View as Tabell Lista

Artiklar 101-189 av 189

Page
per sida
Fallande ordning
 1. Jag fattar fortfarande ingenting – möjliga svar på fler omöjliga bibelställen
  Jag fattar fortfarande ingenting – möjliga svar på fler omöjliga bibelställen
  Beskrivning
  I böcker, medier och språket är Bibelns berättelser den gemensamma grunden. De är basen för vår kultur och en dörr till det heliga. Men både gamla och nytillkomna bibelläsare kan behöva vägledning. Det finns många fallgropar i böckernas bok, sådant som ter sig obegripligt. Kan Gud ångra sig? Vad betyder egentligen 666? Och vilka är de mest förnuftiga skälen för att tro? Leif Carlssons tidigare Jag fattar ingenting har lästs och uppskattats av en stor publik. Med samma skärpa och ödmjuka ton tar han sig nu an fler problematiska bibelberättelser – för oss som fortfarande inte fattar. I bokens avslutande del finns studiefrågor för gruppsamtal och egen reflektion.
  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
 2. Jag fattar ingenting- möjliga svar på omöjliga bibeltexter
  Jag fattar ingenting- möjliga svar på omöjliga bibeltexter
  Beskrivning
  Författare: Leif Carlsson.
  Böckernas bok. Den heliga Skrift. Guds Ord. Bibeln är världens mest lästa bok, full av fantastiska berättelser. Men det är också en snårig och svår samling texter, även för de mest hängivna. För varför är det okej att äta makrill men inte räkor? Hur överlever man egentligen tre dagar i en fisk? Och hur kommer det sig att dinosaurierna inte finns nämnda en enda gång?
  Leif Carlsson ger sig i kast med Bibelns allra mest omöjliga texter, de som till synes saknar svar. Med tillförsikt, skärpa och mod hittar han såväl rim och reson som möjliga svar för alla troende och tvivlare som någon gång velat utbrista - jag fattar ingenting! I bokens avslutande del finns studiefrågor för gruppsamtal och diskussion.
  Leif Carlsson är teol dr och lärare vid Högskolan i Jönköping.
  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
  • Köp 25 för 168,00 kr/st
 3. Jakobsbrevet
  Jakobsbrevet
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  465,00 kr
 4. Jesajas Bokrulle. Kommentar till Jesajaboken.
  Jesajas Bokrulle. Kommentar till Jesajaboken.
  Beskrivning
  Kommentar till Jesajaboken av Seth Erlandsson

  Det är tragiskt att Jesajaboken – ett mästerverk i kompositionell enhet med avslöjande undervisning om syndens konsekvenser och om Messias enastående frälsningsgärning – blivit så sönderstyckad och misshandlad. ”Det föreligger en ofattbar mängd fundamentalt olika tolkningar av Jesajaboken. Det finns faktiskt så många olika uppfattningar om Jesaja, att en person som är otränad i bibliska studier mycket väl kan undra om alla dessa är tolkningar av samma bok” (R. F. Melugin). Så illa har det gått när majoriteten av Jesajas profetior lösgjorts från sitt historiska sammanhang och profetrullens kontext!

  Sedan mer än 100 år har kap. 40-66 men också en rad avsnitt inom kap. 1-39 tolkats mot bakgrund av helt andra och senare historiska situationer än de som Jesaja så tydligt anger i sin bok och som han och hans landsmän upplevt under slutet av 700-talet f. Kr.: städer i ruiner, plundring, ödeläggelse och massdeportationer genom världsmakten Assur-Babel. När bibelutläggare inte tagit Jesaja på orden utan bortsett från profetbokens historiska och kompositionella kontext har de öppnat fältet för en rad spekulationer och subjektiva tolkningar.

  Denna kommentar vill visa hur väl Jesajaboken är komponerad och hur viktigt det är för en rätt tolkning av Jesajas förkunnelse att inte bryta loss textavsnitten från sitt sammanhang. Det är hög tid att Jesajaboken återupprättas som vad den är, en av Bibelns märkligaste böcker, en alldeles fantastisk bokrulle

  En bibelkommentar till Jesajaboken på svenska är något av en sensation. Och nu har Seth Erlandsson gett oss en sådan. Erlandsson skriver initierat och kunnigt, emellanåt polemiskt. Ty den så kallade bibelkritiken står inte högt i kurs hos honom – och som läsare utmanas man att tänka och reflektera själv. Precis som det ska vara.
  LarsOlov Eriksson
  Doc i Gamla testamentets exegetik

  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 5. Johannes rebus : en studie över Uppenbarelseboken
  Johannes rebus : en studie över Uppenbarelseboken
  Beskrivning
  Med utgångspunkt från Uppenbarelseboken i Bibeln ges bland annat en detaljrik kartläggning av den dramatiska utvecklingen under vedermödan. Avgörande händelser tidsbestäms och knyts till kategorier av människor, enskilda personer och platser.
  75,00 kr
 6. Johannesevangeliet 1 - 10
  Johannesevangeliet 1 - 10
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna. KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk.
  Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap.
  KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltextenkommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse förförståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen drastrådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna. KNT är både en kommentar och en handbok. Genom sin uppläggning, sina utförliga hänvisningar och sitt register kan den fungera så.
  Många författare med olika bakgrund medverkar i kommentarserien.
  465,00 kr
 7. Johannesevangeliet 11 - 21
  Johannesevangeliet 11 - 21
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna. KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap.

  KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltextenkommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse förförståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen drastrådarna samman och textens budskap förklaras.
  Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna. KNT är både en kommentar och en handbok. Genom sin uppläggning, sina utförliga hänvisningar och sitt register kan den fungera så.Många författare med olika bakgrund medverkar i kommentarserien.

  465,00 kr
 8. Josua : ett liv som satte spår, ett ledarskap som visade vägen
  Josua : ett liv som satte spår, ett ledarskap som visade vägen
  Beskrivning
  Alla som vill styra sitt eget liv behöver insikter i ledarskapsprinciper. Den första en ledare måste leda är sig själv. Därför är Josua intressant att studera utifrån mänskliga och ledarskapsmässiga kriterier.

  I alla människors inre finns något som sträcker sig mot en bättre framtid. Men allt eftersom livet går kan den positiva lågan kvävas i takt med att besvikelserna förbrukar livsluften. Erfarenheten av att det inte blev som vi drömde känner alla igen.

  I bibelboken Josua finns levnadsvisdom som hjälper oss att hantera livsdrömmen – men också hur vi ska handskas med besvikelserna. När berättelsen om Josua rullas ut och historia skrivs ser vi hur en livsdröm förverkligas samtidigt som utmaningarna är många. Denna bok har skrivits med förhoppningen att du ska få hjälp att hålla livsdrömmen levande.

  Om författaren: Med erfarenhet från vitt skilda verksamhetsfält är Dan Salomonsson först och främst Ordets tjänare. I den kallelsen har det skapats erfarenhet av offentligt ledarskap.
  Som pastor i Stockholm och Uppsala har han de senaste åren varit initiativtagare till en rad projekt och nätverk. Dan har medverkat i och skrivet ett flertal böcker.
  Född och uppvuxen i Karlskoga, pappa till tre barn och gift med Eleonor

  150,00 kr
 9. Kärlek och sanning: Johannesbreven, Andra Petrusbrevet och Judas brev
  Kärlek och sanning: Johannesbreven, Andra Petrusbrevet och Judas brev
  Beskrivning
  Johannesbreven, Andra Petrusbrevet och Judas brev är till innehållet mycket olika brev, men har det gemensamt att de varnar för falska lärare och läror. För att navigera rätt bland blindskären behöver tro och liv hållas samman i kärlek och sanning.

  Kärlek och sanning är den trettonde boken i Libris kommentarserie Nya testamentets budskap, NTB, som riktar sig till bibelläsare som vill söka bibelordets budskap då som nu. Böckerna har två huvudavdelningar: den första fokuserar på bibeltextens teologi och budskap till sin egen tid och den andra tar fasta på reflektion, relevans och tillämpning.

  Josef Bergdahl har varit lärare i kyrkohistoria och spiritualitet vid Örebro Teologiska Högskola/Akademi för ledarskap och teologi (ALT). David Nyström är högskolelektor i Nya testamentet vid Johannelunds Teologiska Högskola och Örebro Teologiska Högskola/Akademi för ledarskap och teologi (ALT).

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 10. KNT 10 Efesierbrevet
  KNT 10 Efesierbrevet
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.

  KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår från den översättning som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap.

  KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltexten kommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse för förståelsen av texten.

  I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen dras trådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna.

  KNT är både en kommentar och en handbok. Genom sin uppläggning och sina utförliga hänvisningar kan den fungera så. Många författare med olika bakgrund medverkar i kommentarserien. EFESIERBREVET Kommentaren till Efesierbrevet är skriven av Johnny Jonsson, BD, tidigare högskolelektor vid Teologiska Högskolan, Stockholm

  • Köp 3 för 403,75 kr/st
 11. KNT 15 : Hebreerbrevet
  KNT 15 : Hebreerbrevet
  Beskrivning

  Nu kommer en ny del i den uppskattade KNT-serien med fördjupning i Nya testamentets bibelböcker. I böckerna behandlas varje bibelbok som en helhet men för ett ökat läsvärde delas den upp i mindre avsnitt, så kallade. perikoper. Perikoperna kommenteras i tre avdelningar:

  ·         Noter som ger en bättre förståelse av bibeltextens detaljer.

  ·         Analys av tolkningen av bibeltexten.

  ·         En klargörande diskussion kring bibeltextens budskap.

  Några av bibelforskarna i KNT-serien tillhör den yngre generationen, medan andra har många års erfarenhet av bibeltolkningsarbete. Författarna representerar olika kyrkliga samfund och trosriktningar.

  Böckerna är kvalitetsbundna och håller för ett flitigt användande under många år. KNT Kommentarer till Nya Testamentet - lättläst och konsekvent.
  KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Varje bibelbok ses i första hand som en helhet men delas upp i mindre avsnitt, s.k. perikoper, när den behandlas. Perikoperna kommenteras i tre avdelningar:

  Noterna som ger en bättre förståelse av textens detaljer.
  Analysen som visar vad det är som bestämmer tolkningen av texten.
  Utläggningen som klargör textens budskap.

  Författare med ansenlig bredd.
  Några av bibelforskarna tillhör den yngre generationen, andra har många års erfarenhet av bibelarbete. Kyrkligt representerar författarna olika svenska samfund och trosriktningar.

  Kvalitetsbundna.
  Böckerna är kvalitetsbundna och håller för ett fliitigt användande under många år.

  KNT-serien kräver inga förkunskaper i Bibelns grundspråk.

  465,00 kr
 12. KNT 19 : Johannesbreven
  KNT 19 : Johannesbreven
  Beskrivning
  KNT Kommentarer till Nya Testamentet - lättläst och konsekvent.
  KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Varje bibelbok ses i första hand som en helhet men delas upp i mindre avsnitt, s.k. perikoper, när den behandlas. Perikoperna kommenteras i tre avdelningar:
  Noterna som ger en bättre förståelse av textens detaljer.
  Analysen som visar vad det är som bestämmer tolkningen av texten.
  Utläggningen som klargör textens budskap.

  Författare med ansenlig bredd.
  Några av bibelforskarna tillhör den yngre generationen, andra har många års erfarenhet av bibelarbete. Kyrkligt representerar författarna olika svenska samfund och trosriktningar.

  465,00 kr
 13. KNT 1A : Matteusevangeliet 1:1 - 13:52
  KNT 1A : Matteusevangeliet 1:1 - 13:52
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentar­serie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår från den översättning som finns i Bibel 2000.
  Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibel­texten kommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse för förståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen dras trådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas obero­ende av de två tidigare avdelningarna
  465,00 kr
 14. KNT 1B : Matteusevangeliet 13:53 - 28:20
  KNT 1B : Matteusevangeliet 13:53 - 28:20
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentar­serie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.
  KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår från den översättning som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap.
  KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibel­texten kommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse för förståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen dras trådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas obero­ende av de två tidigare avdelningarna.
  465,00 kr
 15. Kolosserbrevet
  Kolosserbrevet
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentar­serie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltexten kommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utlägg­ning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse för förståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att för­stå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen dras trådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna.
  465,00 kr
 16. Korsmärkt gemenskap : första korinthierbrevet
  Korsmärkt gemenskap : första korinthierbrevet
  Beskrivning
  Ingen församling orsakade Paulus så mycket bekymmer som församlingen i Korinth. Från första till sista sidan är Första Korinthierbrevet brevet präglat av olika problem: partibildningar och schismer, spänningar mellan fattiga och rika, män som går till prostituerade och ett fall av incest, rättstvister mellan församlingsmedlemmar, stökiga gudstjänster och missbruk av andliga gåvor - för att nämna några av de mest påfallande problemen. Med utgångspunkt från korinthiernas olika problem visar Paulus att budskapet om Jesu död och uppståndelse berör hela människan och får konsekvenser på alla livets områden. Framför allt vill Paulus visa vad det innebär att tillhöra Guds församling -- en gemenskap som från början till slut är präglad av budskapet om den korsfäste Kristus.
  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 17. Kring livets träd
  Kring livets träd
  Beskrivning
  Bibeln har kommit till och fått sin utformning för 2-3000 år sedan. Vi har idag större möjligheter än tidigare att se var, när och hur dessa skrifter har blivit till. Nya textfynd och vidgad och fördjupad forskningsteknik för att vi idag kan vieta betydligt mer om Bibelns tillkomsthistoria än man visste för 100 år sedan. Bo Johnson är professor emeritus i Bibelvetenskap (GT) vid Lunds universitet. Han är inte bara en meriterad bibelforskare, utan även en uppskattad pedagog och gärna sedd föreläsare i många olika sammanhang. Här ger han oss en presentation av Bibelns innehåll, bok för bok.
  • Köp 3 för 207,00 kr/st
  • Köp 10 för 195,50 kr/st
 18. Kyrkans första tid
  Kyrkans första tid
  Beskrivning
  REVIDERAD OCH UTÖKAD UTGÅVA

  Kommentar till Matteusevangeliet, Apostlagärningarna och Johanneslitteraturen

  "Den här kommentarsamlingen vill därför ge vanliga bibelläsare, men även förkunnare, verktyg för att se nya dimensioner i den nytestamentliga texten utifrån den grekiska grundtexten.

  Boken ger även läsaren ett brett och ögonöppnande kyrkohistoriskt perspektiv på kyrkans första århundrade, där inte minst den karismatiska dimensionen ges tydlig plats.

  Om den här boken kan få bidra till en hunger efter ordet och en bibelväckelse i landet skulle det storligen glädja mitt hjärta."

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 19. Kyrkans första tid : kommentarer till Matteusevangeliet, Apostlagärningarna och Johanneslitteraturen
  Kyrkans första tid : kommentarer till Matteusevangeliet, Apostlagärningarna och Johanneslitteraturen
  Beskrivning
  Nyutgåva

  Välkommen att med mig hälsa på i kyrkans första århundrade,

  Nästan ingen predikan har fötts utan att jag först konsulterat den grekiska grundtexten. Grekiskan har en del nyanser som inte alltid kommer fram i översättningarna och jag har alltid funnit dessa nyanser klargörande och fördjupande.

  Den här kommentarsamlingen vill därför ge vanliga bibelläsare, men även förkunnare, verktyg för att se nya dimensioner i den nytestamentliga texten utifrån den grekiska grundtexten.

  Boken ger även läsaren ett brett och ögonöppnande kyrkohistoriskt perspektiv på kyrkans första århundrade, där inte minst den karismatiska dimensionen ges tydlig plats.

  Carl-Erik Sahlberg

  125,00 kr
  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
  • Köp 25 för 156,00 kr/st
 20. Lammet och odjuret : en guide till Uppenbarelseboken Utökad utgåva
  Lammet och odjuret : en guide till Uppenbarelseboken Utökad utgåva
  Beskrivning
  Det segrande lammet, det fruktansvärda odjuret med sitt märke 666, de två vittnena, den stora vedermödan och riket som varar i tusen år - Uppenbarelseboken är fylld av märkliga bilder som både skrämmer och förbryllar. Tolkningarna har ibland skrämt ännu mer.
  Vad ska egentligen förstås bokstavligt och vad ska tolkas symboliskt? Vad i Johannes uppenbarelse avser historien och vad handlar om framtiden? Och vad har Uppenbarelseboken att säga i dag?
  Lammet och odjuret vill guida bibelläsaren in i en fascinerande värld och ger handfast hjälp att tyda Uppenbarelsebokens kodspråk. Johannes syfte var inte att förmedla ett budskap som ingen förstod utan att ge hopp och mod till den kristna församlingen i en mycket svår och orolig tid - då såväl som nu.

  Den utökade nyutgåvan av Lammet och odjuret har försetts med ett helt nytt kapitel, fler textutläggningar, mer bilder och uppdaterade fotnoter och litteraturtips. Mikael Tellbe är docent i Nya testamentet och lektor vid Örebro Teologiska Högskola. Han är författare till ett flertal böcker, bland annat Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?, Korsmärkt gemenskap - Första Korinthierbrevet och Med framtiden i ryggen: en guide till Paulus brev och budskap. Han är också huvudredaktör för Libris kommentarserie Nya testamentets budskap.

  245,00 kr
 21. Läs Bibeln med Rabbi Jesus
  Läs Bibeln med Rabbi Jesus
  Beskrivning
  Lois Tverberg är väl förtrogen med de dyrbara skatter som väntar dem som vill lära sig läsa Bibeln med judiska ögon. Hon överbryggar tidens och kulturens klyftor genom att hjälpa dagens läsare att förstå Skriften så som Jesus och hans åhörare från det första århundradet förstod den.

  Genom att kombinera noggrann forskning med engagerande bibel­undervisning tar Tverberg med oss på en resa tillbaka i tiden för att kasta ljus över hur Mellanösterns folk relaterade till livet, Gud och varandra.

  Hon förklarar gamla metaforer som vi ofta tolkar fel och hjälper oss att komma närmare Gud, berättelserna och lärdomarna i Skriften. När vi upptäcker ”hur Bibeln tänker” förändras vårt sätt att tänka.

  Genom att öppna våra ögon för hur folket i Mellanöstern förstod Jesus tar Lois Tverberg med oss på en resa som kommer att fördjupa vår kärlek till Bibeln – denna mycket judiska bok. Och under resans gång berikas våra liv.

  Lois Tverberg har talat och skrivit om kristendomens judiska ursprung i över tjugo år. Hon brinner för att den kultur och det tänkesätt, som Jesus­ levde och verkade i och utifrån, ska få fördjupa och stärka kristen tro. Lois Tverberg arbetar från hemmet i Holland, Michigan, USA. Hon talar i församlingar och på konferenser och retreater.

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 22. Ledare i motvind : Andra Korinthierbrevet
  Ledare i motvind : Andra Korinthierbrevet
  Beskrivning
  Vad utmärker en ledare i Guds rike? Och hur bär man sig åt för att fortsätta vara en god ledare när färden går i stark motvind? När Paulus skriver sitt andra brev till församlingen i Korinth kommer vi honom inpå livet. Församlingen har vänt honom ryggen. Han tvingas berätta om sig själv på ett sätt som han aldrig annars gör. Friheten i Kristus, det nya förbundets härlighet, lidandets och välsignelsernas spänningsfält, det kristna livets alternativa levnadssätt – allt detta har Paulus på sitt hjärta medan han skriver till korinthierna Utkommer 2014-01-30
  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 23. Leta skatter med
  Leta skatter med
  Beskrivning
  Hembibelskola och Handbok för Hem- och Bönegrupper Har du tröttnat på att läsa Guds Ord? Har du svårt att förstå Guds Ord? Tycker du det är tråkigt att läsa bibeln? Vill du få ut mer av din personliga bibelläsning? Väck din Bibelläsning till liv igen! Denna bok är ingen ”torr” bibelkommentar, utan vill istället ge nya impulser och inspiration när du läser din bibel. Lät förståeliga förklaringar och livsrelaterade frågor efter varje kapitel hjälper dig at förstå bibeltexten och tillämpa den i ditt vardagsliv. Detta är första boken i en serie som är upplagd för personlig bibelläsning, såväl som för bibel-, hem- eller bönegrupp. De förberedda frågorna är till stor hjälp för at få igång en härlig och givande diskussion! •Frågor att diskutera och fundera över •Förklaringar vers för vers •Parallellhänvisningar •Bibeltext från Svenska Fölkbibelns översättning William MacDonald Leta skatter med Matteus Hembibelskola och Handbok för hem- och bönegrupper Hård pärm, 336 s.
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 24. Libris stora handbok till Bibeln
  Libris stora handbok till Bibeln
  Beskrivning
  Libris stora handbok till Bibeln är en gedigen handbok med fakta om Bibeln och Bibelns värld. I sitt behändiga och praktiska format har den blivit mycket uppskattad och ger läsaren nya och fascinerande fakta om Bibelns gestalter och berättelser.

  • Köp 3 för 346,50 kr/st
  • Köp 10 för 327,25 kr/st
 25. Lilla Bibelguiden
  Lilla Bibelguiden
  Beskrivning
  Lilla bibelguiden öppnar dörren till det bibliotek som Bibeln utgör – en samling böcker i olika litterära former. Var och en har sitt bidrag i det stora dramat om Gud och människan, tiden och världen. Författaren har tänkt sig ett programhäfte som presenterar akt efter akt i detta drama. Korta översikter av händelser och viktiga personer i varje bibelbok underlättar läsningen och hjälper till att se den röda tråden i det bibliska dramat. Lilla bibelguiden är en enkel bok med mycket fakta och passar som läshjälp och uppslagsbok.

  Anders Sjöberg är teol lic, bibellärare och författare till bland annat Vem är den mannen – en guide till evangelierna och Hela världen väntar – en guide till Apostlagärningarna

  • Köp 3 för 162,00 kr/st
  • Köp 10 för 153,00 kr/st
 26. Liv med Gud : att läsa Bibeln till andlig förvandling
  Liv med Gud : att läsa Bibeln till andlig förvandling
  Beskrivning
  Att läsa Bibeln till andlig förvandling

  Vi söker ofta efter specifika texter när vi läser Bibeln. Vi kommer gång på gång till Bibeln med ett behov . Gud måste tala. Tänk om vi i stället skulle låta Ordet förändra oss på djupet och låta Gud använda den rika källa som bibeltexten är för att ge oss tilltal.

  Liv med Gud är en oumbärlig guide när det handlar om att närma sig Bibeln med sikte på andlig och personlig förvandling. Här visar Richard Foster att det är stor skillnad mellan att läsa Bibeln för att lära sig om biblisk historia eller bara få andliga instruktioner och att läsa Bibeln till andlig förvandling. Bibeln utmanar dig helt enkelt att leva ett liv med Gud.
  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
  • Köp 25 för 80,00 kr/st
 27. Livet och Bibeln : Bibelsamtal om mångfald
  Livet och Bibeln : Bibelsamtal om mångfald
  Beskrivning
  Bibeln bjuder på många livsskildringar och personporträtt i en historisk tid. Och Bibelns människor brottades med samma frågor om livet som vi. Livet och Bibeln – bibelsamtal om mångfald lyfter fram frågor om mångfalden i tillvaron, samhället, normer, identitet, medkänsla och religiös mångfald. Och vad det innebär att vara människa! Livet och Bibeln – bibelsamtal om mångfald är ett samtalsunderlag som i första hand riktar sig till studiegrupper av olika slag. Använd den i församlingens samtalsgrupper kring angelägna teman, eller i bibelstudiegruppen! Detta är den första boken i en serie av totalt fyra samtalsmaterial med titeln Livet och Bibeln, som ges ut i ett samarbete mellan Verbum Förlag och Sensus. Den första boken i serien, Bibelsamtal om mångfald, utkommer i mars 2012.
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 28. Lukasevangeliet för alla
  Lukasevangeliet för alla
  Beskrivning
  Skriven på ett enkelt men djuplodande sätt, är detta böckerna för oss som vill förstå mer av Nya testamentet. Upplägget är lika enkelt som självklart: Först ett kort stycke ur Bibel 2000, sedan en lättfattlig förklaring av textens innebörd.
  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
 29. Människor, platser och en doft av jord : några återbesök i Nya testamentet efter bibelkritikens epok
  Människor, platser och en doft av jord : några återbesök i Nya testamentet efter bibelkritikens epok
  Beskrivning
  Kan man läsa Nya testamentet utan bibelkritikens färgade glasögon? Den har med tiden blivit alltmer steril och fortsätter i den franska rationalismens och den tyska idealismens hjulspår utan att komma upp på fast mark igen. Det som i Nya testamentet sprakar av Ande och liv har blivit texter för teologer att analysera och inte sällan kritisera.

  Ja, det finns alternativ till dess 200-åriga dominans. Man kan komma ner så tätt intill markytan att ansikten och karaktärer framträder tydliga, att livet på de många platserna runt om i Medelhavsområdet får färg och form – och en doft kan anans av myllan som den äldsta Kristusgemenskapen slog rot i. Det finns mycket att hämta redan från de skolor för bibelutläggning som den äldsta kristenheten grundade. Det började faktiskt redan i Övre salen i Jerusalem, fortsatte i ett arbetslag i Antiochia, sedan i Tyrannos lärosal i Efesos och förstås i huset som S:t Paulus hyrde i Rom under fångenskapen där.

  Vår guide i den här boken är biskop emeritus Biörn Fjärstedt

  165,00 kr
 30. Markus dag för dag
  Markus dag för dag
  Beskrivning
  Bibelguide Läsaren välkomnas att vandra med Markus i 92 dagar vilket är ett kvartal. Du läser några verser ur din Bibel för att sedan läsa den korta utläggningen i häftet. Texten är tänkt att vara en hjälp till att förstå bibelsammanhanget. Varje text avslutas med "Till eftertanke" något som man kan fundera över eller bara låta sjunka in i sitt innersta. Boken kan användas för enskild läsning eller i Bibelgrupper. Häftad 11 x 17 cm Antal sidor: 96 Författare: Stefan Holmström/Thomas Holmström Språk: Svenska
  • Köp 3 för 72,00 kr/st
  • Köp 10 för 68,00 kr/st
 31. Markusevangeliet 1:1 - 8:26
  Markusevangeliet 1:1 - 8:26
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentar­serie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna. KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår ifrån den översättning som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibel­texten kommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse för förståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen dras trådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas obero­ende av de två tidigare avdelningarna.
  465,00 kr
 32. Markusevangeliet 8:27 - 16:20
  Markusevangeliet 8:27 - 16:20
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentar­serie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna. KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår ifrån den översättning som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibel­texten kommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse för förståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen dras trådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas obero­ende av de två tidigare avdelningarna.
  465,00 kr
 33. Markusevangeliet för alla
  Markusevangeliet för alla
  Beskrivning
  Skriven på ett enkelt men djuplodande sätt, är detta böckerna för oss som vill förstå mer av Nya testamentet. Upplägget är lika enkelt som självklart: Först ett kort stycke ur Bibel 2000, sedan en lättfattlig förklaring av textens innebörd.
  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
 34. Matnyttigt i Bibeln : läckra bibelinspirerade recept som ger näring åt både kropp och själ
  Matnyttigt i Bibeln : läckra bibelinspirerade recept som ger näring åt både kropp och själ
  Beskrivning
  Läckra bibelinspirerade recept som ger näring åt både kropp och själ!

  Följ med på en kulinarisk vandring genom Moseböckerna och laga maträtter med inspiration från det israeliska köket!

  En helg för snart tio år sedan blev Rena Rossner serverad en skål linssoppa på en fest, vilket föranledde ett samtal om den händelse i Bibeln då Esau sålde sin förstfödslorätt till sin bror Jakob för en skål med röd linssoppa. Rena Rossner slogs av möjligheten att kunna levandegöra Bibeln på detta enkla sätt och bestämde sig för att se om hon kunde laga en rätt med biblisk anknytning varje vecka. Det kunde hon.

  Alla kockar behöver titta på ett recept ett antal gånger innan rätten är färdiglagad. Många recept inkluderar fem- och tiominutersperioder då man tvingas vänta på att vatten ska koka, soppa ska sjuda eller lök ska fräsa. Den här bokens mål är att berika de stunderna med bibliska verser och kommentarer för att hjälpa kocken att fylla sin själ samtidigt som han eller hon lagar god mat till sin familj, vänner och bekanta.

  Från Edens lustgårdssallad till Babels grönsakstorn – recepten i den här boken kommer att kickstarta sinnet och få smaklökarna att jubla.

  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
 35. Matteusevangeliet för alla
  Matteusevangeliet för alla
  Beskrivning
  Matteusevangeliet ger en rik och mångfasetterad framställning av Jesus. Han framträder som Israels Messias, konungen som ska rädda och härska över världen. Han visar sig för oss som mästaren som till och med är större än Mose. Och förstås presenteras han som Människosonen som ger sitt liv för alla. Matteus lägger fram det hela steg för steg och inbjuder oss att ta del av visdomen i evangeliets budskap och det nya sätt att leva som det innebär.

  Tom Wrights Matteusevangeliet för alla är en del i för alla-serien, den förmodligen mest ambitiösa kommentarserien för lekmän någonsin. Skriven på ett enkelt men djuplodande sätt, är detta böckerna för alla som vill förstå mer av Nya testamentet och dess budskap. I svensk översättning och bearbetning av Melinda Hoelstad. Boken innehåller hela Matteusevangeliet i Bibelkommissionens översättning Bibel 2000.

  • Köp 3 för 270,00 kr/st
  • Köp 10 för 255,00 kr/st
 36. Med blicken fäst på Jesus : Hebreerbrevet
  Med blicken fäst på Jesus : Hebreerbrevet
  Beskrivning
  Han lyckas väl med balansen mellan att utlägga och förklara texterna i sitt sammanhang och att anknyta till vår tid och nutidsmänniskans livsfrågor. Håkan Stenow, Bibliotekstjänst Hebreerbrevet skrevs i brytningstider och präglas genomgående av frågor som berör relationen mellan judendom och den framväxande kristna tron. Brevets författare fokuserar speciellt på Jesu Kristi överlägsenhet i förhållande till ett antal centrala gestalter inom judendomen: Kristus är större än änglarna, Mose, Melkisedek, de levitiska översteprästerna, etc. Kristus är medlare och överstepräst i ett nytt förbund som instiftats genom att han offrat sig själv på korset en gång för alla. Den centrala ställning som Jesus får fångas väl i titeln på denna kommentar: Med blicken fäst på Jesus. Som titeln antyder vill Hebreerbrevet ge sina läsare mod till efterföljelse och utmana dem att ta sin tro på allvar. Detta är den femte boken i kommentarserien Nya testamentets budskap (NTB) -- för bibelläsare som vill förstå mer. Liksom tidigare böcker i serien går den att studera på egen hand men kan också användas i studiecirklar och hemgrupper
  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 37. Med framtiden i ryggen
  Med framtiden i ryggen
  Beskrivning
  Det finns få personer som betytt mer för den kristna trons framväxt än aposteln Paulus. Betydelsen av hans undervisning -- hans förståelse av Kristus, korset, församlingen och det kristna livet -- kan inte nog betonas. En studiebok om Paulus brev i Libris guideserie om Nya testamentet
  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
 38. Messias och hans folk
  Messias och hans folk
  Beskrivning
  Vem är Jesus, Messias? Vilka utgör hans folk? De två frågorna vill Matteus formulera och besvara i sitt evangelium. Han gör det genom en berättelse som visar hur allt som hade sagts genom profeterna gick i uppfyllelse genom Jesus han som är Davids son och Abrahams son, den nye Mose och Herrens tjänare, Messias och Guds son. Men berättelsen skildrar också hur den messianska familjen och folket växer och omdefinieras för att till sist kunna omfatta alla jordens folk. Med hjälp av kyrkans tolkningstradition vill denna kommentar bidra till reflektion över frågan som Matteusevangeliet utmanar oss att ställa idag: Vem är jag i förhållande till Jesus och hans folk?

  Tobias Hägerland är docent i Nya testamentets exegetik och lektor vid Göteborgs universitet. Han är författare till ett flertal artiklar och böcker, framför allt inriktade på frågor som berör evangelierna och den historiske Jesus. Tobias är lekman i den katolska kyrkan.

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 39. Mina bibliska storasystrar : glimtar från Gamla testamentet
  Mina bibliska storasystrar : glimtar från Gamla testamentet
  Beskrivning
  Om vi blir frustrerade när vi läser Gamla testamentet så ska vi alltid försöka påminna oss detta: det mesta som Gud gör tar fruktansvärt lång tid. När Gud skapar ett folk åt sig så arbetar Han med materialet sådant det är, inte sådant det borde vara. Gamla testamentet är ju innerst inne en kärlekshistoria om hur Herren söker sitt folk, vill ha dem nära, hur de kommer, hur de längtar och hur andra röster lockar dem bort. Och så söker Herren dem igen ... och igen ... och igen ... Men under den här tiden är folk som de är. De är inga helgon. De är inga självgoda moderna medelklassmänniskor. De tänker och handlar på det sätt som är naturligt för dem, i deras tid och kultur. Vi kan inte begära mer av dem. Vi kan inte förvänta oss, när vi möter dem, att de ska tänka som vi. Med detta sagt får vi konstatera: det finns oerhört många mötesplatser i Bibeln, mellan de människor som det berättas om och oss som läser.
  200,00 kr
 40. Mose och uttåget . saga eller historia
  Mose och uttåget . saga eller historia
  Beskrivning
  På ett ödmjukt och klarläggande sätt redogör Lars-Åke Nyberg för utombibliskt material som kan sättas i förbindelse med Israels barns vistelse i Egypten och uttåget därifrån. Han låter läsaren få tid att begrunda vad källmaterialet innehåller och är därför försiktig med snabba slutsatser. Det är ingen lätt uppgift att tränga in i och tolka detta material, eftersom det råder viss osäkerhet om bl.a. vilka hyksos-folket var och inte minst hur de egyptiska dynastierna ska tidsbestämmas.

  Nyberg manövrerar elegant mellan olika blindskär. Med klara belägg visar han t. ex. att Ramses II på 1200-talet f. Kr. inte kan vara uttågets farao, en tanke som gång på gång förs fram. En annan ofta framförd teori är att uttåget ur Egypten aldrig hänt i verkligheten och att det aldrig ägde rum någon erövring av Kanaan så som Bibeln beskriver det. Det är bara påhittat ”för att inspirera”, kan det heta. Nyberg visar hur ohållbar denna teori och liknande bibelkritiska teorier är.

  Det är tragiskt när t.o.m. kyrkoledare okritiskt sväljer bibelkritikens skepticism mot de bibliska händelsernas historicitet. Nyberg skriver med rätta: ”Om Uttåget är påhittat inspirationsmaterial – vad är det då som säger att inte hela Nya testamentet också bara är påhittat inspirationsmaterial?” Kan kristna bortse från bibelkritiken mot Gamla testamentet med orden: ”Vi har ju Nya testamentet kvar”, frågar Nyberg. Visar inte bokutgivning i vår tid att böcker blir bästsäljare som presenterar en annan Jesus än den som evangelierna berättar om?

  Nyberg avslutar sin bok med att konstatera att det utanför Bibeln finns stöd för • att ett semitiskt folk flyttade tillsammans med sina fårhjordar från Kanaan till Gosen i Egypten • att de under en tid hade en ledande ställning i Egypten • att det senare fanns ett stort antal semitiska slavar där • att många spädbarn dödades • att Egypten drabbades av plågor och att israeliterna drog ut ur Egypten under ledning av Mose • att Jeriko var en starkt befäst stad, att murarna föll och staden därefter låg öde i många hundra år.

  Det är väl använd tid att studera det material som Nyberg gör lättillgängligt i denna bok. Det Bibeln berättar är väl förankrat i historien

  • Köp 3 för 58,50 kr/st
  • Köp 10 för 55,25 kr/st
 41. Möte med Apostlagärningarna
  Möte med Apostlagärningarna
  Beskrivning
  I Apostlagärningarna möter vi mängder av förebilder. Petrus visar hur rädsla kan bytas mot mod och frimodighet. Filippos vågar följa Andens ledning och Tabita tar hand om de utsatta. Maria och Lydia är förebilder i generositet och gästfrihet. Paulus är den outtröttlige evangelisten, hans kompanjon Barnabas är medlaren och tröstaren. Och alla får de hjälp av Anden.

  Alla dessa och många fler visar också att tron inte är en privatsak. Att ta emot Jesus är att bli en del av den kristna gemenskapen och att dela kallelsen att sprida evangeliet.

  Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter. Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp.

  • Köp 3 för 157,49 kr/st
  • Köp 10 för 148,75 kr/st
 42. Möte med Johannes
  Möte med Johannes
  Beskrivning
  Linda Alexandersson tar oss med på en djupdykning in i Johannes­evangeliet. Hon visar hur Johannes lyfter fram kvinnor på ett särskilt sätt, hur underverken blir till tecken som ger ledtrådar om vem Jesus är och hur mycket vi kan hitta mellan raderna i bibeltexten när vi får veta mer om bakgrunden. På ett lättillgängligt sätt presenterar Linda Alexandersson vad en mångfald av teologer och bibelforskare säger om Johannesevangaliet, och knyter ihop detta med egna reflektioner om vad texten kan betyda för oss i dag.Till varje avnsitt finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter.Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp, och är ett bra underlag för bibelstudium och predikan.
  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 43. Möte med Lukas
  Möte med Lukas
  Beskrivning
  Möte med Lukas är upplagd på samma sätt som de tidigare två böckerna.
  Här visar Linda Alexandersson hur Lukasevangeliets författare lyfter fram hur Jesus konsekvent ställer sig på de fattigas sida, utmanar ledarskapet och gång på gång uppmanar till generositet, gästfrihet och gränsöverskridande gemenskap.
  Här finns också mycket bakgrundsfakta om hur samhället såg ut på Jesu tid, för att vi bättre ska förstå i vilken kontext Jesus verkade.
  Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter. Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp, och är ett bra underlag för bibelstudium och predikan.
  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 44. Möte med Markus
  Möte med Markus
  Beskrivning
  Ofta möter vi bibeltexten genom enskilda verser eller kortare stycken, och reflekterar över vad texten vill säga. I Möte med Markus presenterar Linda Alexandersson Markusevangeliet som en helhet. Vad säger texten om Jesus och världen som den såg ut då? Vad säger den till oss som läser idag?Boken är djupt förankrad i vad modern bibelforskning lär oss om Markusevangeliet och presenterar tolkningsmodeller utifrån olika perspektiv. Samtidigt behåller Linda Alexandersson fokus på det som är hennes huvudsyfte: att lyfta fram vad bibeltexten kan betyda för den som vill följa Jesus här och nu.Markusevangeliet presenteras kapitel för kapitel, och till varje avsnitt i boken finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter.Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp, och är ett bra underlag för bibelstudium och predikan.
  • Köp 3 för 157,49 kr/st
  • Köp 10 för 148,75 kr/st
 45. Möte med Matteus
  Möte med Matteus
  Beskrivning
  I Möte med Matteus visar Linda Alexandersson hur Matteus genom sitt sätt att sortera och samla ihop berättelserna om Jesu liv vill uppmärksamma oss på viktiga teman och frågeställningar. Vem är Jesus? Vad kan Jesus göra och vad kan vi göra i hans namn? På vilket sätt är Guds rike annorlunda? Vad har Jesus gjort för oss och vad ber han oss att göra?

  På ett lättillgängligt sätt presenteras vad en mångfald av teologer och bibelforskare säger om Matteusevangaliet, och författaren knyter ihop detta med egna reflektioner om vad texten kan betyda för oss i dag.

  Till varje avnsitt finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter. Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp, och är ett bra underlag för bibelstudium och predikan.

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 46. Mötesplatser
  Mötesplatser
  Beskrivning
  Människorna vi möter i Bibeln är mycket mer än anonyma gestalter som levde för länge sedan. I en personlig vandring genom evangelierna visar Caroline Krook hur de bibliska personerna kan beröra oss och vår egen livshistoria, betydligt närmare än vi kanske tror. Mötesplatser berättar om de människor som på olika sätt förändrades av Jesus. Jungfru Maria, kvinnan vid Sykars brunn, Sackaios, aposteln Johannes och många fler. Personerna placeras in i kyrkoåret och i en kulturell och historisk kontext. Insprängda i porträtten finns Caroline Krooks finstämda andakter – mötesplatser – som blir till spännande samtal mellan läsare och bibeltext
  • Köp 3 för 195,50 kr/st
 47. När fikonträdet inte blomstrar mer
  När fikonträdet inte blomstrar mer
  Beskrivning
  Vill du bli av med en fördom? Grattis – då är detta boken för dig! Allt för många tänker att Gamla testamentet har höga trösklar och innehåller texter som antingen är svåra att förstå eller saknar relevans för oss. ”När fikonträdet inte blomstrar mer” slår hål på sådana fördomar. Med fast hand visar Ray Baker vilken spännande profet Habackuk var och hur aktuellt hans budskap är. Boken bjuder på en bra kombination akademisk kunskap och utmaning till personlig tillämpning som alla kan uppskatta. Stefan GustavssonGeneralsekreterare Svenska Evangeliska AlliansenRay Baker är teol. dr. och lärare vid CredoAkademin i Stockholm. Han har tidigare gett ut En brännande fråga: Nytt ljus på det yttersta mörkret (Svenska Evangeliska Alliansen, 2011) och Issuant Views of Hell in Anglo-American Theology (Åbo Akademis förlag, 2014). Bibeln idag vill medverka till att varje kristen lever i en växande, personlig relation till Gud genom bibel och bön, och att församlingen utrustas till att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till att lära känna och följa Kristus.
  • Köp 3 för 103,50 kr/st
  • Köp 10 för 97,75 kr/st
  • Köp 25 för 92,00 kr/st
 48. Nya testamentet i åtta versioner
  Nya testamentet i åtta versioner
  Beskrivning
  Nya testamentet med den grekiska grundtexten, två engelska översättningar och fem svenska översättningar.
  •1917 års kyrkobibel
  •David Hedegårds översättning
  •Bo Giertz översättning
  •Svenska Folkbibeln (2014)
  •Grekiska grundtexten (SBL 2010)
  •New Revised Standard Version (1989)
  •New International Version (2011)
  •Bibel 2000

  På varje uppslag presenteras de åtta texterna parallellt i åtta kolumner. Det ger god hjälp vid bibelstudium och predikoförberedelser

  475,00 kr
 49. Nya testamentet på grekiska och svenska
  Nya testamentet på grekiska och svenska
  Beskrivning
  För första gången finns nu en "tvillingutgåva" av Nya testamentet på svenska -- översättningen Bibel 2000 parallellt med den grekiska grundtexten, uppslag för uppslag. -- Detta är något som präster, pastorer och teologistudenter har frågat efter i många år, så det är fantastiskt roligt att kunna presentera utgåvan, säger förläggaren Anna Ekman. De gröna pärmarna omsluter Nya testamentet i en unik utgåva: varje uppslag har den grekiska grundtexten på vänster sida och den svenska översättningen Bibel 2000 på höger. -- Det finns liknande utgåvor finns på många andra språk. Vi hoppas att utgåvan ska bli till nytta för alla som vill läsa den svenska översättningen under kontakt med grundtexten, säger Anders Ekenberg. Han har tillsammans med Tobias Månsson och Libris förlag gjort det redaktionella arbetet med utgåvan. -- För många läsare är det bra att ha tillgång till grundtext och översättning i en och samma volym, säger han. Att man kan läsa dem sida vid sida kan förhoppningsvis också stimulera intresset för översättningsfrågor. Jesus talade arameiska. De människor som fick höra det glada budskapet den första pingsten häpnade: "Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber -- ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar." Redan från början spreds den kristna tron på många språk -- men skrifterna om Jesus i vad som skulle komma att bli Nya testamentet skrevs alla på grekiska, det gemensamma språket i hela den dåtida medelhavsvärlden. Från detta lilla "bibliotek", Nya testamentets grundtext, härstammar alla bibelöversättningar. -- Nya testamentet på grekiska och svenska gör det smidigare att konsultera grundtexten och ger bibelläsningen en ny dimension, säger Anna Ekman. Den är utformad med tanke på studenter, för de präster och pastorer som har studerat nytestamentlig grekiska och för den som är intresserad av bibelöversättningsfrågor. -- Förutom bibeltexten innehåller utgåvan många kommentarer om översättningsfrågor, berättar Tobias Månsson som har gjort sättningen. -- Detta är något som präster, pastorer och teologistudenter har frågat efter i många år, så det är fantastiskt roligt att kunna presentera utgåvan, säger Anna Ekman.
  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
 50. Nyckeln till Bibeln
  Nyckeln till Bibeln
  Beskrivning
  Jag vill dela med mig av en upptäckt som jag tror kan vara till stor hjälp för alla som på allvar vill tränga in i bibelns värld. Utmaningen för mig har varit att i den snårskog av urgamla krönikor, poetiska böcker, brev, ögonvittnesskildringar och lagtexter hitta en röd tråd som binder ihop Gamla och Nya testamentet och som ger oss nycklar till vad bibeln faktiskt handlar om. Bibelns budskap som så ofta misstolkats och förvrängts är betydligt bättre än de flesta insett. Det gäller att hitta nycklarna till skatten, öppna kistlocket och låta sig bländas av dess innehåll. Nyckeln som öppnar skattkistan är förståelsen av förbundets betydelse i bibeln. Utifrån denna insikt kan vi få ljus över de svåraste frågorna och inser att bibelns Gud alltid handlar med oss utifrån sitt förbund.

  Vad skulle kunna vara omöjligt för den som står i förbund med Gud? Vill du följa med på spännande upptäcktsfärd?

  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 51. Och Gud skapade människan : noveller inspirerade av bibelns berättelser
  Och Gud skapade människan : noveller inspirerade av bibelns berättelser
  Beskrivning
  Genom historien har Bibelns berättelser fascinerat, inspirerat och utmanat människor. De är ofta korthugget berättade, och de bjuder läsaren att själv kliva in i berättelsen för att tolka och fylla ut mellanrummen.

  Här har tolv författare gått i närkamp med berättelser och personer i Bibeln för att sedan i varsin en novell tolka och utveckla vad de läst. Frågorna om skuld, försoning, svek, ansva

  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
 52. Ofromma bibeltolkningar
  Ofromma bibeltolkningar
  Beskrivning
  Sex välkända bibeltexter presenteras som de tidlösa, starka berättelser de är bortom de traditionella tolkningarna. Simson och Delila, Abraham och Isak, Lots hustru och andra gestalter ur Gamla testamentet möter läsaren i ny skepnad genom Lina Sjöbergs nyöversättningar och kommentarer.
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 53. Ordet är dig mycket nära
  Ordet är dig mycket nära
  Beskrivning
  Vad sysslar de med, de gammaltestamentliga exegeterna i Sverige? Undervisar förstås, men vad mer? Vad forskar de om? i den här boken får du en del svar på den frågan. Den började som en konferensdag till LarsOlov Erikssons ära, när han efter en lång tjänstgöring slutade som lektor i gamla testamentets exegetik vid Johannelunds teologiska högskola. Därför finns också några internationella forskarbidrag med, men de flesta är svenska. De som har huvudansvar för gamla testamentet vid universitet och högskolor i Sverige fick en fråga om de vill bidra och de flesta svarade ja. Därför presenteras här svensk bibelforskning i dag, begränsat till gamla testamentet. Flera bidrag känner vi igen som traditionella forskningsämnen inom gamla testamentet, analyser av enskilda texter och fördjupningar i enskilda ämnen. Men det finns också mycket nytt. Nya metodiska grepp, hermeneutiska diskussioner, berättelseanalyser, receptionshis­ toriska framställningar, kulturrelaterade undersökningar m.m. till och med en presentation av kung David i filmens värld och läsningar av Tomas Tranströmers dikter. Resultaten visar på en mycket stor mångfald. Den som vill veta mera om gammaltestamentlig forskning i dag har här en guldgruva. Nya insikter, nya metoder, nya former av exegetik i dag i Sverige.
  • Köp 3 för 220,50 kr/st
  • Köp 10 för 208,25 kr/st
 54. Ordets tillblivelse : Lukasevangeliet
  Ordets tillblivelse : Lukasevangeliet
  Beskrivning
  Lukas läsare hade börjat tvivla på den kristna förkunnelsens tillförlitlighet. Kanske på grund av Jerusalems förstörelse och att Jesus ännu inte kommit tillbaka - men framför allt på grund av en växande motsättning mellan judar och kristna. Lukas rycker därför ut till ordets försvar. Genom en välgrundad och välordnad berättelse om Jesus liv från början till slut försöker han visa hur den kristna förkunnelsen om Jesus som alla folks frälsare - ordet - blev till.

  Till ordets försvar är den elfte boken i Libris kommentarserie Nya testamentets budskap, NTB, som riktar sig till bibelläsare som vill söka bibelordets budskap då som nu. Böckerna har två huvudavdelningar: den första fokuserar på bibeltextens teologi och budskap till sin egen tid och den andra tar fasta på reflektion, relevans och tillämpning.

  Lennart Thörn har varit verksam som pastor, lärare i Nya testamentets exegetik på Örebro Missionsskola och som universitetsadjunkt i Nya testamentet vid Göteborgs universitet med en speciell inriktning på Lukasevangeliet. Nu är han pensionär och visitator för den Ekumeniska kommuniteten, Bjärka-Säby.

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 55. Passionsdramat
  Passionsdramat
  Beskrivning
  I skriften Passionsdramat varvas texter från Lukas-, Matteus- och Johannesevangelierna, vilket gör att händelserna kommer i tidsföljd.I andra delen presenteras texter om korsfästelsen och uppståndelsen från både Gamla och Nya testamentet.Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. (Jes. 53:5)Men Gud bevisar sin kärlek till oss, genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. (Rom. 5:8)32 sidor i A5-format med stor text.
  • Köp 3 för 22,50 kr/st
  • Köp 10 för 21,25 kr/st
  • Köp 25 för 20,00 kr/st
  • Köp 50 för 18,75 kr/st
  • Köp 100 för 17,50 kr/st
 56. Paulus mot väggen
  Paulus mot väggen
  Beskrivning
  Den här boken tar sitt avstamp i några av de vanligaste frågor angående Paulus person, brev och teologi som jag genom åren har stött på i min undervisning på teologiska seminarier, högskolor, institutioner och bibelskolor och i olika församlingssammanhang. Boken ställer arton frågor och försöker ge arton svar. Jag betonar att det är försök till svar därför att det är naturligtvis inte möjligt att göra Paulus helt rättvisa men det här är mina försök till svar. Min avsikt är både att vilja spegla något av hur Paulusforskningen ser ut i dag och att försöka ta ställning, sätta ner foten och skriva ut mig själv. (Mikael Tellbe i bokens förord.)

  Några av de arton frågor som Paulus mot väggen tar upp och försöker besvara: Vem var Paulus egentligen? Vad hände på vägen till Damaskus? Tänkte Paulus verkligen starta en ny världsreligion? Vad var det för fel med judendomen? Trodde Paulus verkligen att Jesus är Gud? Trodde Paulus på en Gud vars vrede måste stillas med offer? Vad hade Paulus emot kvinnor? Var Paulus sexualfientlig? Varför kan Paulus låta så kaxig, kärv och kärlekslös? Hur kom det sig att Paulus fick ett så stort inflytande?

  Mikael Tellbe är docent i Nya testamentet och lektor vid Örebro Teologiska Högskola/Akademi för ledarskap och teologi (ALT). Han är huvudredaktör för kommentarserien Nya testamentets budskap (NTB) och författare till ett flertal böcker på Libris förlag, bland annat Lammet och odjuret: en guide till Uppenbarelseboken, Med framtiden i ryggen: en guide till Paulus brev och budskap, Tillbaka till framtiden: vad vi påstår, tror och vet om tidens slut och Vad menar vid med att Bibeln är Guds ord?

  • Köp 3 för 216,00 kr/st
  • Köp 10 för 204,00 kr/st
  • Köp 25 för 192,00 kr/st
 57. Poeterna : en guide till Gamla testamentets poetiska böcker
  Poeterna : en guide till Gamla testamentets poetiska böcker
  Beskrivning
  Poeterna är den andra boken i Libris guideserie till Gamla testamentet. Serien är skriven av ett välmeriterat författarteam, bestående av svenska bibelforskare som även är verksamma som lärare vid teologiska högskolor. Poeterna är en guide för den som vill läsa och förstå Gamla testamentets poetiska böcker: Jobs bok Psaltaren Ordspråksboken Predikaren Klagovisorna Höga Visan Boken ger en fyllig presentation av hebreisk poesi och vishetslitteratur, av böckernas tillkomst och bruk. Läsaren får också exempel på hur denna litteratur påverkat vår kultur
  • Köp 3 för 256,50 kr/st
  • Köp 10 för 242,25 kr/st
 58. Praktisk kristendom
  Praktisk kristendom
  Beskrivning
  I denna bok utmanas vi till ett aktivt liv med tron som säker bas. Jakobs brev i Nya Testamentet är ett brev med tydlighet och samtidigt mycket värme. Det är ett brev med ett vackert språk fyllt av klara direktiv. Kristen tro ska levas, tron dör utan att få komma fram genom gärningar. Jakob uppmanar inte till att skapa sin egen rättfärdighet eller en självpåtagen religion. Men han vill att kristen tro ska vara praktisk och vardagligt angelägen.
  • Köp 3 för 130,50 kr/st
  • Köp 10 för 123,25 kr/st
 59. Profeterna
  Profeterna
  Beskrivning
  Denna guide till Gamla testamentets profetiska böcker är en utmärkt studiebok för alla som vill veta mer om den tid då profeterna levde, om de enskilda böckernas tillkomst, uppbyggnad och grundtankar. Profeterna i det gamla Israel hade en viktig roll. Deras förkunnelse fokuserade framför allt på det etiska perspektivet i hart när alla livets situationer. Det är första boken i en serie om tre guider till Gamla testamentet
  • Köp 3 för 292,50 kr/st
  • Köp 10 för 276,25 kr/st
  • Köp 25 för 260,00 kr/st
 60. Read it!
  Read it!
  Beskrivning
  En hjälp att kunna lösa igenom hela nya testamentet.
  95,00 kr
 61. Romarbrevet del 1
  Romarbrevet del 1
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna. KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltextenkommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse förförståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen drastrådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna. KNT är både en kommentar och en handbok. Genom sin uppläggning, sina utförliga hänvisningar och sitt register kan den fungera så.Många författare med olika bakgrund medverkar i kommentarserien.
  465,00 kr
 62. Så räddar gud världen : Romarbrevet
  Så räddar gud världen : Romarbrevet
  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 63. Salomos höga visa . en framställning
  Salomos höga visa . en framställning
  Beskrivning
  Detta är en bok som skall läsas med hjärtat av en djupt förälskad själ. Den är ett försök att beskriva det obeskrivbara: själens förening med Gud, det andliga äktenskapet och vägen dit. Höga visans bildspråk är utgångspunk- ten, där kärleken mellan Brudgummen och bruden i målas djärva färger. Skomakaren Hjalmar Ekström, (18851962) var en av 1900-talets mest betydande andliga ledare och mystiker. Förutom några få artiklar om det inre livet skrev han den här utläggningen av Salomos Höga Visa.
  130,00 kr
 64. Simsons kamp
  Simsons kamp
  Beskrivning
  Lärdomar från berättelsen om Simson och Delila. Stanley Sjöberg

  • Köp 3 för 76,50 kr/st
  • Köp 10 för 72,25 kr/st
  • Köp 25 för 68,00 kr/st
 65. Söndagarna
  Söndagarna
  Beskrivning
  Kyrkoåret är en uråldrig väg att följa genom det dagliga livet och Bibelns texter, genom nuet och evigheten. Söndagarna fungerar som viloplatser och riktmärken, även för nutidsmänniskan i hennes konkreta tillvaro. Under söndagarna knyts och återknyts banden mellan Gud och människa. Förbindelser uppstår mellan oss som lever här och nu, de människor som fanns före oss och de som skall komma.

  Boken Söndagarna är ett försök att i samtiden upptäcka och tolka söndagarnas tecken och spår, deras utmaningar och tröst. Boken gör inte anspråk på att undervisa någon, däremot vill texterna upptäcka Något

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 66. Spåren i djupet : om det gudomliga ordets makt
  Spåren i djupet : om det gudomliga ordets makt
  Beskrivning
  Med närhet i känslan och klarhet i tanken ledsagar ossAnders Piltz i boken Spåren i djupet genom kristenhetensmest lästa bönbok, Psaltaren. Här blir mötet mellanmänniska och Gud personligt. Här visar sig bönens kraft,här avslöjar sig det gudomliga ordets makt.Anders Piltz är katolsk präst och professor emeritus i latinvid Lunds universitet. Han har genom sin medverkani både i radions P1 och SVT:s söndagsgudstjänster fått enstor åhörarskara. Genom denna bok och ett flertal andra,framstår Anders Piltz som en av våra främsta förkunnareav det gudomliga ordet.
  180,00 kr
 67. Steg för steg genom Gamla testamentet
  Steg för steg genom Gamla testamentet
  Beskrivning
  • Visste du att Salomos tempel med lätthet hade fått plats i en ishockeyrink? Eller att det på Gamla testamentets tid ansågs fint att inte vara solbränd? Eller att Bibeln aldrig talar om hjärnan men desto mer om hjärtat? Eller att Goliat borde vara med i Guinness rekordbok?
  • Det och mycket annat berättar Steg för steg genom Gamla testamentet, en annorlunda presentation av Bibelns första 39 böcker. • Här ges stimulerande hjälp att upptäcka mer av den bibliska historien och hitta nya samband mellan personer och berättelser. Här finns bilder, kartor, diagram, tabeller, personporträtt och tidslinjer. Och dessutom översikter av centrala tankar i de olika böckerna i GT. Här hittar du fakta, åsikter och djupdykningar i ett spännande och visuellt samspel mellan ord och bild som passar såväl vana som ovana bibelläsare. • Jonas Dagson är journalist och arbetar med nyhetsgrafik. Han har under många år arbetat med Vandra genom Bibeln i Sverige.

  Vilken härlig bok! Den punkterar – grundligt och med humor – myten om Bibeln som en ogenomtränglig och motsträvig bok. Jonas Dagson ger oss en helhetsbild över Gamla testamentet och drar oss som läsare med in i de bibliska texterna. Det är välgjort, spännande och utmanande!
  Stefan Gustavsson Generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen

  Jonas Dagsons bok förser läsaren med en god översikt över, men också en mängd intressanta detaljer om, den Bibel som Jesus själv läste. Den är en guldgruva som man kan bli sittande med i timmar!
  Olof Edsinger, teolog och författare

  255,00 kr
 68. Steg för steg genom Nya testamentet
  Steg för steg genom Nya testamentet
  Beskrivning
  Steg för steg är en annorlunda presentation av Nya testamentets 27 böcker. Boken är tänkt att ge stimulerande hjälp till att upptäcka mer av den bibliska historien och hitta samband mellan personer och berättelser. Här finns bilder, kartor, diagram, tabeller, personporträtt och tidslinjer.

  Dessutom ger boken strukturer för och översikter av centrala teman i de olika böckerna i Nya testamentet. Nyckeln är ett visuellt samspel mellan ord och bild som passar såväl för den vane som den ovane bibelläsaren.
  Föregångaren ”Steg för steg genom Gamla testamentet” har tryckts i fyra upplagor och använts såväl av enskilda bibelläsare och bibelgrupper som på bibelskolor och teologiska fakulteter. Jonas Dagson är journalist. Han har i över 25 år arbetat med att visuellt presentera dagshändelser i nyhetsflödet med hjälp av nyhetsgrafik. Han har också under många år varit lärare på Bibelskola Väst i Göteborg och engagerad i Vandra genom Bibeln i Sverige

  . "Dagsons bok är verkligen innehållsrik, tydlig och pedagogiskt utformad. För bibellinjer, församlingar och enskilda bibelläsare är den ett ovärderligt och användbart redskap!" Martin Boström, föreståndare, Bibellinjen, Åredalens folkhögskola "Jonas unika förmåga att organisera och skapa översikter har varit en stor hjälp för mig personligen och boken om Nya testamentet har jag längtat efter i många år. " Olof Brandt, Generalsekreterare, Bibeln Idag "Dagson ger struktur och sammanhang till Nya testamentets böcker med hjälp av personporträtt, kartor, fakta och listor. Jag uppskattar särskilt att läsaren inbjuds till att själv jämföra och reflektera över olika tolkningar. Jag rekommenderar den varmt till alla bibelläsare." Linalie Newman, pastor, Johanneskyrkan Linköping "Författarna lyckas med konststycket att kortfattat och enkelt presentera nya testamentets böcker på ett kreativt, informativt och inspirerande sätt." Johanna Bode, verksamhetsledare Pingst ung

  285,00 kr
 69. Stjärna på bortaplan - Bibelstudier över Esters bok
  Stjärna på bortaplan - Bibelstudier över Esters bok
  Beskrivning
  Esters bok är berättelsen om en föräldralös ung kvinna som växer upp i en främmande kultur och där når samhällets allra översta skikt. Men det är också berättelsen om hur det judiska folket hotas av utplåning men räddas. Och den lilla berättelsen om Ester och hennes närmaste får sin plats i den stora berättelsen om hur Gud leder historien och sitt utvalda folk.
  När Ester förstod vad hon måste göra spelade inte längre den egna säkerhet någon roll. Hon säger: Är jag förlorad, så är jag förlorad. Esters trosbekännelse kan formuleras: ”Det är inte längre mig det handlar om.”
  Esters bekännelse var en bekännelse som gick bortom konsekvenserna – om Gud finns och hade placerat henne där hon befann sig, då var hon beredd att följa honom och hans vilja oavsett. Stjärna på bortaplan är en bok för läsning enskilt eller i bibelstudie- eller hemgruppen. Några frågor efter varje kapitel hjälper till att lyfta in texterna i vår egen vardag och att beröra våra egna liv.

  Författare: Erik J Andersson (f. 1974) är teolog och läkare. Han har arbetat som missionär i Peru och som missionsledare i Evangelisk Luthersk Mission. Han har tidigare skrivit Tron sprider sig – bibelstudier över Apostlagärningarna (2014) och Tron på borta plan – bibelstudier över Daniels bok (2016)

  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 70. Ta upp Davids slunga
  Ta upp Davids slunga
  Beskrivning
  Står du ut med att Herrens namn dras i smutsen?

  Kyrkan på jorden är kallad att vara ett sjukhus dit sårade kan vända sig för att få vård. Kyrkan är en familj där miljontals ensamma människor kan hitta hem och få nya vänner. Men kyrkan är också en armé som har något och någon att slåss emot.

  Du har säkert personer runt omkring dig som blivit svikna. En mördande självuppfyllelse och sönderslitna relationer breder ut sig. Människor är förvirrade och brottas med känslor av meningslöshet. Många är ensamma, fattiga, eller mobbade. Andra sitter fast i osund religiositet. Vi matas ständigt med lögner. Grupptryck och jakt på pengar präglar människors liv idag. Förresten, kanske du själv är drabbad?

  Den västerländska kyrkan vågar inte så ofta tala om armén eftersom man vid första genomläsningen kan tycka att den står i motsats till kärleksbudskapet. Men vad innebär det egentligen att drivas av kärlek? Hur ska vi hantera och besegra det onda vi möter i vår värld?

  Följ med till ett av Bibelns mest kända slag, kampen mellan David och Goliat. Ett slag som man inledningsvis kan tro handlar om just David och Goliat .

  • Köp 3 för 117,00 kr/st
  • Köp 10 för 110,51 kr/st
 71. Textens tilltal: Konsten att bilda meningar
  Textens tilltal: Konsten att bilda meningar
  Beskrivning
  För många är Bibelns texter till hjälp när de för söker formulera meningen med sina liv – eller ska vi kanske hellre säga meningarna med våra liv? I Bibeln finns, liksom i livet självt, en myllrande mångfald. Den som med Bibelns hjälp finner ett sätt att förhålla sig till sitt eget liv upptäcker även fascinerande möjligheter att relatera till mångfalden. Textens tilltal: Konsten att bilda meningar är en bok om Bibelns texter, tolkningar och tillämpningar. Kunnigt och engagerande, med konkreta exempel och fördjupande reflektion, visar författaren hur angeläget det är att ställa frågan om vad som kännetecknar en ansvarsfull bibeltolkning. Jesper Svartvik är den förste innehavaren av Krister Stendahls professur i religionsteologi vid Lunds universitet och Svenska teologiska institutet i Jerusalem. I likhet med Krister Stendahl (1921–2008) har han ägnat sig åt såväl bibelvetenskap som judisk-kristen dialog. Textens tilltal: Konsten att bilda meningar är en fristående fortsättning på hans bok Skriftens ansikten: Konsten att läsa mellan raderna.
  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 72. Thessalonikerbreven
  Thessalonikerbreven
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  465,00 kr
 73. Thomasevangeliet
  Thomasevangeliet
  • Köp 3 för 148,50 kr/st
  • Köp 10 för 140,25 kr/st
 74. Tron på bortaplan - Bibelstudier över Daniels bok
  Tron på bortaplan - Bibelstudier över Daniels bok
  Beskrivning
  Daniel var ung och stod på tröskeln till vuxenlivet. Han var intelligent och snygg. Hans bakgrund borde gett honom fler valmöjligheter än hans jämnåriga. Men Daniel levde i en tid då Israels folk vänt Gud ryggen och Herren gav Jerusalem i babyloniernas hand. Jerusalem plundrades och Daniel fördes bort i fångenskap.

  Den ljusnande framtiden byttes till en tillvaro i en främmande kultur, i ett fiendeland. Hur skulle Daniel reagera? Vad hände med Daniel? Och vilken var Herrens plan för Daniel? Läsningen av Daniels bok visar att Herren har samtid och framtid i sin hand. Tron på bortaplan är en bok för läsning enskilt eller i bibelstudiegruppen. Samtalsfrågor efter varje avsnitt hjälper till att lyfta in texterna i vår egen vardag och att beröra våra egna liv

  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 75. Tron sprider sig. Bibelstudier över Apostlagärningarn
  Tron sprider sig. Bibelstudier över Apostlagärningarn
  Beskrivning
  TRON SPRIDER SIG är en viktig bibelstudiebok om den första kristna tiden som det berättas om i Apostlagärningarna. Vi får en inblick i de första kristna församlingarna. Guds Ord har framgång och tron sprider sig över världen. Paulus möte med Jesus på vägen till Damaskus banade väg för en väldig missionsväckelse. Tillsammans med de övriga apostlarna använde Paulus sedan alla sina krafter för att sprida evangeliet om Jesus död och uppståndelse.

  Målet är hela tiden att nå nya människor på fler platser med sanningen om Jesus Kristus. En inspirerande missionsbok!

  Samtalsfrågor efter varje avsnitt hjälper till att lyfta in texterna i vår egen vardag och beröra våra egna liv. Boken är därför speciellt lämpad för bibelstudiegrupper och hemgrupper.

  ERIK J. ANDERSSON är teolog och har arbetat som missionär i Chiclayo i Peru och är nu missionsledare för ELM (Evangelisk-Luthersk Mission

  100,00 kr
 76. Tröst och trots : Uppenbarelseboken
  Tröst och trots : Uppenbarelseboken
  Beskrivning
  Uppenbarelseboken har fängslat och förbryllat bibelläsare i alla tider. Det brokiga och märkliga bildspråket fångar snart intresset och sätter fantasin i rörelse. Här finns scenen som skildrar striden mellan ett lamm och ett lejon och framtidssyner av en stad som kommer ner från himlen. Somliga fascineras av bokens hemlighetsfulla texter -- till exempel talet 666, "den vita stenen" och riket som varar i tusen år -- och andra har svårt att veta vad man skall göra med dem. Ingen bok i Bibeln har väckt och väcker så skilda känslor som Uppenbarelseboken. Vad för slags bok är det då? Hur skall man tolka alla symboler? Gäller budskapet tider som varit eller framtiden? Vad har denna bibelbok att säga till oss i dag? Leif Carlsson hjälper oss att börja förstå Uppenbarelseboken. Dess syfte är att förmedla tröst i onda tider och att uppmuntra till en trotsig kamp för det goda. Tröst och trots är den andra boken i serien Nya testamentets budskap (NTB). Det finns ett stort behov av texttrogna men inte alltför svårtillgängliga utläggningar av Uppenbarelseboken på svenska. Framför allt behövs det utläggningar som tar fasta på bokens budskap utan att fastna i perifera detaljer och spekulativa beräkningar. Det är redaktionens förhoppning att den här volymen skall fylla detta behov. Mikael Tellbe, huvudredaktör för NTB-serien och författare till Lammet och Odjuret.
  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
 77. Uppenbarelseboken
  Uppenbarelseboken
  Beskrivning
  Nils Ibstedts samlade kommentarer till hela Uppenbarelseboken. Kapitel, vers, sammanhang och frågeställningar tolkas och förklaras. Nils Ibstedt är välkänd som författare till ett tiotal uppskattade böcker inom biblisk historia och eskatologi. Även om antalet sidor kan uppfattas som avskräckande, så törs jag utlova att den som beger sig ut på en vandring tillsammans med Nils Ibstedt i Uppenbarelsebokens fascinerande värld snart har glömt sidnummer och textmängd. Hans egna illustrationer av ändtidens märkliga händelser och gestalter gör dessutom boken särskilt intressant och levande. Vi kan konstatera att vi aldrig varit närmare den tid Uppenbarelseboken beskriver. Att hålla sig informerad och uppdaterad borde vara av högsta prioritet för alla då allt detta kommer att beröra varenda människa på jorden, ty vad Bibeln förutsagt kommer att gå i hundraprocentig uppfyllelse. Henry Nordin, Redaktör för Israels Vän Denna bok är ett historiskt/bibliskt uppslagsverk utan motstycke och en fantastisk källa till fördjupning i eskatologins frågeställningar. Bernt Modig, f d historielärare
  250,00 kr
 78. Ur djupen ropar jag : Job, Klagovisorna och vi
  Ur djupen ropar jag : Job, Klagovisorna och vi
  Beskrivning
  Ropa ut din smärta, människa! Kasta dina frågor mot himlen från lidandets planet! Som Jesus på korset: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

  Job har förlorat allt och är drabbad in på huden. Envist driver han frågan Varför? Vännerna tror sig veta: Gud är rättvis, Jobs lidande måste bero på att han syndat. Men Job behöver inga teologiska system. Han hävdar sin oskuld och kräver att Gud träder fram och svarar honom. Så blir Jobs bok världslitteraturens största uppgörelse med det oförskyllda lidandet, och med den Gud som outhärdligt länge tiger.

  Klagovisorna har andra förutsättningar. I en nationell katastrof utan like har Guds stad Jerusalem jämnats med marken. Profeten ser varför: Folket har vänt sig bort från Gud och inte lyssnat till hans varningar. Men Gud är inte långt borta, han är mycket nära – som en förtärande eld. Kan det finnas en nåd bortom vreden, en mening trots allt? I så fall måste det ha med mannen på korset att göra.

  Utifrån Bibeln får vi
  • En poesibok med språklig kraft i nobelprisklass.
  • En teologisk bok som lär oss att bättre känna Gud, Anklagaren och oss själva.
  • En själavårdsbok till hjälp för alla som brottas med lidandets problem – och med Gud

  . Staffan Ljungman är teol lic och bor som pensionär i Osby efter att i många år varit församlingspräst där och i Hästveda. Han har tidigare bl a gett ut Motgångens mening (EFS-förlaget 1989) och Döden – en del av livet (Cordia 2001).

  130,00 kr
 79. Utan västerländska glasögon : nya perspektiv på Bibeln
  Utan västerländska glasögon : nya perspektiv på Bibeln
  Beskrivning
  Det som var självklart när Bibelns böcker skrevs är inte lika självklart för en västerländsk läsare på 2000-talet. Utan att vara medvetna om det fyller vi därför ut luckorna . det som är underförstått i texten . med värderingar och förutsättningar som gäller i vår kultur i dag. I Utan västerländska glasögon visar teologerna Brandon J O.Brien och E Randolph Richards vad som händer om vi försöker bortse från vår kulturella förförståelse för att i stället se vad Bibelns författare egentligen tänkte om bland annat relationer, tid, pengar, rätt och fel, sedvänjor och dygder. Med utgångspunkt från sina egna interkulturella erfarenheter förklarar de hur en ökad självmedvetenhet och insikt om kulturella skillnader kan hjälpa oss att läsa Bibeln på ett helt nytt sätt.
  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 80. Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?
  Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?
  Beskrivning
  De flesta kristna anser att Bibeln i någon mening är Guds ord. Men vad menar vi egentligen med det? Är Bibeln Guds ord, innehåller Bibeln Guds ord eller blir Bibeln Guds ord? Och om vi väl säger att Bibeln är Guds ord, vad innebär det då att läsa och leva Bibeln som ett ord från Gud?

  Mikael Tellbe delar med sig av sin erfarenhet och brottning med frågorna och vill visa att vår bibeltro och vårt bibelbruk hör samman. Boken riktar sig såväl till den som vill reflektera över bibelsynsfrågorna som till den som söker vägledning i att läsa, tolka och tillämpa Bibeln som Guds ord.

  Mikael Tellbe är docent i Nya Testamentet, lärare vid Örebro Teologiska Högskola och pastor inom Evangeliska Frikyrkan (EFK). Han är författare till ett flertal böcker, bland annat Korsmärkt gemenskap – kommentar till Första Korinthierbrevet och Tillbaka till framtiden – vad vi påstår, tror och vet om tidens slut

  • Köp 3 för 108,00 kr/st
  • Köp 10 för 102,00 kr/st
 81. Växande tro
  Växande tro
  Beskrivning
  Detta är en bok om den kristna trons innersida . trosrelationen med Herren.
  Boken innehåller nio fristående bibelutläggningar om tro. I boken får vi möta flera av Bibelns personligheter, till exempel Jakob, Hanok, Noa och Johannes. De troserfarenheter som dessa gudsmän gjorde är en utgångspunkt när författaren lägger ut bibeltexten så att den landar i vardagslivet.
  • Köp 3 för 166,50 kr/st
  • Köp 10 för 157,25 kr/st
 82. Vem är den mannen? : en guide till evangelierna
  Vem är den mannen? : en guide till evangelierna
  Beskrivning
  Jesusgestalten fortsätter att fascinera. Böcker skrivs, filmer produceras, konstverk skapas och ger oss nya infallsvinklar på den person som sa att han var Guds son. Men utgångspunkten är nästan alltid given - de fyra evangelierna.<br /><br />I den här guiden presenteras de fyra evangelierna och huvudpersonen i deras verk. Varför skrevs dessa böcker? Vilka vänder de sig till? Ger evangelierna en trovärdig bild av den historiske Jesus? Det är frågor som bibelläraren Anders Sjöberg besvarar.<br /><br />Boken ger bakgrunden till evangelierna och redovisar forskarnas slutsar i frågor där tolkningarna skfitat. Inte minst får läsaren hjälp att förstå vad Jesu liv och ord kan betyda i vår tid.<br /><br /><br />
  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
  • Köp 25 för 220,00 kr/st
 83. Vem är rädd för Gamla testamentets Gud?
  Vem är rädd för Gamla testamentets Gud?
  Beskrivning
  Under 2000 år har kristna bibelläsare kämpat med Gamla testamentet ddärför att dess beskrivning av Gud många gånger drastiskt skiljer sig från den milda och kärleksfulla Jesus i Nya testamentet.

  Alden Thompson hjälper oss i denna bok att brottas med Gamla Testamentet. Han hjälper oss se en Gud som verkar i ett mänskligt sammanhang och som samtidigt är rättvis och kärleksfull och god

  190,01 kr
 84. Vilken bibel?
  Vilken bibel?
  Beskrivning
  Den här boken är konsumentupplysning för bibelläsare. Den presenterar, analyserar och jämför tjugoen svenska bibelöversättningar. Allt från Karl XII:s bibel utgiven 1703 till översättningar som ännu inte är klara, men som kan läsas på nätet under arbetets gång.
  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
  • Köp 25 för 100,00 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 101-189 av 189

Page
per sida
Fallande ordning

Måndag till Fredag 10.00 - 17.00

Lördag och söndag stängt

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå