View as Tabell Lista

Artiklar 101-200 av 227

Page
per sida
Fallande ordning
 1. Guds Ord och bibelkritiken
  Guds Ord och bibelkritiken
  Beskrivning
  Seth Erlandsson, docent i Gamla testamentets exegetik, har samlat sig till en av de mest vederhäftiga uppgörelserna med svensk bibelkritik som publicerats på länge. När bibelkritiken påstår att Jesajaboken saknar enhetlighet svarar Erlandsson med en exposé över dess mästerliga komposition. När Danielsbokens egen tillkomsthistoria ifrågasätts svarar Erlandsson med en övertygande historielektion. När noterna till Bibel 2000 hävdar att Jesus misstar sig i fråga om Psaltaren blir Erlandsson inte svaret skyldig."Guds Ord och bibelkritiken" avslöjar såväl bibelkritikens starka ställning som dess svaga grund. Sakligt, skarpsinnigt och utmanande. Ett måste för varje seriös bibelläsare och förkunnare.
  175,00 kr
 2. Guds rike är nära! : Markusevangeliet
  Guds rike är nära! : Markusevangeliet
  Beskrivning
  Markusevangeliet är det äldsta, kortaste och mest kärnfulla av de fyra evangelierna. Det kännetecknande för detta evangelium är att det drar oss med i en medryckande skildring av hur Jesus förlåter syndarna, befriar de bundna och botar de sjuka, och hur han utmanar sina lärjungar att följa med på vägen till Jerusalem. Budskapet är tydligt: Gud är nu på gång att upprätta sitt herravälde, Guds rike är nära! Men vem är denne Jesus som bjuder in till riket? Och vad innebär det egentligen att följa honom?

  Detta är den nionde boken i Libris kommentarserie Nya testamentets budskap.

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 3. Guds stora plan : den röda tråden genom Bibeln
  Guds stora plan : den röda tråden genom Bibeln
  Beskrivning
  Sextiosex böcker av omkring fyrtio olika författare, skrivna över en period av nästan två tusen år, i flera olika litterära genrer. En världsvid bästsäljare utgiven i en mängd översättningar på väldigt många språk. En bok många har svurit en sanningsed vid i domstolar, kämpat om och citerat i olika berömda tal och debatter. Bibeln är verkligen ingen vanlig bok.

  Så hur kan vi börja läsa och förstå Bibeln som helhet? I denna utmärkta översikt av Vaughan Roberts får vi följa Guds stora plan med den röda tråden genom Bibeln. Författaren visar hur de olika delarna i Bibeln hör samman under temat Guds rike och ger läsaren verktyg för att läsa den med tillförsikt, entusiasm och insikt. Vaughan leder oss till Bibelns kärna och stjärna, Jesus Kristus, och den frälsning som Gud erbjuder oss genom honom.

  Vaughan Roberts är pastor i St Ebbe’s Church, Oxford, och leder den engelska organisationen Proclamation Trust som tränar och utrustar Predikanter i bibelutläggande förkunnelse

  200,00 kr
 4. Han är Jag Är
  Han är Jag Är
  Beskrivning
  Ingen har berört fler människor och påverkat världshistorien mer än vad denne märklige man som kallar sig för Jag Är har gjort. Ingen har blivit mer älskad, beundrad och dyrkad. Ingen har blivit mer hatad, ifrågasatt och förkastad.
  Ändå var han varken politiker, vetenskapsman eller författare, utan en enkel snickare från en betydelselös ort i Romarriket. Vem hade kunnat ana att just han skulle få en egen tideräkning uppkallad efter sig och dessutom vara mer aktuell och omtalad än någonsin, 2 000 år efter sin död? Vem var denne Jesus? Hur levde han, vad lärde han och vad har det han sa, och gjorde, för betydelse för dig och mig idag?
  Han är Jag Är är en sammansmältning av de fyra evangelierna – Matteus, Markus, Lukas och Johannes – med en avslutning från Apostlagärningarna. Här presenteras originalhistorien om Jesus i ett nytt format – som en sammanhängande roman.

  85,00 kr
 5. Hela världen väntar
  Hela världen väntar
  Beskrivning
  Apostlagärningarna är en av Bibelns mest spännande böcker. Här finns dramatiska berättelser om skeppsbrott och revolter, martyrskap och mirakel. Framför allt är den historien om hur den kristna tron spränger gränserna och blir ett befriande budskap som gäller alla människor i hela världen. Varför skrevs Apostlagärningarna? Hur ska man förstå dessa berättelser? Är berättelserna historiskt tillförlitliga? Det är frågor som bibelläraren Anders Sjöberg besvarar i denna guide. Boken ger bakgrunden till Apostlagärningarna och redovisar forskarnas slutsatser i frågor där tolkningarna skiftat. Inte minst får läsaren hjälp att förstå vad de första kristnas liv och budskap betyder i vår tid där en stor del av världen ännu inte hört de goda nyheterna om Jesus Kristus.
  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
 6. Hemmakyrka
  Hemmakyrka
  Beskrivning
  Dela tro och Bibel med varandra oavsett ålder! Hemmakyrka är hjälpen för grupper med blandade åldrar, exempelvis hemgruppen eller familjen, som längtar efter att läsa Bibeln tillsammans. Genom sin kreativa utformning erbjuds ett stort utbud av perspektiv och uttryck, vilket gör att alla har något att bidra med i mötet med bibeltexten.
  Hemmakyrka består av sju samlingar med frågor och illustrationer framtagna för att passa olika åldrar och erfarenhetsnivåer.
  Boken bygger på nyfikna frågor, öppna samtal och kreativt utforskande!
  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 7. Herrens bön
  Herrens bön
  Beskrivning
  Sagt om boken Herrens bön:
  Det har med rätta sagts att människan är skapad för bön, liksom vi är skapade för att tänka och andas. Men hur ska vi be? När apostlarna ställde denna fråga tog Jesus dem vid handen och ledde dem in i bönens underbara värld. Till hjälp gav han dem en bön som i den kristna traditionen därför kommit att kallas Herrens bön eller bönernas bön. Många kristna ber denna bön dagligen. Men tänker vi på vilka djup den innehåller? Ger vi oss tid att stanna till inför de olika delarna av denna bön? När Jesus gav lärjungarna bönen var det inte bara för att de skulle upprepa dess ord, utan för att bönen skulle bli en dimension som var närvarande i allt de gjorde.

  När vi nu ges en omfattande kommentar till Herrens bön, är det just detta som författaren, Nicholas Ayo, vill hjälpa oss till: att låta bönen bli något vi är och inte bara något vi gör. Därför öser han ur den erfarenhet av Herrens bön som kristna delat med sig av under kyrkans historia, i synnerhet fäderna från de första århundradena.

  Detta gör denna bok till en andlig skattkammare, en bok att läsas långsamt och med eftertanke, så att orden väcker längtan efter ett rikare liv i bön och ger vägledning på vår vandring i bönens land.

  Peter Halldorf, pastor

  I bästa mening skriver författaren som vetenskapsman och praktiserande kristen. Därtill redovisar översättaren i ett avslutande avsnitt ett antal översättningar av denna bön som ytterligare stimulans för den enskilda bibelläsaren och för studiegruppernas gemensamma samtal.

  +Gunnar Weman, ärkebiskop em

  • Köp 3 för 184,50 kr/st
  • Köp 10 för 174,25 kr/st
  • Köp 25 för 164,00 kr/st
 8. Hundra år av samverkan : Svensk frikyrkoekumenik 1918-2018
  Hundra år av samverkan : Svensk frikyrkoekumenik 1918-2018
  Beskrivning
  Frikyrkorna etablerade sig i Sverige med början under 1800-talet. Det första formella samarbetet mellan dem startade med bildandet av Frikyrkliga Samarbetskommittén 1918. Denna bok beskriver ett helt sekel av samverkan i olika former. Samarbetsrådet heter idag Sveriges Frikyrkosamråd. Under de hundra åren har samarbetet lett till startande av verksamheter som blivit egna organisationer, t.ex. Frikyrkliga Studieförbundet, idag Bilda, och Frikyrkan Hjälper, idag Diakonia. I boken skildras denna historia och i olika berättelser speglas betydelsen av frikyrkorna i Sverige. De nuvarande ledarna för samfunden ger sina visioner för framtiden.

  Författare och redaktörer för boken är Johnny Jonsson och Lennart Molin, båda med lång erfarenhet från den frikyrkliga rörelsen. De är båda pastorer i Equmeniakyrkan.

  200,00 kr
 9. Hur allting började
  Hur allting började
  Beskrivning
  BORDSSAMTAL FÖR FAMILJER Dagliga bibelstunder för familjer, anpassade för åldersgruppen fyra till tolv år. Bordssamtalen tar ungefär tio minuter, kanske vid frukosten eller kvällsmaten. Välj det som passar er familj bäst. Bordssamtalen är kopplade till bibelläsningsmaterialet för barn Utforska Bibeln (UB). Bibelavsnitten är desamma för både bordssamtalen och UB – så att man kan använda dem tillsammans eller var för sig. Gör det som passar er bäst.
  • Köp 3 för 85,50 kr/st
  • Köp 10 för 80,75 kr/st
 10. Hur allting började : 1 Moseboken, Matteusevangeliet och Apostlagärningarna
  Hur allting började : 1 Moseboken, Matteusevangeliet och Apostlagärningarna
  Beskrivning
  ”Utforska Bibeln är ett pedagogiskt material som gör en glad att läsa. Grundläggande sanningar förmedlas på ett lättillgängligt sätt, samtidigt som de skapar nyfikenhet på Bibeln som helhet. Jag tror och hoppas att många barn och familjer kan få en första smak av Bibelns skatter genom denna serie!” Olof Edsinger, Generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen ”Utforska Bibeln är ett interaktivt material som på ett engagerande sätt hjälper barn att börja läsa Bibeln på egen hand. Det har ett tydligt fokus på att fördjupa sig i Bibeln och på att förmedla evangeliet om Jesus som Herre och Frälsare. Jag rekommenderar varmt materialet!” Sofia Ödman, Barnpedagog inom ELM ”Jag är förundrad över hur UB på ett så kortfattat, bibelnära och kreativt sätt med frågor, pyssel, förklaringar och bilder låser upp Guds bok så den blir intressant och relevant dag för dag. Kunskapen kommer på köpet. Tänk om jag skulle läst denna som barn…” Carl-Henrik Karlsson, Ordförande i Riksförbundet Kristen Fostran ”Utforska Bibeln hjälper barn att läsa och upptäcka Bibelns sanningar på egen hand. Det sker på ett interaktivt och roligt sätt som fångar barnens uppmärksamhet och motiverar dem att fortsätta.” Judith Reumann, CEF Sverige – Barn och Tro ”Utforska Bibeln är ett interaktivt och pedagogiskt material som på ett fängslande och roligt sätt uppmuntrar barnen att upptäcka Bibeln och den kristna trons grunder. Formatet och upplägget gör att det är lätt att ha det nära till hands och använda i familjens andakter.” Inese P Johansson, Redaktör för Droppen
  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
 11. Hur ska Bibeln översättas
  Hur ska Bibeln översättas
  Beskrivning
  Hur skall Bibeln översättas? Svaret är givetvis: så korrekt som det bara är möjligt. Men vad innebär det? Seth Erlandsson ger konkreta exempel på olikheter mellan SFB och BK och hur många av olikheterna beror på att BK tar sin utgångspunkt i modern vetenskapssyn på Bibelns tillkomsthistoria. Den synen ger inget utrymme för profetior i GT som får sin verkliga och sakliga uppfyllelse i NT. Den leder till att NTs tolkning av GT inte kan anses stämma med GTs ursprungliga innebörd. Jämförelser görs främst mellan ställen i Första Mosebok, Jesaja, Psaltaren och Ordspråksboken.
  40,00 kr
 12. Huvudpunkter i Jesu undervisning
  Huvudpunkter i Jesu undervisning
  Beskrivning
  Vad var kärnan i Jesu undervisning? Hur uppfattade Jesus sig själv och sin uppgift på jorden? Vad menade Jesus med "Guds rike", och när skulle det komma? Och vilka krav ställde han på sina efterföljare för att komma in i det? Dessa och många andra frågor om Jesu person och undervisning tas upp till behandling i denna bok.

  Med utgångspunkt i Matteus-, Markus- och Lukasevangeliet går Caragounis igenom huvudpunkterna från Jesu undervisning. Detta omfattar bland annat saligprisningarna, Herrens bön, förkunnelsen om "Guds rike", Jesu beskrivning av sig själv som "Människosonen", lärjungaskapet, Jesu messianianitet, och undervisning om de yttersta tiderna. Fördjupningen i dessa ämnen, och de sidospår den ger upphov till, ger en mångsidig bild av Jesu person och undervisning, vilket i sig utgör en viktig del av den kristna trons grunder.

  Vid behandlingen av dessa ämnen förenar Caragounis den nytesta¬mentlige expertens seriösa tillvägagångssätt med en djup hängivelse till Nya testamentets respektingivande vittnesbörd om Guds uppenbarelse i Kristus. Diskussionen - baserad på grundtexterna - ligger dock på en klar, tydlig och enkel nivå.

  I Huvudpunkter i Jesu undervisning fortsätter Chrys C. Caragounis den tråd han påbörjade i Förstår du vad du läser? Boken är den andra i en serie av fyra som fokuserar på Nya Testamentets centrala budskap. De två planerade uppföljarna kommer att fördjupa sig i Paulus respektive Johannes undervisning.

  185,00 kr
 13. Huvudpunkter i Johannes undervisning
  Huvudpunkter i Johannes undervisning
  Beskrivning
  Detta är den fjärde och sista volymen i författarens tetralogi om stora teman i Nya testamentet. Böckerna har skrivits för att presentera en tolkning av Nya testamentet som håller jämna steg med seriös vetenskaplig forskning samtidigt som den konfronterar den troende med det nytestamentliga budskapets rikedom.
  Syftet är också att uppmuntra läsaren att inte bara vara en Ordets hörare; Nya testamentets budskap kräver en respons. Volymen koncentrerar sig på den undervisning som finns i det fjärde evangeliet och första Johannesbrevet: evangeliets grandiosa upptakt, alltså presentationen av den eviga person som kallas Ordet och inkarnerades i Jesus, för att föra Guds kärleksbudskap till oss människor. Vidare nödvändigheten att bli pånyttfödda för att kunna komma in i det eviga livet. Presentationen av Jesus genom de olika ‘Jag är’-utsagorna, enligt vilka Jesus kan uppfylla alla människornas behov. Jesu undervisning som framställs genom ett antal metaforer för att ge ett större eftertryck på sina åhörare. Här behandlas Jesu konfrontation med sin ‘stund’ – korsets stund – och hur hans upplyftande på korset samtidigt blir vägen till Fadern och härligheten. Vidare diskuteras här hur Jesus visar sina lärjungar, hur man kan förbli i honom genom bilden av vingården och vinträden. Två kapitel ägnas åt Första Johannesbrevet: Det första handlar om problemet med synden, där Johannes gör två till synes motsägelsefulla uttalanden: å ena sidan medger han att sanna troende människor syndar och å andra sidan säger han att de som är födda av Gud inte syndar och inte ens kan synda. Grundtexten ger svaret till detta problem. Det andra kapitlet handlar om Johannes två kriterier för att skilja mellan sann och falsk lära, en mycket viktig fråga i våra dagar
  • Köp 3 för 234,00 kr/st
  • Köp 10 för 221,00 kr/st
 14. Huvudpunkter i Paulus undervisning
  Huvudpunkter i Paulus undervisning
  Beskrivning
  Den här boken handlar om aposteln Paulus undervisning. Trots att denna ryms i ett fåtal ganska korta traktater/brev, är innehållet så rikt, så nyanserat och så iögonenfallande. I de här breven behandlar han Guds hela rådslut, så som han gjorde vid sitt möte med de äldste i Efesos (Apg 20:27).

  Han talar till oss om Guds eviga plan, en plan med Kristus i centrum. Han talar om hur Gud visade sin kärlek och nåd, när han i Kristus trädde in i vår nödlidande värld; vidare talar han om Kristi yttersta offer för att rädda oss undan våra synder. Han talar om den Helige Ande som rättfärdiggör var och en som tror på Kristus; han talar om ett liv i hopp och seger, om det eviga livet när allt ont en gång för alla har svepts bort, och om framtidsutsikterna med evig härlighet i Hans rike.

  "I den här boken har jag försökt att ge läsaren en smak av Paulus. Jag hoppas, att jag i någon mån har lyckats med detta. Det är min bön, att läsarna skall bli uppmuntrade och utmanade, så att de själva läser Paulus och finner de skatter som ligger gömda i hans skrifter." /Chrys C. Caragounis Chrys C. Caragounis ger ut bokserie som går att köpa i vår webshop: 1. Förstår du vad du läser 2. Huvudpunkter i Jesu Undervisning 3. Huvudpunkter i Paulus Undervisning 4. Huvudpunkter i Johannes undervisning (ej utkommen än) Chrys C. Caragounis, B.D. (Honours) (London Univ), Sacrae Theologiae Doctor (Uppsala Univ), är Professor emeritus vid Lunds universitet. Han har utforskat antiken och Nya testamentets grundtext i över 45 år. Hans forskning finns publicerad i många fackböcker och artiklar. Under 13 år har han varit ordförande i seminariet om Nya testamentets språk i de nytestamentliga forskarnas internationella sällskap Studiorum Novi Testamenti Societas. Fler upplysningar kan erhållas från hans webbsida: www.chrys-caragounis.com

  • Köp 3 för 234,00 kr/st
  • Köp 10 för 221,00 kr/st
 15. I begynnelsen
  I begynnelsen
  Beskrivning
  I detta häfte visar Anders Gärdeborn att det inte finns någon motsättning mellan sann vetenskap och Bibeln. Vetenskap är ett utmärkt verktyg till att förstå naturen omkring oss. Däremot är den inte lika bra på att förklara uppkomsten av samma natur. Det gör däremot Bibeln som dessutom ger oss en insikt i vad som är ont och gott, rätt och fel m.m.Detta lilla häfte, avsett för masspridning, förenar två kunskapskällor, vetenskap och Bibeln, och är en utmärkt skrift att ge till var och en som vill förstå hur det hela hänger ihop. Häftet behandlar bl.a: Vad är vetenskap? / Utveckling eller avveckling / Skapelsen / Design / Syndafallet och den stora översvämningen / Guds frälsningsplan / Är macroevolutionen bevisad.
  • Köp 3 för 13,50 kr/st
  • Köp 10 för 12,75 kr/st
  • Köp 25 för 12,00 kr/st
  • Köp 50 för 11,25 kr/st
  • Köp 100 för 10,50 kr/st
 16. I Jesu fotspår
  I Jesu fotspår
  Beskrivning
  Studie och frågor om Lukas evangelium
  50,00 kr
 17. I konungens fruktträdgård
  I konungens fruktträdgård
  Beskrivning
  Författaren vandrar genom frukter och kryddor i Höga visan och Galaterbrevet 5.Boken är en fortsättning på"Såsom hindens fötter"
  115,00 kr
 18. I väntan på återkomsten : Thessalonikerbreven
  I väntan på återkomsten : Thessalonikerbreven
  Beskrivning
  Thessalonikerbreven tillhör de äldsta texterna i Nya testamentet. Breven ger oss en unik inblick i den Jesusrörelse som genom Paulus mission spreds i den antika världen. På många platser möttes rörelsen av motstånd och förföljelser. Staden Thessalonike var inget undantag.

  I breven förkunnar Paulus och hans medarbetare att Jesus har besegrat döden. De som tar emot budskapet får ett nytt hopp inför framtiden. Jesus ska komma tillbaka. Han ska då göra slut på lidandet och ge de troende det oförstörbara livet.

  Men när kommer Jesus? I församlingen fanns det delade meningar. Har han redan kommit tillbaka? Eller dröjer hans återkomst? Paulus betonar att den stora återkomsten ligger i framtiden. I Thessalonikerbreven visar han hur de troende ska leva under tiden de väntar. I väntan på återkomsten är den tolfte boken i Libris kommentarserie Nya testamentets budskap, NTB, som riktar sig till bibelläsare som vill söka bibelordets budskap då som nu.

  Böckerna har två huvudavdelningar: den första fokuserar på bibeltextens teologi och budskap till sin egen tid och den andra tar fasta på reflektion, relevans och tillämpning.

  Leif Carlsson är universitetslektor i Religionsvetenskap vid Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping. Han är även pastor inom Equmeniakyrkan

  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 19. Innersidan
  Innersidan
  Beskrivning
  En vandring genom den apostoliska trosbekännelsen.
  50,00 kr
 20. Inte rädda - men beredda
  Inte rädda - men beredda
  Beskrivning
  Ny bok av Ringdahl. En genomgång av Första Petrusbrevet lämplig för bibelstudiet och hemgruppen.

  Daniel Ringdahl är gymnasielärare och pastor i Roseniuskyrkan
  Tidigare på BV Förlag: Inte så bara - om reforrmationen
  Daniel har varit redaktör för Accent - en kristen andaktsbok för unga

  • Köp 3 för 126,00 kr/st
  • Köp 10 för 119,00 kr/st
 21. Jag fattar fortfarande ingenting
  Jag fattar fortfarande ingenting
  Beskrivning
  I böcker, medier och språket är Bibelns berättelser den gemensamma grunden. De är basen för vår kultur och en dörr till det heliga. Men både gamla och nytillkomna bibelläsare kan behöva vägledning. Det finns många fallgropar i böckernas bok, sådant som ter sig obegripligt. Kan Gud ångra sig? Vad betyder egentligen 666? Och vilka är de mest förnuftiga skälen för att tro? Leif Carlssons tidigare Jag fattar ingenting har lästs och uppskattats av en stor publik. Med samma skärpa och ödmjuka ton tar han sig nu an fler problematiska bibelberättelser – för oss som fortfarande inte fattar. I bokens avslutande del finns studiefrågor för gruppsamtal och egen reflektion.
  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
 22. Jag fattar ingenting : möjliga svar på omöjliga bibelställen
  Jag fattar ingenting : möjliga svar på omöjliga bibelställen
  Beskrivning
  Författare: Leif Carlsson.
  Böckernas bok. Den heliga Skrift. Guds Ord. Bibeln är världens mest lästa bok, full av fantastiska berättelser. Men det är också en snårig och svår samling texter, även för de mest hängivna. För varför är det okej att äta makrill men inte räkor? Hur överlever man egentligen tre dagar i en fisk? Och hur kommer det sig att dinosaurierna inte finns nämnda en enda gång?
  Leif Carlsson ger sig i kast med Bibelns allra mest omöjliga texter, de som till synes saknar svar. Med tillförsikt, skärpa och mod hittar han såväl rim och reson som möjliga svar för alla troende och tvivlare som någon gång velat utbrista - jag fattar ingenting! I bokens avslutande del finns studiefrågor för gruppsamtal och diskussion.
  Leif Carlsson är teol dr och lärare vid Högskolan i Jönköping.
  • Köp 3 för 189,00 kr/st
  • Köp 10 för 178,50 kr/st
  • Köp 25 för 168,00 kr/st
 23. Jesajas Bokrulle. Kommentar till Jesajaboken.
  Jesajas Bokrulle. Kommentar till Jesajaboken.
  Beskrivning
  Kommentar till Jesajaboken av Seth Erlandsson

  Det är tragiskt att Jesajaboken – ett mästerverk i kompositionell enhet med avslöjande undervisning om syndens konsekvenser och om Messias enastående frälsningsgärning – blivit så sönderstyckad och misshandlad. ”Det föreligger en ofattbar mängd fundamentalt olika tolkningar av Jesajaboken. Det finns faktiskt så många olika uppfattningar om Jesaja, att en person som är otränad i bibliska studier mycket väl kan undra om alla dessa är tolkningar av samma bok” (R. F. Melugin). Så illa har det gått när majoriteten av Jesajas profetior lösgjorts från sitt historiska sammanhang och profetrullens kontext!

  Sedan mer än 100 år har kap. 40-66 men också en rad avsnitt inom kap. 1-39 tolkats mot bakgrund av helt andra och senare historiska situationer än de som Jesaja så tydligt anger i sin bok och som han och hans landsmän upplevt under slutet av 700-talet f. Kr.: städer i ruiner, plundring, ödeläggelse och massdeportationer genom världsmakten Assur-Babel. När bibelutläggare inte tagit Jesaja på orden utan bortsett från profetbokens historiska och kompositionella kontext har de öppnat fältet för en rad spekulationer och subjektiva tolkningar.

  Denna kommentar vill visa hur väl Jesajaboken är komponerad och hur viktigt det är för en rätt tolkning av Jesajas förkunnelse att inte bryta loss textavsnitten från sitt sammanhang. Det är hög tid att Jesajaboken återupprättas som vad den är, en av Bibelns märkligaste böcker, en alldeles fantastisk bokrulle

  En bibelkommentar till Jesajaboken på svenska är något av en sensation. Och nu har Seth Erlandsson gett oss en sådan. Erlandsson skriver initierat och kunnigt, emellanåt polemiskt. Ty den så kallade bibelkritiken står inte högt i kurs hos honom – och som läsare utmanas man att tänka och reflektera själv. Precis som det ska vara.
  LarsOlov Eriksson
  Doc i Gamla testamentets exegetik

  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 24. Jesus då och nu
  Jesus då och nu
  Beskrivning
  Begagnad
  85,00 kr
 25. Jesus då och nu
  Jesus då och nu
  Beskrivning
  Begagnad
  85,00 kr
 26. Johannes rebus : en studie över Uppenbarelseboken
  Johannes rebus : en studie över Uppenbarelseboken
  Beskrivning
  Med utgångspunkt från Uppenbarelseboken i Bibeln ges bland annat en detaljrik kartläggning av den dramatiska utvecklingen under vedermödan. Avgörande händelser tidsbestäms och knyts till kategorier av människor, enskilda personer och platser.
  95,00 kr
 27. Josua : ett liv som satte spår, ett ledarskap som visade vägen
  Josua : ett liv som satte spår, ett ledarskap som visade vägen
  Beskrivning
  Alla som vill styra sitt eget liv behöver insikter i ledarskapsprinciper. Den första en ledare måste leda är sig själv. Därför är Josua intressant att studera utifrån mänskliga och ledarskapsmässiga kriterier.

  I alla människors inre finns något som sträcker sig mot en bättre framtid. Men allt eftersom livet går kan den positiva lågan kvävas i takt med att besvikelserna förbrukar livsluften. Erfarenheten av att det inte blev som vi drömde känner alla igen.

  I bibelboken Josua finns levnadsvisdom som hjälper oss att hantera livsdrömmen – men också hur vi ska handskas med besvikelserna. När berättelsen om Josua rullas ut och historia skrivs ser vi hur en livsdröm förverkligas samtidigt som utmaningarna är många. Denna bok har skrivits med förhoppningen att du ska få hjälp att hålla livsdrömmen levande.

  Om författaren: Med erfarenhet från vitt skilda verksamhetsfält är Dan Salomonsson först och främst Ordets tjänare. I den kallelsen har det skapats erfarenhet av offentligt ledarskap.
  Som pastor i Stockholm och Uppsala har han de senaste åren varit initiativtagare till en rad projekt och nätverk. Dan har medverkat i och skrivet ett flertal böcker.
  Född och uppvuxen i Karlskoga, pappa till tre barn och gift med Eleonor

  150,00 kr
 28. Kärlek och sanning : Johannesbreven, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet
  Kärlek och sanning : Johannesbreven, Judasbrevet och Andra Petrusbrevet
  Beskrivning
  Johannesbreven, Andra Petrusbrevet och Judas brev är till innehållet mycket olika brev, men har det gemensamt att de varnar för falska lärare och läror. För att navigera rätt bland blindskären behöver tro och liv hållas samman i kärlek och sanning.

  Kärlek och sanning är den trettonde boken i Libris kommentarserie Nya testamentets budskap, NTB, som riktar sig till bibelläsare som vill söka bibelordets budskap då som nu. Böckerna har två huvudavdelningar: den första fokuserar på bibeltextens teologi och budskap till sin egen tid och den andra tar fasta på reflektion, relevans och tillämpning.

  Josef Bergdahl har varit lärare i kyrkohistoria och spiritualitet vid Örebro Teologiska Högskola/Akademi för ledarskap och teologi (ALT). David Nyström är högskolelektor i Nya testamentet vid Johannelunds Teologiska Högskola och Örebro Teologiska Högskola/Akademi för ledarskap och teologi (ALT).

  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 29. KNT Jakobsbrevet
  KNT Jakobsbrevet
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  395,00 kr
 30. Kolosserbrevet
  Kolosserbrevet
  Beskrivning
  Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentar­serie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltexten kommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utlägg­ning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse för förståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att för­stå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen dras trådarna samman och textens budskap förklaras. Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna.
  295,00 kr
 31. Korsmärkt gemenskap : Första Korinthierbrevet
  Korsmärkt gemenskap : Första Korinthierbrevet
  Beskrivning
  Ingen församling orsakade Paulus så mycket bekymmer som församlingen i Korinth. Från första till sista sidan är Första Korinthierbrevet brevet präglat av olika problem: partibildningar och schismer, spänningar mellan fattiga och rika, män som går till prostituerade och ett fall av incest, rättstvister mellan församlingsmedlemmar, stökiga gudstjänster och missbruk av andliga gåvor - för att nämna några av de mest påfallande problemen. Med utgångspunkt från korinthiernas olika problem visar Paulus att budskapet om Jesu död och uppståndelse berör hela människan och får konsekvenser på alla livets områden. Framför allt vill Paulus visa vad det innebär att tillhöra Guds församling -- en gemenskap som från början till slut är präglad av budskapet om den korsfäste Kristus.
  • Köp 3 för 234,00 kr/st
  • Köp 10 för 221,00 kr/st
 32. Kring livets träd. Bibelns tillkomst och innehåll
  Kring livets träd. Bibelns tillkomst och innehåll
  Beskrivning
  Bibeln har kommit till och fått sin utformning för 2-3000 år sedan. Vi har idag större möjligheter än tidigare att se var, när och hur dessa skrifter har blivit till. Nya textfynd och vidgad och fördjupad forskningsteknik för att vi idag kan vieta betydligt mer om Bibelns tillkomsthistoria än man visste för 100 år sedan. Bo Johnson är professor emeritus i Bibelvetenskap (GT) vid Lunds universitet. Han är inte bara en meriterad bibelforskare, utan även en uppskattad pedagog och gärna sedd föreläsare i många olika sammanhang. Här ger han oss en presentation av Bibelns innehåll, bok för bok.
  • Köp 3 för 207,00 kr/st
  • Köp 10 för 195,50 kr/st
 33. Kryddad olja : kvinnor i Bibeln
  Kryddad olja : kvinnor i Bibeln
  Beskrivning
  Maria Magdalena, Hanna, Hagar, Dina, Ester, Rut m fl -- berättelserna om kvinnorna i Bibeln är övervuxna av generationers och kulturers föreställningar. Författaren Ylva Eggehorn porträtterar bibliska kvinnor från en helt annan tid, men med liv som fortfarande kan utmana och beröra.<br /><br />Författaren skriver själv i förordet:<br /> Jag har inte glömt att de kommer från en annan tid och en annan kultur än min egen. Ibland kan jag känna en rysning av främlingskap när jag tar del av berättelserna . Ett och annat kommer jag antagligen aldrig att förstå. Det finns polemik och dolda associationer som antagligen var glasklara för dem som tog del av dem från början, men som gått förlorade för oss. Det är svårt att se vad som verkligen står där. Det är också svårt att få syn på sin egen blick, och att känna av de blinda fläckarna i ens egen tid. Ögat ser allt, utom sig självt.<br /> Men jag tar risken att skriva om de här kvinnorna, för de berör mig.<br />
  100,00 kr
 34. Kyrkans första tid : kommentarer till Matteusevangeliet, Apostlagärningarna och Johanneslitteraturen
  Kyrkans första tid : kommentarer till Matteusevangeliet, Apostlagärningarna och Johanneslitteraturen
  Beskrivning
  Nyutgåva

  Välkommen att med mig hälsa på i kyrkans första århundrade,

  Nästan ingen predikan har fötts utan att jag först konsulterat den grekiska grundtexten. Grekiskan har en del nyanser som inte alltid kommer fram i översättningarna och jag har alltid funnit dessa nyanser klargörande och fördjupande.

  Den här kommentarsamlingen vill därför ge vanliga bibelläsare, men även förkunnare, verktyg för att se nya dimensioner i den nytestamentliga texten utifrån den grekiska grundtexten.

  Boken ger även läsaren ett brett och ögonöppnande kyrkohistoriskt perspektiv på kyrkans första århundrade, där inte minst den karismatiska dimensionen ges tydlig plats.

  Carl-Erik Sahlberg

  125,00 kr
  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
  • Köp 25 för 156,00 kr/st
 35. Kyrkans första tid : kommentarer till Matteusevangeliet, Apostlagärningarna och Johanneslitteraturen
  Kyrkans första tid : kommentarer till Matteusevangeliet, Apostlagärningarna och Johanneslitteraturen
  Beskrivning
  REVIDERAD OCH UTÖKAD UTGÅVA

  Kommentar till Matteusevangeliet, Apostlagärningarna och Johanneslitteraturen

  "Den här kommentarsamlingen vill därför ge vanliga bibelläsare, men även förkunnare, verktyg för att se nya dimensioner i den nytestamentliga texten utifrån den grekiska grundtexten.

  Boken ger även läsaren ett brett och ögonöppnande kyrkohistoriskt perspektiv på kyrkans första århundrade, där inte minst den karismatiska dimensionen ges tydlig plats.

  Om den här boken kan få bidra till en hunger efter ordet och en bibelväckelse i landet skulle det storligen glädja mitt hjärta."

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 36. Kyrkoårets texter - Kärnbibeln
  Kyrkoårets texter - Kärnbibeln
  Beskrivning
  KYRKOÅRET – alla tre årgångar – med andakter för årets alla veckor Svenska Kärnbibeln I denna bok finns bibeltexterna för kyrkoårets alla 77 söndagar och högtider samlade.

  Varje kapitel inleds med en överskådlig presentation av temat och en betraktelse. Sedan följer bibeltexterna som är hämtade från Svenska Kärnbibelns expanderade översättning. Längst bak finns register för att lätt slå upp aktuella högtider för kommande år. Boken kan med fördel användas för den som följer kyrkoårets rytm, men fungerar även som en fristående andaktsbok för årets alla veckor. Eftersom varje söndag/högtid ofta innehåller tio olika stycken från Bibeln, så kan ett sätt vara att låta boken ligga på köksbordet och läsa en eller två bibelställen varje dag.

  Kyrkoåret Kyrkoåret är en bibelstudieplan i tre årgångar som går igenom de mest centrala delarna i den kristna tron. Kyrkoåret börjar Första Advent och slutar på Domsöndagen. Varje söndag inleds vid helgmålsbönen klockan 18:00 på lördagskvällen, sedan predikas texterna på söndagen och man dröjer sig kvar i temat under veckan fram till nästföljande lördag. På till exempel en onsdagssamling är det föregående söndags texter som läses och samtalas kring. Det finns dock lite olika traditioner, en del börjar introducera kommande söndag redan i mitten på veckan. En anledning kan vara att prästen eller pastorn redan lever i den kommande söndagens predikan. Det är totalt 77 olika söndagar/högtider i kyrkoåret. I kyrkoårets alla årgångar ingår 1 874 unika verser från GT och 3 152 verser från NT. Detta innebär att om man följer kyrkoåret läser man under tre års tid 8% av GT och 40% av NT. Varje söndag och helgdag finns också ett stycke från Psaltaren. Kyrkoåret täcker in verser från 57 av Bibelns 150 psaltarpsalmer. Även om kyrkoåret berör många olika bibeltexter är det dock tio böcker som inte alls är med (Andra Krönikeboken, Esra, Obadja, Nahum, Habackuk, Haggai, Filemonbrevet, Andra Johannesbrevet, Tredje Johannesbrevet och Judas brev). Kärnbibeln har inte med de apokryfiska böckerna, så i stället för dessa texter från 2003 års evangeliebok presenteras GT-texten från den tidigare evangelieboken från 1983.

  • Köp 3 för 405,00 kr/st
  • Köp 10 för 382,50 kr/st
 37. Lammet och odjuret : en guide till Uppenbarelseboken Utökad utgåva
  Lammet och odjuret : en guide till Uppenbarelseboken Utökad utgåva
  Beskrivning
  Det segrande lammet, det fruktansvärda odjuret med sitt märke 666, de två vittnena, den stora vedermödan och riket som varar i tusen år - Uppenbarelseboken är fylld av märkliga bilder som både skrämmer och förbryllar. Tolkningarna har ibland skrämt ännu mer.
  Vad ska egentligen förstås bokstavligt och vad ska tolkas symboliskt? Vad i Johannes uppenbarelse avser historien och vad handlar om framtiden? Och vad har Uppenbarelseboken att säga i dag?
  Lammet och odjuret vill guida bibelläsaren in i en fascinerande värld och ger handfast hjälp att tyda Uppenbarelsebokens kodspråk. Johannes syfte var inte att förmedla ett budskap som ingen förstod utan att ge hopp och mod till den kristna församlingen i en mycket svår och orolig tid - då såväl som nu.

  Den utökade nyutgåvan av Lammet och odjuret har försetts med ett helt nytt kapitel, fler textutläggningar, mer bilder och uppdaterade fotnoter och litteraturtips. Mikael Tellbe är docent i Nya testamentet och lektor vid Örebro Teologiska Högskola. Han är författare till ett flertal böcker, bland annat Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?, Korsmärkt gemenskap - Första Korinthierbrevet och Med framtiden i ryggen: en guide till Paulus brev och budskap. Han är också huvudredaktör för Libris kommentarserie Nya testamentets budskap.

  245,00 kr
 38. Läs Bibeln med Rabbi Jesus
  Läs Bibeln med Rabbi Jesus
  Beskrivning
  Lois Tverberg är väl förtrogen med de dyrbara skatter som väntar dem som vill lära sig läsa Bibeln med judiska ögon. Hon överbryggar tidens och kulturens klyftor genom att hjälpa dagens läsare att förstå Skriften så som Jesus och hans åhörare från det första århundradet förstod den.

  Genom att kombinera noggrann forskning med engagerande bibel­undervisning tar Tverberg med oss på en resa tillbaka i tiden för att kasta ljus över hur Mellanösterns folk relaterade till livet, Gud och varandra.

  Hon förklarar gamla metaforer som vi ofta tolkar fel och hjälper oss att komma närmare Gud, berättelserna och lärdomarna i Skriften. När vi upptäcker ”hur Bibeln tänker” förändras vårt sätt att tänka.

  Genom att öppna våra ögon för hur folket i Mellanöstern förstod Jesus tar Lois Tverberg med oss på en resa som kommer att fördjupa vår kärlek till Bibeln – denna mycket judiska bok. Och under resans gång berikas våra liv.

  Lois Tverberg har talat och skrivit om kristendomens judiska ursprung i över tjugo år. Hon brinner för att den kultur och det tänkesätt, som Jesus­ levde och verkade i och utifrån, ska få fördjupa och stärka kristen tro. Lois Tverberg arbetar från hemmet i Holland, Michigan, USA. Hon talar i församlingar och på konferenser och retreater.

  • Köp 3 för 216,00 kr/st
  • Köp 10 för 204,00 kr/st
 39. Ledare i motvind : Andra Korinthierbrevet
  Ledare i motvind : Andra Korinthierbrevet
  Beskrivning
  Vad utmärker en ledare i Guds rike? Och hur bär man sig åt för att fortsätta vara en god ledare när färden går i stark motvind? När Paulus skriver sitt andra brev till församlingen i Korinth kommer vi honom inpå livet. Församlingen har vänt honom ryggen. Han tvingas berätta om sig själv på ett sätt som han aldrig annars gör. Friheten i Kristus, det nya förbundets härlighet, lidandets och välsignelsernas spänningsfält, det kristna livets alternativa levnadssätt – allt detta har Paulus på sitt hjärta medan han skriver till korinthierna Utkommer 2014-01-30
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 40. Ledd för att leda : Timotheosbreven och Titusbrevet
  Ledd för att leda : Timotheosbreven och Titusbrevet
  Beskrivning
  Första och Andra Timotheosbrevet och Titusbrevet brukar gemensamt kallas för Pastoralbreven eller herdabreven . De är skrivna till två av Paulus yngre medarbetare, Timotheos och Titus, som har skickats till Efesos respektive Kreta för att skapa ordning i den ledarkris som uppstått i de lokala husförsamlingarna.

  Titeln Ledd för att leda knyter an till Paulus roll som andlig mentor och hur han vill hjälpa sina medarbetare att leda rätt, klokt och uthålligt. Frågor om ledarskap var lika aktuella då som de är i dag: Vad innebär det att leda? Vem är värd förtroende? Och hur bör en församling egentligen ledas?

  Mikael Tellbe är docent i Nya testamentet och lektor vid Örebro Teologiska Högskola/Akademi för ledarskap och teologi (ALT). Han är huvudredaktör för kommentarserien Nya testamentets budskap (NTB) och har tidigare skrivit en kommentar i serien. På Libris har han även utkommit med bland annat Lammet och odjuret: en guide till Uppenbarelseboken, Med framtiden i ryggen: en guide till Paulus brev och budskap och senast Paulus mot väggen.

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 41. Leta skatter med
  Leta skatter med
  Beskrivning
  Hembibelskola och Handbok för Hem- och Bönegrupper Har du tröttnat på att läsa Guds Ord? Har du svårt att förstå Guds Ord? Tycker du det är tråkigt att läsa bibeln? Vill du få ut mer av din personliga bibelläsning? Väck din Bibelläsning till liv igen! Denna bok är ingen ”torr” bibelkommentar, utan vill istället ge nya impulser och inspiration när du läser din bibel. Lät förståeliga förklaringar och livsrelaterade frågor efter varje kapitel hjälper dig at förstå bibeltexten och tillämpa den i ditt vardagsliv. Detta är första boken i en serie som är upplagd för personlig bibelläsning, såväl som för bibel-, hem- eller bönegrupp. De förberedda frågorna är till stor hjälp för at få igång en härlig och givande diskussion! •Frågor att diskutera och fundera över •Förklaringar vers för vers •Parallellhänvisningar •Bibeltext från Svenska Fölkbibelns översättning William MacDonald Leta skatter med Matteus Hembibelskola och Handbok för hem- och bönegrupper Hård pärm, 336 s.
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 42. Libris stora handbok till Bibeln
  Libris stora handbok till Bibeln
  Beskrivning
  Libris stora handbok till Bibeln speglar nuläget inom bibelforskning och har en pedagogisk form som tilltalar en modern användare. Handbokens huvudtext är en kommentar till alla bibelns böcker som behandlar texten i mindre avsnitt. Till kommentarerna har fogats faktarutor och specialartiklar som fördjupar texttolkningen. Handboken innehåller också 126 olika artiklar om Bibeln som bok, tidshistoriskt material kring Bibeln, bibeltolkning och bibelbruk, och andra ämnen av specialkaraktär. Författarna av artiklar och bibelkommentarer tillhör de ledande bibelforskarna i världen. En av dessa artiklar är skriven av Anders Alberius och skildrar historien om de svenska bibelöversättningarna. Handboken är illustrerad med över 700 färgfoton och illustrationer som ger en inblick i bibelns värld och händelser. Dessutom finns 68 kartor, 20 diagram och en snabbgudie till Bibeln. Handboken vänder sig såväl till vanliga bibelläsare som till dem som har teologisk skolning. Den är ett utmärkt hjälpmedel vid studiet av Bibeln i kyrka, skola och i hem.
  250,00 kr
 43. Libris stora handbok till Bibeln
  Libris stora handbok till Bibeln
  Beskrivning
  Libris stora handbok till Bibeln är en gedigen handbok med fakta om Bibeln och Bibelns värld. I sitt behändiga och praktiska format har den blivit mycket uppskattad och ger läsaren nya och fascinerande fakta om Bibelns gestalter och berättelser.

  • Köp 3 för 346,50 kr/st
  • Köp 10 för 327,25 kr/st
 44. Liv med Gud : att läsa Bibeln till andlig förvandling
  Liv med Gud : att läsa Bibeln till andlig förvandling
  Beskrivning
  Att läsa Bibeln till andlig förvandling

  Vi söker ofta efter specifika texter när vi läser Bibeln. Vi kommer gång på gång till Bibeln med ett behov . Gud måste tala. Tänk om vi i stället skulle låta Ordet förändra oss på djupet och låta Gud använda den rika källa som bibeltexten är för att ge oss tilltal.

  Liv med Gud är en oumbärlig guide när det handlar om att närma sig Bibeln med sikte på andlig och personlig förvandling. Här visar Richard Foster att det är stor skillnad mellan att läsa Bibeln för att lära sig om biblisk historia eller bara få andliga instruktioner och att läsa Bibeln till andlig förvandling. Bibeln utmanar dig helt enkelt att leva ett liv med Gud.
  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
  • Köp 25 för 80,00 kr/st
 45. Livet och Bibeln : Bibelsamtal om mångfald
  Livet och Bibeln : Bibelsamtal om mångfald
  Beskrivning
  Bibeln bjuder på många livsskildringar och personporträtt i en historisk tid. Och Bibelns människor brottades med samma frågor om livet som vi. Livet och Bibeln – bibelsamtal om mångfald lyfter fram frågor om mångfalden i tillvaron, samhället, normer, identitet, medkänsla och religiös mångfald. Och vad det innebär att vara människa! Livet och Bibeln – bibelsamtal om mångfald är ett samtalsunderlag som i första hand riktar sig till studiegrupper av olika slag. Använd den i församlingens samtalsgrupper kring angelägna teman, eller i bibelstudiegruppen! Detta är den första boken i en serie av totalt fyra samtalsmaterial med titeln Livet och Bibeln, som ges ut i ett samarbete mellan Verbum Förlag och Sensus. Den första boken i serien, Bibelsamtal om mångfald, utkommer i mars 2012.
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 46. Människor, platser och en doft av jord : några återbesök i Nya testamentet efter bibelkritikens epok
  Människor, platser och en doft av jord : några återbesök i Nya testamentet efter bibelkritikens epok
  Beskrivning
  Kan man läsa Nya testamentet utan bibelkritikens färgade glasögon? Den har med tiden blivit alltmer steril och fortsätter i den franska rationalismens och den tyska idealismens hjulspår utan att komma upp på fast mark igen. Det som i Nya testamentet sprakar av Ande och liv har blivit texter för teologer att analysera och inte sällan kritisera.

  Ja, det finns alternativ till dess 200-åriga dominans. Man kan komma ner så tätt intill markytan att ansikten och karaktärer framträder tydliga, att livet på de många platserna runt om i Medelhavsområdet får färg och form – och en doft kan anans av myllan som den äldsta Kristusgemenskapen slog rot i. Det finns mycket att hämta redan från de skolor för bibelutläggning som den äldsta kristenheten grundade. Det började faktiskt redan i Övre salen i Jerusalem, fortsatte i ett arbetslag i Antiochia, sedan i Tyrannos lärosal i Efesos och förstås i huset som S:t Paulus hyrde i Rom under fångenskapen där.

  Vår guide i den här boken är biskop emeritus Biörn Fjärstedt

  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
 47. Markus dag för dag
  Markus dag för dag
  Beskrivning
  Bibelguide Läsaren välkomnas att vandra med Markus i 92 dagar vilket är ett kvartal. Du läser några verser ur din Bibel för att sedan läsa den korta utläggningen i häftet. Texten är tänkt att vara en hjälp till att förstå bibelsammanhanget. Varje text avslutas med "Till eftertanke" något som man kan fundera över eller bara låta sjunka in i sitt innersta. Boken kan användas för enskild läsning eller i Bibelgrupper. Häftad 11 x 17 cm Antal sidor: 96 Författare: Stefan Holmström/Thomas Holmström Språk: Svenska
  • Köp 3 för 72,00 kr/st
  • Köp 10 för 68,00 kr/st
 48. Markusevangeliet för alla
  Markusevangeliet för alla
  Beskrivning
  Skriven på ett enkelt men djuplodande sätt, är detta böckerna för oss som vill förstå mer av Nya testamentet. Upplägget är lika enkelt som självklart: Först ett kort stycke ur Bibel 2000, sedan en lättfattlig förklaring av textens innebörd.
  • Köp 3 för 180,00 kr/st
  • Köp 10 för 170,00 kr/st
 49. Matnyttigt i Bibeln : läckra bibelinspirerade recept som ger näring åt både kropp och själ
  Matnyttigt i Bibeln : läckra bibelinspirerade recept som ger näring åt både kropp och själ
  Beskrivning
  Läckra bibelinspirerade recept som ger näring åt både kropp och själ!

  Följ med på en kulinarisk vandring genom Moseböckerna och laga maträtter med inspiration från det israeliska köket!

  En helg för snart tio år sedan blev Rena Rossner serverad en skål linssoppa på en fest, vilket föranledde ett samtal om den händelse i Bibeln då Esau sålde sin förstfödslorätt till sin bror Jakob för en skål med röd linssoppa. Rena Rossner slogs av möjligheten att kunna levandegöra Bibeln på detta enkla sätt och bestämde sig för att se om hon kunde laga en rätt med biblisk anknytning varje vecka. Det kunde hon.

  Alla kockar behöver titta på ett recept ett antal gånger innan rätten är färdiglagad. Många recept inkluderar fem- och tiominutersperioder då man tvingas vänta på att vatten ska koka, soppa ska sjuda eller lök ska fräsa. Den här bokens mål är att berika de stunderna med bibliska verser och kommentarer för att hjälpa kocken att fylla sin själ samtidigt som han eller hon lagar god mat till sin familj, vänner och bekanta.

  Från Edens lustgårdssallad till Babels grönsakstorn – recepten i den här boken kommer att kickstarta sinnet och få smaklökarna att jubla.

  • Köp 3 för 90,00 kr/st
  • Köp 10 för 85,00 kr/st
 50. Matteusevangeliet för alla
  Matteusevangeliet för alla
  Beskrivning
  Matteusevangeliet ger en rik och mångfasetterad framställning av Jesus. Han framträder som Israels Messias, konungen som ska rädda och härska över världen. Han visar sig för oss som mästaren som till och med är större än Mose. Och förstås presenteras han som Människosonen som ger sitt liv för alla. Matteus lägger fram det hela steg för steg och inbjuder oss att ta del av visdomen i evangeliets budskap och det nya sätt att leva som det innebär.

  Tom Wrights Matteusevangeliet för alla är en del i för alla-serien, den förmodligen mest ambitiösa kommentarserien för lekmän någonsin. Skriven på ett enkelt men djuplodande sätt, är detta böckerna för alla som vill förstå mer av Nya testamentet och dess budskap. I svensk översättning och bearbetning av Melinda Hoelstad. Boken innehåller hela Matteusevangeliet i Bibelkommissionens översättning Bibel 2000.

  • Köp 3 för 283,50 kr/st
  • Köp 10 för 267,75 kr/st
 51. Med blicken fäst på Jesus : Hebreerbrevet
  Med blicken fäst på Jesus : Hebreerbrevet
  Beskrivning
  Han lyckas väl med balansen mellan att utlägga och förklara texterna i sitt sammanhang och att anknyta till vår tid och nutidsmänniskans livsfrågor. Håkan Stenow, Bibliotekstjänst Hebreerbrevet skrevs i brytningstider och präglas genomgående av frågor som berör relationen mellan judendom och den framväxande kristna tron. Brevets författare fokuserar speciellt på Jesu Kristi överlägsenhet i förhållande till ett antal centrala gestalter inom judendomen: Kristus är större än änglarna, Mose, Melkisedek, de levitiska översteprästerna, etc. Kristus är medlare och överstepräst i ett nytt förbund som instiftats genom att han offrat sig själv på korset en gång för alla. Den centrala ställning som Jesus får fångas väl i titeln på denna kommentar: Med blicken fäst på Jesus. Som titeln antyder vill Hebreerbrevet ge sina läsare mod till efterföljelse och utmana dem att ta sin tro på allvar. Detta är den femte boken i kommentarserien Nya testamentets budskap (NTB) -- för bibelläsare som vill förstå mer. Liksom tidigare böcker i serien går den att studera på egen hand men kan också användas i studiecirklar och hemgrupper
  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 52. Med framtiden i ryggen
  Med framtiden i ryggen
  Beskrivning
  Det finns få personer som betytt mer för den kristna trons framväxt än aposteln Paulus. Betydelsen av hans undervisning -- hans förståelse av Kristus, korset, församlingen och det kristna livet -- kan inte nog betonas. En studiebok om Paulus brev i Libris guideserie om Nya testamentet
  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
 53. Mellan hopp och förtvivlan
  Mellan hopp och förtvivlan
  Beskrivning
  Bibelns berättelser är odödliga, livskraftiga och fyllda med fängslande personligheter. Ändå är vi många som kanske lite diskret kväver en gäspning när någon berättar om David, Mose eller Petrus. Man har ju hört dem förut… Sedan finns det också många som inte känner till bibelberättelsrna, men som tycker att det känns svårt att läsa bibeltexten direkt.

  Mellan hopp och förtvivlan en bok för båda grupperna. Här får du nämligen möta fjorton personer som i femton berättelser förmedlar sina levnadsöden på ett sätt som gör att berättelserna känns både nära och nya. Vad tänker egentligen Sara när hon låter sin tjänsteflicka bli mor istället för henne själv? Finns det någon förlåtelse för en kung som sjunker så djupt att han begår både äktenskapsbrott och mord? Och vad säger Jesus till en tjuv och förrädare som är föraktad av hela sin stad?

  Att skapa nyfikenhet inför bibeltexten är en av bokens huvudsyften. Därför har flera av berättelserna öppna slut, som gör läsaren sugen på att leta fram Bibeln och läsa vidare.

  Boken innehåller också Bibelnyckeln, en guide för den som vill ha hjälp att förstå Bibeln. Vad är poängen med Bibelns släkttavlor? Varför har Jesus så många olika namn? Hur ska man förstå Jesus liknelser? Bibelnyckeln innehåller också ett ämnesindex som en hjälp för att hitta rätt bibelvers.
  100,00 kr
 54. Mellan vinge och kropp : en undersökning av fem bibliska berättelser
  Mellan vinge och kropp : en undersökning av fem bibliska berättelser
  Beskrivning
  Det finns kvinnor i Bibeln som inte talar. Det finns kvinnor i Bibeln som talar med Gud men vars erfarenheter sällan har lyfts fram som betydelsebärande. Det finns kvinnor som utsätts för ett ohyggligt våld, och kvinnor som smyg­er sig in makt­havarens sängkammare och hugger huvudet av honom för att sedan stoppa det i sin matsäckspåse. Mellan vinge och kropp är en undersökning av fem egenartade bibliska berättelser där det förekommer en kvinna som bjuder motstånd. Vad skulle dessa kvinnogestalter kunna bidra med in i vår egen tid? Med närläsning som huvudsaklig metod, och med etiska, feministiska och religionsfilosofiska perspektiv tecknar Anne Sörman porträtten av den bibliska Hagar, av den namnlösa kvinnan från Betlehem, Siseras mor, Rispa och ­Judit. Tillsammans skapar de en ny berättelse där undanskymda texter och scener träder fram som unika vittnesmål.
  300,00 kr
 55. Messias och hans folk : Matteusevangeliet
  Messias och hans folk : Matteusevangeliet
  Beskrivning
  Vem är Jesus, Messias? Vilka utgör hans folk? De två frågorna vill Matteus formulera och besvara i sitt evangelium. Han gör det genom en berättelse som visar hur allt som hade sagts genom profeterna gick i uppfyllelse genom Jesus han som är Davids son och Abrahams son, den nye Mose och Herrens tjänare, Messias och Guds son. Men berättelsen skildrar också hur den messianska familjen och folket växer och omdefinieras för att till sist kunna omfatta alla jordens folk. Med hjälp av kyrkans tolkningstradition vill denna kommentar bidra till reflektion över frågan som Matteusevangeliet utmanar oss att ställa idag: Vem är jag i förhållande till Jesus och hans folk?

  Tobias Hägerland är docent i Nya testamentets exegetik och lektor vid Göteborgs universitet. Han är författare till ett flertal artiklar och böcker, framför allt inriktade på frågor som berör evangelierna och den historiske Jesus. Tobias är lekman i den katolska kyrkan.

  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
 56. Mina bibliska storasystrar : glimtar från Gamla testamentet
  Mina bibliska storasystrar : glimtar från Gamla testamentet
  Beskrivning
  Om vi blir frustrerade när vi läser Gamla testamentet så ska vi alltid försöka påminna oss detta: det mesta som Gud gör tar fruktansvärt lång tid. När Gud skapar ett folk åt sig så arbetar Han med materialet sådant det är, inte sådant det borde vara. Gamla testamentet är ju innerst inne en kärlekshistoria om hur Herren söker sitt folk, vill ha dem nära, hur de kommer, hur de längtar och hur andra röster lockar dem bort. Och så söker Herren dem igen ... och igen ... och igen ... Men under den här tiden är folk som de är. De är inga helgon. De är inga självgoda moderna medelklassmänniskor. De tänker och handlar på det sätt som är naturligt för dem, i deras tid och kultur. Vi kan inte begära mer av dem. Vi kan inte förvänta oss, när vi möter dem, att de ska tänka som vi. Med detta sagt får vi konstatera: det finns oerhört många mötesplatser i Bibeln, mellan de människor som det berättas om och oss som läser.
  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 57. Mose och uttåget . saga eller historia
  Mose och uttåget . saga eller historia
  Beskrivning
  På ett ödmjukt och klarläggande sätt redogör Lars-Åke Nyberg för utombibliskt material som kan sättas i förbindelse med Israels barns vistelse i Egypten och uttåget därifrån. Han låter läsaren få tid att begrunda vad källmaterialet innehåller och är därför försiktig med snabba slutsatser. Det är ingen lätt uppgift att tränga in i och tolka detta material, eftersom det råder viss osäkerhet om bl.a. vilka hyksos-folket var och inte minst hur de egyptiska dynastierna ska tidsbestämmas.

  Nyberg manövrerar elegant mellan olika blindskär. Med klara belägg visar han t. ex. att Ramses II på 1200-talet f. Kr. inte kan vara uttågets farao, en tanke som gång på gång förs fram. En annan ofta framförd teori är att uttåget ur Egypten aldrig hänt i verkligheten och att det aldrig ägde rum någon erövring av Kanaan så som Bibeln beskriver det. Det är bara påhittat ”för att inspirera”, kan det heta. Nyberg visar hur ohållbar denna teori och liknande bibelkritiska teorier är.

  Det är tragiskt när t.o.m. kyrkoledare okritiskt sväljer bibelkritikens skepticism mot de bibliska händelsernas historicitet. Nyberg skriver med rätta: ”Om Uttåget är påhittat inspirationsmaterial – vad är det då som säger att inte hela Nya testamentet också bara är påhittat inspirationsmaterial?” Kan kristna bortse från bibelkritiken mot Gamla testamentet med orden: ”Vi har ju Nya testamentet kvar”, frågar Nyberg. Visar inte bokutgivning i vår tid att böcker blir bästsäljare som presenterar en annan Jesus än den som evangelierna berättar om?

  Nyberg avslutar sin bok med att konstatera att det utanför Bibeln finns stöd för • att ett semitiskt folk flyttade tillsammans med sina fårhjordar från Kanaan till Gosen i Egypten • att de under en tid hade en ledande ställning i Egypten • att det senare fanns ett stort antal semitiska slavar där • att många spädbarn dödades • att Egypten drabbades av plågor och att israeliterna drog ut ur Egypten under ledning av Mose • att Jeriko var en starkt befäst stad, att murarna föll och staden därefter låg öde i många hundra år.

  Det är väl använd tid att studera det material som Nyberg gör lättillgängligt i denna bok. Det Bibeln berättar är väl förankrat i historien

  • Köp 3 för 58,50 kr/st
  • Köp 10 för 55,25 kr/st
 58. Möte med Apostlagärningarna
  Möte med Apostlagärningarna
  Beskrivning
  I Apostlagärningarna möter vi mängder av förebilder. Petrus visar hur rädsla kan bytas mot mod och frimodighet. Filippos vågar följa Andens ledning och Tabita tar hand om de utsatta. Maria och Lydia är förebilder i generositet och gästfrihet. Paulus är den outtröttlige evangelisten, hans kompanjon Barnabas är medlaren och tröstaren. Och alla får de hjälp av Anden.

  Alla dessa och många fler visar också att tron inte är en privatsak. Att ta emot Jesus är att bli en del av den kristna gemenskapen och att dela kallelsen att sprida evangeliet.

  Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter. Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp.

  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 59. Möte med Johannes
  Möte med Johannes
  Beskrivning
  Linda Alexandersson tar oss med på en djupdykning in i Johannes­evangeliet. Hon visar hur Johannes lyfter fram kvinnor på ett särskilt sätt, hur underverken blir till tecken som ger ledtrådar om vem Jesus är och hur mycket vi kan hitta mellan raderna i bibeltexten när vi får veta mer om bakgrunden. På ett lättillgängligt sätt presenterar Linda Alexandersson vad en mångfald av teologer och bibelforskare säger om Johannesevangaliet, och knyter ihop detta med egna reflektioner om vad texten kan betyda för oss i dag.Till varje avnsitt finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter.Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp, och är ett bra underlag för bibelstudium och predikan.
  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 60. Möte med Lukas
  Möte med Lukas
  Beskrivning
  Möte med Lukas är upplagd på samma sätt som de tidigare två böckerna.
  Här visar Linda Alexandersson hur Lukasevangeliets författare lyfter fram hur Jesus konsekvent ställer sig på de fattigas sida, utmanar ledarskapet och gång på gång uppmanar till generositet, gästfrihet och gränsöverskridande gemenskap.
  Här finns också mycket bakgrundsfakta om hur samhället såg ut på Jesu tid, för att vi bättre ska förstå i vilken kontext Jesus verkade.
  Till varje avsnitt finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter. Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp, och är ett bra underlag för bibelstudium och predikan.
  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 61. Möte med Markus
  Möte med Markus
  Beskrivning
  Ofta möter vi bibeltexten genom enskilda verser eller kortare stycken, och reflekterar över vad texten vill säga. I Möte med Markus presenterar Linda Alexandersson Markusevangeliet som en helhet. Vad säger texten om Jesus och världen som den såg ut då? Vad säger den till oss som läser idag?Boken är djupt förankrad i vad modern bibelforskning lär oss om Markusevangeliet och presenterar tolkningsmodeller utifrån olika perspektiv. Samtidigt behåller Linda Alexandersson fokus på det som är hennes huvudsyfte: att lyfta fram vad bibeltexten kan betyda för den som vill följa Jesus här och nu.Markusevangeliet presenteras kapitel för kapitel, och till varje avsnitt i boken finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter.Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp, och är ett bra underlag för bibelstudium och predikan.
  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 62. Möte med Matteus
  Möte med Matteus
  Beskrivning
  I Möte med Matteus visar Linda Alexandersson hur Matteus genom sitt sätt att sortera och samla ihop berättelserna om Jesu liv vill uppmärksamma oss på viktiga teman och frågeställningar. Vem är Jesus? Vad kan Jesus göra och vad kan vi göra i hans namn? På vilket sätt är Guds rike annorlunda? Vad har Jesus gjort för oss och vad ber han oss att göra?

  På ett lättillgängligt sätt presenteras vad en mångfald av teologer och bibelforskare säger om Matteusevangaliet, och författaren knyter ihop detta med egna reflektioner om vad texten kan betyda för oss i dag.

  Till varje avnsitt finns reflektionsfrågor och fördjupningstexter. Boken fungerar både för enskild läsning och i grupp, och är ett bra underlag för bibelstudium och predikan.

  • Köp 3 för 238,50 kr/st
  • Köp 10 för 225,25 kr/st
 63. Möten som berör : en guide till Lukasevangeliet
  Möten som berör : en guide till Lukasevangeliet
  Beskrivning
  Många har redan sökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss, så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare ...-- Lukasevangeliet 1:1--2 Läkaren Lukas sätter sig grundligt in i allt innan han beslutar sig för att skriva ner det glada budskapet. Sedan börjar han med att berätta om hur den barnlöse och åldrande Sakarias får besök av en ängel. Hans evangelium blir ett pärlband av berättelser om hur Gud möter sina barn i alla livets situationer. "Låt de personliga mötesplatserna få tala in i din situation. Lev med. Du kan få vara på plats mitt i händelsernas centrum", skriver Britta Hermansson. Hennes Lukas-guide Möten som berör har sedan den kom ut första gången, i samband med att Bibel 2000 presenterades, använts i många olika sammanhang. Bland annat har den blivit fortsättningsmaterial efter Alpha-kurser i församlingar. Här är den i en efterfrågad nyutgåva! Sagt om boken: "Helt suverän bok att använda i till exempel uppföljningen till Alpha. Den ger en ny syn på vem Jesus är, och en personlig tro växer fram!" -- Katrin Bjuhr Britta Hermansson är pastor, föredragshållare, retreatledare och författare. Förutom Möten som berör har hon skrivit Yttre tryck och inre vila och Mogna vackert.
  150,00 kr
 64. När fikonträdet inte blomstrar mer
  När fikonträdet inte blomstrar mer
  Beskrivning
  Vill du bli av med en fördom? Grattis – då är detta boken för dig! Allt för många tänker att Gamla testamentet har höga trösklar och innehåller texter som antingen är svåra att förstå eller saknar relevans för oss. ”När fikonträdet inte blomstrar mer” slår hål på sådana fördomar. Med fast hand visar Ray Baker vilken spännande profet Habackuk var och hur aktuellt hans budskap är. Boken bjuder på en bra kombination akademisk kunskap och utmaning till personlig tillämpning som alla kan uppskatta. Stefan GustavssonGeneralsekreterare Svenska Evangeliska AlliansenRay Baker är teol. dr. och lärare vid CredoAkademin i Stockholm. Han har tidigare gett ut En brännande fråga: Nytt ljus på det yttersta mörkret (Svenska Evangeliska Alliansen, 2011) och Issuant Views of Hell in Anglo-American Theology (Åbo Akademis förlag, 2014). Bibeln idag vill medverka till att varje kristen lever i en växande, personlig relation till Gud genom bibel och bön, och att församlingen utrustas till att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till att lära känna och följa Kristus.
  • Köp 3 för 103,50 kr/st
  • Köp 10 för 97,75 kr/st
  • Köp 25 för 92,00 kr/st
 65. Nya testamentet i åtta versioner
  Nya testamentet i åtta versioner
  Beskrivning
  Nya testamentet med den grekiska grundtexten, två engelska översättningar och fem svenska översättningar.
  •1917 års kyrkobibel
  •David Hedegårds översättning
  •Bo Giertz översättning
  •Svenska Folkbibeln (2014)
  •Grekiska grundtexten (SBL 2010)
  •New Revised Standard Version (1989)
  •New International Version (2011)
  •Bibel 2000

  På varje uppslag presenteras de åtta texterna parallellt i åtta kolumner. Det ger god hjälp vid bibelstudium och predikoförberedelser

  595,00 kr
 66. Nyckeln till bibeln : att vara vän med Gud
  Nyckeln till bibeln : att vara vän med Gud
  Beskrivning
  Jag vill dela med mig av en upptäckt som jag tror kan vara till stor hjälp för alla som på allvar vill tränga in i bibelns värld. Utmaningen för mig har varit att i den snårskog av urgamla krönikor, poetiska böcker, brev, ögonvittnesskildringar och lagtexter hitta en röd tråd som binder ihop Gamla och Nya testamentet och som ger oss nycklar till vad bibeln faktiskt handlar om. Bibelns budskap som så ofta misstolkats och förvrängts är betydligt bättre än de flesta insett. Det gäller att hitta nycklarna till skatten, öppna kistlocket och låta sig bländas av dess innehåll. Nyckeln som öppnar skattkistan är förståelsen av förbundets betydelse i bibeln. Utifrån denna insikt kan vi få ljus över de svåraste frågorna och inser att bibelns Gud alltid handlar med oss utifrån sitt förbund.

  Vad skulle kunna vara omöjligt för den som står i förbund med Gud? Vill du följa med på spännande upptäcktsfärd?

  • Köp 3 för 135,00 kr/st
  • Köp 10 för 127,50 kr/st
 67. Och Gud skapade människan : noveller inspirerade av bibelns berättelser
  Och Gud skapade människan : noveller inspirerade av bibelns berättelser
  Beskrivning
  Genom historien har Bibelns berättelser fascinerat, inspirerat och utmanat människor. De är ofta korthugget berättade, och de bjuder läsaren att själv kliva in i berättelsen för att tolka och fylla ut mellanrummen.

  Här har tolv författare gått i närkamp med berättelser och personer i Bibeln för att sedan i varsin en novell tolka och utveckla vad de läst. Frågorna om skuld, försoning, svek, ansva

  • Köp 3 för 45,00 kr/st
  • Köp 10 för 42,50 kr/st
 68. Ofromma bibeltolkningar
  Ofromma bibeltolkningar
  Beskrivning
  Sex välkända bibeltexter presenteras som de tidlösa, starka berättelser de är bortom de traditionella tolkningarna. Simson och Delila, Abraham och Isak, Lots hustru och andra gestalter ur Gamla testamentet möter läsaren i ny skepnad genom Lina Sjöbergs nyöversättningar och kommentarer.
  • Köp 3 för 211,50 kr/st
  • Köp 10 för 199,75 kr/st
 69. One2One Att läsa Bibeln tillsammans
  One2One Att läsa Bibeln tillsammans
  Beskrivning
  Den här boken förklarar enkla men viktiga principer och erbjuder väldigt många praktiska råd som fungerar både om du vill studera Bibeln tillsammans med en vän, familjemedlem, församlingsmedlem eller sökare. Daniel S Missionsledare för OM i Sverige Denna resurs inspirerar och vägleder kristna att låta Bibeln göra det den är till för, att leda människor till Gud! Enkelheten i dessa metoder påminner oss om att Guds ord inte bara kan läsas, utan även förstås av alla. Vi är så tacksamma att denna bok nu finns på svenska och delar David Helms längtan att se fler kristna läsa Bibeln tillsammans." Ben & Emelie Clark Församlingsplanterare i Göteborg

  Vi själva har under många år använt detta material när vi har jobbat med människor och det har varit till stor glädje. Vi har till och med fått se människor komma till tro genom att läsa Bibeln två och två. Christian & Lotta Strajnic Församlingsplanterare i Emmauskyrkan Åkersberga.

  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
 70. Öppna Bibeln : upptäck ditt liv i den stora berättelsen
  Öppna Bibeln : upptäck ditt liv i den stora berättelsen
  Beskrivning
  Bibeln innehåller många berättelser, men bakom dem anar vi den Stora berättelsen. Den om hur människan mognar och utvecklas, lär sig att tänka själv och agera moraliskt. Den om hur Gud förändras i relationen med människan. Den Stora berättelsen handlar om människor som är ömsom heliga och ömsom hopplösa men som oavsett söker och finner Gud. Öppna Bibeln vill hjälpa dig att se de gamla bibeltexterna inte i första hand som historiska dokument utan som berättelser som också handlar om ditt liv idag. Kanske misslyckas du som David och Petrus? Finner du en inre styrka som Rut och Maria Magdalena? I de frågor som avslutar varje avsnitt inbjuds du att upptäcka ditt liv i texternas berättelser. Då blir texterna relevanta.

  Boken introducerar det judiska tänkandet för en kristen läsare. Rabbinerna har genom seklerna betonat att Gud vill att människa ska tänka själv och våga ifrågasätta allt, även Gud. I ljuset av det judiska tänkandet får också Jesus sätt att agera och tala ny innebörd.

  Öppna Bibeln riktar sig till den som läst Bibeln mycket eller lite. Boken avslutas med handledningsfrågor så att den också kan användas i studiecirklar.

  • Köp 3 för 276,25 kr/st
 71. Ordet är dig mycket nära : Tolkningar av Gamla testamentet
  Ordet är dig mycket nära : Tolkningar av Gamla testamentet
  Beskrivning
  Vad sysslar de med, de gammaltestamentliga exegeterna i Sverige? Undervisar förstås, men vad mer? Vad forskar de om? i den här boken får du en del svar på den frågan. Den började som en konferensdag till LarsOlov Erikssons ära, när han efter en lång tjänstgöring slutade som lektor i gamla testamentets exegetik vid Johannelunds teologiska högskola. Därför finns också några internationella forskarbidrag med, men de flesta är svenska. De som har huvudansvar för gamla testamentet vid universitet och högskolor i Sverige fick en fråga om de vill bidra och de flesta svarade ja. Därför presenteras här svensk bibelforskning i dag, begränsat till gamla testamentet. Flera bidrag känner vi igen som traditionella forskningsämnen inom gamla testamentet, analyser av enskilda texter och fördjupningar i enskilda ämnen. Men det finns också mycket nytt. Nya metodiska grepp, hermeneutiska diskussioner, berättelseanalyser, receptionshis­ toriska framställningar, kulturrelaterade undersökningar m.m. till och med en presentation av kung David i filmens värld och läsningar av Tomas Tranströmers dikter. Resultaten visar på en mycket stor mångfald. Den som vill veta mera om gammaltestamentlig forskning i dag har här en guldgruva. Nya insikter, nya metoder, nya former av exegetik i dag i Sverige.
  • Köp 3 för 292,50 kr/st
  • Köp 10 för 276,25 kr/st
 72. Ordets tillblivelse : Lukasevangeliet
  Ordets tillblivelse : Lukasevangeliet
  Beskrivning
  Lukas läsare hade börjat tvivla på den kristna förkunnelsens tillförlitlighet. Kanske på grund av Jerusalems förstörelse och att Jesus ännu inte kommit tillbaka - men framför allt på grund av en växande motsättning mellan judar och kristna. Lukas rycker därför ut till ordets försvar. Genom en välgrundad och välordnad berättelse om Jesus liv från början till slut försöker han visa hur den kristna förkunnelsen om Jesus som alla folks frälsare - ordet - blev till.

  Till ordets försvar är den elfte boken i Libris kommentarserie Nya testamentets budskap, NTB, som riktar sig till bibelläsare som vill söka bibelordets budskap då som nu. Böckerna har två huvudavdelningar: den första fokuserar på bibeltextens teologi och budskap till sin egen tid och den andra tar fasta på reflektion, relevans och tillämpning.

  Lennart Thörn har varit verksam som pastor, lärare i Nya testamentets exegetik på Örebro Missionsskola och som universitetsadjunkt i Nya testamentet vid Göteborgs universitet med en speciell inriktning på Lukasevangeliet. Nu är han pensionär och visitator för den Ekumeniska kommuniteten, Bjärka-Säby.

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 73. Paulus mot väggen
  Paulus mot väggen
  Beskrivning
  Den här boken tar sitt avstamp i några av de vanligaste frågor angående Paulus person, brev och teologi som jag genom åren har stött på i min undervisning på teologiska seminarier, högskolor, institutioner och bibelskolor och i olika församlingssammanhang. Boken ställer arton frågor och försöker ge arton svar. Jag betonar att det är försök till svar därför att det är naturligtvis inte möjligt att göra Paulus helt rättvisa men det här är mina försök till svar. Min avsikt är både att vilja spegla något av hur Paulusforskningen ser ut i dag och att försöka ta ställning, sätta ner foten och skriva ut mig själv. (Mikael Tellbe i bokens förord.)

  Några av de arton frågor som Paulus mot väggen tar upp och försöker besvara: Vem var Paulus egentligen? Vad hände på vägen till Damaskus? Tänkte Paulus verkligen starta en ny världsreligion? Vad var det för fel med judendomen? Trodde Paulus verkligen att Jesus är Gud? Trodde Paulus på en Gud vars vrede måste stillas med offer? Vad hade Paulus emot kvinnor? Var Paulus sexualfientlig? Varför kan Paulus låta så kaxig, kärv och kärlekslös? Hur kom det sig att Paulus fick ett så stort inflytande?

  Mikael Tellbe är docent i Nya testamentet och lektor vid Örebro Teologiska Högskola/Akademi för ledarskap och teologi (ALT). Han är huvudredaktör för kommentarserien Nya testamentets budskap (NTB) och författare till ett flertal böcker på Libris förlag, bland annat Lammet och odjuret: en guide till Uppenbarelseboken, Med framtiden i ryggen: en guide till Paulus brev och budskap, Tillbaka till framtiden: vad vi påstår, tror och vet om tidens slut och Vad menar vid med att Bibeln är Guds ord?

  • Köp 3 för 256,50 kr/st
  • Köp 10 för 242,25 kr/st
 74. Poeterna : en guide till Gamla testamentets poetiska böcker
  Poeterna : en guide till Gamla testamentets poetiska böcker
  Beskrivning
  Poeterna är den andra boken i Libris guideserie till Gamla testamentet. Serien är skriven av ett välmeriterat författarteam, bestående av svenska bibelforskare som även är verksamma som lärare vid teologiska högskolor. Poeterna är en guide för den som vill läsa och förstå Gamla testamentets poetiska böcker: Jobs bok Psaltaren Ordspråksboken Predikaren Klagovisorna Höga Visan Boken ger en fyllig presentation av hebreisk poesi och vishetslitteratur, av böckernas tillkomst och bruk. Läsaren får också exempel på hur denna litteratur påverkat vår kultur
  • Köp 3 för 256,50 kr/st
  • Köp 10 för 242,25 kr/st
 75. Praktisk kristendom
  Praktisk kristendom
  Beskrivning
  I denna bok utmanas vi till ett aktivt liv med tron som säker bas. Jakobs brev i Nya Testamentet är ett brev med tydlighet och samtidigt mycket värme. Det är ett brev med ett vackert språk fyllt av klara direktiv. Kristen tro ska levas, tron dör utan att få komma fram genom gärningar. Jakob uppmanar inte till att skapa sin egen rättfärdighet eller en självpåtagen religion. Men han vill att kristen tro ska vara praktisk och vardagligt angelägen.
  • Köp 3 för 130,50 kr/st
  • Köp 10 för 123,25 kr/st
 76. Profeten Sakarja och hans bok
  Profeten Sakarja och hans bok
  Beskrivning
  Idag sägs allt oftare inom den akademiska världen och liberala kyrkosamfund att Gamla testamentet inte får läsas i ljuset av Nya testamentet. Det anses förtryckande mot judiska trosutövare att se Jesus som uppfyllelsen av gamla förbundets löften. Seth Erlandsson tillhör inte dem som slagit in på en sådan antikristlig väg. På ett uppfriskande, övertygande och trosstärkande sätt visar han hur Jesus Kristus är kärnan och stjärnan i Gamla testamentet och inte minst i profeten Sakarjas bok.

  Erlandsson har genom sin mångåriga forskning och pedagogiska förmåga de rätta förutsättningarna att vägleda läsaren genom Sakarjabokens fjorton kapitel. Det kan behövas eftersom profetens syner inte alltid är lättolkade. Vem är mannen bland myrtenträden? Och vad vill synen med kvinnan i tunnan säga? Dessa frågor och många andra blir besvarade i denna kommentar.

  • Köp 3 för 175,50 kr/st
  • Köp 10 för 165,75 kr/st
 77. Profeterna
  Profeterna
  Beskrivning
  Denna guide till Gamla testamentets profetiska böcker är en utmärkt studiebok för alla som vill veta mer om den tid då profeterna levde, om de enskilda böckernas tillkomst, uppbyggnad och grundtankar. Profeterna i det gamla Israel hade en viktig roll. Deras förkunnelse fokuserade framför allt på det etiska perspektivet i hart när alla livets situationer. Det är första boken i en serie om tre guider till Gamla testamentet
  • Köp 3 för 265,50 kr/st
  • Köp 10 för 250,75 kr/st
 78. Read it! Plus
  Read it! Plus
  Beskrivning
  En hjälp att kunna lösa igenom hela nya testamentet.
  95,00 kr
 79. Resan går vidare
  Resan går vidare
  Beskrivning
  BORDSSAMTAL FÖR FAMILJER Dagliga bibelstunder för familjer, anpassade för åldersgruppen fyra till tolv år. Bordssamtalen tar ungefär tio minuter, kanske vid frukosten eller kvällsmaten. Välj det som passar er familj bäst. Bordssamtalen är kopplade till bibelläsningsmaterialet för barn Utforska Bibeln (UB). Bibelavsnitten är desamma för både bordssamtalen och UB – så att man kan använda dem tillsammans eller var för sig. Gör det som passar er bäst.
  • Köp 3 för 85,50 kr/st
  • Köp 10 för 80,75 kr/st
 80. Så räddar gud världen : Romarbrevet
  Så räddar gud världen : Romarbrevet
  • Köp 3 för 229,50 kr/st
  • Köp 10 för 216,75 kr/st
 81. Så som det var av begynnelsen
  Så som det var av begynnelsen
  Beskrivning
  en vandring genom Urhistorien. 1 moseboken 1-11 av Bengt Pleijel
  85,00 kr
 82. Salomos höga visa . en framställning
  Salomos höga visa . en framställning
  Beskrivning
  Detta är en bok som skall läsas med hjärtat av en djupt förälskad själ. Den är ett försök att beskriva det obeskrivbara: själens förening med Gud, det andliga äktenskapet och vägen dit. Höga visans bildspråk är utgångspunk- ten, där kärleken mellan Brudgummen och bruden i målas djärva färger. Skomakaren Hjalmar Ekström, (18851962) var en av 1900-talets mest betydande andliga ledare och mystiker. Förutom några få artiklar om det inre livet skrev han den här utläggningen av Salomos Höga Visa.
  130,00 kr
 83. Simsons kamp
  Simsons kamp
  Beskrivning
  Lärdomar från berättelsen om Simson och Delila. Stanley Sjöberg

  • Köp 3 för 112,50 kr/st
  • Köp 10 för 106,25 kr/st
  • Köp 25 för 100,00 kr/st
 84. Smaka på Guds ord : bibelmeditationer till kyrkoåret
  Smaka på Guds ord : bibelmeditationer till kyrkoåret
  Beskrivning
  Vi kan höra och läsa en bibeltext många gånger utan att den når längre än till intellektet. För att komma på djupet i bibelordet behöver vi också möta det med våra känslor, vår fantasi och våra erfarenheter.

  Smaka på Guds ord innehåller bibelmeditationer i ignatiansk anda som vill hjälpa till med just detta. Det finns en meditation för varje dag i kyrkoåret, och den utgår från någon av dagens bibeltexter. Läsaren guidas genom texten och får reflektera över frågor för att lära känna Gud ännu djupare.

  28 personer från hela landet och från olika sammanhang bidrar med texter i boken.

  »Författarna till denna bok är del av en vitaliserande och hoppfull rörelse i svensk kristenhet, där en förnyad kärlek till Bibeln, i synnerhet evangelierna, är den förenande kraften«, skriver Peter Halldorf i sitt förord.

  245,00 kr
 85. Söndagarna
  Söndagarna
  Beskrivning
  Kyrkoåret är en uråldrig väg att följa genom det dagliga livet och Bibelns texter, genom nuet och evigheten. Söndagarna fungerar som viloplatser och riktmärken, även för nutidsmänniskan i hennes konkreta tillvaro. Under söndagarna knyts och återknyts banden mellan Gud och människa. Förbindelser uppstår mellan oss som lever här och nu, de människor som fanns före oss och de som skall komma.

  Boken Söndagarna är ett försök att i samtiden upptäcka och tolka söndagarnas tecken och spår, deras utmaningar och tröst. Boken gör inte anspråk på att undervisa någon, däremot vill texterna upptäcka Något

  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 86. Spåren i djupet : om det gudomliga ordets makt
  Spåren i djupet : om det gudomliga ordets makt
  Beskrivning
  Med närhet i känslan och klarhet i tanken ledsagar ossAnders Piltz i boken Spåren i djupet genom kristenhetensmest lästa bönbok, Psaltaren. Här blir mötet mellanmänniska och Gud personligt. Här visar sig bönens kraft,här avslöjar sig det gudomliga ordets makt.Anders Piltz är katolsk präst och professor emeritus i latinvid Lunds universitet. Han har genom sin medverkani både i radions P1 och SVT:s söndagsgudstjänster fått enstor åhörarskara. Genom denna bok och ett flertal andra,framstår Anders Piltz som en av våra främsta förkunnareav det gudomliga ordet.
  • Köp 3 för 225,00 kr/st
  • Köp 10 för 212,50 kr/st
 87. Steg för steg genom Gamla testamentet
  Steg för steg genom Gamla testamentet
  Beskrivning
  • Visste du att Salomos tempel med lätthet hade fått plats i en ishockeyrink? Eller att det på Gamla testamentets tid ansågs fint att inte vara solbränd? Eller att Bibeln aldrig talar om hjärnan men desto mer om hjärtat? Eller att Goliat borde vara med i Guinness rekordbok?
  • Det och mycket annat berättar Steg för steg genom Gamla testamentet, en annorlunda presentation av Bibelns första 39 böcker. • Här ges stimulerande hjälp att upptäcka mer av den bibliska historien och hitta nya samband mellan personer och berättelser. Här finns bilder, kartor, diagram, tabeller, personporträtt och tidslinjer. Och dessutom översikter av centrala tankar i de olika böckerna i GT. Här hittar du fakta, åsikter och djupdykningar i ett spännande och visuellt samspel mellan ord och bild som passar såväl vana som ovana bibelläsare. • Jonas Dagson är journalist och arbetar med nyhetsgrafik. Han har under många år arbetat med Vandra genom Bibeln i Sverige.

  Vilken härlig bok! Den punkterar – grundligt och med humor – myten om Bibeln som en ogenomtränglig och motsträvig bok. Jonas Dagson ger oss en helhetsbild över Gamla testamentet och drar oss som läsare med in i de bibliska texterna. Det är välgjort, spännande och utmanande!
  Stefan Gustavsson Generalsekreterare, Svenska Evangeliska Alliansen

  Jonas Dagsons bok förser läsaren med en god översikt över, men också en mängd intressanta detaljer om, den Bibel som Jesus själv läste. Den är en guldgruva som man kan bli sittande med i timmar!
  Olof Edsinger, teolog och författare

  275,00 kr
View as Tabell Lista

Artiklar 101-200 av 227

Page
per sida
Fallande ordning

Måndag 10-19

Tisdag- Fredag 10-17


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå