View as Tabell Lista

29 artiklar

per sida
Fallande ordning
 1. 
Kristen Moralhistoria - Sökandet efter det goda livet
  Kristen Moralhistoria - Sökandet efter det goda livet
  Beskrivning
  Kristen moralhistoria är en intresseväckande skildring av hur kristna genom historien sökt efter det goda livet och valt att göra de gemensamma handlingar som hjälpt även andra att sträcka sig efter denna moraliska vision. Boken förankrar genom detta moralen i ett större livssammanhang.

  Författaren tar med läsaren till historiska stationer där han finner etiska vägmärken för vår tid. Han fångar upp viktiga lärdomarna från besöken i benediktiniska kloster i Rom, i Luthers prästhem i Wittenberg, hos evangeliska smågrupper i Bedford och hos moderna och postmoderna sökare i vår tid då gamla moraliska vägmärken ifrågasätts.

  Historien visar att det som lockar inte är rigida regler eller smarta kalkyler om vilka handlingar som ger mest nytta. Moralens livsnerv finns i att söka det goda som kan göra livet helare. Det var denna skönhet som lockade människor till radikala uppbrott så att de kunde koncentrera sitt liv på det allra viktigaste.

  "Här finns historiska vägmärken för moralisk daning och etisk reflektion i vår tid. Denna bok fyller verkligen ett behov." Hans-Erik Nordin, etiker och biskop i Strängnäs "Äntligen en moralhistoria på svenska som visar moralens djupare sammanhang i människors längtan, tro och kamp för en godare värld." Arne Rasmusson, docent vid Umeås Universitet Det är också en bok för dem som, även om de inte delar kyrkans traditioner, vill lära sig hur visionen om det goda livet formas av de konkreta, praktiska sammanhang där vi lever våra vardagliga liv. ... Få saker är mer provocerande än en etik som får praktiska konsekvenser. Ur Ola Sigurdsons förord.

  285,00 kr
 2. Är det okej att kristna dricker?
  Är det okej att kristna dricker?
  Beskrivning
  I detta häfte vill författaren lyfta fram alkoholfrågan till debatt och peka på ett alternativ i en onykter värld.
  24,99 kr
  • Köp 3 för 36,00 kr/st
  • Köp 10 för 34,00 kr/st
  • Köp 25 för 32,00 kr/st
  • Köp 50 för 30,00 kr/st
  • Köp 100 för 28,01 kr/st
 3. Där din skatt är
  Där din skatt är
  Beskrivning
  Är du välsignad? Är du en välsignelse? Gud är god och han vill välsigna oss på alla områden av våra liv – inte för att vi ska leva i överflöd och lyx, utan för att vi ska ha det vi behöver och dessutom vara en välsignelse för andra. Gud är intresserad av att hela människan ska må bra. Han vill beröra varje område av vårt liv med sina välsignelser så att vi glatt och framgångsrikt kan fullfölja hans plan och syfte för vår livsvandring. Det är sann välgång. Christopher Alam vill hjälpa dig att förstå den plan för ekonomisk välsignelse som Gud har för dig, och vad Guds ord har att säga om pengar. Många lever idag med något som kallas för bristmentalitet. Gud vill ändra på det och ge dig en välsignelsementalitet. Där din skatt är... kan hjälpa dig att förändra din inställning till pengar och se på ekonomi ur ett sunt bibliskt perspektiv.
  50,00 kr
 4. Den lyckliga filosofin : etik och politik hos Hägerström, Tingsten, makarna
  Den lyckliga filosofin : etik och politik hos Hägerström, Tingsten, makarna
  Beskrivning
  I den lyckliga filosofin diskuterar Ola Sigurdson fem viktiga tänkare ur den svenska moderniteten: Axel Hägerström, Herbert Tingsten, Alva och Gunnar Myrdal samt Ingemar Hedenius. Boken diskuterar hur de såg på relationen mellan etik och poletik och hur deras idéer påverkat och påverkats av den svenska modellen. Den tar också upp vad som dolts av den lyckliga tilltron till rationalitet och samförstånd.
  225,00 kr
 5. Den svårlösta konflikten
  Den svårlösta konflikten
  Beskrivning
  I föreliggande bok behandlas en av de svåraste konflikterna i dagens samhälle, den om det ofödda barnet. Inte många frågor är mer laddade och sällan är positionerna så fastlåsta som i abortdebatter. ”Vi frågade oss om vi inte borde kunna föra samtalet på en annan nivå, med tydlighet i vår ståndpunkt och samtidigt med respekt för andra uppfattningar”, skriver redaktörerna i bokens inledning. Resultatet har blivit en utförlig samling texter som griper sig an ämnet från en rad olika håll. Här återfinns såväl medicinska och filosofiska som litterära, juridiska och psykologiska perspektiv. Bland de tio författarna finns läkare, sjuksköterskor, psykologer och forskare; alla med kristen grundsyn. När blir fostret människa? Är kvinnan och fostret två olika individer? Vad väger tyngst – kvinnans rätt till frihet och självbestämmande eller fostrets rätt till liv? Vad säger svensk lag om den ofödda människan? Vad kan avancerad fosterdiagnostik och selektiva aborter få för konsekvenser för samhälle och enskilda personer? Det lär dröja innan dessa frågeställningar har analyserats och diskuterats färdigt. Den svårlösta konflikten - om den ofödda människan önskar vara ett bidrag till den pågående debatten.
  225,00 kr
 6. Det är aldrig fel att vara helnykter
  Det är aldrig fel att vara helnykter
  Beskrivning
  Kan alkohol vara en del av den kristna livsstilen?
  Finns det skäl att helt avstå från alkohol?
  Ska församlingen vara en totalt alkoholfri zon?<
  150,00 kr
 7. Det fredliga riket : en introduktion till kristen etik
  Det fredliga riket : en introduktion till kristen etik
  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
 8. Det icke förhandlingsbara
  Det icke förhandlingsbara
  Beskrivning
  En debattbok mot dödshjälp
  125,00 kr
 9. Drabbad av verkligheten
  Drabbad av verkligheten
  Beskrivning

  "När jag lyfte upp ultraljudskannern hade jag ingen aning om att de närmaste tio minuterna skulle få min värdegrund att vackla och få mig att slå in på en helt ny livsväg." Abby Johnson sade upp sig på sitt jobb i oktober 2009 – en vardaglig händelse som blev en toppnyhet över hela USA. Abby var nämligen chef för en abortklinik i Texas, och när hon slutade var det för att ansluta sig till abortmotståndarna i ja till livet-rörelsen. Den omedelbara anledningen var att hon för första gången hade hjälpt till under en abort och sett – på ultraljudmonitorn – vad som faktiskt hände… Djupt personligt och utlämnande – och med stor respekt för sina före detta kollegor och vänner på abortkliniken – berättar Abby om sin dramatiska livsresa – om tjejen ur den trygga kristna familjen som gjorde två aborter själv, brann för kvinnor i nöd och deras "rätt till självbestämmande", befordrades till chef för en abortklinik och utsågs till Årets medarbetare, uteslöts ur sin kristna församling, drabbades av verkligheten och bytte sida, drogs inför rätta, tvingades lämna sin nya kyrka… Drabbad av verkligheten lämnar ingen oberörd! Det unika med boken är att bilden som tecknas är brutalt ärlig, känslomässigt engagerande och ändå allt annat än svart-vit.

  125,00 kr
 10. Ekonomisk frihet
  Ekonomisk frihet
  Beskrivning
  I denna bok behandlar Ulf Ekman den känsliga frågan om pengar, rikedom, materiella tillgångar och den kristna inställningen till detta. Bibeln säger att Gud är en god Gud. Han vill lära oss att bli goda förvaltare och att vara goda och generösa mot vår nästa.
  I Jesus Kristus har han gett överflödande liv till alla som kommer till honom. Guds välsignelse rör vid alla aspekter av mänskligt liv, och han vill välsigna dig på alla områden, inte minst när det gäller din ekonomi.
  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
  • Köp 25 för 120,00 kr/st
 11. Etik i diakonin
  Etik i diakonin
  Beskrivning
  Diakonen har riktlinjer att förhålla sig till, bland annat kyrkoordningen och vigningslöftena. Men de ger inga enkla svar på alla de etiskt komplexa frågor diakonen möter i sin vardag. Etik i diakonin vill vara en hjälp i att analysera och reflektera kring olika etiska utmaningar. Vad är det som står på spel? Vilka handlingsalternativ är möjliga och goda?

  Boken består av två delar. Den första delen tar upp generella riktlinjer för det diakonala arbetet. Den andra delen innehåller fallbeskrivningar och ett konkret reflektionsverktyg. Här finns också underlag för samtalsträffar i arbetslaget.

  • Köp 3 för 198,00 kr/st
  • Köp 10 för 187,01 kr/st
 12. Etik och Internet : en kompass i cyberrymden
  Etik och Internet : en kompass i cyberrymden
  Beskrivning
  Boken diskuterar frågor om etik och etikett, frihet och censur på nätet
  200,00 kr
 13. Gifta sig Varför inte sambo?
  Gifta sig Varför inte sambo?
  Beskrivning
  Varför är äktenskapet så viktigt? Varför inte bara flytta ihop? Författaren belyser detta ämne.
  24,99 kr
 14. Gud om pengar
  Gud om pengar
  Beskrivning
  Pengar, ägodelar och förvaltarskap tillhör de mer omskrivna ämnena i Bibeln. Denna bok behandlar frågor om vad Bibeln säger om pengar, vad som utmärker en förvaltare respektive ägare men även om hur Jesus förhåller sig till givande, skatt, ohederlighet och så vidare. Här finns också kapitel om hur vi kan se på arv, testamenten och utmaningar när man går i pension. Mot slutet diskuteras himlen och det eviga samt vad en himmelsk lön kan innebära.
  210,00 kr
 15. Ingen äger facit
  Ingen äger facit
  Beskrivning
  Etiska dilemman för vuxna.
  200,00 kr
 16. Jesus, min Herre och min Gud : undervisning i kristen tro
  Jesus, min Herre och min Gud : undervisning i kristen tro
  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 17. Kloning och människovärdet
  Kloning och människovärdet
  Beskrivning
  Det är inte kungadöme eller republik, det är inte antalet politiska partier eller skattetryck som mäter ett lands kvalitet. Det är graden av respekt för människovärdet som betygsätter ett lands, en regims demokratiska halt.Per Landgren och Daniel Wärn är beröm värda. De har vare sig accepterat den liberala censuren eller munkaveln, inte heller dragit sig för att djuploda i de frågor som varje sansad medborgare begriper kommer att tränga sig allt närmre på. Demokratin fordrar en värdegrund. Landgren och Wärn bidrar till att skapa och skärpa den insikten.
  • Köp 3 för 63,00 kr/st
  • Köp 10 för 59,50 kr/st
  • Köp 25 för 56,00 kr/st
 18. Kristen etik i fickformat
  Kristen etik i fickformat
  Beskrivning
  Det mänskliga livet är inte möjligt utan etiskt tänkande och moraliskt handlande. Att behöva välja ståndpunkt hör till människans villkor. Den kristna etikens grund är för det första förnuftets insikt, för det andra Nya testamentets budskap och för det tredje Kyrkans tolkning av både mänsklig insikt och gudomlig uppenbarelse. Det är detta trefaldiga ämne som denna skrift behandlar. Författaren Erwin Bischofberger är teol. Dr., jesuitpater och professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska Institutet. Under åren 1985 – 2000 var han medlem i statens medicinsk-etiska råd. Bischofberger har tidigare utkommit med ett flertal böcker inom ämnesområdena medicinsk etik och teologi
  • Köp 3 för 103,50 kr/st
  • Köp 10 för 97,75 kr/st
  • Köp 25 för 92,00 kr/st
 19. Kristen moralhistoria : sökandet efter det goda livet
  Kristen moralhistoria : sökandet efter det goda livet
  Beskrivning
  "Kristen moralhistoria" är en intresseväckande skildring av hur kristna genom historien sökt efter det goda livet och valt att göra de gemensamma handlingar som hjälpt även andra att sträcka sig efter denna moraliska vision. Boken förankrar genom detta moralen i ett större livssammanhang. Författaren tar med läsaren till historiska stationer där han finner etiska vägmärken för vår tid. Han fångar upp viktiga lärdomarna från besöken i benediktiniska kloster i Rom, i Luthers prästhem i Wittenberg, hos evangeliska smågrupper i Bedford och hos moderna och postmoderna sökare i vår tid då gamla moraliska vägmärken ifrågasätts. Historien visar att det som lockar inte är rigida regler eller smarta kalkyler om vilka handlingar som ger mest nytta. Moralens livsnerv finns i att söka det goda som kan göra livet helare. Det var denna skönhet som lockade människor till radikala uppbrott så att de kunde koncentrera sitt liv på det allra viktigaste. "Här finns historiska vägmärken för moralisk daning och etisk reflektion i vår tid. Denna bok fyller verkligen ett behov." Hans-Erik Nordin, etiker och biskop i Strängnäs "Äntligen en moralhistoria på svenska som visar moralens djupare sammanhang i människors längtan, tro och kamp för en godare värld." Arne Rasmusson, docent vid Umeås Universitet Det är också en bok för dem som, även om de inte delar kyrkans traditioner, vill lära sig hur visionen om det goda livet formas av de konkreta, praktiska sammanhang där vi lever våra vardagliga liv. ... Få saker är mer provocerande än en etik som får praktiska konsekvenser. Ur Ola Sigurdsons förord
  100,00 kr
 20. Kunskapens frukter och livets träd
  Kunskapens frukter och livets träd
  Beskrivning
  Gustafson, Sture Boken tar upp problem som rör abort, barn genom insemination, fosterdiagnostik, genetisk integritet, dödsbegreppet m. m. Häftad Verbum/Moderna läsare 1986 i gott skick [ omfång: 136 s. ; 21 x 14 cm; 167 gr ] ISBN: 91-526-1404-2 UR BAKSIDESTEXTEN Framstegen inom medicinen har radikalt och på ett positivt sätt förändrat våra livsbetingelser. Vi kan idag bota, lindra och förebygga en rad sjukdomar som man förr stod maktlös inför. Vi är inte längre prisgivna åt smärta och lidande. Samtidigt försätter oss vår medicinska teknik i svåra valsituationer. Vi har yrvaket upptäckt att det bästa kan vara det godas fiende Måste till exempel allt som kan göras alltid göras? Bör vi kanske ibland avstå från att omsätta våra kunskaper i praktiken? Den här boken tar upp problem som rör abort, barn genom insemination, fosterdiagnostik, genetisk integritet, dödsbegreppet m m. Hur vi handlar i dessa och andra svåra frågor beror i högsta grad på våra värderingar, samtidigt som vår livshållning påverkas av våra möjligheter. Syftet med boken är att stimulera till samtal och eftertanke kring de moraliska frågor vi ställs inför på grund av ökade kunskaper och nya tekniska möjligheter.
  75,00 kr
 21. Livrsrelationer, tankar kring äktenskap och samlevnad i ett kristet perspektiv
  Livrsrelationer, tankar kring äktenskap och samlevnad i ett kristet perspektiv
  Beskrivning
  Tankar kring äktenskap och samlevnad i ett kristet perspektiv
  75,00 kr
 22. Livstankar, ett livsfrågematerial
  Livstankar, ett livsfrågematerial
  Beskrivning
  Boken är en pedagogisk idébank med tips och förslag på arbetsmetoder dom drama, film, musik mm.......
  75,00 kr
 23. Människa? - Ja!
  Människa? - Ja!
  Beskrivning
  Aldrig i historien har ett avlivande av människor genom abort skett i sådan omfattning som idag.

  Utifrån denna ståndpunkt skriver Ulf Ekman i detta häfte om varje människas rätt till liv.
  • Köp 3 för 36,00 kr/st
  • Köp 10 för 34,00 kr/st
  • Köp 25 för 32,00 kr/st
 24. Ovisshetens etik
  Ovisshetens etik
  Beskrivning
  När vi står inför svåra etiska valsituationer finns det sällan några enkla svar som stakar ut den rätta handlingsvägen. Aristoteles förespråkade en etik uppbyggd kring dygd som grund för ett etiskt ansvarsfullt handlande. Hans etiklära har under de senaste decennierna kommit att framstå som aktuell och uppfordrande för vår tid. Boken presenterar centrala aristoteliska begrepp. Avsikten är att visa på vilket sätt dessa kan ligga till grund för en reflektion om hur vi förhåller oss till varandra, både i våra privata och professionella relationer. Gunilla Silfverberg är docent i etik och forskare vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm. På Nya Doxa har hon tidigare utgivit Att vara god eller
  göra rätt.
  195,00 kr
 25. Rusta dina barn : en apologetisk vägledning för kristna föräldrar
  Rusta dina barn : en apologetisk vägledning för kristna föräldrar
  Beskrivning
  Massor av barn som växer upp i kristna familjer lämnar tron i sena tonåren. Orsaken är att de inte har rustats för att möta utmaningarna mot den kristna tron från den omgivande kulturen och från vetenskapen.

  Boken vill hjälpa kristna föräldrar att förbereda sina barn inför de tuffa utmaningar som kommer förr eller senare. Här får du 40 frågor med kortfattade,lättbegripliga svar att samtala om. Samtalen rör viktiga ämnesområden som Gud, sanning och livsåskådningar, Jesus, Bibeln och vetenskap. En ovärderlig resurs för dig som månar om dina barn.

  ”Jag önskar nästan att barnen hade varit små igen, så att jag kunde använda Natasha Crains bok ihop med dem.” – Nancy Pearcey, amerikansk författare Natasha Crain är en amerikansk författare och bloggare som driver hemsidan christianmomthoughts.com till stöd för kristna föräldrar. Hon har en akademisk examen i marknadsföring och statistik från UCLA och en examen i apologetik från Biola University. Hon är gift och har tre barn. Rusta dina barn är hennes första bok på svenska.

  • Köp 3 för 220,50 kr/st
  • Köp 10 för 208,25 kr/st
 26. Som dig själv : En inledning i etik
  Som dig själv : En inledning i etik
  Beskrivning
  Boken följer det etiska tänkandets utveckling från den grekiska filosofin och den bibliska tankevärlden fram till idag, hos bl a Thomas av Aquino, Luther, Kant och Nietzsche. Den presenterar grundläggande etiska teorier och begrepp som kärleken till nästan, människovärde, rättvisa, självbestämmande, etik-kritik, sociobiologi, utilitarism och pliktetik.
  175,00 kr
 27. Till de oföddas försvar : argument och motargument i abortdebatten
  Till de oföddas försvar : argument och motargument i abortdebatten
  Beskrivning
  I Till de oföddas försvar bemöter pastor Randy Alcorn systematiskt de flesta abortliberala påståenden med relevanta, faktabaserade och raka motargument. Randy Alcorns strukturerade och väl underbyggda försvar för det ofödda barnet präglas av både passion och logisk stringens.
  250,00 kr
 28. Trons mönster : en handledning i dogmatik
  Trons mönster : en handledning i dogmatik
  Beskrivning
  Introduktion i dogmatikens huvudfrågor för studenter och andra intresserade av kristendomens grundsatser.
  125,00 kr
 29. Utformninger og ansvar
  Utformninger og ansvar
  Beskrivning
  Teologisk etik. Boken är på norska
  125,00 kr
View as Tabell Lista

29 artiklar

per sida
Fallande ordning

Måndag 10-19

Tisdag- Fredag 10-17

 

              OBS! OBS!

 

8-31/7 Har vi sommartider i butiken:  Måndag-Fredag 12-17

Från 1/8 är det Ordinarie öppettider igen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå