View as Tabell Lista

Artiklar 1-100 av 826

Page
per sida
Fallande ordning
 1. "Allt detta lovar jag" löftesmomentet vid prästvigning, med särskild hänsyn till debatten om prästed
  "Allt detta lovar jag" löftesmomentet vid prästvigning, med särskild hänsyn till debatten om prästed
  Beskrivning
  Löftesmomentet vid prästvigning,med särskild hänsyn till debatten om prästeden vidkyrkomötena 18681893 och dess senare följderUnder 1800-talets senare hälft avskaffades alla ämbets- och befattningsederi Sverige, med undantag för domareden. Det gällde bl.a. studenteden,läkareden, soldateden och prästeden. Detta skedde under en 25-årsperiod,18681893. Mellan samma årtal diskuterades frågan om edsavläggelse vidsamtliga sex kyrkomöten. Om detta handlar denna bok.
  260,00 kr
 2. "Om du vill lära känna det osynliga..." : anteckningar till Strindbergs sena historiedramatik
  "Om du vill lära känna det osynliga..." : anteckningar till Strindbergs sena historiedramatik
  Beskrivning
  I juli 1908 flyttade Strindberg in i den bostad som skulle bli hans sista, det så kallade Blå Tornet på Drottninggatan 85. Det segslitna förhållandet till Harriet Bosse hade nu brutits för gott, och till en avsina vänner från tiden i Lund skriver Strindberg att han »gråtit i fyra månader« och bett Gud att få dö. Men där, i ensamheten och befriad från minnena, »kom dikten opp!« igen.Den dikt som kom opp var Siste Riddaren (om Sten Sture d.y.), och detta skådespel följdes senare under hösten av ytterligare två historiedramer: Riksföreståndaren (om den unge Gustav Vasa) och Bjälbo-Jarlen (om Birger Jarl). Dessa dramer tillhör den del av Strindbergs författarskap som eftervärlden förvisat till skuggorna, men av samtiden fick de ett på det hela taget gynnsamt mottagande inte minst skådespelens nationalistiska tendens slog an på dåtidens teaterpublik och recensenter.För den sentida läsaren öppnar sig dessa dramer även för andra infallsvinklar. Strindberg väver här in den världs- och historiesyn han gjorde till sin efter inferno- krisen. Med dessa skådespel framträder Strindberg som en existentiell sökare; han brukar historiedramats tradi- tionella form för en personlig brottning med tillvarons plåga i sin strävan att finna »ett Oändligt Sammanhang« i »den Stora Oredan«.Björn Sundberg är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Han har tidigare givit ut böcker om bl.a. Hjalmar Söderberg och om nutida svensk dramatik.
  • Köp 3 för 292,50 kr/st
  • Köp 10 för 276,25 kr/st
 3. ... och jag visste det inte! : kommentarer till den helige Benedictus regel
  ... och jag visste det inte! : kommentarer till den helige Benedictus regel
  Beskrivning
  Denna kommentar till Benedictus Regel, den första på svenska, berättar om hur människor läst och läst om en 1500 år gammal text. Regeln visar sig vara mer än »regler«. Själv säger Benedictus att för den som följer regelns väg »vidgar sig hjärtat«.Författaren är katolsk präst och lever som benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall på Österlen.
  250,00 kr
 4. 100 frågor om Gud och 200 svar
  100 frågor om Gud och 200 svar
  Beskrivning
  100 frågor om Gud och 200 svar är en bok med en samling frågor om Gud och kristen tro. Mikael Mogren, biskop i Västerås stift, har fått många frågor genom åren och här har han samlat 100 av dem. I boken besvarar han alla frågor med ett mycket kort svar och ett lite längre svar. 100 frågor och 200 svar!

  Avgud, det låter gammaldags, finns det idag? Treenig? Är Gud tre? Vad har Jesus med Gud att göra? Jesus och Kristus, är det samma person? Varför finns det olika religioner? Räcker det inte med en? 100 frågor om Gud och 200 svar är en liten katekes för vår tid!

  • Köp 3 för 276,25 kr/st
 5. 3 teorier om allt
  3 teorier om allt
  Beskrivning
  Hur är verkligheten beskaffad? Vad är meningen med livet? Varför lider vi? Ellis Potter är internationellt känd föreläsare och före detta buddhistmunk. I denna korta och tankeväckande bok undersöker han tre stora världsåskådningar . tre teorier om verkligheten . för att se vilka svar de ger på våra eviga frågor.
  • Köp 3 för 130,50 kr/st
  • Köp 10 för 123,25 kr/st
 6. 30 dagar med husförsamlingsrörelsen
  30 dagar med husförsamlingsrörelsen
  Beskrivning
  30 dagar är en andaktsbok utifrån några viktiga personer inom den kinesiska husförsamlingsrörelsen. Under 30 dagar får man följa händelser ur deras liv i korta berättelser som berör, ställer frågor och utmanar.

  Husförsamlingsrörelsen har blivit en missionsrörelse som sänt missionärer till mer än 20 länder i området mellan Kina och Jerusalem.

  30 dagar är en andaktsbok där kristna kineser delar med sig av sina erfarenheter. Författaren Eugene Bach gör en reflektion över varje berättelse och lägger till ett stycke ur Bibeln.

  Broder Yun, pastor Zhang Rongliang och ett 20-tal andra delar med sina av sina liv. Eugene Bach har tidigare skrivit böckerna Det blodröda korset, Gud är inte död - inte ens i Nordkorea och Kallelsen till Nordkorea

  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
  • Köp 25 för 100,00 kr/st
 7. Adam, var är du? : om människans hemkomst till sig själv
  Adam, var är du? : om människans hemkomst till sig själv
  Beskrivning
  Namnet Adam betyder Människa. Adam, var är du? Är den första repliken i Bibeln, alltså en fråga, riktad till människan och alltid aktuell. Människan har efter 1900-talets erfarenheter och i en svindlande teknologisk utveckling blivit alltmer osäker på sin roll. Inte minst är mansrollen oviss. Mannen framställs i dagens berättelser som hjälplös eller som förövare. Är skillnaderna mellan könen numera försumbara, eller finns det fortfarande anledning att tala om bestämda könsroller, utan att återfalla i forna tiders patriarkala tänkesätt?

  Religionen tilldelade tidigare människan en tydlig roll gentemot Gud och de andra. Religion framställs nu i medierna alltmer som ett samhällsproblem, en genom upplysning och forskning övervunnen vanföreställning som paradoxalt vägrar att försvinna och som diskuteras intensivare än någonsin. Den första frågan i Bibeln, Adam, var är du? antyder att människan inbjuds till en dialog som ensam kan skänka henne en fast identitet. Anders Piltz fortsätter i denna bok sitt försök att tolka den mångtydiga samtiden utifrån en genomreflekterad kristen tro, som inte blundar för komplikationer. Han är katolsk präst, professor emeritus i latin och är en omisskännlig

  240,01 kr
 8. Äkta kristendom? Från fornkyrkan till vår tid
  Äkta kristendom? Från fornkyrkan till vår tid
  Beskrivning
  I detta brett upplagda teologiska verk behandlar Lars Thunberg frågan om vad som är kärnan, vad som kan kallas äkta, vad som skulle kunna beskrivas som det autentiska i kristen tro.

  Författaren skriver i förordet: Syftet har förblivit detsamma: att söka se vad som håller kristenheten samlad kring ett centrum, som inte förskingras men likväl har varierande drag beroende av yttre omständigheter och situation.

  220,00 kr
 9. Äktenskapet : i ortodox tradition
  Äktenskapet : i ortodox tradition
  Beskrivning
  Genom utgivningen av denna bok bereds ortodoxa kristna och andra intresserade ett lite större utbud av ortodox pastoral litteratur ämnad att besvara frågor som nutids­ människan kan möta. Denna bok om det kristna äktenskapet är en mycket värde­full resurs för den som vill förstå den Ortodoxa Kyrkans syn på äktenskapet. Författaren John Meyendorff undersöker äktenskapet i Kyrkan utifrån den judiska kontexten, Nya testamentet, den tidiga kyrkan och romersk lagstiftning, kyrkans sakramentala liv samt det moderna samhället. Bland de specifika frågor som behandlas finns: omgifte, blandäktenskap, skilsmässa, abort, familjeplanering och ansvarsfullt föräldraskap, gifta präster och celibat. För­ utom att boken är nyttig för präst­ och pastorsstudenter lämpar den sig även bra för föräldrar, nygifta eller par som förbereder sig för att ingå äktenskapets sakrament. I slutet av boken finns en ny varsamt reviderad version av den ortodoxa vigselgudstjänsten.

  Fader John Meyendorff († 1992) var före detta dekanus vid S:t Vladimirs Teologiska Seminarium i New York och är en välkänd forskare inom patristik och bysantinsk historia

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 10. Aldrig i Algeriet
  Aldrig i Algeriet
  Beskrivning
  Vi får lära känna ett antal personer med en sak gemensam: de är algerier och har från muslimsk bakgrund fått ett personligt möte med Kristus, ett möte som har totalt förvandlat deras liv.

  Mot alla odds har tiotusentals algerier kommit till personlig tro på Jesus och vill på allvar följa honom. Deras förvandlade liv och viljan att göra Jesus känd har sakta men säkert lockat alltfler till tron.

  Här får vi en bakgrund till allt som just nu är i görningen. En stark inhemsk församling under de första kristna århundradena suddades ut av islam på några generationer. Det som just nu sker inför våra ögon mer än tusen år senare är ett under.

  Gemensamt för nykristna algerier är deras starka tro på enskild och gemensam bön. Från kris till kris upplever de hur Gud griper in och visar sin makt. Och detta är bara början. Fortsättning följer!

  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
 11. All din nåd är öppen famn Psalmernas sjungna teologier
  All din nåd är öppen famn Psalmernas sjungna teologier
  Beskrivning
  I boken All din nåd är öppen famn - Psalmernas sjungna teologier visar Susanne Wigorts Yngvesson att varje psalm öppnar nya världar. Bilder, symboler och berättelser speglar människors tro och föreställningar under hundratals år. I Den svenska psalmboken finns både Gud och satan i texterna och psalmboken i sin helhet representerar livets alla dimensioner. Den är rik på mångfald i sin poesi och teologi.
  Genom bilder, text och musik tränger psalmen in i människors hjärtan och därför kan den vara både inspirerande och farlig, som Augustinus och Luther sa om psalmens funktion. Psalmer är den sjungna teologin – men vad är det vi sjunger egentligen? Sådana aspekter bidrar Susanne Wigorts Yngvesson till att fördjupa.
  • Köp 3 för 318,75 kr/st
 12. Alla himlens fåglar har flytt : profeten Jeremia i sin egen tid och i vår
  Alla himlens fåglar har flytt : profeten Jeremia i sin egen tid och i vår
  Beskrivning
  Den här boken är ett försök att läsa en av urtidens profeter, inte bara i den tid som var hans men också i den otyglade och komplexa tid som är vår. Jeremias liv är som ett rop i natten. Det är i detta ihållande mörker som profetens liv och våra möts. Han är den broder som står på vår sida. Hans poesi är livfull, personligt särpräglad och rymmer stor konkretion. Den är ett rop som stiger ur vårt betryck. Jeremia lär oss att läsa poesi som bön och bön som poesi. Under läsningen – och bönen – kan det visa sig att alla de sekler som ligger mellan oss och Jeremia blir upplösta. Och vi samtida med profeten från Anatot.

  Aldrig har jag läst en bok som berört mig så djupt. Sigfrid Deminger, pastor och teolog

  Sällan har 800 sidor varit lika fängslande och lättlästa. Dessutom i sig profetiska.
  Pekka Mellergård, neurokirurg, tidigare rektor för Teologiska Högskolan i Örebro

  En storartad berättelse om Jeremia, Bibelns böcker och om vår samtid. Här ryms vansinne och hopp och ett mandelträd som erinrar om vaka. Sofia Camnerin, teol.dr och biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan

  Peter Halldorfs bok om Jeremia är kärleksfull, levande och from, och samtidigt en forskarinsats av rang. Den är ett fynd om man vill komma en av Gamla testamentets största profeter nära – och det finns all anledning till det. Maria Küchen, poet och författare

  Peter Halldorf är pastor, redaktör för tidskriften Pilgrim och en av grundarna av den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby. I hans författarskap, som omfattar ett 30-tal böcker, ingår bland andra 21 kyrkofäder, Drick djupt av Anden, Med evig kärlek och Andens folk

  310,00 kr
 13. Alla tiders Rom
  Alla tiders Rom
  Beskrivning
  Här är guideboken för den som vill veta mer om den eviga staden Rom. Den skiljer sig från andra guideböcker genom sina många utförliga och livliga presentationer av miljöer och människor. Här står kunskapen om antikens monument, renässansens konst och de många kyrkorna i centrum. Det är en bok full av klassisk bildning som berikar läsaren, inte bara på plats i Rom, utan också i soffhörnet där hemma.

  Gösta Hagelins Alla tiders Rom har under nära fyrtio års tid varit en »bibel« för svenska Romresenärer. Med sin rikedom på information och sitt personliga tilltal har den gjort många Rombesök till en engagerande upplevelse.

  Tidens gång har nu fordrat en genomgripande uppdatering, men vi har velat behålla författarens personliga stil så att också nutida läsare kan känna glädjen av hans underhållande sällskap och får uppleva hans aldrig sviktande entusiasm när han visar oss runt i Roms labyrinter.

  • Köp 3 för 234,00 kr/st
  • Köp 10 för 221,00 kr/st
 14. Alla varelser ropar till dig : djurvänliga riter, reflektioner och böner
  Alla varelser ropar till dig : djurvänliga riter, reflektioner och böner
  Beskrivning
  Hur kommer det sig att djuren blir näst intill osynliga när vi uttrycker vår tro – i gudstjänster, böner och teologi? Varför har vi i kyrkan, som så många andra, tappat känslan av samhörighet med våra medvarelser?

  Alla varelser ropar till dig vill vara en motvikt till ringaktandet av djuren. I denna antologi finns liturgier för mässa med djurvälsignelse samt en begravningsceremoni för djur. Här finns också reflektioner med djurvänlig utgångspunkt kring bland annat skapelse­berättelsen, jul, fred och nattvard. Boken avslutas med en samling böner för skapelsen, djuren och en mänsklighet som behöver återerövra respekten för dessa.

  Boken utkom första gången 2008. Detta är en reviderad och utökad utgåva.

  Peter Halldorf har skrivit förord

  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
 15. Allmänna vägar och privata utflykter : när kyrka och skola möts i kyrkorummet
  Allmänna vägar och privata utflykter : när kyrka och skola möts i kyrkorummet
  Beskrivning
  I kyrkorummet får vi ta del av mångåriga traditioner som binder oss samman, samtidigt som vi kan göra egna, privata upplevelser. Därför är kyrkorummet oslagbart när det gäller att fördjupa förståelsen av den kristna tron och dess uttryck i historia och nutid. Här har kyrkan en möjlighet att bidra med fördjupning på ett sätt som svarar väl mot skolans kursplan.

  270,00 kr
 16. Allt har sin tid : folkkyrka under omvandling
  Allt har sin tid : folkkyrka under omvandling
  Beskrivning
  Vad händer med ett samhälle när den kyrka, som varit folkomfattande, istället hamnar i minoritet? Genom historien finns religion och andlighet med som en grundton i samhällsbygget. Men den grundtonen kan stämmas i olika tonarter, vilket påverkar den samlade klangbilden. Vilka blir följderna av att en tusenårig kristen samhällsreligion tonas ut? Hur blir den nya klangbilden, i samhället och i kyrkan? Bidragen i denna rapport reflekterar över vad det innebär att folkkyrkans tid som majoritetskyrka är över. Och hur den omvandlingen kan hanteras, för att i tillit kunna lämna det som haft sin tid.

  Allt har sin tid. Folkkyrka under omvandling ingår i Stiftelsen Sverige och kristen tro; skriftserien 31

  • Köp 3 för 292,50 kr/st
  • Köp 10 för 276,25 kr/st
 17. Allt och intet : Johannes av Korsets liv
  Allt och intet : Johannes av Korsets liv
  Beskrivning
  En biografi om Johannes av Korset. Det bästa sättet att lära känna och förstå den radikale mystikerns väg och verk är att möta honom i hans personliga livshistoria.
  125,00 kr
 18. Älskade, hatade Israel
  Älskade, hatade Israel
  Beskrivning
  Denna bok syftar till att förmedla något av det unika med Israel. Historiska händelser, bibliska fakta och personliga iakttagelser blandas och resulterar i en kavalkad av insikter, tankar och perspektiv.
  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
  • Köp 25 för 120,00 kr/st
 19. Amisch alli Daag - fromhet i funktion
  Amisch alli Daag - fromhet i funktion
  Beskrivning

  Hur uppfattar amish sitt liv som kristna? Har gruppen en egen ecklesiologi och vilka dokument fungerar som troslära? Hur definierar och organiserar amishfolket sin gemenskapsform? På vilket sätt initieras och integreras presumtiva medlemmar i kyrkolivet? Vad betyder ledarna för kyrkans fortlevnad? Med vilka medel försöker amish förena de liturgiska uttrycksformerna med det dagliga livet. Detta är den första doktorsavhandlingen i Norden som behandlar den kristna minoriteten Old Order Amish i USA. Genom att använda centrala begrepp som utgår från den undersökta gruppens egen religiösa vokabulär, dels några av de angreppssätt som är förhärskande inom det kyrkovetenskapliga studiet, återger författaren en fördjupad bild av amishfolkets insida. Avhandlingens fokus ligger på den undersökta kyrkogruppens sätt att hantera sin överlevnad utifrån två primära motiv: efterföljelse och ödmjukhet. Amishfolkets kyrkoliv ses därmed ur ett fromhetsperspektiv delvis underbyggt genom författarens egna fältstudier i Nordamerika.

  150,00 kr
 20. Amor meus crucifixus est : pilgrimsikon i vår tid
  Amor meus crucifixus est : pilgrimsikon i vår tid
  Beskrivning
  Den heliga Birgitta berör – det är denna bok ett vittnesbörd om!

  Under drygt ett år har ikonografen Christina Lundströms ikontriptyk Amor Meus Crucifixus Est pilgrimsvandrat i församlingar runt om i Sverige.

  Det har blivit livsviktiga och livsavgörande möten med Birgitta, möten som berört på djupet och som på ett överraskande sätt trängt rakt in i våra liv och vår vardag.

  Den heliga Birgitta har något att berätta för oss. Hon vill berätta om en kärlek till Kristus och jungfru Maria, en kärlek som är korsfäst, som både gör oss fria och binder oss till efterföljelse i kärlekens tjänst. Boken ger plats åt många röster som vill berätta om mötet med ikonerna. Det är Martin Lönnebo, Ylva Eggehorn och Anders Arborelius, men också lekmän, präster och församlingsbor i de församlingar som fått besök av pilgrimstriptyken. Det är reflektioner och vittnesbörd som öppnar, berör och fördjupar den korsfästa kärlekens betydelse för oss idag.

  Birgitta fortsätter sin pilgrimsvandring rakt in våra hjärtan och liv.

  200,00 kr
 21. Andlig längtan i sekulariserat land
  Andlig längtan i sekulariserat land
  Beskrivning
  Ingemar Helmner berättar om människor i dagens Sverige som längtat efter mer, som fått sina liv förvandlade och om den kristna församlingens möjligheter i en omvälvande tid. För sekulariseringen till trots, fortsätter Jesus att lyssna till våra böner, upprätta och befria.
  135,00 kr
 22. Andlig vägledning i ignatiansk anda
  Andlig vägledning i ignatiansk anda
  Beskrivning
  Andlig vägledning i ignatiansk anda är en handbok i andlig vägledning för församlingsanställda och andra som är intresserade av andlig vägledning. Boken innehåller dels en kort introduktion om Ignatius, om ignatiansk spiritualitet men också om andlig vägledning lite mer allmänt. Här finns en genomgång av Lectio Divina, texter om hur man arbetar såväl enskilt som i grupp, förslag på arbetsformer, praktisk vägledning för bön och retreater i olika former. Boken innehåller även metoder och tillämpningar, bl a erfarenheter från genomförda kurser samt förslag på andaktsmoment för olika sammanhang.
  • Köp 3 för 238,00 kr/st
 23. Andliga gåvor
  Andliga gåvor
  Beskrivning
  Väckelser uppkommer ofta genom att några kristna börjar utöva en karakteristisk nådegåva. Detta brukar leda till att de får adepter och det är säkert Guds mening. Det går dock sällan att följa Jesu mönster så att man satsar på djupet med en liten grupp. Jumbojetarna översvämmar platsen när ryktet har fått vingar. Turbulensen kan medföra att gränsen blir oskarp mellan karismatik och show-business. Denna gräns är farlig att överskrida för Gud står då inte längre i centrum. Nådegåvorna hör hemma i det enkla församlingslivet där vi utan publicitet ger nåden vi fått vidare till varandra.

  I boken läggs en grund av frälsningsvisshet och andebedömning innan själva gåvorna och uppgifterna diskuteras. Om man är osäker på sin frälsning kan man frestas att gå en genväg för att nå den vissheten genom att börja utöva en nådegåva. Då söker man gåvan för sin egen skull och det brukar leda till mycket trassel. Hoppa inte över de första kapitlen utan läs dem med eftertanke. Frälsningen tillhör dig redan om du tackat ja.

  150,00 kr
 24. Andliga övningar och tio brev
  Andliga övningar och tio brev
  Beskrivning
  Ignatius av Loyolas (14911556) bok Andliga övningar hör till den kristna spiritualitetens klassiker. Den har inspirerat många människor genom århundradena att lära känna Jesus Kris­ tus och leva i hans efterföljelse. Ignatius verk kommer här ut i en modern översättning som är baserad på den spanska originaltexten från 1548. Dessutom ingår en utförlig kommentar till texten. Ett urval av Ignatius många brev har också översatts och inkluderats i denna utgåva. Breven från Ignatius till jesuiter och andra han kom i kontakt med ger god andlig orientering även för vår tid. Boken är i första hand avsedd för andliga vägledare men kan också vara till glädje för den som själv gör övningarna
  215,00 kr
 25. Andliga rötter
  Andliga rötter
  Beskrivning
  "I varje skede finns det ett föregående skede som vi lätt missar, missförstår eller tappar bort. Det som har varit före oss kan också provocera oss så att vi flyr från det, men det kan samtidigt om vi vågar stanna upp, tvinga oss till nyttiga omprövningar. Sådana omprövningar kan leda till nyupptäckter av gamla brunnar och forntida stigar. Stigar leder ju både framåt och bakåt.
  195,00 kr
 26. Andliga vikingar
  Andliga vikingar
  Beskrivning
  Pacifister på det mänskliga planet kan Gud göra till offensiva vikingar på det andliga planet i ett krig mot ondska och mörker. (Även utgiven på norska och danska).
  • Köp 3 för 85,50 kr/st
  • Köp 10 för 80,75 kr/st
  • Köp 25 för 76,00 kr/st
 27. Andra Krönikeboken : mer än vad du tror
  Andra Krönikeboken : mer än vad du tror
  Beskrivning
  Varje månad skriver biskop Sören Dalevi krönikor i Nya Wermlands-Tidningen där han ur olika perspektiv belyser frågor som vi alla bär på. Frågor som berör livet, döden och allt däremellan. Krönikorna i den här boken tar upp några av de vanligaste frågorna till biskopen men också en hel del andra funderingar - mer än vad du tror!

  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 28. Angelägna budskap : huvudtankar från några apostoliska brev
  Angelägna budskap : huvudtankar från några apostoliska brev
  Beskrivning
  Det ligger ett egenvärde i att man som bibelläsare får tag i helheten i den bibelbok man för tillfället studerar. Inte minst när det gäller apostlarnas brev har vi ofta granskat enstaka verser med förstorningsglas medan vi lämnat andra helt åt sitt öde. Vi hoppar över de svåra styckena och återkommer helst bara till utvalda verser.

  Låt oss gå på jakt efter helheten i några av breven i Nya testamentet! Kanske kan vi då få ljus över de verser som vi inte brukar läsa. Vad var det som fick aposteln att gripa pennan? Vad handlar själva brevet om - i stora drag?

  Boken är en genomgång av några huvudtankar i Kolosserbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet, Jakobs brev, Korintierbreven och 1 Johannes brev. Några huvudtankar är: - Visionen om Jesus Kristus Guds son- Gemenskap i församlingen och vägar till enhet- Glädjen i Herren en motor i det kristna livet- En levande och död tro- Det förödande problemet med auktoritära ledare- Signalement på Antikrist

  • Köp 3 för 76,50 kr/st
  • Köp 10 för 72,25 kr/st
 29. Änglar kring mitt hus : en inspirationsbok
  Änglar kring mitt hus : en inspirationsbok
  Beskrivning
  Mildhetens ängel, uppbrottets ängel, modets ängel: de 50 änglarna kring våra hus är inspirerande och diskreta följeslagare i vardagen. De skyddar oss i nöden och bär bud om en annan verklighet. De svarar mot vår djupa längtan efter en trygg, enkel och bättre värld. Och de uttrycker det som vi hoppas: att våra liv har en mening och ett mål.En himmelsk bok, en bok av vederkvickelse, en bok att ge som gåva.Benediktinermunken Anselm Grün, född 1945, är förvaltare i klostret Münster-schwarzach i Tyskland, andlig vägledare och författare till ett stort antal böcker i olika andliga ämnen
  • Köp 3 för 198,00 kr/st
  • Köp 10 för 187,01 kr/st
 30. Ansikte mot ansikte : samtal om kristen tro
  Ansikte mot ansikte : samtal om kristen tro
  Beskrivning
  Journalisten Göran Skytte möter i Ansikte mot ansikte karmelitbrodern, författaren och den andlige vägledaren Wilfrid Stinissen i ett samtal om kristen tro. Tillsammans resonerar de kring ämne efter ämne: Gud den store förvandlaren, Tvivel och vårt behov av tecken, Nån vill hindra oss tror vi på djävulen?, Onskans problem, Målet: sann människa och Kristuslik. I boken vänder de sig både till den som är nyfiken på kristen tro som till den som söker fördjupning i sitt kristna liv. "Författaren har gått grundligt tillväga De flesta som söker andlig fördjupning bör kunna hitta något i denna bok." Peter Streling, Bibliotekstjänst
  150,00 kr
 31. Anteckningar efter en frontalkrock med Gud
  Anteckningar efter en frontalkrock med Gud
  Beskrivning
  Maria Küchen i förordet:
  En vårdag kom det ett brev på posten. Till Küchens stora förvåning innehöll det en inbjudan att delta i arbetet med att ta fram psalmer för 2000-talet. Efter viss övertalning beslöt hon sig för att tacka ja, och på ett kloster i Italien skedde så ett oväntat möte.
  125,00 kr
 32. Apmänniskor : har de verkligen funnits?
  Apmänniskor : har de verkligen funnits?
  Beskrivning
  Ungefär som en grävande journalist tar sig Johnny Bergman an uppgiften att kritiskt granska noggrannt väga bevisen för och emot människans påstådda härstamning från djuren.
  Det framgår när man läser boken att det inte i första hand är en strid om fakta utan om TOLKNINGEN av fakta. Den här boken är unik. Aldrig tidigare har det på svenska funnits någon bok som ur det kritiska perspektivet ägnat hela utrymmet åt att så i detalj skärskåda bevisen för människans evolution från de apliknande djuren.

  Boken behandlar både äldre och nyare fynd. Den ger en uppdaterad information om fynden efter Neanderthalmänniskan, javamänniskan och Pekingmänniskan.
  Men den tar också upp nyare fynd efter Lucy, Ardi och Ida. Paleoantropologer har många frågor att besvara. Deras historia innehåller förvånansvärt många misstag och feltolkningar. Allt detta visar hur komplicerat det är att rekonstruera gamla benbitar och fossil, men också hur forskare kan vara påverkade av förutfattade meningar i sin önskan att hitta det man så intensivt letar efter.

  • Köp 3 för 76,50 kr/st
  • Köp 10 för 72,25 kr/st
 33. Är detta slutet? : Guds plan och handlande i en oroväckande tid
  Är detta slutet? : Guds plan och handlande i en oroväckande tid
  Beskrivning
  Många undrar ... Är detta slutet?

  Kristna ställer frågan om vi befinner oss i ändens tid. Icke-troende undrar om världen är på gränsen till att fullständigt kollapsa, eller om islamiska terrorister, som strömmar in genom våra öppna gränser, kommer att förgöra västvärlden fullständigt.

  Det är uppenbart att orosmoln förmörkar vår framtid. Är detta bara inledningen på de händelser som ligger framför enligt Bibelns profetior? Ingen har råd att ignorera dessa varningssignaler och tidstecken som författaren redogör för i detalj: Tidsåldern då allt är tillåtet, Den intoleranta toleransen, Europas flyktingkollaps och vad Bibeln egentligen säger om immigration och integration, Israel, ISIS och islam, det nya Ryssland, uppryckandet och Jesu tillkommelse.

  Tiden har kommit för oss att acceptera det nya normala och att samtidigt förstå hur Guds plan för mänskligheten och vår tid ser ut, så att vi inte tappar modet eller fylls av fruktan inför framtiden.

  Vad i hela friden är det som händer?

  Aldrig tidigare har nyhetsrubrikerna varit så skrämmande, samhällsförändringarna så snabba, det moraliska förfallet så markant och kyrkan så irrelevant och marginaliserad. Efter varje ny händelse undrar vi: Kommer världen någonsin att bli densamma igen? och Var finns Gud i allt detta?” David Jeremiahs nya bok ger nya perspektiv och Bibelns svar!

  David Jeremiah är bästsäljande författare till över 40 böcker och är en av USA:s mest välkända pastorer. Han leder församlingen Shadow Mountain Church i Kalifornien. Genom tv, radio och litteratur nås varje år över 200 miljoner hem med evangelium och sund bibelundervisning.

  125,00 kr
 34. Är påven svaret?
  Är påven svaret?
  Beskrivning

  I den här boken tar författaren upp 33 frågor och svar om katolska kyrkan, och jämför med vad som står i Bibeln.

  • Köp 3 för 85,50 kr/st
  • Köp 10 för 80,75 kr/st
  • Köp 25 för 76,00 kr/st
 35. Ärkebiskopen är mördad! : predikan som den levande teologins ort : en systematisk-teologisk analys a
  Ärkebiskopen är mördad! : predikan som den levande teologins ort : en systematisk-teologisk analys a
  Beskrivning
  Att ärkebiskopar dör vet vi, men att de utsätts för mordförsök är sällsynt. Oscar Romero mördades 24 mars 1980 i San Salvador mitt under en kvällsmässa. Det blev en nyhet som spred sig över hela världen. Ärkebiskopen är mördad! Under tre intensiva år blev Monseñor Romero internationellt uppmärksammad för sina insatser för mänskliga rättigheter. Han blev också föreslagen som kandidat till Nobels fredspris. Sedan tio år efter sin död är an föremål för kanoniseringsprocess i Vatikanen. För det fattiga folket i Latinamerika är den processen redan avklarad. Han är San Romero de las Amerikas. Hans Damerau undersöker i denna bok hur predikan fungerar i ett samhälle på randen till inbördeskrig. Hur predikar den präst som under sådana förhållanden vill ta sin omedelbara omgivning på fullt allvar? Vad kan Romeros predikningar konstruktivt betyda i en svensk kontext?
  215,00 kr
 36. Ateismens fall. Den moderna religionskritikens kris
  Ateismens fall. Den moderna religionskritikens kris
  Beskrivning
  Tanken att ateismen som ideologi inte skulle ha någon framtid är främmande för många. Vid en närmare granskning finns det ändå mycket som talar för att den typ av upplysningsfärgad religionskritik som ateismen vilar på har förlorat både sin intellektuella giltighet och kulturella relevans.
  Fortfarande finns det dock en bristande medvetenhet i vårt samhälle om ateismens tillbakagång. Det saknas också en diskussion om vilka möjligheter och risker som denna förändring i kulturklimatet kan tänkas innebära. Författaren förmår på ett åskådligt sätt förklara såväl de historiska samband som de filosofiska utvecklingslinjer som underminerat äldre tiders religionskritik. Boken ställer många utmanande frågor: Har ateismen blivit ett hinder för kulturell förnyelse? Är de senmoderna former av ateism som lever kvar i nutiden en av grogrunderna för den nihilism och vilsenhet som präglar samhället? Bromsar ateistiskt tänkande framväxten av mer konstruktiva former av religionskritik? Peder Thalén, som är teologie doktor och universitetslektor i religionsvetenskap, har tidigare skrivit om svensk religionskritik och deltagit i ett flertal större tidningsdebatter om religionens roll i samhället. Han är även flitigt anlitad som föreläsare i kyrkliga fortbildningar.
  165,00 kr
 37. Ateisten som ändrade sig
  Ateisten som ändrade sig
  Beskrivning

  Ateisten som ändrade sig / Johnny BergmanArtikelnummer: 456Om hur världens mest övertygade ateist, prof. Anthony Flew, ändrade uppfattning och kom till tro på Gud, samt ett flertal andra berättelser.

  • Köp 3 för 27,00 kr/st
  • Köp 10 för 25,50 kr/st
  • Köp 25 för 24,00 kr/st
  • Köp 50 för 22,50 kr/st
  • Köp 100 för 21,00 kr/st
 38. Åter till Gud : trons mönster hos Augustinus
  Åter till Gud : trons mönster hos Augustinus
  Beskrivning
  Åter till Gud presenterar på ett enkelt men fullödigt sätt Augustinus teologi och visar på hans fundamentala betydelse för all västerländsk teologi. Christian Braw är komminister i Slätthög och doc. vid Åbo akademi.
  195,00 kr
 39. Återspeglingar längs marken : sju läsningar i Nya testamentet
  Återspeglingar längs marken : sju läsningar i Nya testamentet
  Beskrivning
  Återspeglingar längs marken är ett försök att följa några utvecklingslinjer i Nya testamentet på markplanet. Vad hände längs vägarna, där den kristna tron fördes fram och där den stannade till och tog fäste?

  I en inledande essä summeras den kritik som i ljuset av de nytestamentliga skrifternas faktauppgifter kan riktas mot en rad av de hypoteser som den så kallade bibelkritiken förde fram och sedan envist fortsatte med även när verkligheten hunnit ifatt hypoteserna.

  I de sju följande essäerna beskrivs det egendomliga fenomenet att Kyrkan försvann i den protestantiska bibelkritiken och återfanns först med ett förnyat studium av de tidiga kyrkofädernas skrifter. Och hur kom det sig att bara S:t Paulus missionsresor drog till sig intresset? Det restes också i österled och söderut.

  De två huvudvittnena för evangeliet kom till Rom och blev martyrer. Men den lärjunge Jesus älskade blev kvar länge i öst, och Jakob, Herren broder, i Jerusalem

  185,00 kr
 40. Att älska livet mer än dess mening : betraktelser och övningar
  Att älska livet mer än dess mening : betraktelser och övningar
  Beskrivning

  Hur gör man för att leva ett andligt liv? Hur upplever man tron?
  I Att älska livet mer än dess mening följer Owe Wikström den väg som de kristna mystikerna talar om. Det är en process som bygger på kyrkans äldsta traditioner.
  Det här är en annorlunda bok av Owe Wikström, en reflektionsbok som är mer praktiskt orienterad än författarens tidigare böcker. Den spänner över sju veckor med en text per...

  150,00 kr
 41. Att älska sin nästas kyrka som sin egen
  Att älska sin nästas kyrka som sin egen
  Beskrivning
  I Peter Halldorfs manifest för enhet står vittnesbördet i förgrunden. Det är människor och gemenskaper som älskar sin nästas kyrka som sin egen, som förkroppsligar en radikal enhetsvision. Med utgångspunkt i de bibliska texterna reflekterar författaren kring frågorna om påvens roll och söker ett förhållningssätt som det skulle kunna vara möjligt att samlas omkring.
  • Köp 3 för 153,00 kr/st
  • Köp 10 för 144,50 kr/st
 42. Att be med Guds ord
  Att be med Guds ord
  Beskrivning
  Monastero di Bose, det ekumeniska klostret vid foten av Alperna, präglas mer än något annat av en Ordets spiritualitet. Denna flammande kärlek till Guds ord tändes hos Enzo Bianchi, kommunitetens grundare och prior, re- dan när han som ung greps av kallelsen.

  Den bok som nu utges på svenska är en av Enzo Bianchis första och viktigaste skrifter, en grundläggande genom- gång av Lectio divina. Här får vi inte bara en inblick i den spiritualitet som präglar denna kommunitet, utan en grundläggande vägledning i den andliga övning som varit den dominerande i klosterrörelsen sedan dess framväxt på 300-talet. En läsning av Den heliga skrift vars utgångspunkt är en enda enkel bön: »Gud, jag vill möta dig!«

  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
 43. Att fånga världen i ord : litteratur och livsåskådning : teoretiska perspektiv
  Att fånga världen i ord : litteratur och livsåskådning : teoretiska perspektiv
  Beskrivning
  I gränstrakterna mellan litteraturvetenskap och livsåskådnings-forskning håller ett nytt forskningsområde på att växa fram. Under senare år har flera doktorsavhandlingar om bl. a. livsåskådningar i svenska författares verk publicerats.
  Samtidigt väcks nya och intressanta metodfrågor: hur ska man analysera livsåskådningar i skönlitteraturen? I vilken mening kan skönlitteratur uttrycka livsåskådningar? Kan den uttrycka något slags sanning om livet? Och vilka är de teoretiska och metodiska huvudlinjerna inom området i den internationella forskningen?

  Dessa frågor behandlas i denna antologi jämte olika exempel på hur man kan analysera livsåskådningar i bland annat Marcel Prousts, Sven Delblancs, Kerstin Ekmans, och Ingmar Bergmans verk.

  195,00 kr
 44. Att gå till sig själv : tolv samtal om pilgrimsvandring
  Att gå till sig själv : tolv samtal om pilgrimsvandring
  Beskrivning
  När Bengt går den nordspanska pilgrimsleden en sen höst, är den vanligaste frågan: ?Varför går du?? När Marie-Louise går genom Norge till Trondheim, är frågan hon oftast får: ?Varför går du??

  Det är också det samtalet kretsar kring när Agneta Lagercrantz träffar vår tids pilgrimsvandrare, som brutit upp från bekväma liv för att en kort tid skala av sig roller och tidspress, men också för att anta en verklig utmaning: att möta sig själv.

  Före en sådan vandring ligger en levnadshistoria som av olika skäl lett fram till beslutet. Efteråt kommer nya insikter om livet, den egna personen och sammanhangen.

  Agneta Lagercrantz är journalist på Svenska Dagbladets Idagsida och har sedan början av 1990-talet skrivit om livsåskådning, psykologi och etik.
  150,00 kr
 45. Att gestalta tro : herdabrev till församlingarna i Härnösands stift
  Att gestalta tro : herdabrev till församlingarna i Härnösands stift
  Beskrivning
  För Tony Guldbrandzen, biskop i Härnösands
  stift, har den svenska själavårdstraditionen med
  Nådens ordning och Ignatius av Loyolas tradition
  med andlig vägledning betytt mycket. "Jag har
  lärt mig att se hur Gud finns i livets alla
  olika situationer. Detta har jag velat bära med
  mig in i mitt uppdrag som biskop".

  I herdabrevet ligger tonvikten på andlig
  vägledning för att reflektera över hur vi i 2000-
  talets början kan gestalta vår tro och Guds
  närvaro i vardagslivet.

  Till varje kapitel finns en andlig övning. Boken
  kan läsas enskilt, men framför allt kan de
  andliga övningarna och frågorna bearbetas i
  grupp.
  Sensus studieförbund har skrivit en handledning
  för att arbeta i studiecirkel.
  125,00 kr
 46. Att hoppas på ett annat system
  Att hoppas på ett annat system
  Beskrivning
  Det är inte ovanligt att samtala om kristen tro och politik. Ofta begränsas dock diskussionen till enskilda partiers ståndpunkt. Lika ofta kan den kristna tron betraktas som en inre privatsak. Men kanske är bilden mer komplicerad? Kanske är det till och med så att själva tilltron till regeringar och riksdagar är vad som måste bekämpas? Den här boken är ett inlägg i ett samtal om hur kristen tro och politik relaterar till varandra. I nio texter visar skribenterna, med sina personliga erfarenheter som grund, hur kristen tro och politik kan mötas på ett sätt som både är nytt och bär eko från historien. Och försöker svara på frågorna: vad är anarkism, hur är kristen tro politisk och vad har de båda med varandra att göra? För första gången på svenska finns det nu möjlighet att gräva djupt i ett möte som både är unikt och utmanande. Här finns tankar om icke-hierarkier, kamp, Guds kärlek och ett hopp om ett annat system. De medverkande skribenterna är Anton Lundqvist, Alice Hägg, Jonathan Wiksten, Elin Lundell, Jonas Lundström, Johanna Hadin, Maja Ekström, Tobias Herrström och Tomas Lundström.
  130,00 kr
 47. Att komma hem : den förlorade sonens återkomst
  Att komma hem : den förlorade sonens återkomst
  Beskrivning
  När Henri Nouwen första gången ser Rembrandts målning "Den förlorade sonens återkomst" uppstår ett möte som för alltid kommer att förändra hans liv. Genom konstverket får han hjälp att göra det uppbrott som för honom till det inre hem han längtar efter. Han lämnar sin lyckade akademiska karriär och byter det mot ett kommunitetsliv bland personer med psykisk funktionsnedsättning. Eller med andra ord: Henri Nouwen hittar hem.

  Att komma hem handlar om vårt behov av hemkänsla och rör varsamt vid vår vilsenhet, vårt sökande och vår längtan efter att hitta hem i tillvaron och i våra egna liv. Nouwens texter andas stor värme och ömhet. Fram växer bilden av det hem där det lyser i fönstren, där dörren är öppen och någon väntar med öppen famn.

  Boken är en del av Libris Klassikerserie som innehåller väl utvalda böcker inriktade på andlig vägledning och spiritualitet med ett tidlöst värde. Hittills är nio böcker utgivna, alla formgivna av Lotta Kühlhorn.

  Henri Nouwen (1932-1996) var universitetslärare vid bland annat Yale och Harvard, romersk-katolsk präst och författare. De sista åren av sitt liv ägnade han åt att vara medarbetare och präst i en kommunitet för personer med psykisk funktionsnedsättning.

  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
 48. Att lämna sitt trossamfund. Några sociologiska perspektiv
  Att lämna sitt trossamfund. Några sociologiska perspektiv
  Beskrivning
  Vad får människor att lämna en kyrka eller religiös rörelse utan att gå med i någon annan?Med hjälp av återgivna intervjuer ges en inblick i vad som får människor att lämna Svenska kyrkan eller andra trossamfund utan att gå med i ett annat. Alla fick berätta om när och varför de bestämt sig, vilka reaktioner de mött och hur de själva känt att de förändrats – eller inte förändrats – efter sitt beslut. I boken presenteras dessa livsberättelser och sätts in i ett sammanhang av aktuell religionssociologisk och samhällsvetenskaplig teoribildning.
  75,00 kr
  • Köp 3 för 162,00 kr/st
  • Köp 10 för 153,00 kr/st
  • Köp 25 för 144,00 kr/st
 49. Att låta ordet verka
  Att låta ordet verka
  Beskrivning
  Boken ingår i en serie skrifter där Martin Luther själv får komma till tals. Luthers betydelse för kyrka och samhälle i framförallt norra Europa kan knappast överskattas. Det är utifrån detta inte förvånande att det finns så många olika bilder av Luther och hans teologi. Han har beskrivits både som hjälte och bov. Många av dessa omdömen – både positiva och negativa – bygger dock på föreställningar om Luther med liten direkt kontakt med hans skrifter. En bakgrund till detta kan vara att urvalet av skrifter av Luther översatta till modern svenska är mycket begränsat. Genom denna bokserie vill vi göra fler skrifter av honom tillgängliga för nutida svenskspråkiga läsare. Främst handlar det om skrifter som inte finns på svenska sedan tidigare, vilket kan bidra till att bredda och nyansera bilden av Luther som teolog och reformator. Även en del luthertexter som redan finns på svenska kommer att ingå i moderniserad form.
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 50. Att slå följe för fred : åtta röster om tro och handling
  Att slå följe för fred : åtta röster om tro och handling
  Beskrivning
  Antalet väpnade konflikter är idag fler och mer komplexa än någon gång tidigare. Inte sedan andra världskriget har världen upplevt en mer kritisk flyktingsituation. Samtidigt har längtan efter fred kanske aldrig varit större. I denna verklighet, hur kan de kristna kyrkorna i praktisk handling verka för freden? Och vilka stigar i kristen trostradition manar särskilt till försoning?

  I Att slå följe för fred skriver åtta framträdande teologer personligt och initierat om hur fredskallelsen format dem och deras kyrkas teologi, praktik och självförståelse. Essäerna väcker brännande aktuella frågeställningar om hur den rättvisa freden blir konkret synlig och hur Guds rike på jorden gestaltas.

  Medverkande skribenter är Björn Cedersjö (red), Andreas W Andersson, Sofia Camnerin, Madeleine Fredell, KG Hammar, Julia Ryberg, Nils-Eije Stävare och Daniel Öhrvall.

  I bokens avslutande del finns frågor för samtal och egen reflektion.

  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
  • Köp 25 för 156,00 kr/st
 51. Att tämja gudarna : om religion och demokrati
  Att tämja gudarna : om religion och demokrati
  Beskrivning

  Religionen är åter på frammarsch i Europa. Ett allt större antal radikala muslimer, vissa med våldsamma agendor, har skapat en utbredd rädsla för att islam ska underminera den västerländska demokratin. Bakom detta ligger spänningarna mellan religiösa och sekulära auktoriteter, trots att de flesta i dag är överens om att dessa kan leva sida vid sida.

  I Att tämja gudarna jämförs relationen mellan kyrka och stat i Europa respektive i USA samt hur det religiösa ledarskapet fungerar i Kina och Japan. Vad krävs, förutom yttrandefrihet och rösträtt, för att hålla ihop demokratiska samhällen? Räcker det med lagar eller behövs gemensamma värderingar och traditioner? Gagnar eller hindrar religionen demokratin? Måste gudarna tämjas för att de demokratiska institutionerna ska fungera?

  Originaltitel: Taming the Gods

  Översättare: Emeli André

  85,00 kr
 52. Att tolka Bibeln i dag : påvliga bibelkommissionens dokument om bibeltolkningen i kyrkan (1993)
  Att tolka Bibeln i dag : påvliga bibelkommissionens dokument om bibeltolkningen i kyrkan (1993)
  Beskrivning
  ATT TOLKA BIBELN I DAG Bibeln är en mänsklig skriftsamling, präglad av förhållandena i olika tider och kulturer. Samtidigt är den Guds evigt giltiga ord. Hur gör man rättvisa åt bådadera? Hur ska Bibeln tolkas och förstås? Påvliga bibelkommissionens dokument ger en överblick över nutida bibeltolkningsmetoder och över den mångfald av frågor som i dag inställer sig när det gäller att förstå Bibeln...

  .

  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
 53. Att vinna en tro och förlora sig själv : om livet i sekter och karismatiska grupper
  Att vinna en tro och förlora sig själv : om livet i sekter och karismatiska grupper
  Beskrivning

  De skrämmer, retar och upprör, grupperna som avviker i samhället. Enbart i Sverige finns det hundratals udda grupperingar, alltifrån religiösa och politiska sekter till huliganfirmor och kriminella mc-gäng.

  I Att vinna en tro och förlora sig själv om livet i sekter och karismatiska grupper utgår Anders Haag från psykologiska och socialpsykologiska teorier och förklarar vad som sker inom sekter och mellan sekter, och samhället. Han använder sig av bred internationell forskning om nya religiösa rörelser, kulter, kriminella gäng, terrorism och huliganism.

  Ofta beskrivs medlemmar i dessa grupper som knappt människolika. I själva verket fungerar dessa grupper som andra grupper, med rådande normer, gemensamma föreställningar och ledarskap. En skillnad är dock att sektens tydliga ideologi och ett ofta karismatiskt ledarskap leder till mer intensiv social påverkan. Individer som söker sig till sekter känner sig befriade av den starka sammanhållning som uppstår, men riskerar att förlora sig själva.

  Anders Haag har egen erfarenhet av sektvärlden, av att tillhöra en annorlunda grupp och av att utifrån betrakta samhället och dess fördömande syn på avvikare. Under tre år på 1980-talet var han medlem i Hare Krishna, som då hörde till de mest radikala och extrema grupperna.

  125,00 kr
 54. Augsburgska bekännelsen / Confessio Augustana
  Augsburgska bekännelsen / Confessio Augustana
  Beskrivning
  EFS Budbäraren ger ut Augsburgska bekännelsen i nyöversättning med kommentarer och parafrasering. EFS vill ge ett bidrag för fördjupad reflektion och kunskap utifrån ett av reformationens och vår kyrkas centrala bekännelsedokument. Ständigt lika aktuellt för både kyrka och frikyrka. Och då den var avsedd som ett ekumeniskt dokument som fastslog att ingen ny kyrkobildning behövdes är Confessio Agustana...
  225,00 kr
 55. Avstånd, delaktighet, längtan : gudstjänst i en tid av religiös förändring
  Avstånd, delaktighet, längtan : gudstjänst i en tid av religiös förändring
  Beskrivning
  I Asarums pastorat, Lunds stift, har man under två år satsat tid, pengar och personella resurser för att öka antalet deltagare i söndagens gudstjänst och deras upplevda delaktighet i densamma. Man har satsat stort och vunnit mycket, men kanske inte vad någon förväntat sig. Projektet ska efter två år visa sig ha krävt ett arbete för att öka en upplevd delaktighet bland de anställda själva.

  Som forskare har Caroline Klintborg inbjudits att följa satsningen. Boken ger läsaren en möjlighet att komma nära såväl medarbetare som församlingsbor och deras tankar kring gudstjänst och delaktighet. Gudstjänstsatsningen i Asarums pastorat och de många röster som Caroline Klintborg lyhört presenterar, ger exempel på uttryck för ett avstånd till gudstjänst, till kyrka och till en kristen identitet.

  Men de ger också exempel på en längtan, inte minst bland församlingens medlemmar. En längtan efter delaktighet och ett sammanhang för samtal om livet och efter nya sätt att vara kyrka i en tid av religiös förändring.

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 56. Banbrytare I Pierre Teilhard de Chardin & Louis Massignon
  Banbrytare I Pierre Teilhard de Chardin & Louis Massignon
  Beskrivning
  Louis Massignon (1883-1962) och Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) är två av 1900-talets märkligaste kristna gestalter. Med häpnadsväckande andlig och intellektuell djärvhet mötte de vad som har blivit kristendomens största utmaningar i det moderna Västerlandet: den rationalistiska vetenskapen och islam. De tillhörde själva båda lägren.
  Teilhard de Chardin, katolsk präst och jesuit, var vetenskapsman och på sin tid berömd paleontolog; han älskade vetenskapen, forskningen och dess väldiga perspektiv i tiden, men lika mycket älskade han »den kosmiske Kristus«, Ordet som är alltings upphov och fullkomnandet av allt som existerar. Louis Massignon var banbrytande islamolog med en djup och orubblig kärlek inte bara till den islamiska kulturen, utan också till islam som religion och mystik; men allt ifrån sin omvändelse från agnosticismen i sin ungdom anade han den gåtfulla närvaron av »Den som kommer« inom islam, Messias, som muslimerna inväntar på den sista dagen.
  För Massignon och Teilhard de Chardin var det helt enkelt otänkbart att Sanningen inte skulle omfatta båda, rymmas i båda; men hur? De valde den svåra vägen: att inte relativisera, utan fördjupa; att inte låta sig lockas av trygga men snäva kollektiva identitetsmallar, utan riskera allt för att finna sammanhanget mellan motsatserna. Det är nu nära ett halvt århundrade sedan dessa banbrytare gick bort, men utmaningarna finns kvar och har rentav blivit större. Deras vittnesbörd och tankar är mera aktuella än någonsin.
  • Köp 3 för 216,00 kr/st
  • Köp 10 för 204,00 kr/st
 57. Barmhärtig och sårbar : om kristen tro på Jesus
  Barmhärtig och sårbar : om kristen tro på Jesus
  Beskrivning
  Bara den som vågar vara sårbar kan älska utan rädsla för smärta. I denna bok möts den moderna teologiska forskningen och den egna personliga erfarenheten. Fram växer en öppen och livsuppehållande tro.
  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 58. Barn frågar om himlen & änglar
  Barn frågar om himlen & änglar
  Beskrivning
  Barn ställer de mest fantastiska och roliga frågor om himlen och änglar, eller hur?
  Över 100 frågor som barn verkligen funderar över… En underhållande bok för alla!
  Härliga och roliga illustrerande teckningar till varje fråga.
  100,00 kr
 59. Behåll ert hopp
  Behåll ert hopp
  Beskrivning
  Jorge Mario Borgoglio utsågs den 13 mars 2013 till påve efter Benedikt XVI. Den nye påven antog namnet Franciskus efter Franciskus av Assisi.

  Den här boken innehåller tjugofem predikningar från Franciskus första tid som påve. Här finns de "stora", genomarbetade predikningarna, som vid invigningsmässan och vid stora festdagar. Vidare predikningar från generalaudienserna på onsdagar som har ett tydligt och lättbegripligt kateketiskt innehåll samt vardagspredikningar från de morgonmässor påven firar i kapellet i Casa santa Marta. Om Benedikt var teologiprofessorn som med elegans förde oss in i mysteriets kärna är Franciskus byprästen som talar till de fattiga och ödmjuka - och till de rika och mäktiga som vill omvända sig. I sina predikningar lyckas Franciskus verkligen ge oss undervisning för vårt vanliga liv och göra Jesu budskap hörbart och förståeligt mitt i den värld vi lever. (Biskop Anders Arborelius i bokens förord) Urval och översättning Ylva-Kristina Sjöblom. Boken är häftad och omfattar 120 sidor

  • Köp 3 för 117,00 kr/st
  • Köp 10 för 110,51 kr/st
  • Köp 25 för 104,00 kr/st
 60. Bekänna färg : kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld
  Bekänna färg : kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld
  Beskrivning
  ENNA ANTOLOGI består av nitton texter som på olika sätt försöker ta ett samlat grepp om kyrkan och hbtq-frågorna. Första halvan av boken lägger tonvikten på en teologisk och historisk bearbetning av frågorna. Andra halvan berör de praktiska följderna av en klassiskt kristen syn på sexualiteten. Boken vill ge underlag för goda samtal om och bearbetning av en för många svår och laddad fråga.
  • Köp 3 för 220,50 kr/st
  • Köp 10 för 208,25 kr/st
 61. Benedictus XVI : en teologisk introduktion
  Benedictus XVI : en teologisk introduktion
  Beskrivning
  Denna bok är en gedigen teologisk introduktion till en av vår tids mest kända och omdebatterade personer

  .Ultrakonservativ teolog? Pansarkardinal? Guds rottweiler som förföljer dem som vill agera i Andra Vatikankonciliets anda? En påve som gömmer sig bakom Vatikanens bastanta murar och drömmer sig tillbaka till forna tider då kyrkan stod mitt i byn?Eller en teolog som med stor lyhördhet för samtiden försöker aktualisera mänsklighetens djupaste frågor om Gud och världen, i kontinuitet med vad den katolska kyrkan har trott, lärt och förkunnat i alla tider?Denna bok är en gedigen teologisk introduktion som vill besvara några av dessa frågor som en av vår tids mest kända och omdebatterade personer ger upphov till.

  • Köp 3 för 265,50 kr/st
  • Köp 10 för 250,75 kr/st
 62. Bibelkoden
  Bibelkoden
  Beskrivning

  Den 1 september 1994 flög jag till Jerusalem, där jag träffade poeten Chaim Guri, en nära vän till Israels dåvarande premiärminister, Yitzhak Rabin. Jag gav honom ett brev som han omedelbart vidarebefordrade till premiärministern.
  "En israelisk matematiker har hittat en dold kod i Bibeln som tycks avslöja detaljerna i händelser som utspelas tusentals år efter det att Bibeln skrevs", hävdade jag i mitt brev till Rabin. "Anledningen till att jag berättar detta är att den enda gången då ert fullständiga namn –’Yitzhak Rabin – är kodat i Bibeln korsas det av orden ’dråpare som ska döda’.
  Detta får inte ignoreras; morden på Anwar Sadat, John Kennedy och hans bror Robert finns nämligen också i Bibeln – i fallet Sadat med mördarens för- och efternamn, plats och datum för mordet, och mördarens tillvägagångssätt. Jag tror att ni befinner er i fara, men att faran kan avvärjas." Den 4 november 1995 fick vi den fruktansvärda bekräftelsen: ett skott i ryggen från en man som trodde sig ha fått i uppdrag av Gud att utföra mordet som kodas i Bibeln för tretusen år sedan. Ur Bibelkoden

  100,00 kr
 63. Bibeln Guds gåva till dig
  Bibeln Guds gåva till dig
  Beskrivning
  Bibeln . Guds gåva till dig.. boken om Jesus!Hela nya Testamentet + 128 sidormed starka, roliga och skakandeberättelser om mötet med ... Jesus!Ingen väcker så starka reaktionerhos så många . som justJesus Kristus!Läs själv .. ta reda på vem denneJesus är!
  • Köp 3 för 63,00 kr/st
  • Köp 10 för 59,50 kr/st
  • Köp 25 för 56,00 kr/st
  • Köp 50 för 52,50 kr/st
  • Köp 100 för 49,00 kr/st
 64. Bibelns berättelser
  Bibelns berättelser
  Beskrivning
  Denna bok är i första hand avsedd att användas i undervisningen i judendom på mellan- och högstadiet. Lämpar sig även för högläsning för yngre barn
  100,00 kr
 65. Bibelns kvinnor : 101 möten med kända och okända systrar
  Bibelns kvinnor : 101 möten med kända och okända systrar
  Beskrivning
  Det finns många kvinnor i Bibeln. Vissas röster är starka, men många gånger vet vi inget mer om kvinnan än hennes namn, ofta inte ens det. Här skriver prästen Charlotte Frycklund en typ av brev till de dimhöljda bibliska kvinnorna – och märker hur kvinnorna börjar tala tillbaka.

  Charlotte Frycklund skriver med krispighet och värme så att kvinnorna i Bibeln – som annars ofta bara nämns i en bisats eller presenteras som en del av sina mäns berättelser – blir huvudpersoner och kommer till liv. Genom dessa 101 möten lär vi känna Bibelns kvinnor, samtidigt som vi leds genom Bibelns stora berättelse och får insikter om våra egna liv.

  Gud, det är så många röster vi inte hör, så många vars berättelser inte skrivits.

  Tack för att du ser oss, var och en, även när ingen annan gör det.Amen.

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 66. Bibelsmedja : kreativ bibelläsning i grupp
  Bibelsmedja : kreativ bibelläsning i grupp
  Beskrivning
  En bibelsmedja erbjuder möjlighet för deltagare i en grupp att på ett lekfullt sätt få brottas med bibeltexter, diskutera, lära sig mer och möta nya perspektiv. Bibelsmedjan handlar om att sätta igång processer och att upptäcka något tillsammans.

  • Köp 3 för 256,50 kr/st
  • Köp 10 för 242,25 kr/st
 67. Bilden av Maria Magdalena : från Giotto till Cézanne
  Bilden av Maria Magdalena : från Giotto till Cézanne
  Beskrivning
  Maria Magdalena är ett populärt helgon som reflekterar sociala attityder liksom seder och bruk under skilda perioder i vår europeiska kulturhistoria. Hennes historiska ursprung visar att en sammanblandning skett av tre olika gestalter i Nya testamentet. Främst handlar det om Maria från Magdala, från vilken Jesus jagade sju demoner, och som tillsammans med några andra fromma kvinnor hörde till hans närmaste krets. Hon följde honom på Golgatavandringen, fanns med vid korset, såg honom gravläggas och mötte honom återuppstånden på påskdagen. Det var också hon som på hans uppmaning förde nyheten vidare till apostlarna. I Maria Magdalenas evangelium från 200-talet framställs hon som den lärjunge Jesus älskade mest av alla.

  Genom att följa utvecklingen av Maria Magdalenas gestalt med konstnärernas ögon visar Görel Cavalli-Björkman hur hon har utnyttjats som symbol för kvinnors roll och status inom kristendomen, kyrkan och samhället. Viktiga och normgivande bildtolkningar har gjorts av konstnärer som Giotto, Tizian, Caravaggio och Cézanne.

  Görel Cavalli-Björkman har varit intendent och forskningschef vid Nationalmuseum och är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Hon har skrivit en rad böcker om konstnärer och konstriktningar, däribland Den svarta madonnan (1996), Eva Bonnier. Ett konstnärsliv (2013) och senast Kvinna i avantgardet, Sigrid Hjertén, Liv och verk (2017) och Falskt och Äkta, Detektivarbete på konstmuseet (2017).

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 68. Bortom tron : min uppväxt inom scientologin och min dramatiska flykt
  Bortom tron : min uppväxt inom scientologin och min dramatiska flykt
  Beskrivning
  Jenna Miscavige Hill uppfostrades att lyda. Som brorsdotter till Scientologikyrkans ledare David Miscavige växte hon upp i hjärtat av denna mycket kontroversiella och mäktiga organisation. Men vid 21 års ålder bröt hon sig ut för att lämna scientologerna en gång för alla. Nu river hon den ridå av hemlighetsmakeri som omgärdar Scientologikyrkan och berättar om sina egna erfarenheter av sekten.

  Hon avslöjar en förtryckande kultur där allt handlar om kontroll och där de mest hängivna anhängarna ofta straffas hårdast när de faller utanför linjen. I detalj beskriver hon några av kyrkans mest beryktade praktiker, och berättar samtidigt om en barndom präglad av isolering och vanvård en barndom som skulle förbereda henne för ett liv i scientologins mest centrala organisation, Sea Org

  125,00 kr
  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
  • Köp 25 för 200,00 kr/st
 69. Brännpunkter : ur en munks dagböcker 1939-1968
  Brännpunkter : ur en munks dagböcker 1939-1968
  Beskrivning
  Han var en paradoxernas man: prästen, poeten och fredsaktivisten Thomas Merton. En rebell under lydnadslöften. En kontemplativ ensling med exhibitionistiska drag som när han dog var något så motsägelsefullt som världens mest kända trappistmunk.

  Kanske är det just hans motsägelsefullhet som gjort Merton till en av de mest älskade vägledarna för vår tids människor — som både längtar efter och skyr tystnaden. Och ingenstans kommer vi Thomas Merton närmare än i hans egna dagböcker. De är hans egentliga självbiografi, där han öppet och ärligt, utan fromt hyckleri, visar upp alla sina paradoxala sidor. Mer än något annat möter vi i detta omfattande utdrag ur dagböckerna en människa som fortsätter att brottas — med sig själv, med livet, med Gud.

  • Köp 3 för 306,00 kr/st
  • Köp 10 för 289,00 kr/st
 70. Brev och anteckningar
  Brev och anteckningar
  Beskrivning
  I Brev och anteckningar erbjuder broder Johannes från Taizé ett myller av bilder, porträtt och tankar, både filosofiska och litterära och teologiska, dragna från erfarenheter under ett halvt liv i Bangladesh och resor tillbaka till Sverige och Frankrike. Läsaren tas med på en färd inte bara i dessa länder, utan också från det yttre till det inre – från berättande brev om Bangladesh till iakttagelser och funderingar och till sist en serie aforismer som speglar det föregående men sträcker sig bortom det. En bok att dyka in i, läsa korta stycken av och vända tillbaka till.

  Johannes Sandgren är broder i den ekumeniska kommuniteten i Taizé sedan 1983 och bosatt i Bangladesh sedan 1989

  • Köp 3 för 261,00 kr/st
  • Köp 10 för 246,50 kr/st
 71. Brobyggarkyrka : svenska kyrkans engagemang i utrikesfrågor
  Brobyggarkyrka : svenska kyrkans engagemang i utrikesfrågor
  Beskrivning
  Genom Nathan Söderbloms utåtriktade ledarskap slog Svenska kyrkan in på en gränsöverskridande ekumenisk linje. Svenska kyrkan blev en brobyggarkyrka. Engagemanget för utrikes frågor – begynnelsen till vår tids globalisering – fokuserades på ärkebiskopen personligen.
  Trots sin till ödmjukhet förklädda mindervärdeskänsla visade efterträdaren Erling Eidem ingen rädsla, då han träffade Hitler. Führern fick ett raseriutbrott och talade till den allenasittande Eidem som till tusenden. Författaren gör en annan värdering än den gängse bland samtidshistoriker. Genom ett modigt tal utmanade Eidem härskarens råa styrka och förnekade att något folk eller den nordiska rasen kunde anse sig förmer än någon annan. Har någon annan svensk offentlig person uttryckt liknande kritik i lejonets kula? De norska och tyska motståndsrörelserna fann en replipunkt i Sigtuna och deras kontaktman blev Harry Johansson. Denne doldis tjänar som Eidems och de nordiska kyrkornas grå eminens för de utrikes förbindelserna. Detta gällde hemliga kontakter med kristet inspirerade motståndsmän i Oslo och Berlin, främst Kreisaugruppen, där flera skulle dömas till döden. Dessa grupper utarbetade konkreta politiska förslag hur det nya Europa skulle gestaltas efter ett tyskt nederlag. De är häpnadsväckande förutseende i sin syn på utvecklingen. Europatanken, som den förverkligades efter millennieskiftet, sattes på pränt när det såg som mörkast ut i Europa under kriget. För motståndsmän och ekumener var tanken på ett gränslöst och decentraliserat Europa en vision. Björn Ryman har som historiker penetrerat källor som andra ignorerat. Som veteran inom Lutherhjälpen analyserar han efterkrigstidens hjälpprogram och hur eldsjälar kom i konflikt med kyrkobyråkratin. Boken ger flera svar på varför det blivit som det blivit och utmanar oss att fortsätta gränsöverskridandet.
  • Köp 3 för 256,50 kr/st
  • Köp 10 för 242,25 kr/st
 72. Budbäraren II, Återkomsten
  Budbäraren II, Återkomsten
  Beskrivning
  Kan Covid-19-pandemin och andra aktuella världshändelser utgöra en del av ett otroligt bibliskt mysterium?

  När boken Budbäraren utkom 2012 väckte den enorm internationell uppmärksamhet. Att ett bibliskt mysterium skulle ligga bakom och förutsäga märkliga samband kring världshändelser och avslöja hemligheter om världens framtid fascinerade och övertygade den mest inbitne skeptiker.

  För första gången skildras det som inte tidigare kunnat avslöjas. Det handlar om de spektakulära tecken och manifestationer som har inträffat sedan Budbäraren gavs ut, och om häpnadsväckande och helt otroliga samband kring pandemin 2020!

  I Budbäraren II – återkomsten ges bibliska mysterier, som aldrig tidigare varit kända, helt nya dimensioner. Du behöver inte ha läst Budbäraren tidigare, den nya boken är helt fristående och än mer fascinerande än Jonathan Cahns första bok.

  Jonathan Cahn är känd för sina förklaringar av Bibelns mysterier och har kallats för denna generations profetiska röst. Han leder organisationen Hope of the World samt Jerusalem Center/Beth Israel i New Jersey. Han, tillsammans med bl a Billy Graham, David Wilkerson och Reinhard Bonnke, är utsedda till en av de fyrtio främsta andliga ledarna under de senaste fyrtio åren.

  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 73. Buddha eller Kristus
  Buddha eller Kristus
  Beskrivning
  Österlandets inflytande i samhälle och kyrkaGenom yoga i dess olika former och mindfulness har österlandets religioner hittat vägen in i den svenska vardagen.

  Gertrud Storsjö visar i denna bok, på ett kunnigt och övertygande sätt, hur mindfulness och buddhism relaterar till varandra. På det personliga planet leder buddhism ofta till verklighetsflykt vilket även får konsekvenser på samhällsnivå.

  115,00 kr
 74. C S Lewis: Förnuft och fantasi
  C S Lewis: Förnuft och fantasi
  Beskrivning
  Många har säkert läst hans berömda böcker om Narnia eller Kan man vara kristen? Vem var denne före detta ateist som blev banbrytande apologet och skarpsinnig teolog, känd för sin briljanta formuleringskonst? Boken är den första heltäckande analysen av C S Lewis teologi och apologetik på svenska. Här får du nycklar till att förstå hans tankar kring lidande och glädje, Gud och människa, liv och död.

  Bokens avslutande del innehåller unikt bibliografiskt material med en kommenterad förteckning över det viktigaste som finns skrivet om och av C S Lewis. En guldgruva för alla Lewis-älskare!

  C S Lewis (1898–1963) var professor i medeltidens och renässansens litteratur vid universitetet i Cambridge och författade drygt fyrtio böcker. Mer än femtio år efter hans död fortsätter hans böcker att säljas i miljonupplagor runt om i världen.

  * * * Ray Baker är teologie doktor och apologet vid Centrum för kristen apologetik i Stockholm. Han är en uppskattad föreläsare och har tidigare gett ut böckerna En brännande fråga: nytt ljus på det yttersta mörkret (Svenska Evangeliska Alliansen 2011), Issuant Views of Hell in Contemporary Anglo-American Theology (Åbo Akademis förlag 2014) och När fikonträdet inte blomstrar mer: Habackuks budskap idag (Bibeln idag 2015

  • Köp 3 för 207,00 kr/st
  • Köp 10 för 195,50 kr/st
 75. Cistercienserna
  Cistercienserna
  Beskrivning
  Kärleken till lärdom och törsten efter Gud.
  100,00 kr
 76. Confessio Augustana
  Confessio Augustana
  Beskrivning
  EFS Budbäraren ger ut Augsburgska bekännelsen i nyöversättning med kommentarer och parafrasering. EFS vill ge ett bidrag för fördjupad reflektion och kunskap utifrån ett av reformationens och vår kyrkas centrala bekännelsedokument. Ständigt lika aktuellt för både kyrka och frikyrka. Och då den var avsedd som ett ekumeniskt dokument som fastslog att ingen ny kyrkobildning behövdes är Confessio Agustana...
  230,00 kr
 77. Credo : en personlig kristen tro. Del 1, Fadern
  Credo : en personlig kristen tro. Del 1, Fadern
  • Köp 3 för 261,00 kr/st
  • Köp 10 för 246,50 kr/st
 78. Credo : en personlig kristen tro. Del 3, Den helige ande och kyrkan
  Credo : en personlig kristen tro. Del 3, Den helige ande och kyrkan
  Beskrivning
  Vad fader och son är går att föreställa sig utifrån mänsklig erfarenhet. Med den Helige Ande är det svårare. Ändå är Anden den som är mig allra närmast i mitt innersta, som får mig att ropa »pappa« till Gud. Anden ger liv och tro, visar på skönhet, mening och sammanhang, verkar genom ord och sakrament i Kyrkan. Anden helgar människan att bli det hon skapats till: lik Gud.
  235,00 kr
 79. Da Vinci-koden och bibeln
  Da Vinci-koden och bibeln
  Beskrivning
  Man frågar sig vad som hänt om någon annan religion än kristendomen angripits lika osakligt och blivit föremål för liknande förtal. Vad hade hänt om Brown i stället angripit t ex Koranen och Muhammed eller buddhismen och Buddha eller juden- domen? Har vi i västerlandet fått en dubbel standard, nämligen att det är helt i sin ordning att sparka på och förtala kristendomen men otillåtet och oförlåtligt att kritisera andra religioner? Da Vinci-koden väcker många frågor och kan i bästa fall driva sanningssökare till att fråga efter fakta, inte bara kittlas av konspirationsteorier.

  Innehållet i detta häfte återfinner du även i boken Gardells Gud, Da Vinci-koden och Bibeln, som är skriven av samma författare. Där ingår ytterligare fyra artiklar i olika ämnen.

  Sidantal:19

  50,00 kr
 80. Dagbok och Essäer
  Dagbok och Essäer
  Beskrivning
  Kväkaren John Woolmans (1720-72) Dagbok och Essäer räknas som en viktig del av det amerikanska litterära arvet. "Jag finner mer vishet på dessa sidor än i någon annan bok som skrivits sedan apostlarnas tid. Där finns en sann filosofi, en klar insikt och en riktig bedömning av saker och ting." Ralph Waldo Emerson.
  230,00 kr
 81. Dagen då revolutionen började : Jesus korsfästelse är mer omvälvande än vi någonsin förstått
  Dagen då revolutionen började : Jesus korsfästelse är mer omvälvande än vi någonsin förstått
  Beskrivning
  I sin nya bok Dagen då revolutionen började utmanar bibelforskaren Tom Wright återigen invanda kristna trosuppfattningar. Han hävdar att Jesus död på korset inte bara handlar om att frikänna oss från våra synder, utan att den faktiskt var starten på en revolution där Gud sjösätter det oerhörda projektet att upprätta och förnya hela sin skapelse.

  Dagen då revolutionen började ger en storslagen bild av Jesus offer och dess fulla betydelse för den kristna tron. Med hjälp av sitt starka intellekt och sin stora kunskap slår Tom Wright på ett övertygande sätt fast detta: Jesus korsfästelse är mer omvälvande än vi någonsin har förstått.

  "Jag uppskattade verkligen läsningen! Boken rekommenderas varmt. När den kanske viktigaste evangelikala bibelforskaren äntligen skriver sitt första systematiska studium av korset, då borde det leda till ett förnyat samtal om vad Nya testamentet faktiskt säger om korset. Inte minst bör vi ta Wrights kritik av det han kallar "den hedniska tanken" att en vred Gud måste straffa ett oskyldigt offer för att kunna förlåta, på allvar." Roland Spjuth, lärare på Örebro teologiska Högskola

  Tom Wright räknas som en av Storbritanniens viktigaste kristna förkunnare och har skrivit en rad böcker - på svenska finns bland annat Ännu bättre och Helt enkelt kristen. Han är biskop emeritus i Anglikanska kyrkan, en av Storbritanniens ledande forskare på Nya testamentet och tjänstgör nu som professor vid University of St Andrews i Skottland

  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
 82. Dags att ta Gud på allvar
  Dags att ta Gud på allvar
  Beskrivning
  En inblick i Sveriges andliga tillstånd som hjälper oss att förstå att vi befinner oss i en situation där det måste till en djupgående förändring.

  Vi har blivit varnade på flera sätt och av olika Herrens redskap som uppenbarat tillståndet. I boken får vi ta del av varningar från personer som Frank Mangs, Emanuel Minos och David Wilkerson. Boken visar också på en framkomlig väg till förändring och är ett väckelserop för alla kristna att ta del av. Priset är lågt för att den ska kunna läsas och spridas till många.

  Holger Nilsson reser som förkunnare och är redaktör för Flammor – profetisk tidskrift. Detta är hans tionde bok.

  80,00 kr
 83. Där främlingskapet bryts kan en ny värld börja
  Där främlingskapet bryts kan en ny värld börja
  Beskrivning
  Med denna antologi om migration, mångfald och människovärde vill Svenska kyrkan rusta människor att bemöta främlingsfientlighet och rasism hos andra och hos oss själva.Nationalistiska grupper i Sverige betraktar gärna kyrkan som en symbol för »det svenska», det som måste bevaras och försvaras mot pluralism och främmande inflytanden.
  Men Svenska kyrkan är framför allt en kristen kyrka i en världsvid gemenskap med andra kyrkor.I mötet med den främmande konfronteras vi som människor med »den andre», det okända djup inom oss själva. Mötet med »den andre» rymmer också en teologisk dimension, en möjlighet till vidgad gudsförståelse och nya insikter om människans livsvillkor.

  Boken har tagits fram av en arbetsgrupp inom Svenska kyrkan under ledning av Kristina Hellqvist. Som skribenter medverkar bland annat Niclas Blåder, Lars Collmar, Ylva Eggehorn, Elisabeth Gerle, Hans Leander och Martin Lind.

  • Köp 3 för 171,00 kr/st
  • Köp 10 för 161,50 kr/st
 84. De 95 teserna om avlatens innebörd
  De 95 teserna om avlatens innebörd
  Beskrivning
  Ända sedan den kristna församlingens födelse har det funnits en strävan att se till att den var ”ren” och fri från synd vid Jesu återkomst. Om någon medlem begick en uppenbar synd, såg de övriga det som sin uppgift att få honom att inse sitt felsteg och be Gud om förlåtelse. Men då synden också skadade hela församlingen, tilläts inte den som begått en grov synd (även om han förlåtits av Gud) delta i nattvarden förrän han gjort bot och visat sin ånger i praktisk handling. De som begått mycket allvarliga synder kunde tvingas företa långa pilgrimsfärder, stränga fastor etc. På medeltiden infördes dock möjligheten att få straffet lindrat. Syndaren behövde bara göra en mindre bot, som att besöka en viss kyrka, läsa vissa böner, ge bidrag till något fromt ändamål etc. Som bevis på att man fått avlat utfärdade kyrkan ett ”avlatsbrev”. När Peterskyrkan i Rom skulle byggas förklarade vissa präster att ett ekonomiskt bidrag till bygget skulle innebära fullständig befrielse från straff - fullständig ”avlat”. Resultatet blev en veritabel avlatshandel. Människor trodde sig kunna köpa befrielse från syndastraff genom att ge gåvor till kyrkan - utan att vare sig ånger, omvändelse eller bättring fanns med i bilden. En som reagerade mot denna handel var munken Martin Luther. Han ville ha en debatt om avlatens innebörd, och på kvällen 31 oktober 1517 spikade han upp ett anslag med 95 teser på porten till Slottskyrkan i sin hemstad Wittenberg. Det blev början på den reformation som kom att omvandla hela den västerländska kyrkan. Nästa år är det följaktligen 500 år sedan denna avgörande händelse. Detta kommer att firas stort i hela den lutherska kyrkovärlden. Därför är det också dags att Luthers 95 teser publiceras på nytt på svenska. Det är 70 år sedan sist
  70,00 kr
 85. De andliga övningarna i kontemplativ form : en introduktion till den kontemplativa livshållningen oc
  De andliga övningarna i kontemplativ form : en introduktion till den kontemplativa livshållningen oc
  Beskrivning
  Franz Jalics s.j. är född 1927 och alltjämt verksam i Tyskland som jesuitpräst. Han har tillfört Ignatius av Loyolas andliga öv- ningar en ny dimension i och med att han ger dem i kontemplativ form. Den som gör övningarna ska inte återskapa bibelscener för sin inre syn och själv medverka i dem utan meditera över bibeln och de andliga övningarna i inre och yttre tystnad.Boken är uppdelad i teologiska, resonerande så kallade an- föranden översatta av Bengt Almstedt och samtal med dem som mediterar under Jalics ledning översatta av Ida Dahlgren. 20 samtal efter varje dag ger en bred bild av de funderingar och svårigheter som dyker upp i tystnaden; bortträngda känslor och minnen som gör sig påminda, oförsonade relationer, sorger och besvikelser men också glädjen i mötet med Jesus Kristus, kärleken till honom och till det egna jaget. Samtalen ger många möjligheter till identifikation med dem som vägleds av Jalics.Den som vill försöka meditera själv i sin vardag får här många praktiska tips och råd om hur man går tillväga, från nödvändig- heten att avsätta en bestämd tidsrymd varje dag till hur man får bukt med tankebrus och oförmågan att fokusera.Med mycken kärlek och humor hjälper författaren sina med- människor att fördjupa sin tro på och sin kärlek till Jesus Kristus.
  215,00 kr
 86. De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen? : en studie av Scientologi-kyrkan, Guds Barn, Hare
  De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen? : en studie av Scientologi-kyrkan, Guds Barn, Hare
  Beskrivning
  Boken handlar om fem religiösa rörelser som var omtalade på 60- och 70-talet.
  • Köp 3 för 216,00 kr/st
  • Köp 10 för 204,00 kr/st
 87. De osedda dagar : om EFS identitet, framtid och historia
  De osedda dagar : om EFS identitet, framtid och historia
  Beskrivning
  De osedda dagar vi möter med tröst, så diktade C O Rosenius i en psalm. En strof som vill ge trygghet inför framtiden i det liv som vi har att möta. EFS (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) firar 150 år 2006 och det är lätt att fastna i nostalgiska tillbakablickar.

  Denna skrift vill lyfta fram EFS historia som en nyckel för bättre självförståelse och för att öppna upp för EFS in i framtiden. En framtid som kan berikas av sitt historiska arv. Historien visar att EFS som missionsrörelse ständigt har diskuterat olika frågor. Till exempel har man diskuterat om vilken samhörighet med Svenska Kyrkan man ska ha, vilken syn på Bibeln som är grundläggande och hur man fortsätter att vara en missionsrörelse för Kristi rikes tillväxt. Frågor ställs och samtal förs, allt för att EFS identitet och legitimitet ska vara tydlig.

  De osedda dagar är en hjälp för ett fortsatt samtal om EFS identitet, framtid och historia. Boken är indelad i två delar-en historisk del och en del med utgångspunkter för diskussion. Den historiska delen, om EFS första 150 år, är en hjälp till att blicka bakåt för att sedan staka ut vägen framåt. Diskussionsdelen ställer frågor och utmanar till att reflektera och diskutera kring EFS identitet och framtid. Boken fungerar utmärkt att användas individuellt eller i studiecirkel.

  85,00 kr
 88. De sju haven i Bibelns värld
  De sju haven i Bibelns värld
  Beskrivning
  I Bibelns land och i Bibelns texter är det påfallande ont om vatten. I Mellanöstern är det öknar och karga bergslandskap som dominerar panoramat. Vattnet är där inte bara omistligt utan kan även vara svårt att finna, men det är alltid värt att söka.

  Havet är alltings ursprung, vattnet i oss förenar allt liv, havet kan fascinera oss, och vattnet symboliserar dessutom vår önskan att kunna börja om igen.

  De sju haven i Bibelns värld handlar om vad det livgivande vattnet beskriver och betyder i bibeltexterna.

  Jesper Svartvik är präst, forskare och författare. Han var tidigare innehavare av Krister Stendahls professur i religionsteologi. Nu är han gästprofessor vid Center for Christian-Jewish Learning vid Boston College.

  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
 89. De talar med andra tungor
  De talar med andra tungor
  Beskrivning
  Den här boken utforskar de tre sfärerna av andlig krigföring som varje mogen kristen möter: sinnet, församlingen och den himmelska världen. Pastor Francis Frangipane lär oss genom hela boken att seger börjar med namnet Jesus på våra läppar, men den fullbordas inte förrän Jesu natur finns i ditt hjärta.

  Boken är tryckt i 35 upplagor i USA och räknas där som en kristen klassiker. Francis Frangipane är känd i Sverige via GOD TV och boken Herrens hus

  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
  • Köp 25 för 80,00 kr/st
 90. De tillhöriga
  De tillhöriga
  Beskrivning
  Kent Wisti är prästen och satirikern som gör storsuccé med sina satirteckningar, både på sociala medier och på kultursidorna i Dagens nyheter. I somras kunde vi höra honom i sommar i P1.

  Boken De tillhöriga har utvecklats ur en uppmärksammad artikel han skrev i Dagens Nyheter våren 2017, med rubriken "Därför måste Svenska kyrkan dö". Det är en stark, engagerande och samtidigt djupt allvarlig och kärleksfull bok om de utmaningar kyrkan står inför i vår tid.

  Kent Wisti skriver: Jag älskar Svenska kyrkan. Den har betytt och betyder oerhört mycket för väldigt många varje timme på dygnet, mig själv inräknad En central kristen bild är bilden av vetekornet som måste dö i jorden för att kunna växa. Vi kallar det för vetekornets lag och även som kyrklig organisation är vi underställda den. Det är ett kristusmönster som genomsyrar allt liv.

  I boken finns också en rad bilder av Kent Wisti själv, många med körsbärsblommor som finns med som en bärande symbol i hans text. Körsbärsblomman som symbol syftar på en medvetenhet om alltings förgänglighet både ett övergående, ömsint vemod över blomningens snabba passage och en djupare insikt om flyktigheten som finns inbyggd i tillvaron.

  Kent Wisti är uppmärksammad och välkänd präst, satiriker och konstnär . År 2017 fick han utmärkelsen Årets förnyare i Svenska kyrkan. I motiveringen skriver juryn bland annat: "Han tar sig an kyrkans missionsuppdrag i vår tid och genom ny språkdräkt når han fram till många människor på för kyrkan nya arenor. Han lyckas förmedla evangeliet så att det skär igenom mediebruset och in i nya landskap och verkligheter". Över 60 000 följer honom på Facebook och 14 000 på twitter.

  "Jag tänker mig att det finns ett tjugosjätte landskap i Sverige. Ett vi inte kan hitta på kartan och som ligger utanför lantmäteriets överblick. Det tjugosjätte landskapet är de platser, möten och situationer man aldrig riktigt kan söka sig till utan som snarare drabbar; mellanmänskliga möten som är så genuina och angelägna att Guds närvaro blir ytterst påtaglig. Där gudsriket kliver fram ur det som vi lite slarvigt kallar för verklighet, och där alla vi som är i det delade nuet är de tillhöriga."

  65,00 kr
 91. De tre nycklarna
  De tre nycklarna
  Beskrivning
  Varför var Jesus tvungen att dö? Och hur använder vi de ”nycklar” som Jesus gav oss? Ett helt vanligt samtal med dottern vid middagsbordet för många år sedan satte igång tankarna och sökandet efter ett svar för Carl-Erik.

  På sitt enkla och lättsamma, men ändå väldigt tydliga sätt berättar han vad han kom fram till. Den kristna tron förklarad på ett väldigt inspirerande sätt, och kanske Carl-Erik Sahlbergs bästa bok hittills.

  "Man kan se den här boken som något av mitt andliga testamente, där upptäckten av en god Gud som gav människan tre nycklar sammanfattar min kristna tro och erfarenhet."

  Carl-Erik Sahlberg är teol. dr och docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet samt författare till ett flertal bästsäljande böcker. Under drygt tjugo år arbetade han i S:ta Clara kyrka i Stockholm. Numera leder han och hustrun Overa ett arbete bland utsatta barn i Tanzania.

  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
 92. Delaktig i vilken mening? : en teologisk analys av delaktighetsstrategier i svenskkyrkligt gudstjäns
  Delaktig i vilken mening? : en teologisk analys av delaktighetsstrategier i svenskkyrkligt gudstjäns
  Beskrivning
  Utifrån den allmänkyrkliga traditionen att människor genom dopet blir iklädda Kristus och infogade i Kristi kropp, är delaktighet en given aspekt i gudstjänst och kyrka.

  Likafullt är frågan hur delaktighet ska förstås och främjas i praktiken komplex.

  Boken visar att ecklesiologi och pedagogik är nära sammantvinnade och argumenterar för teologisk forskning som kastar ljus på denna relation.

  225,00 kr
View as Tabell Lista

Artiklar 1-100 av 826

Page
per sida
Fallande ordning

Måndag 10-19

Tisdag- Fredag 10-17


 V:19 2024 Är butiken öppen följande tider:

6-7/5 10-17

8/5: 10-14

10/5:10-17

Samt v 23 2024 Är butiken öppen följande tider:

3-4/6: 10-17

5/6: 10-14

7/6: 17-17


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå