ANDERSSON, ELISABETH - TILLSAMMANS (NOTBOK)

Att sjunga sånger om värdegrunden är mycket angeläget för att påminna oss om detta viktiga budskap. Vi sjunger, dansar, ser och bekräftar varandra. med musik och rörelse som stöd. Vi upprepar orden, med tanken att det ska ”sätta sig”. Det är oerhört viktigt att lyfta fram värdet av det goda klimatet i samhället, gruppen i skolan, och andra grupper där vi träffas. Det är viktigt att barn så tidigt som möjligt förstår värdet av att tala sanning, stå upp för att motverka mobbning, att göra gott för andra, att lyssna och bekräfta varandra. När vi har ett gott klimat ger det bättre förutsättningar för lärande och utveckling. Vi vuxna är barnens förebilder. Min tanke med dessa sånger är att de sjungs tillsammans, både barn och vuxna i många olika sammanhang.
I lager
Mer information
Förlag Naxos
PLU 9789198386752
ISBN TALKNOT09
100,00 kr

Måndag 10-19

Tisdag- Fredag 10-17


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå