View as Tabell Lista

Artiklar 1-100 av 103

Page
per sida
Fallande ordning
 1. 12 kvinnor : i 1900-talets svenska kyrkohistoria
  12 kvinnor : i 1900-talets svenska kyrkohistoria
  Beskrivning
  Var finns mödrarna i fädernas kyrka? Var finns systrarna i brödernas gemenskap? Den här boken ger några svar på de frågorna genom att berätta om tolv kvinnor som på olika sätt deltagit i kyrkornas, samfundens och samhällets liv i Sverige under 1900-talet. De kvinnor boken handlar om är Lydia Wahlström, Emilia Fogelklou, Jeanna Oterdahl, Siri Dahlquist, Elisabeth Hesselblad, Barbro Johansson, Ester Lutteman, Margit Sahlin, Anna-Lisa Odelkvist-Kruse, Alva Myrdal, Anna-Lisa Öst och Britt G Hallqvist, samtliga porträtterade
  175,00 kr
 2. A door opened by the Lord - the history of the Evangelical Lutheran Church in Kenya
  A door opened by the Lord - the history of the Evangelical Lutheran Church in Kenya
  Beskrivning
  The author tries to answer the following questions:- How come that Swedish Lutheran Mission decided to start a new mission field in Kenya? - How has the work developed over the years, from a tiny mission work to an independent Church with four dioceses?- What are the important decisions and deliberations which have influenced the development of ELCK?
  175,00 kr
 3. Allmän kyrkohistoria : från Jesus till kyrkan idag
  Allmän kyrkohistoria : från Jesus till kyrkan idag
  Beskrivning
  Allmän kyrkohistoria – Från Jesus till kyrkan idag av Carl-Erik Sahlberg är den enda uppdaterade översikten över den kristna kyrkans historia som finns på svenska. Den är unik genom att den inte bara behandlar de äldre historiska kyrkorna utan också väckelse- och förnyelserörelserna genom historien som ofta glömts bort. Boken ger en bred bild av hur den helige Ande har verkat i historien och förklarar till exempel varför olika kyrkor bildats eller delats under historiens gång. Boken är tänkt som kurslitteratur i kyrkohistoria på högskolenivå, men vänder sig också till bibelskolor och alla som vill få mer kunskap om kyrkornas och samfundens plats i kristenheten. Carl-Erik Sahlberg är en inspirerande kristen personlighet. Han är forskare, bibellärare och missionär och dessutom en herde som i den helige Andes kraft framgångsrikt når ut med evangeliet. Han är teologie doktor och docent vid Uppsala universitet där han även varit tillförordnad professor i kyrkohistoria. Han är också professor vid Skandinavisk teologisk högskola. Mest känd är han för att ha varit kyrkoherde i S:ta Clara församling i Stockholm, vars diakonala arbete blivit en inspirationskälla för församlingar i alla samfund. Förutom doktorsavhandlingen Pingströrelsen och tidningen Dagen har han skrivit ett 30-tal böcker.
  • Köp 3 för 382,50 kr/st
  • Köp 10 för 361,25 kr/st
 4. Älskade Johannes : den lärjunge Jesus hade kär - ett evangelium vördat i öst
  Älskade Johannes : den lärjunge Jesus hade kär - ett evangelium vördat i öst
  Beskrivning
  S:t Johannes var den lärjunge Jesu älskade och hans evangelium blev tidigt älskat. Det erbjöd byggstenar till den blivande trosbekännelsen. Det har särskilt utmanat tänkarna i asiens stora religionstraditioner. Ändå har evangeliet blivit misstänkt bland akademiska bibelteologer. Det är till synes olikt de tre första evangelierna. Vem skrev egentligen? Är det säkert att orden som läggs i Jesu mun verkligen är hans? I den här reflekterande kommentaren till det fjärde av kyrkans evangelier får läsaren följa den unge Johannes ända från dopstället vid Jordan, där Jesus döptes, och genom Galiléen, samarien och Judéen till Jerusalem och in på översteprästens gård och efter uppståndelsen åter till Galiléen och mötet vid en glödhög med bröd och fisk på stranden till Tiberias sjö

  . Johannesevangeliet har uppfattats som en djup teologisk framställning öppet för mystiken. Så är det nog, men samtidigt är det marknära och följer noga Jesus i spåren. Det myckna gräset på platsen för brödundret noteras, liksom att stenkrukorna med vatten i kana var fyllda till bredden och sedan förvandlades till välsmakande vin.

  Också vid dopstället i Ainon var det gott om vatten och när Maria smorde Jesus fötter i Betania fylldes huset av doften från väldoftande nardusolja.

  • Köp 3 för 261,00 kr/st
  • Köp 10 för 246,50 kr/st
 5. Andlig adel
  Andlig adel
  Beskrivning
  Greveparet Lewenhaupt blev djupt gripna av väckelsen som drog fram över Sverige under 1800-talet. Detta är historien om dem, och den grupp av människor i övre samhällsskiktet som drev på utvecklingen mot det moderna Sverige. Till priset av stora ekonomiska och personliga uppoffringar utmanade de sin samtid för att göra tillvaron bättre för de mest utsatta i samhället, och för att stärka flickors rätt till utbildning. Deras insatser fick inte bara stor betydelse för den inomkyrkliga väckelsen. Flera anrika institutioner i dag – såsom Ersta diakoni, EFS och Fjellstedtska skolan – är delvis frukten av deras arbete. Andlig adel ger en fascinerande inblick i tidigare okända delar av väckelsehistorien. » I historieskrivningen om Sveriges andliga utveckling har vi gjort oss skyldiga till stora och inte sällan felaktiga generaliseringar, med följd att vår bild av framväxten av det moderna samhället är långt ifrån fullständig. I Andlig adel tas stora kliv för att korrigera detta.« Dick Harrison, professor i historia och författare
  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
 6. Äntligen stod hon i predikstolen : historiskt vägval 1958
  Äntligen stod hon i predikstolen : historiskt vägval 1958
  Beskrivning
  Forskningsantologin Äntligen stod hon i predikstolen!: historiskt vägval 1958 beskriver kvinnornas väg till prästämbetet. Vad har beslutet att prästviga kvinnor betytt för kyrka och samhälle? Vilka utmaningar finns idag?

  Medverkar gör bland andra ärkebiskop Anders Wejryd, som skrivit bokens förord, Per-Erik Persson, systematisk teolog, historikern Anne-Sofie Ohlander, etnolog Birgitta Meurling samt missionsvetarna Gunilla Gunner och Karin Sarja. Redaktör och en av artikelförfattarna är Boel Hössjer Sundman, själv präst och forskare.
  175,00 kr
 7. Arjeplogsväckelsen 1905 : I same- och nybyggarland
  Arjeplogsväckelsen 1905 : I same- och nybyggarland
  Beskrivning
  Året 1905 svepte en kraftig religiös väckelse fram över lappmarksförsamlingen Arjeplog. Den resulterade året därpå i bildandet av Arjeplogs De Ungas Förbund, som snabbt fick ett stort antal medlemmar utspridda på ett hundratal platser i församlingen. Väckelsen var en så pass genomgripande händelse i bygden att minnet av den förtjänar att bevaras för framtiden.

  I boken Arjeplogsväckelsen 1905 gör Karl Axel Lundqvist inledningsvis en tillbakablick över Arjeplogs sockens historia, där samerna och deras relation till både staten och kyrkan särskilt står i blickpunkten. Också väckelsen placeras först in i sitt historiska sammanhang både lokalt och nationellt. Därvid visar författaren, att Arjeplogsväckelsen utgjorde en länk i en längre utvecklingskedja med anknytning till Gustaf Callebergs tillträde som kyrkoherde 1889. Callebergs kyrkoherdegärning kännetecknades av ett nära samarbete med lekmannarörelsen EFS, särskilt i fråga om predikoverksamheten ute i den stora församlingen. Väckelsen byggde på lokalt församlingsliv och väckelseinspirerad förkunnelse i samarbete.

  Kombinationen av kyrka och väckelse kom tydligt till uttryck även under de följande åren, bland annat genom nattvardslivets förnyelse i församlingen. Arjeplogsväckelsen kom att lämna synbara minnesmärken efter sig i bygden, dels genom DUF- föreningen, som utvecklades till en »sockenförening«, dels genom det stora bönhus som kom att uppföras på kyrkplatsen och stå färdigt 1916.

  Karl Axel Lundqvist är teol. dr och docent i kyrkohistoria.

  • Köp 3 för 261,00 kr/st
  • Köp 10 för 246,50 kr/st
 8. Askeby kloster : om klostertid och klosterliv
  Askeby kloster : om klostertid och klosterliv
  Beskrivning
  Från 1100-talets senare hälft fram till 1520-talets slut var klostret i Askeby en del av en vittförgrenad europeisk klostertradition och kom därför att utgöra ett tydligt tecken på ett kyrkligt kontinentalt nedslag i den svenska och östgötska kultursfären. Men klostret ingick även i flera viktiga nationella sammanhang på såväl central, regional som lokal nivå, samt blev en viktig aktör på en rad olika områden. I denna unika bok har författaren, utifrån samtida material, levandegjort det dagliga livet i ett svenskt medeltida kloster.
  • Köp 3 för 234,00 kr/st
  • Köp 10 för 221,00 kr/st
 9. Bortom bergen : med glädjebud till Oromofolket i Etiopien
  Bortom bergen : med glädjebud till Oromofolket i Etiopien
  Beskrivning
  Bortom bergen handlar om hur evangeliet nådde Bodji I provinsen Wollega I västra Etiopien. Gamachu Danu berättar om de fem expeditioner till Oromo, som med början 1877 sändes från Röda havets kust och Asmara under en tjugoårsperiod. Genombrottet kom när den femte expeditionen nådde Bodji 1898.

  Författaren låter oss följa det evangeliska arbete som då började, genom pionjärerna och deras efterföljare, vilket ledde till synod- och kyrkobildning. Gamachu Danu är präst i Mekane Yesu-kyrkan. Han fick sin utbildning i Wollega 1955–58 och har lång erfarenhet som präst och lärare i Västra Synoden. Eskil Forslund, tidigare missionär i Etiopien, har översatt, fördjupat och kompletterat boken.

  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
 10. Bränn Broarna! : ur mitt livs resa med EFS-Frälsningsarmen-Svenska Kyrkan
  Bränn Broarna! : ur mitt livs resa med EFS-Frälsningsarmen-Svenska Kyrkan
  Beskrivning
  BRÄNN BROARNA!Om ett livs resa med EFS Frälsningsarmén - Svenska kyrkan Gunnar Lundqvist, numera pensionerad kyrkoherde i Umeå, ger en inträngande bild av hur det var att arbeta i Frälsningsarmén i mitten av 1900-talet. Bristande personalvård blev upptakten till att Gunnar och Ulla-Britt efter tio års gemensam tjänst, i en smärtsam process, bröt upp från Frälsningsarmén. Båda makarna studerade vidare. Gunnar blev präst i Svenska kyrkan och Ulla-Britt diakon.
  100,00 kr
 11. Bysantinsk litteratur : från 500-talet till Konstantinopels fall 1453
  Bysantinsk litteratur : från 500-talet till Konstantinopels fall 1453
  Beskrivning
  Bland resterna av det magnifika Bysantinska rikets kultur är det litteraturen som har haft svårast att nå fram till oss. Bortsett från ett par, tre stora namn har den förblivit okänd för den »bildad allmänheten«. Bristen på lämplig litteratur, inte bara på svenska utan också på de stora språken, har gjort det svårt att orientera sig i det bysantinska litterära landskapet. Denna bok är den första som tar ett samlat populärvetenskapligt grepp på ämnet. Den berättar om författare och texter, sätter in dem i deras historiska och kulturella sammanhang. Författaren är professor i bysantinologi vid Uppsala universitet.
  230,00 kr
 12. Carl Olof Rosenius : teolog, författare, själavårdare
  Carl Olof Rosenius : teolog, författare, själavårdare
  Beskrivning
  Denna bok handlar om Carl Olof Rosenius (1816–1868), Sveriges mest betydande lekmannapredikant. Med anledning av 200-årsminnet av hans födelse hölls våren 2016 ett symposium på Johannelunds teologiska högskola: Carl Olof Rosenius – teolog, författare, själavårdare. Föredragen från detta symposium har samlats i denna bok.

  I bokens bidrag belyses Rosenius bredd, betydelse och bestående inflytande. Olika aspekter av hans verksamhet uppmärksammas: Luthertolkaren, bibelutläggaren, missionsmannen och själavårdaren. I ett par artiklar ges bilder av den miljö där han framför allt var verksam och den tidshistoriska ramen för hans arbete tydliggörs. För att komplettera bilden av Rosenius betydelse finns fyra artiklar om hans inflytande i USA, Danmark, Finland och Norge. Och till sist vänds blicken till nutid och framtid. Rosenius förkunnelse är fortfarande aktuell och det finns mer att lära om och av honom.

  • Köp 3 för 261,00 kr/st
  • Köp 10 för 246,50 kr/st
 13. DAG FÖR DAG - KYRKOHISTORISKT KALENDARIUM
  DAG FÖR DAG - KYRKOHISTORISKT KALENDARIUM
  Beskrivning
  När jag undervisade i kyrko- och missionshistoria i Tanzania på 1980-talet fann jag, till min egen stora förvåning, att hela årets dagar kunde täckas av viktiga händelser i kyrkans historia. I det här kalendariet för hela året, lyfter jag fram dramatiska och avgörande – ibland komiska – händelser i modern kyrkohistoria, men också en hel del från missionshistorien. Boken innehåller exempel på segrar och nederlag, framgångar och besvikelser för enskilda och för kyrkan i stort.

  Carl-Erik Sahlberg är teol. dr och docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet samt författare till ett flertal bästsäljande böcker. Under drygt tjugo år arbetade han i S:ta Clara kyrka i Stockholm. Numera leder han och hustrun Overa ett arbete bland utsatta barn i Tanzania.

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 14. De fattigas rikedom
  De fattigas rikedom
  Beskrivning
  För drygt 800 år sedan föddes Franciskus av Assisi. Han blev förebild för ett oräkneligt antal människor och är ett älskat helgon. Nutiden känner honom som "en profet för vår tid" och nyligen har han utnämnts till "miljöns skyddshelgon". Den här boken handlar om franciskansk spiritualitet, det vill säga den helhetssyn på människan och Gud, kyrkan och samhället, som har sitt ursprung i helgonet från Assisi och hans trosliv. I ärlighetens namn ska sägas att Franciskus budskap egentligen ställer omöjliga krav på oss. Ingen av oss förmår leva så som han gjorde. Men vi får för den skull inte låta oss förtröttas. Och Franciskus säger att det viktigaste av alla råd är: "att inget annat göra än att ivrigt följa Herrens vilja och att behaga honom." Vi ska söka Gud och vi ska försöka gestalta Jesus Kristus i vårt liv, hans ödmjukhet och fattigdom, hans lydnad och hans lidande. Författaren Henrik Roelvink är franciskan och katolsk präst verksam i Vadstena. Han har även, på Veritas Förlag, utkommit med Franciskus av Assisi Skrifter (2011) och Klara av Assisi Skrifter och dokument (2012
  100,00 kr
 15. De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, Bd 1 och Bd 2.
  De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna, Bd 1 och Bd 2.
  Beskrivning
  De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna i 2 band. En vetenskaplig antologi. Redaktörer: Daniel Lindmark & Olle Sundström
  325,00 kr
 16. Den lutherska ikonen och andra märkligheter i Växjö stift
  Den lutherska ikonen och andra märkligheter i Växjö stift
  Beskrivning
  Läs om den småländska envishetens äreminne, lilla svarta Sara i kalmar, den stora julträtan i Jönlöping, nidingsdådet i Nydala 1521 och mycket mer från Agunnaryd till Älmeboda.
  • Köp 3 för 58,50 kr/st
  • Köp 10 för 55,25 kr/st
  • Köp 25 för 52,00 kr/st
 17. Den tidiga Jesusrörelsen : en introduktion
  Den tidiga Jesusrörelsen : en introduktion
  Beskrivning
  Denna introduktion till den tidiga Jesusrörelsen lämpar sig väl för teologistudenter, präster, pastorer, journalister, kulturarbetare och den intresserade allmänheten. Här presenteras framväxten av det fenomen som började som en obetydlig inom-judisk förnyelserörelse, men som senare utvecklades till den världsreligion som kanske mer än något annat har präglat den västerländska civilisationen. Boken är unik i det att den inte i första hand presenterar de nytestamentliga texterna, utan en religiös rörelse den judiska Jesusrörelsen så som den presenteras i texterna. Fokus ligger således på berättelserna och det historiska skeendet. I samband med denna historiska presentation introduceras också några vetenskapliga problem: Hur kan man veta något om den historiske Jesus? Lämnade Paulus verkligen judendomen? Vilka är källorna till Nya testamentets texter? Vad betyder det att Jesus skärper lagens bud? Dessa frågor behandlas med utgångspunkt i de senaste forskningsrönen. Läsaren får sammantaget en initierad introduktion till den grekisk-romerska världen och andra templets judendom, samt en inblick i den tidiga Jesusrörelsens historia från Jesus, aposteln Paulus och perioden därefter fram till början av det andra århundradet.
  225,00 kr
 18. Den underbara vägen : en bok om det inre livet med Gud
  Den underbara vägen : en bok om det inre livet med Gud
  Beskrivning
  Det här är en bok som handlar om den underbara vägen, vägen som man vandrar med Gud. Den innehåller andliga råd och vittnesbörd av kvinnor och män från olika delar av den stora osynliga Kyrkan, med det gemensamma att de varit hängivna Gud och att de vet vad det vill säga att vandra den underbara vägen.

  Det finns en förunderlig samstämmighet mellan företrädare för olika kyrkor när det gäller den inre gemenskapen med Fadern, Sonen och Anden. Om man överlåter sig åt Gud behöver man alltså inte vara orolig för att inte förstå eller få insikt i vad som sker. Kristna har i alla tider erfarit och reflekterat över Guds handlande med människan, och vittnesbörden har varit samstämmiga. Den här boken innehåller några av dessa.
  Det betyder att det här är en aktuell bok – den handlar om det som sker också nu när en människa ger sig hän åt den treenige Guden

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 19. Det kungliga stiftet : några blad ur det svenska hovets kyrkohistoria
  Det kungliga stiftet : några blad ur det svenska hovets kyrkohistoria
  Beskrivning
  Det svenska hovets kyrkohistoria rymmer många märkliga händelser och originella personligheter. I Carl Henrik Martlings nya bok Det kungliga stiftet tar han läsaren med bakom de kungliga slottens fasader. Bland upproriska biskopar, dödsdömda hovpredikanter och lojala ämbetsmän möter läsaren såväl cyniska maktpolitiker som djupt fromma gestalt. Här berättas bland annat om hur hovförsamlingen tillkom och utvecklades, om svenska kröningar från Erik XIV till Oscar II och om Johans III:s svåra balansgång mellan katolicism och lutherdom. Som vanligt berättar Carl Henrik Martling sakligt och medryckande i denna spännande bok om ett stycke svensk kyrkohistoria.
  195,00 kr
 20. Erik den Helige
  Erik den Helige
  Beskrivning
  En majdag år 1160 dödades Sveriges kung Erik i en våldsam strid utanför Heliga trefaldighets kyrka i Uppsala. Han blev snart ansedd som helgon och sedermera som Sveriges nationalhelgon. Under framförallt 1300- och 1400-talet blomstrade Erikskulten i Sverige. Detta visar inte minst den rikhaltiga förekomsten av altarskåp, kalkmålningar och skulpturer i svenska kyrkor, där Erik den helige är avbildad. Idag återfinns exempelvis kung Erik i Stockholms stadsvapen. En del historiker vill förpassa Erikslegenden till ”historiens skräpkammare” och inom forskningen har det sagts att legenden är en schablonmässig kompilation tillkommen i tendentiöst syfte. Bakom den fanns endast maktpolitiska skäl. Den var ett listigt påfund av Uppsalaklerkerna. Men med ett sådant synsätt så förringas och förlöjligas den medeltida människans fromhet och tro. Det fanns i det medeltida tänkandet en hängivenhet för andliga mål, något som kan vara svårt att förstå i vår moderna och rationella tid
  125,00 kr
 21. Ett mångtydigt rum
  Ett mångtydigt rum
  Beskrivning
  En bred, både kulturhistorisk och nutidsanknuten, skildring av kyrkobyggnaden och kyrkorummet skriven av en rad forskare alltfrån teologi till arkitektur. Boken är speciellt betydelsefull för alla som på något sätt har intresse eller ansvar för kyrkan som byggnad.
  210,00 kr
 22. Ett utvalt släkte : väckelse och sekularisering : Evangeliska fosterlands-stiftelsen 1856-1910
  Ett utvalt släkte : väckelse och sekularisering : Evangeliska fosterlands-stiftelsen 1856-1910
  Beskrivning

  När Evangeliska Fosterlands Stiftelsen grundades 1856 var avsikten att utgöra en samlingspunkt inom statskyrkan för den kyrkotrogna väckelsen. Med väckelsen introducerades och betonades element som tro och tvivel i det religiösa livet. Men väckelsen tvingades också ta hänsyn till den samhälleliga utvecklingen. I Sverige syns under andra halvan av 1800-talet en begynnande industrialisering och urbanisering. Samtidigt beskars statskyrkans befogenheter, folkrörelserna etablerades och nya ideologier såg dagens ljus. Den här avhandlingen beskriver religionens förändrade ställning samt vilka konsekvenser det fick för EFS.

  125,00 kr
 23. Förlorarnas historia
  Förlorarnas historia
  Beskrivning
  Förlorarnas historia får vi ta del av ett nästan helt negligerat avsnitt ur den svenska historien - katolikernas situation under reformationsförloppet. Med hjälp av brev och dokument, varav några presenteras här för första gången, belyses perioden på ett nytt och spännande sätt. Vi stiftar bekantskap med en färgstark skara: den fördrivne franciskanbrodern Jacob som blir missionär i Mexico, abbedissan Karin Bengtsdotter Gylta i Vadstena, jesuiten Heinrich Schacht som tar sig in i landet utklädd till råttfälleförsäljare, studenten Erik Persson som döms till döden för sina katolska sympatiers skull, kung Erik frilla, Karin Månsdotter som stödde klosterlivet ekonomiskt, historikern Johannes Messenius som dömdes till livstid fängelse på Kajaneborgs fästning. Vi får ta del av argumenten i den debatt som av båda sidor framförs med polemisk skärpa, brinnande övertygelse och ofta humor. Författaren hävdar att, om man inte tar hänsyn till förlorarnas villkor blir historieskrivningen ett illusionsnummer. Historien blir segrarnas historia, oftast därtill en tråkig och tillrättalagd historia, utan nyanser, utan vånda, utan liv. Magnus Nyman är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och präst i Stockholms katolska stift.
  175,00 kr
 24. Förnyarna : mer än en historia om arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse
  Förnyarna : mer än en historia om arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse
  Beskrivning
  Kyrklig Förnyelse var idérörelsen i Svenska kyrkan som år 1959 av kyrkopolitiska skäl tvingades organisera sig som en arbetsgemenskap med medlemmar, styrelse, verksamhetsberättelse och årsmöte. Det som var en visionär alternativrörelse fick ta på sig uppgiften att bli oppositionsrörelse. Ofta har media tacksamt koncentrerat intresset på det oppositionella men alternativen för att bygga levande församlingar med ett rikt gudstjänstliv, autentisk förkunnelse och en fungerande själavård har varit arbetsgemenskapens kallelse. Dag Sandahl tecknar i boken Förnyarna arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses historia och låter läsaren möta viktiga personer och förstå avgörande vägval när det gäller arbetet att bevara katolsk tro och praxis i Svenska kyrkan. aKF har påverkat kyrkolivet på ett avgörande sätt. Efter 50 år finns det anledning att på nytt fråga efter den kallelse till förnyelse som Gud anförtror arbetsgemenskapen. Dag Sandahl är docent i kyrkovetenskap och församlingspräst på norra Öland.
  230,00 kr
 25. Försonarn vid sitt bröst.
  Försonarn vid sitt bröst.
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
  • Köp 25 för 188,00 kr/st
 26. Från bönhusrörelse till samarbetskyrka : EFS i Skellefteå som inomkyrklig lekmannarörelse 1923-1976
  Från bönhusrörelse till samarbetskyrka : EFS i Skellefteå som inomkyrklig lekmannarörelse 1923-1976
  Beskrivning
  Skelleftebygden är känd för att vara en genuin EFS-bygd. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens lokalförening där EFS i Skellefteå ville vara en inomkyrklig rörelse och stod på så sätt i ett bestämt förhållande till de båda kyrkoförsamlingarna, Skellefteå S:t Olovs församling och Skellefteå landsförsamling. Hur förhållandet utvecklades under den här tiden, är en av huvudfrågorna i denna bok.
  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
 27. Från kyrka till wellbeing. Omarbetad och aktualisterad handbok i kyrkokunskap
  Från kyrka till wellbeing. Omarbetad och aktualisterad handbok i kyrkokunskap
  Beskrivning
  I denna handbok tar författarna med oss från den första kristna kyrkans framväxt över medeltid och reformation fram till vår egen tid.Boken har en lättöverskådlig uppläggning. Foton och illustrationer är valda utifrån pedagogisk och funktionell synvinkel.
  125,00 kr
 28. Från prästvälde till lekmannastyre : Evangeliska fosterlands-stiftelsen som inomkyrklig lekmannaröre
  Från prästvälde till lekmannastyre : Evangeliska fosterlands-stiftelsen som inomkyrklig lekmannaröre
  Beskrivning
  Spännande saker hände vid Svenska kyrkans möte med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS), som bildades 1856. I vissa kyrkliga kretsar uppstod motsättningar på grund av teologin och lekmannaengagemanget inom EFS. Men även det motsatta förhållandet inträffade, att nära samarbete etablerades mellan kyrkoförsamlingar och EFS. Dessa två skilda förhållningssätt till EFS kom att prägla Skelleftebygden. Under den första tiden, fram till sekelskiftet, uppstod ett nära och harmoniskt förhållande som en följd av överensstämmelse i teologi och praktik. Denna enhet började dock upplösas när vi tar steget in i 1900-talet. En församlingsinriktad verksamhet ställdes mot ett föreningspräglat synsätt. En viktig grundfråga var relationen präst-lekman under hela undersökningsperioden. Det är sådana här spänningar som behandlas i denna viktiga bok. Den ger fördjupad förståelse för utvecklingen inom Svenska kyrkan och EFS. Karl Axel Lundqvist är teol dr och kh em i Skellefteå landsförsamling.
  285,00 kr
 29. Guds Eld över Sverige
  Guds Eld över Sverige
  Beskrivning
  Boken beskriver den karismatiska kristendomens utveckling i Sverige. Tyngdpunkten ligger på olika väckelser under efterkrigstiden.
  100,00 kr
 30. Gudstjänstens rötter : urkyrkans gudstjänst i ljuset av templet, synagogan och måltiden
  Gudstjänstens rötter : urkyrkans gudstjänst i ljuset av templet, synagogan och måltiden
  Beskrivning
  Hur gick gudstjänsten till på apostlarnas tid? Vad var nytt och specifikt kristet, och vad tog man över från den judendom man vuxit upp med?Gudstjänstens rötter tar med läsaren på en upptäcktsfärd till att lära känna urkyrkans gudstjänst sida vid sida med de judiska gudstjänstformerna: templets offerliturgi, synagogans bibelstudiegudstjänst och måltidens bön- och samtalssamling. Urkyrkan hämtade inspiration från de judiska formerna och kombinerade det med en öppenhet för den helige Ande och den levande Frälsarens närvaro mitt ibland sitt gudstjänstfirande folk.Boken bygger på ett stort antal citat från antika texter och är rikt illustrerad med färgbilder av byggnader, målningar och föremål från Nya testamentets omvärld. I text och bild får vi lära känna de första kristnas fascinerande liv när de samlades till detta som är vår allra största kallelse som människor: att fira gudstjänst.Tony Larsson är teolog på Stiftelsen Svenska Folkbibeln och blivande präst i Svenska kyrkan. Han har sin bakgrund i frikyrkan och har bott en period i Jerusalem där han fått ett varmt intresse för kristendomens judiska ursprung. Gudstjänstens rötter är hans första bok, en omarbetning av hans masteruppsats i NT:s exegetik, Den kristna gudstjänstens rötter, som lades fram 2012 vid Göteborgs universitet.Sagt om Gudstjänstens rötter:.Vad var hemligheten bakom de tidiga kristnas gudstjänstliv? Tony Larsson visar såväl på det nära släktskapet med olika judiska gudstjänstformer som på särarten i urkyrkans gudstjänst. Framför allt blottlägger han några viktiga faktorer bakom den tidiga kristna rörelsens attraktionskraft i sin samtid. Sådana insikter är guld värda, speciellt för alla som vill vara med att leda, forma och fira en sann gudstjänst i vår egen tid..Mikael Tellbe, docent i Nya testamentet, lektor vid Örebro Teologiska Högskola och pastor inom Evangeliska Frikyrkan.Att relationen mellan judendom och kristendom är djup vet var och en som är förtrogen med Nya testamentet och kyrkans äldsta historia. Frågan är om kristendomens rötter i judisk tro och tradition märks tydligare än just i gudstjänstfirandet. Denna rikt illustrerade, vetenskapligt vederhäftiga och personligt engagerade bok blottlägger det djupa rotsystem som förenar judar och kristna . en historisk bok med dagsaktuell relevans..Göran Larsson, docent i judaistik, präst i svenska församlingen i Jerusalem, författare och föreläsare.Tony Larssons bok är kunnig - informativ - inspirerande. Det är hjärna och hjärta i god kombination..Carl-Erik Sahlberg, docent i kyrkohistoria, präst i S:ta Clara kyrka, Stockholm
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
  • Köp 25 för 172,00 kr/st
 31. Hans Brask : biskop mellan påvemakt och kungamakt
  Hans Brask : biskop mellan påvemakt och kungamakt
  Beskrivning
  Linköpings stift har bidragit med många namnkunniga personer till kyrkohistorien. En av dem, Hans Brask, var den siste katolske biskopen i Linköpings stift som fick sin utnämning bekräftad av påven. Han tillträdde som biskop 1513 och under 2013 firas ett 500-årsjubileum med ett stort antal arrangemang i Linköpings stift. 1500-talet var en brytningstid mellan katolskt och protestantiskt, mellan ky
  250,00 kr
 32. Hans Brask : en senmedeltida biskop och hans tankevärld
  Hans Brask : en senmedeltida biskop och hans tankevärld
  Beskrivning
  Biskop Hans Brask i Linköping (1464–1538) är i vår tid mest känd för episoden med »brasklappen« vid Stockholms blodbad. Denna lapp har kanske aldrig existerat i verkligheten. Däremot har det bevarats en mängd brev från Brask, vilket gör att han är en av de personer i medeltidens Sverige som man kan kommaallra närmast. Han hade liksom andra senmedeltida biskopar ett stort verksamhetsfält och var på en gång kyrkoledare, politiker och godsherre. Hans intressen var många: saltframställning, antiluthersk litteratur, lagböcker, mat, boktryckning, historiskakrönikor och urkunder och mycket annat. Genom honom får man inblick i den dramatiska tid då Kalmarunionen upplöstes och reformationen inleddes.Per Stobaeus (f. 1975), som är verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet, undersöker i denna doktorsavhandling Brasks tankevärld. Vad säger breven och Brasks handlingar om hans syn på kyrkan och samhället?
  250,00 kr
 33. Hymnerna om paradiset
  Hymnerna om paradiset
  Beskrivning
  Efraim Syriern, som levde på 300-talet, hör till den österländska kyrkans största namn. Genom sin starkt bibliskt orienterade teologi kan han tala också till västerländska läsare. De senaste årens syrianska invandring har även bidragit till att göra hans tänkande aktuellt. Länge var Efraim Syriern helt okänd i väst, men han har under de senaste årtiondena allt mer uppmärksammats i forskningen. Hymnerna om paradiset är ett av Efraims mest kända verk. I poetiskt djärva, nästan sensuella bilder målar han upp en bild av det första paradiset, som för honom, är identiskt med det kommande paradiset och som redan kan upplevas i Kyrkan. Som exempel på hur teologi kan framställas i poetisk form har dessa hymner få om ens några motsvarigheter. Översatt med inledning och kommentar av Sten Hidal. Ny trycknng av utgåva från 1985
  190,01 kr
 34. I martyrernas och bekännarnas tid
  I martyrernas och bekännarnas tid
  Beskrivning
  Texter av Cyprianus och Hieronymus Cyprianus föddes i början av 200-talet. Han var verksam i Nordafrika. Kyrkan var under denna tid utsatt för svåra förföljelser. År 250 utnämndes Cyprianus till biskop av Kartago och år 258 led han martyrdöden. I den här skriften föreligger brev och skrifter av den helige Cyprianus samt en skildring av hans martyrdöd. När Hieronymus föddes år 342 var Kyrkans ställning helt annorlunda än under Cyprianus levnad. Kyrkan var nu en tillåten religion i romarrriket och blev statsreligion år 380. 300-talet kännetecknades av olika lärostrider. Och vid koncilierna i Nicea (år 325) och Konstantinopel (år 381) fastställde Kyrkan sin tro. Hieronymus prästvigdes år 378 och hans stora verk var översättningen av Bibeln från hebreiska och grekiska till latin - Versio Vulgata. Han polemiserade även med olika heretiker, bland annat prästen Helvidius, som menade att Jesus hade ett antal bröder som var biologiska barn till Maria och Josef. Katolska kyrkan lär att Maria är semper virgo, alltid jungfru. I skriften "Mot Helvidius", som här återges i utdrag här, argumenterar Hieronymus för den ståndpunkten. Han dog år 420 och helgonförklarades. Översättning och inledningar av Göran Fäldt. Boken är häftad och omfattar 158 sidor
  115,00 kr
 35. Ignatius av Loyola : en bok om att hjälpa själar
  Ignatius av Loyola : en bok om att hjälpa själar
  Beskrivning
  Ignatius av Loyola (1491–1556) hör utan tvekan till de stora gestalterna i kyrkans historia. Förmodligen har ingen annan enskild person under de senaste femhundra åren präglat det religiösa livet inom katolska kyrkan i lika hög grad som den helige Ignatius. Med utgångspunkt i sina egna andliga erfarenheter utformade han en av de klassiska varianterna av kristen spiritualitet. Att det verkligen rör sig om en klassiker, som har något att säga människor i olika tider och kulturer, visar sig i det faktum att den ignatianska spiritualiteten ännu idag fortsätter att ge inspiration och vägledning åt miljontals männi­skor världen över. Även i Sverige kan man konstatera ett tydligt ökat intresse för ignatiansk spiritualitet under de senaste åren.

  När Laura Petris klassiska bok från 1960 nu görs till­ gänglig i en språkligt lätt reviderad version visar sig den bestående halten i hennes insats. Med stor sakkunskap tecknar hon ett inkännande och mångfasetterat porträtt, där dragen av den levande människan Ignatius tydligt träder fram. Hennes medryckande levnadsteckning av människan, ordensgrundaren, mystikern och helgonet Ignatius av Loyola gör hennes biografi till den bästa framställning vi har om honom på svenska

  • Köp 3 för 261,00 kr/st
  • Köp 10 för 246,50 kr/st
 36. Katarina av Siena
  Katarina av Siena
  Beskrivning
  Sigrid Undset Den norska nobelpristagarinnan Sigrid Undset arbe- tade under sitt sista levnadsår med en stort upplagd berättelse om Katarina av Siena dominikanordens heliga Katarina tillika ett av Europas skyddshelgon som i 1300-talets Italien blev ryktbar för sina syner och kristna gärningar. Efter Sigrid Undsets död fanns på hennes skrivbord det avslutade verket, inte en tradi- tionsbunden helgonbiografi präglad av dyrkan, utan en bred, socialt och tidshistoriskt dokumenterad skild- ring av en stor kristen personlighet. Vi får i Katarina av Siena möta en av kristenhetens mest framträdande kvinnor, vilkens liv spände mellan djup mystik och oavbrutet arbete för medmänniskans och Kyrkans väl. K a t a r i n a S i g r i d U n d s e t
  260,00 kr
 37. Kejsaren i vågskålen och andra märkligheter i Visby stift
  Kejsaren i vågskålen och andra märkligheter i Visby stift
  Beskrivning
  Gotlands kyrkohistoria överflödar av märkliga människoöden, egenartade händelser och sköna kyrkmålningar. Vi möter bland annat herr Jörgen i Endre, som en örn slog ihjäl med sina vingar, den klurige skräddaren i När, som drev den Onde ut ur kyrkan, och kyrkoherde Carl Norrby, som avslöjade »riksspöket« Aurora Florentina Magnusson, som sade sig vara dotter till Gustav IV Adolf. Och vem skrev egentligen vår svenska sommarpsalm Den blomstertid nu kommer? Om detta och mycket annat berättar Carl Henrik Martling i denna underhållande bok om Gotländsk kyrkohistoria.
  150,00 kr
 38. Klanger från fyra sekel
  Klanger från fyra sekel
  Beskrivning
  Svenska kyrkan har gjort en inventering av alla piporglar i Strängnäs stift dit Nynäshamns kommuns församlingar hör. Totalt har man gått igenom 281 orglar i stiftets 234 kyrkor, kapell och gravkapell.

  Arbetet har nu resulterat i boken Klanger från fyra sekel där man kan läsa om historien kring instrumenten. Till exempel är orgeln i Nynäshamns kyrka byggd 1954 av A. Mårtenssons orgelfabrik i Lund och det är kyrkans första orgel. Sorundas och Ösmos kyrkors ursprungliga orglar var byggda av samme man, E A Setterquist från Örebro. Torö kyrkas orgel är byggd 1961. Orglarna i boken spänner över 254 år, från 1754 till 2008.

  375,00 kr
 39. Klara av Assisi
  Klara av Assisi
  Beskrivning
  Klara av Assisi (1193-1253( var unik. Hon var den första kvinnan i kyrkans historia som själv skrev en ordensregel för sin nya orden. En kontemplativ nunna som lyckades motstå påvar och kardinaler i en hjärteangelägenhet och ända behäll deras respekt.Några månader efter hennes död infogade påven henne på listan över heliga jungfrur. Här översätts hennes skrifter och dokumenten omkring hennes helgonförklaring till moderna svenska. Översättare är Henrik Roelvink, teol dr och katolsk präst, verksam i Vadstena.
  • Köp 3 för 216,00 kr/st
  • Köp 10 för 204,00 kr/st
  • Köp 25 för 192,00 kr/st
 40. Kvinnlig motkultur och katolsk mission
  Kvinnlig motkultur och katolsk mission
  Beskrivning

  Sankt Josefsystrarna i Danmark och Sverige 1856-1936

  150,00 kr
 41. Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden : en motkultur i det moderna samhället
  Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden : en motkultur i det moderna samhället
  Beskrivning
  En intressant skildring av de kvinnliga klostren och kongregationernas etablering i Sverige och det viktiga arbete de utfört. Läs om Birgittinernas återkomst till vårt land, om hur franskt mötte svenskt när Dominikansystrarna etablerade sig och om Josefsystrarnas sociala arbete.
  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
  • Köp 25 för 148,00 kr/st
 42. Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår 1300-2000-talen
  Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår 1300-2000-talen
  Beskrivning
  Heliga Birgitta avled 1373 och kanoniserades 1391. Redan under livstiden var hon omtalad för sina uppenbarelser och sin undergörande förmåga och känd över nästan hela Europa. Människor i stora skaror följde i hennes fotspår: en lång rad kvinnor, döttrarna, många av tidens drottningar, kvinnor ur frälset, borgerskapet och allmogen. Även många män slog in på den birgittinska vägen. Dotterdottern Ingegerd blev abbedissa men avsattes, unions- drottningen Margareta påskyndade Birgittas helgonförklaring och drottning Margareta, Gustav Vasas andra hustru, stöttade aktivt systrarna i Vadstena trots makens omvälvande reformation. Helena från Väderstad räddades till livet från en långvarig sjukdom efter löfte till Birgitta om en gåva och Torborg från Björlanda som gick genom isen skyddades från att drunkna. Mirakelberättelserna innehåller dramatiska sjukdomsförlopp där bot erhölls genom löften till helgonet Birgitta. I början av 1900-talet kom svenska Elisabeth Hesselblad till Rom och fick en stark upplevelse när hon såg Birgittas hus vid Piazza Farnese. Hon skapade senare den nya grenen av birgit- tinorden. År 2016 blev hon helgonförklarad. Litteraturen om Heliga Birgitta är mycket omfattande, den om hennes efterföljare däremot sparsam. Många verk belyser enskilda delar av den birgittinska historien, få lyfter fram det kvinnliga perspektivet eller ger långa översikter. Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår avser att i någon mån fylla dessa luckor.
  • Köp 3 för 243,01 kr/st
  • Köp 10 för 229,50 kr/st
 43. Kyrkans märken : vapen, stämplar, sigill, emblem
  Kyrkans märken : vapen, stämplar, sigill, emblem
  Beskrivning
  I århundraden har kyrkan använt sig av vapen, stämplar, sigill och emblem. I Kyrkans märken beskrivs de olika märkena samtidigt som deras symbolik och tillkomsthistoria förklaras. Här får läsaren bland annat veta varför Växjö stifts kännetecken är tre avhuggna manshuvuden och formgivarens tanke bakom triangelformen i logotypen för Västerstrands församling.

  Det här är en generös bok som går igenom samtliga stift i Sverige. Författarna presenterar de bildmärken som är intressanta ur ett historiskt perspektiv, i de flesta fall i ord såväl som bild. På vägen framkommer ofta kulturhistorisk kuriosa om bygden. Boken fungerar bäst som ett slags lexikon, där det är enkelt att hitta eftersom församlingarna är listade i alfabetisk ordning inom varje stift.

  Magnus Bäckmark är heraldisk formgivare och har tidigare varit en av de två författarna till Heraldiken i Sverige (2001). Marcus Karlsson är bibliotekarie. Båda är verksamma i Svenska Heraldiska Föreningen.

  100,00 kr
 44. Kyrkohistoria
  Kyrkohistoria
  Beskrivning
  Denna bok är den äldsta kyrkohistorien och är skriven av Eusebios av Cæsarea. Han var en av fornkyrkans mest lärda män och anses inleda den patristiska teologins guldålder på trehundratalet. Eusebios var mycket produktiv och förenade ett historiskt intresse med starkt engagemang i samtiden. Han var både exeget och teolog och tog livlig del i dåtidens lärostrider, han var krönikör och kyrkans förste materialsamlare. Eusebios avspeglar de radikala förändringarna vid denna vändpunkt i världshistorien bättre än någon annan och är en god representant för den tid som fick skåda den förste kristne kejsaren. Det arbete som har gjort Eusebios odödlig är hans Kyrkohistoria, som täcker perioden från kyrkans grundande fram till Konstantins seger över Licinius år 324. Men titeln skall inte missförstås så att Eusebios hade för avsikt att skriva den uttömmande historien om kyrkans framväxt och växlande öden fram till hans egen tid. Hans arbete representerar en otroligt rik samling av historiska fakta, dokument, excerpter och en mängd skrivelser från den tidiga kyrkan. För envar som vill fördjupa sig i urkristendomen och den kristna kyrkans tidigaste historia är Eusebios Kyrkohistoria naturligtvis oumbärlig. Men även situationen i dagens kyrka och samhälle får en tänkvärd och fruktbar belysning vid läsningen av denna berömda bok.
  230,00 kr
 45. Kyrkomödrar
  Kyrkomödrar
  Beskrivning
  Det är lätt att få uppfattningen att kyrkan bara formats av män. Men faktum är att det funnits många kvinnor i kyrkans historia som med sina liv och gärningar haft, och fortfarande har, stor betydelse i kyrkan och världen av idag. De var varken präster eller biskopar men kanske just därför kunde de få kontaktnät och inflytande som var unikt i sin tid.
  Som fredsstiftare, diplomater och medlare; med ett kraftfullt socialt och andligt engagemang för nödlidande satte de tydliga avtryck i historien. De var Kyrkomödrar som med sina liv vittnade om evangeliet, förändrade tidens gång och med kärleken från Gud gav sina liv för sina andliga barn.

  I den här boken möter vi åtta kvinnor från olika epoker, alla med olika personligheter och uppdrag. Genom att hängivet följa Guds kallelse blev de banbrytare och revolutionärer och kan ge mod och inspiration för kvinnor i alla tider.

  • Köp 3 för 171,00 kr/st
  • Köp 10 för 161,50 kr/st
 46. Kyrkornas hemligheter : mellersta Sverige
  Kyrkornas hemligheter : mellersta Sverige
  Beskrivning
  Kyrkornas Hemligheter del 2 omfatt ar mellersta Sverige och här fortsätt er den spännande resan från första delen. Kyrkorna och dess vackra parker skänker besökaren både ro i själen och lugn i sinnet.Här möter vi Sveriges historia under tusen år öga mot öga. Kungagravar och offerlundar går hand i hand med kristendomen, som sakta men säkert vinner mark i Norden. Det är under denna tid riket Sverige finner sina former, en kombination av gudstro och gudomligkungamakt. Spår som idag fi nns överallt omkring oss. Många kyrkor, speciellt i Uppland och Sörmland har sällskap av både runstenar och förkristna begravningsplatser.Författaren Ewa Klingberg och fotografen Hanna Åhman guidar läsarna till spännande platser, ibland bara ett stenkast bort och inspirerar till egna upptäckter i vårt unika kulturarv.I denna andra del reser de i Närke, Sörmland, Uppland, Västmanland, Värmland, Dalarna och på Gotland.
  175,00 kr
 47. Kyrkornas hemligheter : södra Sverige
  Kyrkornas hemligheter : södra Sverige
  Beskrivning
  Kyrkor och dess omgivande gårdar eller snarare parker utgör en stor del av vårt kulturarv. Detta sett ur flera perspektiv såsom arkitektoniskt, konstnärligt och historiskt. Vi har en mer än tusenårig relation till kyrkan och den har under alla tider betytt mycket för människan på många olika plan.
  175,00 kr
 48. Kyrkostudier : möte med kyrkböckernas rikedom
  Kyrkostudier : möte med kyrkböckernas rikedom
  Beskrivning
  Runt om i världen har skilda slag av kyrkoanteckningar lämnatsina spår. Den gängse uppfattningen av kyrkböckerna som enprodukt främst av stormaktstidens samhällssyn med överhet,politisk och social kontroll, utskrivning av soldater etc, behållervisserligen i vårt land sitt kompakta grepp över frågeställningar,angreppssätt och resultat i den fortgående löftesrika forskningen.Men en djupare bearbetning av den egentliga kyrkligainfrastrukturen är i längden ofrånkomlig. Den sprängertidigare teoriramar. Den är ofrånkomlig även med tanke på detframväxande mångkulturella och mångreligiösa samhället, därt ex invandrarkyrkorna har visat sig komma hit med sina egnagenuina noteringar om dop etc inom en i grunden gemensamkyrkotradition, med Fader vår och Trosbekännelsen som förstatextord muntligen och i motsvarande ABC-boktryck. I dennabok berättar professor emeritus Egil Johansson, nestorn i kyrkostudieri vårt land, om kyrkböckernas och kyrkostatistikenshistoria. Men den visar också hur vi genom att studera anteckningarnaoch siffrorna noggrant kan blicka in i framtiden.
  • Köp 3 för 234,00 kr/st
  • Köp 10 för 221,00 kr/st
 49. Lidman - Pethrus och den härliga väckelsen
  Lidman - Pethrus och den härliga väckelsen
  Beskrivning
  Sven Lidman d.y har skrivit denna personliga studie om de två pingstledarna Sven Lidman och Lewi Pethrus
  50,00 kr
 50. Liv och rörelse : svenska Missionskyrkans historia och identitet
  Liv och rörelse : svenska Missionskyrkans historia och identitet
  Beskrivning
  En rad kontroverser ledde till att Svenska Missionskyrkan bröt sig loss och bildades i slutet av 1800-talet. I Liv och rörelse beskrivs Svenska Missionskyrkans historia och identitet, från folkväckelsens framväxt och dess internationella kallelse, till positionen som mötesplats för ungdomar, scouter och söndagsskolelever, och fram till 2003 då Missionsförbundet blev Missionskyrkan.
  150,00 kr
 51. Löftet från Havsrandsöarna : händelser under Klosterlasses vistelse i Norden år 1606
  Löftet från Havsrandsöarna : händelser under Klosterlasses vistelse i Norden år 1606
  Beskrivning
  "Löftet från Havsrandsöarna" har en ramberättelse som utgår från jesuitpatern Laurentius Norvegus, mer känd som Klosterlasse, och hans besök i Danmark 1606. Hans ärende är att förmå den unge kung Christian att föra Danmark-Norge tillbaka till den romerska katolska kyrkan. Parallellt med denna berättelse kretsar romanen kring en småskeppare, vid namn Stenjo, från den lilla byn Stangen, nuvarande Lyeskil. Under resor utmed kusten för sitt uppehälle hamnar han bl a i Tönsberg vid Oslofjorden. Där blir han på ett förbryllande sätt indragen i konspriationsplaner för att återupprätta katolska kyrkan. I detta sammanhang framträder historiskt verkliga personer som bevisligen sysslade med dylika planer. Dessa vävs in i berättelsen som samtidigt i hög grad utspelar sig på ett inre plan som gestaltar skeppare Stenjos brottning med de genom reformationen ändrade förutsättningarna för troslivet. Därtill korsas hans föreställningsvärld av ansatser till vetenskapligt tänkande som sakta växer fram genom t ex upplysningstidens främste pionjär Francis Bacon.
  260,00 kr
 52. Lundabiskopar och deras omvärld
  Lundabiskopar och deras omvärld
  Beskrivning
  Biskopar har sedan kyrkans äldsta tid varit de andliga ledarna i de olika stiften. Deras relation till det omgivande samhället har emellertid varierat kraftigt under olika perioder. Genom skildringar av ett antal biskopar i Lunds stift, dels från 1100-talet dels från 1900-talet, visar författarna till denna bok hur stiftsledarens roll har förändrats. Författarna anlägger inte i första hand ett personhistoriskt perspektiv utan fokuserar på samspelet mellan kyrka och samhälle; med andra ord på Lundabiskopar och deras omvärld. Jan-Olof Aggedal är teol. dr. i kyrkovetenskap vid Lunds universitet, och Bertil Nilsson är professor i kristendomens historia vid Göteborgs universitet
  • Köp 3 för 99,00 kr/st
  • Köp 10 för 93,50 kr/st
  • Köp 25 för 88,00 kr/st
 53. Må detta nå Monsieur Stjärne : krigstidskorrespondens mellan etiopiens kejsare Haile Sellassie I och
  Må detta nå Monsieur Stjärne : krigstidskorrespondens mellan etiopiens kejsare Haile Sellassie I och
  Beskrivning
  "Lejonet av Juda stam har segrat Kejsare Haile Sellassie I Av Gud utvald, konungarnas konung av Etiopien Må detta nå Monsieur Stjärne!" - Utdrag ur brev från kejsare Haile Sellassie till Per Stjärne Efter andra världskriget kon relationen mellan kejsare Haile Sellassie (1892-1975) och den svenske missionären Per Stjärne (1895-1984) att spela en central roll i utvecklingen av ett nära samarbete mellan Etiopien och Sverige. Detta är en skildring av den förtroendefulla vänskapen mellan kejsaren och den svenske missionären. Boken är ett värdefullt bidrag till vår kunskap om hur viktiga historiska skeenden bygger på ömsesidigt förtroende mellan nyckelpersoner. I brevväxlingen mellan kejsaren och Stjärne kastas nytt ljus över situationen för etiopiska flyktingar som befann sig bland annat i Jerusalem och Kenya under krigsåren. Kejsare Haile Sellassie var angelägen om att samarbeta med Sverige - ett litet, neutralt land utan kolonier. Hans erfarenheter av den svenska missionens insatser inom skolväsendet och sjukvården var positiva. När kejsaren, med brittisk hjälp, kunde återvända till Etiopien 1941 fick Per Stjärne en nyckelroll som kejsarens speciella sändebud.

  Boken bygger delvis på tidigare okända brev. - Viveca Halldin Norberg, fil. dr. Brevväxlingen mellan kejsaren och Stjärne har ställts till författarens förfogande av sönerna Torsten och Lennart Stjärne. Därtill kommer en inte tidigare uppmärksammad korrespondens mellan kejsarens sändebud Abbebe Retta och Nils Dahlberg, dåvarande missionsföreståndare inom EFS.

  265,00 kr
 54. Martin Luther : hans liv, lära och inflytande - 500 år senare
  Martin Luther : hans liv, lära och inflytande - 500 år senare
  Beskrivning
  Den 31 oktober 2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser om avlaten på Slottskyrkans port i Wittenberg. Knappt tre år senare var han bannlyst av både påve och kejsare, men hade också gett upphov till en reformation som nu påverkar kyrka och samhälle under 500 år. Vem var denne munk som hade en sådan slagkraft? I Martin Luther – hans liv, lära och inflytande ger Stephen J Nichols både en skildring av de viktiga händelser som alla borde känna till från Luthers liv och en inspirerande beskrivning av hans teologi och social-etik. Dessutom beskrivs hur mycket av det vi i dag tar för givet i kyrkans liv beror på just Martin Luther. Stephen J Nichols är doktor i kyrkohistoria, rektor vid Reformation Bible College i Kalifornien och författare till ett stort antal böcker, däribland flera historiska biografier. ”En utmärkt lättillgänglig och samtidigt mycket informativ bok om Martin Luther. Rekommenderas varmt!” Tomas Nygren, lektor och forskare med inriktning på luthersk teologi, ”En gedigen teologisk översikt och ett färgstarkt porträtt.” Markus Hector, teolog och redaktör
  "Vid studiet av vår västerländska historia framträder några personer i särskilt skimmer. En av dessa är Martin Luther. I denna bok får vi en till Luther och reformationen mycket positivt hållen, bred och intresseväckande introduktion, som omfattar viktiga händelser i Luthers liv, centrala uppfattningar i hans åskådning och inblickar i hans liv som reformatorisk kyrkoman. Vidare har lutherskt tänkande lagt en omistlig grund för utvecklingen av de nordiska välfärdsstaterna. Sammantaget finns det därför såväl person- och allmänhistoriska som teologiska och ideologiska skäl att läsa denna bok." Kjell O Lejon högskolerektor vid JTH, professor religionsvetenskap Linköpings universitet
  125,00 kr
 55. Martin Luthers psalmer i nordiska folkens liv
  Martin Luthers psalmer i nordiska folkens liv
  Beskrivning
  Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv är ett unikt projekt, utarbetat inom ramen för forskarnätverket Nordhymn. Över sextio forskare i hela Norden, från olika vetenskapsområden, har samarbetat för att belysa den ställning som Luthers psalmer har haft – och fortfarande har – i de nordiska länderna. Hur har psalmerna påverkat kyrka, kultur och samhälle? Vilka av psalmerna har sjungits och hur har de använts? I vilken mån används de fortfarande?
  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
  • Köp 25 för 220,00 kr/st
 56. Med lust och bävan
  Med lust och bävan
  Beskrivning

  Vägen till biskopsstolen inom Svenska Kyrkan uner 1900-talet.

  100,00 kr
 57. Medeltidskyrkan i Uppland : restaurering och rumslig förnyelse under 1900-talet
  Medeltidskyrkan i Uppland : restaurering och rumslig förnyelse under 1900-talet
  Beskrivning
  Vi ser dem omsorgsfullt placerade i landskapet – de medeltida kyrkorna. De är våra äldsta bevarade byggnader och har varit i bruk kontinuerligt alltsedan de uppfördes. Hur uppfattar vi dessa byggnadsverk idag? Vilka förhållningssätt har vi när vi förvaltar och utvecklar kyrkorummen? Hur kan vi omforma rummen så att deras unika värden bevaras samtidigt som de möter 2000-talets andliga behov och den gudstjänstfirande församlingens gemenskap? Den här boken berättar om hur kyrkorummen sakta förändrats genom århundraden med betoning på 1900-talet. Genom kunskap och förståelse för tidigare förändringar får den som intresserar sig för frågor som ovan god hjälp. Exemplen är hämtade från Uppland men beskrivningen har stor relevans även för kyrkor i övriga landet. Boken, som är rikt illustrerad med fotografier och skisser, bidrar till ett nytt sätt att läsa gamla kyrkorum. Det som uppfattas som orört och opåverkat sedan århundraden kanske i själva verket är från 1920-talet! Det handlar om restaurering: en samlad kvalificerad insats där ställning tas till bevarande i en eller annan form och där arkitekten är den som ansvarar för helhetsgestaltningen. Boken riktar sig till såväl de som har att förvalta och hantera våra kyrkor som till brukare och alla de som ser kyrkobyggnaderna som en omistlig del av vårt gemensamma kulturarv. Lotta Gustafsson är tekn. dr och arkitekt och verksam i företaget Gustafsson Nyström Arkitekter AB med bl.a. uppdrag i kyrkor
  • Köp 3 för 274,50 kr/st
  • Köp 10 för 259,25 kr/st
 58. Metaller i helig tjänst
  Metaller i helig tjänst
  Beskrivning
  En unik bok som beskriver alla de inventarier, föremål och byggnadsdetaljer som är av metall i en kyrkobyggnad: Det kan vara spirans kyrktupp, kyrkklockorna, dörrlåset, nyckeln, nattvardskalken, oblatjärnet, sockenalnen, biskopens kräkla och mycket mycket annat. Dessutom får vi en unik bibelteologisk genomgång av teol. dr. Arne Wiig om metallernas användning och symbolik i Bibeln.

  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
 59. Musik i kristen tradition
  Musik i kristen tradition
  Beskrivning
  Ett praktverk i fyrfärg som spänner över hela fältet från musiken i gammaltestamentlig tid och urkyrkans musik till dagens kyrkomusik i all dess uttrycksrikedom.
  415,00 kr
 60. Några till evangelister : om lidelse och längtan
  Några till evangelister : om lidelse och längtan
  Beskrivning
  Några till evangelister. Är inte alla kristnas uppdrag att berätta om tron? Jo, men evangelisterna är nog de som är särskilt kallade att aldrig ge sig själva eller någon annan ro, oavsett om vi tycker oss leva i väckelsetider eller inte. Det finns alltid en till som behöver höra att det inte är kört för den här gamla världen eller för en enda liten människa. I boken som Equmeniakyrkans evangelister och andra med insikt i evangelistarbetet skrivit riktas blicken både bakåt och framåt. I år är det 100 år sedan den förste evangelisten anställdes i Svenska Missionsförbundet. Det är svårt att inte beröras av lidelsen när man läser om dem som banade väg i början av förra seklet. Man kan känna stolthet över att det är fråga om ett så helt evangelium, där också sociala insatser är mycket väsentliga. Det handlar om upprättelse för hela människan, då som nu. Vi möter i boken krogevangelister, gatuevangelister och evangelister som arbetar i församlingar, i företagsvärlden och i den kriminella världen. Vår bön är att det vi tänkt, bett och skrivit i vår bok skall vara en tändande gnista. Uttrycket Några till evangelister betyder inte att kvoten är fylld. Långt där ifrån! Redaktionsgrupp: Liselotte J Andersson, Britta Hermansson, Carl-Olov Hultby och Torsten Åhman. Förutom redaktionsgruppen är boken skriven av bl a: Rune W Dahlén, Niclas Piensoho, Marcus Olson och Runar Eldebo.
  125,00 kr
  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
  • Köp 25 för 160,00 kr/st
 61. Omotos mission på esperanto
  Omotos mission på esperanto
  Beskrivning
  Nordenstorms doktorsavhandling i religionskistoria. Omoto är en av de nya japanska religionerna.Den här avhandlingen behandlar främst tiden från 1923
  50,00 kr
 62. Ordet blev sång : liturgisk sång i katolska kloster 20052007
  Ordet blev sång : liturgisk sång i katolska kloster 20052007
  Beskrivning
  Sjunger man fortfarande gregoriansk sång i kloster idag? Sjungs även annan musik i kloster och hur låter den i så fall? Hur ser munkar och nunnor på musiken? Vilka ideal har format den liturgiska sången, i synnerhet den gregorianska? Hur förmedlas sångerna i klostren? I Ordet blev sång studeras musikalisk praxis och föreställningar kring denna i katolska kloster under det tidiga 2000-talet. Det har skrivits mycket om den gregorianska sången i ett historiskt perspektiv men detta är den första studie som beskriver denna och annan liturgisk musik i kloster idag. Karin Strinnholm Lagergren har besökt över 20 kloster i Sverige, Norge, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och Italien för att undersöka dessa frågor. Hon är musikvetare, pedagog och sångerska med medeltida musik som särskilt intresse. Detta är hennes doktorsavhandling.
  • Köp 3 för 306,00 kr/st
  • Köp 10 för 289,00 kr/st
 63. På upptäcktsfärd i sångens värld
  På upptäcktsfärd i sångens värld
  Beskrivning
  Den här boken vill informera, inspirera och beröra! Den ger dig storyn bakom 100 av våra mest älskade andliga sånger och psalmer. Upplev att sången du sjungit med i så många gånger blir som ny! Roberth Johansson är kanske mest förknippad med samlandet av "Humor i helgade hyddor".
  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
  • Köp 25 för 100,00 kr/st
 64. På vidsträckta fält : Svenska kyrkans syföreningar 1844-2004
  På vidsträckta fält : Svenska kyrkans syföreningar 1844-2004
  Beskrivning
  I mitten av 1900-talet utgjorde syföreningarna tillsammans den största kvinnoorganisationen i Sverige, men deras betydelse i samhället har sällan lyfts fram, trots att syföreningarna spelat en viktig roll på många områden:
  ? De stod tidigare än de flesta andra grupper för ett internationellt engagemang genom ett omfattande understöd till missionen.
  ? De har betytt mycket för bevarandet av svenskt konsthantverk och för folkbildning genom studiecirklar.
  ? De har gjort viktiga insatser för lokalsamhället, till exempel sytt ihop till gatubelysning eller inredning av församlingshem.

  I ett stort forskningsprojekt som genomförs av Kvinnor i Svenska kyrkan lyfts nu syföreningarnas betydelse fram. I boken På ett vidsträckt fält belyser olika författare historiken, kulturhistorien, genusperspektivet, samhällsinsatserna med mera. Här finns också reportage från olika syföreningar och intervjuer med enskilda medlemmar. En rad äldre och nytagna bilder kompletterar texten.
  95,00 kr
 65. Prästerna
  Prästerna
  335,00 kr
 66. Riddarna på Rhodos
  Riddarna på Rhodos
  Beskrivning
  Året är 1521. Rhodos är kristenhetens yttersta och trotsigaste utpost mot öster, mot sultanen och hans armé. Några hundra johanniter har till uppgift att försvara ön, att "segra eller dö".

  Bo Giertz visar i denna bok samma mästerliga förmåga att väva samman historia, teologi och en stark berättelse som i sina historiska romaner Stengrunden och Tron allena.

  80,00 kr
 67. Riter i kriser
  Riter i kriser
  Beskrivning
  Vilken roll spelar kyrkornas riter i krissituationer? Hur formas ritual och gudstjänst under omständigheter präglade av olyckor, pandemi, krig eller andra oförutsedda kriser på individ-, kyrko- och samhällsnivå? Dessa frågor utgör tema för årets volym av Svenskt gudstjänstliv: Riter i kriser. I årsbokens fem artiklar belyser sex författare på olika sätt såväl historiska som aktuella kriser och vad dessa inneburit för gudstjänstlivets språk, konst, musik och trosuppfattning, liksom för dess rituella praxis. Inte minst inbjuder fallstudiernas perspektiv på gudstjänstens anpassningar och fördjupade innebörd till reflektion och analys av gudstjänstlivet i vår tids stora kriser i form av världspandemi och krigsutbrott i Europa. Sist i årsboken följer en recensionsavdelning över ny litteratur inom liturgik, kyrkokonst, kyrkomusik och homiletik. Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv årgång 97 / 2022
  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 68. Sankt Olof : Olof Haraldsson kung av Norge
  Sankt Olof : Olof Haraldsson kung av Norge
  Beskrivning
  Att skildra personen och helgonet Olav Haraldsson är inte lätt. De skriftliga källor, som behandlar hans liv, är med få undantag omkring 200 år yngre än hans samtid. De är inte heller alltid helt pålitliga. Vi bör därför inte bli förvånade om författare, som har föresatt sig att skildra människan Olav, har kommit fram till olika resultat. För den ene är han en brutal psykopat, för den andre ett änglalikt och blodfattigt helgon, för den tredje en genial härförare och skicklig kung, som använder sig av kristendomen för att genomföra sina politiska målsättningar. Här kommer det an på ögat som ser. (ur förordet)

  Pater Olav Müller föddes i Trondheim 1924. Under sin barndom och ungdom gick han i skola där.Som artonåring måste han under kriget fly över till Sverige. Här fick han militärutbildning i Polistrupperna. Strax innan hans kompani blev sänt till Finnmarken, för att delta i Vinterfälttåget, konverterade han till Moderkyrkan. Efter kriget tog han privat artium (studentexamen) 1947, reste till Nederländerna och trädde in i kongregationen Jesu och Marie allraheligaste hjärtan (vanligen kallad Picpuskongregationen). Han prästvigdes år 1954. Efter två års verksamhet blev han sänd tillbaka till Norge. I Trondheim verkade han som kaplan och kyrkoherde för St Olavs katolska församling under trettio år.

  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
 69. Sjukbesök och dödsberedelse : sockenbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition
  Sjukbesök och dödsberedelse : sockenbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition
  Beskrivning
  Denna bok handlar om kyrkans vardagliga förhållanden under medeltiden och på 1500-talet. Läsaren får här möta församlingsprästen i kontakt med de enskilda sockenborna. När någon ute i socknen låg sjuk eller svävade mellan liv och död skulle man kalla till sig prästen för att få del av kyrkans sakrament. Då prästen blivit kallad till en sjuk eller döende var han skyldig att omedelbart ge sig i väg, oavsett väderlek eller väglag. Resan kunde i stora socknar vara både lång och farofylld. Den sjuke skulle bikta sig för prästen, ta emot kommunionen och få de sjukas smörjelse. Detta -som med en sammanfattande term kallas sockenbud - syftade till att ge den sjuke hälsan åter eller att förbereda honom eller henne för att dö salig. För första gången undersöks i denna bok hur sockenbudet kunde gå till i svensk medeltida och reformatorisk tradition. Här klarläggs även dess innebörd och hur man motiverade att medeltida bruk levde vidare, förändrades eller avskaffades genom reformationen. Boken ger en inblick i en central del av äldre svenskt kyrkoliv. Den handlar om den historiska bakgrunden till en själavårdssituation som lever vidare i vår egen tid. Stina Fallberg Sundmark (f. 1977) är verksam vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Sjukbesök och dödsberedelse. Sockenbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition är hennes doktorsavhandling i ämnet kyrkovetenskap.
  • Köp 3 för 256,50 kr/st
  • Köp 10 för 242,25 kr/st
 70. Skruden och nakenheten : essäer om Ryssland
  Skruden och nakenheten : essäer om Ryssland
  Beskrivning
  En av sveriges främsta Rysslandskännare, Per-Arne Bodin, presenterar här ännu en samling kunskapsrika essäer. Dess röda tråd är den ortodoxa traditionens betydelse i Ryssland. Boken vilar på tre tematiska pelare, ortodoxi, samhälle och litteratur, och i flera av essäerna berörs nutida frågor och händelser. Skruden och nakenheten visar på motsatsförhållandet mellan den ryska kulturens styrka och utsatthet, glansfullhet och mörker. Per-Arne Bodin är professor i slaviska språk vid Stockholms universitet och ledamot av Vitterhetsakademien. Han har skrivit en rad uppmärksammade böcker och artiklar om rysk litteratur och kultur.
  270,00 kr
 71. Sommarsvalor och vintermesar
  Sommarsvalor och vintermesar
  Beskrivning
  Sommarsvalor och vintermesar. Hur tänker, tror och lever
  människorna inom den laestadianska väckelsen? Den
  här boken vill ge svar på frågpor som ställs om
  laestadianismen, och är en personlig berättelse om
  ett helt liv inom denna väckelserörelse.
  • Köp 3 för 148,50 kr/st
  • Köp 10 för 140,25 kr/st
  • Köp 25 för 132,00 kr/st
 72. Soteria och gnosis : frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan
  Soteria och gnosis : frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
  • Köp 25 för 188,00 kr/st
 73. Spegling av teologi och liturgi
  Spegling av teologi och liturgi
  Beskrivning
  Doktorsavhandling som utgör en studie där en den moderna svenska kyrkobyggnadsrörelsens främste arkitekter presenteras. Författare klarlägger hur gudstjänstens liturgiska tyngdpunkter konkretiseras i kyrkobyggnaden i enlighet med arkitektens djupaste intention "att skapa rum kring mässan".
  100,00 kr
 74. Sveriges kyrkohistoria. 1, Missionstid och tidig medeltid
  Sveriges kyrkohistoria. 1, Missionstid och tidig medeltid
  Beskrivning
  Missionstid och tidig medeltid, omfattar tiden från cirka 830, då Ansgar och hans följe för första gången besökte Birka, fram till mitten av 1200-talet då kyrkan i Sverige börjat få en stabil ställning som en egen kyrkoprovins med Uppsala som ärkesäte.
  655,00 kr
 75. Sveriges kyrkohistoria. 2, Hög- och senmedeltid
  Sveriges kyrkohistoria. 2, Hög- och senmedeltid
  Beskrivning
  Hög- och senmedeltid, skildras tiden från Skänninge möte 1248 fram till Gustav Eriksson Vasas trontillträde 1523. Tiden präglas av maktkamp mellan kungar och biskopar, där kyrkan är mån om att bevara sin frihet, andligt såväl som ekonomiskt, från världslig inblandning.
  655,00 kr
 76. Sveriges kyrkohistoria. 3, Reformationstid
  Sveriges kyrkohistoria. 3, Reformationstid
  Beskrivning
  Reformationstid, handlar om hur kyrkan i Sverige förvandlas från en romersk-katolsk kyrkoprovins till en evangelisk-luthersk bekännelsekyrka. Mot bakgrund av utvecklingen i Europa skildras nära åtta spänningsfyllda årtionden från Gustav Vasas upprorsrörelse 1521 till och med slaget vid Stångebro 1598.
  655,00 kr
 77. Sveriges kyrkohistoria. 4, Enhetskyrkans tid
  Sveriges kyrkohistoria. 4, Enhetskyrkans tid
  Beskrivning
  Band fyra av Sveriges kyrkohistoria omfattar perioden 1595?1705, från återupprättandet av Uppsala universitet till utgivningen av Karl XII:s bibel.
  1600-talet blev ett dramatiskt århundrade för Sveriges del. Från att ha varit ett obetydligt land i Europas periferi blev Sverige nu den ledande Östersjöstaten. I och med reformationen blev kyrkan en integrerad del av statsapparaten ? där religionen blev en viktig faktor för att hålla samman riket.
  655,00 kr
 78. Sveriges kyrkohistoria. 5, Individualismens och upplysningens tid
  Sveriges kyrkohistoria. 5, Individualismens och upplysningens tid
  Beskrivning
  Individualismens och upplysningens tid. När Karl XII i april år 1700 lämnade Sverige för att leda krigen ute i Europa hade han en väl organiserad kyrka bakom sig. Någon kyrklig kritik mot enväldet hördes knappast; kyrkan betraktades som en självklar del av statsmakten.
  655,00 kr
 79. Sveriges kyrkohistoria. 6, Romantikens och liberalismens tid
  Sveriges kyrkohistoria. 6, Romantikens och liberalismens tid
  Beskrivning
  Detta band behandlar tiden 1809-1865; en period under vilken det andliga livet sökte sig nya former i väckelsens tecken. Bibelsällskap, nykterhetsföreningar och missionssällskap bildades. Romatikens tankevärld påverkade psalmdiktning och psalmrevisionsarbete. Liberalismen var ett viktigt inslag i det kyrkorättsliga reformarbetet.
  655,00 kr
 80. Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid
  Sveriges kyrkohistoria. 7, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid
  Beskrivning
  Band 7 i Sveriges kyrkohistoria skildrar den händelserika brytningstid som ledde fram till nya självständiga frikyrkobildningar under andra hälften av 1800-talet.

  Svenska kyrkan och staten stod i nära förbindelse med varandra, och prästerna var bundna vid kyrkans lutherska bekännelse och lära. Detta kritiserades av den nyevangeliska väckelsen, som ställde kyrkans dop, nattvard och prästämbete under debatt. Samtidigt mötte både kyrkan och frikyrkorna motstånd från den socialistiska arbetarrörelsen och andra idérörelser, som menade att den kristna religionens tid var ute.

  Läsaren får följa utvecklingen i den baptistiska rörelsen och i den nyevangeliska väckelse som tog form i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen och Svenska Missionsförbundet, liksom den romersk-katolska kyrkans nyetablering i vårt land. Den internationella påverkan på utvecklingen var mycket tydlig.
  655,00 kr
 81. Sveriges kyrkohistoria. 8, Religionsfrihetens och ekumenikens tid
  Sveriges kyrkohistoria. 8, Religionsfrihetens och ekumenikens tid
  Beskrivning
  1900-talet innebär en total omvandling av Svenska kyrkan - från en strikt reglerad bundenhet till staten till en fri kyrka vid millennieskiftet. De äldre frikyrkosamfunden får en fast organisation samtidigt som medlemsantalet sjunker. En rad invandrarkyrkor etableras i Sverige och tillför den kristna kyrkofamiljen nya traditioner.
  Ekumeniskt samarbete etableras på såväl riks- som lokalnivå. Steg för steg ökar religionsfriheten för medborgarna,och vid seklets slut har den religiösa kartan i Sverige helt förändrats.
  700,00 kr
 82. Symfoniska röster : kyrklig trosförmedling genom tiderna
  Symfoniska röster : kyrklig trosförmedling genom tiderna
  Beskrivning
  Denna för svenska förhållanden unika bok ger oss den västerländska kyrkans mångfaldiga vittnes- börd om sin tro. Med mer än 200 texter från hela kyrkans historia bidrar kyrkolärare och lekmän, mystiker och skolteologer till en välljudande symfoni. Under rubriker som Gudskunskapen, dess källor och växt, Den treenige guden och hans gärningar, Kyrkan kristi kropp och brud, Gudstjänst och sakra- ment, Efterföljelsen, Från tron till skådandet leds vi genom symfonins olika satser. Tillsammans blir det ett överväldigande vittnesbörd om den Katol- ska kyrkans trosförmedling genom tiderna.För urval och översättning står prof Alf Härdelin. Han är känd för sin forskning om den internatio- nella och svenska medeltidens kyrkoliv.
  275,00 kr
 83. Tre tal mot arianerna
  Tre tal mot arianerna
  Beskrivning
  Kyrkofadern Athanasios (298373), biskop av Alexandria, hör till en av den tidiga kyrkans främsta gestalter. Han är mest känd för att han mot arianismen höll fast vid att Sonen är av samma gudomliga väsen som Fadern. Arianerna menade nämligen att Sonen (Jesus Kristus) är ett skapat väsen, den första och högsta av alla skapade varelser, men inte Gud.

  Tre tal mot arianerna ingår i den kamp för kyrkans tro som Athanasios drev envist och med stor teologisk kunnighet i efterdyningarna av konciliet i Nicea 325, sammankallat av kejsar Konstantin. Där hade man bestämt tagit avstånd från arianismen och avsatt Areios. Men det blev också inledningen till en fortsatt strid där det en tid såg ut som om arianismen skulle få fullständigt övertag. När heresier tidigare avvisats var kampen snart över. Men den arianska striden kom i en ny situation som präglades av att den kristna tron hade blivit rikets religion, och därmed kom kejsaren att öva ett stort och ibland avgörande inflytande. Detta kom att prägla Athanasios levnad och kamp i hög grad.

  Av Athanasios har förut utkommit i svensk översättning Antonios liv, Artos 1991, ny upplaga 2004, Mot hedningarna och Om inkarnationen, Artos 2006.

  • Köp 3 för 139,50 kr/st
  • Köp 10 för 131,75 kr/st
 84. Tredje världens kyrkohistoria
  Tredje världens kyrkohistoria
  Beskrivning
  Från Jesus till det latinamerikanska befrielsekriget.
  50,00 kr
 85. Tro i den medeltida världen
  Tro i den medeltida världen
  Beskrivning
  Moderna människor uppfattar gärna sin värld och sin tillvaro i ett globalt perspektiv. Det gjorde man redan under medeltiden. En lättläst översikt tecknar här bilden av den fascinerande och mångsidiga utveckling av den kristna tron som ännu idag utgör grunden för kultur, språk och samhällsliv i västvärlden.

  G. R. Evans berättar medryckande om centrala teologiska begrepp och historiska händelser och nyckelpersoner under ett turbulent millennium från romarrikets fall fram till reformationen.

  Ett måste för den som vill förstå den moderna världen utifrån dess djupa rötter i den kristna kyrkans tro och liv.
  125,00 kr
 86. Tro, frihet, gemenskap
  Tro, frihet, gemenskap
  Beskrivning
  svensk baptism genom 150 år
  150,00 kr
 87. Undren i Lourdes
  Undren i Lourdes
  Beskrivning
  Lourdes i sydfrankrike är en vallfartsort som är känd över hela världen. Miljoner människor besöker den årligen sedan 150 år. Dess religiösa centrum är en grotta där den unga Bernadette Soubirou hade en rad visioner 1858 av jungfru Maria, och från den strömmar det vatten i vilket många människor har funnit bot för sina sjukdomar. Det är obestridligt att här har skett en stor mängd av oförklarliga botanden, vilken åsikt man än har om orsaken till det, och redovisningen sker under strikt medicinsk kontroll. Men Lourdes är framför allt en plats för andlig återhämtning och förnyelse. Pilgrimerna - friska eller sjuka - deltar i de dagliga gudstjänsterna, och för många är en vallfart en oförglömlig upplevelse som ger styrka åt deras fortsatta kamp mot sjukdom eller andra motgångar i livet. Det är en plats där man söker och finner både kroppslig och andlig hälsa. I denna bok berättas både om Lourdes ovanliga historia och om hur vallfartsorten fungerar i nutiden.
  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 88. Världsvid kristendom vid 1900-talets slut
  Världsvid kristendom vid 1900-talets slut
  Beskrivning
  Världsvid kristendom vid 1900-talets slut - Artiklar av 63 författare. KEELEY ROBIN (RED.). EFS-förlaget 1987. 384 sid. Foton i fyrfärg. Kartor. Diagram. Förlagets klotband med skyddsomslag.
  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 1-100 av 103

Page
per sida
Fallande ordning

Måndag 10-19

Tisdag- Fredag 10-17

 

              OBS! OBS!

 

8-31/7 Har vi sommartider i butiken:  Måndag-Fredag 12-17

Från 1/8 är det Ordinarie öppettider igen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå