View as Tabell Lista

Artiklar 13-24 av 112

per sida
Fallande ordning
 1. Bysantinsk litteratur : från 500-talet till Konstantinopels fall 1453
  Bysantinsk litteratur : från 500-talet till Konstantinopels fall 1453
  Beskrivning
  Bland resterna av det magnifika Bysantinska rikets kultur är det litteraturen som har haft svårast att nå fram till oss. Bortsett från ett par, tre stora namn har den förblivit okänd för den »bildad allmänheten«. Bristen på lämplig litteratur, inte bara på svenska utan också på de stora språken, har gjort det svårt att orientera sig i det bysantinska litterära landskapet. Denna bok är den första som tar ett samlat populärvetenskapligt grepp på ämnet. Den berättar om författare och texter, sätter in dem i deras historiska och kulturella sammanhang. Författaren är professor i bysantinologi vid Uppsala universitet.
  230,00 kr
 2. Carl Olof Rosenius : teolog, författare, själavårdare
  Carl Olof Rosenius : teolog, författare, själavårdare
  Beskrivning
  Denna bok handlar om Carl Olof Rosenius (1816–1868), Sveriges mest betydande lekmannapredikant. Med anledning av 200-årsminnet av hans födelse hölls våren 2016 ett symposium på Johannelunds teologiska högskola: Carl Olof Rosenius – teolog, författare, själavårdare. Föredragen från detta symposium har samlats i denna bok.

  I bokens bidrag belyses Rosenius bredd, betydelse och bestående inflytande. Olika aspekter av hans verksamhet uppmärksammas: Luthertolkaren, bibelutläggaren, missionsmannen och själavårdaren. I ett par artiklar ges bilder av den miljö där han framför allt var verksam och den tidshistoriska ramen för hans arbete tydliggörs. För att komplettera bilden av Rosenius betydelse finns fyra artiklar om hans inflytande i USA, Danmark, Finland och Norge. Och till sist vänds blicken till nutid och framtid. Rosenius förkunnelse är fortfarande aktuell och det finns mer att lära om och av honom.

  215,00 kr
 3. Dag för dag
  Dag för dag
  Beskrivning
  När jag undervisade i kyrko- och missionshistoria i Tanzania på 1980-talet fann jag, till min egen stora förvåning, att hela årets dagar kunde täckas av viktiga händelser i kyrkans historia. I det här kalendariet för hela året, lyfter jag fram dramatiska och avgörande – ibland komiska – händelser i modern kyrkohistoria, men också en hel del från missionshistorien. Boken innehåller exempel på segrar och nederlag, framgångar och besvikelser för enskilda och för kyrkan i stort.

  Carl-Erik Sahlberg är teol. dr och docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet samt författare till ett flertal bästsäljande böcker. Under drygt tjugo år arbetade han i S:ta Clara kyrka i Stockholm. Numera leder han och hustrun Overa ett arbete bland utsatta barn i Tanzania.

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 4. Dagbok från Rom : Andra vatikankonciliet - en kamp om förnyelse
  Dagbok från Rom : Andra vatikankonciliet - en kamp om förnyelse
  Beskrivning
  Ingen händelse under 1900-talet har varit av större betydelse för den katolska kyrkan än Andra Vatikankonciliet 1962-65. De reformer och den förnyelse som där gestaltades förändrade kyrkans liv på ett genomgripande sätt. Men den stundtals hårda kampen på konciliet mellan djärva reformister och konservativa traditionalister är på intet sätt slutförd än. Genom den kyrkopolitik som Vatikanen under de senaste decennierna konsekvent genomfört blir återblicken på konciliet allt mer betydelsefull. I detta sammanhang blir nyutgivningen av Gunnel Vallquists berömda dagböcker från konciliet en händelse. När de första gången publicerades 1963-1966 fick de en strålande respons. Vår förhoppning är att de nu skall ge bränsle till förnyelse och inspiration.
  230,00 kr
 5. De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, Bd 1 och Bd 2.
  De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, Bd 1 och Bd 2.
  Beskrivning
  De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna i 2 band. En vetenskaplig antologi. Redaktörer: Daniel Lindmark & Olle Sundström
  325,00 kr
 6. Den lutherska ikonen och andra märkligheter i Växjö stift
  Den lutherska ikonen och andra märkligheter i Växjö stift
  Beskrivning
  Läs om den småländska envishetens äreminne, lilla svarta Sara i kalmar, den stora julträtan i Jönlöping, nidingsdådet i Nydala 1521 och mycket mer från Agunnaryd till Älmeboda.
  • Köp 3 för 58,50 kr/st
  • Köp 10 för 55,25 kr/st
  • Köp 25 för 52,00 kr/st
 7. Den underbara vägen : en bok om det inre livet med Gud
  Den underbara vägen : en bok om det inre livet med Gud
  Beskrivning
  Det här är en bok som handlar om den underbara vägen, vägen som man vandrar med Gud. Den innehåller andliga råd och vittnesbörd av kvinnor och män från olika delar av den stora osynliga Kyrkan, med det gemensamma att de varit hängivna Gud och att de vet vad det vill säga att vandra den underbara vägen.

  Det finns en förunderlig samstämmighet mellan företrädare för olika kyrkor när det gäller den inre gemenskapen med Fadern, Sonen och Anden. Om man överlåter sig åt Gud behöver man alltså inte vara orolig för att inte förstå eller få insikt i vad som sker. Kristna har i alla tider erfarit och reflekterat över Guds handlande med människan, och vittnesbörden har varit samstämmiga. Den här boken innehåller några av dessa.
  Det betyder att det här är en aktuell bok – den handlar om det som sker också nu när en människa ger sig hän åt den treenige Guden

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 8. Det kungliga stiftet : några blad ur det svenska hovets kyrkohistoria
  Det kungliga stiftet : några blad ur det svenska hovets kyrkohistoria
  Beskrivning
  Det svenska hovets kyrkohistoria rymmer många märkliga händelser och originella personligheter. I Carl Henrik Martlings nya bok Det kungliga stiftet tar han läsaren med bakom de kungliga slottens fasader. Bland upproriska biskopar, dödsdömda hovpredikanter och lojala ämbetsmän möter läsaren såväl cyniska maktpolitiker som djupt fromma gestalt. Här berättas bland annat om hur hovförsamlingen tillkom och utvecklades, om svenska kröningar från Erik XIV till Oscar II och om Johans III:s svåra balansgång mellan katolicism och lutherdom. Som vanligt berättar Carl Henrik Martling sakligt och medryckande i denna spännande bok om ett stycke svensk kyrkohistoria.
  195,00 kr
 9. Diocesis Lincopensis. 2, Medeltida internationella influenser : några uttryck för en framväxande öst
  Diocesis Lincopensis. 2, Medeltida internationella influenser : några uttryck för en framväxande öst
  Beskrivning
  Under studiet av svensk och östgötsk medeltid är de mycket starka internationella influenserna påfallande. De kom väsentligen att påverka utvecklingen i denna del av norra Europa. Genom västkyrkans etablering och integrering inlemmades successivt enskilda människor, grupper av människor, samhällen, landsdelar och så småningom hela det framväxande svenska riket i ett västeuropeiskt internationellt sammanhang. Det svenska riket blev en del av den västerländska kristna kulturgemenskapen. I föreliggande volym belyses detta medeltida internationella sammanhang. Åtta forskare från kyrkovetenskapligt, kyrkohistoriskt, bibelvetenskapligt, arkeologiskt och konstvetenskapligt håll ger en rad mycket intressanta aspekter på en framväxande östgötsk delaktighet i den västerländska kultursfären. Kjell O. Lejon (red.) är docent i kyrkohistoria och verksam som universitetslektor i historisk teologi vid Linköpings universitet.
  210,00 kr
 10. Du ska bli präst : livsberättelser 50 år efter kyrkomötets beslut
  Du ska bli präst : livsberättelser 50 år efter kyrkomötets beslut
  Beskrivning
  För femtio år sedan beslutade kyrkomötet att även kvinnor skulle kunna prästvigas. I boken Du ska bli präst: livsberättelser 50 år efter kyrkomötets beslut berättar tjugo kvinnliga präster i olika åldrar öppenhjärtigt om sina liv, yrkesval och drivkrafter.

  Med texter av Lina Sjöberg och bilder av fotografen Sanna Sjöswärd skildras kvinnornas vardagsliv, arbetsliv, familjeliv ? och samtidigt ett stycke nutidshistoria. Redaktören Boel Hössjer Sundman bidrar med en historisk bakgrund till de biografiska berättelserna.
  100,00 kr
 11. Erik den Helige
  Erik den Helige
  Beskrivning
  En majdag år 1160 dödades Sveriges kung Erik i en våldsam strid utanför Heliga trefaldighets kyrka i Uppsala. Han blev snart ansedd som helgon och sedermera som Sveriges nationalhelgon. Under framförallt 1300- och 1400-talet blomstrade Erikskulten i Sverige. Detta visar inte minst den rikhaltiga förekomsten av altarskåp, kalkmålningar och skulpturer i svenska kyrkor, där Erik den helige är avbildad. Idag återfinns exempelvis kung Erik i Stockholms stadsvapen. En del historiker vill förpassa Erikslegenden till ”historiens skräpkammare” och inom forskningen har det sagts att legenden är en schablonmässig kompilation tillkommen i tendentiöst syfte. Bakom den fanns endast maktpolitiska skäl. Den var ett listigt påfund av Uppsalaklerkerna. Men med ett sådant synsätt så förringas och förlöjligas den medeltida människans fromhet och tro. Det fanns i det medeltida tänkandet en hängivenhet för andliga mål, något som kan vara svårt att förstå i vår moderna och rationella tid
  125,00 kr
View as Tabell Lista

Artiklar 13-24 av 112

per sida
Fallande ordning

 

 

Måndag - Fredag 9.30-17.30
Lördag 10-14

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå