View as Tabell Lista

Artiklar 201-300 av 794

per sida
Fallande ordning
 1. Fallet Darwin
  Fallet Darwin
  Beskrivning
  - Är evolutionen ett faktum eller en obevisad hypotes? - Kan det naturliga urvalet verkligen åstadkomma storskaliga, evolu-tionära förändringar? - Håller de vetenskapliga bevisen för en juridisk prövning?

  Detta är några av de frågor som den amerikanske juridikprofessorn Phillip Johnson försökte reda ut i den första utgåvan (1991) av denna klassiska bok. I dag tjugo år senare är hans strävan efter att följa bevisen vart de än leder fortfarande lika aktuell.
  De fakta och resonemang som påstås bevisa den darwinistiska evolutionsteorin hämtar enligt Johnson näring från en specifik tro, nämligen tron på den filosofiska naturalismen.I denna 20-årsjubileumsutgåva bemöter författaren kritiken som riktades mot den första utgåvan. Han håller fast vid att naturveten- skapen har spänt vagnen framför hästen då man betraktar en ännu obevisad hypotes som ett vetenskapligt faktum.

  • Köp 3 för 184,50 kr/st
  • Köp 10 för 174,25 kr/st
  • Köp 25 för 164,00 kr/st
 2. Farlig förenkling : om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna
  Farlig förenkling : om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna
  Beskrivning
  Sverigedemokraterna och Humanisterna är två helt olika grupperingar, med olika åsikter. Trots detta finns det likheter. De ger enkla svar på svåra frågor.

  Dessa förenklingar döljer att förhållandet mellan religion och politik är betydligt mer komplicerat.

  Med hjälp av Jürgen Habermas och andra visar Gerle på de komplexa rötterna i det vi kallar upplysning och sanning.

  175,00 kr
 3. Fátima : 100 år av pilgrimsfärder
  Fátima : 100 år av pilgrimsfärder
  Beskrivning
  När tre herdebarn i den lilla byn Fátima i Portugal hävdade att de fick vara med om återkommande syner av jungfru Maria, blev de naturligtvis inte tagna på allvar. Men ryktesspridningen om händelserna skapade oro ända upp i den antiklerikala regeringen. Synerna, som delade människorna i olika läger, fortsatte regelbundet och kulminerade med ett förannonserat underverk synligt för sjuttiotusen nyfikna och till stor del skeptiska människor. Det blev väckelse i landet och regeringen föll så småningom. Undan för undan gick också profetiorna som jungfru Maria hade lämnat över till barnen i uppfyllelse.

  Det har nu gått hundra år och Fátima har utvecklats till en av världens största och viktigaste vallfartsorter med miljoner pilgrimer som årligen besöker platserna där det hände. Författaren tar oss därför med på en spännande resa i både tid och rum, där vi får vara med om de dramatiska händelserna som år 1917 skakade om en hel nation, men också till dagens Fátima där han leder oss på en guidad rundvandring genom museer, kyrkor och platser kopplade till uppenbarelserna.

  Författaren Luca Cesarini är född i Rom år 1960 av en italiensk far och en svensk mor. Efter studier i konstvetenskap och teologi blev han präst i Svenska kyrkan. Han har gett ut ett antal böcker om bland annat Italien och den heliga Birgitta och är också en anlitad föreläsare och reseproducent som ordnar resor till bland annat Italien.

  210,00 kr
 4. Finns Gud? : om designargumentet utifrån universums finjustering
  Finns Gud? : om designargumentet utifrån universums finjustering
  Beskrivning
  FINNS GUD? Om designargumentet utifrån universums finjustering är den första delen i Apologias nya serie om gudsargument. Här får du som läsare en grundlig genomgång av argumentationen för Guds existens utifrån vetenskapens rön om att universum balanserar på en knivsegg för att möjliggöra liv – något som har fått flera forskare att överge sin ateism och i stället söka sig i riktning mot gudstro.

  Själva bokserien syftar till att presentera aktuella argument för Guds existens, formulerade på ett sätt som alla intresserade – men inte nödvändigtvis filosofiskt eller vetenskapligt skolade – kan ta del av. Böckerna förklarar argumenten på en grundläggande nivå men bemöter efter hand även mer avancerade invändningar.

  MATS SELANDER är medarbetare hos Apologia – Centrum för kristen apologetik och har studerat teologi och filosofi och har en magisterexamen i religionsfilosofi från Biola University i Los Angeles. Han är redaktör och medförfattare till boken Gud och hans kritiker: En antologi om nyateismen samt författare till boken Utan Jesus ingen mobil i fickan. ANDRÉ JUTHE har studerat teoretisk och praktisk filosofi och har en magisterexamen i religionsfilosofi samt en doktorsgrad i argumentationsteori från Amsterdams universitet. André har publicerat forskningsartiklar i filosofi som rönt internationell uppmärksamhet. Han är även utbildad lärare har arbetat som lärare under många år.

  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 5. Finns Gud? : om det moraliska argumentet för Guds existens
  Finns Gud? : om det moraliska argumentet för Guds existens
  Beskrivning
  FINNS GUD? Om det moraliska argumentet för Guds existens ingår i Apologias serie om gudsargument. Moralen är något som ofta tränger sig på oss vare sig vi vill eller inte. Den tycks grunda sig varken på individuella känslor eller gemensamma överenskommelser. Hur förklarar man detta? Boken tar upp ett antal argument för och emot tanken på Gud som den yttersta grunden för moralen.

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 6. Flammor 99 artiklar från 33 årgångar
  Flammor 99 artiklar från 33 årgångar
  Beskrivning
  Tidskriften Flammor har under årens lopp nått in i tusentals hem. Cirka 20 000 läsare beräknas ta del av varje utgåva. Många av dessa upplever att Flammor har ett radikalt och utmanande profetiskt budskap till vår tid.

  Det är också ett behov av ett sådant tilltal när många olika budskap avlöser varandra i ett stort mediebrus. Det kan lätt skapa en vilsenhet. I en sådan tid är det av vikt att vi står förankrade på Bibelns fasta grund.

  När nu denna bok ges ut innehåller den 99 artiklar från 33 årgångar av Flammor. I en förhoppning, att vad vi har skrivit under dessa år skall få många nya läsare, ges denna bok ut.

  Redaktör för Flammor är Holger Nilsson. Artiklarna i denna bok är skrivna av honom. Han är också författare till ett 10-tal böcker

  50,00 kr
  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
  • Köp 25 för 112,00 kr/st
 7. Flerstämmig församling
  Flerstämmig församling
  Beskrivning
  I boken Flerstämmig församling talar Stuart och Sian Murray Williams om att församlingarna i Nya testamentet var flerstämmiga. Medlemmarna förväntade sig att den helige Ande skulle tala genom alla i församlingen.

  Författarna visar på den bibliska grunden och hur väckelserörelser i kyrkohistorien förnyar de mångas engagemang, medan kyrklig stagnation leder till att man förlorar detta. När församlingen blir enstämmig blir de många istället passiva åskådare och endast ett fåtal professionella röster hörs och syns.

  Författarna tydliggör också att den flerstämmiga församlingen är nödvändig för genuin mission i dagens komplexa värld och församlingen måste vaka över sin flerstämmighet om den ska bevaras frisk och sund. I Flerstämmig församling får läsaren på ett mycket praktiskt sätt insikter om vad flerstämmighet betyder för gudstjänster, lärande, gemenskap och beslutsfattande och Stuart och Sian Murray Williams har med hjälp av många vänners berättelser och erfarenheter skrivit en bok som tar sig an dessa frågor på ett sällsynt relevant sätt.

  110,00 kr
 8. Följ med och se : trons tre tumregler
  Följ med och se : trons tre tumregler
  Beskrivning
  Boken Följ med och se var biskop Johan Dalmans herdabrev till Strängnäs stift. Nu är den en bok till alla och en var. Den har underrubriken trons tre tumregler, som enligt Johan Dalman är be – bry dig – fira gudstjänst! Han vill att boken ska vara en uppmuntran till en väg att leva som kristen i vardagen, den beskriver inte i detalj vad som ska göras utan han vill dela några enkla tumgrepp till hjälp. Dölj
  • Köp 3 för 170,00 kr/st
 9. Fönster mot Gud: Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets kapell i Jerusalem
  Fönster mot Gud: Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets kapell i Jerusalem
  Beskrivning
  På kyndelsmässodagen 1986 invigde Daoud Haddad, den lutherska kyrkans biskop i Jerusalem, de nya ikonerna i kapellet på Svenska teologiska institutet. De gestaltar den berättelse i Lukasevangeliet där Josef och Maria bär fram Jesusbarnet i templet och möter Symeon och Hanna.Ikonerna är nyskapande på samma gång som de i stil och utförande är infogade i en månghundraårig tradition av kyrklig konst.
  Det nya ligger i att motivet presenteras på ett sätt som åskådliggör släktskapet mellan judisk och kristen tro.Konstnären Bengt Olof Kälde skapade ikonerna i dialog med institutets dåvarande direktor Göran Larsson, som i Fönster mot Gud berättar om bildernas tillkomst, symbolik och teologi.
  • Köp 3 för 130,50 kr/st
  • Köp 10 för 123,25 kr/st
  • Köp 25 för 116,00 kr/st
 10. För att ingen ska gå förlorad
  För att ingen ska gå förlorad
  Beskrivning
  Är det möjligt att nå en hel stad för Kristus? Ed Silvosos svar är ett obetingat ja! Det kan ske när församlingen ikläder sig sin gudomliga auktoritet och börjar förstå vilken roll den spelar i den kamp som rasar i andevärlden.
  Med ett flertal exempel från sitt hemland Argentina visar han just detta. Nyckeln är böneevangelisation. När de kristna på en plats kommer samman i bön öppnas de förlorades ögon så att de ser ljuset från evangeliet.
  • Köp 3 för 76,50 kr/st
  • Köp 10 för 72,25 kr/st
 11. För Guds skull : muslimer i Sverige
  För Guds skull : muslimer i Sverige
  Beskrivning
  Günay ber punktligt varje dag och hon älskar de där stunderna med Gud. Ismail fastar varje år och går i moskén varje fredag. Adile bär sin slöja med självklarhet, Eva tycker inte att det är nödvändigt. Mehmet tror på Gud, men ber inte alls.

  Människorna som Kerstin Gustafsson Figueroa har intervjuat i den här boken är av olika ursprung och har vitt skilda erfarenheter, men de har tron gemensamt. De är muslimer i Sverige.

  "Den här boken är kanon! Man sträckläser den som en samling spännande deckarnoveller Skillnaden är att det här handlar om verkliga människor." Jan Hjärpe

  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
  • Köp 25 för 156,00 kr/st
 12. För Kristi ära : hjärtat i Augsburgska bekännelsen
  För Kristi ära : hjärtat i Augsburgska bekännelsen
  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
 13. För Kristi skull : introduktion till de lutherska bekännelserna
  För Kristi skull : introduktion till de lutherska bekännelserna
  Beskrivning
  Svenska kyrkans bekännelse är enligt kyrkoordningen ”förklarad och kommenterad” i Konkordiebokens texter. Men vad står det i de texterna egentligen? För Kristi skull är boken som ger läsaren en grundläggande introduktion till de lutherska bekännelsetexterna. Den tar hänsyn till olikheterna men ger samtidigt en sammanhållen presentation av bekännelsetexternas förhållningssätt till den kristna trons bärande beståndsdelar.

  För Kristi skull sätter in de lutherska bekännelsetexterna i deras historiska sammanhang, visar vilka diskussioner som föranledde texterna, vad de innehåller och hur de preciserar evangelisk-luthersk trostolkning. Texterna framträder därmed både som historiska dokument – präglade av sin tids villkor, vilket inte minst innebar en starkt polemisk situation – och som teologiska riktningsvisare som en kyrka som står i evangelisk-luthersk tradition i vår tid har att förhålla sig till.

  För Kristi skull utgör Strängnäs stifts präst- och diakonmötesbok 2017.

  210,00 kr
 14. För livets skull : minnen och tankar kring mina psalmer
  För livets skull : minnen och tankar kring mina psalmer
  Beskrivning
  Varje psalm har sin historia. Här berättar Per Harling historierna bakom 29 av sina psalmer. Med tiden har även hans allmänna intresse för psalmer blivit allt större, vilket resulterat i flera böcker om svenska psalmförfattare och deras psalmer i vår svenska psalmbok. Som inledning till denna bok reflekterar han kring vad som särskilt utmärker kyrkans sång genom dess långa, sjungande historia.
  • Köp 3 för 153,00 kr/st
  • Köp 10 för 144,50 kr/st
 15. Förebilden
  Förebilden
  Beskrivning
  Den här miniboken har skrivits på ett sådant sätt att tvivlare, sekulariserade svenskar och andligt sökande medmänniskor ska kunna förstå vem Jesus är.
  Fokus ligger på att visa vem Jesus är och vad tron på honom innebär
  • Köp 3 för 13,50 kr/st
  • Köp 10 för 12,75 kr/st
  • Köp 25 för 12,00 kr/st
 16. Förklaringsboken : svåra ställen i bibeln
  Förklaringsboken : svåra ställen i bibeln
  Beskrivning
  Produktbeskrivning:

  Nya testamentet är den källa som den kristna tron vilar på, och den urkund som hela den kristna kyrkan bygger sin tro och teologi på. Men det innehåller också många frågor, påståenden och berättelser som kan verka förbryllande, besvärliga, eller rentav oförklarliga.

  Vad ska man tro om jungfrufödelsen?
  Varför ville Jesus döpas?
  Finns det änglar?
  Vad innebär/innebar det att vara Jesu lärjunge?
  Jesus säger Hata far och mor Vad menar han egentligen?

  Detta är några exempel på frågor som journalisten och författaren Göran Skytte tar sig an. Med den grävande journalistens inställning djupdyker han nu i Nya testamentet. Han söker svar i läsning och samtal med teologer, vetenskapsmän, kyrkoledare. Han skriver tydligt och spännande i dessa svåra ämnen.
  Förklaringsboken är en mycket angelägen bok som kan bli till stor hjälp för den kristna trons möjligheter att förstås och tas emot. Boken vill ge både troende och tvivlare hjälp att bättre hitta fram till en förståelse och kunskap om kristen tro. Inb m skyddsomslag, ca 270 s

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 17. Förlåtelse som nödvändig frihet : om förlåtelse, försoning och förtroende för drabbade, förövare och
  Förlåtelse som nödvändig frihet : om förlåtelse, försoning och förtroende för drabbade, förövare och
  Beskrivning
  Fördjupning i skuld- och skamproblematik. Trauman i kristet-religiösa sammanhang behandlas ur ett inifrånperspektiv i direkt tilltal till olika grupper inblandade, med referenser till teologisk teori och terapeutisk metod. Förlåtelse, rätt definierad, presenteras som nödvändig frihet
  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 18. Församlingskultur : navet i församlingens gemensamma liv - Vad innehåller den? Hur påverkar den? Hur
  Församlingskultur : navet i församlingens gemensamma liv - Vad innehåller den? Hur påverkar den? Hur
  Beskrivning
  Är det svårt att få visionen eller budskapet att landa i församlingen? Nyckeln finns i församlingskulturen. Varje sammanhang där människor möts och lever tillsammans är präglat av någon form av kultur. Kulturformation pågår ständigt åt två håll. Människor formas av den kultur man finns i, och de människor som finns i kulturen påverkar kulturen. Kultur är inget en församling kan välja om man vill ha eller inte, den kommer att vara en del av gemenskapen oavsett om man vill eller inte. Det innebär alltså att någon kommer skapa och forma församlingskulturen i församlingen. Ledare som inser församlingskulturens betydelse och väljer att arbeta med att forma den på ett medvetet sätt kommer ha större förutsättningar för att få församlingen att växa och fördjupas i sitt uppdrag och i gemenskapen. Det finns skillnader i församlingskulturen mellan växande och minskande församlingar som är bra att vara medveten om för den som vill jobba med tillväxt och utveckling. Ska ni slå ihop två eller flera församlingar? Då behöver ni först börja med att studera och medvetandegöra kulturen så att alla är medvetna om de skillnader som finns och kan vara med och forma en god kultur i den församling som växer fram utifrån sammanslagningen.

  Åsa Kristensson arbetar som studieledare för pastorsstudenter på Akademi för Ledarskap och Teologi och fungerar som handledare i olika församlingssammanhang bland annat inom nätverket för Naturlig Församlingsutveckling. Hon har varit församlingsanställd i två Pingstförsamlingar och har över trettio års erfarenhet av att finnas med i olika ledaruppdrag i församlingssammanhang. Hon har tidigare studerat tre år på Pingstförsamlingarnas Teologiska Seminarium och har en teol kand från Örebro Teologiska Högskola.

  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 19. Försoning och förvandling
  Försoning och förvandling
  Beskrivning
  Försoning och förvandling behandlar något av det mest centrala i en människas liv: behovet av försoning och vikten av förvandling. I dialog med såväl bibeltexter som de judiska och kristna traditionerna diskuterar Jesper Svartvik hur människor kan hantera det förflutna så att de kan börja bygga en ny framtid och en förnyad gemenskap.

  Varje människa upplever nog stunder av förtvivlan och längtar efter försoning. De tärande tankarna att inte prestera tillräckligt, att inte räcka till i andras ögon och att inte duga finns hos de flesta av oss. Bokens syfte är att hjälpa läsaren att bättre förstå vad försoning och förvandling kan innebära. Hur kan vi lära oss att leva med det som är svårt?

  • Köp 3 för 199,75 kr/st
 20. Första Krönikeboken : i huvudet på en biskop
  Första Krönikeboken : i huvudet på en biskop
  Beskrivning
  Som biskop får Sören Dalevi ofta frågor och funderingar från människor han möter, och varje månad skriver han en krönika i Nya Wermlands-Tidningen (NWT) som berör dessa tro- och livsfrågor på olika sätt. Har alla människor lika värde? Finns djävulen? Finns änglar? Varför firar vi påsk? Hur är man egentligen om man är religiös? Krönikorna i boken är publicerade i NWT och tar upp de vanligaste frågorna men också en hel del andra funderingar, som finns i huvudet på en biskop.

  Sören Dalevi är född 1969 och prästvigdes 1996 för Karlstads stift. I augusti 2016 tillträdde Sören Dalevi som Karlstads stifts biskop. Biskop Sören Dalevi vill fokusera på den folkkyrkoteologi som varit så viktig i området: kyrkan är till för alla. Vi har högt i tak, låga trösklar, men vi har också ett golv.

  150,00 kr
 21. Förtröstans hermeneutik : Nathan Söderbloms lutheranvändning och traditionsbdearbetningens problemat
  Förtröstans hermeneutik : Nathan Söderbloms lutheranvändning och traditionsbdearbetningens problemat
  Beskrivning
  De föreställningar om kristen tradition som förutsätter ett nära samspel med det omgivande samhället, dess kultur och tänkande, riskerar att osynliggöras i dagens moderna Sverige. Det här hör samman med en fortsatt sekularisering men också med att andra föreställningar om tradition uppstår i ett tilltagande pluralistiskt samhälle. Förändringarna väcker frågor om huruvida det är möjligt att återskapa en plats för kristen tradition i samtiden på så sätt att kristen tro fortsatt förmår ge ett meningsfullt bidrag också in i det offentliga. Vilka resurser för ett sådant återskapande finns i så fall att hämta i luthersk tradition?

  I den här boken diskuteras hur teologen och ärkebiskopen Nathan Söderblom (1866–1931) hanterar en motsvarande religiös brytningstid. Genom att intressera sig för Martin Luthers förtröstansreligion snarare än för luthersk lära identifierar Söderblom redskap för att bearbeta kristen tradition så att den förmår svara upp emot sin samtids utmaningar.

  Med hjälp av nutida teologiskt tänkande fördjupas sedan först.elsen av Söderbloms traditionsbearbetning. Med utgångspunkt i den förtröstanshermeneutik som därigenom framträder blir det också möjligt att belysa förutsättningar för en nutida traditionsbearbetning.

  230,00 kr
 22. Förvandlande ögonblick : Gudsuppenbarelser i vår tid
  Förvandlande ögonblick : Gudsuppenbarelser i vår tid
  Beskrivning
  Gudsuppenbarelser i vår tid är mycket vanligare än man tror. Det handlar om syn-eller hörselförnimmelser av Jesus eller änglar, om förnimmelser av det gudomliga ljuset eller om att uppleva Gud i naturen. De som berättar om sådana erfarenheter är vanliga välanpassade medborgare. I deras berättelser möter vi en kaotisk värld i vilken en enda upplevelse under några sekunder eller minuter, då tiden tycktes stå stilla, skapade helhet i ett söndrigt liv.

  Förvandlande ögonblick. Sällan besannas diktarens ord "kaos är granne med Gud”"tydligare än i dessa skildringar.
  Antoon Geels är professor i religions-psykologi vid Lunds universitet. Han är också professor i jämförande mystik vid universitetet i Amsterdam

  175,00 kr
 23. Fotspår i Kosmos
  Fotspår i Kosmos
  Beskrivning
  Kan vi veta att Gud finns? Javisst!Genom hela skapelsen har Gud satt avtryck som är så tydliga att man måste blunda avsiktligt för att inte se dem. I snart hundra år har det satt myror i huvudet på forskare när de har försökt förstå verkligheten utan att blanda in Gud.

  Följ med på en spännande resa ut till universums gränser och in i atomernas värld. Hur kan vatten vara så underligt? Egentligen borde det koka vid minus 150 grader. Men i så fall skulle inte vi kunna finnas. Där är ett exempel på hur Gud har byggt naturens lagar så att jorden är ett så underbart hem för människan.

  I boken får vi se ett trettiotal observerade fakta. De kan bara förklaras på ett rimligt sätt med att Gud finns och har skapat universum med avsikten att vi skall kunna leva.

  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
  • Köp 25 för 212,00 kr/st
 24. Frälsningen
  Frälsningen
  Beskrivning
  I Sverige handlar predikan i våra kyrkor allt mindre om syndernas förlåtelse eller om vårt behov av frälsning. Filosofer har nämligen länge hävdat att skuld inte skulle finnas utan bara skuldkänslor. Och om skuld är en känsla och inget mer, så menar man också att den främst måste vara en följd av uppfostran. I enlighet med detta synsätt försökte man avskaffa all auktoritet – inte minst Bibelns. Alla förväntades bli lyckligare, men om något inträffade blev det snarast motsatsen.

  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
 25. Främmande eld
  Främmande eld
  Beskrivning
  Intresset för ockultism tycks åter växa i västvärlden och dess influenser syns även inom kristenheten, antingen via en smygande inblandning i läror och ritualer eller genom kyrkor som öppet för in ockulta inslag i verksamheten. Detta leder till att evangeliets grunder ersätts med ett planlöst experimenterade i upplevelseorienterande aktiviteter. Då ockulta läror ofta innefattar bibliska personer och begrepp blir de svåra att identifiera för den som inte har goda kunskaper om Bibeln.

  Denna bok ger en översikt av den västerländska ockultismens rötter och trosföreställningar och hur dessa skiljer sig från bibliskt grundad kristen tro. Syftet är att läsaren ska öka sin egen förmåga att skilja ut den kristna trons grunder från den ström av ockulta influenser som kan ses idag.
  Boken berör även frågan om ockulta spår inom kyrkan. Här belyses några starkt omdebatterade frågor såsom gnosticismens påverkan på både framgångsteologin och kristen mystik, samt dyrkan av jungfru Maria som himmelens drottning. ”Jesus varnade för att i den sista tiden skulle många bedragare komma och bedra många. Den här boken kommer att bli en hjälp för många att förstå att det finns en skillnad på andligt och andligt.

  Boken är ett måste för andliga förkunnare för att kunna förstå och kunna hjälpa människor att inte fastna i ockultism. Men den är också att starkt hjälpmedel för andliga sökare att kunna hitta sanningen.” Gertrud Storsjö / Bibellärare och författare
  Denna bok är välskriven och full av historiska referenser och bibelcitat. Läsaren guidas genom den bibliska historien såväl som den profana och ges kunskap och insikt i ockultismens onda och orena influens. Jag blev genom boken mer medveten om den ockulta rörelsens hot mot kristen tro och kristna kyrkor. Boken rekommenderas.” Owe Lindeskär / Pastor och förkunnare

  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
 26. Från Alaska till Kap Horn : en amerikansk religionsgeografi
  Från Alaska till Kap Horn : en amerikansk religionsgeografi
  Beskrivning
  Ingenstans möter de kristna kyrkorna och samfunden i så många märkliga variationer som på den amerikanska kontinenten.

  Ingen kan undgå att undra över och förvirras av denna mångfald av religiösa tolkningar, seder och bruk och olika framtoningar, som den ovane besökaren möter i katedraler, kyrkor och bönhus. Religionsgeografin både i norr och söder erbjuder en komplicerad och svårtolkad fixeringsbild. Som en liten hjälp för den intresserade att bringa reda i mångfalden och begränsa förvirringen har denna skrift ställt samman samfundens utvecklingshistoria och andra aktuella fakta.

  215,00 kr
 27. Från biskop Brasks tid
  Från biskop Brasks tid
  Beskrivning
  Hans Brask, biskop i Linköping 1513-1527, är ett välkänt namn i svensk historia. Man har föreställt sig honom som en levnadsglad herreman, en driftig och ganska girig förvaltare av ett stort stift och en listig politiker, som lyckades överleva dramatiska maktskiften när andra måste sätta livet till. Men historieskrivningen om honom har ända in i vår tid präglats av kung Gustavs förtal.

  Lyckligtvis har Brask själv efterlämnat ett rikt källmaterial, genom vilket vi lär känna hans personlighet och ser bredden i hans verksamhet.

  Historikern Per Stobaeus (f. 1975) publicerar i denna bok nya forskningsrön om Hans Brask och hans tid, hans vänner, kolleger och fiender.

  Boken är en fortsättning på författarens doktorsavhandling och innehåller fördjupning på en rad områden, men kan läsas fristående. Här möter vi Brask när han studerar i Rom, när han som biskop dömer i äktenskapsmål och delar ut avlat, när han sprider antiluthersk litteratur till klostren och diskuterar den nya bibelöversättningen. Vi följer honom under upplösningen av Kalmarunionen, då han med historiska argument propagerar för erövring av Skåne och Gotland. Vi studerar hur han använder ordspråk i sina brev. Vi söker spåren efter hans landsflykt i Polen och granskar hans eftermäle i historieskrivningen.

  275,00 kr
 28. Från början : upptäck Guds urspungstanke med skapelsen
  Från början : upptäck Guds urspungstanke med skapelsen
  Beskrivning
  Lösningen ligger i ursprungstanken.

  I denna bok behandlar Dan Salomonsson olika frågor som berör alla människor: relationen till Gud, äktenskap, ledarskap, en sund puls i vardagen – för att nämna några.
  Författaren visar att de problem vi möter i livet, har sin lösning i Guds ursprungstanke om hur livet ska levas. I ljuset av detta förmedlas både perspektiv på tillvaron och hopp om det återupprättade paradiset.

  ”När vi orienterar oss i tillvaron behövs det en tydlig referenspunkt att utgå från. Tanken som återkommer frekvent i de heliga texterna är att det är ordningen från skapelsen som utgör orienteringspunkten för de stora frågorna. När Skriften tar ut kompassriktningen för de fundamentala principerna i livet utgår argumentationen från den tanke som fanns från början.”
  Ur författarens förord Om författaren:
  Med erfarenhet från vitt skilda verksamhetsfält är Dan Salomonsson först och främst Ordets tjänare. I den kallelsen har det skapats erfarenhet av offentligt ledarskap.
  Som pastor i Stockholm och Uppsala har han de senaste åren varit initiativtagare till en rad projekt och nätverk Dan har medverkat i och skrivit ett flertal böcker.
  Född och uppvuxen i Karlskoga, pappa till tre barn och gift med Eleonor.

  210,00 kr
 29. Från Bysans till Putin : historier om Ryssland
  Från Bysans till Putin : historier om Ryssland
  Beskrivning
  Det har gått ett kvarts sekel sedan Sovjetunionen gick under men Ryssland framstår oberäkneligare än någonsin.I den här boken berättar Per-Arne Bodin den ryska idéhistoriens långa linjer från den bysantinska traditionen, vidare genom tsarväldet, sovjettiden och fram till det postsovjetiska Ryssland. Genom att analysera kulturhistoriska teman och särskilt den ryska ortodoxa traditionen förmedlar boken insikter som är viktiga för förståelsen av dagens Ryssland. Här behandlas Moskvas tunnelbanas fascinerande historia och nutid, bakgrunden till den hårda domen mot Pussy Riot, dubbelörnens återkomst både som statsvapen och konstföremål, ortodoxa ritualers förvandling till medialiserad eventkultur bland mycket annat. I den oroande samtid vi nu betraktar blir bokens viktiga ärende att ge oss insikter om samspelet genom tiderna dels mellan kultur och politik, dels mellan andlighet och makt. Per-Arne Bodin är professor i slaviska språk vid Stockholms universitet och ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien
  235,00 kr
 30. Från Don Quijote till Aniara
  Från Don Quijote till Aniara
  Beskrivning
  Påverkas vår livssyn och våra personligheter av den skönlit- teratur vi läser?Kan man växa och mogna som människa genom att läsa skönlitteratur?Skönlitteraturen har naturligtvis ett värde i sig och skall inte behöva visa sin legitimitet genom att den förväntas kunna användas i ett eller annat nyttobetonat sammanhang. Men ändå: att skönlitteratur är en källa till kunskap på olika plan är givetvis oemotsägligt. Det gäller också kunskap om religiösa frågor, eller kanske rentav bibelkunskap? Kan lä- sandet till och med bidra till att min tro fördjupas?

  Elisabeth Stenborg har arbetat som universitetslektor i lit- teraturvetenskap, och har här sammanställt några av sina artiklar i detta ämne. De flesta har ursprungligen publicerats i tidskriften Signum men är nu bearbetade eller utvidgade.

  155,00 kr
 31. Från generation till generation
  Från generation till generation
  Beskrivning
  Det är viktigt att vittna för grannar och arbetskamrater. Det är viktigt att predika för onådda folk. Men Jesu missionsbefallning gäller också våra barn. De skall göras till lärjungar, och ingen kan vara bättre lämpad till detta uppdrag än deras föräldrar.

  Genom att gå igenom både Gamla och Nya testamenet visar Per-Olof Eurell att Gud förväntar sig att den levande tron överförs från generation till generation.

  Det finns inte någon automatik i detta utan kräver stora medvetna ansträngningar. De bibliska exemplen är fler än många läsare sannolikt känner till.

  Författaren beskriver också föräldrarollen och vägleder kring barnuppfostran. Familjen är Guds idé– därför är den värd att på alla sätt värna och stärka. Ingen människa kommer någonsin att få en viktigare uppgift i sitt liv än att vara förälder. I den uppgiften finns en kallelse att överföra tron.

  Om författaren: Per-Olof Eurell är företagare, förkunnare och författare. Han är en välkänd näringslivsprofil som haft ledande befattningar i flera svenska storföretag. Per-Olof har också gjort sig känd för stort engagemang i församlings- och missionsarbete. Han är gift med Nancy och bosatt i Märsta. De har tre barn och ett barnbarn

  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
  • Köp 25 för 148,00 kr/st
 32. Från Jesus till moder Teresa : kristenhetens historia
  Från Jesus till moder Teresa : kristenhetens historia
  Beskrivning
  Från Jesus till moder Teresa ger historiska perspektiv på kristendomens och kyrkans ställning i dagens och morgondagens värld. Huvudtemat är växelspelet mellan kristendom och miljö. Författaren ger en lättillgänglig introduktion till kristendomens historia och presenterar en översiktlig bild av det kristna budskapets effekter på omvärlden, samt hur människor och miljöer påverkat detta budskap - från Jesu framträdande och in i vår egen tid.
  175,00 kr
 33. Från konflikt till gemenskap
  Från konflikt till gemenskap
  Beskrivning

  2017 kommer katoliker och lutheraner att tillsammans se tillbaka på reformationen 500 år tidigare. Samtidigt kommer de också att reflektera över 50 år av officiell ekumenisk dialog på världsnivå. Under denna tid har den gemenskap de på nytt delar fortsatt att växa till. Detta uppmuntrar katoliker och lutheraner till att tillsammans fira det gemensamma vittnesbördet om Jesu Kristi evangelium; han är centrum i deras gemensamma tro. Samtidigt kommer de mitt i detta firande även att erfara det lidande som kyrkans splittring orsakar. Det ger anledning till en självkritisk prövning, inte bara av historien utan också av verkligheten idag. Från konflikt till gemenskap lägger grunden för en ekumenisk minneshögtid som står i kontrast till tidigare hundraårsminnen av reformationen. Den evangelisk-lutherska/romersk-katolska enhetskommissionen uppmanar alla kristna att studera rapporten med ett både öppet och kritiskt sinne och att vandra vidare på vägen mot kyrkans fulla och synliga enhet

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
  • Köp 25 för 172,00 kr/st
 34. Från moderhuset till domkyrkan : upptagning, invigning och vigning av diakoner och diakonissor i Sve
  Från moderhuset till domkyrkan : upptagning, invigning och vigning av diakoner och diakonissor i Sve
  Beskrivning
  De första diakonissorna vigdes 1855 och de första diakonerna 1902. Den tidiga diakonissverksamheten i Sverige organiserades inom ramen för så kallade moderhus. Moderhuset ansvarade för deras anställningar i samhälle, kyrka och på anstaltens egna institutioner och var deras trygghet vid sjuk- eller ålderdom.

  Diakonerna var friare i sin relation till sin utbildningsanstalt Diakonanstalten och kunde, till skillnad från diakonissorna, fortsätta som diakoner även om de gifte sig.
  Under större delen av perioden 1855–1999 har upptagningar, invigningar och vigningar av diakoner och diakonissor skett vid de olika diakonianstalterna. I den kyrkoordning som fastställdes av Svenska kyrkans kyrkomöte 1999 slås dock fast att vigning av diakoner - ordet diakonissa används inte i kyrkoordningen - skall ske i stiftens domkyrkor. Antagning och prövning av dem som skall vigas skall också ske i respektive stift. I denna avhandling lyfter författaren också fram faktorer utanför kyrkan som haft betydelse för synen på diakonatet och utvecklingen av vigningar av diakoner och diakonissor. En rad omständigheter, som långt ifrån alla är specifikt inomkyrkliga, har lett till den förändrade syn som fått till följd att vigningarna flyttats från moderhuset till domkyrkan.

  230,00 kr
 35. Från Sara Greta till Lilla svarta Sara : väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur
  Från Sara Greta till Lilla svarta Sara : väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur
  Beskrivning
  Väckelserörelserna var från första början involverade i en intensiv skriftutgivning. Parallellt med att väckelsen spred sitt budskap i muntlig och skriftlig form blev den själv föremål för litterära framställningar i romaner, reseskildringar, tidningar och tidskrifter.

  Denna bok vill bidra till att kasta nytt ljus över bilden av väckelsen i litteraturen liksom över den genremässiga och idémässiga mångfalden i väckelsens egen litterära verksamhet.

  I bokens första del, »Väckelsen i litteraturen«, diskuteras bilden av och relationen till väckelsen i texter av Emilie Flygare-Carlén, Selma Lagerlöf, H.C. Andersen, Sara Lidman, Tore Nilsson och Åke Lundgren, liksom bilden av väckelsen i 1800-talets engelskspråkiga reseskildringar. I den andra delen, »Väckelsens litteratur«, belyses den genremässiga bredden i de samfundsanknutna bokförlagens utgivning.
  Bland annat analyseras romaner av P.P. Waldenström och Elisabeth Beskow, mera känd under signaturen Runa. Här behandlas även dagboks- och tidskriftsgenren, reseskildringen, julboken och den andliga sången, representerad av Lina Sandells kända visa om Lilla Svarta Sara.

  230,00 kr
 36. Fred är vägen till fred
  Fred är vägen till fred
  Beskrivning
  Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra.
  KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda.

  Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.

  • Köp 3 för 157,49 kr/st
  • Köp 10 för 148,75 kr/st
  • Köp 25 för 140,00 kr/st
 37. Fred i religionens namn! En interreligiös fredsantologi
  Fred i religionens namn! En interreligiös fredsantologi
  Beskrivning
  En interreligiös fredsantologi

  Kan religioner vara en självklar och positiv kraft i det offentliga rummet? Idag märks en tilltagande religionskritik utifrån samhällets ökande sekularisering och internationella konflikter.

  Livsåskådning uppfattas höra till det privata och religion ses som grogrund för konflikt. Men tvärtemot gängse generaliseringar kring våld, konflikt och religion ser många religiösa själva på varandras olikheter med respekt – strävan efter rättvis fred är gemensam. I boken finns sju personliga skildringar om fredens grund och ursprung inom olika religioner. De visar sig gömma rika resurser för arbetet mot en fredligare värld. Fred i religionens namn! är en unik samling texter som visar på skillnader och likheter i religionernas uttryckssätt, traditioner och fredssträvanden. I en avslutande del finns studieplan och frågor för samtal och fördjupning.

  235,00 kr
 38. Fredrika Bremer hos påven : och andra essäer
  Fredrika Bremer hos påven : och andra essäer
  Beskrivning
  En gång på 1850-talet fick Fredrika Bremer en audiens hos påven Pius IX. Vad kunde kvinnorörelsens pionjär och den ärkereaktionäre kyrkomannnen ha att säga varandra?
  Mot förmodan utspann sig ett tankeväckande samtal, något av en föregångare till ekumeniken. I denna bok behandlas flera andra författares - både svenska och utländska - inställning till kristendomen. Hur såg Esaias Tegnér på försoningen? Vilken roll spelar kyrkan och religionen hos de båda engelska detektivförfattarna Dorothy L. Sayers och P. D. James? Varför omtalas den katolska kyrkan så ofta i Peter Nilson romaner? Vibeke Olssons romaner med motiv från romarriket uppvisar en oväntad utveckling. Men också den metafysiska dimensionen hos en lyriker som Jesper Svenbro får sin belysning. Sten Hidal är professor i bibelvetenskap vid Lunds universitet. Han sitter också i redaktionskommittén för kulturtidskriften Signum och i styrelsen för Tegnérsamfundet
  195,00 kr
 39. Fredsagent 1325 : kvinnor i fredens tjänst
  Fredsagent 1325 : kvinnor i fredens tjänst
  Beskrivning
  Nätverket Operation 1325 består av sex kvinnoorganisationer som samarbetar för att förverkliga FN:s resolution 1325, som handlar om vikten av att involvera kvinnor i fredsbyggandet. Boken kombinerar kvinnors metoder i informella fredsprocesser med handfast analys och transformering av konflikter och lyfter fram de många exempel på hur kvinnor lyckats skapa fredliga relationer över de etniska, religiösa och kulturella gränserna.
  75,00 kr
 40. Fri att leva enkelt
  Fri att leva enkelt
  Beskrivning
  "Enkelhet är inte bara att leva med mindre stress och mer frihet. Enkelhet är en andlig disciplin, livsviktig för själens hälsa", skriver Richard Foster. "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet", säger Jesus och ger sina efterföljare en tydlig prioritetsordning.
  Richard Fosters bok Freedom of Simplicity - Finding Harmony in a Complex World har varit en kristen klassiker i den engelskspråkiga världen i 30 år - här är den i en reviderad och uppdaterad utgåva, för första gången på svenska! Han tar sin utgångspunkt i hur enkelhet presenteras i Bibeln, både i Gamla och i Nya testamentet, och visar på tre enkelheter: den inre som en kristen har i hjärtat, den yttre, i praktiken, i livet, och den gemensamma - hur kristna lever tillsammans i församlingen och i världen. Den lyxkonsumtion som många i västvärlden ägnar mycket av sin tid åt blir snabbt något osunt, något som binder och tynger ner. Att leva enkelt är varje kristens kallelse, och det är när vi lever i den kallelsen som vi blir de kreativa, fria människor Gud skapade oss att vara. Richard Foster är teolog och författare och har grundat Renovaré, en rörelse för andlig förnyelse. Han har tidigare undervisat vid Friends University i Kansas. Flera av hans tidigare böcker har kommit ut på svenska, bland dem Pengar, sex och makt och Vägar till glädje. "Dimensionerna där enkelheten kan praktiseras är det inre och yttre livet, inställningen och handlingen, och arenorna är den kristna församlingen och världen i stort. Richard Foster skriver enkelt, reflekterande och ärligt." Peter Streling, Bibliotekstjänst
  • Köp 3 för 76,50 kr/st
  • Köp 10 för 72,25 kr/st
 41. Frihet genom gränser : konsten att leva och livets nyanser
  Frihet genom gränser : konsten att leva och livets nyanser
  Beskrivning
  En utbredd föreställning är att vi är fria att göra vad vi vill, oberoende av någon eller något. I denna personligt hållna och nyfikna bok skärskådar Leif Carlsson samtiden och visar på vårt ständiga behov av goda gränser. Vi är inte enbart fria, utan också beroende av gränser för att må bra. Vi är inte enbart oberoende, utan också någons medsyster och medbroder.
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
  • Köp 25 för 172,00 kr/st
 42. Frihet, jämlikhet, reformation! : 500 år med Luther
  Frihet, jämlikhet, reformation! : 500 år med Luther
  Beskrivning
  Året är 1517, platsen en kyrkport i den tyska staden Wittenberg. En ung, ilsken munk har fått nog av katolikernas avlatsbrev och rökelsedimmor och spikar upp en lapp med sina teser på porten. Resten är historia. Reformationen beredde vägen för inte bara hårt arbete och gudsfruktan utan för dagens moderna samhälle. Per Svensson skildrar mannen vars idéer präglat västerlandet i femhundra år. Boken är en reviderad och utvidgad version av Per Svenssons Lutherbiografi från 2008.Per Svenssons bok är det bästa jag läst i ämnet på svenska. Göran Greider Per Svensson är en idag ledande kulturskribent i Sydsvenskan och författare, senast till Vasakärven, en bok om Sverigedemokraternas rötter
  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
 43. Fyra årstider med Birro
  Fyra årstider med Birro
  Beskrivning
  Det har varit ett minst sagt stormigt år för författaren Marcus Birro. Det har varit uppmärksammade luncher, uppsägningar, hatkampanjer, smutskastning, skilsmässa, förälskelser och uppbrott. Både privat och yrkesmässigt har det stormat som aldrig förr. Men mitt i den stormen har det också funnits en helig plats, nämligen skrivandet.

  "Går man under kan man ju alltid skriva om det. Grejen är ju att alla människors liv stormar under ett år. Jag har försökt formulera mig runt mitt liv och mitt år på ett sätt som gör att folk kan hämta tröst och styrka in i sina egna liv."

  Boken vill vara en guide året om. Korta texter om tro, livet, kärleken, barnen, äktenskapet, försoningen, förlåtelsen och om Gud inte minst. Skrivandet och läsandet är nycklar när livet kärvar och förklaringar när livet känns lätt.

  Vissa texter har tidigare varit publicerade i tidningen Världen idag

  • Köp 3 för 58,50 kr/st
  • Köp 10 för 55,25 kr/st
  • Köp 25 för 52,00 kr/st
 44. Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution
  Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution
  Beskrivning
  HUR FÖRHÅLLER SIG evolutionsteorin till den bibliska urhistorien? Bör skapelseberättelsen tolkas bokstavligt eller mer bildligt? Vilka delar av evolutionsteorin är förenlig med Bibeln? På dessa frågor svarar bibeltroende kristna olika. I den här boken låter vi fyra kristna profiler som tar både Bibeln och vetenskapen på allvar mötas i en diskussion kring dessa frågor.

  • Köp 3 för 220,50 kr/st
  • Köp 10 för 208,25 kr/st
 45. Gaudete et Exsultate - Gläd er och jubla - av den helige fadern Franciskus om kallelsen till helighe
  Gaudete et Exsultate - Gläd er och jubla - av den helige fadern Franciskus om kallelsen till helighe
  Beskrivning
  Heligheten är det skönaste och mest tilldragande i kyrkans ansikte, menar påven Franciskus i denna ”apostoliska uppmaning”, en uppmuntran att söka mittpunkten i det kristna livet: förverkligandet av Saligprisningarna i varje dags liv. Denna kärnfulla skrift är i högsta grad inriktad på det praktiska: vad gör jag i praktiken för att bli Jesu lärjunge? Hur förhåller jag mig till den svindlande utmaningen i evangeliet: ”Var fullkomliga, så som er Fader i himlen är fullkomlig”? Huvuddelen av denna uppmaning/uppmuntran till helighet är en genomgång av Saligprisningarna i Matteusevangeliets tjugofemte kapitel och hur de kan praktiseras. Helgonen är kyrkans konkreta och lättbegripliga åskådningsexempel. Centrum i påvens budskap framgår av följande ord i det fjärde kapitlet: ”Gud är den alltid Nye, som driver oss att ständigt börja på nytt och byta utgångspunkt för att gå utanför det välkända, ut mot periferierna och gränserna. Han leder oss dit där den mest såriga delen av mänskligheten befinner sig, och där människorna bortom ytlighetens och konformismens skenvärld fortsätter att söka svaret på frågan om livets mening. Gud är inte rädd! Han är inte rädd! Han går alltid utanför våra uppgjorda planer och fruktar inte periferierna. Han har själv gjort sig till periferi (jfr Fil 2:68; Joh 1:14). Därför ska vi våga gå ut i periferierna, och där kommer vi att finna honom: han kommer redan att vara på plats. Jesus går före oss i hjärtat på vår broder, i hans sårade kött, i hans förtryck, i hans djupa övergivenhet. Han är redan där.”
  105,00 kr
 46. Gemenskap : att vara kyrka i Svenska kyrkan
  Gemenskap : att vara kyrka i Svenska kyrkan
  Beskrivning
  Vad är det som utmärker en kristen kyrka till skillnad från alla andra religioner, organisationer och gemenskapsformer?
  Gudstjänstfirandet, gestaltadet av evangelium, har alltid varit centrum i den kristna kyrkan. Därför är den gudtjänstfirande församlingen kyrkans egentliga innebörd. Och gudstjänsten i alla dess former är kyrkans främsta kännetecken.

  Böner, lovsånger och bekännelse i gudstjänsten är alla formulerade i ?vi?-form, ?vi? som tillsammans firar gudstjänst.

  Per-Erik Persson är professor emeritus i systematisk teologi i Lund.
  • Köp 3 för 102,00 kr/st
 47. Genom Jesu sår
  Genom Jesu sår
  Beskrivning
  Genom Jesu sår har vi blivit botade
  En bok om själens helande.
  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
 48. Gläd dig du kristen : dagliga betraktelser av Martin Luther
  Gläd dig du kristen : dagliga betraktelser av Martin Luther
  Beskrivning
  Gläd dig du kristen är en samling texter av Martin Luther. De är valda och sammanställda för att passa som läsning för var dag under kyrkoåret. Samlingen skiljer sig från andra betraktelseböcker med luthetexter genom att den på ett allsidigt sätt går igenom de viktigaste delarna av Luthers teologi. Varje text har en noggrann hänvisning till källskrifterna. Martin Luther talar hjärtats språk. Hans ärende är människans möte med ett levande Guds ord.
  225,00 kr
 49. Gläd Dig, Du som födde ljuset
  Gläd Dig, Du som födde ljuset
  Beskrivning
  Några av de viktigaste bildtyperna i den bysantinska konsten utgörs avGudsmodersikonerna som framställer Jungfru Maria och Jesusbarnet.De är inte tänkta som »Mariabilder« utan uttrycker inkarnationensmysterium, att Gud har fötts som människa av Maria.I Gläd Dig, Du som födde Ljuset får vi för första gången på svenska enstor studie om Gudsmodersikonernas ikonografi, deras historia ochutveckling. Med utgångspunkt i en 1100-talsikon från den heliga Katarinaskloster i Sinai presenteras sex huvudmotiv med ett stort bildmaterial.Ett motiv som kan ha urgamla förebilder i Egypten är Denammande Maria med barnet. Till Sinai knyts ett motiv med en tronandeGudsmoder, en gestaltning som utvecklades olika i öst och i väst. Konstantinopelsskyddsikon Hodegetria har tillskrivits evangelisten Lukas,men motivets fascinerande historia är främst relaterad till den bysantinskahuvudstaden. Dit hör ytterligare två motiv med officiell funktion:Orans (den bedjande) och Hagiosoritissa (det heliga skrinets ochförbönens Gudsmoder). Under bildstriden ökade vördnaden för GudsModer och ett motiv fyllt av värme och innerlig känsla växte sig starkt,Eleousa (barmhärtighetens Gudsmoder). Mest känd är Guds Moder avVladimir, »Rysslands Moder«. Här presenteras också nytestamentligaoch apokryfa texter om Maria, liksom legenderna om ikonernasuppkomst och den rika symboliken kring Marias roll i inkarnationen.
  255,00 kr
 50. Göm dig vid bäcken Kerit. Livet i Karmel
  Göm dig vid bäcken Kerit. Livet i Karmel
  Beskrivning
  Göm dig vid bäcken Kerit, i kärleken, säger Gud till profeten Elia, och därmed till varje karmelit, i Första Kungaboken 17. Hur detta skall ske har Orden under sin 800-åriga historia velat ge svar på. Under drygt 200 år formades de unga karmelitbröderna av det s.k. Vademecum, ett kompendium för det dagliga livet i Karmel.
  Wilfrid Stinissen har nu gett oss en nutida handbok i samma syfte. I den karmelitiska traditionen får vi här konkret vägledning för hur vi kan använda vår vardag så att den leder fram till mötet med Gud.
  205,00 kr
 51. Gör inte skillnad på människor
  Gör inte skillnad på människor
  Beskrivning
  Boken släpps i samband med Diakon- och prästmötet i Stockholms stift 8-9 april. I boken Gör inte skillnad på människor – med titeln tagen från biskopens valspråk – berättar Eva Brunne om sin tid som biskop, som stundtals varit turbulent med twitterstormar och näthat, men också om när Svenska kyrkan klivit fram som en röst att räkna med i flyktingdebatten, om kampen mot främlingsfientlighet och för allas lika värde, och kampen för mänskliga rättigheter. Biskop Eva Brunne fick enorm nationell och internationell uppmärksamhet när hon blev Sveriges första öppet homosexuella biskop och hon berättar om engagemanget i HBTQ-frågor och om hennes starka samhällsengagemang. Sara Grant skriver boken men det är Eva Brunnes egna ord om religionsdialog, demokratiarbete, kvinnokamp, det globala perspektivet och hur Eva ser på Svenska kyrkans utmaningar inför framtiden
  • Köp 3 för 233,75 kr/st
 52. Gräv där du står
  Gräv där du står
  Beskrivning
  Om författaren Arne G. Skagen (f. 1957) är utbildad ingenjör och har arbetat som säkerhetskonsult inom norsk industri- och företagsvärld. De senaste tio åren har han arbetat för Kristent Nettverk för att stödja församlingar i både Norge och utomlands att vinna människor för Jesus. Arne bor med sin fru i Bergen i Norge och de har fyra döttrar. ”Gräv där du står” är hans första bok och den har tidigare getts ut på norska och engelska.

  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
 53. Gräv djupare
  Gräv djupare
  Beskrivning

  I Gräv djupare ger författarna Nigel Beynon och Andrew Sachs sexton verktyg som hjälper vanliga bibelläsare att rätt förstå, tolka och tillämpa Bibelns budskap. I boken finns gott om exempel på hur verktygen används och i slutet av varje kapitel finns övningsexempel där du som läsare får möjlighet att själv använda verktygen. En utmärkt och praktiskt bok för dig som vill få hjälp att se mer av rikedomarna i Bibeln.

  "Ofta möter jag människor som känner sig osäkra inför att själva läsa, tolka och tillämpa en bibeltext. Det här är den bok som jag kommer att rekommendera i det syftet. Gräv djupare ger dig en verktygslåda för att kunna möta vilket stycke som helst ur Bibeln, och att ansvarsfullt börja utforska dess mening och tillämpning. Klart, tydligt, praktiskt och pedagogiskt."

  Jonas Vestlund Församlingsledare, Pingst Arvika

  • Köp 3 för 198,00 kr/st
  • Köp 10 för 187,01 kr/st
 54. Gruppen som började läsa Bibeln
  Gruppen som började läsa Bibeln
  Beskrivning
  Gruppen som började läsa Bibeln bygger på Navigatörernas samlade erfarenheter av bibelläsning, presenterad som en berättelse. Boken beskriver en grupp som börjar läsa Bibeln tillsammans och upptäcker vad Bibeln och dess budskap kan betyda i vardagen.
  85,00 kr
 55. Gud är kärleken
  Gud är kärleken
  Beskrivning
  Påven Benedikt XVI:s första encyklika Gud är kärleken (Deus caritas est) lyfter fram den mest fundamentala kallelsen för varje kristen, nämligen att älska. »Vi har kommit till tro på kärleken. Så kan den kristne beskriva sitt livs grundläggande avgörelse«, skriver påven.

  The Tablet skrev:
  Benedikt XVI har initierat ett djupsinnigt, gripande och rent humorfyllt samtal om vad den fysiska kärleken och Guds kärlek har med varandra att göra.

  50,00 kr
 56. Gud är mitt i världen: Om Bonhoeffer och hans relevans idag
  Gud är mitt i världen: Om Bonhoeffer och hans relevans idag
  Beskrivning
  På morgonen den 9 april 1945 avrättades Dietrich Bonhoeffer för sitt motstånd mot nazismen. Redan då var han, 39 år gammal, en av sin tids mest kända teologer och han är idag än mer respekterad än under sin livstid. Hans livsöde har gett en enorm trovärdighet åt hans tänkande. Martyriet signerade Bonhoeffers teologi.
  Med sin intellektuella och moraliska integritet utmanar Dietrich Bonhoeffer fortfarande seriösa kristna tänkare i vår tids frågor, och hans inflytande begränsar sig inte till den västerländska eller lutherska kyrkotraditionen.

  I Gud är mitt i världen får vi en inblick i hur arvet från Bonhoeffer gjort sig gällande på så skilda håll som i det moderna Japan och i latinamerikansk befrielseteologi, och vi möter exempel på hur hans teologi kan relateras till aktuella frågor om miljöetik, religionskritik och mänsklig mångfald.

  I boken medverkar Niclas Blåder, Kirsten Busch Nielsen, Manfred Hofmann, Aasulv Lande, Martin Lind, Anders Melin, Torbjörn Sjöholm och Catharina Stenqvist. Förord av KG Hammar.

  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
  • Köp 25 för 148,00 kr/st
 57. Gud är papperslös : biblisk tro och rättvisa för invandrare
  Gud är papperslös : biblisk tro och rättvisa för invandrare
  Beskrivning
  Uppmaningar om gästfrihet och vårt ansvar gentemot den som är utsatt är ett återkommande tema genom hela Bibeln. Vad betyder det för oss när flyktingpolitik och integration plötsligt står överst på alla agendor? Hur ska kyrkans folk agera?

  Ched Myers, amerikansk teolog och politisk aktivist, är djupt engagerad i migrantfrågor. I Gud är papperslös gräver han djupt i ett antal olika bibeltexter och reflekterar över vad de har att säga om kulturella skillnader, gästfrihet, Guds vision om inkluderande, att omfamna »annorlundaskap« och att välkomna flyktingen

  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 58. Gud är röd : berättelser om hur den kristna tron överlevde och blomstrade i de kommunistiska Kina
  Gud är röd : berättelser om hur den kristna tron överlevde och blomstrade i de kommunistiska Kina
  Beskrivning
  Här vandrar Liao Yiwu runt i de gamla glömda byarna i sydvästra delen av Kina och upptäcker en andlig värld som är försummad av den moderna världen och upprättar en betydande del av Kinas historia som blivit förvrängd, raderad eller bortglömd. Han dokumenterar en speciell grupps livsberättelser, de som kämpar mot förtryck för att bevara sin tro. .?

  Liu Xiaobo, Nobels fredspris 2010
  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
 59. Gud blev människa : monoteismen och inkarnationen i kristendom, judendom och islam
  Gud blev människa : monoteismen och inkarnationen i kristendom, judendom och islam
  Beskrivning
  Kristendom, judendom och islam kallas »de tre monoteistiska religionerna», eftersom de delar tron pa° en enda Gud, skapare av himmel och jord. Men kristendomen ha¨vdar dessutom inkarnationen, som inneba¨r att det a¨r Gud sja¨lv som har blivit ma¨nniska i Jesus Kristus och som alltja¨mt mo¨ter ma¨nniskorna i bera¨ttelserna om hans fo¨delse, liv, do¨d och uppsta°ndelse. Pa° sa° sa¨tt blir Gud en konkret verklighet ocksa° i va°rt liv. Bo Johnson a¨r professor emeritus i Bibel- vetenskap vid Lunds universitet. Detta häftet i vykortsformat (A6) ger en liten lektion i teologi pa° 28 sidor, utan att förutsätta några fackkunskaper. Omslaget pryds av "Herdarnas tillbedjan" ett konstverk från 1662 av den holländske mästaren Gerard van Honthorst, som i färg och komposition omvandlar den kristna tron på inkarnationen, att Gud blivit människa, till bildformatet: ljuset i bilden kommer nämligen inte från någon yttre ljuskälla, utan från det nyfödda barnet.

  • Köp 3 för 27,00 kr/st
  • Köp 10 för 25,50 kr/st
 60. Gud eller ingenting : ett samtal om tron med Nicolas Diat
  Gud eller ingenting : ett samtal om tron med Nicolas Diat
  Beskrivning
  I denna intervjubok möter läsaren en av vår tids mest framträdande och vältaliga katolska röster, kardinal Robert Sarah från västafrikanska Guinea. Vi får läsa om hur franska missionärer, med livets som insats, kommer med den katolska tron till en avlägsen by i Guineas djungler. I byns mitt reser de ett kors där barnen samlas om kvällarna för lära sig katekes och be tillsammans med missionärerna. Särskilt en av pojkarna älskar att tjäna vid altaret och tappar inte fattningen ens när det en dag ligger en farlig orm på kredensbordet. För föräldrarna är det svårt att tro att deras son ska kunna bli präst – det kan väl bara vita män? Föga anar de att lille Robert bara några decennier senare ska bli utnämnd till världens yngsta biskop i en tid då Guinea lider under kommunistledaren Sekou Tourés terrorvälde. Inte heller kan de veta att Robert Sarah kommer att kallas till Rom för att tjäna påven som kardinal. Först vid Kongregationen för folkens evangelisering, sedan vid påvens organ för biståndsverksamhet Cor unum och nu som prefekt för Kongregationen för sakramentsförvaltningen och gudstjänstlivet (”Liturgikongregationen”).

  Kardinal Sarah har gjort sig känd som en av de mest frispråkiga försvararna av katolsk tro som orädd uttalar sig i kontroversiella frågor. I denna bok berörs ämnen som Kyrkans uppdrag, Evangeliets glädje, äktenskapets och familjens sanna natur och Västvärldens moraliska kris och otillbörliga försök till ideologisk kolonisation av Afrika. Nicolas Diat är en fransk journalist och författare, specialiserad på Vatikanen och Kyrkan, som tidigare bl.a. skrivit en uppmärksammad bok om Benedictus XVI, ”Mannen som inte ville vara påve” (L'homme qui ne voulait pas être pape).

  305,00 kr
 61. Gud kan bara älska
  Gud kan bara älska
  Beskrivning
  Hur finner vi hoppets källa? Genom att våga leva i gemenskap med Gud. Och hur är en sådan gemenskap möjlig? Genom att Gud först har älskat oss. Gud fortsätter outtröttligt att söka efter oss, även om vi inte är medvetna om det

  ;Efter mer än sextio år i Taizé samlade broder Roger, brödrakommunitetens grundare, sina tankar i en bok som också blev hans kärlekstestamente. Han reflekterade över de ord som ständigt dyker upp i samtalen med gästerna i den lilla franska byn -- tillit, enkelhet och glädje. Han ville också berätta något om de händelser som format kommuniteten och om några människor som inspirerat honom och de andra bröderna i deras liv och arbete.;

  Gud kan bara älska; är en liten bok med ett stort innehåll, en bok om att vara en människa som tar emot Guds kärlek och sprider den vidare till andra -- den livsuppgift som broder Roger tog på största allvar och som besökarna i Taizé genom åren hjälpte honom att forma och reflektera över

  ;Förordet till denna svenska utgåva ger en introduktion till Taizékommunitetens historia och till livet där i dag. Broder Rogers ursprungliga manus har också kompletterats med tre av hans brev till de unga gästerna i Taizé -- brev om bön, solidaritet och framtidstro, och om en Gud som bara kan älska.

  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
 62. Gud och hans kritiker : en antologi om nyateismen
  Gud och hans kritiker : en antologi om nyateismen
  Beskrivning
  • Är Gud ett moraliskt monster?
  • Är religiösa människor mentalt sjuka?
  • Är religion och vetenskap oförenliga?

  Ja, åtminstone om man ska tro den nyateistiska rörelsen med Richard Dawkins i spetsen. Med flera storsäljande böcker har nyateismen skapat en livlig debatt om Gud, religion och moral.

  Nyateismen menar att religionen är irrationell, ovetenskaplig och till och med ond. I denna antologi analyseras nyateismens budskap. Bokens författare . som är fysiker, biologer, filosofer, teologer och lärare . visar att nyateismens argumentation är minst sagt bristfällig och att den kristna världsbilden i högsta grad är förenlig med rationalitet, vetenskap och moral.

  Gud och hans kritiker är en tydligt kristen kritik av nyateismens påståenden. Men boken vänder sig till alla som är intresserade av de stora frågorna om Gud, rationalitet, moral och vetenskap . oavsett om man betecknar sig som kristen, religiös, skeptiker eller ateist. Läs och ta del av ett stimulerande debattinlägg i en viktig fråga.

  Om författaren:
  Mats Selander (red) är lärare vid CredoAkademin och doktorand i etik. Han har en masterexamen i religionsfilosofi och etik från Talbot School of Theology i Los Angeles, USA.

  • Köp 3 för 220,50 kr/st
  • Köp 10 för 208,25 kr/st
  • Köp 25 för 196,00 kr/st
 63. Gud om pengar
  Gud om pengar
  Beskrivning
  Pengar, ägodelar och förvaltarskap tillhör de mer omskrivna ämnena i Bibeln. Denna bok behandlar frågor om vad Bibeln säger om pengar, vad som utmärker en förvaltare respektive ägare men även om hur Jesus förhåller sig till givande, skatt, ohederlighet och så vidare. Här finns också kapitel om hur vi kan se på arv, testamenten och utmaningar när man går i pension. Mot slutet diskuteras himlen och det eviga samt vad en himmelsk lön kan innebära.
  • Köp 3 för 184,50 kr/st
  • Köp 10 för 174,25 kr/st
 64. Gud, var är du?!
  Gud, var är du?!
  Beskrivning
  Känner du dig vilsen i en tid av torka och svårigheter, och undrar: “Gud, var är du?

  Kanske hörde du Gud tala, men nu tycks han ha tystnat. Kanske tog du steg i tro, men nu är hans närvaro som bortblåst. Välkommen till öknen – platsen mellan att ta emot ett löfte från Gud och att se det gå i fullbordan.

  Men här kommer en god nyhet: Öknen är inte en meningslös ödemark. Gud använder den för att förbereda och utrusta dig för syftet som ligger framför – om du navigerar rätt igenom den. Tvärtom mot vad många tror, handlar den här perioden inte bara om att vänta på Gud.

  Du har en roll att spela på vägen igenom. En stor roll. Och om du inte vill slösa bort tiden på att vandra runt i cirklar, behöver du lära dig vad den rollen innebär.

  I sin ögonöppnande bok delar John Bevere med sig av viktiga, bibliska sanningar och djupa erfarenheter som hjälper dig att navigera genom torra eller svåra tider, för att komma in i allt som Gud har för dig.

  Innehåller samtalsfrågor för gruppstudier.

  John Bevere är en internationellt känd talare och författare, känd för sin frimodiga och kompromisslösa inställning till Guds ord. John och hans hustru, Lisa, har grundat Messenger International – en organisation med syftet att resa upp kompromisslösa Kristi efterföljare som förvandlar världen. När han är hemma i Colorado, USA, tillbringar han gärna tid med sina fyra söner, eller försöker övertala Lisa att börja spela golf.

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 65. Gud: Jakten : existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet
  Gud: Jakten : existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet
  Beskrivning
  Sverige kallas ibland för världens mest sekulariserade land, men sökandet efter det heliga finns som en underström också i det sekulära. I Gud: Jakten undersöker teologen Joel Halldorf de religiösa dimensionerna av vår samtid ? i såväl politik och konsumtion som religion och radikalisering. Han placerar sekulära fenomen sida vid sida med religiösa rörelser som amerikansk kristen höger, islam, pingstväckelse och Knutbyförsamlingen och menar att det inte är så stor skillnad på det religiösa och sekulära som vi ofta antar. När människor påstår att de avgudar en kändis eller att fotboll är deras religion, är det bara slentrianmässiga uttryck eller menar de faktiskt vad de säger? Alla drabbas vi då och då av existentiell svindel, och vi söker svar på eviga frågor som: Vem är jag, vad är meningen ? och finns det något som är värt att kalla heligt?

  • Köp 3 för 220,50 kr/st
  • Köp 10 för 208,25 kr/st
 66. Guds dödgrävare: Har vetenskapen begravt Gud?
  Guds dödgrävare: Har vetenskapen begravt Gud?
  Beskrivning
  DEN BILD SOM OFTA förmedlas i dag är att vetenskapen har avlivat Gud och slutgiltigt begravt honom. Många hävdar att ateismen är den enda intellektuellt hållbara ståndpunkten och att hänvisningar till Gud enbart hämmar den vetenskapliga utvecklingen. I denna intressanta och klargörande bok hjälper professor John Lennox läsaren att pröva dessa påståenden. Är det sant att vetenskapen ger stöd åt ateismen? Eller kan det rent av vara så att teismen – gudstron – stämmer bättre överens med dagens vetenskapliga fakta än ateismen? Har vetenskapen begravt Gud eller inte
  260,00 kr
 67. Guds församling och de tio jungfrurna
  Guds församling och de tio jungfrurna
  Beskrivning
  "Jesus skall komma för att hämta sin brud, församlingen. Det är ett av Bibelns mest grundläggande ämnen och många kristna i vår tid vill därför leva förberedda inför Jesu Kristi tillkommelse.

  Därför är min bön och förhoppning att budskapet skall kunna fördjupa oss ännu mer till att vara beredda då det sker: 'i ett nu i ett ögonblick', som Paulus skriver om i Korintierbrevet. Jag behandlar nu ämnet med ännu fler vinklingar och ingångar än i mina tidigare böcker."

  Hans Jansson

  Hans Jansson, Uppsala, kom till tro och blev predikant inom Svenska Missionsförbundet i unga år. Efter att ha upplevt andens dop kom han till Pingstväckelsen där han under sina många år som pastor varit föreståndare i ett antal församlingar. Nu reser han på fria kallelser över hela Sverige, och även i Norge och Finland, med sitt inspirerande budskap om väckelse. Under de senaste tio åren har han även skrivit ett flertal uppmärksammade böcker.

  • Köp 3 för 117,00 kr/st
  • Köp 10 för 110,51 kr/st
 68. Guds hand : om röda djävlar och glidtacklande helgon
  Guds hand : om röda djävlar och glidtacklande helgon
  Beskrivning
  På en vägg i Liverpool hängde en gång en affisch med texten ?Jesus saves?, där en lustigkurre klottrat dit: ?... men Kenny Dalglish slår in returen?.
  Det är bakgrunden till Guds hand ? en bok om fotboll och religion, fans och fanatism, tro och övertro, den heliga Madonnan och den makalöse Maradona.
  Läs om när påvens livvakter drar ut i strid på fotbollsplanen. Om supportern som lät döpa alla sina ungar efter favoritlaget. Om munken som byggde ett kloster runt ett fotbollslag. Om miraklet i regnskogen, Usama bin Ladins hemliga passion och om hur Uri Geller en gång satt på en läktare och försökte böja in frisparkar i krysset med tankekraft.
  När ett fan blir gammal blir han inte nödvändigtvis religiös. Men rätt ofta.
  125,00 kr
 69. Guds kärlek - En liten bok om en svår lära
  Guds kärlek - En liten bok om en svår lära
  Beskrivning
  Är läran om Guds kärlek svår? Det menar författaren som lockar in läsaren i en rikare förståelse av begreppet "Gud är kärlek". Genom att visa vad Bibeln lär leder han läsaren till en större tilltro till Guds kärlek - och samtidigt grunden för att vandra i kärlek till sin nästa.
  • Köp 3 för 99,00 kr/st
  • Köp 10 för 93,50 kr/st
 70. Guds ord räcker : evangelisk tro kontra romersk-katolsk
  Guds ord räcker : evangelisk tro kontra romersk-katolsk
  Beskrivning
  ”Måste jag bli katolik för att vara riktig kristen?” Den frågan från en syster i tron fick Anders Gerdmar att skriva den här boken. Det själavårdande svaret genomsyrar den: Nej, Bibelns tro räcker.

  På ett personligt sätt berättar han om mötet med trossyskon inom romersk-katolska kyrkan och varför han själv inte valt att konvertera, trots att flera i hans närhet gått den vägen.

  Med akademikerns intellektuella stringens beskriver Anders Gerdmar den romersk-katolska kyrkans exklusiva sanningsanspråk och läror. Genom att direkt hänvisa till romersk-katolska kyrkans egen officiella lärobok, Katolska Kyrkans katekes, behandlas läror som de om Traditionen, påven, Maria, skärselden och avlaten, och Anders Gerdmar förklarar och bemöter dem utifrån Bibeln som yttersta auktoritet för kristen tro.

  ”Jag vet inte om någon annan bok i ämnet som så tydligt visar på vad som från början fanns i kyrkans lära och liv och vad som senare tillkom.”
  Carl-Erik Sahlberg

  ”I Anders Gerdmars analys av evangeliskt och romerskt-katolskt förenas kunskap och klarsyn. Rekommenderas!”
  Stefan Gustavsson, Generalsekreterare i SEA

  Om författaren:
  Anders Gerdmar är teol dr och docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet, samt grundare av och rektor för Skandinavisk teologisk högskola. Han är internationellt verksam som forskare, författare och lärare, och undervisar och predikar med ett grundläggande och enkelt budskap om biblisk tro, församlingen och livet i den helige Ande.

  • Köp 3 för 207,00 kr/st
  • Köp 10 för 195,50 kr/st
 71. Guds profetiska plan
  Guds profetiska plan
  Beskrivning
  Guds profetiska plan handlar om Bibelns profetior angående den yttersta tiden. Vi får klarhet i många ämnen som till exempel; Guds domar över mänskligheten, Antikrists ankomst, uppryckandet av församlingen, Vedermödan, slaget vid Harmagedon och den Vita tronen.

  Dr. Bob Shelton ger dessutom svar på många konkreta frågor och funderingar som vi bär på angående Bibelns budskap om vår framtid. Bob Shelton och hans fru Nancy verkade i tio år som missionärer i bortre Orienten. Därefter tjänade de som pastorspar i First Baptist Church i Michigan, USA. Dr. Shelton är en ofta anlitad konferenstalare inom ämnet Bibelns profetior.

  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
  • Köp 25 för 60,00 kr/st
 72. Guds stora passion : 50 skäl att Jesus gav sitt liv
  Guds stora passion : 50 skäl att Jesus gav sitt liv
  Beskrivning
  De viktigaste frågorna någon kan ställa sig är: Varför korsfästes och vållades Jesus så mycket lidande? Vad har det med mig att göra? Och, inte minst, vem var det som ytterst sett ville att Jesus skulle korsfästas?

  Detta är vad denna bok handlar om. John Piper lägger ut 50 skäl från Nya testamentet, och besvarar den viktiga frågan: Vad vann Gud för syndare som oss när han sände sin Son att dö?

  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
  • Köp 25 för 120,00 kr/st
 73. Guds vänliga hälsningar : en inblick i kristen tro
  Guds vänliga hälsningar : en inblick i kristen tro
  Beskrivning
  Vad innebär det att Gud är treenig? Hur ska jag bearbeta mina tvivel? Vilket är kyrkans uppdrag? Kan under ske? Varför behöver människan omvända sig? Hur kan man tro på en god Gud när världen är så trasig? Dessa är bara några av de frågeställningar som vi får reflektera över i den här boken. I femton kapitel utvecklar Markus Hector teologiska perspektiv som följt kyrkan genom århundraden. Själv företräder han reformatorisk tanketradition, men boken är en värdefull resurs för var och en som söker fördjupning i sin förståelse av klassisk kristen bekännelse. Samtidigt ger den vägledande tankar för livet som kristen i dag. Trosläran ställs i dialog med såväl själavårdande perspektiv som tankar i tiden. Guds vänliga hälsningar är en undervisande bok, men bär också på en uppmaning att stanna upp och glädjas över den omsorg som Gud visar oss människor. Den fond är mörk mot vilken Bibeln tecknar räddningen i Kristus. Men ur mörkret lyser hoppet fram. Skapelsens under, Jesus kärlek, den heliga Andens gemenskap och löftena om liv bortom graven vittnar om en innerligt god Gud.

  Markus Hector (f. 1976) är teolog och verksam som förkunnare inom Evangelisk Luthersk Mission (ELM-BV).

  210,00 kr
 74. Gudstjänstens kärnvärden : om relationer, värden och form i gudstjänsten
  Gudstjänstens kärnvärden : om relationer, värden och form i gudstjänsten
  Beskrivning
  Boken Gudstjänstens kärnvärden - om relationer, värden och form i gudstjänsten sätter ord på de faktorer som styr gudstjänstupplevelsen, och ger ledning till hur vi ska kunna skapa en öppen och välkomnande gudstjänst. Martin Modéus visar tydliga exempel på vikten av relationsbyggande gudstjänst.

  Boken innehåller "den goda gudstjänstens värdebild" som ett verktyg att identifiera sig och arbeta vidare med. Boken ger redskap för att styra gudstjänstutvecklingen åt det hållet, och innehåller även samtalsunderlag för gudstjänstgrupper och andra som arbetar med gudstjänst i församlingen.

  • Köp 3 för 284,75 kr/st
 75. Gudstjänstens mening
  Gudstjänstens mening
  Beskrivning
  Frågan efter gudstjänstens mening kan inte ges något enkelt svar, den är alldeles för stor. Men det är en fråga att ständigt återvända till – för att reflektera över om vi rätt har förstått denna mening, om vi förklarar den bra och om våra gudstjänster speglar den på ett adekvat sätt.

  Till hjälp för denna nödvändiga reflektion erbjuder årets årsbok sex artiklar som bearbetar olika aspekter av frågan: Vad betyder gudstjänsten för syriskortodoxa kristna födda i Sverige? Vad är centralt i Alexander Schmemanns och Gordon Lathrops liturgiska tänkande, och vad har dessa framstående teologer betytt i olika sammanhang? Kan vi med hjälp av Bibeln och liturgiska texter ringa in vad gudstjänst djupast sett syftar till? Och kan modern ritvetenskap hjälpa oss att bättre förstå den tidigaste kyrkans gudstjänst?

  I tillägg till detta innehåller årsboken en artikel om predikan och spiritualitet i den svenska pingströrelsen samt en fyllig recensionsavdelning.

  Författare:
  Gabriel Bar-Sawme, doktorand i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet och Sankt Ignatios andliga akademi.
  Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi vid Lunds universitet
  Nicholas Denysenko, professor i teologi vid Valparaiso University, USA
  Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet
  Ulrik Josefsson, direktor för Akademi för ledarskap och teologi
  Gordon W. Lathrop, professor emeritus i liturgik, United Lutheran Seminary of Pennsylvania, USA
  Rikard Roitto, docent i exegetik, Enskilda högskolan Stockholm
  Redaktörer:
  Stephan Borgehammar, Ninna Edgardh, Sune Fahlgren och Stina Fallberg Sundmark
  Övriga redaktionsmedlemmar:
  Gabriel Bar-Sawme, Erik Claeson, Anna J. Evertsson, Mattias Lundberg, Jonas Lundblad och Mikael Löwegren

  215,00 kr
 76. Gudstro : existentiella och intellektuella perspektiv
  Gudstro : existentiella och intellektuella perspektiv
  Beskrivning
  I Gudstro - Existentiella och intellektuella perspektiv ställs de grundläggande teologiska frågorna om människan, Gud och andligheten. Är det möjligt att bära en gudstro i vår vetenskapliga tid? Vad innebär den i så fall? Vad kan menas med evigt liv och har människan en fri vilja? Forskning visar att sekulariseringen fortfarande tycks öka i vårt land. Samtidigt ser vi att religion och andlighet är högst närvarande i vårt samhälle. Denna bok lockar till fördjupande och utmanande läsning, enskilt eller i grupp.

  Boken behandlar en teologisk kärnfråga: gudstrons existentiella relevans och intellektuella trovärdighet i vår tid. Det är en bok för alla som söker teologisk bildning och vill orientera sig i frågan om hur Guds existens berör våra liv - för att förstå andra och för att göra egna val.

  Innehåll är uppdelat i fyra olika delar, Gudtrons grund, De abrahamitiska religionernas Gud, Grundproblem i kristen gudstro och Gud i språket och framtiden.

  De skribenter som bidragit till boken Gudstro är:

  Erik Blennberger (1947–2018) var teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap och professor i etik på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

  Carl Reinhold Bråkenhielm är professor emeritus i empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

  Thomas Ekstrand är docent och universitetslektor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet.

  Anne-Louise Eriksson är teologie doktor i tros- och livsåskådningsvetenskap och rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

  Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Han är också ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien.

  Alon Goshen-Gottstein är judisk teolog, grundare av och ledare för Elijah Interfaith Institute (tidigare Elijah School for the Study of Wisdom in World Religions) i Jerusalem.

  Eva-Lotta Grantén är docent i etik vid Uppsala universitet och kyrkoherde i Landskrona församling.

  Cristina Grenholm är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap och kyrkosekreterare vid Svenska kyrkans nationella kansli.

  KG Hammar är teologie doktor och docent vid Lunds universitet. Han har varit rektor för pastoralinstitutet i Lund, biskop i Lund samt ärkebiskop i Uppsala. Därefter gästprofessor i teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet.

  Werner G. Jeanrond är professor i systematisk teologi och Master av St Benet’s Hall vid Universitetet i Oxford.

  Anders Jeffner är filosofie magister och teologie doktor. Han var professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet 1976–2000 och preses i Kungliga Vitterhetsakademien 2002–2007.

  Håkan Möller är teologie doktor och filosofie doktor samt docent i svensk litteratur vid Helsingfors universitet. Han är professor i litteraturvetenskap och vice prefekt för forskning vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

  Mikael Stenmark är professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet.

  Hanna Stenström är teologie doktor i Nya testamentets exegetik och högskolelektor vid Teologiska högskolan i Stockholm.

  • Köp 3 för 242,25 kr/st
 77. Guld rökelse myrra
  Guld rökelse myrra
  Beskrivning
  Genom att studera de orientaliska katolska kyrkorna och deras liturgier kommer vi latinska katoliker vår egen historia på spåren. Jesus Kristus föddes ju inte i Europa utan i Mellanöstern.
  Den kristna kyrkan organiserades på 300-400-talet i fem patriarkat: Jerusalem, Konstantinopel, Alexandria, Antiokia och Rom. Dessa fem patriarkat kom att utveckla sina olika riter och ur dessa riter utvecklades de orientaliska katolska kyrkornas riter. Begreppet romersk-katolska kyrkan omfattar både den del av kyrkan som har latinsk rit och de kyrkor som har olika orientaliska riter.

  Ordet rit kan ha flera betydelser. När vi i det här sammanhanget talar om rit menar vi en kyrkas sätt att fira liturgin, sakramenten, sättet att sjunga osv. Samtidigt kan man inte använda orden rit och kyrka som synomymer. Det finns exempelvis en maronitisk kyrka och en melkitisk kyrka, men maroniterna tillhör väst-syrisk rit och melkiterna tillhör bysantinsk rit.
  I föreliggande skrift presenteras, på ett lättillgängligt sätt, de olika riterna, alexandrinsk, kaldeisk, armenisk, väst-syrisk och bysantinsk, samt de olika kyrkorna, exempelvis den koptiska kyrkan, den syro-malankariska katolska kyrkan och den armeniska kyrkan. Här finns kyrkohistoria, bakgrundsfakta och intervjuer med företrädare för de olika kyrkorna.

  • Köp 3 för 157,49 kr/st
  • Köp 10 för 148,75 kr/st
  • Köp 25 för 140,00 kr/st
 78. Guldet blev till sand : hur vi lät det verkliga livet rinna ur våra händer, och hur vi kan vinna det
  Guldet blev till sand : hur vi lät det verkliga livet rinna ur våra händer, och hur vi kan vinna det
  Beskrivning
  Vad är det som har gått snett i vår tid?
  Dagligen översköljs vi av enorma mängder kostnadsfritt och lättsmält utbud. Ständigt erbjuds vi genvägar till ett smidigare liv. Över hela samhället ligger ett mönster av förytligande och krav på omedelbar utdelning. Samtidigt längtar vi intensivt efter den tillfredsställelse som bara nås genom utmaning och uthållighet.
  Hur kan vi idag skilja det sanna guldet från det som glimmar falskt och till slut faller sönder till grus och sand?

  Det kommer en motreaktion. Den måste komma.
  Människan härdar inte i långa loppet ut i en tillvaro där vi förlorat så mycket av vårt sanna jag. Det medieintensiva 2010-talet ser ett behov av en överlevnads-, för att inte säga övervinningsguide, i kampen för att återvinna det verkliga livet. Här är ett försök till en sådan.
  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
  • Köp 25 för 156,00 kr/st
 79. Gunnel Vallquist : texter i urval
  Gunnel Vallquist : texter i urval
  Beskrivning
  Gunnel Vallquist har i mer än ett halvt sekel varit verksam som fri skribent, översättare och författare. Hon har med sin rena och behärskade stil kommenterat och reflekterat över europeiskt kulturliv, kyrkans utveckling och den kristna trons pilgrimskap i essäer och skrifter, artiklar och tankeböcker.

  Urvalet av Gunnel Vallquists texter är från perioden 1949-2007 och har samlats i tre delar som speglar de områden där hon framför allt har rört sig: kulturen, kyrkan och tron. Inledningarna till de olika delarna är skrivna av Ylva Eggehorn, författare och poet, Werner G. Jeanrond, professor i teologi, och Carl Otto Werkelid, Svenska Dagbladets kulturchef. En unik serie artiklar, publicerade i samband med de fem påveskiften som Gunnel Vallquist har upplevt, ingår i bokens andra del, Katolsk horisont.

  Redaktör för boken är Peter Halldorf, pastor och redaktör för tidskriften Pilgrim, verksam på Nya Slottet Bjärka-Säby i Östergötland. Han har även skrivit ett flertal böcker.

  Gunnel Vallquist är professor, teolog, författare, litteraturkritiker och ledamot av Svenska Akademien.
  150,00 kr
 80. Gustava och bröderna i Ostafrika
  Gustava och bröderna i Ostafrika
  Beskrivning
  I oktober 1869 påbörjade Gustava von Platen sin resa till Östafrika för att förenas med sin fästman, missionären Bengt Peter Lundahl. Tillsammans med tre unga män reste hon med tåg genom Europa och sedan med båt över Medelhavet, via Alexandria och Suez till Suakin i nuvarande Sudan. I Eritreas högland väntade fem missionärer

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 81. Ha det så bra
  Ha det så bra
  Beskrivning
  Ångest är en signal som betyder att man är i fara. Ändå är det vanligt att man kan känna ångest fast man lever ett till synes tryggt och intressant liv. Boken tar därför upp vilken sorts fara som ångesten signalerar. Vidare tar författaren upp frågan om hur trygghet uppstår.
  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
  • Köp 25 för 60,00 kr/st
 82. Habermas, påven och tron : Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion
  Habermas, påven och tron : Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion
  Beskrivning
  Jürgen Habermas och Joseph Ratzinger om religion och sanning i ett postsekulärt samhälle.

  Religionen tycks ha gjort comeback i globaliseringens kölvatten. Vi lever inte längre i ett sekulärt, utan i ett postsekulärt tidevarv. Men vad betyder detta för religionens plats i dagen kultur och samhällsliv? Hur ska relationen mellan kyrka och stat se ut? Vilken roll kan samfunden spela i det politiska livet? Behövs religionen som försvar för mänskliga rättigheter och grundläggande värden? Och vilken vikt bör man tillmäta religiösa argument i en kultur präglad av en vetenskaplig världsbild?

  I denna bok kommer två av vår tids mest kända och inflytelserika intellektuella till tals om dessa frågor. Den ene, Jürgen Habermas, är Tysklands idag kanske mest uppburne och respekterade filosof. Den andre, Joseph Ratzinger (alias Benedictus XVI), är ledare för världens största religiösa samfund, katolska kyrkan. Här presenteras och analyseras deras respektive sätt att se på dessa frågor, bland annat med med utgångspunkt i den mycket uppmärksammade debatten mellan de båda i München i januari 2004. En överraskande grad av samsyn i många frågor bryts mot skarpt skilda uppfattningar i andra, i en dialog präglad av både intellektuell skärpa och politisk bris-

  195,00 kr
 83. Han har gjort oss och vi är hans : om kallet att leva i Svenska kyrkan
  Han har gjort oss och vi är hans : om kallet att leva i Svenska kyrkan
  Beskrivning
  aKF:s årsbok 2003 handlar om kallelsen att leva i Svenska kyrkan. Den vill spetsa vår omvärldsanalys och fördjupa vår förtrogenhet med Kyrkans innersida. En rad författare hjälper läsaren att se Svenska kyrkans yttre situation och inre kallelse i vår tid.
  Det handlar om att se kyrkans grundstruktur, begripa sig på dess läge i samtiden, lära av erfarna kyrkokristna, hitta sitt liv i kyrkans gemenskap, förstå dess väg, lyssna efter Jesu budskap till vår tid och gå in under det
  110,00 kr
 84. Här för att stanna
  Här för att stanna
  Beskrivning
  Leder kristen andlighet människan bort från världen – eller till en djupare bejakelse av den? Kristen tro uppfattas ofta som världsfrånvänd och livsfientlig. Ett liv med Skaparen ställs i motsats till ett liv i hans skapelse. Lösryckta bibelord har ofta fått förstärka det intrycket. Stefan Gustavsson tar oss med på en jakt efter Bibelns grundtema. Här väntar spännande upptäckter: Världen är Guds värld, och frälsningen är en återupprättelse av den – inte en befrielse från den! Det handlar om kristen andlighet med ett mänskligt ansikte.

  Här för att stanna är en nyutgivning av den uppmärksammade boken Gör som Gud – bli människa, som nu har redigerats och utökats med fyra nyskrivna kapitel.

  Stefan Gustavsson är direktor för Apologia – Centrum för kristen apologetik och en välkänd föreläsare och författare. Han har tidigare gett ut böckerna Kristen på goda grunder, Skeptikerns guide till Jesus del 1 & 2 samt Behöver tron försvaras?

  • Köp 3 för 229,50 kr/st
  • Köp 10 för 216,75 kr/st
 85. Hej och välkommen till Allhelgonamässan
  Hej och välkommen till Allhelgonamässan
  Beskrivning
  Att vara kyrka idag är en utmaning. Kyrkbänkarna gapar tomma och medlemstalen sviktar. Men i en liten träkyrka på Södermalm i Stockholm har man lyckats skapa något alldeles unikt. Här samlas hemlösa, musiker, missbrukare, konstnärer, mediafolk, författare ? och alldeles ?vanliga människor? ? och firar mässa tillsammans, vecka efter vecka. Lekmän deltar ofta i liturgin, och erfarna musiker står för gudstjänstens sång och musik. Det är fullsatt, inbjudande, varmt och nytänkande. Men man kan ändå undra varför så många söker sig till just Allhelgonakyrkan?
  175,00 kr
 86. Hela livets kyrka:pastoral teologi för vigsel, begravning, dop och välsignelse
  Hela livets kyrka:pastoral teologi för vigsel, begravning, dop och välsignelse
  Beskrivning
  För viktiga skeenden i livet finns riter - från namngivning vid födseln till begravning när någon dör. I vårt moderna samhälle är riterna i allra högsta grad levande, ibland i ny skepnad och mer individualiserade än för tidigare generationer. Vad detta innebär för kyrkan, det är frågeställningen i den här boken - Hela livets kyrka. Dop, vigsel och begravning är de vanligaste kyrkliga riterna som tolkar livets olika skeden, men också andra handlingar förekommer. Under de senaste åren har flera kyrkosamfund i Sverige fått nya handböcker för gudstjänstlivet. Hela livets kyrka tar sin utgångspunkt i Equmeniakyrkans handbok och sätter dess ordningar för vigsel, begravning, dop och välsignelsehandlingar in i ett vidare sammanhang. Författarna lyfter fram existentiella frågor, teologiska utmaningar, församlingsangelägenheter och pastorns/diakonens särskilda uppdrag. Hela livets kyrka är en praktisk handbok för de kyrkliga handlingarna som kan läsas och användas av fler än kyrkans ledare och bli intressant också i andra kyrkosamfund, genom att den tydliggör både likheter och skillnader mellan olika traditioner.

  Bokens författare är aktiva i Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan: Jan-Olof Aggedal, Anna Berndes, Eva Cronsioe, Jenny Dobers, Sune Fahlgren, Peter Halldorf, Christina Molin, Larsåke W Persson, Samuel Rubenson, Hanne Stichel, Per Westblom, Susanne Wigorts Yngvesson.

  • Köp 3 för 229,50 kr/st
  • Köp 10 för 216,75 kr/st
 87. Hela mig . om konsten att adoptera sin kropp och sina känslor
  Hela mig . om konsten att adoptera sin kropp och sina känslor
  Beskrivning
  Hur blir man tillfreds med sig själv och sin kropp? Hur landar man i insikten om att livet aldrig kommer bli perfekt? Och har känslorna alltid rätt?

  Hanna Möllås är barnmorskan och sexologen som menar att vi behöver bli mer accepterande inför vår kropp och bli vän med oss själva: Våra kroppar är som de är – korta, långa, breda, smala. Det vi varit med om kan vi inte förändra, och det är okej att känna, men det är samtidigt viktigt att ta ansvar för sina känslor. Det vi kan påverka är berättelsen om oss själva – hur vi förhåller oss till kroppen, våra minnen och känslorna. Men hur går det till?

  Hela mig är en guidebok för att bättre leva de liv vi fått – så som de är. Med kortfattade berättelser och vägledande exempel visar Hanna Möllås hur det är möjligt att våga omfamna sitt liv, adoptera sig själv med brister och tillkortakommanden, och samtidigt erkänna vårt beroendet av varandra.

  Hanna Möllås, f 74, är leg barnmorska, sexolog och studerar till psykoterapeut med familjeinriktning vid Göteborgs universitet. Hon har även utbildning i relationsvåld, sexuellt trauma och bearbetning, internets påverkan på självbild och sexualitet samt barnets utveckling och behov.

  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
 88. Helgmålsringning : en klang i folkdjupet
  Helgmålsringning : en klang i folkdjupet
  Beskrivning
  Att höra klockorna ringa in helgen på lördagskvällen är en tradition som berör oss i själen. Kanske är det den kraftiga klockklangen som på sitt ålderdomliga, analoga sätt får oss att förstå budskapet som generationer lyssnat till i långa tider: signalen för en efterlängtad paus i vardagens hektiska tempo.

  Läs om hur programidén startade i televisionens barndom, träffa tv-producenter, tv-tittare och kyrkliga företrädare. Vi lyssnar till person­liga minnesbilder och tittarröster från hela landet och tar del av aktuella händelser som illustrerar samhällsutvecklingen. Vi följer arbetet bakom kameran och får veta mer om kyrkklockor och klockringningsseder.

  Tillsammans gör vi en tidsresa genom Sverige som visar utvalda pro­gram från omtyckta inspelningsplatser under fem decennier. Dessutom hälsar vi på i kyrkorum med teman för eftertanke och stillhet.

  Elisabeth Öhman är född i sörmländska Nyköping och har en bakgrund som copywriter, frilansjour­nalist och skribent. Hon arbetar numera heltid som författare och har gett ut romanerna Drott­ningklockan, Renässansringen och Pärlbroschen om den äventyrliga urmakaren Aron Pettersson, faktareportageboken Svenska Ostron - havets juveler samt novellantologin Novellhotellet. Elisabeth bor i byn Gillberga på norra Öland.

  • Köp 3 för 270,00 kr/st
  • Köp 10 för 255,00 kr/st
 89. Helgon och syndare : en bok om påvarnas historia
  Helgon och syndare : en bok om påvarnas historia
  Beskrivning
  Påvarnas historia är ett stycke världshistoria. De romerska och bysantinska väldena, det nya Europa, upptäckten av andra världsdelar, upplysning och revolution, liberalism och 1900- talets diktaturer kom alla att på ett eller annat sätt ha relationer till påven i Rom. Framför allt har påvarna varit ledare för världens största religiösa organisation, den katolska kyrkan. Denna enastående roll har fyllts av inbördes mycket olika aktörer. Här finns storartade helgongestalter och cyniska maktpolitiker, somliga högt begåvade, andra inkompetenta eller korrupta. Eamon Duffy, professor i Cambridge, ger här insiktsfulla och levande porträtt av en lång rad påvar genom tiderna. Hans bok har hyllats både av fackmän och i medierna som ett mästerverk. Första utgåvan av denna bok utkom på svenska 2002. I denna andra har vi översatt den fjärde engelska utgåvan från 2014 som dels innehåller revideringar av den första, dels nyskrivna kapitel om Johannes Paulus II, Benediktus XVI och Franciskus
  250,00 kr
 90. Helgonens svar
  Helgonens svar
  Beskrivning
  Helgon är något helt annat än hjältar konstaterar Gunnel Vallquist. Men vad är skillnaden? Vad är ett helgon? Har den katolska kyrkan ett helighetsideal? Vad kan det i så fall betyda i den praktiserande katolikens vardagsliv? Helgonens svar utkom första gången 1963
  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
 91. Helig glöd
  Helig glöd
  Beskrivning
  Denna bok är en del av en serie som är särskilt avsedd för dem som tjänar i Kyrkan eller håller på att utbilda sig för den heliga tjänsten.

  Boken berättar om trons heliga glöd: hur den tänds i hjärtat, hur den söker sitt utlopp i den troendes liv och hur denne drivs framåt av kärlek och nöd för människors frälsning.

  Den tar också upp skillnaden mellan äkta andlig glöd och oandlig hårdhet, och beskriver den sanna glödens nödvändiga förutsättningar.

  Allt detta, tillsammans med många andra ämnen förknippade med livet i Guds tjänst, behandlas utifrån exempel ur Bibeln och ur helgonens liv.

  50,00 kr
 92. Heliga hållpunkter i höghastighetssamhället
  Heliga hållpunkter i höghastighetssamhället
  Beskrivning
  Många människor är idag less på stress och vill ha "less" stress. När de frågar efter hjälp att varva ner erbjuds de ofta meditation i form av mindfulness från buddismen. Höghastighetssamhället vi lever i nästlar sig in på alla områden. Många är kroniskt slitna och trötta. Förr eller senare säger kroppen ifrån. Det är fint att brinna för sitt jobb och arbetet ger ofta identitet och mening åt tillvaron, men när jag inte når upp till de höga idealen får jag problem. Självkänslan rinner ur mig som vattnet ur en brunn, och jag drabbas av en meningslöshetskris. Mindervärdeskänslor, jämförelser och dödsfruktan är omedvetna motorer bakom jäktet.
  Men bortom prestationsidentiteten kan överlåtelse åt Guds villkorslösa kärlek lösa mig ur stressens grepp. I denna bok presenteras en elementär kristen meditation utifrån Guds skapade element: jord, luft, vatten och eld.
  180,00 kr
 93. Helighet och mänsklighet : lyrik, dramatik och prosa ur Ulf Söderlinds litterära kvarlåtenskap
  Helighet och mänsklighet : lyrik, dramatik och prosa ur Ulf Söderlinds litterära kvarlåtenskap
  Beskrivning
  Helighet och mänsklighet var det stora temat för Ulf Söderlinds livsgärning. Han visste att det är i gemenskap med det heliga som det mänskliga blir mänskligt, och att det heliga tar mänsklig gestalt. Under en lång gärning som präst, författare och kulturjournalist gestaltade han denna verklighet. Under tio år var han direktor för Sigtuastiftelsen.

  I denna bok finns ett urval av hans litterära produktion samlat: lyrkik, dramatik, essäer, kulturjournalistik, själavård. Hans eget liv speglas i en rad intervjuer. Boken har sammanställts av docent Christian Braw VDM.

  Ulf Söderlind har sagt: “Om man inte håller något heligt utanför sig själv gör man det inte heller inom sig eller i de människor man möter. Till sist handlar spörsmålet om den enskilda människans värde och värdighet.”

  195,00 kr
 94. Heligt och profant : om det religiösas väsens
  Heligt och profant : om det religiösas väsens
  Beskrivning
  Mircea Eliades lilla bok Det heliga och det profana (1957) är en religions-vetenskaplig klassiker. Den är en populariserad sammanfattning av hans tidigare arbeten, skriven på uppdrag av det tyska förlaget Rowohlt och sedan utgiven på en rad andra språk. Eliade beskriver själv boken som en allmän introduktion till religionshistorien.I sin inledning till boken skriver Ola Sigurdson: »Även om forskningen om religion i dag inte hyser samma optimistiska tillförsikt om att kunna finna en entydig definition utan nöjer sig med att konstatera vissa familjelikheter mellan de olika religionerna och därmed avstår från att bestämma vare sig religionens centrum eller dess periferi klarar vi oss inte utan någon form av generalisering. Som ett slags heuristiskt hjälpmedel för vår förförståelse äger Eliades religionstolkning fortfarande sitt berättigande. Kanske är det trots allt den renodling av ett perspektiv som vi möter i Heligt och profant som gör att den fortfarande är aktuell och räknas till klassikerna. Även om Heligt och profant inte säger allt om religion eller ens något om all religion, säger den förmodligen något viktigt om en del religion och kanske också om vissa dimensioner av vår samtid som blir allt mer tydliga när religion som ett globalt fenomen åter är på väg tillbaka, inte minst i det moderna västerlandets kritiska reflektion.»
  225,00 kr
 95. Hellre att det ångar om dig än dammar
  Hellre att det ångar om dig än dammar
  Beskrivning
  I denna bok presenterar Tommy Dahlman 24 principer utifrån Jesu ledarskap. Principer som är över två tusen år gamla men ändå toppmoderna och aktuella i varje hållbar och seriös affärsverksamhet.

  "Jesus är den mest omskrivne och aktade mentorn i hela världshistorien. Han är vårt ledarföredöme. Så låt oss utforska Jesu ledarskaps- och affärsfilosofi. Låt oss studera den och använda den i våra egna liv. När vi brukar Mästarens hemligheter är vi på god väg att nå våra mål." - Tommy Dahlman, ur förordet

  • Köp 3 för 99,00 kr/st
  • Köp 10 för 93,50 kr/st
  • Köp 25 för 88,00 kr/st
 96. Hemlig frihet
  Hemlig frihet
  Beskrivning
  En ung muslimsk man plågad av mardrömmar tills han fick möta Isa (Jesus). En före detta ledare för en fundamentalistisk muslimsk rörelse som förföljde kristna. En privilegierad ung muslimsk kvinna som hålls fången av sin familj när de hittar en Bibel bland hennes ägodelar.
  I sin häpnadsväckande och starkaste bok hittills, inbjuder Broder Andrew dig att möta dessa modiga män och kvinnor som du aldrig tidigare visste fanns. Detta är den fängslande, sanna berättelsen om kyrkan i muslimvärlden. En kyrka som kämpar för att kunna handskas med fientliga regeringar, terroristattacker och skaror av människor som kommer till tro på Kristus. Namnen och platserna är ändrade för att skydda de verkliga människorna på de verkliga platserna.
  Men berättelserna är sanna.
  Hemlig frihet ger dig inte bara en glimt av dessa modiga troendes liv, den ger också fyra utmaningar till västvärldens kristna för att hjälpa dessa förföljda bröder och systrar. Den kallar oss att ansluta oss till ett annat slags jihad och lämna hämnd bakom oss till fördel för förlåtelse, radikal kärlek och uthållig bön.
  100,00 kr
 97. Hemligheten med en kvinnas hjärta
  Hemligheten med en kvinnas hjärta
  Beskrivning
  Varje kvinna har en gång varit flicka. Och varje liten flicka gömmer i sitt hjärta de mest värdefulla drömmar. Hon längtar efter romantik, efter att få spela huvudrollen i ett stort äventyr och att få vara skönheten i en saga. Dessa drömmar är mycket mer än ett barns lek . de är hemligheten med en kvinnas hjärta.

  Men hur många människor finner någonsin det i livet? Efter att åren går knuffas hennes hjärta undan, sårat och begravet. Hon finner inte romantik, äventyr och spänning, utom kanske i en roman eller film. Hon tvivlar på att hon någonsin kommer att få vara sagans skönhet. Men hennes hjärta slutar aldrig drömma.
  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
  • Köp 25 för 148,00 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 201-300 av 794

per sida
Fallande ordning

Måndag till Fredag 10.00 - 17.00

Lördag och söndag stängt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå