View as Tabell Lista

76 artiklar

per sida
Fallande ordning
 1. 40 dagar uppdrag : en andlig resehandbok för samtal, bön och gudstjänst
  40 dagar uppdrag : en andlig resehandbok för samtal, bön och gudstjänst
  Beskrivning
  Vad är uppdraget som den kristna tron rymmer? Är det första och största min personliga frälsning, eller är det en förenkling av det kristna uppdraget? Och hur ska Jesus Kristus egen kyrka förhålla sig till en postmodern omvärld i ständig förändring?
  • Köp 3 för 40,50 kr/st
  • Köp 10 för 38,24 kr/st
  • Köp 25 för 36,00 kr/st
 2. Andaktsbok
  Andaktsbok
  Beskrivning
  Avsikten är att ge både färdkost för dagen och andlig vägledning för livet. Boken ger material för kyrkoårets alla söndagar och helgdagar men förutom det också stoff för andlig vägledning inne i veckan. Målsättningen är att tron får bli vardag.

  Boken kan användas enskilt, men också i grupp.

  Boken är en händelse i sitt slag. I vårt hem har den varit i dagligt bruk sen första advent och ren hunnit ge oss mycket. För oss har den faktiskt blivit bara bättre och bättre hittills. ..Tankarna som framförs är oerhört varierande och rika på uppslag för begrundan... Genomgående undviker författaren slentrianmässiga utryck. Han kommer med otroligt många nya vändningar och små ordlekar som ofta får en att stanna upp. - Ja, så är det ju - Att jag inte kommit att tänka på det förut. Andaktsbok till formen är synnerligen modern, men samtidigt anknyter den till den gamla kristna traditionen. .. Mycket av Kristi kyrka och församling finns samlat i Boris Salos Andaktsbok.” Teol doktorerna Allan och Ruth Franzen

  Bo Wetteus i Hemmets Vän: "Här det det kort och kärnfullt och djupt bibelförankrat. Bra."

  135,00 kr
 3. Anteckningsbok Frälsarkransen, 10-pack
  Anteckningsbok Frälsarkransen, 10-pack
  Beskrivning
  Anteckningsbok med Frälsarkransintroduktion förstärkt med enkel troslära.

  Anteckningsboken är ett matchande komplement till Verbums konfirmandbiblar i tre färger, men passar för studiegrupper i alla åldrar. Den vänder sig särskilt till grupper som arbetar med Frälsarkransen

  Lev i 10-pack

  • Köp 3 för 242,25 kr/st
 4. Att slå följe för fred : åtta röster om tro och handling
  Att slå följe för fred : åtta röster om tro och handling
  Beskrivning
  Antalet väpnade konflikter är idag fler och mer komplexa än någon gång tidigare. Inte sedan andra världskriget har världen upplevt en mer kritisk flyktingsituation. Samtidigt har längtan efter fred kanske aldrig varit större. I denna verklighet, hur kan de kristna kyrkorna i praktisk handling verka för freden? Och vilka stigar i kristen trostradition manar särskilt till försoning?

  I Att slå följe för fred skriver åtta framträdande teologer personligt och initierat om hur fredskallelsen format dem och deras kyrkas teologi, praktik och självförståelse. Essäerna väcker brännande aktuella frågeställningar om hur den rättvisa freden blir konkret synlig och hur Guds rike på jorden gestaltas.

  Medverkande skribenter är Björn Cedersjö (red), Andreas W Andersson, Sofia Camnerin, Madeleine Fredell, KG Hammar, Julia Ryberg, Nils-Eije Stävare och Daniel Öhrvall.

  I bokens avslutande del finns frågor för samtal och egen reflektion.

  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
  • Köp 25 för 156,00 kr/st
 5. Bibel 2000 NT röd 15 utmaningar Argument
  Bibel 2000 NT röd 15 utmaningar Argument
  Beskrivning
  Denna utgåva av Nya testamentet innehåller 15 bibelutmaningar. Varje utmaning innehåller förslag på en text att läsa. Till hjälp finns både bakgrundsinformation och ordförklaringar. Du får också tips för att läsa vidare samt frågor att fundera över. Den som är ovan vid bibelläsning kan börja med utmaningarna på nivå 1, medan den som vill ha lite mer att ”bita i” kan ta sig an nivå 2 eller 3. Mariginalerna är extra breda, för att underlätta för den som vill anteckna. Längst bak finns också Bibelnyckeln med praktiska tips för bibelläsningen. Den innehåller bland annat en ”hittlista” med bibelord samlade under olika teman. Detta Nya testamente (med Bibel 2000:s översättning) är tänkt att kunna delas ut av församlingen till unga ledare, alphagruppsdeltagare och andra nyfikna, men ovana, bibelläsare. Utmaningarna kan användas både för enskild läsning och som samtalsunderlag i grupp. På så sätt hoppas vi att den ska stimulera till samtal om Bibeln.
  85,00 kr
 6. Bibelns syn på sig själv
  Bibelns syn på sig själv
  Beskrivning
  Jesus och apostlarna betraktade Bibeln som Guds ord. Om vi tror på Jesus bör vi också tro på honom när han uttalar sig om de heliga Skrifterna. Denna bok går igenom vad Bibeln säger om sin egen inspiration och trovärdighet. Studieplanen i slutet av boken gör boken lämplig för bibelstudie- och samtalsgrupper.

  Grundligt och med goda argument leder Peter Olsen oss in i Bibelns syn på sig själv. Bibelns inspiration hör oupplösligt samman med Bibelns trovärdighet. Boken förtjänar att läsas av många, så att vi kan återfå bibelglädjen." Per Munch, församlingspräst, Bornholm

  Från Bibelns första blad till dess sista talar den levande Guden. För den som vill lära känna Jesus Kristus genom Bibelns ord är det viktigt att också växa i tilltro till Bibeln. Peter Olsen skriver: Som vi förhåller oss till Guds ord, så förhåller vi oss till Gud själv. Bibelns syn på sig själv är en viktig bok.” Erik J Andersson, missionsledare, Örkelljunga

  FÖRFATTARE: Peter Olsen (f. 1963) är extern lektor i systematisk teologi vid Dansk Bibel-Institut, förste amanuens vid Fjellhaug International University och bibellärare inom Luthersk Mission i Danmark.

  DANSK BIBEL-INSTITUT Dansk Bibel-Institut (DBI) arbetar med bibelforskning och teologisk undervisning med målet att främja bibeltrogne förkunnelse, undervisning och mission. Vid DBI erbjuds en bachelorutbildning i teologi och mission genom den danska avdelningen av Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 7. Boken som berör - om Bibeln i vår tid
  Boken som berör - om Bibeln i vår tid
  Beskrivning
  För ett par år sedan kom Bibel 2000, en fullständig svensk Bibel med Gamla och Nya Testamentet samt Gamla Testamentets apokryfer med förklaringar och allt. Den nya översättningen introducerades som en kulturhändelse riktad till alla som var intresserade av Bibelns litterära och andliga betydelse. Bibelintresset blommade upp för en tid i samhället och Bibeln fick stor plats på scenen och i media. Detta är en samling artiklar om Bibeln som en faktor i kyrkans liv och i våra personliga liv som passar utomordentligt i en studiecirkel, studieplan ingår.
  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
  • Köp 25 för 120,00 kr/st
 8. Bönens ryggrad & avstamp - Om Herrens bön
  Bönens ryggrad & avstamp - Om Herrens bön
  Beskrivning
  Grundbok för bönekursen "Herre, lär oss att be” och studiematerial för böne- och bibelgrupper, men också en bok för enskild fördjupning i bönens rika värld.

  Fader vår är ett öppet fönster in i bönens värld och in i vårt eget liv. Vi ser Gud, oss själva, livet och världen.

  "Det är den bästa utläggning av Fader vår jag någonsin läst och vill därför varmt rekommendera denna bok." Agne Nordlander (teol.dr.)

  "Boris Salo är med sin bok med om att inspirera till kontinuerlig och målmedveten bön." Carl-Erik Sahlberg ( teol.dr.)

  "Boken är en guldgruva. Den ska närmast betraktas som en lärobok fylld med kunskaper och insikter. Den gör mig inte missmodig, snarare frimodig. Jag önskar jag hade haft tillgång till den tidigare" Håkan Sunnliden (bibellärare)

  175,00 kr
 9. Bygga team
  Bygga team
  Beskrivning
  Vad vi än är kallade till, så är vi kallade att arbeta tillsammans med andra. Ingen tjänar Gud på egen hand. Boken du håller i dina händer är resultatet av vishet och erfarenhet från nästan trettio års tjänst. Den kan användas för individuella studier såväl som för gruppstudier och som utbildningsmaterial för teamutveckling. Guds församling är en kropp som består av olika lemmar och teamwork är inbyggt i dess innersta väsen. Ledare som fokuserar på att utveckla team kommer att uppnå mycket mer än de som enbart arbetar på egen hand. Vishet förökas och gåvor och talanger uppenbaras när människor med olika personligheter och egenskaper tjänar Gud i enhet. Den här boken kommer att hjälpa dig att förstå hur man bygger ett team och inspirera dig att fokusera mer på teamutveckling, oavsett om du är en ledare eller inte. mats-ola ishoel är huvudpastor för Livets Ord i Moskva och ordförande för Associated Russian Union of Christians of Evangelical Faith. Under hans ledarskap har Livets Ord Moskva vuxit varje år och har nu över fyra tusen medlemmar. Församlingen har en rad verksamheter, bland annat socialt arbete, ungdomsarbete, bokförlag och missionsarbete. Mats-Ola Ishoel är gift och har fyra barn, som är adopterade från Ryssland.
  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
  • Köp 25 för 112,00 kr/st
 10. Den Gudomliga Restaurangen
  Den Gudomliga Restaurangen
  Beskrivning
  Församlingarna i vårt land minskar i storlek och allt fler läggs ner. Men det behöver inte vara så, det finns en annan väg att ta. Den Gudomliga Restaurangen är en bok som introducerar tanken på förnyelse på ett nytt sätt. Boken vill utmana vår fantasi och se på församlingen ur en ny synvinkel, fylld av möjligheter.

  Boken vill ge ett annorlunda sätt att närma sig tanken på förändring och gör detta genom ett stort antal praktiska övningar på olika nivåer. Samtidigt knyter boken an till de traditionella församlingsutvecklingsmodellerna såsom styrkefokuserad undersökning och naturlig församlingsutveckling.

  Den Gudomliga Restaurangen är en bok fylld av möjligheter och kan användas på många olika sätt, i sin helhet eller valda delar.

  Den gudomliga restaurangen är en praktisk bok om församlingsutveckling, särskilt riktad till pastorer eller andra församlingsledare, för alla som vill se sin församling växa och utvecklas. Det är också en bok som fungerar väl på bibelskolor och på ledarkurser, samt i församlingens ledarutveckling. I denna bok finns mycket matnyttigt i form av praktiska tips, diskussionsfrågor och många olika praktiska övningar för olika sammanhang. Det här är en intressant, relevant och viktig bok för Sveriges församlingar, oavsett samfundstillhörighet.

  Lennart Okkonen Johansson har en kandidatexamen i historisk teologi och en masterexamen i systematisk teologi. Han arbetar som pastor i församling, som föreläsare och som författare. De ämnen han brinner för är församlingsutveckling och lärjungaskap med Jesus i centrum

  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 11. Den kyrka växer som ...
  Den kyrka växer som ...
  Beskrivning
  Vi bekantar oss med fem expansionsperioder i kyrkans historia och vi ska fråga de rörelser som var en aktiv del i den expansionen vilka vägar de använde för att växa. Dessa fem expansionsrörelser ska sedan ge oss nio egenskaper om hur man utifrån missions­historiens erfarenheter kan få domnande och döende församlingar att växa.

  Med samtalsfrågor.

  Carl-Erik Sahlberg är teol. dr och docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet samt verksam som författare till ett flertal uppmärksammade

  • Köp 3 för 94,50 kr/st
  • Köp 10 för 89,25 kr/st
 12. Den kyrka växer som...
  Den kyrka växer som...
  Beskrivning
  Vi bekantar oss med fem expansionsperioder i kyrkans historia och vi ska fråga de rörelser som var en aktiv del i den expansionen vilka vägar de använde för att växa. Dessa fem expansionsrörelser ska sedan ge oss nio egenskaper om hur man utifrån missions­historiens erfarenheter kan få domnande och döende församlingar att växa.

  Med samtalsfrågor.

  Carl-Erik Sahlberg är teol. dr och docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet samt verksam som författare till ett flertal uppmärksammade böcker. Under drygt tjugo år arbetade han i S:ta Clara kyrka, med ett omfattande uppsökande socialt arbete i Stockholms city. Numera är han bosatt i Tanzania där han tillsammans med sin hustru Overa leder ett arbete bland utsatta barn.

  • Köp 3 för 76,50 kr/st
  • Köp 10 för 72,25 kr/st
 13. Den smala vägen : en personlig berättelse om uppväxten i en väckelsebygd
  Den smala vägen : en personlig berättelse om uppväxten i en väckelsebygd
  Beskrivning
  Den smala vägen är en personlig berättelse om uppväxten i en by i närheten av Piteå under 1960 och 70-talet. En bygd som präglades av den .väckelsevåg. som drabbade delar av Pite-bygden under 1950-talet. Berättelsen vill uppmuntra till samtal omkring upplevelser på gott och ont som man gjort i kyrkliga miljöer.Varje människa är .en berättelse. och är värd att lyssnas på och respekteras. Att förtiga och tysta ner leder inte framåt. Min övertygelse är att det är viktigt att sätta ord på det upplevda för att kunna växa och utvecklas som människa och förhoppningsvis också kunna gå vidare till en men .vuxen tro.. Tag gärna kontakt med ditt studieförbund om du önskar samtala i grupp om det du läst. Att dela egna erfarenheter och upplevelser med andra är både givande och utvecklande.
  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
 14. Dina bästa dagar
  Dina bästa dagar
  Beskrivning
  Att lita på den Gud som strider för dig

  Går ditt andliga liv på slentrian? Fortsätt framåt, fortsätt att tro. Det finns goda nyheter. Du finns till för något mer och det här kan vara dina bästa dagar!

  Alla möter vi dem. Motstånden som hindrar vår väg till glädje. Svårigheterna som begränsar våra äktenskap. Fruktans murar som stoppar vår frid. Fästena som hindrar vår andliga utveckling. Hur kan vi riva ner dessa murar av hinder som håller oss borta från den framtid som Gud lovar oss?

  Minns du berättelsen om när Josua intog Jeriko? Fienderna var väldiga och hindren stora. Max Lucado menar att Josua bok i Bibeln finns där för att påminna oss om en sak: Gud strider för oss! Vi kan övervinna, eftersom Han redan har segrat.

  Vi kanske faller, men vi ger inte upp. Vi kanske får kämpa, men vi kan övervinna modlösheten. Vi kan uppleva ett liv fyllt av andens frukt och tron kan växa. Med Guds hjälp kan vi stänga gapet mellan den person vi är och den person vi önskar att vi var.

  Med studiefrågor för enskilt bruk eller för gruppsamtal.

  Mer än 120 miljoner läsare har funnit inspiration och uppmuntran genom Max Lucados böcker. Han bor med sin fru Denalyn och deras busfrö till hund, Andy, i San Antonio, Texas där han arbetar i Oak Hills Church.

  150,00 kr
 15. Ditt bästa för din nästa,deltagar
  Ditt bästa för din nästa,deltagar
  Beskrivning
  Deltagarbok med frågor och övningar.Man får ta del av några människors berättelser om sin uppgift i församlingen.
  50,00 kr
 16. En guide till Apostlagärningarna
  En guide till Apostlagärningarna
  Beskrivning
  Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning....
  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
 17. En guide till Efesierbrevet
  En guide till Efesierbrevet
  Beskrivning
  Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln . till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Författarskaran utgörs av unga ledare inom den svenska kristenheten.
  • Köp 3 för 103,50 kr/st
  • Köp 10 för 97,75 kr/st
 18. En guide till Filipperbrevet
  En guide till Filipperbrevet
  Beskrivning
  Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning....
  • Köp 3 för 103,50 kr/st
  • Köp 10 för 97,75 kr/st
 19. En guide till Första Korinthierbrevet
  En guide till Första Korinthierbrevet
  Beskrivning
  Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln . till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Författarskaran utgörs av unga ledare inom den svenska kristenheten.
  • Köp 3 för 103,50 kr/st
  • Köp 10 för 97,75 kr/st
  • Köp 25 för 92,00 kr/st
 20. En guide till Första och Andra Petrusbrevet
  En guide till Första och Andra Petrusbrevet
  Beskrivning
  Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln . till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Författarskaran utgörs av unga ledare inom den svenska kristenheten.
  • Köp 3 för 85,50 kr/st
  • Köp 10 för 80,75 kr/st
  • Köp 25 för 76,00 kr/st
 21. En guide till Galaterbrevet
  En guide till Galaterbrevet
  Beskrivning
  Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln . till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Författarskaran utgörs av unga ledare inom den svenska kristenheten.
  • Köp 3 för 85,50 kr/st
  • Köp 10 för 80,75 kr/st
  • Köp 25 för 76,00 kr/st
 22. En guide till Jakobsbrevet
  En guide till Jakobsbrevet
  Beskrivning
  Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Seriens författarskara utgörs av unga ledare inom den svenska kristenheten
  • Köp 3 för 85,50 kr/st
  • Köp 10 för 80,75 kr/st
  • Köp 25 för 76,00 kr/st
 23. En guide till Johannesbreven och Judasbrevet
  En guide till Johannesbreven och Judasbrevet
  Beskrivning
  Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning....
  • Köp 3 för 103,50 kr/st
  • Köp 10 för 97,75 kr/st
  • Köp 25 för 92,00 kr/st
 24. En guide till Kolosserbrevet och Filemonbrevet
  En guide till Kolosserbrevet och Filemonbrevet
  Beskrivning
  Bibelguiden

  Ett förvandlat liv, en ny gemenskap och en längtan efter Kristus – det är vad Kolosserbrevet och Filemonbrevet vill utmana oss till.
  / Johannes Imberg

  Bibelguiden ger vägledning in i nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Seriens författarskara utgörs av unga ledare inom svenska kristenheten.

  • Köp 3 för 103,50 kr/st
  • Köp 10 för 97,75 kr/st
  • Köp 25 för 92,00 kr/st
 25. En guide till Matteusevangeliet
  En guide till Matteusevangeliet
  Beskrivning
  Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning....
  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
 26. En guide till Romarbrevet
  En guide till Romarbrevet
  Beskrivning
  Att läsa Romarbrevet kan liknas vid att vandra genom ett landskap med natursköna stigar och hisnande vyer men också med en del snåriga och svårtillgängliga passager. I den här guiden lyckas Olof Edsinger med såväl att ta oss upp på höjderna som att leda oss genom snårskogen (Mikael Tellbe)

  Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning....

  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
 27. En guide till Uppenbarelseboken
  En guide till Uppenbarelseboken
  Beskrivning
  Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln . till djupare förståelse för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Författarskaran utgörs av unga ledare inom den svenska kristenheten.
  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
  • Köp 25 för 108,00 kr/st
 28. Följ mig.nu Deltagarbok
  Följ mig.nu Deltagarbok
  Beskrivning
  Vad är det att vara lärjunge idag? Vad skulle Jesus ha gjort? Vad säger Bibeln om trender, självförtroende, församlingen, sexualitet? Det finns många områden som behöver bearbetas och framför allt behöver grunden läggas: relationen med Jesus. ”följ mig.nu” vill vara ett redskap som uppmuntrar och utmanar till kristet lärjungaskap i vår tid.

  FÖR VEM?
  Målgruppen är ungdomar i gymnasieåldern.

  FORMEN
  Den bästa miljön för att genomföra kursen är den lilla gruppen. Att samla en cellgrupp" med 7-10 deltagare och 1-2 ledare som bestämmer sig för att mötas under 12-15 veckor.Materialet är upplagt så att det ges utrymme för gemensam bearbetning, och vissa uppgifter och utmaningar finns också att ta itu med mellan samlingarna.

  LEDARKONTAKTEN
  Relationen mellan deltagaren och ledaren är mycket viktig och grundläggande. I kursen är personliga samtal, s k "walk & talk" inplanerade.

  GUDSMÖTEN
  I en lärjungaskapsprocess är det viktigt att på sitt eget unika sätt få ett personligt förhållande till Jesus Kristus. "följ mig.nu" vill skapa en miljö där förutsättningarna för detta är goda

  195,00 kr
 29. För troende vald : från A till Ö
  För troende vald : från A till Ö
  Beskrivning
  För Troende Vald är en introducerande bok i uppgiften som förtroendevald i Svenska kyrkan. Den innehåller artiklar från A till Ö som förklarar vitt skilda begrepp som "Barnkonsekvensanalys", "Begravningsverksamhet", "Ekumenik" och "Omvärldsanalys". Nytt för denna reviderade upplaga är t ex en text om religionsdialog.

  Som förtroendevald kan frågorna vara många. Vilket ansvar har en kyrkorådsledamot? Hur leder man ett sammanträde? Varför firar vi pingst?

  • Köp 3 för 250,75 kr/st
 30. Fred i religionens namn! En interreligiös fredsantologi
  Fred i religionens namn! En interreligiös fredsantologi
  Beskrivning
  En interreligiös fredsantologi

  Kan religioner vara en självklar och positiv kraft i det offentliga rummet? Idag märks en tilltagande religionskritik utifrån samhällets ökande sekularisering och internationella konflikter.

  Livsåskådning uppfattas höra till det privata och religion ses som grogrund för konflikt. Men tvärtemot gängse generaliseringar kring våld, konflikt och religion ser många religiösa själva på varandras olikheter med respekt – strävan efter rättvis fred är gemensam. I boken finns sju personliga skildringar om fredens grund och ursprung inom olika religioner. De visar sig gömma rika resurser för arbetet mot en fredligare värld. Fred i religionens namn! är en unik samling texter som visar på skillnader och likheter i religionernas uttryckssätt, traditioner och fredssträvanden. I en avslutande del finns studieplan och frågor för samtal och fördjupning.

  235,00 kr
 31. Frihet genom gränser : konsten att leva och livets nyanser
  Frihet genom gränser : konsten att leva och livets nyanser
  Beskrivning
  En utbredd föreställning är att vi är fria att göra vad vi vill, oberoende av någon eller något. I denna personligt hållna och nyfikna bok skärskådar Leif Carlsson samtiden och visar på vårt ständiga behov av goda gränser. Vi är inte enbart fria, utan också beroende av gränser för att må bra. Vi är inte enbart oberoende, utan också någons medsyster och medbroder.
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
  • Köp 25 för 172,00 kr/st
 32. Gud talar - kan du höra honom? : en introduktion i den profetiska gåvan
  Gud talar - kan du höra honom? : en introduktion i den profetiska gåvan
  Beskrivning
  ”En natt talade Gud till mig i en dröm. Jag var då bara ett barn och mycket har hänt sedan dess. Ändå lever denna dröm fortfarande kvar i mitt minne.

  Med denna bok vill Joel Jarbo bjuda in dig att börja lyssna efter Guds röst. Bokens syfte är att ge dig vägledning och undervisning i lyssnandets konst. Boken är inte en heltäckande beskrivning av den profetiska Anden utan en introduktion i den profetiska gåvan. På ett enkelt och läsbart sätt försöker han bemöta det stora behov som finns idag kring detta viktiga ämne.

  Som präst möter han ofta på okunskap kring den profetiska gåvan och ibland också rädsla. Joels bön är att allt fler kristna ska få upptäcka hur lätt det är att höra Guds röst och vilken kraft och välsignelse det är att få samspela med den helige Anden.

  I boken delar Joel Jarbo med sig av personliga erfarenheter, andliga insikter och lärdomar han fått i mötet med Herren under bön och förbön.

  Till varje kapitel finns det samtalsfrågor. Boken kan användas för självstudier eller som ett studiematerial i en cellgrupp/bönegrupp.

  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
 33. Gud, var är du?! : hitta styrkan och syftet med öknen i ditt liv
  Gud, var är du?! : hitta styrkan och syftet med öknen i ditt liv
  Beskrivning
  Känner du dig vilsen i en tid av torka och svårigheter, och undrar: “Gud, var är du?

  Kanske hörde du Gud tala, men nu tycks han ha tystnat. Kanske tog du steg i tro, men nu är hans närvaro som bortblåst. Välkommen till öknen – platsen mellan att ta emot ett löfte från Gud och att se det gå i fullbordan.

  Men här kommer en god nyhet: Öknen är inte en meningslös ödemark. Gud använder den för att förbereda och utrusta dig för syftet som ligger framför – om du navigerar rätt igenom den. Tvärtom mot vad många tror, handlar den här perioden inte bara om att vänta på Gud.

  Du har en roll att spela på vägen igenom. En stor roll. Och om du inte vill slösa bort tiden på att vandra runt i cirklar, behöver du lära dig vad den rollen innebär.

  I sin ögonöppnande bok delar John Bevere med sig av viktiga, bibliska sanningar och djupa erfarenheter som hjälper dig att navigera genom torra eller svåra tider, för att komma in i allt som Gud har för dig.

  Innehåller samtalsfrågor för gruppstudier.

  John Bevere är en internationellt känd talare och författare, känd för sin frimodiga och kompromisslösa inställning till Guds ord. John och hans hustru, Lisa, har grundat Messenger International – en organisation med syftet att resa upp kompromisslösa Kristi efterföljare som förvandlar världen. När han är hemma i Colorado, USA, tillbringar han gärna tid med sina fyra söner, eller försöker övertala Lisa att börja spela golf.

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 34. Halvtid - förverkliga din längtan
  Halvtid - förverkliga din längtan
  Beskrivning
  Vad händer när högre status, bättre betalt och mer ansvar på jobbet inte ger samma tillfredsställelse som förr? Och när känslan av att grunden för ett meningsfullt liv finns någon annanstans – vad gör man då?

  Efter år av utbildning, intensivt familjeliv och krävande arbete går de flesta in i en fas av reflektion och personlig utvärdering. Det är inte ovanligt att upptäcka att det vi värdesatte, prioriterade och gav en stor del av vår kraft, inte längre ger samma känsla av livsmening. Bob Buford kallar denna period för halvtid. Det är nu vi har möjlighet att återupptäcka livets verkliga värden: Vad ligger närmast mitt hjärta? Finns det något jag skulle fortsätta göra även om jag inte fick betalt? Och vad är min djupaste längtan?

  Halvtid är inspirerande och utmanande läsning. Här finns råd, vägledning och erfarenheter för alla som vill fortsätta utvecklas och som vill att livets andra halva ska bli ännu bättre än den första. Bob Buford visar hur det är möjligt och förklarar varför spelreglerna nu är helt annorlunda.

  Nytryck av Halvtid som utkom på Marcus förlag 2010

  • Köp 3 för 207,00 kr/st
  • Köp 10 för 195,50 kr/st
 35. Hemmakyrka
  Hemmakyrka
  Beskrivning
  Dela tro och Bibel med varandra oavsett ålder! Hemmakyrka är hjälpen för grupper med blandade åldrar, exempelvis hemgruppen eller familjen, som längtar efter att läsa Bibeln tillsammans. Genom sin kreativa utformning erbjuds ett stort utbud av perspektiv och uttryck, vilket gör att alla har något att bidra med i mötet med bibeltexten.
  Hemmakyrka består av sju samlingar med frågor och illustrationer framtagna för att passa olika åldrar och erfarenhetsnivåer.
  Boken bygger på nyfikna frågor, öppna samtal och kreativt utforskande!
  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 36. Herrens bön
  Herrens bön
  Beskrivning
  Sagt om boken Herrens bön:
  Det har med rätta sagts att människan är skapad för bön, liksom vi är skapade för att tänka och andas. Men hur ska vi be? När apostlarna ställde denna fråga tog Jesus dem vid handen och ledde dem in i bönens underbara värld. Till hjälp gav han dem en bön som i den kristna traditionen därför kommit att kallas Herrens bön eller bönernas bön. Många kristna ber denna bön dagligen. Men tänker vi på vilka djup den innehåller? Ger vi oss tid att stanna till inför de olika delarna av denna bön? När Jesus gav lärjungarna bönen var det inte bara för att de skulle upprepa dess ord, utan för att bönen skulle bli en dimension som var närvarande i allt de gjorde.

  När vi nu ges en omfattande kommentar till Herrens bön, är det just detta som författaren, Nicholas Ayo, vill hjälpa oss till: att låta bönen bli något vi är och inte bara något vi gör. Därför öser han ur den erfarenhet av Herrens bön som kristna delat med sig av under kyrkans historia, i synnerhet fäderna från de första århundradena.

  Detta gör denna bok till en andlig skattkammare, en bok att läsas långsamt och med eftertanke, så att orden väcker längtan efter ett rikare liv i bön och ger vägledning på vår vandring i bönens land.

  Peter Halldorf, pastor

  I bästa mening skriver författaren som vetenskapsman och praktiserande kristen. Därtill redovisar översättaren i ett avslutande avsnitt ett antal översättningar av denna bön som ytterligare stimulans för den enskilda bibelläsaren och för studiegruppernas gemensamma samtal.

  +Gunnar Weman, ärkebiskop em

  • Köp 3 för 184,50 kr/st
  • Köp 10 för 174,25 kr/st
  • Köp 25 för 164,00 kr/st
 37. I början skapade Gud Studieguide
  I början skapade Gud Studieguide
  Beskrivning
  Antologin I början skapade Gud tar upp frågor som: Hur blev allting till? Universum, jorden, livet, djuren, växtriket, människan?

  Det här häftet är en kompletterande studieguide till huvudboken och innehåller instuderingsfrågor kopplade till bokens 15 kapitel.
  Svara på frågorna på egen hand eller i grupp. Häftet passar såväl för studenter (högstadiet och uppåt) som för vanliga läsare.
  Frågorna väcker intressanta tankegångar och öppnar upp för diskussioner

  50,00 kr
 38. Innersidan
  Innersidan
  Beskrivning
  En vandring genom den apostoliska trosbekännelsen.
  50,00 kr
 39. Inte rädda - men beredda
  Inte rädda - men beredda
  Beskrivning
  Ny bok av Ringdahl. En genomgång av Första Petrusbrevet lämplig för bibelstudiet och hemgruppen.

  Daniel Ringdahl är gymnasielärare och pastor i Roseniuskyrkan
  Tidigare på BV Förlag: Inte så bara - om reforrmationen
  Daniel har varit redaktör för Accent - en kristen andaktsbok för unga

  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 40. Knäck koden
  Knäck koden
  Beskrivning
  Utan att ens tänka på det avkodar vi hela tiden livet. Vi läser av, tolkar och skapar mening, oavsett om det gäller våra relationer, Bibeln, konsten eller vårt arbete. Att förstå kodsystemen är att hitta nyckeln till livet.

  En del kodsystem är synliga och enkla att lära sig, medan andra kan ta ett helt liv att förstå: Hur ska jag hantera ett svek? Vad förväntas av mig som vän? Vad är det att ta ansvar? Hur kan jag klara av motgångar?

  Knäck koden vill vara en hjälp att tyda de osynliga koderna för äldre ungdomar och unga vuxna. Den utgör en handledning för samtalshandledaren och innehåller 20 olika teman att samtala kring. De teman som tas upp är svek, arbete, vänskap, kärlek, längtan, sorg, godhet, förlåtelse, respekt, identitet, ilska, tro, äkthet, framtid, mod, ensamhet, familj, ansvar, motgångar och engagemang.

  Till varje tema finns ett antal olika kodnycklar, som ger ingångar till ämnet:

  •Historia – en tillbakablick på en person eller händelse
  •Socialt – hur gör vi i relationerna till varandra?
  •Forskning – till vissa teman finns koppling till studier och undersökningar
  •Luther – till vissa teman finns ett citat av Luther att resonera kring
  •Bibeln – bibeltexter att utgå från
  •Höra och göra – praktiska metodförslag
  •Fundera – samtalsfrågor
  •Utmaning – fundering att ta med sig hem

  • Köp 3 för 243,01 kr/st
  • Köp 10 för 229,50 kr/st
 41. Kortlek - kulturmöten
  Kortlek - kulturmöten
  Beskrivning
  Hör Gud allas bön? Vad i din tro är viktigast för dig att berätta om i mötet med någon av annan tro? Vad finns det för positiva effekter av ett multikulturellt samhälle och vad finns det för negativa effekter? Det är några av frågorna i denna kortlek om kulturmöten.

  Frågorna är formulerade för att kunna användas både i grupper där deltagarna har samma tro och kultur, och i grupper där det är blandat

  55 frågor

  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
 42. Lär känna den helige Ande
  Lär känna den helige Ande
  Beskrivning
  I tre år hade lärjungarna följt Jesus, vandrat med honom och hört allt han hade att säga. Ändå sade Jesus till sina närmaste vänner att han behövde lämna dem så att den helige Ande kunde komma – och att det skulle vara det bästa för dem (se Johannes evangelium 16:7, 13-14). Om det här var sant för lärjungarna, som träffade Jesus varje dag, hur mycket mer behöver i så fall inte vi den helige Andes aktiva delaktighet i våra liv i dag?

  Tyvärr blir Anden ofta missförstådd och många kristna har ingen aning om vem han är och hur han kommer till uttryck i våra liv.
  Den helige Ande beskrivs ofta som något ”konstigt.” Men Bibeln gör klart att Anden inte är något, han är Någon – en person som har lovat att aldrig vika från din sida.

  I den här boken bjuder John Bevere in dig att själv upptäcka den mest ignorerade och missförstådda personen i kyrkan: den helige Ande.

  Boken – som är en utmärkt introduktion till att lära känna den helige Ande – innehåller:
  • Dagliga andakter
  • Frågor för gruppdiskussion
  • Ett bonuskapitel med svar på några av de allra svåraste frågorna om den helige Ande Om författaren: John Bevere har skrivit flera böcker som är översatta till mer än sextio språk. På svenska finns titlar som Över förväntan, Avslöja fiendens fälla, Gudsfruktan, Under Guds beskydd, Evigheten.nu och Obeveklig tro. John är en populär talare på konferenser och i församlingar och hans TV-program The Messenger sänds varje vecka över hela världen. Johns hustru Lisa är också en uppskattad talare och har skrivit flera böcker. De bor med sin familj i Colorado, USA

  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
 43. Leta skatter med
  Leta skatter med
  Beskrivning
  Hembibelskola och Handbok för Hem- och Bönegrupper Har du tröttnat på att läsa Guds Ord? Har du svårt att förstå Guds Ord? Tycker du det är tråkigt att läsa bibeln? Vill du få ut mer av din personliga bibelläsning? Väck din Bibelläsning till liv igen! Denna bok är ingen ”torr” bibelkommentar, utan vill istället ge nya impulser och inspiration när du läser din bibel. Lät förståeliga förklaringar och livsrelaterade frågor efter varje kapitel hjälper dig at förstå bibeltexten och tillämpa den i ditt vardagsliv. Detta är första boken i en serie som är upplagd för personlig bibelläsning, såväl som för bibel-, hem- eller bönegrupp. De förberedda frågorna är till stor hjälp för at få igång en härlig och givande diskussion! •Frågor att diskutera och fundera över •Förklaringar vers för vers •Parallellhänvisningar •Bibeltext från Svenska Fölkbibelns översättning William MacDonald Leta skatter med Matteus Hembibelskola och Handbok för hem- och bönegrupper Hård pärm, 336 s.
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 44. Leva med mål och mening. Samtalshäfte
  Leva med mål och mening. Samtalshäfte
  • Köp 3 för 27,00 kr/st
  • Köp 10 för 25,50 kr/st
 45. Livet med Jesus
  Livet med Jesus
  Beskrivning
  Att vara en kristen är först och främst att leva ett liv tillsammans med Jesus, mer än att förhålla sig till en massa påståenden eller regler. Det handlar om vardag och verklighet.

  I den här boken får du en enkel men intresseväckande beskrivning av vad det kristna livet innehåller. Det är korta kapitel som ändå kommer väcka många tankar, förhoppningsvis leder det vidare till många spännande och givande samtal.
  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
  • Köp 25 för 128,00 kr/st
 46. Livet och Bibeln : Bibelsamtal om mångfald
  Livet och Bibeln : Bibelsamtal om mångfald
  Beskrivning
  Bibeln bjuder på många livsskildringar och personporträtt i en historisk tid. Och Bibelns människor brottades med samma frågor om livet som vi. Livet och Bibeln – bibelsamtal om mångfald lyfter fram frågor om mångfalden i tillvaron, samhället, normer, identitet, medkänsla och religiös mångfald. Och vad det innebär att vara människa! Livet och Bibeln – bibelsamtal om mångfald är ett samtalsunderlag som i första hand riktar sig till studiegrupper av olika slag. Använd den i församlingens samtalsgrupper kring angelägna teman, eller i bibelstudiegruppen! Detta är den första boken i en serie av totalt fyra samtalsmaterial med titeln Livet och Bibeln, som ges ut i ett samarbete mellan Verbum Förlag och Sensus. Den första boken i serien, Bibelsamtal om mångfald, utkommer i mars 2012.
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 47. Livet och Bibeln : Bibelsamtal om relationer :
  Livet och Bibeln : Bibelsamtal om relationer :
  Beskrivning
  Bibeln bjuder på många livsskildringar och personporträtt i en historisk tid. Och Bibelns människor brottades med samma frågor om livet som vi. De ställde samma frågor om livets mening, om varför vi finns, vart vi är på väg och hur vi ska kunna leva ett gott liv. Livet och Bibeln – bibelsamtal om relationer lyfter fram familjebegreppet, vänskap och lojalitet, sexualitet, brustna relationer, relationen mellan människor och djur samt relationen till livet i stort och till Gud. Boken är ett samtalsmaterial som i första hand riktar sig till studiegrupper av olika slag. Använd den i församlingens samtalsgrupper kring angelägna teman, eller i bibelstudiegruppen! Livet och Bibeln-serien är ett samarbe¬te mellan Verbum Förlag och Sensus. Den första delen, Bibelsamtal om mångfald, utkom i mars 2012.
  • Köp 3 för 182,75 kr/st
 48. Livets fram- och baksida : samtalsbok
  Livets fram- och baksida : samtalsbok
  Beskrivning
  Läs och reflektera omkring livets fram- och baksidor i denna bildrika tänke- och samtalsbok, utgiven i samarbete med Sensus Kvinnor i Svenska kyrkan.
  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
  • Köp 25 för 60,00 kr/st
 49. Livets godhet och skönet : ikläd dig kristi karaktär
  Livets godhet och skönet : ikläd dig kristi karaktär
  Beskrivning
  Andra boken i “Godhet och skönhet”-trilogin.

  Den här boken ska inte bara läsas. I slutet av varje kapitel finns både övningar och ett samtalsmaterial.

  Upptäck ett nytt sätt att leva livet

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 50. Markus dag för dag
  Markus dag för dag
  Beskrivning
  Bibelguide Läsaren välkomnas att vandra med Markus i 92 dagar vilket är ett kvartal. Du läser några verser ur din Bibel för att sedan läsa den korta utläggningen i häftet. Texten är tänkt att vara en hjälp till att förstå bibelsammanhanget. Varje text avslutas med "Till eftertanke" något som man kan fundera över eller bara låta sjunka in i sitt innersta. Boken kan användas för enskild läsning eller i Bibelgrupper. Häftad 11 x 17 cm Antal sidor: 96 Författare: Stefan Holmström/Thomas Holmström Språk: Svenska
  • Köp 3 för 72,00 kr/st
  • Köp 10 för 68,00 kr/st
 51. Mötas längs vägen : att låta tron utmanas av livet
  Mötas längs vägen : att låta tron utmanas av livet
  Beskrivning
  De båda författarna kom efter aktiv tjänst som biskopar att lära känna varandra på ett mer personligt plan. I en önskan att fördjupa vänskapen växte en dialog i mejlväxlingens form fram, som resulterade i denna bok. På ett personligt sätt delar författarna med sig av egna livserfarenheter och brottningar med den kristna tron
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 52. Möte med Apostlagärningarna
  Möte med Apostlagärningarna
  Beskrivning
  I Apostlagärningarna möter vi mängder av förebilder. Petrus visar hur rädsla kan bytas mot mod och frimodighet. Filippos vågar följa Andens ledning och Tabita tar hand om de utsatta. Maria och Lydia är förebilder i generositet och gästfrihet. Paulus är den outtröttlige evangelisten, hans kompanjon Barnabas är medlaren och tröstaren. Och alla får de hjälp av Anden.

  Alla dessa och många fler visar också att tron inte är en privatsak. Att ta emot Jesus är att bli en del av den kristna gemenskapen och att dela kallelsen att sprida evangeliet.

  Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter. Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp.

  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 53. Möte med Johannes
  Möte med Johannes
  Beskrivning
  Linda Alexandersson tar oss med på en djupdykning in i Johannes­evangeliet. Hon visar hur Johannes lyfter fram kvinnor på ett särskilt sätt, hur underverken blir till tecken som ger ledtrådar om vem Jesus är och hur mycket vi kan hitta mellan raderna i bibeltexten när vi får veta mer om bakgrunden. På ett lättillgängligt sätt presenterar Linda Alexandersson vad en mångfald av teologer och bibelforskare säger om Johannesevangaliet, och knyter ihop detta med egna reflektioner om vad texten kan betyda för oss i dag.Till varje avnsitt finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter.Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp, och är ett bra underlag för bibelstudium och predikan.
  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 54. Möte med Lukas
  Möte med Lukas
  Beskrivning
  Möte med Lukas är upplagd på samma sätt som de tidigare två böckerna.
  Här visar Linda Alexandersson hur Lukasevangeliets författare lyfter fram hur Jesus konsekvent ställer sig på de fattigas sida, utmanar ledarskapet och gång på gång uppmanar till generositet, gästfrihet och gränsöverskridande gemenskap.
  Här finns också mycket bakgrundsfakta om hur samhället såg ut på Jesu tid, för att vi bättre ska förstå i vilken kontext Jesus verkade.
  Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter. Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp, och är ett bra underlag för bibelstudium och predikan.
  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 55. Möte med Markus
  Möte med Markus
  Beskrivning
  Ofta möter vi bibeltexten genom enskilda verser eller kortare stycken, och reflekterar över vad texten vill säga. I Möte med Markus presenterar Linda Alexandersson Markusevangeliet som en helhet. Vad säger texten om Jesus och världen som den såg ut då? Vad säger den till oss som läser idag?Boken är djupt förankrad i vad modern bibelforskning lär oss om Markusevangeliet och presenterar tolkningsmodeller utifrån olika perspektiv. Samtidigt behåller Linda Alexandersson fokus på det som är hennes huvudsyfte: att lyfta fram vad bibeltexten kan betyda för den som vill följa Jesus här och nu.Markusevangeliet presenteras kapitel för kapitel, och till varje avsnitt i boken finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter.Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp, och är ett bra underlag för bibelstudium och predikan.
  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 56. Möte med Matteus
  Möte med Matteus
  Beskrivning
  I Möte med Matteus visar Linda Alexandersson hur Matteus genom sitt sätt att sortera och samla ihop berättelserna om Jesu liv vill uppmärksamma oss på viktiga teman och frågeställningar. Vem är Jesus? Vad kan Jesus göra och vad kan vi göra i hans namn? På vilket sätt är Guds rike annorlunda? Vad har Jesus gjort för oss och vad ber han oss att göra?

  På ett lättillgängligt sätt presenteras vad en mångfald av teologer och bibelforskare säger om Matteusevangaliet, och författaren knyter ihop detta med egna reflektioner om vad texten kan betyda för oss i dag.

  Till varje avnsitt finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter. Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp, och är ett bra underlag för bibelstudium och predikan.

  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 57. Möten som berör : En guide till Lukasevangeliet
  Möten som berör : En guide till Lukasevangeliet
  Beskrivning
  Jesus möter människor. Läkaren Lukas, som ser hur dessa möten påverkar alla, berättar - och vi får vara med.
  40,00 kr
 58. Möten som berör : en guide till Lukasevangeliet
  Möten som berör : en guide till Lukasevangeliet
  Beskrivning
  Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss, så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare ...-- Lukasevangeliet 1:1--2 Läkaren Lukas sätter sig grundligt in i allt innan han beslutar sig för att skriva ner det glada budskapet. Sedan börjar han med att berätta om hur den barnlöse och åldrande Sakarias får besök av en ängel. Hans evangelium blir ett pärlband av berättelser om hur Gud möter sina barn i alla livets situationer. "Låt de personliga mötesplatserna få tala in i din situation. Lev med. Du kan få vara på plats mitt i händelsernas centrum", skriver Britta Hermansson. Hennes Lukas-guide Möten som berör har sedan den kom ut första gången, i samband med att Bibel 2000 presenterades, använts i många olika sammanhang. Bland annat har den blivit fortsättningsmaterial efter Alpha-kurser i församlingar. Här är den i en efterfrågad nyutgåva! Sagt om boken: "Helt suverän bok att använda i till exempel uppföljningen till Alpha. Den ger en ny syn på vem Jesus är, och en personlig tro växer fram!" -- Katrin Bjuhr Britta Hermansson är pastor, föredragshållare, retreatledare och författare. Förutom Möten som berör har hon skrivit Yttre tryck och inre vila och Mogna vackert.
  150,00 kr
 59. Mötesplatser för tonårsföräldrar
  Mötesplatser för tonårsföräldrar
  Beskrivning
  Om hälsofrämjande föräldraskapMia Börjesson presenterar här ett arbetssätt för att skapa djupare kontakt med och mellan tonårsföräldrar. Ett utmärkt redskap för den som vill bjuda in konfirmandföräldrarna till något mer än bara ett enstaka föräldramöte. Materialet erbjuder underlag för upp till sex samtalsträffar, som kallas mötesplatser. Utgångspunkten är ett hälsofrämjande synsätt, där fokus ligger på att dela med sig av positiva erfarenheter och framgångsrika strategier. Mötesplatserna är tänkta att stärka och inspirera tonårsföräldrarna. Vilka resurser har de som föräldrar, vilka lyckade strategier har de använt sig av och vad kan de dela med sig av till andra? »Föräldrar kan mer än de tror!« slår Mia Börjesson fast. Materialet innehåller en gedigen teoridel och många praktiska tips.
  • Köp 3 för 344,25 kr/st
 60. Nådens år Ett samtalsmaterial om tro
  Nådens år Ett samtalsmaterial om tro
  Beskrivning
  Nådens år är ett material som är tänkt att inspirera till samtal om tro i olika sammanhang. Det kan handla om anställda i kyrkan, förtroendevalda i kyrkorådet eller föräldrar som väntar på sina barn i samband med någon av kyrkans aktiviteter.

  Materialet består av tolv tårtbitar med en rund pusselbit i mitten. Varje tårtbit har ett verb som säger något om kristen tro och mänskligt liv. På varje tårtbit finns också en bild, en kyrkoårstid, en bibeltext samt frågor som hjälper till att sätta igång samtalet.

  Nådens år är tänkt för såväl kortare som längre samtal. Målet är att små stunder ska kunna rymma stora samtal. Samtalet sker bäst i små grupper om tre eller fyra.

  Målet är också att bejaka den mångfald som finns i kyrkan och samhället, med förhoppningen att var och en ska få plats att uttrycka sin tro och växa tillsammans med andra. Det enskilda hör ihop med det gemensamma.

  • Köp 3 för 395,25 kr/st
 61. Praktisk kristendom
  Praktisk kristendom
  Beskrivning
  I denna bok utmanas vi till ett aktivt liv med tron som säker bas. Jakobs brev i Nya Testamentet är ett brev med tydlighet och samtidigt mycket värme. Det är ett brev med ett vackert språk fyllt av klara direktiv. Kristen tro ska levas, tron dör utan att få komma fram genom gärningar. Jakob uppmanar inte till att skapa sin egen rättfärdighet eller en självpåtagen religion. Men han vill att kristen tro ska vara praktisk och vardagligt angelägen.
  • Köp 3 för 130,50 kr/st
  • Köp 10 för 123,25 kr/st
 62. Rötter och krona : en fastevandring under träden
  Rötter och krona : en fastevandring under träden
  Beskrivning
  Rötter och krona är den åttonde boken i serien Ärkebiskopens fastebok för enskild eller gemensam reflektion. Ärkebiskopen väljer varje år ut en författare och skriver bokens förord.

  I 2020 års fastebok tar poeten och författaren Ylva Eggehorn oss med på en fastevandring under träden – både träd som hon mött i verkliga livet och träd som hon har läst om.

  I Bibeln är träden den genomgående djupa andrastämman som låter oss förstå att människan inte är ensam i Guds skapelse. Genom poesi och prosa förmedlar Ylva Eggehorn trädens hoppfulla budskap: sörj ordentligt så att det blir plats för något nytt, spara på krafterna så att du kan rusta dig och ladda om, sluta jaga näring där den inte finns, gå på djupet så att du kan växa. Du kan återfå dina rötter, din krona.

  I slutet av boken finns Sensus samtalsguide Samtal fortsätter – nycklar till goda samtal.

  Ärkebiskop Antje Jackelén har skrivit bokens förord och tecknaren Anna Blåder har gjort bokens illustrationer. För varje såld bok går tio kronor till Act Svenska kyrkan.

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
  • Köp 25 för 180,00 kr/st
 63. Sann mot sig själv-öppen mot andra
  Sann mot sig själv-öppen mot andra
  Beskrivning
  Sann mot dig själv – öppen mot andra är Svenska kyrkans skrift om hur vi kan förhålla oss till människor av annan tro. Boken är tänkt som underlag för samtal i församlingarna, i arbetslag och med församlingsmedlemmar.

  Bokens titel anger att det inte finns någon motsättning mellan att hålla fast vid det man tror på samtidigt som man är nyfiken på och öppen för andras tro. Den har tagits fram av Teologiska kommittén på uppdrag av kyrkomötet, och innehåller fyra delar.

  Islam och kristen tro
  Första delen, Att tänka om tro – vår egen och andras är skriven av Kajsa Ahlstrand, professor i missionsvetenskap vid Uppsala universitet. Det är en övergripande framställning av hur kristna kan förhålla sig till människor av annan tro, det som brukar kallas religionsteologi. Relationen mellan islam och kristen tro behandlar Jan Henningsson, tidigare medarbetare i Svenska kyrkans mission, nu ämnesråd på UD för kontakter med den muslimska världen. Carl-Reinhold Bråkenhielm, professor i Tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet, har bidragit med texten Religionerna, de mänskliga rättigheterna och trons djupaste hemligheter.

  Studiehandledning
  Slutligen innehåller boken en studiehandledning av Marika Palmdahl, stiftsadjunkt för religionsdialog i Göteborg. Den är upplagd för sex träffar, men frågorna och övningarna kan även användas för en enstaka samling eller en kortare eller längre serie träffar

  75,00 kr
 64. Stjärna på bortaplan - Bibelstudier över Esters bok
  Stjärna på bortaplan - Bibelstudier över Esters bok
  Beskrivning
  Esters bok är berättelsen om en föräldralös ung kvinna som växer upp i en främmande kultur och där når samhällets allra översta skikt. Men det är också berättelsen om hur det judiska folket hotas av utplåning men räddas. Och den lilla berättelsen om Ester och hennes närmaste får sin plats i den stora berättelsen om hur Gud leder historien och sitt utvalda folk.
  När Ester förstod vad hon måste göra spelade inte längre den egna säkerhet någon roll. Hon säger: Är jag förlorad, så är jag förlorad. Esters trosbekännelse kan formuleras: ”Det är inte längre mig det handlar om.”
  Esters bekännelse var en bekännelse som gick bortom konsekvenserna – om Gud finns och hade placerat henne där hon befann sig, då var hon beredd att följa honom och hans vilja oavsett. Stjärna på bortaplan är en bok för läsning enskilt eller i bibelstudie- eller hemgruppen. Några frågor efter varje kapitel hjälper till att lyfta in texterna i vår egen vardag och att beröra våra egna liv.

  Författare: Erik J Andersson (f. 1974) är teolog och läkare. Han har arbetat som missionär i Peru och som missionsledare i Evangelisk Luthersk Mission. Han har tidigare skrivit Tron sprider sig – bibelstudier över Apostlagärningarna (2014) och Tron på borta plan – bibelstudier över Daniels bok (2016)

  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 65. Tillit
  Tillit
  Beskrivning
  Förtröstan, tro och tillförsikt...I boken möter vi sju kvinnors livsberättelser vars röda tråd är tillit. De är människor, mitt uppe i vardagsliv men också liv där existentiella frågor får ta plats.
  En företagsledare verksam i en manlig bransch. En tonårsflicka med funktionshinder som vill trotsa fördomar. En läkare mitt i livet, som är trebarnsmor och lyckligt gift eller? En överlevare från nazitidens koncentrationsläger. En brevbärare, skild och med stor kärlek till medmänniskor. En präst som lever nära sinförsamling samt en blivande mamma, själv adopterad som besöker sitt ursprungsland.

  Tvivla, hoppas och tro tillsammans med dessa kvinnor, och kanske tillsammans med andra. Till varje kapitel hör några frågor att samtala kring, gärna i studiecirkelform, för att på så vis dela erfarenheter.

  KARIN SJÖQVIST WERNBERG är bosatt i Uppsala och verksam som präst i Svenska kyrkan sedan många år. Hon leder retreater och samtalsgrupper och har bl a varit sjukhus- och arbetslivspräst. Texterna bygger på möten med människor i tjänst och vardagsliv.

  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
  • Köp 25 för 60,00 kr/st
 66. Tillsammans framåt
  Tillsammans framåt
  Beskrivning
  Äktenskapsmaterial för par som vill utveckla sitt eget förhållande i en trygg samtalsgrupp tillsammans med andra par.

  Materialet är översatt från finska och används inom Kansan Raamattuseuras äktenskapsarbete

  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
 67. Tro : tolv saker kristna är övertygade om
  Tro : tolv saker kristna är övertygade om
  Beskrivning
  Tro -- tolv saker kristna är övertygade om är en grundläggande introduktion i kristen tro. Den är skriven både för sökaren och för den som redan är kristen. Att vilja vara kristen och söka en tro är att vara en del av ett "vi". Vi färdas genom tiden. Vi färdas i främmande land. Vi färdas i grupp. Vi minns det som har varit. Vi spanar efter det som kommer. Vi följer Kristus i nuet. Vi kämpar mot synden. Vi kämpar mot världen. Vi kämpar mot djävulen. Vi älskar varandra. Vi visar omsorg om andra. Vi tillber Gud. Vi har funnit -- och vi letar vidare Pilgrimsvandring för cellgruppen i Emmanuel Bäckryds nya bok -- Jag ville skriva en troslära med vi-perspektiv! Emmanuel Bäckryd, som debuterade med Tillsammans häromåret, är tillbaka med en introduktion till kristen tro. -- Jag hoppas att den kan ge något både åt sökaren och åt folk i församlingen, säger han. Emmanuel Bäckryd vill gärna vara lite udda. Inte för sakens skull, utan helt enkelt därför att det är udda att vara kristen. -- Kyrkan är ett alternativt samhälle, säger han. Det är ett problem när kristna gör som alla andra. Jesus sa att vi ska omvända oss och följa honom, inte att vi ska göra som vi alltid har gjort! Vad det är vi kristna ska göra och vad församlingen är, det var ämnet för Emmanuels första bok Tillsammans -- nitton livsviktiga saker kristna gör när de möts. Den har använts flitigt i hans egen församling, Ryttargårdskyrkan i Linköping, men också i många andra kyrkor. Nu har han satt samman sina reflektioner om vad kristen tro är till en grundkurs i tolv kapitel: Tro -- tolv saker kristna är övertygade om. -- Jag har skrivit den med dubbla perspektiv -- den ska vara en lättfattlig introduktion till kristen tro, en bok som visar sökaren på sammanhanget, det vi-liv som det är att vara kristen, men jag hoppas också att grupper i kyrkan ska kunna använda den för att bearbeta sin identitet. Själv är Emmanuel son till två församlingsplanterare som arbetar i Frankrike sedan 30 år. Det är en erfarenhet som han har med sig in i arbetet som församlingsledare och författare: -- Att kyrkan är något som skiljer sig från samhället runtom, det är min egen upplevelse. Vi kristna har funnit något men fortsätter att söka, vi är på väg. Vi är pilgrimer, och det finns så mycket för oss att upptäcka.
  75,00 kr
 68. Tro och liv : handledning
  Tro och liv : handledning
  Beskrivning
  En handledning till boken "Tro & liv". Fullmatad med praktiska idéer på hur du kan använda boken i samtalsgruppen.

  Till varje kapitel i Tro och liv finns här samtalsfrågor, praktiska övningar, fördjupningstexter, andaktsförslag och psalmtips.

  300,00 kr
 69. Tron på bortaplan - Bibelstudier över Daniels bok
  Tron på bortaplan - Bibelstudier över Daniels bok
  Beskrivning
  Daniel var ung och stod på tröskeln till vuxenlivet. Han var intelligent och snygg. Hans bakgrund borde gett honom fler valmöjligheter än hans jämnåriga. Men Daniel levde i en tid då Israels folk vänt Gud ryggen och Herren gav Jerusalem i babyloniernas hand. Jerusalem plundrades och Daniel fördes bort i fångenskap.

  Den ljusnande framtiden byttes till en tillvaro i en främmande kultur, i ett fiendeland. Hur skulle Daniel reagera? Vad hände med Daniel? Och vilken var Herrens plan för Daniel? Läsningen av Daniels bok visar att Herren har samtid och framtid i sin hand. Tron på bortaplan är en bok för läsning enskilt eller i bibelstudiegruppen. Samtalsfrågor efter varje avsnitt hjälper till att lyfta in texterna i vår egen vardag och att beröra våra egna liv

  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 70. Tron sprider sig. Bibelstudier över Apostlagärningarn
  Tron sprider sig. Bibelstudier över Apostlagärningarn
  Beskrivning
  TRON SPRIDER SIG är en viktig bibelstudiebok om den första kristna tiden som det berättas om i Apostlagärningarna. Vi får en inblick i de första kristna församlingarna. Guds Ord har framgång och tron sprider sig över världen. Paulus möte med Jesus på vägen till Damaskus banade väg för en väldig missionsväckelse. Tillsammans med de övriga apostlarna använde Paulus sedan alla sina krafter för att sprida evangeliet om Jesus död och uppståndelse.

  Målet är hela tiden att nå nya människor på fler platser med sanningen om Jesus Kristus. En inspirerande missionsbok!

  Samtalsfrågor efter varje avsnitt hjälper till att lyfta in texterna i vår egen vardag och beröra våra egna liv. Boken är därför speciellt lämpad för bibelstudiegrupper och hemgrupper.

  ERIK J. ANDERSSON är teolog och har arbetat som missionär i Chiclayo i Peru och är nu missionsledare för ELM (Evangelisk-Luthersk Mission

  100,00 kr
 71. Upprättelse och helande
  Upprättelse och helande
  Beskrivning
  Känner du dig sårad? Gör själen ont? Har du svårt att bryta nega­tiva tanke- och beteendemönster? Sitter du fast i någon synd? Bär du på oförlåtelse och bitterhet? Oavsett hur dina behov­ ser ut finns det en väg framåt – en väg till upprättelse och helande, och denna bok kan bli ett bra redskap i den processen.

  Birgitta Sjöström Aasa har stor erfarenhet av själavård och att hjälpa­­ människor på vägen till frihet, upprättelse och helande. I denna­ kärnfulla bok delar hon på ett begripligt sätt med sig av sina erfaren­heter och sin kunskap i ämnet. Kapitlen har följande rubriker:
  • Vår bild av Gud
  • Vår bild av oss själva
  • Våra sår behöver Guds läkedom
  • Våra synder behöver Guds förlåtelse
  • Vår bundenhet behöver Guds frihet
  • Vårt andliga betryck behöver Guds befrielse
  • För den här världens skull

  Denna bok är skriven för alla dem som är i behov av helande och upp­rättelse – oavsett var man befinner sig i processen – men också för dem som känner en kallelse att hjälpa andra.

  Boken passar för enkild läsning men är också utmärkt att läsas i grupp. I slutet av varje kapitel finns frågor för eftertanke och en bön.

  ”Man blir glad, upplyft och stärkt i tron när man läser Birgitta Sjöström Aasas bok Upprättelse och helande. Hennes mångåriga erfarenhet av själavård och församlingsledarskap lyser igenom och präglar tankar och ordval. Boken präglas av en härlig och befriande balans mellan äkthet och erfarenheter, och samtidigt en så djup förankring i bibeltro och kristna trons grundläggande sanningar.” Stefan Swärd, församlingsplanterare i Stockholm, konsult inom näringslivet och fil dr i statskunskap

  150,00 kr
  • Köp 3 för 162,00 kr/st
  • Köp 10 för 153,00 kr/st
 72. Upptäckartärningar, extra tärningspar
  Upptäckartärningar, extra tärningspar
  Beskrivning
  Ett extra par tärningar till bibelstudiematerialet Upptäckartärningar. Gör det möjligt att arbeta i flera smågrupper samtidigt.
  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
 73. Ur djupen ropar jag : Job, Klagovisorna och vi
  Ur djupen ropar jag : Job, Klagovisorna och vi
  Beskrivning
  Ropa ut din smärta, människa! Kasta dina frågor mot himlen från lidandets planet! Som Jesus på korset: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

  Job har förlorat allt och är drabbad in på huden. Envist driver han frågan Varför? Vännerna tror sig veta: Gud är rättvis, Jobs lidande måste bero på att han syndat. Men Job behöver inga teologiska system. Han hävdar sin oskuld och kräver att Gud träder fram och svarar honom. Så blir Jobs bok världslitteraturens största uppgörelse med det oförskyllda lidandet, och med den Gud som outhärdligt länge tiger.

  Klagovisorna har andra förutsättningar. I en nationell katastrof utan like har Guds stad Jerusalem jämnats med marken. Profeten ser varför: Folket har vänt sig bort från Gud och inte lyssnat till hans varningar. Men Gud är inte långt borta, han är mycket nära – som en förtärande eld. Kan det finnas en nåd bortom vreden, en mening trots allt? I så fall måste det ha med mannen på korset att göra.

  Utifrån Bibeln får vi
  • En poesibok med språklig kraft i nobelprisklass.
  • En teologisk bok som lär oss att bättre känna Gud, Anklagaren och oss själva.
  • En själavårdsbok till hjälp för alla som brottas med lidandets problem – och med Gud

  . Staffan Ljungman är teol lic och bor som pensionär i Osby efter att i många år varit församlingspräst där och i Hästveda. Han har tidigare bl a gett ut Motgångens mening (EFS-förlaget 1989) och Döden – en del av livet (Cordia 2001).

  130,00 kr
 74. Vägskäl : skäl att välja Vägen
  Vägskäl : skäl att välja Vägen
  Beskrivning
  Det viktigaste i livet är relationer, menar Arvid Nyström i sin bok Vägskäl. Han målar upp livet som en smal väg mellan två diken. Det är diken med en sådan attraktionskraft att vi knappt märker när vi hamnar där eller vilken effekt det har på relationen till Gud, våra medmänniskor och oss själva. För att förstå och ge uttryck för detta tar författaren sin utgångspunkt i en modern tolkning av de sju dödssynderna och låter dem bilda det ena diket. På andra sidan finns motsatsord som utgör det andra och han visar att det mitt emellan finns en smal väg som vi egentligen längtar efter att följa. Här finns stöd och vägledning för den som vill följa den väg Jesus visade: Kärlekens väg.
  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
 75. Vänskap, böcker & mat : inspiration och recept för bokcirkeln
  Vänskap, böcker & mat : inspiration och recept för bokcirkeln
  Beskrivning
  Goda vänner, mat, skratt - och så böcker förstås. Upplevelsen av en bok växer, och kanske till och med förändras, när man diskuterar den tillsammans med vänner.

  Vänskap, böcker och mat har alla tips du behöver för att starta en egen bokklubb och inspiration för den du kanske redan har. Förutom reportage och glimtar från bokklubbar runtom i Sverige delar bokklubbarna med sig av sina bästa recept på enkla men läckra mat- och efterrätter, mjuka kakor, tårtor och andra goda tillbehör. Många av rätterna går att förbereda dagen innan.

  Vad sägs till exempel om att få receptet på Agatha Christies tekakor, Mr Darcys kyss, nobelmousse eller somrig äppelkaka med en touch av Sartre?

  • Köp 3 för 76,50 kr/st
  • Köp 10 för 72,25 kr/st
 76. Vilja våga växa : om församlingsutveckling som nödvändighet och möjlighet¨
  Vilja våga växa : om församlingsutveckling som nödvändighet och möjlighet¨
  Beskrivning
  Vi är många som längtar efter en kyrka som är relevant för sin samtid, som förmår vara Kristi kropp i en tid då det andliga intresset förefaller större än på länge. Församlingsutveckling handlar om just detta: att vara trogen sitt uppdrag men arbeta med formerna, språket, det yttre.

  Björn Gusmark visar på bakgrunden till församlingen i Nya testamentet och skissar församlingens framväxt i Sverige. Han presenterar några olika modeller för församlingsutveckling och gemensamma nämnare hos sammanhang som attraherar människor. Bokens senare del innehåller en handfast vägledning för att arbeta kreativt, processinriktat och långsiktigt med församlingsutveckling. Författaren har hämtat inspiration och tankar från Tyskland, England, Norge och Sverige, men framför allt från egna erfarenheter i Romelanda pastorat, där han är kyrkoherde.

  Boken är skriven utifrån Svenska kyrkans perspektiv, men den som hör hemma i ett annat sammanhang kan känna igen sig i mycket. Förutom att ge inspiration och vara ett samtalsunderlag för en församling som vill arbeta med församlingsutveckling är boken intressant även för den som funderar över kyrkans uppdrag och framtid.

  En gratis samtalshandledning finns framtagen av Sensus.

  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
View as Tabell Lista

76 artiklar

per sida
Fallande ordning

Måndag 10-19

Tisdag- Fredag 10-17

 

Samt v 23 2024 Är butiken öppen följande tider:

3-4/6: 10-17

5/6: 10-14

7/6: 17-17


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå