fram i samband med skapandet av ett nytt konfirmationsmaterial – Pray for Europe – i S:t Johannes församling, Stockholm. Varje sång kan framföras på ett enkelt sätt, men även i mer avancerad form för körer och solister. Sångerna är helt fristående och kan därför lämpligen användas på olika sätt i gudstjänster, andakter, sångstunder, konserter mm. Samtliga upphovspersoner är musiker, körledare och präster med anknytning till S:t Johannes församling: Ingemar Berglind, Annika Björnström, Arvid Elenäs, Martina Möllås, Jill Nord, Sigvard Selinus och Stefanie Sporre.
  195,00 kr
 79. Prepperprästens beredskapsbok : så överlever du, gör gott & sprider hopp
  Prepperprästens beredskapsbok : så överlever du, gör gott & sprider hopp
  Beskrivning
  Vad händer om krisen verkligen kommer? Vad är att preppa?

  Detta är ingen vanlig prepperbok, den vänder sig i första hand till dig som undrar om det verkligen är lönt att just jag preppar och i så fall hur?

  Författaren som till vardags är präst fokuserar inte bara på våra basala behov utan på de psykologiska faktorerna som hjälper oss igenom en kris liten som stor. Han delar frikostigt med sig av sina egna kunskaper och avvägningar, hur vi säkrar upp våra grundläggande behov. Även de inre behov och de existentiella frågorna som kommer till ytan under en kris. Framför allt handlar boken om att det alltid blir bättre om vi möter krisen tillsammans: i bostadsområdet, i bostadsrättsföreningen, i kyrkan, i idrottsföreningen, i kören, i arbetsgemenskapen, i familjen och så vidare det är där vi skapar de bästa förutsättningarna för att klara oss. Om vi förbereder oss rätt kan vi också hjälpa andra. Bokens ledord är: så överlever du, gör gott och sprider hopp. Välkommen till en annorlunda och hoppfull prepping .

  Jonas Ahlforn arbetar sedan 13 år tillbaka som präst i Svenska kyrkan. Inom sitt arbete har han mött många människor i kris samt varit jourhavande präst vid SOS 112. Han är även instruktör via Civilförsvarsförbundet för Hemberedskap i händelse av kris och krig, samt instruktör för Första hjälpen, brandkunskap samt utbildare för säkra barn och säkra seniorer. Genom tidningsartiklar och reportage är han känd som prepperprästen . Jonas är gift, har tre barn och bor med familjen i Örebro.

  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
 80. Prick till Prick
  Prick till Prick
  Beskrivning
  Massor av roliga prickar

  Gör klart bilderna i boken genom att binda samman prickarna. Vad kommer det att bli? Häng med på många roliga timmar av prick till prick aktiviteter och se hur bilderna växer fram.

  Från 3 år

  65,00 kr
 81. Priset - att följa Jesus i ett muslimskt land
  Priset - att följa Jesus i ett muslimskt land
  Beskrivning
  Mycket tidigt på morgonen vaknade jag av min fars skrik. Redan innan jag öppnade ögonen var jag klarvaken, men de arga männens ansikten gjorde mig vettskrämd. De var beväpnade med järnstänger, men konstigt nog fanns det en övernaturlig frid i mitt inre. Jag kände närheten till Jesus. ”Vi ska döda dig”, ropade de, skrek och svor. ”Idag är det slut med dig. Din sista stund har kommit.” De hade sett mig gå till kyrkan. Förbannelser och förolämpningar hälldes över mig medan järn­stängerna­ obarmhärtigt träffade min kropp med kraftiga slag. Långsamt tappade­ jag medvetandet och trodde att det nu blivit dags för mig att komma till himlen.
  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
 82. Profetisk liturgi : i en tid av överkonsumtion och klimatkris
  Profetisk liturgi : i en tid av överkonsumtion och klimatkris
  Beskrivning
  Klimatkris, miljöförstöring, orättvisor, krig och nya kärnvapenhot kastar mörka skuggor över nuet och framtiden. Var finns en möjlighet att nås av hopp och inspiration till engagemang?

  Söndag efter söndag firar kyrkan gudstjänst. Den traditionella liturgin rymmer en radikalitet som vi har lätt att missa. Högmässan har en profetisk dimension. Med avstamp i bibeltexter, teologi från olika kyrkliga traditioner samt exempel från skönlitteratur och film, är Profetisk liturgi en inbjudan att reflektera över högmässan i en tid av överkonsumtion och klimatkris.

  »Jag skriver med hopp om att högmässan ska vara en plats, ett skeende, en händelse som utmanar och skakar om både den enskilda gudstjänstdeltagaren och gudstjänstgemenskapen, samtidigt som den skänker glädje och hopp. Och kraft till handling«, skriver Göran Lindström i bokens inledning.

  Göran Lindström har varit församlingspräst och arbetat som stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling i Uppsala stift.

  • Köp 3 för 184,50 kr/st
  • Köp 10 för 174,25 kr/st
 83. Psalterium : Bibeltexter för växelsång, ut Bibel 2000
  Psalterium : Bibeltexter för växelsång, ut Bibel 2000
  Beskrivning
  Psaltaren är bönboken framför andra, och har så varit i mer än tvåtusen år. Att be med Psaltaren är att dela böneord med Jesus och med Guds folk över hela jorden. Genom århundradena kom Kyrkan att finna böneord också i andra bibeltexter, detta psalterium innehåller ett urval av dessa cantica. Samtliga texter är uppställda för växelsång. Här finns noter till tio förenklade melodier samt förslag på psalmval och ordningar för bön vid olika tider under dagen tidebönen. Psalterium Bibeltexter för växelsång ges ut med förhoppningen att befrämja bönen, den enskilda och den gemensamma.
  240,01 kr
 84. Råg i ryggen
  Råg i ryggen
  Beskrivning
  Vi behöver ge råg i ryggen till alla som arbetar över religionsgränser, som verkar för fred och som engagerar sig för livet på planeten. Det var målet för den broderitävling som Svenska kyrkan utlyste. Tolv inspirerande citat var utgångspunkten och 66 kreativa broderier blev resultatet. Varför just broderier? Många av oss bär på minnen av korsstygnstavlor och snirkliga bonader från köksväggen eller församlingshemmet, med budskap som lågmält har påverkat under en hel livstid. Handarbeten som fått växa fram under timmar och dagar ger en särskild tyngd åt orden de illustrerar.

  I den här boken presenteras de tolv citaten tillsammans med korta reflektioner av lika många teologer. Broderier på allt från second hand-fyndade dukar till jeansjackor ger form och färg åt orden. Tillsammans visar de att vi lever i en värld av grannar.

  Med sitt stora format (21 x 21 cm) och extra tjocka papper har boken en lyxig känsla och passar utmärkt som presentbok!

  • Köp 3 för 99,00 kr/st
  • Köp 10 för 93,50 kr/st
 85. Rebusar för barn 7-9 år
  Rebusar för barn 7-9 år
  Beskrivning
  Gillar du att leka med ord? Utmana dig själv med rebusarna i den här boken. Rebusar är en rolig aktivitet och ett bra sätt att träna stavning, lära sig bilda ord och förstå deras sammansättning.

  Rebusar för barn 7-9 år är en aktivitetsbok som innehåller enkla rebusar för nybörjaren. De färgglada rebusarna är pedagogiskt konstruerade med tydliga bilder och ordval som är anpassade för barn i lågstadieåldern. Här finns en mängd olika sorters rebusar, ordpyssel och korsord i stegrande svårighetsgrad. Att lösa rebusar är ett underhållande tidsfördriv som dessutom utvecklar tankeförmågan - lycka till!

  STEN JOHNSON är en erfaren korsordskonstruktör med en bakgrund som speciallärare. Han har skapat ett stort antal pedagogiska aktivitetsböcker och korsordsböcker för barn och ungdomar.

  65,00 kr
 86. Resan går vidare
  Resan går vidare
  Beskrivning
  BORDSSAMTAL FÖR FAMILJER Dagliga bibelstunder för familjer, anpassade för åldersgruppen fyra till tolv år. Bordssamtalen tar ungefär tio minuter, kanske vid frukosten eller kvällsmaten. Välj det som passar er familj bäst. Bordssamtalen är kopplade till bibelläsningsmaterialet för barn Utforska Bibeln (UB). Bibelavsnitten är desamma för både bordssamtalen och UB – så att man kan använda dem tillsammans eller var för sig. Gör det som passar er bäst.
  • Köp 3 för 85,50 kr/st
  • Köp 10 för 80,75 kr/st
 87. Resan till Pannkakslandet
  Resan till Pannkakslandet
  Beskrivning
  Resan till Pannkakslandet är en fantasifull berättelse om en kaninfamilj som får vara med om ett spännande äventyr. En morgon när kaninfamiljen vaknar och är sugna på pannkaksfrukost så föreslår Pappa Kanin att de ska resa till Pannkakslandet. Hur kommer man dit kan man undra? Jo, har man en magisk säng som kan flyga överallt i hela vida världen så är det lätt som en plätt. De stöter dock på ett litet problem när flygknappen säger att de måste rimma för att sängen ska starta. Pappa Kanin kan inte rimma, kan Hoppis det? Kommer de i väg? Följ med på deras resa som är full av roliga upptåg .

  Resan till Pannkakslandet vill locka de små läsarna att leka med ord och rim.

  Jag har nu läst boken Resan till Pannkakslandet och är väldigt imponerad. Bokens uppbyggnad leder på ett enkelt och smart sätt in till samtal om både rim och pannkakor. Att på ett lekfullt sätt väva in ett pannkakrecept gav genast barnen jag läste den för en iver att själva göra pannkakor. Sagan är väldigt trevlig med fantastiska illustrationer som verkligen lyfter och förstärker själva berättelsen. Min personliga favoritdel i boken är i slutet där karaktärerna vill leka det äventyr de varit med om. Att skriva in det i en saga leder barnen in i en fantastisk lek. Det var just det barnen gjorde på min förskola när jag läste för dem. Toppenbra bok.

  • Köp 3 för 148,50 kr/st
  • Köp 10 för 140,25 kr/st
 88. Resan till Pannkakslandet - Lärarhandledning
  Resan till Pannkakslandet - Lärarhandledning
  Beskrivning
  Boken kan delas in i fem avsnitt som man kan arbeta med på olika sätt. Tanken med boken är att väcka språklust och på det sättet förstärka och utveckla den språkliga medvetenheten hos barnen. Språklig medvetenhet är när barnet självständigt tänker på språket, de börjar lägga märke till språkets form och kan skilja språket från dess betydelse. Det är en av grundstenarna inför läs- och skrivinlärningen. De olika språkmomenten återkommer genom hela boken, men de olika avsnitten har lite olika fokus.
  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
 89. Resarna
  Resarna
  Beskrivning
  Karin är arg. Så väldigt arg. För hur kan mamma och pappa bara bestämma att de ska flytta någon annanstans? Trots att de vet att hon lämnar sin bästa vän, deras härliga hus och den stora hemligheten. Eller vänta nu, hemligheten känner de ju inte till ... den stora mystiska hemligheten som bara hon och Maja vet om. Hemligheten som är både spännande och kanske lite farlig, men ändå så härlig. Den om att de kan resa i tiden ...

  Hemligheten började på kyrkogården, en mörk vinterkväll när hon och Maja var på väg hem. De hörde något och kanske såg de något också, men de visste inte vad. Senare gick Karin ensam tillbaka och smög in i kyrkan. Där hittade hon ett ark med ett meddelande till bara dem. Från den stunden börjar ett mystiskt äventyr där de träffar en speciell pojke och möter M och A och prinsessan och får ta del av ett omöjlig och fantastisk berättelse.

  Resarna är en spännande berättelse om många viktiga frågor, satta i Bibelns Egypten där vi får följa Mose och hans syster, Farao och den väldiga stora berättelsen om uttåget. Samtidigt speglar berättelsen Karins egna frågor kring svek, sorg och frihet, krig, hemligheter och förståelse för andra.

  Hur boken kom till med författarens egna ord: När jag var i 1012-årsåldern grunnade jag mycket på frågor som t.ex. varför det finns krig, om att svika eller bli sviken själv, att ha hemligheter, hur Gud är och vad som händer när en kompis plötsligt dör. De flesta, både barn och vuxna, tänker nog på liknande frågor. Jag prövade att "resa i tiden" ibland för att se hur det varit för andra i samma ålder som jag, men i andra tider och på andra platser. Jag funderade på om de hade andra frågor eller tänkte på andra sätt. Då dök äventyren upp i en historia som ständigt upprepar sig och som väcker både hopp, nyfikenhet och kanske ett och annat svar på frågorna. Så började boken om Resarna ta form!

  OM FÖRFATTAREN: Lillemor Högerås är leg.psykoterapeut, pastor i Equmeniakyrkan och barnsköterska. Hon är författare till åtta poesiböcker som tar upp existentiella frågor, en psykologibok om vår identitetsutveckling, två barnböcker och hon har medverkat i tre novellsamlingar. Lillemor är uppvuxen i Östervåla, Örebro och Västerås. Hon har sedan bott och arbetat bla på Öland och lever nu i Småland på en liten gård på landet ,utanför Misterhult, med sin man. Lillemor har fyra vuxna barn och är mormor och farmor till sex barnbarn.

  190,01 kr
 90. RIGHT NOW - RIGHT NOW - CD
  RIGHT NOW - RIGHT NOW - CD
  Beskrivning
  Äntligen släpper Samuel Ljungblahd nytt album. Right Now är innerligt och avskalat med väldigt mycket känsla. Låtar som är personliga och betyder mycket för Samuel. Soundet med vackra stråkarrangemang i kombination med fantastiskt spel vid flygeln av Ola Hedén ger en helt ny unik upplevelse. Samuels röst kommer mer till rätta än någonsin tidigare och han levererar skönsång på en helt ny nivå. Några nyskrivna låtar men också några gamla hits i helt ny kostym.
  185,00 kr
 91. Ritblock - Älskad konstnär
  Ritblock - Älskad konstnär
  Beskrivning
  Varje barnteckning är ett mästerverk!

  Ritblock med 50 blad.
  Texten ”Skapad av en älskad konstnär” är tryckt på varje blad.

  Format: A4 (21 x 30 cm)
  Antal blad: 50

  • Köp 3 för 63,00 kr/st
  • Köp 10 för 59,50 kr/st
 92. Riter i kriser
  Riter i kriser
  Beskrivning
  Vilken roll spelar kyrkornas riter i krissituationer? Hur formas ritual och gudstjänst under omständigheter präglade av olyckor, pandemi, krig eller andra oförutsedda kriser på individ-, kyrko- och samhällsnivå? Dessa frågor utgör tema för årets volym av Svenskt gudstjänstliv: Riter i kriser. I årsbokens fem artiklar belyser sex författare på olika sätt såväl historiska som aktuella kriser och vad dessa inneburit för gudstjänstlivets språk, konst, musik och trosuppfattning, liksom för dess rituella praxis. Inte minst inbjuder fallstudiernas perspektiv på gudstjänstens anpassningar och fördjupade innebörd till reflektion och analys av gudstjänstlivet i vår tids stora kriser i form av världspandemi och krigsutbrott i Europa. Sist i årsboken följer en recensionsavdelning över ny litteratur inom liturgik, kyrkokonst, kyrkomusik och homiletik. Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv årgång 97 / 2022
  200,00 kr
 93. Roten som bär dig : om Israel i Nya testamentet
  Roten som bär dig : om Israel i Nya testamentet
  Beskrivning
  Det räcker med att nämna namnet Israel så reagerar folk på olika sätt. En av många svårigheter med att skriva en bok om Israel är just att ämnet är så komplext. Många nalkas ämnet med ett historiskt perspektiv och andra med ett politiskt.

  Den som läser sin bibel kan inte undgå ämnet. Men undervisning om Israels ställning i bibeln och i ändens tid är sällsynt idag. Författaren skriver lättförståeligt och inspirerande om Israels unika roll i Nya testamentet. Det går nämligen inte att bara förpassa Israel till Gamla testamentet. Den spännande upptäckten att Israel är Guds redskap personifierat i Jesus Kristus ger nya, fascinerande perspektiv.

  Visar på kyrkans judiska rötter och argumenterar övertygande mot ersättningsteologin. Ger samtidigt en balanserad syn på vad vi kan veta om Israels roll i ändens tid.

  – Anders Gerdmar, rektor Skandinavisk teologisk högskola

  Hans genomgång av Israels roll i Nya testamentet ger läsaren en överskådlig bild av den judiska kontexten som Jesus och apostlarna levde i. ... en mycket fin och viktig bok som säkerligen kommer väcka många nya tankar och upptäckter, för fördjupad bibelförståelse, hos läsaren.

  – David Åhlén, tidningen Dagen

  Håkan Sunnliden prästvigdes för tjänst i Svenska kyrkan 1978 av biskoparna Bo Giertz och Bertil Gärtner. Håkan är gift med Kari och tillsammans har de tre vuxna barn och åtta barnbarn. Han har skrivit flera uppmärksammade böcker, bl a Så länge dagen varar, (Semnos 2020).

  210,00 kr
 94. Rytm - för dagar med mer bön
  Rytm - för dagar med mer bön
  Beskrivning
  Ulla Källs fjärde bok är en bruksbok för dig som vill sätta av mer tid till bön och reflektion, antingen vid stilla dagar eller när du vill skapa utrymme för mer bön i vardagen. Boken skapar en god rytm med sin växling mellan bibelläsning, reflektion och bön genom åtta utvalda teman. Varje tema belyses från olika sidor under två eller tre dagar. Här är allt tillrättalagt för mer bön, ensam eller tillsammans med andra. – Jag tänker att det vore fint om det runt om i församlingarna kunde ges en möjlighet till att få en »en smak av retreat» just där man bor, säger diakonen och retreatledaren Ulla Käll. – Så kanske steget att senare resa på retreat inte blir så stort? Ulla Käll är diakon, retreatledare, författare och musiker. I många år har hon besökt församlingar och grupper i Sverige och Norge för att leda samlingar kallade »Smak av retreat». »Många av oss har försökt, på många olika sätt, att förklara för vänner, för församlingen o.s.v., vad retreat är. Ibland når vi fram med orden, ibland inte. Det oslagbara är att få uppleva det, att få erfara hur Gud verkar i stillheten. Och det fina är att det kan ske, även om du inte riktigt vet, var du står i förhållande till tron och kyrkan.» Boken har tidigare varit utgiven i norsk översättning och tagits emot mycket väl i Norge. Illustrationer av Maria Mannberg. Danskt band.
  • Köp 3 för 216,00 kr/st
  • Köp 10 för 204,00 kr/st
 95. Sagan om den väldige Herr Bandorulli
  Sagan om den väldige Herr Bandorulli
  Beskrivning
  Hur ska de åtta kockarna lyckas mätta den väldige Herr Bandorulli? Han ropar ju bara på mera, och snart är katastrofen ett faktum!

  Det är tur att Ceasar Succé har en plan för att stoppa den väldige jätten.

  Han delar ju aldrig en smula med nån,

  vad finns det att säga till nån som är sån?

  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
 96. Samiskt kyrkoliv
  Samiskt kyrkoliv
  Beskrivning
  I den samiska kristna traditionen finns djupa brunnar att ösa ur. Här finns en förståelse för att spiritualiteten behöver ta sig kroppsliga uttryck och många hundra års erfarenhet av den livsnödvändiga respekten för skapelsen. Här finns också välsignelsen som en bärande grund i vardagen. Detta är en skatt som kan berika hela kristenheten.

  Bön, välsignelse och handling går hand i hand i samisk spiritualitet. Andligheten lever i det dagliga livet.

  I boken ger Birgitta Simma grundkunskaper om samisk historia, kultur, spiritualitet och traditioner. Hennes förhoppning är att församlingar, genom att få en större förståelse för samiskt kyrkoliv, ska bli bättre rustade att möta behoven av andliga rum där samer kan bära med sig sin identitet och kultur och på lika villkor bidra med sina kunskaper och erfarenheter.

  Birgitta Simma berättar också om Sápmi, de samiska språken, samerna som urfolk och förtryckt folkgrupp och om försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna. Flertalet personer delar med sig av sina erfarenheter av att vara same idag.

  Boken är framtagen i samarbete med Luleå stift.

  • Köp 3 för 243,01 kr/st
  • Köp 10 för 229,50 kr/st
 97. Sänd ditt regn - House on a Hill
  Sänd ditt regn - House on a Hill
  Beskrivning
  Lovsångskollektivet House on a hill under ledning av Johannes Karlsson (SAfemode) och makan Johanna startade 2020, men båda har lång erfarenhet a aktivt engagemang i olika lovsångssammanhang. Johannes har tidigare bland annat producerat skivan Med lyfta händer av Simon Thelander och Samuel Lundell, som gavs ut i Adoras serie gemenskap. Musikaliskt handlar denna Cd om modern lovsång med rockinfluenser baserat på akustisk gitarr, vilket gör många av sångerna är lätta att plocka upp för kyrkor i olika sammanhang.

  Sånglista:
  När jag har dig
  Come to the father
  Du är min dyra skatt
  Frälst genom korset
  Kristus är mitt hopp
  Här inför dig
  Sänd ditt regn
  Trofast Gud
  Min själs hem
  Allt som jag begär
  Light us for your name
  Everlasting God

  148,00 kr
 98. Sånt som rör sig i huvudet : en "fylla i-bok" för tweens
  Sånt som rör sig i huvudet : en "fylla i-bok" för tweens
  Beskrivning
  Att prata om livet, både det som är positivt och det som är dåligt eller jobbigt, är viktigt för att må bra. Så hur skapar man utrymme för sådana funderingar hos tweens, alltså åldersgruppen 9–12 år? Sånt som rör sig i huvudet vill hjälpa till med detta, och låter läsaren fylla i sina tankar om bland annat sociala medier, känslor, familjen, kroppen och drömmar om framtiden. Svaren kan vara utgångspunkt för samtal, eller behållas privat för den som skrivit ner dem.

  I häftet finns korta berättelser om tio fiktiva personer, som tar upp olika utmaningar och möjligheter. Det ger ytterligare ingångar till funderingarna.

  Häftet är framtaget i samarbete med Suntprat, Equmenia.

  • Köp 3 för 49,50 kr/st
  • Köp 10 för 46,75 kr/st
 99. Servetter – Bordsböner, 20-pack
  Servetter – Bordsböner, 20-pack
  Beskrivning
  4 olika bordsböner. Vänd upp den sidan som passar för tillfället.

  20 servetter/förp. 3-lags 33 x 33 cm

  Alla våra servetter är miljövänliga och blekta utan klor.

  • Köp 3 för 49,50 kr/st
  • Köp 10 för 46,75 kr/st
 100. Servetter. Välsignelsen
  Servetter. Välsignelsen
  Beskrivning
  Vita pappersservetter, 3-lags, med Välsignelsen. Jättefina att duka upp med på kalas, dop, bröllop, begravningar, kyrkfika eller till en helt vanlig avslappnad vardagsmiddag, förstås. Fin liten gå bort-present också!

  Servetterna är tillverkade av FSC-certifierat papper från ansvarsfullt skogsbruk. De är bleka utan klorin och är tillverkade efter Svanenmärkningens standard.

  Tryck på alla fyra sidor och en av dem har en liten, liten flatebo.se-text längst ner. Förpackning med 20 st normalstora servetter, 33×33 cm stora när de är utvikta, 16,5×16,5 cm vikta.

  • Köp 3 för 49,50 kr/st
  • Köp 10 för 46,75 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 301-400 av 484

per sida
Fallande ordning

Måndag 10-19

Tisdag- Fredag 10-17


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå