View as Tabell Lista

61 artiklar

per sida
Fallande ordning
 1. Handledning till konfirmandboken
  Handledning till konfirmandboken
  Beskrivning
   

  Handledning till Konfirmandboken är skriven för ledarna i konfirmandarbetslaget. Den utgår helt från Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete och är en perfekt inspirationskälla att plocka ur . vare sig du använder Konfirmandboken eller inte. Ledarboken innehåller två delar:

  Del 1. Förslag på hur olika konfirmandpass kan byggas upp. Boken är en riktig plocklåda för dig som gärna vill sätta ihop dina pass själv. Varje uppslag har ett eller flera teman som stämmer överens med temana i Konfirmandboken. På så sätt får du som konfirmandledare hjälp att sätta ihop passa som stämmer överens med innehållet i konfirmandens egen bok.  Under varje rubrik finns förslag på metoder och övningar, musik och film, bibeltexter och psalmer, gudstjänstanknytning och upplevelser.

  Del 2. Texter som berör teologiska, metodiska och pedagogiska utgångspunkter och överväganden i konfirmandarbetet:

  ·         Kyrkans uppdrag att döpa och lära

  ·         Mötet med konfirmanden

  ·         Om att ta sin utgångspunkt i konfirmandens frågor

  ·         Lärande, undervisning och värderingar

  ·         Gruppens utveckling och ledarens roll

  ·         Mötet med de unga konfirmandledarna

  ·         Mötet med konfirmandarbetslaget

  ·         Att fira gudstjänst med konfirmander

  ·         Samlingar under terminerna, läger eller.?

  Om författaren:
  Gunilla Lindén är präst med lång erfarenhet av arbete med konfirmander och pedagogik. Hon har dessutom gedigen erfarenhet av konfirmander med särskilda behov.

  • Köp 3 för 289,00 kr/st
 2. Con dios : praktiska övningar - 99 lektionstips
  Con dios : praktiska övningar - 99 lektionstips
  Beskrivning
  De 99 övningarna i detta material är tänkta att aktivera så många sinnen som möjligt och att låta konfirmanderna uppleva snarare än bara förstå de olika momenten i CON DIOS. CON DIOS – praktiska övningar utgår från kapitelstrukturen i CON DIOS. Till varje kapitel finns minst fyra olika övningar samt en värderingsövning. Här finns korta övningar att använda som femminuters­introduktion, övningar som kan användas som inslag i en lektion såväl som längre övningar som passar bra på läger eller liknande. I många av övningarna kan du med fördel ta hjälp av dina unga ledare, så att även de aktiveras under konfirmandträffarna. CON DIOS – praktiska övningar är ett utmärkt komp­lement till CON DIOS – ledarhandledning.
  • Köp 3 för 293,25 kr/st
 3. Konfirmandboken
  Konfirmandboken
  Beskrivning

  Konfirmandboken är en bok att uppleva. Boken är uppbyggd kring 20 olika teman som tar sin utgångspunkt i konfirmandernas livsfrågor. Vem är jag? Vem är Gud? Vad har Gud med mitt liv att göra? Varje tema rymmer både en text med personligt tilltal och en bibelberättelse. De bibliska berättelserna är återberättade ur olika perspektiv, för att ge nya ingångar och stimulera till samtal och reflektion. I boken finns också faktasidor om kristen tro, kyrkan, Jesus och Bibeln. Innehållet i de mer faktabetonade avsnitten vill bjuda in till fortsatta samtal om dop och tro, nattvard och gemenskap, livet, döden och hoppet.

  Konfirmandboken är formgiven av Lilian Bäckman som 2009 vann Augustpriset för ungdomsboken Skriv om och om igen.

  Ur innehållet:
  Kan man tro? På vadå?
  Att känna sig älskad är att tro. Att bli sedd är att tro. Att få höra till är att tro. Att älska är att tro. Att se andra är att tro. Att låta andra höra till är att tro. Att tro är att våga hoppas. Att tro är att känna, uppleva och vara nyfiken.

  Kan man tro? Ja, varför inte?
  Vissa får en uppenbarelse och börjar tro. Vissa bara tror, från första början. Andra behöver veta mer för att tro. Hur är det för dig?

  Tro på vadå? En kraft, Gud, kärleken eller dig själv? Behöver det ena utesluta det andra?
  Att utforska kristen tro är att som att ge sig ut på äventyr utan att veta var eller hur det slutar. Förhoppningsvis innebär äventyret att du upptäcker nya sidor hos dig själv, hos Gud och hos andra. När kvinnan vid Sykars brunn mötte Jesus kände hon att hon stod i centrum för hans tankar. Det är en bild av att tro. Har du upplevt det, kan tiden som konfirmand fördjupa den upplevelsen. Har du ännu inte känt den känslan kanske den här tiden kan få dig att älska, hoppas och tro.  

  Om författarna:
  Beatrice Lönnqvist är präst och har lång erfarenhet av konfirmandarbete, både i församling och som stiftsadjunkt, samt vid kyrkokansliet. Hon arbetar just nu med konfirmander och andra ungdomar i Botkyrka församling utanför Stockholm.

  Anders Hedman är präst och har arbetat med konfirmander i församling och som präst på Fryshuset i Stockholm. Han är numera lärare vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala.

  Kristin Windolf Granberg är präst i Svenska kyrkan och arbetar med gudstjänstutveckling i Uppsala stift.

  Sören Dalevi är präst och forskare vid Karlstad universitet.

  • Köp 3 för 212,50 kr/st
 4. Con dios : ledarhandledning
  Con dios : ledarhandledning
  Beskrivning
  - CON DIOS – ledarhandledning Johan Reftel och Kristina Reftel CON DIOS - ledarhandledning är fullspäckad med material som kan göra ledarplaneringen lättare och konfirmandlektionerna roligare. Den reviderade upplagan har uppdaterats utifrån den nya elevboken, och innehåller bland annat 30 nya kopieringsunderlag för konfirmanderna att arbeta med. (Totalt ca 130 kopieringsunderlag.) Dessutom har ytterligare en andakt och värderingsövning lagts till i varje kapitel. Till varje kapitel i CON DIOS finns ett antal kopieringsunderlag att arbeta med, förslag på aktiviteter, värderingsövningar och andaktstexter. Dessutom får du tips på kompletterande material och korta fördjupningstexter för dig som ledare. För dig som har svårt att hitta stimulerande uppgifter för faddrarna finns här också speciella uppdrag för dem.
  • Köp 3 för 360,00 kr/st
  • Köp 10 för 340,00 kr/st
 5. Handbok för unga konfirmandledare
  Handbok för unga konfirmandledare
  Beskrivning

  Handbok för unga konfirmandledare är ett ovärderligt redskap för den ständigt växande skaran unga ledare i Svenska kyrkan. Genom enkla och kortfattade kapitel får den unga konfirmandledaren redskap att hantera frågor kring ledarskap och lärande, tro och tvivel, lekar och samtal. Boken innehåller 20 nyskrivna andakter som den unga ledaren kan hålla på egen hand.

  Ur innehållet:
  Om att vara ledare
  Ledarskap
  Duger jag?
  Vad behöver jag kunna för att vara ledare?
  Etiska riktlinjer
  Sekretess och tystnadsplikt

  Om att tro och tvivla
  Min tro
  Kyrkans tro
  Att tro tillsammans

   Om att vara konfirmand
  Hur är en konfirmand?
  Riktlinjer för konfirmandarbete

  Om konfirmandgruppen
  Om grupper och gruppers utveckling
  Jobba med den grupp du har, inte den grupp du skulle vilja ha!
  Konfirmander med särskilda behov
  Svåra saker som kan hända i konfirmandgruppen
  Om kriser och katastrofer

  Om planering och samarbete
  Två nyckelord: tid och kommunikation
  Varför samarbete?
  Vad händer när det inte funkar i ledargruppen?

  Om lärande, kunskap och upplevelser
  Vad är lärande och kunskap?
  Vad ska man lära sig i konfirmandarbetet?
  Olika sätt att lära sig
  Upplevelsebaserat lärande

  Om olika metoder i konfirmandarbetet
  Musik
  Rörelse
  Samtal
  Värderingsövningar
  Drama
  Bild
  Ord
  Film
  Upplevelser

  Om lekar
  Varför ska man leka i konfirmandgruppen?
  Vad ska man tänka på när man förbereder ett lekpass eller leder en lek?
  Lekar och övningar som kan passa i början av konfirmandtiden
  Lekar som kan passa när konfirmanderna har lärt känna varandra lite mer
  Lekar som kan passa när konfirmanderna behöver utmanas till samarbete
  Lekar som kan passa i en grupp som fungerar väl och där deltagarna känner sig trygga med varandra

  Om andakter

  Ledarens ABC till kristendom och kyrka
  Bibeln
  Bön
  De tio budorden
  Dopet
  Dubbla kärleksbudet
  Förlåtelse
  GUD
  Gudstjänst
  Gyllene regeln
  Kyrkan
  Kyrkoåret
  Nattvarden
  Psalmboken
  Sakrament
  Symboler
  Söndag
  Trosbekännelsen
  Vapenhus
  Välsignelsen

  Om författarna:
  Gunilla Lindén är präst med lång erfarenhet av arbete med konfirmander och unga konfirmandledare. Hon har dessutom gedigen erfarenhet av arbete med konfirmander med särskilda behov.

  Rikard Olofsson är präst med EFS-bakgrund och stiftsadjunkt med särskilt ansvar för idealitet och ledarskap. Han har tidigare undervisat vid Sigtuna folkhögskola.

  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 6. Con dios : för dig som är nyfiken på kristen tro. Fika med andakt
  Con dios : för dig som är nyfiken på kristen tro. Fika med andakt
  Beskrivning
  Con Dios – Fika med andakt inneåller ett recept till vart och ett av kapitlen i Con Dios. Recepten är enkla att tillaga och tar högst en timme att göra klara för servering. Till varje recept finns en kort andaktstext, som lyfter fram poängen med dagens fika. För visst passar det bra med en Energy Bar efter att man har pratat om den heliga anden – båda ger ju kraft och energi så att vi kan uträtta saker! Och gudstjänsten är ju precis som en fruktsallad – många olika delar bildar en helhet och vi har alla olika favoritbitar! I slutet av boken finns ett par texter som berättar lite om mat på Bibelns tid
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 7. Con Dios
  Con Dios
  Beskrivning
  CON DIOS är ett konfirmandmaterial som vill utgå från tonåringens värld. Budskapet är enkelt: Du är alltid sedd och alltid älskad av Gud. Men medan budskapet är flera tusen år gammalt, är formspråket hämtat från dagens ungdomsmagasin. Tanken är att CON DIOS inte ska upplevas som en lärobok, utan snarare som en tidning att bläddra i, fastna i och läsa – inte för att man måste utan därför att innehållet känns intressant och aktuellt. Efter sex år har det nu därför blivit dags för en revidering. Layouten har uppdaterats, liksom många av bilderna. Även textinnehållet har setts över – somligt har plockats bort och nytt material har tillkommit. Bland annat har ett helt kapitel om dopet lagts in. CON DIOS är en grundkurs i kristen tro. Därför betonas om och om igen möjligheten att få en egen, personlig relation till Gud.
  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
  • Köp 25 för 180,00 kr/st
  • Köp 50 för 168,75 kr/st
  • Köp 100 för 157,49 kr/st
 8. Con Dios Bild-CD
  Con Dios Bild-CD
  Beskrivning
  Cd:n innehåller merparten av bilderna ur CON DIOS i lågupplöst version. De kan användas i exempelvis powerpointpresentationer för den som vill undervisa utifrån CON DIOS även om konfirmanderna inte har boken framför sig. Får endast användas i undervisning
  200,00 kr
 9. Livet och Frälsarkransen
  Livet och Frälsarkransen
  Beskrivning
  Livet och Frälsarkransen är en konfirmandbok där tonåringen får möta den kristna tron med hjälp av Frälsarkransen. Med ett rättframt, lättläst tilltal och stort utrymme för egna funderingar lotsas konfirmanden genom Frälsarkransens pärlor, där alla pärlorna har ett eget avsnitt. I Livet & Frälsarkransen varvas texter om kristendom och tro med faktarutor, plats för egna tankar och tips på psalmer och bibelord. 2015 uppdateras boken med att en av Hemlighetspärlorna antagit en grön nyans, en nyans som lyfter upp diakonin, medmänskligheten och naturen. Författaren Emma Tribell har själv jobbat med konfirmander och använt just Frälsarkransen som ett redskap till att lära känna den kristna tron och sig själv som människa.
  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
 10. Konfirmandarbete med Frälsarkransen
  Konfirmandarbete med Frälsarkransen
  Beskrivning
  Konfirmandarbete med Frälsarkransen är en fullmatad metodbok för konfirmander med idéer, inspiration och olika slags övningar för alla sinnen. Det här är ledarmaterialet till konfirmandboken Livet & Frälsarkransen, som utgår från pärlorna i Frälsarkransen. Mycket av innehållet i Konfirmandarbete med Frälsarkransen passar även för konfirmandarbetslag som inte använder sig av Frälsarkransen. Den nya upplagan av Konfirmandarbete med Frälsarkransen har uppdaterats med att en av Hemlighetspärlorna fått en grön nyans - en nyans som står för diakoni, medmänsklighet och miljö. Varje kapitel innehåller bland annat: uppdrag för unga ledare lekar samarbetsövningar vandringar skapande pyssel värderingsövningar samtalsunderlag gudstjänst andakt
  • Köp 3 för 297,50 kr/st
 11. Kristen!, huvudbok
  Kristen!, huvudbok
  Beskrivning
  Konfirmandbok som har två delar: De stora frågorna och Kristet liv. Boken ställer raka frågor om kristen tro och ger raka svar.
  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
  • Köp 25 för 60,00 kr/st
 12. Vägens folk : en resa genom kristen tro
  Vägens folk : en resa genom kristen tro
  Beskrivning
  Vägens Folk är ett helt nytt lärjunga- och konfirmationsmaterial med utgångspunkt i Bibeln och en ung människas liv och frågeställningar. Genom 28 temakapitel med genomtänkt upplägg och struktur går resan mot Guds rike. Längs vägen diskuteras bland annat ämnen som självbild, familj, vänner, identitet, Gud, Jesus, Anden, befrielse, dop, nattvard, ansvar, skapelse, kyrkan, delaktighet och gemenskap.
  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
  • Köp 25 för 160,00 kr/st
  • Köp 50 för 150,00 kr/st
  • Köp 100 för 140,00 kr/st
 13. Kristen!, CD-Rom
  Kristen!, CD-Rom
  Beskrivning
  CD rom till konfirmandmaterialet "Kristen"
  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
 14. Vägens folk : ledarhandledning
  Vägens folk : ledarhandledning
  Beskrivning
  Denna ledarhandledning syftar till att hjälpa dig som ska arbeta med Vägens folk – en resa genom kristen tro. Ledarhandledningen behandlar teologi, bakomliggande värderingar, pedagogik, ledarskap, undervisningsupplägg, terminsplanering och utvärdering. Målet är att ge ledaren bästa möjliga förutsättningar inför mötet med gruppen.
  100,00 kr
 15. Kristen, handledning
  Kristen, handledning
  Beskrivning
  Handledning till konfirmandboken "Kristen"
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
 16. Handledning till Konfabibeln
  Handledning till Konfabibeln
  • Köp 3 för 342,00 kr/st
  • Köp 10 för 323,00 kr/st
 17. Kyrie och Gloria : att levandegöra gudstjänsten för ungdomar
  Kyrie och Gloria : att levandegöra gudstjänsten för ungdomar
  Beskrivning
  Kyrie och Gloria är ett praktiskt metod­material för att levandegöra gudstjänsten för ungdomar. Grunden är Oxie församlings konfirmand- och ungdomsarbete. Utgångspunkten är de sex latinska ord som utgör gudstjänstens grund: Kyrie, Gloria, Sanctus, Credo, Pax och Agnus Dei. Utifrån en mängd infallsvinklar (praktiska övningar, samtal, musik, symboler med mera) fylls desa ord med liv och innehåll på ett sätt som blir begripligt och engagerande för ungdomar idag. Som en röd tråd genom arbetet går led­­orden "livet in i mässan och mässan ut i livet". Ungdomarna ska känna sig del­aktiga i gudstjänsten, känna att deras liv och deras vardag får plats i kyrkorummet. Samtidigt ska gudstjänsten erbjuda verktyg för att möta vardagslivet.
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 18. Kortlek - Berätta om dig själv
  Kortlek - Berätta om dig själv
  Beskrivning
  Kortleken innehåller 55 frågor som kan användas till en presentationsövning. Den kan introduceras på första lektionen och sedan användas som återkommande inslag. Frågorna är tvådelade och inte alltför öppna. Tanken är att de inte ska kännas alltför .skrämmande. att besvara även inför en helt ny grupp. Istället blir de en hjälp på traven att berätta lite grann om sig själv. Kortleken består av ett antal lättsamma frågeställningar. Tanken är att den ska kunna användas regelbundet som lektionsstart eller liknande. När den blir ett återkommande moment, blir det lättare och lättare att dela med sig lite om sig själv. Dessutom blir det något att se fram emot inför varje tillfälle! Vad ska de andra berätta om den här gången? - Om jag vann en miljon kronor skulle jag . därför att . Den första jag skulle berätta om vinsten för är . - Mitt favoritplagg är . därför att . Det passar väldigt bra när . - Om jag hade en superkraft skulle jag helst vilja kunna . därför att . Mitt superhjältenamn skulle vara .
  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
 19. Kusiner Musikal - Not
  Kusiner Musikal - Not
  Beskrivning
  Hur var Jesus och Johannes som barn? I den frågan tar den här musikalen sitt avstamp. Träffades de? Förmodligen, eftersom de var släkt. Två barn, vars föräldrar har fått ana deras betydelse långt innan de föds. Men hur mycket förstod Jesus och Johannes själva? Hade de fått höra allt av sina föräldrar? Pratade de med varandra om sin framtid när de lekte tillsammans? Det berättar Bibeln ingenting om– men i musikalen Kusiner fantiserar vi om hur det kan ha varit. 1 15 sånger växer berättelsen fram. Melodierna är medryckande och lätta att ta till sig, språket är naturligt och flyter lätt. Musikalen har flera alternativa framförandemöjligheter. Den kan framföras av en vuxenkör och en barnkör tillsammans, av en vuxenkör med barnsolister eller förstås av en ren vuxen- eller barnkör. Musikalen som helhet tar ca en timme att framföra, men man kan också välja ut några av sångerna som framförs i en temagudstjänst eller i en familjegudstjänst. Musikalen passar också bra för konfirmander. I häftet ingår manus med scenförslag och idéer till rekvisita. Samtliga sånger finns både med enbart sångtext samt med melodi och ackord­analys. Hela häftet, inklusive noter, är kopieringsunderlag.
  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
 20. WWJD? med Jesus på läger
  WWJD? med Jesus på läger
  Beskrivning
  What Would Jesus Do? Den välkända frågan är inte så lätt att besvara om man inte kan så mycket om vem Jesus var och vad han gjorde. I detta material presenteras ett upplägg för ett konfirmandläger, som gärna (men inte nödvändigtvis) kan vara förlagt till påsken. Konfirmanderna får hitta fram till svaret genom att först få besvara andra frågor: Var levde Jesus? Vad sa Jesus? Vad gjorde Jesus?

  En av höjdpunkterna är det gemensamma dramat, där konfirmanderna delas in i olika grupper: esséer, fariséer, herodianer, seloter och romerska soldater. Genom dramat får konfirmanderna uppleva de många grupperingar som fanns på Jesu tid och hur Jesus förhöll sig till gruppernas olika styrkor och svagheter. Vad kan vi lära oss av dem? Och hur hjälper de oss att komma närmare svaret på frågan What Would Jesus Do?

  Innehåller kopieringsunderlag

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 21. Anteckningsbok Frälsarkransen, 10-pack
  Anteckningsbok Frälsarkransen, 10-pack
  Beskrivning
  Anteckningsbok med Frälsarkransintroduktion förstärkt med enkel troslära.

  Anteckningsboken är ett matchande komplement till Verbums konfirmandbiblar i tre färger, men passar för studiegrupper i alla åldrar. Den vänder sig särskilt till grupper som arbetar med Frälsarkransen

  Lev i 10-pack

  • Köp 3 för 242,25 kr/st
 22. Bön med alla sinnen : bönestationer för alla åldrar
  Bön med alla sinnen : bönestationer för alla åldrar
  Beskrivning
  Bön med alla sinnen är en praktisk hjälp för den som vill skapa en bönevandring, ordna bönestationer i gudstjänsten eller en böneaktivitet i smågruppen. Här finns idéer för både barn, tonåringar och vuxna. Totalt innehåller materialet 50 olika stationer, många med förslag på hur man kan variera upplägget. En regnbåge, ett par hörlurar, ett stort fruktfat, ett fingeravtryck, krossade lerskärvor, post it-lappar … Allt kan bli redskap för att inspirera till olika sätt att uttrycka tacksamhet till Gud, be Gud om hjälp eller lyfta fram någon annan i förbön
  • Köp 3 för 265,50 kr/st
  • Köp 10 för 250,75 kr/st
 23. Konfirmandknåpor
  Konfirmandknåpor
  Beskrivning
  Mängder av roliga klurigheter att avrunda konfirmandlektionen med. Vilket trafikmärke hör ihop med vilket bibelord? Kan du hitta namnet som döljer sig i avsändarens brev? Hur löser man ett Bibel-sudoku? Och var bor profeterna? Detta är några av uppgifterna i Konfirmandknåpor. Vissa av övningarna passar bra att använda för att träna på att hitta i Bibeln. Andra är lämpliga att fundera över i par. Samtliga är kluriga! Konfirmandknåpor är ett kopieringsunderlag
  • Köp 3 för 195,50 kr/st
 24. Dramagestaltning för konfirmander
  Dramagestaltning för konfirmander
  Beskrivning
  Isabella Amirell är dramapedagog, och i detta material presenterar hon 12 gestaltningar utifrån Bibelns berättelser. Övningarna är lekfulla och kräver ingen repetition i förväg – det är skapandet i nuet som är det viktiga. Konfirmanderna får använda alla sina sinnen när de arbetar med bibeltexten, och som en bonus har man dessutom roligt tillsammans under tiden! Här finns också tips på lekar och uppvärmnings­övningar.
  • Köp 3 för 243,01 kr/st
  • Köp 10 för 229,50 kr/st
 25. Uttryck 2
  Uttryck 2
  Beskrivning
  Uttryck 2 innehåller bilder att använda som inspirationskälla till skrivande och igångsättare till samtal. Här finns både dramatiska och lugna bilder, välbekanta miljöer och bilder från andra kulturer och länder. Korten kan användas till mängder av olika övningar: •Låt barnen välja en valfri bild att fantisera ihop en berättelse kring •Samtala kring de olika känslor som bilderna framkallar och vilka känslor personerna på bilden kan tänkas ha, för att på så sätt stärka barnens empatiska förmåga •Låt barnen välja ut en valfri bild för att sedan låta den ingå i en serie, där de själva ritar före- och efterbilder. •Använd bilderna för att öva barnens förmåga att lyssna till varandra, att formulera sina egna tankar och att våga uttrycka sig inför andra. Frågeställningar som ”Vilken är din favoritbild?”, ”I vilken bild skulle du vilja vara med om du fick välja?”, ”Om du fick ändra en sak i en av bilderna, vad skulle du ändra då?” kan vara till hjälp i detta. Motiven är barnvänliga, men inte barnsliga. De kan därför användas både i barngrupp och i vuxengrupp. I vuxengrupper kan de då användas för att öppna upp samtal kring stora samtalsämnen.
  395,00 kr
 26. Stillhet och förtröstan/bilder
  Stillhet och förtröstan/bilder
  Beskrivning
  Stillhet och förtröstan Bilder för bön och reflektion Denna samling med svartvita bilder är inte främst tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion. Här är bilderna istället tänkta att vara inspiration till reflektion och stillsam meditation vid exempelvis en bönevandring. 40 svartvita bilder
  395,00 kr
 27. Uttryck 4
  Uttryck 4
  Beskrivning
  Uttryck 4 Relationer, meningen med livet, döden, fördomar, världen vi lever i … Det finns många stora frågor som kan vara intressanta att diskutera med tonåringar. Men att formulera sina tankar kan vara svårt. Då kan det underlätta att ha bilder att utgå från. Dessa svartvita bilder är öppna, tankeväckande och hjälper samtalsdeltagarna att börja associera 40 svartvita bilder. Handledning av Maria Ottensten ingår.
  395,00 kr
 28. Uttryck 3
  Uttryck 3
  Beskrivning
  Uttryck 3 innehåller färgstarka, konstnärliga, dystra, tänkvärda och glada bilder – kort sagt, bilder som på många olika sätt inspirerar till reflektion och samtal. Motiven är valda med tanke på ungdomar. Bilderna är tänkta att kunna användas som utgångspunkt för samtal om döden, livet, framtiden, drömmar, rädslor, självbild, mediesamhället och liknande.
  395,00 kr
 29. Hat hat hat - vad gör man?
  Hat hat hat - vad gör man?
  Beskrivning
  Ett mysteriespel om hat - vad gör man? Skrivet för konfirmander man kan användas i andra sammanhang.
  50,00 kr
 30. Con Dios
  Con Dios
  Beskrivning
  Con Dios är en ny konfirmandbok som tar ungdomars intresse för andlighet och livsfrågor på allvar. Här ryms frågor som: "Hör Gud när man ber?", "Älskar Gud satanister?" och "Hur gör jag om jag inte kan förlåta mig själv?".

  En grundläggande tanke i Con Dios är att visa på vem Jesus är, vad han gjort för oss alla och på vilket sätt han vill finnas med i ditt och mitt liv. Man kan med andra ord säga att Con Dios har ett tydligt "Kristusperspektiv".

  Boken tar också upp frågor som handlar om att bli vuxen. Vem är jag och vilka roller har jag? Hur är det att vara kär? Vilka val vill jag göra i livet? Vad händer efter döden?

  Boken innehåller en mängd bilder, reportage, tester och utmaningar.
  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
  • Köp 25 för 60,00 kr/st
 31. Tryggare rum : verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten
  Tryggare rum : verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten
  Beskrivning
  Tryggare rum - Verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten

  Hur kan jag som ledare skapa en konfirmandverksamhet som är öppen och inkluderande? Hur kan jag göra det möjligt för alla i gruppen att vara sig själva, oavsett vem en är?

  Den här boken vill ge verktyg för dig som är ledare att skapa en konfirmandverksamhet som är ett tryggare rum. Ett tryggare rum är ett rum där du har rätt att, oavsett vem du är, var du kommer ifrån, hur din kropp fungerar eller hur den ser ut, oavsett vem du blir kär i, eller hur du definierar dig själv bli bemött med respekt och ges möjlighet att delta och vara med i gemenskapen, på lika villkor. Verktygen i boken bygger på ett normkritiskt förhållningssätt där du som ledare får hjälp att få syn på normer som begränsar och stänger ute. Berättelser från verkligheten analyseras och du får konkreta metoder för att skapa en tryggare och mer inkluderande konfirmandverksamhet.

  Boken kan med fördel användas och processas tillsammans med hela konfirmandarbetslaget eftersom det här är frågor som behöver förankras hos alla som leder en grupp. För att konfirmandverksamheten ska bli ett tryggare rum behöver vi göra det tillsammans, för och med varandra.

  Annika Heikkinen är verksamhetsutvecklare på Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr. Sara Björk är präst i Svenska kyrkan och verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund. De har stor vana att föreläsa och hålla i processer i rättighetsbaserat arbete både i Svenska kyrkan och i andra sammanhang. Sensus studieförbund och Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr är organisationer som regelbundet håller i utbildningar och processer som syftar till att stärka människors lika i värde och rättigheter.

  • Köp 3 för 191,25 kr/st
 32. Anteckningsbok, konfirmand 10-pack
  Anteckningsbok, konfirmand 10-pack
  Beskrivning
  Konfirmandens bok för egna anteckningar, i samma format som Bibeln, konfirmand. Innehåller också Trosbekännelsen och Vår Fader. Säljs i 10-pack.
  • Köp 3 för 243,01 kr/st
  • Köp 10 för 229,50 kr/st
 33. Guide till det strategiska konfirmandarbetet
  Guide till det strategiska konfirmandarbetet
  Beskrivning
  Att arbeta strategiskt med konfirmandarbetet är lite som att lägga ett tvåtusenbitarspussel – det kan vara spännande och samtidigt oerhört utmanande. Men enligt Riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete är det nödvändigt att ha en strategisk flerårsplan. Så hur gör man?

  Utifrån flera års arbete med konfirmander och konfirmandledare i Lunds stift, ger Fredrik Beverhjelm praktisk vägledning. Det gäller att inte för tidigt gå in i framtidsfrågorna utan först: * Reflektera utifrån de stora frågorna, som gudsbild, kunskaps- och bibelsyn. * Jobba med omvärldsspaning– i vilken värld lever konfirmanderna idag? * Medvetet ta konkreta beslut om allt ifrån musik, och gruppstorlek till hur rummen bör möbleras.

  Först när detta är gjort går det att se den stora bilden, skriva planen och sätta mål. Boken Guide till det strategiska konfirmandarbetet ger både inspiration och konkreta förslag på hur en strategisk plan kan utformas.

  Fredrik Beverhjelm är en flitigt anlitad föredragshållare inom konfirmand- och ungdomsarbete. 2011 utsågs han tillsammans med Richard Bonnevier till Årets förnyare i Svenska kyrkan.

  • Köp 3 för 255,00 kr/st
 34. 24 steg närmare, elev
  24 steg närmare, elev
  Beskrivning
  Elevbok till konfirmandmaterialet "24 steg närmare" En vandring genom Lukas evangelium
  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
  • Köp 25 för 80,00 kr/st
 35. Guide till konfirmandbibeln 3.0
  Guide till konfirmandbibeln 3.0
  Beskrivning
  Guide till konfirmandbibeln 3.0 är en ledarbok för dig som arbetar med konfirmander och är en uppdaterad version och anpassad till Konfirmandbibeln 3.0

  Här finns input hur du som ledare kan arbeta med »loggboken«, de 48 första sidorna i Konfirmandbibeln, försättsbladen till varje bibelbok samt med bibels berättelser och budskap.

  Konfirmandbibeln 3.0 är en mötesplats mellan den stora och lilla berättelsen - konfirmanderna får utrymme att göra Bibeln till sin egen och får vägar in i bibelberättelserna.

  Guide till konfirmandbibeln 3.0 har ett tematiskt upplägg vilket gör boken användarvänlig och lätt att hitta i. Det är lätt att planera en träff med konfirmanderna utifrån ett tema i guiden och tillhörande bibeltexter.

  Konfirmandbibeln 3.0 är framtagen för att kommunicera med unga människor som inte är välbekanta med bibelns texter. Alla små frågor, understrykningar i Konfirmandbibelns marginal har setts över och även låtlista och filmtips har uppdaterats.

  I Guide till konfirmandbibeln 3.0 får du redskap för att enkelt kunna sätta igång med ett inbjudande, pedagogiskt och inspirerande konfirmandarbete utifrån Konfirmandbibeln 3.0.

  • Köp 3 för 314,50 kr/st
 36. Samlade sketcher
  Samlade sketcher
  Beskrivning
  Sketcher som kan användas i konfirmandarbetet.
  250,00 kr
 37. Livsfrågan och Evangeliet : Bibeln i kyrkans undervisning
  Livsfrågan och Evangeliet : Bibeln i kyrkans undervisning
  Beskrivning
  För dig som arbetar med lärande och undervisning i kyrkan!

  Livsfrågan och evangeliet erbjuder inspiration och redskap för kyrkans undervisning och en praktisk handledning till Bibeln, konfirmand.

  Det kan vara svårt att länka människors liv och frågor till bibelns värld, texter och bilder. Ändå är det just det som är uppdraget för kyrkans undervisning. I Livsfrågan och Evangeliet formuleras en teologisk-pedagogisk utgångspunkt för kyrkans undervisning som mynnar ut i praktiska tips och idéer på hur man kan arbeta så att livsfrågan möts av evangeliet.

  Livsfrågan och evangeliet är:
  • En bok som knyter Bibeln närmare kyrkans undervisning
  • En teologisk-pedagogisk bok som förenar teori och praktik
  • En introduktion till kyrkans undervisning, ett inlägg i debatten och praktiska bibelövningar
  • Praktisk handledning till Bibeln, konfirmand med specifika bibelövningar

  Hjälp fler konfirmander att förstå vad de läser i Bibeln och att känna att Bibelns berättelser och den kristna tron handlar om dem själva! Ur Jonas Eeks förord till Livsfrågan och evangeliet: ”Förstår du vad du läser?” är en självklar fråga i kyrkans undervisning. Men den förutsätter att man arbetar med bibeltexterna. Häri ligger inte bara ett stort ansvar utan även en ordentlig utmaning… Många pedagoger och präster vittnar om hur svårt det kan vara att länka Bibelns berättelser till kyrkans undervisning och flera konfirmander berättar att Bibeln aldrig använts i konfirmandundervisningen, trots att varje konfirmand fått en egen bibel. I linje med detta är det bara lite drygt var tionde konfirmand som, efter sin konfirmandtid, instämmer helt eller delvis i påståendet att Bibeln är aktuell i dag.

  För att möta glömskan och hindra språkförlusten är det tid att tänka kreativt för hur kyrkan kan bli bättre på att i sin undervisning levandegöra Bibelns berättelser och koppla dem till människors liv. Syftet med den här boken är att vara ett redskap i det arbetet. Så att fler kan erfara hur livsfrågorna möts av evangeliet. Så att fler kan svara ”ja!” på den grundläggande frågan: ”Förstår du vad du läser?”.

  • Köp 3 för 276,25 kr/st
 38. Livets källa, stpl.
  Livets källa, stpl.
  Beskrivning
  Studieplan till Livets källa. Bibelkunskap - Etik - Troslära
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
 39. 24 steg närmare handledning
  24 steg närmare handledning
  Beskrivning
  Lärarhandledning till konfirmandmaterialet "24 steg närmare" En vandring genom Lukas evangelium
  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
 40. 8e
  8e
  Beskrivning
  En konfirmandbok om kamratskap, kärlek tro, Gud och människor. Handlar om Sandra som är hård på ytan och mjuk inuti och som gärna vill ha någon att prata med...
  50,00 kr
 41. Via Mystica : konfirmandens bok
  Via Mystica : konfirmandens bok
  Beskrivning
  I Via Mystica - Kon?rmandens bok speglas livsfrågorna och den kristna tron i antologitexter, bibeltexter, författartexter och bilder – genom en mångfald av röster från olika platser, tider och kategorier av människor. Bilderna i Via Mystica - Kon?rmandens bok illustrerar inte enbart texterna utan fungerar även som tankeväckare för samtal. Boken innehåller också många frågor, övningar och faktarutor, samt uppgifter i anslutning till Bibeln och Psalmboken. Innehållet i boken vill bekräfta tonåringars erfarenheter av smärta och ilska, men också lust och glädje över att leva. Användaren kan själv komplettera boken med egna anteckningar och funderingar.
  • Köp 3 för 315,00 kr/st
  • Köp 10 för 297,50 kr/st
 42. Var är Jesus? : Ungas röster om konfirmandundervisning
  Var är Jesus? : Ungas röster om konfirmandundervisning
  Beskrivning
  Sverige är ett idag mångkulturellt och flerreligiöst samhälle där unga människor växer upp med tillgång till ett stort antal möjliga tolkningsramar som på olika sätt påverkar deras tro, hur de lever och hur de skapar mening.

  I Sverige utgör Svenska kyrkan fortsatt en majoritetskyrka men den positionen är idag inget man kan ta för given. Konfirmandtiden har i sammanhanget beskrivits vara av avgörande betydelse för unga människors fortsatta relation till kyrkan genom hela livet. Men hur mycket vet vi om hur konfirmerade ungdomar själva beskriver konfirmandtidens innehåll och mål och hur de själva beskriver en tänkt relation till Svenska kyrkan i framtiden?

  I den här boken ges ungas röster om konfirmandundervisning ett särskilt utrymme. Studien bygger på ett intervjumaterial där sammanlagt 28 ungdomar delar sina erfarenheter. De berättar vad de minns från sin tid som konfirmander, vad de uppfattar att de lärt sig och hur de själva relaterar till gudstjänst och till tro. Frågan ”Var är Jesus?” ställs av en av de intervjuade och sammanfattar en del av resultatet. Intervjuerna med ungdomarna har genomförts inom ramen för ett forskningsprojekt som finansierats av Härnösands och Lunds stift och haft sitt säte vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys.

  Var är Jesus? riktar sig till dig som är under utbildning för kyrklig tjänst, till dig som är kyrkligt anställd men också till dig som intresserar dig för religionens förändrade roll i vår samtid och i unga människors liv.

  Forskaren och författaren till boken heter Caroline Klintborg, docent i religionspedagogik och lektor vid Stockholms universitet.

  Boken är en del av Svenska kyrkans forskningsserie som publicerar kyrko- och samhällsrelevant forskning som har genomgått en peer review process.

  • Köp 3 för 327,25 kr/st
 43. Con Dios handledning/äldre
  Con Dios handledning/äldre
  Beskrivning
  Handledningen till Con Dios innehåller underlag för samtalsfrågor, kopieringsunderlag att arbeta med, fördjupningstexter för ledaren med mera Äldre upplaga
  100,00 kr
 44. Grundad : konfirmationsmaterial
  Grundad : konfirmationsmaterial
  Beskrivning
  Varför finns jag på jorden? Om Gud finns och är god, varför finns det ondska i världen? Kan jag lita på att Bibeln är äkta och sann? Hur ser Gud på kärlek och relationer? Kan jag prata med Gud?

  I det här konfirmationsmaterialet får du bearbeta dessa frågor och många fler. Här presenteras grunderna i den kristna tron. Häftet är upplagt som en interaktiv kurs och är uppdelad i ämnen, som är tänkta att avhandlas i grupp vecka efter vecka.

  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
  • Köp 25 för 148,00 kr/st
 45. Din tro, Din väg, Ditt liv - Tonårsask
  Din tro, Din väg, Ditt liv - Tonårsask
  Beskrivning
  60 kort med andakter för tonåringar och unga vuxna.

  Varje kort består av en lättillgänglig text, ett bibelord och en fråga att reflektera över. Du har bara ett liv: Hur väljer DU att leva det?

  • Köp 3 för 94,50 kr/st
  • Köp 10 för 89,25 kr/st
 46. Dramaövningar för alla
  Dramaövningar för alla
  Beskrivning
  Dramaövningar handlar inte bara om teater – de handlar om hela livet. Genom lekfulla övningar kan vi skapa trygghet och tillit i en grupp och låta deltagarna öva koncentrationsförmåga, samarbete och förmågan att bekräfta varandra. Olika improvisationsövningar låter oss utmana oss själva, vår fantasi och vår förmåga att interagera med andra.

  En gemensam nämnare i många övningar är också känslouttrycken. Hur visar jag glädje, sorg, frustration, misstänksamhet, lycka, blyghet, avundsjuka …? Sådana övningar hjälper oss att komma närmare våra egna känslor, vilket i sin tur ökar vår empatiska förmåga.

  Författarna David Oest (dramaledare och skådespelare) och Jonna Ekdahl (dramapedagog och skådespelare) delar med sig av sin långa erfarenhet av arbete med dramaövningar i grupper.

  • Köp 3 för 171,00 kr/st
  • Köp 10 för 161,50 kr/st
 47. Riktlinjer för Svenska kyrkans konf
  Riktlinjer för Svenska kyrkans konf
  Beskrivning
  Varje år väljer många ungdomar i kon?rmandåldern att delta i Svenska kyrkans kon?rmandarbete. Mötet med ungdomar är en av de viktigaste och mest angelägna uppgifter som kyrkan har. Dessa nya Riktlinjer för Svenska kyrkans kon?rmandarbete vill vara ett stöd till alla som har någon form av ansvar i kon?rmandarbetet. Riktlinjerna lyfter fram vad som behövs för ett kon?rmandarbete av god kvalitet och tydliggör församlingens hela undervisningsansvar bland barn och unga
  75,00 kr
 48. Konfirmandhandbok 2
  Konfirmandhandbok 2
  Beskrivning
  Fördjupning för konfirmandledare.
  125,00 kr
 49. Youcat : konfirmationsbok
  Youcat : konfirmationsbok
  Beskrivning
  YOUCAT - Konfirmationsbok är skriven för högstadieungdomar och erbjuder en konfirmationsförberedelse som går på djupet. YOUCAT - Konfirmationsbok är formgiven på samma sätt som bestsellern YOUCAT och har ett lättillgängligt språk. Den spänner över trons mest centrala teman och hjälper konfirmanden att förbereda sig att ta emot konfirmationens sakrament på bästa sätt. Genom hela boken ställs en lång rad frågor som ungdomar kan ha om tron, Gud, Jesus, Kyrkan etc.

  I svaren hänvisas till Bibeln och YOUCAT. Några av de ämnen som tas upp i boken: Varför finns det så mycket ondska i världen, Jesus - mer än bara en människa, på jakt efter den helige Ande, att be är att hålla kontakt med Gud, Kyrkan, Eukaristin, Bikten, Konfirmationens sakrament. På samma sätt som YOUCAT så är YOUCAT - Konfirmationsbok full av Andreas Lengerkes humoristiska illustrationer, färgbilder, citat från helgon, påvar och Bibeln.

  YOUCAT - Konfirmationsbok används tillsammans med YOUCAT och Bibeln.

  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
  • Köp 25 för 100,00 kr/st
 50. Du och konfirmanden
  Du och konfirmanden
  Beskrivning
  En av konfirmanderna undrar: "Om Gud är god, varför svälter så många människor?"Hur hanterar du den frågan? Har du själv funderat på detta? Vill du veta mer?Många frågor väcks under konfirmandtiden. Du och konfirmanden förbereder dig för din ledaruppgift och samtalen med konfirmanderna.Texterna och frågorna i boken ger dig kunskap och möjlighet att utvecklas och hitta egna svar.Du och Konfirmanden vänder sig till dig som ung konfirmandledare. Den ger underlag till 23 teman. Varje tema har en bild, en faktatext, en vägledning i mötet med konfirmanderna, metoder och reflektionsfrågor.
  • Köp 3 för 256,50 kr/st
  • Köp 10 för 242,25 kr/st
 51. Aktiv konfirmation Pärm
  Aktiv konfirmation Pärm
  Beskrivning
  Idépärm för konfirmandledare som innehåller vad som är värt att veta från A till Ö. Tips och idéer.
  100,00 kr
 52. Livets källa, elevbok
  Livets källa, elevbok
  Beskrivning
  Konfirmandbok som i nio kapitel presenterar kristen tro och hur bibeln, bönen, gudstjänsten och vardagen kan användas om redskap för att lära känna Jesus
  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
  • Köp 25 för 60,00 kr/st
 53. Mitt i allt Elev
  Mitt i allt Elev
  Beskrivning
  Elevbok till konfimandmaterialet "Mitt i allt". Din konfirmandtid kan vara en resa full av utmaningar. Välkommen på upptäcksfärd.
  100,00 kr
 54. Motljus : en konfirmandbok
  Motljus : en konfirmandbok
  Beskrivning
  Konfirmanderna får hjälp att lära känna grunderna i kristen tro och hitta egna svar och ingångar i livsfrågorna. Här finns frågor för egen eftertanke och gruppuppgifter att lösa som hjälper konfirmanderna att förstå både hur de själva och hur kamraterna tänker kring livsfrågorna. Motljus har många ingångar och kan anpassas efter gruppens intresse. Konfirmandens eget värde betonas, liksom alla människors lika värde. -Innehåller 30 avsnitt och 5 teman -Indelad efter trosbekännelsens artiklar -Många berättelser och citat som ger uppslag till samtal och egna tankar
  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 55. Mitt i allt handledning
  Mitt i allt handledning
  Beskrivning
  Handledningtill konfirmandboken "Mitt i allt". Boken är en inspirationskälla för dig som arbetar med konfirmander.Utgiven i Finland.
  150,00 kr
 56. Livets källa, lärarhandl.
  Livets källa, lärarhandl.
  Beskrivning
  Lärarhandledning till konfirmandmaterialet Livets källa.
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
 57. CON DIOS - ledarhandl. CD
  CON DIOS - ledarhandl. CD
  Beskrivning
  Alla kopierings­underlag (sammanlagt ca 130 st) ur den reviderade CON DIOS – ledarhandledning samlade på en cd-skiva. Cd-skivan kan användas både på PC och Mac. Det enda du behöver är gratisprogrammet Acrobat Reader.
  100,00 kr
View as Tabell Lista

61 artiklar

per sida
Fallande ordning

Måndag 10-19

Tisdag- Fredag 10-17


 V:19 2024 Är butiken öppen följande tider:

6-7/5 10-17

8/5: 10-14

10/5:10-17

Samt v 23 2024 Är butiken öppen följande tider:

3-4/6: 10-17

5/6: 10-14

7/6: 17-17


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå