View as Tabell Lista

24 artiklar

per sida
Fallande ordning
 1. Andlig vägledning i ignatiansk anda
  Andlig vägledning i ignatiansk anda
  Beskrivning
  Andlig vägledning i ignatiansk anda är en handbok i andlig vägledning för församlingsanställda och andra som är intresserade av andlig vägledning. Boken innehåller dels en kort introduktion om Ignatius, om ignatiansk spiritualitet men också om andlig vägledning lite mer allmänt. Här finns en genomgång av Lectio Divina, texter om hur man arbetar såväl enskilt som i grupp, förslag på arbetsformer, praktisk vägledning för bön och retreater i olika former. Boken innehåller även metoder och tillämpningar, bl a erfarenheter från genomförda kurser samt förslag på andaktsmoment för olika sammanhang.
  • Köp 3 för 238,00 kr/st
 2. Att ta ansvar för Gud
  Att ta ansvar för Gud
  Beskrivning
  En bok om Etty Hillesum och Dietrich Bonhoeffer. Etty Hillesum: hon cyklar genom Amsterdam medan snaran dras åt kring judarna under krigsåren. Politiskt medveten, erotiskt frigjord och intellektuellt brådmogen söker hon kontakt med en terapeut för att få ordning på sitt rastlösa inre. Där vänder hennes liv in mot djup som får henne att växa till ett vittne och en vägvisare genom och långt bortom...
  • Köp 3 för 284,75 kr/st
 3. Att vara där du är : samtal med människor i kris
  Att vara där du är : samtal med människor i kris
  Beskrivning
  Att vara där du är en konkret och användbar bok som visar hur du med samtalet som verktyg kan hjälpa krisdrabbade i sitt växande. I boken finner du en översiktlig genomgång av krisen som fenomen och samtalets roll i en krissituation. Boken innehåller konkreta förslag på hur du kan komma vidare i samtal som tycks ha låst sig och andra användbara nycklar i samtalet med krisdrabbade personer. Att vara där du är ger dig som professionell stöd i att våga lita på att Gud går med också i det svåra.
  • Köp 3 för 238,00 kr/st
 4. Barnen i Svenska kyrkan : teologiska reflektioner om en kyrklig praktik
  Barnen i Svenska kyrkan : teologiska reflektioner om en kyrklig praktik
  Beskrivning

  Barnen ska ha en särställning i Svenska kyrkan, står det i kyrkoordningen. Men vad betyder det i praktiken? Vilka möjligheter ligger i mötet med de tusentals barn mellan 0 och 13 år som sker varje år?

  Genom intervjuer med tre olika målgrupper i två svenskkyrkliga församlingar: anställda, förtroendevalda samt föräldrar belyser och diskuterar Niclas Blåder olika aspekter av Svenska kyrkans verksamhet för barn. Hur ser verksamheten ut i dag? Vilken teologisk grund har man för arbetet med barn, och hur utvärderas det? Resultaten av intervjuerna är viktig kunskap för alla i Svenska kyrkans församlingar.

  Barnen i Svenska kyrkan - teologiska reflektioner om en kyrklig praktik vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med eller för barn i församlingen. Niclas Blåder är präst och forskare vid kyrkokansliet i Uppsala.

  125,00 kr
  • Köp 3 för 174,25 kr/st
 5. Bonhoeffer : tankar om en 1900-talsmartyr
  Bonhoeffer : tankar om en 1900-talsmartyr
  Beskrivning
  Här skriver Martin Lind om Dietrich Bonhoeffer, präst, teolog och med uppdrag för motståndsrörelsen under andra världskriget. Under hela Bonhoeffers liv kretsade hans tankar kring vad det innebär att vara människa och att vara kristen.
  • Köp 3 för 318,75 kr/st
 6. Den stora skilsmässan : en dröm om livet efter detta
  Den stora skilsmässan : en dröm om livet efter detta
  Beskrivning
  C S Lewis-klassiker !

  Det finns till slut bara två slags människor: de som till Gud säger 'Ske din vilja' och de till vilka Gud säger ' Ske din vilja '.

  ur boken

  En busslast resenärer är på resa från helvetet till himlen. Vem får följa med? Vem VILL följa med? Vad händer när de kommer fram? Med typisk djärvhet och konstnärlig skärpa tar Lewis i allegorins form upp frågan om livet efter detta.

  ... boken ger upphov till många frågor och funderingar kring det eviga livet. Språket är enkelt i en god översättning..."

  Anna Ehde Malmberg, Bibliotekstjänst

  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
 7. Efterföljelse
  Efterföljelse
  Beskrivning
  Dietrich Bonhoeffer föddes för 100 år sedan

  Från Dietrich Bonhoeffer utgår en skapande impuls långt efter hans död ? och kanske vi bara har sett början än. Kanske vi på fler och fler orter ska få se en församling som har slutat anstränga sig för att leva ett privat, världsfrånvänt ?religiöst? liv och istället delar ett överflödande mänskligt liv med varandra så att världen kan tro att Gud verkligen blev människa i Jesus Kristus. För det är till levande människor Dietrich Bonhoeffer skriver.
  Ylva Eggehorn i förordet

  Dietrich Bonhoeffers klassiska verk tillkom under den tid han undervisade och levde tillsammans med studenter inom Bekännelsekyrkan på seminariet i Finkelwalde. Detta var motståndsrörelsens teologiska centrum, det stängdes av Gestapo i november 1937. En månad senare kom Efterföljelse ut. Nu kommer den ut i nytryck på Cordia.

  Efterföljelse är inte född ur någon akademisk diskussion utan i en historisk situation, förbunden med mycket lidande.
  Bonhoeffer reflekterar över kallelsen att följa Jesus och vilka konsekvenser det får för den enskilde och för kyrkan. Han frågar sig om inte vi alltför ofta ersätter ?den dyra nåden? med ?billig nåd? och kompromissar med den odelade lydnaden. Hans utläggning av bergspredikan ? en beskrivning av det kristna livet ? är lika aktuell och utmanande i dag som när boken först gavs ut.

  Dietrich Bonhoeffer (1906?1945), teolog och ledare i den tyska Bekännelsekyrkan, tog tidigt avstånd från nazismen och engagerade sig i motståndsrörelsen. Han deltog i planerna på 20 juli-attentatet mot Hitler och avrättades i koncentrationsläger den 9 april 1945 några veckor före Tysklands kapitulation i Andra Världskriget. Han satt fängslad under 2 år före sin död för delaktighet i oppositionen mot Hitler. Under denna tid skrev han brev från fängelset som publicerats under titeln ?Motstånd och underkastelse?. I dessa brev finns konturer till en radikal teologi och kyrkosyn som inspirerat och utmanat hela den världsvida kyrkan. ?Motstånd och underkastelse? kommer ut i nyöversättning från tyska, på Cordia under hösten 2006.
  • Köp 3 för 208,25 kr/st
 8. Galaterbrevet
  Galaterbrevet
  Beskrivning
  GALATERBREVETKommentaren till Galaterbrevet är skriven av Bertil Gärtner, professor emeritus i Nya testamentet, biskop emeritus, Göteborg.Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna. KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltextenkommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse förförståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen drastrådarna samman och textens budskap förklaras.
  Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna. KNT är både en kommentar och en handbok. Genom sin uppläggning, sina utförliga hänvisningar och sitt register kan den fungera så.Många författare med olika bakgrund medverkar i kommentarserien.
  465,00 kr
 9. Gemenskap : att vara kyrka i Svenska kyrkan
  Gemenskap : att vara kyrka i Svenska kyrkan
  Beskrivning
  Vad är det som utmärker en kristen kyrka till skillnad från alla andra religioner, organisationer och gemenskapsformer?
  Gudstjänstfirandet, gestaltadet av evangelium, har alltid varit centrum i den kristna kyrkan. Därför är den gudtjänstfirande församlingen kyrkans egentliga innebörd. Och gudstjänsten i alla dess former är kyrkans främsta kännetecken.

  Böner, lovsånger och bekännelse i gudstjänsten är alla formulerade i ?vi?-form, ?vi? som tillsammans firar gudstjänst.

  Per-Erik Persson är professor emeritus i systematisk teologi i Lund.
  • Köp 3 för 102,00 kr/st
 10. Handbok i liturgik
  Handbok i liturgik
  Beskrivning
  Bokens främsta syfte är att ge präster, kyrkomusiker och andra som är engagerade i församlingens gudstjänst nödvändiga kunskaper och insikter. Boken vill också bidra till reflektion och gemensamt planerande för de som är ansvariga för gudstjänstens gestaltande i församlingen. Det vore att förneka vår historia och vårt arv genom tvåtusen år att låtsas som om vi själva i vår tid har kommit på den gudstjänst vi firar. Förståelse av gudstjänstens olika moment är en förutsättning för att den ska tala till hela församlingen. I den här boken förmedlas kunskap och reflektion kring innebörden i gudstjänstens byggstenar. Boken ger också teologisk reflektion kring gudstjänstens övergripande delar och enskilda moment. Sådan reflektion är viktig för att inte gudstjänsten ska bli en historisk relik. För att vara autentisk måste gudstjänsten vara vår egen gudstjänst, på vår tids språk, präglad av vår kultur. ??
  • Köp 3 för 412,26 kr/st
 11. Helande
  Helande
  Beskrivning
  Varför drabbar sjukdom i en värld som från början var god? Och vad kommer det sig att några blir helade och andra inte? Frågorna om sjukdom och helande hör till dem som människan brottats intensivt med under historien. I Nya testamentet spelar helandet en avgörande roll. Bota de sjuka uppmanar Jesus sina lärjungar. Den kristna församlingenär kallad att stå i helandets tjänst.
  40,00 kr
  • Köp 3 för 54,00 kr/st
  • Köp 10 för 51,00 kr/st
  • Köp 25 för 48,00 kr/st
  • Köp 50 för 45,00 kr/st
  • Köp 100 för 42,00 kr/st
 12. Kolosserbrevet
  Kolosserbrevet
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentar­serie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltexten kommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utlägg­ning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse för förståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att för­stå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen dras trådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna.
  295,00 kr
 13. Livets berättelser : introduktion till Thomas H. Groomes religionspedagogik
  Livets berättelser : introduktion till Thomas H. Groomes religionspedagogik
  Beskrivning

  Rune Larsson introducerar här den amerikanske religionspedagogen Thomas H. Groomes grundtankar om lärande och undervisning. Groome menar att dynamiken uppstår i mötet mellan den personliga livsberättelsen och den religiösa traditionens livstydning. Pedagogens uppgift är att inbjuda till mötet. Att sedan lära känna sig själv och sitt eget sätt att leva och de religiösa traditionernas livstydande berättelser är kunskapens början.
  Thomas H. Groome är professor i teologi och religionspedagogik vid Boston College. Sedan början av 1980-talet intar han en respekterad plats bland nydanande religionspedagoger både i USA och i många andra delar av världen. Han har även föreläst och lett seminarier i Sverige.

  Rune Larsson är universitetslektor emeritus vid Centrum för Teologi och Religionsvetenskap, Lunds universitet.

  Han är direktor för RPI (Arbetsgemenskapen för Religionspedagogik).

  • Köp 3 för 267,75 kr/st
 14. Mänsklig gudstjänst : om gudstjänsten som relation och rit
  Mänsklig gudstjänst : om gudstjänsten som relation och rit
  Beskrivning
  Mänsklig gudstjänst fokuserar på gudstjänsten som rit, och hur denna rit påverkar deltagarens upplevelse. Det någon uppfattar som stillsamt och högstämt, kan för någon annan vara tråkigt och högfärdigt. Författaren vill ge perspektiv på gudstjänsten. Gudstjänstförnyelse handlar om att lära oss att vara människor i gudstjänsten, och om att göra gudstjänsten mänsklig. För att detta skall vara möjligt måste relation och rit mötas, så att bådadera kommer till sin rätt.
  Med stöd i forskningen kring riter och hur de fungerar lyfter författaren fram vikten av församlingens gemensamma skapande av gudstjänsten för skapandet av framtidens gudstjänst. Boken tar upp fyra centrala områden: att skapa mänsklig värme i gudstjänsten, att bryta stelheten, att arbeta med delaktighetsstrukturer och att återupprätta barnens plats i gudstjänsten.

  Martin Modéus är stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling i Stockholms stift och har tidigare varit församlingspräst i Växjö stift och Stockholms stift. Han disputerade 2005 på en avhandling om riter och ritualisering inom ämnet Gamla testamentets exegetik.
  • Köp 3 för 369,75 kr/st
 15. Motstånd och underkastelse : brev och anteckningar från fängelset
  Motstånd och underkastelse : brev och anteckningar från fängelset
  Beskrivning
  Dietrich Bonhoeffer tog tidigt offentligt avstånd från nazismens judeförföljelser, medverkade till ett försök att mörda Hitler och avrättades i april 1945.

  Boken gavs ut 1951 och innehåller Bonhoeffers brev och dagboksnoteringar under fängelsetiden från 1943 till avrättningen.

  • Köp 3 för 310,25 kr/st
 16. Om barn och livets frågor
  Om barn och livets frågor
  Beskrivning

  Vem målar regnbågen? Varför finns man? Vad händer när man dör? Barns frågor om livet och tillvaron är kloka och många. Och det är viktigt hur vi som arbetar eller umgås med barn sätter ord på svaren. Personligt, öppet och berörande skriver Ulrica Stigberg om barns och ungas livsfrågor, och hur vi vuxna måste ta barn på allvar och värna deras plats i tillvaron. Ulrica Stigberg är författare, föreläsare och präst i Fryshuset.

  150,00 kr
 17. Om en kristen människas frihet
  Om en kristen människas frihet
  Beskrivning
  Om en kristen människas frihet är en av reformationens huvudskrifter. De tankar Martin Luther här utvecklar leder in till själva centrum av hans teologi: Endast tron på Kristus gör en människa rättfärdig. Det är på denna grund Martin Luther bygger sin frihetslära. Boken tillkom när Luther levde under hot om bannlysning och det han skrev skickade han till påven. Innehållet utstrålar den tidlösa, trygga glädje som tron på Guds ord och löften ger.
  130,00 kr
 18. Personlig livstolkning och religiös tradition : om det personligas plats i religionspedagogiken
  Personlig livstolkning och religiös tradition : om det personligas plats i religionspedagogiken
  Beskrivning
  I boken analyseras grundförutsättningarna för ett religionspedagogiskt arbete utifrån frågan: Þr den kristna traditionen intressant som samtalspartner och vilken plats har det personliga i den religiösa traditionen.
  • Köp 3 för 314,50 kr/st
 19. Själavård D.1
  Själavård D.1
  Beskrivning
  En lärobok i den enskilda själavårdens metoder, som utgår från tolv tänkta samtalssituationer.
  • Köp 3 för 399,50 kr/st
 20. Själavård, del 2
  Själavård, del 2
  Beskrivning
  Själavård del 2 behandlar den enskilda själavårdens innehåll. Den tar upp samtal som förbereder dop, konfirmation, vigsel och begravning, samtal som är en del av prästens/pastorns församlingsvårdande verksamhet. Den tar även upp teman som skuld tvivel, relationer, drömmar. Liksom i den första delen förekommer det många konkreta samtalsexempel
  • Köp 3 för 314,50 kr/st
 21. Tro under ockupation : palestinsk bibeltolkning
  Tro under ockupation : palestinsk bibeltolkning
  Beskrivning
  Tro under ockupation är Mitri Rahebs bok om hur bibelläsning och bibe

  ltolkning kan ge hopp i ett ockuperat land.

  Mitri Raheb tillhör den krympande kristna kyrkan i Betlehem, på Västbanken, i Israel och Palestina – i hela Mellanöstern. Kanske hör han och vännerna i den församling där han är präst till de sista som läser om Jesu liv i ett ockuperat land och själva är där.

  "Min generation kan vara den sista i Palestina som brottas med bibelordet och dess betydelse i den ursprungliga miljön." – Mitri Raheb.

  ”Detta är ett viktigt bidrag till förståelsen av palestinsk kultur och palestinskt liv i en svår tid. Mitri Raheb har alltid gett hopp till Palestinas folk genom praktiskt handlande.” – Jean Zaru, kyrkoledare i Vännernas samfund i Palestina

  ”Allvarligt och på ett genomtänkt sätt lotsar Mitri Raheb läsaren till utsiktspunkter där linjer som många förbisett blir synliga. Han är partisk – men det är också många av dem som säger att de är opartiska i dessa frågor. Det är en oroväckande bok, en bok som öppnar våra ögon.” – Anders Wejryd, Europapresident för Kyrkornas Världsråd, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan

  Tro under ockupation har en något längre leveranstid, då den trycks först när den beställs.

  • Köp 3 för 331,50 kr/st
 22. Vägen vidare : om utbrändhet som en möjlighet
  Vägen vidare : om utbrändhet som en möjlighet
  Beskrivning
  Den här boken kan vara ett första steg för alla som vill förstå mer vad utbrändhet handlar om och inspireras till en väg vidare i livet.
  175,00 kr
  • Köp 3 för 233,75 kr/st
 23. Verktyg för varaktig kärlek
  Verktyg för varaktig kärlek
  Beskrivning
  Kan man gräla på ett konstruktivt sätt? Ja, svarar författarna till den här boken, som ger goda råd till dem som vill bevara kärleken och förhindra att förhållandet spricker. Den vänder sig till alla som är gifta eller sambor, antingen de just inlett ett förhållande eller har levt tillsammans i många år. Här får man lära sig att leva tillsammans, att tala med varandra, att lyssna och att ta konfikter.
  • Köp 3 för 280,50 kr/st
View as Tabell Lista

24 artiklar

per sida
Fallande ordning

Måndag 10-19

Tisdag- Fredag 10-17

 

Samt v 23 2024 Är butiken öppen följande tider:

3-4/6: 10-17

5/6: 10-14

7/6: 17-17


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå