View as Tabell Lista

32 artiklar

per sida
Fallande ordning
 1. Bönen i den heliga Andes tempel : människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi
  Bönen i den heliga Andes tempel : människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi
  Beskrivning
  Den här avhandlingen riktar fokus mot Martin Luthers teologiska tänkande som det kommer till uttryck i hans förståelse av bönen. Fram träder en teologi som inte uttrycker sig polemiskt, utan istället formulerar den grundläggande samklangen mellan synen på människan (antropologin) och synen på kyrkan (ecklesiologin). Därmed sätts den traditionella skildringen av den lutherska trons centrum, rättfärdiggörelsen genom »tron allena«, in i teologins helhetssystem, vilket får viktiga konsekvenser för den troende människans syn på sig själv och på sin plats i såväl samhället som kyrkan
  • Köp 3 för 292,50 kr/st
  • Köp 10 för 276,25 kr/st
 2. De 95 teserna om avlatens innebörd
  De 95 teserna om avlatens innebörd
  Beskrivning
  Ända sedan den kristna församlingens födelse har det funnits en strävan att se till att den var ”ren” och fri från synd vid Jesu återkomst. Om någon medlem begick en uppenbar synd, såg de övriga det som sin uppgift att få honom att inse sitt felsteg och be Gud om förlåtelse. Men då synden också skadade hela församlingen, tilläts inte den som begått en grov synd (även om han förlåtits av Gud) delta i nattvarden förrän han gjort bot och visat sin ånger i praktisk handling. De som begått mycket allvarliga synder kunde tvingas företa långa pilgrimsfärder, stränga fastor etc. På medeltiden infördes dock möjligheten att få straffet lindrat. Syndaren behövde bara göra en mindre bot, som att besöka en viss kyrka, läsa vissa böner, ge bidrag till något fromt ändamål etc. Som bevis på att man fått avlat utfärdade kyrkan ett ”avlatsbrev”. När Peterskyrkan i Rom skulle byggas förklarade vissa präster att ett ekonomiskt bidrag till bygget skulle innebära fullständig befrielse från straff - fullständig ”avlat”. Resultatet blev en veritabel avlatshandel. Människor trodde sig kunna köpa befrielse från syndastraff genom att ge gåvor till kyrkan - utan att vare sig ånger, omvändelse eller bättring fanns med i bilden. En som reagerade mot denna handel var munken Martin Luther. Han ville ha en debatt om avlatens innebörd, och på kvällen 31 oktober 1517 spikade han upp ett anslag med 95 teser på porten till Slottskyrkan i sin hemstad Wittenberg. Det blev början på den reformation som kom att omvandla hela den västerländska kyrkan. Nästa år är det följaktligen 500 år sedan denna avgörande händelse. Detta kommer att firas stort i hela den lutherska kyrkovärlden. Därför är det också dags att Luthers 95 teser publiceras på nytt på svenska. Det är 70 år sedan sist
  70,00 kr
 3. Detta löfte gäller alla - Företal till Bibeln
  Detta löfte gäller alla - Företal till Bibeln
  Beskrivning
  Företal till bibelns böcker har man skrivit långt före Luther. Hieronymus försåg på 300-talet sin översättning av bibeln till latin (Vulgata) med företal. Även från medeltiden har vi en lång rad företal. Ändå representerar Luthers företal något helt nytt i jämförelse med de tidigare. Enklast kan detta nya uttryckas i koncentrationen på saken, på budskapet och adressaten. Bibeln var för Luther Guds levande tilltal med ärende till den tilltalade: Guds nåd i Kristus. Att evangeliet skulle få ljuda klart och mottagas i tro, var syftet med företalen, liksom med allt övrigt som Luther företog sig.
  150,00 kr
 4. Din är jorden - Om Luther, andlighet och ekoteologi
  Din är jorden - Om Luther, andlighet och ekoteologi
  Beskrivning
  Hur kan vi som reformatorisk kyrka möta de allvarliga miljöproblem som hotar livet på jorden? Var hittar vi våra inspirations- och kraftkällor?

  I den här boken – skriven på uppdrag av biskop Martin Modéus till Linköpings stifts präst- och diakonmöte 2017 – undersöker prästerna Emma Thorén och Thomas Stoor olika sätt att tänka kring skapelse och försoning – i luthersk tradition och andlighet, i den världsvida kyrkan och i dialog med andra.

  Författarnas förhoppning är att boken ska bidra till en fördjupad reflektion och en ny medvetenhet om kyrkans och vårt ansvar som människor för den jord som är vårt gemensamma hem i universum

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 5. Doktor Martin Luthers lilla katekes jämte kort förklaring framställd genom frågor och svar
  Doktor Martin Luthers lilla katekes jämte kort förklaring framställd genom frågor och svar
  Beskrivning
  Några smakprov:

  Verkar dopet syndernas förlåtelse?
  Ja. Vi blir i dopet iklädda Kristus. Han överskyler alla våra synder med sin rättfärdighets klädnad.

  Hur kan dopet ge evig salighet?
  Dopet ger oss makt att bli Guds barn. Då blir vi också arvingar till Guds rike och den eviga saligheten.
  100,00 kr
 6. Frihet, jämlikhet, reformation! : 500 år med Luther
  Frihet, jämlikhet, reformation! : 500 år med Luther
  Beskrivning
  Året är 1517, platsen en kyrkport i den tyska staden Wittenberg. En ung, ilsken munk har fått nog av katolikernas avlatsbrev och rökelsedimmor och spikar upp en lapp med sina teser på porten. Resten är historia. Reformationen beredde vägen för inte bara hårt arbete och gudsfruktan utan för dagens moderna samhälle. Per Svensson skildrar mannen vars idéer präglat västerlandet i femhundra år. Boken är en reviderad och utvidgad version av Per Svenssons Lutherbiografi från 2008.Per Svenssons bok är det bästa jag läst i ämnet på svenska. Göran Greider Per Svensson är en idag ledande kulturskribent i Sydsvenskan och författare, senast till Vasakärven, en bok om Sverigedemokraternas rötter
  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
 7. Gläd dig du kristen : dagliga betraktelser av Martin Luther
  Gläd dig du kristen : dagliga betraktelser av Martin Luther
  Beskrivning
  Gläd dig du kristen är en samling texter av Martin Luther. De är valda och sammanställda för att passa som läsning för var dag under kyrkoåret. Samlingen skiljer sig från andra betraktelseböcker med luthetexter genom att den på ett allsidigt sätt går igenom de viktigaste delarna av Luthers teologi. Varje text har en noggrann hänvisning till källskrifterna. Martin Luther talar hjärtats språk. Hans ärende är människans möte med ett levande Guds ord.
  • Köp 3 för 265,50 kr/st
  • Köp 10 för 250,75 kr/st
 8. Herrens bön : i Martin Luthers utläggning 1519
  Herrens bön : i Martin Luthers utläggning 1519
  Beskrivning
  Martin Luther undervisade om vikten av att be och om hur man ber. Han koncentrerade undervisningen till Herrens bön. Det är en erfaren bedjare som inskärper att bönens värde inte ligger i de många orden, utan snarare i bedjarens eftertanke och uppriktighet. Lutherforskaren Carl Axel Aurelius svarar för denna första svenska översättning av boken om Herrens bön. Som munk levde Luther i tidebönernas särskilda rytm med bön var tredje timme under dagen. Som präst undervisade han lekfolket om vikten av att be och om hur man ber. Han koncenterade undervisnignen till Herrens bön och vände sig särskilt till församlingens olärda, inte minst barn och gamla. Luther insåg tidigt att bönens värde inte låg i de många orden, uan snarare i bedjarens eftertanke och uppriktighet, att bönens var sprungen ur hjärtat. Det är en erfaren bedjare som här talar till gemene man. En av Luthers vänner Johann Schneider (Agricola), förde anteckningar och gav ut undervisningen i tryck. Luther bearbetade den ytterligare och det är denna version av hans utläggning av Fader vår för gemene man 1519 som här föreligger i översättning till svenska av Carl Axel Aurelius.
  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
 9. Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition
  Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition
  Beskrivning
  Två punkter var angelägna för Martin Luther: tron skulle förmedlas till hjärtat och hjärtpunkten i hans kristna trostolkning var frälsningen genom tron allena. Båda är lika angelägna i dag som på 1500- talet och ger anledning till många frågor: Vad betydde det för Luther att bli välsignad? Vad har hänt med Luthers psalmer? Vilken roll har psalmerna haft i gudstjänstlivet? Vad är »luthersk« koral? Kan man spåra Luthers teologi i modern psalm? Vad har en modern konfirmandlärobok med Luther att göra?

  Som reformator ställdes Luther inför uppgiften att skapa nytt på kyrkolivets olika områden: bibeltolkning, psalmdiktning, gudstjänstliv, kyrkomusik, undervisning. Hans initiativ har haft betydelse långt utöver hans egen tid, men man glömmer lätt bort att mycket av det som sker i kyrkolivet idag har sin utgångspunkt i hans verksamhet på 1500-talet.
  Årsboken Svenskt Gudstjänstliv 2007 presenterar uppsatser som med utgångspunkt i Luthers verksamhet följer utvecklingen fram till idag. Här behandlas uppsatser kring liturgi, hymnologi, kateketik och musik.

  200,00 kr
 10. Inte allena : varför Luthers syn på nåden, bibeln och tron inte räcker
  Inte allena : varför Luthers syn på nåden, bibeln och tron inte räcker
  Beskrivning
  Varför är Martin Luther viktig i dag? Det har gått 500 år sedan reformationen. Men Luther är fortfarande orsak till debatt. Några hyllar honom som en folkets förkämpe mot kyrkligt förtryck. Andra anklagar honom för att ha splittrat kristenheten och gett makthavarna kontroll över kyrkan. När Joel Halldorf och Patrik Hagman läser Luther ser de en teolog att brottas med. De går till djupet av Luthers lära genom att kritiskt analysera hans slagord om nåden, Bibeln och tron allena. Tänk om detta "allena" är en knut som behöver lösas upp för att finna ett sätt att uppskatta Luther? Tänk om han kommer mest till sin rätt när han får en plats i den kristna traditionen i stället för som en röst i opposition till den. Är det så att nyckelordet för att läsa Luther inte är allena, utan tillsammans? Ur boken Inte allena är en diskuterande introduktion till Luther, där Luthers tankar och de konsekvenser de haft, sätts i relation till vår tids frågor och utmaningar. En bok för alla som är intresserade av kyrkans roll i ett pluralistiskt, postsekulärt samhälle.

  Joel Halldorf är docent i kyrkohistoria och lektor vid Teologiska högskolan Stockholm. Han har skrivit en rad böcker, är medarbetare på Expressen Kultur och ledarskribent på tidningen Dagen.

  Patrik Hagman är docent i politisk teologi vid Åbo Akademi, Finland, och författare. Han har bland annat skrivit böckerna Efter folkkyrkan, Om kristet motstånd och Söndagsskola för vuxna.

  • Köp 3 för 85,50 kr/st
  • Köp 10 för 80,75 kr/st
 11. Korsets teologi : fyra texter av Martin Luther
  Korsets teologi : fyra texter av Martin Luther
  Beskrivning
  I Luthers teologi, liksom i Bibeln, möter vi motsatser som liv och död, gott och ont, barmhärtighet och vrede, liksom det som är fördolt och uppenbart i beskrivningen av Guds frälsande handlande. Begreppet ”korsets teologi” fångar för Luther upp den bakomliggande enheten i Guds handlande. I fyra nyöversatta texter av helt olika karaktär får du möta Luther när han skriver om detta centrala tema. Korsets teologi är den första boken i en serie skrifter där Martin Luther själv får komma till tals. Luthers betydelse för kyrka och samhälle i framförallt norra Europa kan knappast överskattas. Genom denna bokserie vill vi göra fler skrifter av honom tillgängliga för nutida svenskspråkiga läsare. Främst handlar det om skrifter som inte finns på svenska sedan tidigare, vilket kan bidra till att bredda och nyansera bilden av Luther som teolog och reformator. Även en del luthertexter som redan finns på svenska kommer att ingå i moderniserad form.
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 12. Lågan som inte kan släckas : upptäck reformationens hjärta
  Lågan som inte kan släckas : upptäck reformationens hjärta
  Beskrivning
  Berättelsen om den protestantiska reformationen är en fängslande berättelse, full av dramatik. Den började den 31 oktober 1517 när Martin Luther spikade upp sina 95 teser på slottskyrkoporten i Wittenberg. Vad var det som drev reformatorerna? Hurdana va de egentligen?I

  den här medryckande, lättillgängliga och lärorika introduktionen väcker Michael Reeves liv i reformationens färgstarka figurer. Han presenterar deras uppfattningar och visar hur djupt angelägna och personligt betydelsefulla reformationens tankar är i dag, femhundra år senare. Inkluderat är också ett tillägg om den svenska reformationen av Daniel Johansson, lektor på Församlingsfakulteten i Göteborg.

  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
 13. Lilla Katekesen
  Lilla Katekesen
  Beskrivning
  Doktor Martin Luthers skrev sin lilla katekes som en enkel och sammanfattande undervisning i den kristna tron. Lilla katekesen är nu språkligt reviderad för att en ny generation ska kunna ta till sig undervisningen om den kristna trons centrala delar.

  Läsaren ges goda insikter i meningen med den kristna tron och det kristna livet. Författarens språkliga revidering tillsammans med illustrationerna ger ett fräscht intryck. Lämplig för masspridning till konfirmander och ungdomsgrupper.

  • Köp 3 för 54,00 kr/st
  • Köp 10 för 51,00 kr/st
 14. Luther : om kamp och frihet
  Luther : om kamp och frihet
  Beskrivning
  Passa på – introduktionspris till och med 20 dec! Ge bort boken som julklapp till anställda, kyrkoråd och ideella medarbetare inför reformationsåret 2017. Upphöjd, ifrågasatt, omskriven och legendomspunnen – ingen teolog har haft så stort kyrkligt inflytande som Martin Luther de senaste femhundra åren. Men vad är egentligen »det lutherska arvet«? Och vem var han, denne munk som mot sin vilja startade en helt ny kyrklig gren? När Carl Magnus Adrian tecknar Martin Luthers liv låter han oss lära känna många olika sidor av den berömde teologen. Vi får möta »den rädde unge studenten, den nyfikne bokmalen, den kategoriske tjockskallen, den ömme själavårdaren, den sinnlige mannen, livsnjutaren, den sökande teologen, den oförskämde skribenten och den ständige lärjungen«. Carl Magnus Adrian tar med läsaren på en resa genom Luthers liv och visar vad som formade honom och hans teologi. Här finns också reflektioner och funderingar kring Luthers undervisning. Hur kan vi förstå och använda hans bibelutläggningar? Vad behöver vi omformulera för att upprätthålla reformationen av kyrkan? Och vad behöver vi lämna därhän? Carl Magnus Adrian är präst och Lutherkännare, och har under många
  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
 15. Luther i Sverige : den svenska Lutherbilden under fyra sekler
  Luther i Sverige : den svenska Lutherbilden under fyra sekler
  Beskrivning
  Luther i Sverige berättar om den svenska Lutherbildens framväxt och förändring genom tiderna. Hur har man betraktat Luthers person och verk? Hur har man tolkat reformationens förlopp och innebörd? Svaren hämtas från de återkommande jubelfesterna till minne av reformationens födelse, men också från det folkliga fromhetslivet, där det lutherska arvet på olika sätt varit levande.
  I analysen av de varierande Lutherbilderna fokuseras intresset på det som djupast präglat ifrågavarande tider, »det självklara i historien«. Det blir då uppenbart att Luthers skrifter haft en dubbel betydelse. Å ena sidan har de verkat bekräftande och bevarande och å andra sidan ifrågasättande och nyorienterande.
  • Köp 3 för 243,01 kr/st
  • Köp 10 för 229,50 kr/st
 16. Luther själv : hjärtats och glädjens teolog
  Luther själv : hjärtats och glädjens teolog
  Beskrivning
  Som en röd tråd genom denna bok går den borttappade glädjen i svensk lutherdom. Här finns inte »den lille Luther på axeln«, han som enligt många svenskar driver och stressar dem till ständig pliktuppfyllelse, förstör deras nöjen och inger dem dåligt samvete. I själva verket är det få teologer som så hävdat glädjen som den kristna religionens grundton som Martin Luther.

  I Luther själv ligger tyngdpunkten på den mogne Luther, tyvärr ofta framställd som envis, grälsjuk och bitter. Låter man honom komma till tals själv i relationen till hustrun och barnen och nära vännen Melanchthon blir bilden en helt annan. Här framträder i bönen, själavården, predikan och katekesen en helt annan, lyhörd, mjuk och tolerant sida. I brev till hustrun framträder en värme och skämtsamhet som varar livet ut. Slående är balansen mellan den intellektuella och den känslomässiga sidan i Luthers tro.

  230,00 kr
 17. Martin Luther : bibelöversättaren
  Martin Luther : bibelöversättaren
  Beskrivning
  Boken om Martin Luther som bibelöversättare vill bland annat visa hur Luthers översättning av Bibeln fick stor betydelse för andra översättningar, bland dem den svenska. Språket i översättningen speglar både Luthers inlevelse i bibeltexten och hans gudstro. Hans ambition var att översättningen skulle förstås av vanligt folk.
  • Köp 3 för 121,50 kr/st
  • Köp 10 för 114,75 kr/st
 18. Martin Luther : hans liv, lära och inflytande - 500 år senare
  Martin Luther : hans liv, lära och inflytande - 500 år senare
  Beskrivning
  Den 31 oktober 2017 är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser om avlaten på Slottskyrkans port i Wittenberg. Knappt tre år senare var han bannlyst av både påve och kejsare, men hade också gett upphov till en reformation som nu påverkar kyrka och samhälle under 500 år. Vem var denne munk som hade en sådan slagkraft? I Martin Luther – hans liv, lära och inflytande ger Stephen J Nichols både en skildring av de viktiga händelser som alla borde känna till från Luthers liv och en inspirerande beskrivning av hans teologi och social-etik. Dessutom beskrivs hur mycket av det vi i dag tar för givet i kyrkans liv beror på just Martin Luther. Stephen J Nichols är doktor i kyrkohistoria, rektor vid Reformation Bible College i Kalifornien och författare till ett stort antal böcker, däribland flera historiska biografier. ”En utmärkt lättillgänglig och samtidigt mycket informativ bok om Martin Luther. Rekommenderas varmt!” Tomas Nygren, lektor och forskare med inriktning på luthersk teologi, ”En gedigen teologisk översikt och ett färgstarkt porträtt.” Markus Hector, teolog och redaktör
  "Vid studiet av vår västerländska historia framträder några personer i särskilt skimmer. En av dessa är Martin Luther. I denna bok får vi en till Luther och reformationen mycket positivt hållen, bred och intresseväckande introduktion, som omfattar viktiga händelser i Luthers liv, centrala uppfattningar i hans åskådning och inblickar i hans liv som reformatorisk kyrkoman. Vidare har lutherskt tänkande lagt en omistlig grund för utvecklingen av de nordiska välfärdsstaterna. Sammantaget finns det därför såväl person- och allmänhistoriska som teologiska och ideologiska skäl att läsa denna bok." Kjell O Lejon högskolerektor vid JTH, professor religionsvetenskap Linköpings universitet
  125,00 kr
 19. Martin Luther : människohjärtat och Bibeln
  Martin Luther : människohjärtat och Bibeln
  Beskrivning
  Syndaförlåtelsen sedd som ett kärleksfullt blöjbyte på småbarn, uppmaningar att »hoppa och dansa av översvallande glädje« – hur många förknippar detta med Luther? Denna bok har kommit till som en uppgörelse med den ensidigt negativa schablonbild av Martin Luther som dominerar i Sverige. Den behandlar inte Luthers teologi och är inte skriven av en teolog utan av en språkvetare. Då Luther är intensivt närvarande i allt han skriver kan man inte syssla med hans texter under trettio år utan att få en uppfattning om honom som person. Det är den äldre Luther som tecknas, från fyrtioårsåldern och framåt. I centrum står bibelöversättningen med Luthers företal och kommentarer. Här möter man hans personliga fromhet och gudsföreställning på ett annat, mera omedelbart sätt än i dogmatiska teologiska skrifter. En annan källa är Bordssamtalen, som ger en inblick i vardags- och familjelivet i Svarta klostret i Wittenberg. Det som belyses är de i Sverige i stort sett okända, ljusa sidorna i Martin Luthers rika, komplicerade och spänningsfyllda personlighet. Birgit Stolt har tidigare skrivit flera böcker och en lång rad artiklar om språket i Luthers skrifter. Från 1979 fram till sin pensionering 1992 var hon professor i tyska vid Stockholms universitet
  200,00 kr
 20. Martin Luther som själavårdare
  Martin Luther som själavårdare
  Beskrivning
  En samling nyöversatta luthertexter med inriktning på Martin Luther som själavårdare. Många själavårdsbrev, bordssamtal, predikningar, psalmer, böner och andra texter, som är kommenterade av redaktörerna och översättarna Göran Agrell och Karin Löfgren
  200,00 kr
  • Köp 3 för 256,50 kr/st
  • Köp 10 för 242,25 kr/st
  • Köp 25 för 228,00 kr/st
 21. Martin Luther, munken som förändrade världen
  Martin Luther, munken som förändrade världen
  Beskrivning
  I boken Martin Luther, munken som förändrade världen ställs frågor som: Vad betyder det att jag är lutheran? Vem var Martin Luther och hur påverkar hans tankar oss idag? Mikael Rapp och Hedvig Åström har skrivit om att vara lutheran idag och att tillhöra en luthersk kyrka. Biskop Åke Bonnier har skrivit om de tio budorden, trosbekännelsen, Herrens bön, dopet och nattvarden. Förutom Luthers lilla katekes beskrivs också frågor om Gud, människan och skapelsen utifrån Luthers teologi och perspektiv.
  Boken är ett samarbete med Svenska Kyrkans Unga
  • Köp 3 för 127,50 kr/st
 22. Martin Luther, munken som gjorde uppror
  Martin Luther, munken som gjorde uppror
  Beskrivning
  Bland det mest äktsvenska som finns är berättelserna om våra förfäders plikttrohet och hederlighet. Fadern och modern som firar det dagliga livets gudstjänst, i arbetet, vid spisen, på åkern, och vid vaggan. Bakom denna tåliga och tappra livshållning låg tio generationers fostran i Martin Luthers lilla katekes.
  I dag är Martin Luther för de flesta svenskar antingen okänd eller oförstådd. De som möjligen vet något om honom har ofta bilden av en stel dogmatiker och sträng moralist. I verkligheten var Luther en lutspelare och poet, men framför allt en människa fylld av motsättningar som levde i en tid som också var fylld av motsättningar.
  Den här boken vill ge en bild av den verklige Luther. Mannen som först kämpade med sig själv och sin Gud för att sedan ett helt liv kämpa för en ny frimodighet och en förnyad kyrka. Den lutherska tro och teologi, som under århundraden så starkt präglat miljoner människor växte fram ur hans egen livskamp. Det är Martin Luther med det oroliga levande hjärtat som vi här möter, men också den stormiga tid då ett modernt Europa växer fram. Allan Sandström är född i Västerbotten 1933 och har efter teologiska studier varit verksam som journalist sedan 1958. Han har tidigare skrivit flera böcker inom olika historiska ämnesområden. 2004 erhöll han Lars Widdingpriset för historiskt författarskap.
  180,00 kr
 23. Martin Luthers befriande upptäckt
  Martin Luthers befriande upptäckt
  Beskrivning
  Varför firar vi reformationens 500-årsjubileum under 2017? Vad var det nya som började med hammarslagen i Wittenberg den 31 oktober 1517? Martin Luther hade kämpat länge för att få frid i sitt samvete. Han gjorde allt som klostret föreskrev för honom som munk, men han fann ingen frid. Först efter flera års kamp, något år efter teserna mot avlaten, fann han nyckeln.
  Den fann han i evangeliet som försäkrar syndaren att Gud ger sin rättfärdighet för Kristi skull av nåd genom tron. Denna nåd får inte bindas upp av villkor, som den romersk-katolska kyrkan hade gjort, utan den räcks åt oss helt utan villkor.

  • Köp 3 för 22,50 kr/st
  • Köp 10 för 21,25 kr/st
 24. Martin Luthers egna toner och ord om musik
  Martin Luthers egna toner och ord om musik
  Beskrivning
  Wittenbergreformatorn Martin Luther har efterlämnat tusentals sidor av brev, traktater, polemiska skrifter, poesi, lärda kommentarer och strödda anteckningar. Som en röd tråd genom dessa skrifter går olika typer av reflektioner och utläggningar om musikens betydelse för Luther personligen, för det samhälle och den kyrka han verkade i, samt inte minst i vad han uppfattade som skapelsens musikaliska ordning, utgiven före all tid och rum. Till detta kommer Luthers och den vidare Wittenbergkretsens omgestaltningar av liturgiska och musikaliska bruk från olika medeltidstraditioner, och hans egna praktiska ton- och textskapelser – en betydande mängd melodier och enstaka flerstämmiga kompositioner, varav vissa är mycket berömda och ofta sjungna världen över, medan andra är helt okända för de flesta i dag.

  I den här boken presenterar Mattias Lundberg de olika musikaliska sidor vi möter i Luthers författarskap, och utvecklar deras historiska betydelse intill vår egen tid ett halvt millenium senare. Bokens första del är en överblick av reformatorns teoretiska, filosofiska och teologiska musikvärld, till hans musikaliska preferenser och värderingar, samt av hans eget musicerande och komponerande. Bokens andra halva återger ett urval originaltexter som på olika sätt berör musik och illustrerar Luthers särpräglade och ofta fascinerande musiksyn. Många av texterna återges här för första gången i svensk översättning, med kommentarer, analyser och musikhistoriska anmärkningar.

  175,00 kr
 25. Martin Luthers psalmer i nordiska folkens liv
  Martin Luthers psalmer i nordiska folkens liv
  Beskrivning
  Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv är ett unikt projekt, utarbetat inom ramen för forskarnätverket Nordhymn. Över sextio forskare i hela Norden, från olika vetenskapsområden, har samarbetat för att belysa den ställning som Luthers psalmer har haft – och fortfarande har – i de nordiska länderna. Hur har psalmerna påverkat kyrka, kultur och samhälle? Vilka av psalmerna har sjungits och hur har de använts? I vilken mån används de fortfarande?
  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
  • Köp 25 för 220,00 kr/st
 26. Om en kristen människas frihet
  Om en kristen människas frihet
  Beskrivning
  Om en kristen människas frihet är en av reformationens huvudskrifter. De tankar Martin Luther här utvecklar leder in till själva centrum av hans teologi: Endast tron på Kristus gör en människa rättfärdig. Det är på denna grund Martin Luther bygger sin frihetslära. Boken tillkom när Luther levde under hot om bannlysning och det han skrev skickade han till påven. Innehållet utstrålar den tidlösa, trygga glädje som tron på Guds ord och löften ger.
  130,00 kr
 27. Ordet vid bordet : Martin Luthers bordssamtal
  Ordet vid bordet : Martin Luthers bordssamtal
  Beskrivning
  I Martin Luthers bordssamtal framträder en glad, skämtsam och sällskaplig människa, i kontrast till den märkliga bild av honom som annars förmedlats.500 Luther-citat insatta i sina sammanhang av Luther-kännarna Göran Agrell och Peter Strömmer som tidigare tillsammans skrivit en resebiografi i Luthers fotspår
  200,00 kr
 28. Rättfärdiggörelsen genom tron
  Rättfärdiggörelsen genom tron
  Beskrivning
  Luther nyöversatt!

  Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther spikade upp de välkända 95 teserna på kyrkporten i Wittenberg. Det blev startskottet för reformationen som med tiden haft en mycket stor inverkan både på kyrkan och samhället, och som nu firar sitt uppmärksammade 500-årsjubileum. Men vad handlade reformationen om, och vad var dess kärna? I den här boken kommer Martin Luther själv till tals genom att tre av hans viktigaste texter är nyöversatta till modern svenska: Om en kristen människas frihet, Företal till Romarbrevet samt utdrag ur Stora Galaterbrevskommentaren . Under början av sitt liv hade Luther plågats av samvetskval eftersom han inte hade förstått skillnaden mellan lag och evangelium. Den katolska kyrkan, där Luther tjänade som präst och universitetslärare, hade under lång tid blandat ihop begreppen och alltmer kommit att betona rättfärdiggörelse genom gärningar. Efter en lång kamp och intensiva studier insåg Luther att Bibeln istället talade om rättfärdiggörelse genom tron, inte gärningar. Den viktiga nyupptäckten beskrev Luther så här: ”Jag blev helt och hållet född på nytt och hade gått in i själva paradiset genom portar som öppnats på vid gavel” Till sitt sista andetag var Luthers omistliga grundval Nåden allena, Tron allena och Skriften allena. Han visste att utan Guds nåd och hans frikännande dom för Kristi skull var han förlorad. Utöver Luthers egna texter med fokus på hans viktigaste teologiska bidrag, rättfärdiggörelse genom tron allena, innehåller boken också en utmärkt inledning om Martin Luthers liv samt ett avslutande kapitel om rättfärdiggörelse skrivna av redaktören, doc. Seth Erlandsson. Dessa texter utgör en förklarande ram runt Luthers texter och visar tydligt reformationens betydelse. Boken är en god och lättläst introduktion till Martin Luther och reformationen. Utöver Luthers egna texter med fokus på hans viktigaste teologiska bidrag, rättfärdiggörelse genom tron allena, innehåller boken också en utmärkt inledning om Martin Luthers liv samt ett avslutande kapitel om rättfärdiggörelse skrivna av redaktören, doc. Seth Erlandsson. Dessa texter utgör en förklarande ram runt Luthers texter och visar tydligt reformationens betydelse. Boken är en god och lättläst introduktion till Martin Luther och reformationen.

  "Boken Rättfärdiggörelsen genom tron ger oss en inblick i några av de viktigaste sanningar som står att finna i den heliga Skrift. Martin Luthers egna texter utgör en påminnelse om att ett sant evangelium är ett budskap som befriar oss på djupet'". Olof Edsinger, teolog och författare

  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 29. Reformation i fem rum
  Reformation i fem rum
  Beskrivning
  I boken Reformation i fem rum har Karin Johannesson valt ut fem rum – omklädningsrummet, väntrummet, seminarierummet, vardagsrummet och kyrkorummet – för mänskliga erfarenheter av missnöje, ångest, tro, kärlek och hopp.

  Framställningen vävs samman med Martin Luthers livsresa och samtid. Vad innebär begrepp som nåd och tro? Och hur kan vi förstå Bibeln och kyrkan?

  • Köp 3 för 174,25 kr/st
 30. Tillbaka till friheten : att tänka lutherskt idag
  Tillbaka till friheten : att tänka lutherskt idag
  Beskrivning
  Tillbaka till friheten – att tänka lutherskt idag

  Teologen Tomas Nygren sätter ord på reformationens budskap i vår vardag. Att tänka lutherskt är därför inte bara om ytterligare en bok om Luther – Tillbaka till friheten – att tänka lutherskt i dag är skriven för att utforska, tolka och återigen tänka, likt Luther gjorde, på kyrkans och Kristi kallelse i vår egen tid.

  159,00 kr
 31. Vad är det? : Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling i modern språkdräkt
  Vad är det? : Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling i modern språkdräkt
  Beskrivning
  Undervisning är en viktig aspekt av kyrkans grundläggande uppgift. Som pedagogiska hjälpmedel har katekeser (av det grekiska ordet för undervisning) utarbetats. Dessa kate­keser är ofta skrivna enligt mönstret: frågor svar. Den mest kända katekesen i vårt samhälle är Martin Luthers Lilla katekes.

  I Svenska kyrkans konfirmandundervisning användes länge Lilla katekesen tillsammans med så kallade katekes­ utvecklingar. Fram till 1919 var Lilla katekesen påbjuden lärobok i den svenska folkskolan. Hundra år efter att katekesen togs bort vill vi lyfta fram denna skatt ur traditionens förråd. Den kate­ kesutveckling som antogs 1878 är utomordentligt värdefull också i vår tid. Språket är emellertid så ålderdomligt att det blir alltför svårt att förstå. Den kommer därför nu i en modern språkdräkt. I 1878 års katekesutveckling ingår inte mindre än 402 bibelcitat. Detta speglar att det i en evangelisk kyrka är av yttersta vikt att bekännelsen och läran är förankrade i Bibeln. Den språkliga moderniseringen av katekesutvecklingen har gjorts av prostarna TD Hakon Långström och Kjell Petersson.

  175,00 kr
 32. Vision och verklighet : en bok om Martin Luther
  Vision och verklighet : en bok om Martin Luther
  Beskrivning
  Översatt av Margareta Brandby-Cöster. Leif Grane är en av Nordens ledande lutherforskare. När hans stora bok om Luthers liv och verk kom ut i Danmark skrev Vilmos Vaita en mästerlig framställning av Luthers teologi, som i sin fullständighet, åtminstone på skandinaviskt område inte finner sitt motstycke.
  245,00 kr
View as Tabell Lista

32 artiklar

per sida
Fallande ordning

Måndag 10-19

Tisdag- Fredag 10-17


 V:19 2024 Är butiken öppen följande tider:

6-7/5 10-17

8/5: 10-14

10/5:10-17

Samt v 23 2024 Är butiken öppen följande tider:

3-4/6: 10-17

5/6: 10-14

7/6: 17-17


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå