View as Tabell Lista

77 artiklar

per sida
Fallande ordning
 1. Alpha Youth Samtalsguide
  Alpha Youth Samtalsguide
  Beskrivning
  Varje Alpha-tillfälle innehåller mat/snacks och ett avsnitt ur Alpha Youth series- men även samtal i smågrupper. Denna guide är skapad för att hjälpa dig att leda de samtalen.

  • Köp 3 för 58,50 kr/st
  • Köp 10 för 55,25 kr/st
 2. Andliga ledare-Trons hemligheter
  Andliga ledare-Trons hemligheter
  Beskrivning
  Någon har gått före dig. Någon har byggt det hus du bor i och de vägar du vandrar på. Det finns alltid fotspår att följa. Andligt ledarskap handlar inte bara om dem som har en offentlig ledarroll. Att leda och ledas hör till det djupt mänskliga. Vi kan inte skaka av oss frågan om vilka ledare vi följer. Vi kan inte heller smita från ansvaret för hur vi leder andra. Hur känner man igen en god andlig ledare? Vilka egenskaper och gåvor bör vi söka hos dem vi väljer till ledare i den kristna församlingen? Denna skrift är ett försök att formulera Bibelns hållning i frågor som rör andligt ledarskap. Andliga ledare ingår i skriftserien Trons hemlighet som utges av det Teologiska nätverket i Pingst
  40,00 kr
  • Köp 3 för 54,00 kr/st
  • Köp 10 för 51,00 kr/st
 3. Andligt ledarskap
  Andligt ledarskap
  Beskrivning
  Behovet av begåvade, kraftfulla ledare i församlingen idag kan inte nog betonas. Situationen i världen kräver att kyrkan häver upp sin röst, och den rösten kan bara komma från ledare som är ledda av Gud och överlåtna till Jesus Kristus. Principerna för ledarskap, både i den naturliga och andliga sfären, presenteras och illustreras både från Bibeln och biografier om framstående gudsmän – män som Mose, Nehemja, Paulus, David Livingstone och Charles Spurgeon. Detta är en bok som kommer att uppmuntra gudsmän och gudskvinnor att ställa alla sina talanger och resurser till Guds förfogande, så att han kan skapa ledare som kan användas till hans ära.
  100,00 kr
 4. Arbetsgivare åt sin egen Herde : styrelsens förebyggande arbetsmiljöarbete i församlingen
  Arbetsgivare åt sin egen Herde : styrelsens förebyggande arbetsmiljöarbete i församlingen
  Beskrivning
  Angelägen bok om hur församlingars styrelse kan arbeta förebyggande med pastorers/församlingsanställdas hälsa.

  Elisabeth Sellerfors har i sitt arbete som psykolog mött ett stort antal församlingsanställda med stor trötthet, sjukskrivningar och i vissa fall även byte av arbete. I de flesta av fallen har arbetssituationen funnits med som den viktigaste faktorn, naturligtvis i kombination med individens möjlighet att hantera den uppkomna situationen tillsammans med livet i övrigt. Denna förekommande ohälsa hos pastorer/anställda är anledningen till att hon i boken vänder sig till styrelser i församlingar eftersom de har ansvaret för att arbeta förebyggande med de anställdas arbetsmiljö.

  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
 5. Att leda i karismatiska miljöer : strategi, organisation, kultur och andlig tillväxt
  Att leda i karismatiska miljöer : strategi, organisation, kultur och andlig tillväxt
  Beskrivning
  Hur utvecklas och utövas ett gott och sunt andligt ledarskap?

  Haveriet i Knutby har förstärkt uppfattningen att det bästa är att få bort karismatiken i församlingarna. Kan verkligen en sund karismatik och ledarskapsmodeller utan maktanspråk och andliga övergrepp bli verklighet?

  Under drygt 100 år har en speciell andeutgjutelse påverkat människor, vilket medfört att karismatiska församlingar vuxit fram på ett lavinartat sätt. Detta har inte skett smärtfritt. Fel har begåtts av ledare. All karismatik har inte varit sund.

  Magnus Jonegård har lång erfarenhet av ledarskap, både från näringslivet och som pastor och församlingskonsult i cirka 25 karismatiska miljöer. På ett personligt sätt belyser han likheter och olikheter mellan näringsliv och församlingsliv, och han beskriver ledarskapets möjligheter och svårigheter med hjälp av många exempel.

  Flera kapitel berör Filadelfiaförsamlingen i Knutby, där författaren verkat som församlingskonsult under ett år, och vi får unika inblickar i församlingens teologi och ledarskap som inte tidigare varit kända.

  Boken tar också upp högaktuella frågor kring hur man identifierar och hanterar maktmänniskor samt förhindrar sektliknande och osunda drag i församlingen.

  • Köp 3 för 252,00 kr/st
  • Köp 10 för 238,00 kr/st
 6. Att leda möten till effekt
  Att leda möten till effekt
  Beskrivning
  Ett möte finns inte till för sin egen skull, det är bara formen för att olika grupper ska kunna ta nästa steg i handlingsprocessen, driva frågor och ärenden eller fatta beslut.

  Det här är en bok för dig som vill utvecklas som mötesledare och nå goda effekter både för dig själv och gruppen. För dig som längtar efter att forma en möteskultur präglad av energi, delaktighet, kvalitet, beslutsamhet och glädje.

  Boken kommer att lotsa dig genom olika processer som behöver fungera parallellt för att nå bästa resultat. Här finns konkreta råd och verktyg, men också reflektions- och träningsutmaningar som vill ge dig ökad förståelse av hur du kan tänka för att designa och leda möten på mer effektfulla sätt

  • Köp 3 för 310,25 kr/st
 7. Att vara eller inte vara kyrka
  Att vara eller inte vara kyrka
  Beskrivning
  Förattaren ger många bidrag i frågor om organisation och ledarskap. Han har erfarenhet både från norrländsk våckelsetradition och missionsarbete i Afrika.
  50,00 kr
 8. Att vara ledamot i kyrkoråd och kyrkonämnd
  Att vara ledamot i kyrkoråd och kyrkonämnd
  Beskrivning
  Att vara ledamot i kyrkoråd och kyrkonämnd ger en bred översikt över vad en ledamot i en församlings och samfällighets styrelse behöver känna till. Här beskrivs bland annat ledamotens roll, relationen kyrkoråd ? kyrkonämnd, gränser i förhållandet till fullmäktiga och mot anställda samt juridiskt ansvar.

  Uppdraget för en ledamot i kyrkoråd och kyrkonämnd spänner över stora områden vad gäller församlingens uppgift och förvaltning: såväl ekonomi som arbetsgivarfrågor, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet täcks in.

  Patrik Tibbling, förbundsjurist på Svenska kyrkans Församlingsförbund.
  100,00 kr
 9. Bättre ledare - redan i morgon!
  Bättre ledare - redan i morgon!
  Beskrivning
  Bättre ledare - redan i morgon! Är det verkligen möjligt? Är inte gott ledarskap en förmåga som tar tid att utveckla? Både ja och nej. Tid och erfarenhet är absolut viktiga byggstenar för att bli en bra ledare. Men samtidigt kan det långa perspektivet trötta ut oss, innan vi ens har börjat. Ärligt; vem orkar anstränga sig idag om resultatet visar sig först om 25 år?

  Den här boken handlar om här och nu. Trots att gott ledarskap behöver tid för att utvecklas, så finns förhållningssätt att ta till, som snabbt kommer att göra dig till en bättre ledare. Den här boken ger dig konkreta och praktiska tips som du lätt kan ta till dig och testa redan i morgon.

  Den här boken har sin plats på varje ledares skrivbord - en praktisk handbok i vardagen, vare sig det handlar om att ta ett svårt samtal, starta upp ett förändringsarbete eller leda ett styrelsemöte. Också en oumbärlig bok för dig som går in i ett ledaruppdrag för första gången. Som ny ledare finns viktiga, och ändå enkla, redskap att ta till sig; redskap som ger en smidig och lyckad start, nöjda medarbetare och goda resultat.

  De flesta av oss tillbringar största delen av våra liv på jobbet. Har du en ledarroll, är det viktigt att du löser det som inte fungerar, så att du kan gå med lätta steg till jobbet. Det är viktigt både för din trivsel och för din hälsa. För att inte tala om värdet för dina medarbetare som får en bättre ledare redan i morgon

  75,00 kr
  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
 10. Beteendeproblem i förskolan : om lågaffektivt bemötande
  Beteendeproblem i förskolan : om lågaffektivt bemötande
  Beskrivning
  Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande och handlar bland annat om att anpassa krav samt hantera konflikter och fysiskt våld.

  Författarna tar avstamp i exempel från förskolans vardag, kopplar dem till forskning och beskriver sjutton praktiska principer som personal kan utgå från för att förebygga och lösa beteendeproblem. Här finns också konkreta handlingsplaner för hur du ska göra när en konflikt är på gång samt studiematerial som fördjupar bokens olika avsnitt.

  Beteendeproblem i förskolan ingår i en serie framgångsrika böcker om detta förhållningssätt för olika målgrupper.

  Det finns även avsnitt i boken som syftar till att finna strategier för att hantera situationer där handlingsplaner kopplas till beskrivningen i avsnitten. Avslutningsvis finns rikliga exempel på ytterligare läsning som är kopplade till de olika kapitlen vilket gör det möjlighet för läsaren att fördjupa sig inom en speciell situation eller ett beteende som kan uppkomma. Boken bidrar till ett bra underlag för diskussioner inom arbetslag. Katharina Jacobsson, BTJ-häftet nr 3, 2018

  340,00 kr
 11. Beteendeproblem i skolan
  Beteendeproblem i skolan
  Beskrivning

  Konflikter och beteendeproblem hos barn kan stå i vägen för lärarens arbete och elevernas inlärning. Boken Beteendeproblem i skolan visar hur skolpersonal kan tänka och agera i mötet med elever som inte beter sig som förväntat i en viss situa­tion. Metoderna utgår från förhållningssättet lågaffektivt bemötande, och kan användas från förskolan till gym­nasiet. Författaren tar avstamp i belysande...

  320,00 kr
 12. Brev till en ledare, principer för ledarskap från Timoteusbreven
  Brev till en ledare, principer för ledarskap från Timoteusbreven
  Beskrivning
  Du kan vara ung eller gammal, singel eller förälder, ledare för söndagsskolan, ha ansvar för en verksamhet i kyrkan, leda en husförsamling, sitta i en styrelse eller ansvara för ett team, vi är alla kallade till ledarskap.

  Paulus undervisade Timoteus i två brev om hur vi bygger ett sunt ledarskap. I Brev till en ledare – Principer för ledarskap från Timoteusbreven låter författaren oss förstå att först måste vi börja leda oss själva innan vi kan leda andra. En kristen leder utifrån Guds kärlek och utifrån en passion för Guds rike och boken fokuserar på ett bibliskt, relationellt ledarskap och visar hur din vandring med Jesus kan fördjupas och skapa tillväxt i andra genom ditt sätt att ta ansvar och leda.

  Följande fem områden studeras i boken:

  Ledaren och Gud Ledaren och församlingen Ledaren och nästa generation Ledaren och livet Ledaren och uppdraget

  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
 13. Bygga team
  Bygga team
  Beskrivning
  Vad vi än är kallade till, så är vi kallade att arbeta tillsammans med andra. Ingen tjänar Gud på egen hand. Boken du håller i dina händer är resultatet av vishet och erfarenhet från nästan trettio års tjänst. Den kan användas för individuella studier såväl som för gruppstudier och som utbildningsmaterial för teamutveckling. Guds församling är en kropp som består av olika lemmar och teamwork är inbyggt i dess innersta väsen. Ledare som fokuserar på att utveckla team kommer att uppnå mycket mer än de som enbart arbetar på egen hand. Vishet förökas och gåvor och talanger uppenbaras när människor med olika personligheter och egenskaper tjänar Gud i enhet. Den här boken kommer att hjälpa dig att förstå hur man bygger ett team och inspirera dig att fokusera mer på teamutveckling, oavsett om du är en ledare eller inte. mats-ola ishoel är huvudpastor för Livets Ord i Moskva och ordförande för Associated Russian Union of Christians of Evangelical Faith. Under hans ledarskap har Livets Ord Moskva vuxit varje år och har nu över fyra tusen medlemmar. Församlingen har en rad verksamheter, bland annat socialt arbete, ungdomsarbete, bokförlag och missionsarbete. Mats-Ola Ishoel är gift och har fyra barn, som är adopterade från Ryssland.
  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
  • Köp 25 för 112,00 kr/st
 14. Church Leaders handbook
  Church Leaders handbook
  Beskrivning
  Willow Creek. Bok på engelska om ledarskap
  50,00 kr
 15. Det demokratiska ledarskapet
  Det demokratiska ledarskapet
  Beskrivning
  Vad innebär ett demokratiskt ledarskap? Lotta Hellman beskriver och diskuterar vad olika förhållningssätt betyder för ett ledarskap och hur man möter, skapar, förvaltar och utvecklar en grupp.
  100,00 kr
 16. Få visionen att fastna
  Få visionen att fastna
  Beskrivning

  Boken ger dig nycklar du behöver för att driva din organisation framåt.

  35,00 kr
  • Köp 3 för 58,50 kr/st
  • Köp 10 för 55,25 kr/st
  • Köp 25 för 52,00 kr/st
 17. För en tid som denna : svenska alliansmissionen - självförståelse, teologi och ledarskap
  För en tid som denna : svenska alliansmissionen - självförståelse, teologi och ledarskap
  Beskrivning
  För en tid som denna Svenska Alliansmissionen självförståelse, teologi och ledarskap

  Vad har söndagsskolläraren Einar i ett litet missionshus på landsbygden, en berguv och psalmförfattaren Lina Sandell gemensamt?

  De finns alla omnämnda när sexton skribenter tecknar det vi ser som uppdraget och utmaningarna för den kristna gemenskapen i en tid som denna. I den här antologin vill vi fundera kring hur vi tillsammans kan leva den vision som Svenska Alliansmissionen antagit: Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen.

  Antologin speglar en mångfald av röster och vår önskan är inte att ge färdiga svar, snarare vill vi väcka nya frågor och öppna för samtal. Vår förhoppning är att du som läsare tillsammans med oss författare vill tänka, visionera och ta nya steg in i framtiden.

  Bokens redaktörer

  Bokens främsta ärende är att med historien i ryggen försöka förstå den tid som är nu och skriva för framtiden Det är viktigt att ha perspektiv när man reflekterar, att spänna ut horisonten, att här och nu förstå varifrån man kommer för att kunna ta ut riktningen framåt Jag lyckönskar dig som läsare att bli del av denna process av teologisk reflektion.

  Ulrik Josefsson Prorektor ALT

  Hur låter det när församlingsledare vittnar om sin tro? Det låter så här! Historia, teologi och livserfarenhet varvas om vartannat. Detta är Svenska Alliansmissionens vittnesbörd om vad det är att vara kyrka i en tid som denna.

  Eleonore Gustafsson Pastor i Evangeliska Frikyrkan

  • Köp 3 för 171,00 kr/st
  • Köp 10 för 161,50 kr/st
 18. Församlingsarbete i Jesu efterföljd
  Församlingsarbete i Jesu efterföljd
  Beskrivning
  Många kristna ledare upplever en konflikt mellan deras personliga behov av andlig fördjupning och församlingens krav på affärsmässig effektivitet och resultattänkande. Vad som sker i bönekammaren och på arbetsplatsen tycks för många utspela sig på skilda planeter. Målsättningar och tänkesätt rör sig åt motsatta håll. Skavet leder till frustration och trötthet. Är det möjligt att riva väggen mellan dessa båda världar?

  Är det möjligt att ta Jesu liv och undervisning som vägledning, inte bara för mitt inre liv utan också för hela vårt sätt att tänka och arbeta i kyrkan? Tänk om det som ofta avfärdas som orealistiskt i mötet med ekonomiska kalkyler och professionella verksamhetsplaner i längden är det enda hållbara? Om detta handlar den här boken. Den är en uppföljare på Fri att tjäna: ledarskap i Jesu efterföljelse. Helt enkelt för att förändringen inte kan stanna i ledarens personliga liv utan måste vävas samman med ett annat sätt att tänka församling.

  • Köp 3 för 306,00 kr/st
  • Köp 10 för 289,00 kr/st
 19. Framgång
  Framgång
  Beskrivning
  Framgång föder framgång . i dig, i dina närmaste och i alla du leder. De flesta av oss strävar efter framgång i livet. Men vet vi vad som leder till sann, varaktig framgång? Och kan vi med visshet säga att vi är på väg åt rätt håll?

  Framgången ser olika ut för varje individ, men principerna för resan är oföränderliga.
  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
  • Köp 25 för 112,00 kr/st
 20. Framgångens fallgropar : 14 farozoner att undvika
  Framgångens fallgropar : 14 farozoner att undvika
  Beskrivning
  14 farozoner att undvika.

  Du lutar huvudet tungt mot händerna när den sista ur personalen släcker lyset och går hem för kvällen, och du sitter ensam kvar i mörkret med ditt misslyckande och din förtvivlan.

  Det här är en scen som utspelar sig dagligen på många kontor och platser där ledare i företag, församlingar och ideella organisationer har skakats av moraliska eller etiska skandaler.

  Wayde Goodall har följt skandalerna och själavårdat ledare som har kastat bort sin familj, sin karriär eller sin framtid för kortvarig njutning eller ekonomisk vinning. I den här boken beskriver han ledarskapets fallgropar, de gemensamma nämnarna och varningsflaggorna hos ledare som går över den moraliska gränsen, och framför allt en plan för hur vi kan undvika farorna. Det finns en säker väg framåt för alla ledare och i Framgångens fallgropar visar Goodall hur den vägen ser ut. Wayde Goodall brinner för att hjälpa kristna att växa i sin tro och förstå de principer och goda vanor som lägger grunden för ett balanserat liv och en dynamisk andlig växt. Wayde är utbildad pastor, terapeut, livscoach och pedagog, och har en unik bakgrund med sina fyrtio års erfarenhet av ledarskap, själavård, coachning, rådgivning, praktisk teologi och strategisk planering och utveckling.

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 21. Framgångsrikt ledarskap
  Framgångsrikt ledarskap
  Beskrivning
  Csar och Claudia Castellanos leder en stark och innovativ tjänst med nyckelstrategier för tillväxt. Framgångsrikt ledarskap genom 12 grupper gavs till dem genom den helige Ande som ett mäktigt och effektivt verktyg i etablerandet av Guds rike. Boken kommer att vara till stor hjälp för alla som känner en verklig kallelse att slutföra det arbete som en gång påbörjades av vår Herre Jesus Kristus. - Jag har känt pastor Csar Castellanos under många år, och jag har fått se hur Guds hand har lett och skyddat honom. Hans liv är ett strålande exempel på kristet ledarskap. Han är känslig för Guds röst, och har en underbar familj och en stark tjänst som har nått långt utanför Colombias gränser. Doktor Luis Palau - Jag har sett det arbete som Csar Castellanos har utfört i Bogota. De är en inspiration och en utmaning för varje Guds tjänare utöver världen. Doktor Derek Prince - Pastor Csar Castellanos tjänst har blivit svaret för mig och är till för dem som vill evangelisera men som inte har kunnat behålla frukten som mognat efter kampanjerna. Visionen om de tolv och särskilt konsolideringsprocessen är vad vi mest av allt behöver för våra församlingar. Carlos Annacondia
  100,00 kr
 22. Framtiden är inte vad den brukade vara : en inspirationsbok om framtidens ledarskap, framtidens indi
  Framtiden är inte vad den brukade vara : en inspirationsbok om framtidens ledarskap, framtidens indi
  Beskrivning
  "Boken bär inte på alla sanningar eller enkla facit. Författaren förmedlar sina tankar om nutid och framtid på ett lättsamt sätt. Läsaren uppmanas dra egna reflektioner ? att blunda för att se ? omhur man möter framtid och konkurrens för att utvecklas.Det är en bok man kommer ihåg, nickar och känner igen sig i."Så löd motiveringen när Göran Adléns bok vann utmärkelsen "Årets Ledarbok 2005". En mycket eftertraktad föreläsare gjorde sin författardebut med en annorlunda idébok om hur han ser på dagensoch morgondagens trender. Nu utkommer boken i kartonnage.
  85,00 kr
 23. Framtidens ledare - en guide till effektivt och hållbart ledarskap
  Framtidens ledare - en guide till effektivt och hållbart ledarskap
  Beskrivning
  Framtidens ledare behöver mer än bara en förståelse för ledarskapets grundläggande principer. De behöver verktyg för att navigera genom dagens komplexa och snabbföränderliga miljö. Framtidens ledare är inte ännu en bok om ledarskap det är en guide för att hantera de utmaningar som ledarskapet innebär. Genom att lära dig att förstå dig själv, styra dina perspektiv, förstå varningssignalerna och hantera konflikter kan du bli den ledare som din organisation behöver.

  I Framtidens ledare får du tillgång till konkreta verktyg och metoder för att utveckla ditt ledarskap. Boken gör bland annat nedslag i ämnen som urspårning och att återerövra ett ledarskap, konsten att styra sina egna och andras perspektiv och vikten av att kunna leda i förändring och hantera utvärderingsmodeller. Från krishantering till att leda beteendeförändring hos dig själv och dina medarbetare denna bok ger dig vägledning för att bli en mer effektiv och hållbar ledare. Inte minst lär du dig att utvärdera, att välja medel och metoder för att få en relevant granskning av vad du gör i ditt ledarskap. Med konkreta exempel, övningar och uppgifter får du möjlighet att omsätta teorin i praktiken och skapa en hållbar utvecklingsväg för ditt ledarskap.

  Owe Anbäcken är fil. dr. inom området organisationsteori med mångårig erfarenhet som lärare och forskare vid Linköpings universitet. Som chef och ledare i ett flertal länder har han lett ekonomisk utveckling och bland annat varit forskare och gästprofessor i Japan. Owe har genomfört flera utredningar kring ledarskapets behov av upprustning och förbättring i svenska företag och organisationer. Med hans gedigna kunskap och erfarenhet är denna bok en källa till vägledning för dig som strävar efter att bli en ledare för framtiden.

  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
 24. Ge uppdraget vidare : att lämna över och ta emot ledarskapet
  Ge uppdraget vidare : att lämna över och ta emot ledarskapet
  Beskrivning
  Utan en efterträdare blir inget verk framgångsrikt och kristenheten kan alltid bli utplånad i nästa generation. Dessa två krassa konstateranden visar hur stort behovet är av framgångsrika ledarskapsbyten i dagens församlingar och tjänster.CityLife Church i Melbourne, Australien är en församling som som framgångsrikt har gått igenom tre ledarskapsbyten under sin fyrtioåriga historia.
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
  • Köp 25 för 40,00 kr/st
 25. Handbok för arbetsledare
  Handbok för arbetsledare
  Beskrivning
  Detta är en handbok för den som är arbetsledare i Svenska kyrkan. Här får läsaren kunskap, perspektiv och verktyg för sitt uppdrag. Innehåller en gedigen genomgång av kyrkans organisation och olika ansvarsområden.

  Vad innebär det egentligen att vara ledare i Svenska kyrkan, en värdebaserad organisation som ibland beskrivs som trögrörlig och präglad av en snällhetskultur? Hur styrs svenska kyrkan och hur påverkar det mitt arbete som ledare? Boken täcker behovet av en grundläggande chefs- och ledarskapsutbildning i Svenska kyrkan.

  • Köp 3 för 337,50 kr/st
  • Köp 10 för 318,75 kr/st
 26. Handbok för verksamhetsutveckling
  Handbok för verksamhetsutveckling
  Beskrivning
  En strategiskt genomtänkt och sammanhållen modell för verksamhetsutveckling i Svenska kyrkans församlingar och pastorat. Modellen följer en process som innehåller tre faser; kartläggning, bearbetning och förändring.

  I boken beskrivs de olika delarna av modellen närmare, samt hur de kan användas i praktiken - såväl i arbetet med att revidera församlings- instruktionen, inför arbetslags- och terminsplaneringen, som i målarbetet med budgetrelaterade verksamhetsplaner.

  • Köp 3 för 335,76 kr/st
 27. Hellre att det ångar om dig än dammar
  Hellre att det ångar om dig än dammar
  Beskrivning
  I denna bok presenterar Tommy Dahlman 24 principer utifrån Jesu ledarskap. Principer som är över två tusen år gamla men ändå toppmoderna och aktuella i varje hållbar och seriös affärsverksamhet.

  "Jesus är den mest omskrivne och aktade mentorn i hela världshistorien. Han är vårt ledarföredöme. Så låt oss utforska Jesu ledarskaps- och affärsfilosofi. Låt oss studera den och använda den i våra egna liv. När vi brukar Mästarens hemligheter är vi på god väg att nå våra mål." - Tommy Dahlman, ur förordet

  • Köp 3 för 99,00 kr/st
  • Köp 10 för 93,50 kr/st
  • Köp 25 för 88,00 kr/st
 28. Herde : identitet och spirualitet för pastoralt ledarskap
  Herde : identitet och spirualitet för pastoralt ledarskap
  Beskrivning
  ”Var en herde för mina får”, sa Jesus till Petrus. Det pastorala uppdraget är tidlöst, men måste i varje tid gestaltas på nytt. Alla tider har sina särskilda förutsättningar och utmaningar. Vad innebär det att vara pastor eller präst i dag, när professionaliseringen brett ut sig, kyrkan marginaliserats, det ekumeniska landskapet gjort kyrkfolket mer rörliga och internet tillgängliggjort undervisning från jordens alla hörn? Vad innebär det i vår narcissistiska tid, med estrader och strålkastare, där vi allt oftare omtalar människor som varumärken?

  I denna bok samlas texter från olika kyrkliga traditioner på temat pastoralt ledarskap. De spänner över tider, genrer och kulturer, men förenas av en sak: uppmaningen att slå vakt om det centrala. Det måste finnas en tydlig identitet som herdeuppdraget kan bottna i.

  Redaktör är Gustaf Björkman (f 1974), pastor i Fiskebäcks Missionskyrka.

  Tro & Liv Skriftserie är en bokserie för teologiska samtidsstudier. Den tas fram i samarbete mellan Teologiska högskolan Stockholm, Equmeniakyrkans medarbetarförbund och Marcus Förlag

  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
  • Köp 25 för 188,00 kr/st
 29. Hur jättarna går under : och varför vissa företag aldrig ger upp
  Hur jättarna går under : och varför vissa företag aldrig ger upp
  Beskrivning
  I Hur jättarna går under - och varför vissa företag aldrig ger upp ställer sig Jim Collins frågan: Hur går det till när mäktiga företag faller? Kan nedgången upptäckas i tid och undvikas? Hur långt kan ett företag falla innan dess totala undergång är oundviklig och alla räddningsförsök förgäves.Ingen institution, oavsett hur mäktig den är, är immun mot undergång. Det finns ingen naturlag som säger att de starkaste och största kommer för all framtid att stanna kvar på toppen. Vilket företag som helst kan börja falla, och de flesta gör det förr eller senare. Men som Collins forskning visar, så återhämtar sig vissa företag faktiskt och i vissa fall kan de komma tillbaka ännu starkare.Så här säger andra om Collins bok:Helst lär jag mig naturligtvis av andras misstag! Sida upp och sida ner av misstag - vilken guldgruva! Tänk att sträckläsa en managementbok första dagen på semestern, det säger mycket om denna välskrivna bok.-Sven HagströmerStyrelseordförande Investment AB ÖresundJag har läst Good to Great ett antal gånger för att få påfyllnad av energi. Med Hur jättarna går under har jag nu ytterligare en bok att hämta energi från. Det här är en bok som kommer att vara en pålitlig referens för ledare som vill ta ansvar.-Rolf CassergrenCOO, Pernod Ricard NordicJim Collins har en alldeles egen plattform bland dagens tänkare och författare när det gäller affärslitteratur. Han ställer de rätta frågorna, gör det svåra analytiska arbetet och kommer fram till de riktiga svaren varenda gång. Jag läser allt han skriver, och det bör du också göra!-Alan M. WebberGrundare, tidningen Fast CompanyFörfattare av boken Tumregler
  200,00 kr
 30. I Jesu namn : att leda med sann auktoritet
  I Jesu namn : att leda med sann auktoritet
  Beskrivning
  I kyrkan talas det ofta om andligt ledarskap. Men vad innebär det egentligen att vara en andlig ledare? Utifrån sina egna erfarenheter av arbete med förståndshandikappade målar den andlige vägledaren Henri Nouwen bilden av ett annorlunda ledarskap. Ledaren är en sårbar tjänare, som behöver dem han leder lika mycket som de behöver honom eller henne.
  • Köp 3 för 153,00 kr/st
  • Köp 10 för 144,50 kr/st
 31. Inspirerande samtal - att växa i dialog
  Inspirerande samtal - att växa i dialog
  Beskrivning
  Inspirerande samtal - att växa i dialog tar upp viktiga förutsättningar för att verkliga möten ska uppstå.


  Författaren berättar – mycket lättillgängligt – hur vi kan förbereda oss inför samtal. Han beskriver ett förhållningssätt som är användbart i livets alla samtal – de professionella såväl som de viktiga samtalen i vår vardag – allt med betoning på det goda samtalet.
  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
  • Köp 25 för 100,00 kr/st
 32. Josua : ett liv som satte spår, ett ledarskap som visade vägen
  Josua : ett liv som satte spår, ett ledarskap som visade vägen
  Beskrivning
  Alla som vill styra sitt eget liv behöver insikter i ledarskapsprinciper. Den första en ledare måste leda är sig själv. Därför är Josua intressant att studera utifrån mänskliga och ledarskapsmässiga kriterier.
  I alla människors inre finns något som sträcker sig mot en bättre framtid. Men allt eftersom livet går kan den positiva lågan kvävas i takt med att besvikelserna förbrukar livsluften. Erfarenheten av att det inte blev som vi drömde känner alla igen. I bibelboken Josua finns levnadsvisdom som hjälper oss att hantera livsdrömmen - men också hur vi ska handskas med besvikelserna. När berättelsen om Josua rullas ut och historia skrivs ser vi hur en livsdröm förverkligas samtidigt som utmaningarna är många. Denna bok har skrivits med förhoppningen att du ska få hjälp att hålla livsdrömmen levande.

  Med erfarenhet från vitt skilda verksamhetsfält är Dan Salomonsson först och främst Ordets tjänare. I den kallelsen har det skapats erfarenhet av offentligt ledarskap

  100,00 kr
 33. Kvinnor som förkunnare. Vad säger bibeln?
  Kvinnor som förkunnare. Vad säger bibeln?
  Beskrivning
  Vad säger Skriften om kvinnan som förkunnare? Madeleine berättar om sin väg till bibellärare och backar upp med sin noggranna utläggning av Skriften. Här får du svaret på en tvistefråga som rör många fler skikt inom kristenheten än vi vanligen är medvetna om . Detta är en vägvisare som öppnar för den heliga Skrift för oss.

  Frågan om Skriftens vittnesbörd om kvinnan som förkunnare har stor betydelse för hur vi bör tolka dess budskap i allmänhet. Madeleine ger oss nycklar till att förstå Skriften och hur ett liv i gemenskap med Herren är tänkt. Detta är en utökad och omarbetad upplaga av Vingårdens tidigare bok “Kvinnan i tjänstegåvorna

  100,00 kr
 34. Kyrkoherde & kvinna
  Kyrkoherde & kvinna
  Beskrivning
  25 kvinnor om ledarskapDu bemöts annorlunda som kyrkoherde om du är kvinna jämfört med om du är man, och du har andra förväntningar på dig. Det framgår av de tjugofem intervjuer som gjorts med kvinnliga kyrkoherdar från hela landet, och som samlats i den här boken. Jämställdheten inom Svenska kyrkan har tagit stora kliv framåt de senaste decennierna, men det finns både dolda och uttalade tankemönster kvar som måste lyftas fram i ljuset. Det kan handla om allt från så enkla saker som att den kvinnliga kyrkoherden förväntas stanna kvar och diska efter julfesten, till arbetsrättsliga frågor där en kvinna med familj och hus inte förväntas kunna klara av arbetet som kyrkoherde. Förhoppningen är att Kyrkoherde och kvinna ska bidra till att sätta fokus på den strukturella genderproblematik som fortfarande försvårar för kvinnor i chefspositioner. Om Svenska kyrkan ska kunna utvecklas är det nödvändigt att dessa frågor tar plats på dagordningen på arbetsplatser och i kyrkoråd. Boken ges ut i samarbete med Kyrkans Akademikerförbund.
  • Köp 3 för 184,50 kr/st
  • Köp 10 för 174,25 kr/st
 35. Led som om det spelar roll : 7 ledarskapsprinciper för en kyrka som står i alla tider
  Led som om det spelar roll : 7 ledarskapsprinciper för en kyrka som står i alla tider
  Beskrivning
  Den här boken ger liv, förvandlar själen och inspirerar människor.

  Oavsett om du leder en organisation, ett företag eller en kyrka, har du en vision för vilken slags utveckling du vill skapa. Ibland förverkligas inte den visionen. Andra gånger blir framgången större än du någonsin kunde ha föreställt dig. Hur kommer det sig? Varför blomstrar vissa organisationer och andra inte?

  För nästan femton år sedan skrev Craig Groeschel en bok om hemligheten med en gudagiven, livsförvandlande kraft som han kallade ”det”. Nu kommer han med en helt reviderad och uppdaterad beskrivning av de ledarskapsprinciper som är orsaken till att vissa församlingar har det, andra inte.

  I Led som om det spelar roll förmedlar Groeschel sin förståelse av hur man effektivt bygger en blomstrande, bestående kyrka eller organisation. Med hjälp av sina egna erfarenheter som framgångsrik ledare, och en kombination av frispråkighet, torr humor, bibliska sanningar och principer för ledarskap, ger han dig verktygen för att kunna:

  • Känna igen när din organisation eller kyrka har det där odefinierbara men påtagliga det som leder till framgång.

  • Identifiera och tillämpa sju ledarskapsprinciper för att få en kyrka som står i alla tider.

  • Tända Guds eld i ditt team så att ni lämnar ”det vi alltid har gjort” och kliver ut i det meningsfulla arbete som du vet är möjligt för er.

  • Upptäcka de tre områden som varje ledare måste behärska för att lyckas.

  Led som om det spelar roll avslöjar hemligheten för att bygga momentum, och visar dig hur du behåller det. Med ny och vital information om hur man utvecklar en livskraftig kyrka i en värld full av oväsen, är Led som om det spelar roll en bok om församlingsledarskap för en ny generation.

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 36. Ledarboken : att leda studiegrupper
  Ledarboken : att leda studiegrupper
  Beskrivning
  Ledarboken är en bok för den som vill utvecklas och fördjupas i sin roll som ledare. Den riktar sig till dem som leder studiegrupper eller är anvariga i en grupp med frivilliga ledare i en församling. I boken tar författaren upp områden som ledarens drivkrafter, grupprocesser, dialog och andra samtalsformer, självkänsla och självförtroende, att veta vad man gör och varför, att handskas med svårigheter samt demokrati, kompetens och professionalism. Ledarboken är såväl teoretisk som praktisk och ger många bra verktyg till den som är ledare i en liten grupp. Efter varje kapitel finns det förslag på uppgifter till hjälp för reflektion, ensam eller i grupp. Boken är lämplig att använda i en studecirkel för ledare eller för egen läsning. Den ges ut i samarbete med Studieförbundet Bilda.
  175,00 kr
 37. Ledare i Guds rike
  Ledare i Guds rike
  Beskrivning
  • Vad är det unika med ett kristet ledarskap, jämfört med ledarskap i största allmänhet?
  • Hur kan vi som ledare bli till kanaler för Guds kraft, snarare än vår egen?
  • Vilka principer för den kristna tjänsten träder fram i Guds ord – och hur kan vi tillämpa dessa principer i dag?
  Ledare i Guds rike är en bok för dig som vill göra skillnad för Guds rike i den här världen. Som vill att ditt ledarskap och ditt lärjunga­skap ska få vandra hand i hand, och som vill upptäcka rikedomen i den mångfald av gåvor och tjänster som har blivit givna till den kristna församlingen.

  Olof Edsinger talar om ett medvetet, tjänande och gåvobaserat ledarskap. Med hänvisningar till Bibeln och sina egna erfarenheter beskriver han hur detta kan få växa fram i ett beroende av Gud såväl som av andra människor­. Han pekar på att apostelns, profetens, evangelistens, herdens och lärarens tjänst alla är nödvändiga för att göra Bibelns ledarskapsvision rättvisa.
  Edsinger tar även upp ledarskapets utmaningar: vår kamp mot ett överdrivet bekräftelsebehov, vårt ansvar för att inte manipulera, vår närkontakt med de andliga makterna. Ledare i Guds rike präglas av övertygelsen att ett kristet ledarskap är ett tjänande som är möjligt endast genom Guds kraft, som är utformat efter Bibelns principer och som är präglat av Jesu blick för den här världen. Det är ett ledarskap som rör sig naturligt inte bara i den synliga världen, utan också i den osynliga.

  Olof Edsinger är född 1976 . Han är författare till flera upp­skattade böcker om Bibeln­ och det kristna livet. I denna bok öser han ur sina erfarenheter både från Salt och från den församlings­plantering i Uppsala som han är en av initiativtagarna till.

  125,00 kr
 38. Ledare i Guds rike : bibliska principer för den kristna tjänsten
  Ledare i Guds rike : bibliska principer för den kristna tjänsten
  Beskrivning
  Vad är det unika med ett kristet ledarskap, jämfört med ledarskap i största allmänhet? Hur kan vi som ledare bli kanaler för Guds kraft, snarare än vår egen? Vilka principer för dne kristna tjänsten träder fram i Guds ord - och hur kan vi tillämpa dessa principer idag? Boken tar även upp ledarskapets utmaningar: kampen mot, ett överdrivet bekräftelsebehov, ansvaret för att inte manipulera och närkontakten med de anliga makterna. På så sätt handlar Ledare i Guds rike om ett ledarskap som rör sig naturligt både i den synliga och osynliga världen.

  Olof Edsinger är teolog och författare till ett tjugotal böcker om Bibeln och det kristna livet. Till vardags arbetar han som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen.

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 39. Ledare och chef
  Ledare och chef
  Beskrivning
  Att vara chef är inte detsamma som att vara ledare. Alla ledare är inte heller chefer. När dessa roller i lyckliga fall förenas i en och samma person mår organisationen bra, utvecklas och blir framgångsrik. När chefen och ledaren är olika personer och som kanske dessutom drar i olika riktningar, då är katastrofen nära. I dessa tillsynes självklara påståenden tar Christian Braw sin utgångspunkt i boken Ledare och chef. Därifrån skildrar han på ett tankeväckande och lättfattigt sätt människan bakom chefsrollen. Han gör det genom en lång rad initierade och väl valda exempel men utan att hemfalla åt moralism. Denna bok är verkligen nödvändig för alla som på något sätt har en ledande ställning, vare sig det är en stor organisation eller en liten arbetsgrupp. Christian Braw har tidigare utgivit bl.a.a Erfarenhetsbaserat ledarskap, Bättre människa – bättre chef, Att leda – människor. Han är docent vid Åbo Akademi, präst i Svenska Kyrkan och medförfattare till Försvarsmaktens Utbildningsreglemente.
  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
  • Köp 25 för 160,00 kr/st
 40. Ledarskap
  Ledarskap
  Beskrivning
  Släpp lös din ledarskapspotential!

  Det spelar ingen roll vem du är: Du kan leda och leda väl. Det budskapet kommer från bästsäljarförfattaren John C. Maxwell i den här sprängfyllda handboken. Han ger en kärnfull och inspirerande vägledning i hur du kan utveckla de ledarförmågor du redan har.
  95,00 kr
 41. Ledarskap
  Ledarskap
  Beskrivning
  Bill Hybels, grundare och pastor i Willow Creek Community Church i Chicago, väntade 30 år innan han skrev denna bok om vikten av andligt ledarskap. Under åren har han fått vara med och leda en församling genom en häpnadsväckande utveckling och tillväxt, vilket har lett till att hans tankar om ledarskap djupnat och koncentrerats. I boken delar han sitt hjärtas djupaste passion: att den lokala församlingen är världens hopp och dess framtid ligger i händerna på dem som leder den. Boken är inte skriven för företagsledare och politiker, även om deras arbete är viktigt. Istället vänder sig Hybels till församlingsledarna, de människor som har störst potential av alla att bli en kraft för verklig förändring hos enskilda människor, samhällen och nationer.
  125,00 kr
 42. Ledarskap i Jesu efterföljd
  Ledarskap i Jesu efterföljd
  Beskrivning
  Det här är inte en bok för att ytterligare höja kompetensnivån så att vi kan pressa oss att bli ännu bättre ledare och leverera ännu mer resultat. Det är en varsam vägledning tillbaka till den källa som alltför ofta har blivit skymd och övertäckt av både sekulära och andliga ledarroller. Hur kan vi leda andra om vi inte ens har makten över våra egna liv? Vad är skillnaden mellan gåvobaserat och relationsbaserat ledarskap? Vad betyder självkänslan för vårt ledarskap? Är kyrkan ett projekt vi håller uppe med våra ansträngningar, eller en modersfamn att vila i? Hur formas ledare?
  Hur kan predikan komma loss ur prestationskampen? Vad väger tyngst: synliga resultat eller att följa Kristus?

  Det är några av de frågor som den här boken behandlar. Den bygger på författarens arbete under 30 år med retreater och andlig vägledning för församlingsarbetare, ett arbete som växte fram i spåren av hans förra bok om ledarskap, Vägvisare. Utifrån dessa erfarenheter tecknas här konturerna av ett hållbart ledarskap i en ny tid, med kanske större utmaningar till kyrkan än någonsin.

  • Köp 3 för 292,50 kr/st
  • Köp 10 för 276,25 kr/st
 43. Ledarskap i vård, omsorg och utbildning
  Ledarskap i vård, omsorg och utbildning
  Beskrivning
  Boken granskar aktuell erfarenhet och forskning, när det gäller chefs- och ledarskap inom vård, omsorg och utbildning, som ställer annorlunda krav än privat företagsamhet.
  150,00 kr
 44. Ledarskap sitter i blicken : att vara närvarande och äkta
  Ledarskap sitter i blicken : att vara närvarande och äkta
  Beskrivning
  Alla människor utövar någon form av ledarskap. Som föräldrar, lärare, chefer, medarbetare eller politiker. Men, tänk om ledarskapets viktigaste fråga inte är Vad skall vi göra? utan Vilka skall vi vara? Då blir kanske en av de största utmaningarna för ledarskapet närvaro; att stå stilla i en värld som snurrar allt fortare. Att ha mod att vara autentisk och äkta, rakt igenom visa sårbarhet och skörhet både i sitt eget och andras liv.

  För att vara en sann ledare behöver man först och främst vara en sann människa. När vi på våra arbetsplatser, och i andra sammanhang, belönar effektivitet på bekostnad av det sant mänskliga, så leder det till att det är prestationerna som räknas, snarare än människorna. Men ett ledarskap värt namnet, innebä ratt man både vågar mötet med sin egen och andras inre värld. För detta krävs det närvaro, mod, och framför allt, medvetenhet.

  Tommy Hellsten har årtionden av erfarenhet av företagsledning och att utveckla olika företag och organisationer. Och ännu längre erfarenhet av att arbeta som terapeut. Från de utsiktsplatserna föddes denna bok.

  TOMMY HELLSTEN är finlandssvensk terapeut, teolog och författare till flera böcker, bland dem Flodhästen i vardagsrummet och Ju mindre du gör desto mer får du gjort. På Libris har han utkommit med Du är mer än du anar, När allt faller på plats, Jag är inte längre rädd och Flodhästen i sovrummet.

  275,00 kr
 45. Ledarskapet i församlingen
  Ledarskapet i församlingen
  Beskrivning
  I denna bok analyseras ledarskapet inom Svenska kyrkan från olika perspektiv.
  75,00 kr
 46. Ledarskapets hantverk
  Ledarskapets hantverk
  Beskrivning
  I boken Ledarskapets hantverk beskriver Lennarth Hambre olika aspekter som innefattas i ledarens hantverk: värderingar, förändring och 0redskap. Hambre har själv en rik och varierad erfarenhet av ledarskap som entreprenör, vd, pastor och samfundsledare.

  På ett personligt sätt delar Hambre med sig av sina erfarenheter och lärdomar som ledare både inom det kyrkliga och affärsvärlden. Boken belyser behovet av balans i tillvaron, pekar på Jesus som en ledares främsta exempel och ger även handfasta råd i att hantera olika utmaningar som en ledare möter.

  Om författaren:
  Lennarth Hambre är gift med Kerstin, de har fyra barn och sju barnbarn. Lennarth har innehaft och har styrelseuppdrag såväl nationellt som internationellt, samt exekutiva uppdrag inom näringslivet, kyrkan och civilsamhället.
  Just nu arbetar han som exekutiv pastor i Ryttargårdskyrkan Linköping på deltid, i kombination med konsultuppdrag inom ledarskap vid sidan av det

  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
 47. Leva, leda : [de existentiella frågorna och ledarens ansvar]
  Leva, leda : [de existentiella frågorna och ledarens ansvar]
  Beskrivning
  De existensiella frågorna är eviga, men svaren behöver alltid formuleras här och nu. Vilka drivkrafter har människor som söker sig till ledaruppdrag?
  125,00 kr
 48. Livet händer!
  Livet händer!
  Beskrivning
  Det plötsliga och oväntade livet drabbar oss alla, ibland med ett tydligt utropstecken – abrupt och oönskat.

  Livet händer! handlar om att vara kvinna och ledare i Svenska kyrkan, om ledarskap och existentiell hälsa. Hur klarar vi av att vara människor i de sammanhang för vilka vi har ansvar?
  I Livet händer! berättar Kerstin Hesslefors Persson om hur hon förlorade sitt arbete som domprost i Lund samtidigt som en vänskap som växer sig stark i livets slutskede. Hur tar vi oss igenom kriser och hur återvinner vi förlorad tillit?

  Hennes allmänmänskliga reflektioner har många bottnar och ger klok insikt både i att leda och att leva.

  Kerstin Hesslefors Persson om boken Livet händer!:
  ”När livet tar en annan vändning än vi hade önskat eller anat, hur tar vi oss då vidare på den nya vägen? Är det möjligt med bevarad tillit till livet, när vi blir tilltufsade längst där inne? Det är en konst att samla ny energi och mod att gå vidare när vi blivit svikna, tappat lusten och engagemangsglöden slocknat.

  Livet händer är för den som funderar över varför livet blir som det blir, den som står mitt upp i kämpandet med arbetsliv, familjeliv och vänliv. När kriser kommer väcks minnet av tidigare kriser, i sorgen minns vi också tidigare sorger.

  Boken rymmer existentiella perspektiv på ledarskapets skörhet och styrka. Ledarskap handlar om att leda sig själv, att leda andra i grupp eller att arbetsleda personal. Olika former av ledarskap kräver olika verktyg i den egna kontexten, men det finns mycket som är gemensamt. Att leda ur ett existentiellt perspektiv är på många sätt generellt. Jag skriver utifrån min egen kontext som präst, poet och trebarnsmamma för att nämna några av mina sammanhang.

  Jag vill att Livet händer blir en bok till stöd, med hög igenkänningsfaktor som ger inspiration och redskap på vägen vidare. Det vi tar oss igenom ger ny styrka.”

  175,00 kr
  • Köp 3 för 182,75 kr/st
 49. Mod att leda : modigt arbete, jobbiga samtal, hela hjärtan
  Mod att leda : modigt arbete, jobbiga samtal, hela hjärtan
  Beskrivning
  I en rad bästsäljande böcker har Brené Brown lärt oss vad det innebär att våga vara sårbar och operfekt, att resa sig stark och och att trotsa livets vildmark. I den här boken så visar hon oss hur vi kan omvandla dessa idéer i praktiken så vi kan ta ett steg vidare och få mod att leda.

  Ledarskap handlar nämligen inte om titlar, status och makt över andra människor. Ledare är de som håller sig själva ansvariga för att upptäcka potentialen i människor och idéer, och att kunna utveckla den potentialen. Den här boken är för alla som vill välja mod före bekvämlighet, att göra en skillnad och börja leda.

  När vi vågar leda så försöker vi inte låtsas att vi har alla de rätta svaren, utan vi fortsätter vara nyfikna och ställer de rätta frågorna. Vi ser inte makt som något ändligt som vi kan vaka över, vi vet att makt blir oändlig om vi delar med oss av den och arbetar och strävar efter att harmonisera auktoritet med ansvarighet. Vi undviker inte svåra samtal och situationer, utan vi lutar oss istället mot den sårbarhet som är nödvändig för att kunna utföra ett gott arbete.

  Men ett modigt ledarskap i en kultur som definieras av brist, fruktan och osäkerhet kräver att vi vågar bygga upp de modiga gåvor och kvaliteter som är unikt mänskliga. Vi upptäcker vad det är människor kan göra som maskiner inte kan: Empati, sammanfogande och mod att börja. I Mod att leda ger oss Brené Brown handlingskraftiga strategier och verktyg för att göra ett modigt arbete och ta jobbiga samtal med hela och varma hjärtan. BRENÉ BROWN är sociologen, forskaren och författaren som fått miljontals människor att fundera över möjligheten att få ett lyckligare liv genom att våga vara sårbara och modiga. Hennes föredrag om sårbarhet vid TEDx-konferensen har visats närmare 30 miljoner gånger! Libris har tidigare gett ut Mod att vara sårbar, Våga vara operfekt, Resa sig stark och Trotsa vildmarken.

  150,00 kr
  • Köp 3 för 229,50 kr/st
  • Köp 10 för 216,75 kr/st
 50. Moralisk stress och ledarskap
  Moralisk stress och ledarskap
  Beskrivning
  I alla tider har människor plågats av svåra moraliska val, ibland till synes omöjliga. Men det är först på senare år som man har börjat uppmärksamma moralisk stress. Den kan uppkomma i arbetslivet. Den påverkar och påverkas av ledarskap. Ledarskap utövas i ett socialt och kulturellt sammanhang med mer eller mindre tydliga normer och värderingar. Men hur ser de ut och i vilken utsträckning delar vi dem? Och vad gör vi när våra egna och den omgivande organisationens värderingar inte stämmer överens?

  Boken belyser olika aspekter av ledarskap, organisationers värderingar och den enskildes val och beslut.

  Framställningen bygger delvis på författarnas egen forskning men behandlar även utförligt hur man förebygger, hanterar och bemästrar moralisk stress på såväl individ- som organisationsnivå.

  395,00 kr
 51. Möts aldrig halvvägs : förhandla som om det gällde livet
  Möts aldrig halvvägs : förhandla som om det gällde livet
  Beskrivning
  Möts aldrig halvvägs är en fängslande, oumbärlig handbok, fylld av förhandlingsprinciper tagna och slipade från Chris Voss häpnadsväckande karriär som gisslanförhandlare och senare som prisbelönt lärare på världens mest prestigefyllda handelshögskolor. Från sina dagar som polis på Kansas tuffaste gator och sin roll som FBI:s ledande förhandlare vid internationella kidnappningssituationer, till att han började lära ut förhandling på framstående universitet, har Voss testat sina tekniker och bevisat att strategierna är effektiva. Många har dragit nytta av teknikerna bland annat klienter inom affärslivet som har fått miljoner i ökade vinster, MBA-studenter som har fått bättre jobb och föräldrar som har fått hjälp att hantera konflikter med sina barn.

  Möts aldrig halvvägs tar med läsaren bakom kulisserna i dramatiska scener, från Haitis gängmiljöer till ett bankrån i Brooklyn som helt spårar ur. Boken avslöjar de förhandlingsstrategier som hjälpte Voss och hans kollegor att lyckas när det verkligen krävdes: när liv stod på spel. Voss, en förhandlare i världsklass, visar hur du kan använda färdigheterna han avslöjar på arbetsplatsen och i andra delar av ditt liv.

  295,00 kr
 52. Munterheter & motigheter : till eftertanke, leenden och kanske lite irritation
  Munterheter & motigheter : till eftertanke, leenden och kanske lite irritation
  Beskrivning
  "Jag har försökt att spegla det som jag anser är mitt liv. Alltifrån eviga frågor om religion till vardagliga trivialiteter som att bära ut soporna. Boken spänner vitt, precis som människan. Jag hoppas att boken skall uppfattas relevant och ärlig, även hos den som sällan besöker kyrkan, och att den också kan bidra likt en hävstång på livets balanslina." Tommy Dahlman
  75,00 kr
 53. När du leder : du behöver veta vem du är för att veta vart du ska så att du kan leda andra
  När du leder : du behöver veta vem du är för att veta vart du ska så att du kan leda andra
  Beskrivning
  Det första du behöver är att förstå dig själv. Det andra är att veta hur du leder dig själv - först efter det är det dags att leda andra.

  Josefine Arenius poäng i När du leder är att man inte kan bli en riktigt bra ledare innan man vet från vilken utgångspunkt man själv leder. Det gäller alla åldrar, men den här boken är inriktad på unga ledare.

  Författaren tar avstamp i frågorna: Vem är du, vad vill du och vad brottas du med? Hon delar upp självförtroende i professionellt, socialt och utseendemässigt. För det är inte riktigt så enkelt att man har bra eller dåligt självförtroende, det skiljer sig ofta åt beroende område och miljö. Som ledare är det viktigt att ha koll på sin egen ryggrad: Vilka värden är jag inte redo att förhandla bort? Det handlar också om var man har sin integritet, när man ska låta sig påverkas och när man ska sätta en gräns. Och så hjälper Josefine Arenius läsaren att ställa den lite skrämmande men viktiga frågan: Är jag verkligen den jag utger mig för att vara? Och kanske framför allt: Den jag vill vara.

  Josefine Arenius är utbildad inom Open for business i entreprenörskap och kreativitet. De senaste tolv åren har hon föreläst inom ledarskap, grupprocesser, konflikthantering, omorganisering, mentorskap och självbild. Idag arbetar hon som ledarutvecklare med inriktning på ungdomsfrågor på EFK

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 54. När Gud talar
  När Gud talar
  Beskrivning
  Boken öppnar väg in i det profetiska. Rachel Hickson när hon är som bäst.
  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
 55. Nästa generation ledare : 5 grundstenar för dem som vill forma framtiden
  Nästa generation ledare : 5 grundstenar för dem som vill forma framtiden
  Beskrivning
  Andy Stanley identifierar fem områden som är nycklar till ett lyssnande, lyhört och framgångsrikt ledarskap av idag: Kompetens, mod, tydlighet, coachning, och karaktärsstyrka. En lättläst, inspirerande bok om att leda och att bli ledd, fylld med konkreta råd och exempel för ledarskap i praktiken.
  • Köp 3 för 157,49 kr/st
  • Köp 10 för 148,75 kr/st
  • Köp 25 för 140,00 kr/st
 56. Pastorns tjänst : lärjunge, herde, byggmästare, vägröjare
  Pastorns tjänst : lärjunge, herde, byggmästare, vägröjare
  Beskrivning
  I Pastorns tjänst delar Mats-Ola Ishoel med sig av sin stora erfarenhet som pastor för en lokal församling.

  Han beskriver tydligt de viktigaste frågorna om pastorns tjänst, frågor som är relevanta för alla ledare, bland annat förkunnelse och undervisning, omsorg om människor, administration och planering.

  Den här boken kommer att vidga din förståelse för pastorns arbete och visa hur du kan förbereda dig för tjänst.

  Du får insikt i hur du kan utvecklas personligen, hur du kan bygga en stark, lokal församling, hur du hanterar svårigheter och hur du kan vara frimodig och kreativ i tjänsten för Gud.

  Mats-Ola Ishoel är huvudpastor för Livets Ord i Moskva och ordförande för Associated Russian Union of Christians of Evangelical Faith. Under hans ledarskap har Livets Ord Moskva vuxit varje år och har nu över fyra tusen medlemmar. Församlingen har en rad verksamheter, bland annat socialt arbete, ungdomsarbete, bokförlag och missionsarbete. Mats-Ola Ishoel är gift och har fyra barn, som är adopterade från Ryssland.

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 57. Så är det inte hos er : kyrkligt ledarskap i organisationsteoriernas värld
  Så är det inte hos er : kyrkligt ledarskap i organisationsteoriernas värld
  Beskrivning
  Vad är egentligen ett gott ledarskap? Kyrkan har en lång tradition av reflektion över ledarskap. Men i vår tid har teologerna varit tysta om detta – vilket riskerar att nya ledarskapsmetoder kolliderar med kyrkors och församlingars självförståelse och uppdrag.

  I den här antologin resonerar åtta forskare teologiskt kring det andliga ledarskapet och vad det innebär att leda i församling och kyrkosamfund. Flera av texterna uppmärksammar hur idéer hämtade från offentlig sektor har påverkat synen på ledarskap i kyrkorna. Andra tar upp hur ledare kan hantera den radikala energin från flankerna, hur innehållet i de vigda tjänsterna har förändrats och vilket ledarskap som behövs för att kyrkorna ska bli en samhällsaktör. Om betydelsen av ett tjänande, teologiskt och tolkande ledarskap – samt vikten av att ge plats för entreprenörskap.

  Författarna både problematiserar ledarskapsideal och reflekterar, fördjupar och ger konstruktiva bidrag kring detta. Det är tankeväckande och nödvändig läsning för alla som funderar på ledarskap i församling och kyrkosamfund.

  Medverkande: Sofia Camnerin (förord), Thomas Ekstrand, Sune Fahlgren, Johanna Gustafsson-Lundberg, Patrik Hagman, Joel Halldorf, Jonas Ideström, Karin Johannesson, Åsa Nyström (efterord) och Erik Sidenvall. Boken ingår i Svenska kyrkans forskningsserie.

  • Köp 3 för 346,50 kr/st
  • Köp 10 för 327,25 kr/st
 58. SAM-TAL - aktivitetsbok
  SAM-TAL - aktivitetsbok
  Beskrivning
  SAM-TAL aktivitetsbok innehåller övningar i social kompetens. Med 225 gruppövningar är den en omfattande och värdefull resurs, främst avsedd för dem som har arbetat med SAM-TAL, men den kan också användas fristående för social träning och som komplement till andra böcker i social kompetens. Bokens första del innehåller övningar som stärker gruppkänslan. Resten av boken är indelad i sex nivåer och behandlar medvetenheten om mig själv och andra, kommunikation, kroppsspråk, hur vi talar, samtalsfärdigheter och förmågan att vara rak och tydlig. Nivåerna i SAM-TAL aktivitetsbok motsvaras av nivåerna i SAM-TAL. Övningarna kan användas för att få igång en gruppdiskussion eller för att träna olika färdigheter. För varje övning finns uppgift om vilka förberedelser och vilket material som behövs samt hänvisning till arbetsbladen i SAM-TAL. Materialet kan användas av barn, tonåringar och vuxna och vill vara en strukturerad hjälp och resurs för alla som arbetar med social färdighetsträning
  200,00 kr
 59. Själavård : en grundbok
  Själavård : en grundbok
  Beskrivning
  Detta är en grundbok i själavård. I ett aktuellt och historiskt perspektiv tar författaren upp frågor kring den kristna själavårdens egenart och förhållningssätt. Allt är skrivet i ljuset av tron på en treenig Gud.

  Själavård handlar om att mötas ansikte mot ansikte. I det mötet händer något. I varandras ögon skapas och nyskapas vi. Här kan vi upptäcka mer om vilka vi själva är, vilka andra är och vem Gud är. När man vågar visa sitt ansikte uppstår möten som kan föra en människa vidare i livet och i tron.

  I denna bok får man lära sig mer om det själavårdande mötet: Vilka är aktörerna? Vad sker mellan dem? Hur påverkas mötet av självförståelsen och attityden hos dem som möts? Vilka andliga och existentiella frågor är relevanta? Vilken betydelse har psykiatrisk behandling eller religionspsykologisk insikt? Vad betyder kultur och miljö?

  Boken vänder sig till alla som vill veta mera om själavårdens relationer. Det är en kursbok i själavårdsutbildningar och en inspirationsbok för verksamma präster, pastorer, diakoner och andra som har en själavårdande yrkesroll.

  250,00 kr
 60. Spänt läge : utmaningarna varje smågrupp möter
  Spänt läge : utmaningarna varje smågrupp möter
  Beskrivning
  Att dela livet tillsammans i en liten grupp är stort. Varje grupp har sina särdrag, personligheter och livserfarenheter. Att mötas är som att balansera på en uppspänd lina. Spänt läge ger förståelse för hur människor fungerar i grupp. Boken är ett utmärkt verktyg för ledare, präster och pastorer och för dem som vill få en nystart i sin smågrupp.
  • Köp 3 för 58,50 kr/st
  • Köp 10 för 55,25 kr/st
  • Köp 25 för 52,00 kr/st
 61. Sunda ledare tål ett nålstick : uppblåsta spricker!
  Sunda ledare tål ett nålstick : uppblåsta spricker!
  Beskrivning
  Tommy Dahlman har under många år varit en uppskattad predikant och motivationstalare. Hans positiva och humoristiska inslag har gjort honom till en gärna hörd talare i både företagsmiljöer och kyrkorum. Denna bok om ledarskap är hans nioende bok.
  100,00 kr
 62. Talang är bara början
  Talang är bara början
  Beskrivning
  Bestsellerförfattaren John C. Maxwell har ett budskap till dig - och till alla i affärslivet och samhällslivet i övrigt - som tror att framgång och välgång står och faller med talang: TALANG ÄR BARA BÖRJAN.

  Verkligheten ger honom rätt. Läs tidningarna, se på TV-nyheterna eller gå ut på stan och se dig omkring: överallt finns begåvade människor som når hur långt som helst - och andra, lika mycket eller ännu mer begåvade, som kör fast totalt och misslyckas med både karriären och privatlivet. Varför är det så?

  Maxwell - som undervisar om ledarskp på högsta nivå och världen över säger att det inte räcker med medfödd talang. Vi måste också välja att utvecklas som männikor på en rad olika punkter, som...

  • Självförtroende • Fokusering • Förberedelse • Övning • Uthållighet • Karaktär

  Det är dessa plus-val - det som du satsar på utöver din begåvning - som avgör om det ska bli något av din talang. De som lyckas har aldrig "bara talang", säger Maxwell: de är talang-plus-personer.

  85,00 kr
 63. Teologi & Ledarskap 1(2018)
  Teologi & Ledarskap 1(2018)
  Beskrivning
  Gemenskap, gå djupare, ge vidare ULF BERGSVIKER
  Det goda samtalet i den mindre gruppen HÅKAN KENNE
  Den lilla gruppen är Alphas stora trumfkort CARL-HENRIC JAKTLUND
  Från hushållsgemenskaper till connectgrupper TORBJÖRN ARONSOn
  Smågruppen som redskap i byggandet av kyrkan ULRIKA PATRING
  Vad försöker vi göra som smågruppsledare? HENRY CLOUD & JOHN TOWNSEND
  Svårigheter i smågruppen BENGT JÖRNLAND
  Förväntningar på den lilla gruppen TONY KARSBO
  Bibeln som drivkraft i smågruppen STEFAN SIGFRIDS
  Livsnära smågrupper som något centralt för växande församlingar ROINE SWENSSON
  • Köp 3 för 103,50 kr/st
  • Köp 10 för 97,75 kr/st
 64. Teologi & Ledarskap 2(2018)
  Teologi & Ledarskap 2(2018)
  Beskrivning
  Tema: Guds Andes vind - Att leva under en öppen himmel
  115,00 kr
 65. Tillbaka till församlingen
  Tillbaka till församlingen
  Beskrivning
  När den kristna församlingen är som bäst är den en unik miljö där Gud förvandlar människors liv. Men där finns också utmaningar. Författaren Runar Eldebo pekar på några av de utmaningar som församlingens ledare ställs inför - hur man möter människor, hur man förkunnar och hur man leder en brokig samling troende till en växande och fördjupad gemenskap. Tillbaka till församlingen vill samtidigt inspirera till att återupptäcka den nytestamentliga församlingens möjligheter idag – en församling där Gud möter människor och förvandlar dem.

  Runar Eldebo är författare, förkunnare och pastor i Värnamo Missionskyrka. Han har skrivit en rad böcker på Libris, bland annat Kristen i landet lagom, Salt och senast sorgeboken Den tid vi fick

  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
 66. Utrusta
  Utrusta
  Beskrivning
  Nöj dig inte med vad du kan uträtta själv! ”Ett är en för liten siffra för att uppnå storhet” säger ledarskapsexperten John Maxwell. I den här lilla, men engagerande boken, visar han hur du bygger och utrustar ditt team. John Maxwell ger dig här värdefulla insikter och praktiska redskap som till exempel: • Kraften i samarbete • Varför att utrusta andra är viktigt för en ledares framgång • Vilka kvaliteter man ska söka efter hos en framtida ledare • Tio steg för att investera i andra • Hur du blir en som ”utvecklar” andra • Investera i ditt team för framtiden

  Ledare med ett utrustat team har förmågan och skärpan att ta sig till nästa nivå. Se din vision gå i fullbordan genom att utrusta andra!

  Boken är sista delen i serien ”Vad alla ledare behöver veta”.

  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 67. Utveckla ledaren inom dig
  Utveckla ledaren inom dig
  Beskrivning
  Vad är det som gör att människor låter sig ledas? Hur utvecklar du ditt personliga ledarskap och din ledarskicklighet?

  Kanske finns du inom företagsvärlden, den offentliga sektorn, skolan, politiken eller föreningen. Långt ifrån alla har utbildats i ledarskap. Därför möter vi ledare som inte ”levererar” eller ”går in i väggen.

  Genom träffande beskrivningar och praktiska exempel ger Tommy dig nio enkla ledarskapsprinciper. Beprövade discipliner som när du sätter dem i praktik, gör att människor väljer att följa dig – inte för att de måste – utan därför att de vill.

  (Tidigare utgiven under titeln Personligt ledarskap)

  Tommy Lilja utbildar fler än 5 000 ledare varje år och leder sedan 15 år tillbaka en växande världsvid organisation med kontor i ett flertal länder.

  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
 68. Vägvisare
  Vägvisare
  100,00 kr
 69. Vägvisare : en bok om kristet ledarskap
  Vägvisare : en bok om kristet ledarskap
  Beskrivning
  En bok för dig som utövar någon form av ledarskap i församlingen. Författaren väver samman personliga erfarenheter med exempel ur kyrkans 2000-åriga historia.

  Vägvisare vänder sig till alla kategorier av ledare, från dem som utan formella tjänster utövar ett kristet inflytande i sin omgivning, till anställda och ämbetsutövare av olika slag. Boken skrevs utigtån författarens erfarenhet som redaktör på den ekumeniska tidningen Nytt Liv och har sedan publiceringen sålts i över 20,000 ex i Norden och Tyskland. Numera arbetar Magnus Malm med ledarretreater och andlig vägledning för församlingsarbetare. Han har även utkommit med Under mandelträdet och I lammets tecken.
  • Köp 3 för 72,25 kr/st
 70. Vänskap
  Vänskap
  Beskrivning
  Starkt ledarskap bygger på starka relationer!

  Ledarskap är oskiljaktigt från relationer. Om dina sociala färdigheter är svaga, kommer inte ditt ledarskap att bli starkt. Den bästsäljande författaren Dr. John C. Maxwell sammanfattar det hela med frasen .Om människor inte följer dig, så är du faktiskt ingen ledare..
  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
  • Köp 25 för 112,00 kr/st
 71. Värd i Guds tjänst : om människor, texter och föremål i kyrkans rum
  Värd i Guds tjänst : om människor, texter och föremål i kyrkans rum
  Beskrivning
  Rollen som kyrk- och gudstjänstvärd är viktig och mångfacetterad. För att du tryggt ska kunna utföra dina uppgifter, och vara en klok vägvisare och empatisk stöttepelare, behövs handledning. Den här boken är en sådan. Den vill ge dig några konkreta redskap och svara på frågorna vad, varför och hur. Bokens fyra kapitel handlar därför om människor, texter och föremål i kyrkans rum. De handlar om att:
  + möta gudstjänstbesökare
  + läsa bibeltext så att den berör
  + förstå kyrkorummets berättelser
  möta människor i sorg

  Fyra uppgifter där du kan få människor att känna sig trygga, gammal bibeltext att bli begriplig, stumma stenväggar att börja tala och sörjande människor att minnas. För när minnet väcks, när berättelser och ord berör, ja då händer något i oss människor.

  • Köp 3 för 199,75 kr/st
View as Tabell Lista

77 artiklar

per sida
Fallande ordning

Måndag 10-19

Tisdag- Fredag 10-17

 

              OBS! OBS!

 

8-31/7 Har vi sommartider i butiken:  Måndag-Fredag 12-17

Från 1/8 är det Ordinarie öppettider igen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå