View as Tabell Lista

27 artiklar

per sida
Fallande ordning
 1. 40 dagar uppdrag : en andlig resehandbok för samtal, bön och gudstjänst
  40 dagar uppdrag : en andlig resehandbok för samtal, bön och gudstjänst
  Beskrivning
  Vad är uppdraget som den kristna tron rymmer? Är det första och största min personliga frälsning, eller är det en förenkling av det kristna uppdraget? Och hur ska Jesus Kristus egen kyrka förhålla sig till en postmodern omvärld i ständig förändring?
  • Köp 3 för 40,50 kr/st
  • Köp 10 för 38,24 kr/st
  • Köp 25 för 36,00 kr/st
 2. Dagboken med kyrkoalmanacka 2023/2024
  Dagboken med kyrkoalmanacka 2023/2024
  Beskrivning
  Dagboken 2023/2024 med kyrkoalmanacka är en fullmatad hjälpreda med läsvärda texter för hela året!

  Årets tema: På väg – Inre och yttre resor

  Biskop Karin Johannesson beskriver Vasaloppsåkning som en parallell till livet. Flygplatsprästen Ingrid Edgardh delar med sig av sina erfarenheter av att möta människor som är på väg. Johanna Olander, psykoterapeut, lär oss mer om hur vi kan hantera vägval. Erling Rimehaug, författare, berättar om när den inre vägen ledde rakt in i mörkret. Anna Alebo, präst, tar oss med på pilgrimsvandring i Lund. … och många fler artiklar och reportage!

  • Köp 3 för 171,00 kr/st
  • Köp 10 för 161,50 kr/st
  • Köp 25 för 152,00 kr/st
  • Köp 50 för 142,50 kr/st
 3. Den fria kyrkan
  Den fria kyrkan
  Beskrivning
  Genom kyrkans historia har det funnits två olika synsätt på vad kyrkan är: ”folkkyrkan” och ”den fria kyrkan”. Ingen kyrka är renodlat det ena eller det andra utan vi lever i en brottning mellan de två. Såväl frikyrkans kris som folkkyrkans är idag primärt ett resultat av brist på god historisk och teologisk förståelse.
  I denna ytterst läsvärda och viktiga bok ger Holger Klintenberg mönster och klara bilder för att förstå kyrkans väsen. Jesus är hörnstenen som står kvar vid bygget av sin församling och den fria kyrkan får näring i detta hopp.

  Roland Spjuth skriver i sitt förord:

  Författaren vill ge oss ”ett redskap för att tvinga oss att ställa de grundläggande frågorna. Innan vi börjar tillämpa några kyrkliga förnyelseprogram, behöver vi ägna tid åt att reflektera över och samtala om vad kyrka egentligen är.
  Framför allt skulle jag hoppas att Holgers bok skulle kunna användas som underlag för samtal i många kristna gemenskaper som likt författaren längtar efter att hitta en väg framåt för hur Jesu lärjungar ska leva tillsammans

  • Köp 3 för 99,00 kr/st
  • Köp 10 för 93,50 kr/st
  • Köp 25 för 88,00 kr/st
 4. Den Gudomliga Restaurangen
  Den Gudomliga Restaurangen
  Beskrivning
  Församlingarna i vårt land minskar i storlek och allt fler läggs ner. Men det behöver inte vara så, det finns en annan väg att ta. Den Gudomliga Restaurangen är en bok som introducerar tanken på förnyelse på ett nytt sätt. Boken vill utmana vår fantasi och se på församlingen ur en ny synvinkel, fylld av möjligheter.

  Boken vill ge ett annorlunda sätt att närma sig tanken på förändring och gör detta genom ett stort antal praktiska övningar på olika nivåer. Samtidigt knyter boken an till de traditionella församlingsutvecklingsmodellerna såsom styrkefokuserad undersökning och naturlig församlingsutveckling.

  Den Gudomliga Restaurangen är en bok fylld av möjligheter och kan användas på många olika sätt, i sin helhet eller valda delar.

  Den gudomliga restaurangen är en praktisk bok om församlingsutveckling, särskilt riktad till pastorer eller andra församlingsledare, för alla som vill se sin församling växa och utvecklas. Det är också en bok som fungerar väl på bibelskolor och på ledarkurser, samt i församlingens ledarutveckling. I denna bok finns mycket matnyttigt i form av praktiska tips, diskussionsfrågor och många olika praktiska övningar för olika sammanhang. Det här är en intressant, relevant och viktig bok för Sveriges församlingar, oavsett samfundstillhörighet.

  Lennart Okkonen Johansson har en kandidatexamen i historisk teologi och en masterexamen i systematisk teologi. Han arbetar som pastor i församling, som föreläsare och som författare. De ämnen han brinner för är församlingsutveckling och lärjungaskap med Jesus i centrum

  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 5. Framtiden bor hos oss
  Framtiden bor hos oss
  Beskrivning
  Uttrycket »Att vara där det skaver« handlar om hur vi kan jobba vidare i situationer då vi inte är helt överens. Det är ett av tio förhållningssätt som Johanna Linder och Christina Byström beskriver i denna bok. Förhållningssätten har växt fram i nätverket Framtiden bor hos oss, där 25 mångfaldspräglade storstadsförsamlingar och pastorat ingår.

  I mångfaldsvardagen behövs en flexibel kyrka som är öppen för nya lösningar och nya sätt att se på omvärlden. Vad händer när vi öppnar dörren för flyktingar? Hur firar vi gudstjänst tillsammans när olika traditioner krockar? Hur hittar vi ett inkluderande vi när värdegrunden utmanas?

  Boken skildrar ärligt både de utmaningar och den rikedom som finns i mångfaldsarbetet, bland annat genom en mängd exempel hämtade från nätverkets församlingar. Genom boken går ledorden hopp och möjlighet som en röd tråd.

  2018 tilldelades nätverket pris som Årets förnyare i Svenska kyrkan.

  • Köp 3 för 198,00 kr/st
  • Köp 10 för 187,01 kr/st
 6. Handbok för trygga och säkra verksamheter
  Handbok för trygga och säkra verksamheter
  Beskrivning
  Handbok för trygga och säkra verksamheter ger er kunskap och vägledning att arbeta med risk- och sårbarhetsanalys, en metod för att identifiera och värdera potentiella risker i församlingens olika verksamheter. Även om fokus ligger på det förebyggande arbetet ger boken också stöd i arbetet under och efter en kris. Innehåller konkreta exempel, checklistor, dokument och mallar som ni kan arbeta med tillsammans i ert arbetslag. Använd boken som inspiration eller följ den steg för steg.
  395,00 kr
 7. Handbok för verksamhetsutveckling
  Handbok för verksamhetsutveckling
  Beskrivning
  En strategiskt genomtänkt och sammanhållen modell för verksamhetsutveckling i Svenska kyrkans församlingar och pastorat. Modellen följer en process som innehåller tre faser; kartläggning, bearbetning och förändring.

  I boken beskrivs de olika delarna av modellen närmare, samt hur de kan användas i praktiken - såväl i arbetet med att revidera församlings- instruktionen, inför arbetslags- och terminsplaneringen, som i målarbetet med budgetrelaterade verksamhetsplaner.

  • Köp 3 för 335,76 kr/st
 8. Här en strand
  Här en strand
  Beskrivning
  Vad upplever människan i liturgin? Är gudstjänsten en källa till hopp eller missmod. Kyrkans gudstjänstliv väcker en rad frågor. Här en strand är skriven för alla intresserade av kyrkans gudstjänst, och av hur den kan bli angelägen för fler människor. Boken vill inspirera till fördjupade samtal om gudstjänsten och är skriven utifrån övertygelsen att gudstjänsten är kyrkans centrum, skatten på kyrkans strand.
  • Köp 3 för 148,75 kr/st
 9. Kultursamverkan : om att dela mål och ansvar
  Kultursamverkan : om att dela mål och ansvar
  Beskrivning
  Kultursamverkan i Göteborgs stift knyter samman kulturutövares arbete med Svenska kyrkans i temamässor, utställningar – och Se människan-scenen på Bok & Bibliotek varje år i september.
  2015 utsågs Mikael Ringlander, präst och Kultursamverkans projektledare, till Årets förnyare i Svenska kyrkan. Nu berättar han och hans medarbetare tillsammans med journalisten Elin Klemetz om drömmarna, idéerna, lösningarna, responsen och fortsättningarna – och om hur varje församling kan dra nytta av det som Göteborgs stift har lärt sig.
  125,00 kr
  • Köp 3 för 148,75 kr/st
 10. Kyrkokalendern 2023-2024. Bygg upp Kristi kropp
  Kyrkokalendern 2023-2024. Bygg upp Kristi kropp
  Beskrivning
  I Kyrkokalendern hittar du allt du behöver inför söndagens gudstjänst: introduktion till helgens tema och till bibeltexterna, gestaltning av kyrkorum, inspiration till förkunnelse och psalmval, fördjupande texter som följer kyrkoårets pedagogik. I Kyrkokalendern 2023-2024 är temat "Bygg upp Kristi kropp" (Efesierbrevet 4:12-13).

  För varje söndag och helgdag får du: • Introduktion till helgens tema • Introduktion till helgens bibeltexter • Förslag på kyrkorummets gestaltning • Förslag på aktiviteter till barnens gudstjänst • Psalmförslag och kör- och solosångsförslag • Reflekterande texter för predikoförberedelser och andakter • Fördjupande tematexter för studiecirklar och samtalsgrupper

  I Kyrkokalendern finns något för alla: • För vaktmästaren finns anvisningar för kyrkorummets gestaltning • För textläsaren finns introduktion till söndagens texter • För pedagogen finns tips på aktiviteter till barnens gudstjänst • För musikern finns psalmvalslistor och kör- och solosångsförslag • För prästen och diakonen finns inspiration till förkunnelse och fördjupande texter • För kyrk- och gudstjänstvärden finns introduktion till söndagen • För gudstjänstdeltagaren finns beskrivning av kyrkoårets högtider och kyrkoårets färger

  Förord skrivet av biskop Fredrik Modéus

  • Köp 3 för 171,00 kr/st
  • Köp 10 för 161,50 kr/st
  • Köp 25 för 152,00 kr/st
  • Köp 50 för 142,50 kr/st
 11. Led med ditt liv - fyra grunder för att leda unga
  Led med ditt liv - fyra grunder för att leda unga
  Beskrivning
  Att vara ledare för barn och unga är inspirerande om än utmanande. Hur får man en grupp att sträva mot ett gemensamt mål? Vad innebär det att leda sig själv? Och hur leder man i kyrkan?
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 12. Mission i vår tid : här och nu är allting möjligt
  Mission i vår tid : här och nu är allting möjligt
  Beskrivning
  Mission i vår tid handlar om Svenska kyrkans identitet och självbild som ständigt utmanas av förändringar i omvärlden. Kyrkan måste våga släppa taget och ersätta kontroll med tillit. I boken ger Ann Aldén en bakgrund till begreppet mission och tankar om vad mission kan vara i dag
  175,00 kr
  • Köp 3 för 263,49 kr/st
 13. Mötesplatser för trons och livets frågor
  Mötesplatser för trons och livets frågor
  Beskrivning
  I boken Mötesplatser för trons och livets frågor beskriver 13 olika församlingars arbete med metoden "tidsresor" i konfirmandarbetet. Metoden tidsresor, som Kalmar läns museum har utvecklat, handlar om möten med gårdagens människor för att hämta inspiration för framtiden. Med hjälp av tidsresor kan man undervisa på ett nytt sätt
  175,00 kr
  • Köp 3 för 225,25 kr/st
 14. Ner på jorden
  Ner på jorden
  Beskrivning
  Boken riktar sig till alla som arbetar i kyrkan. Författaren vill vidga synfälten, öka vår förmåga att leva oss in i andras villkor och utifrån detta göra en insats.
  50,00 kr
 15. Nya sätt att vara kyrka
  Nya sätt att vara kyrka
  Beskrivning
  Nya sätt att vara kyrka är den svenska benämningen på det som i Storbritannien kallas Fresh Expressions of Church och handlar om att vara kyrka i en ny tid. Det gör man genom att vara trogen evangeliet och relevant i samtiden för att kunna bygga kyrka tillsammans med och för dem som ännu inte har upptäckt kristen tro. En kyrka som vågar sig utanför kyrkorummets väggar.

  Nya sätt att vara kyrka tillhandahåller inte en metod, utan handlar om att återupptäcka församlingens ursprungliga DNA som en relationell och missionell gemenskap med Jesus i centrum. Därför är den här bokens syfte inte att vara en idébok med bra tips och spännande nya grepp att välja från. Den vill i stället bidra till att få igång samtal om församlingens identitet och kallelse. Boken ger en grundläggande beskrivning av Nya sätt att vara kyrka, varför det behövs och hur man kan göra om man i en församling vill arbeta med att hitta Nya sätt att vara kyrka.

  • Köp 3 för 76,50 kr/st
  • Köp 10 för 72,25 kr/st
  • Köp 25 för 68,00 kr/st
 16. Tänk om!
  Tänk om!
  Beskrivning
  Om det någonsin har funnits behov av sunda, relevanta och dynamiska församlingar, så är det just nu!
  Hur kan en kristen församling hålla sig modern och nå ut i ett samhälle som hela tiden förändras? Vad behövs för att just din församling ska vara effektiv och spela en avgörande roll när det gäller att sprida evangeliet på 2000-talet? Svaret är förändring.
  Mark Conner visar i denna bok på sju strategiska skiften som varje församling måste göra för att fungera kraftfullt och effektivt i vår tid: från jaget till Gud från inåtriktat till utåtriktat arbete från aktiviteter till relationer från pastor till mentor från konsument till medarbetare från kyrkomentalitet till gudsrikesmentalitet från de äldre till de yngre. Mark Conner är pastor i CityLife Church, en stor och växande församling i Melbourne, Australien. Förutom att leda arbetet i församlingen talar Mark regelbundet vid ledarkonferenser och seminarier över sådana ämnen som ledarskap, personlig motivation och församlingstillväxt. Nya tider kräver nya metod
  75,00 kr
 17. Till Tro
  Till Tro
  Beskrivning
  Till tro erbjuder ett flexibelt sätt att arbeta med församlingsutveckling. Materialet utgår från fem fokusområden: Vårda det heliga, Bygga levande gemenskaper, Förtroendefullt ledarskap, Lärjungaskap i dag och Göra skillnad i världen.

  Dessa områden kan användas som ett filter på församlingens verksamhet. Inom vilka områden har församlingen sin styrka? Vilka områden behöver utvecklas? Det är också ett verktyg för att resonera kring varje enskild verksamhet. Hur arbetar vi med dessa områden i konfirmandverksamheten, i Alphagruppen, i kören

  … I boken delar ett tjugotal skribenter med sig av sina tankar kring fokusområdena. Detta kompletteras med texter om hur materialet kan användas.

  Till tro erbjuder inget facit för hur en livskraftig församling ska se ut, och här finns inga punktlistor att bocka av för att nå resultat. I stället är det ett verktyg som varje församling kan använda på sitt eget sätt

  • Köp 3 för 337,50 kr/st
  • Köp 10 för 318,75 kr/st
 18. Till tro - i korthet
  Till tro - i korthet
  Beskrivning
  En kortfattad introduktion till Till tro, som passar bra att dela ut till kyrkoråd, volontärer och intresserade församlingsmedlemmar. Här presenteras kortfattat de fem fokusområdena och även tankarna bakom Till tro
  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
  • Köp 25 för 40,00 kr/st
  • Köp 50 för 37,50 kr/st
 19. Utrustad och delaktig : för handledning
  Utrustad och delaktig : för handledning
  Beskrivning
  För gruppledaren finns detta handledningshäfte, med praktiska tips och råd kring hur arbetet med upptäckargrupperna kan läggas upp. Deltagarna i upptäckargrupperna kan vara nya i församlingen likaväl som trotjänare. Alla har utbyte av att få reflektera kring sina egna gåvor och på vilket sätt de kan få komma till användning i församlingen. De fyra föreslagna träffarna presenteras grundligt och här finns också mer material kring de två självskattningarna: Min sociala stil och Mina gåvor. I boken finns också bibelstudier och ”berätta mer”-material som gruppledaren kan planera in efter behov. Recensioner"Både handledningen och deltagarhäftet ger ett mycket positivt intryck, och fokuserar på självkännedom och gåvoidentifiering… Här finns många kreativa sätt att verkligen bygga upp församlingens resursbank." - Korsväg, Tomas Pettersson
  • Köp 3 för 234,00 kr/st
  • Köp 10 för 221,00 kr/st
 20. Utrustad och delaktig : för upptäckaren
  Utrustad och delaktig : för upptäckaren
  Beskrivning
  Utrustad och delaktig är ett material tänkt att användas för att arbeta med ökad delaktighet i församlingen. Materialet utgår från upptäckargrupper, som träffas ett antal gånger för samtal och reflektion. Som underlag till dessa träffar finns deltagarhäftet Utrustad och delaktig – för upptäckaren. I häftet finns bland annat två självskattningar (frågeformulär): •Social stil: Den sociala stilen är ett sätt att beskriva hur en person agerar i olika situationer och i relation till andra. Det ger också en fingervisning om hur man vill arbeta, vilka situationer man har lätt och svårt för och vilka förutsättningar som gör att man kommer mest till sin rätt. •Gåvor: Det andra frågeformuläret handlar om gåvor, egenskaper, talanger och färdigheter – medfödda såväl som inlärda. Syftet är att hitta var bland 14 olika gåvokategorier man har sina styrkor. Detta blir då en fingervisning om var man själv kan hitta sin plats i församlingen, och bidra på ett sätt så att man får möjlighet att blomma ut. Som komplement till dessa självskattningar finns frågeformuläret Med andra ögon, där familj och vänner får uttrycka vilka gåvor de ser i deltagaren. Slutligen finns också en reflektionsuppgift om lust och glädje – vilka av gåvorna brinner deltagaren för att använda och utveckla? Recensioner"Både handledningen och deltagarhäftet ger ett mycket positivt intryck, och fokuserar på självkännedom och gåvoidentifiering… Här finns många kreativa sätt att verkligen bygga upp församlingens resursbank." - Korsväg, Tomas Pettersson
  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 21. vid Brunnen
  vid Brunnen
  Beskrivning
  Samtalsbok om kristen tro för dig med uppdrag i kyrkan.
  75,00 kr
 22. Vilja våga växa : om församlingsutveckling som nödvändighet och möjlighet¨
  Vilja våga växa : om församlingsutveckling som nödvändighet och möjlighet¨
  Beskrivning
  Vi är många som längtar efter en kyrka som är relevant för sin samtid, som förmår vara Kristi kropp i en tid då det andliga intresset förefaller större än på länge. Församlingsutveckling handlar om just detta: att vara trogen sitt uppdrag men arbeta med formerna, språket, det yttre.

  Björn Gusmark visar på bakgrunden till församlingen i Nya testamentet och skissar församlingens framväxt i Sverige. Han presenterar några olika modeller för församlingsutveckling och gemensamma nämnare hos sammanhang som attraherar människor. Bokens senare del innehåller en handfast vägledning för att arbeta kreativt, processinriktat och långsiktigt med församlingsutveckling. Författaren har hämtat inspiration och tankar från Tyskland, England, Norge och Sverige, men framför allt från egna erfarenheter i Romelanda pastorat, där han är kyrkoherde.

  Boken är skriven utifrån Svenska kyrkans perspektiv, men den som hör hemma i ett annat sammanhang kan känna igen sig i mycket. Förutom att ge inspiration och vara ett samtalsunderlag för en församling som vill arbeta med församlingsutveckling är boken intressant även för den som funderar över kyrkans uppdrag och framtid.

  En gratis samtalshandledning finns framtagen av Sensus.

  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
View as Tabell Lista

27 artiklar

per sida
Fallande ordning

Måndag 10-19

Tisdag- Fredag 10-17


 V:19 2024 Är butiken öppen följande tider:

6-7/5 10-17

8/5: 10-14

10/5:10-17

Samt v 23 2024 Är butiken öppen följande tider:

3-4/6: 10-17

5/6: 10-14

7/6: 17-17


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå