View as Tabell Lista

Artiklar 61-71 av 71

Page
per sida
Fallande ordning
 1. Texter om Kosmos
  Texter om Kosmos
  Beskrivning
  Vilken är din relation till Kosmos? Kanske tror du inte att du har någon sådan relation. Det var också vad många av författarna till antologin Texter om kosmos först svarade. Men det blev en eftertänksam och samtidigt utblickande bok. Här skildras tro och vetande, inre och yttre resor samt, inte minst, våra gränser mot universum. Vi får ta del av skilda perspektiv från en rad forskare, författare och en f.d. ärkebiskop
  125,00 kr
 2. Tro i psykoterapi
  Tro i psykoterapi
  Beskrivning
  Vad händer när man går i psykoterapi? Blir man en annan människa, mera hel än förut eller kan man analyseras sönder? Och vad händer med livssynen? Frågorna är viktiga. Hur förhåller sig tro till psykoterapi? Vågar jag gå i terapi om jag är troende? Riskerar jag inte att tron analyseras sönder? Kan terapi leda till tro? I femton personliga brev samtalar de båda psykoterapeuterna och själavårdarna Göran Bergstrand och Carl-Erik Brattemo om trons roll i psykoterapin. Tål terapeuten att möta de religiösa frågorna och har terapin respekt för de heliga rum där tron ger personligheten helhet? Brevväxlingen blir stundom mycket personlig och speglar den inre brottningen för att bli och vara sann både som psykoterapeut och präst
  75,00 kr
 3. Utbrändhet - den nya folksjukdomen : orsaker, förebyggande åtgärder, behandling
  Utbrändhet - den nya folksjukdomen : orsaker, förebyggande åtgärder, behandling
  Beskrivning
  Utbrändhet och stressrelaterad sjuklighet har på kort tid vuxit till en folksjukdom. Förutom det mänskliga lidande stressjukdomarna medför, är deras konsekvenser förödande för företagen och samhällsekonomin.
  Det har hittills rått brist på handfasta åtgärdsprogram och verktyg för att vända den negativa utvecklingen. Martin Krauklis och Ola Schenströms bok utgör ett sådant verktyg. Den unika kombinationen av deras respektive kunskapsområde som präst och läkare har resulterat i en fördjupad analys och en tidigare aldrig skådad bredd när det gäller att förstå och åtgärda dessa problem.
  Utbrändhet, den nya folksjukdomen är en fakta- och studiebok. Den ger en heltäckande bild av sjukdomens orsaker och behandling, och av förebyggande åtgärder på individ-, arbetsplats-, kommunal och nationell nivå.Boken, som riktar sig till såväl enskilda läsare som studiegrupper, avslutas med en studiehandledning.
  100,00 kr
 4. Utmed din gränslinje
  Utmed din gränslinje
  Beskrivning
  Vad får en kvinna att finna sig i åratal av fysisk och psykisk misshandel?
  Det är grundproblematiken i Kerstin Vibergs bok Utmed din gränslinje -- En misshandlad kvinnas röst.
  Kerstin Viberg berättar återhållet men känslostarkt om det hot och den terror som hon utsattes för av en man hon levde med och fick barn tillsammans med. En hopplös men stark längtan efter att någon gång få mötas på en gemensam väg fick henne att stanna i över 20 år.
  Kerstin Vibergs bok är inte i första hand en anklagelsebok. Den är en brottning med frågan varför hon utsatte sig själv för år av förnedring och terror. Ett försök att förstå. "Vem är du som fått mig att gå utmed Din gränslinje?"
  Kicki Scheller, för Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, ROKS; har skrivit bokens efterord.
  50,00 kr
 5. Utvecklande förtrolighet : Tankar om kontaktmannaskap
  Utvecklande förtrolighet : Tankar om kontaktmannaskap
  Beskrivning

  Inom dagens psykiatriska vård har ofta varje patient både i sluten och i öppen vård en särskild kontaktman. Kontaktmannen är den som tillbringar mest tid med patienten, vilket gör en nära relation möjlig. Boken tecknar bakgrund och förändring från den gamla skötarrollen, beskriver psykologiska sammanhang och visar på kontaktmannaskapets många möjligheter till en utvecklande förtrolighet.

  100,00 kr
 6. Valfrihetens tyranni : En bok om konsten att välja
  Valfrihetens tyranni : En bok om konsten att välja
  Beskrivning
  Aldrig har valfriheten varit så stor som nu. Vi förväntas välja det mesta i våra liv, från jeansmärke till ev. organdonation. Denna totala valfrihet borde göra livet bättre och lättare, men sanningen är att den ofta blir en börda som gör oss mer förvirrade, otillfredsställda och t.o.m. mer deprimerade än tidigare. Men det finns en väg ut... Barry Schwartz bok inspirerar till att se på våra livsval med nya ögon och innehåller även ett praktiskt kapitel med elva steg till en förenklad och mer harmonisk tillvaro.
  75,00 kr
 7. Var Dags Etik
  Var Dags Etik
  Beskrivning
  Boken vill visa att etik inte är något filosofiskt och högtravande diskussionsämne förbehållet proffstyckare och experter.
  50,00 kr
 8. Vara anhörig : Bok för anhöriga till psykiskt sjuka
  Vara anhörig : Bok för anhöriga till psykiskt sjuka
  Beskrivning

  Hur är det att vara anhörig till en psykiskt sjuk människa? Var finner jag hjälp och stöd?
  Det finns oändliga mängder kunskap, också hos behandlare och ansvariga myndigheter, om hur viktigt det är att lyssna till de anhöriga. Gång på gång betonas vikten av ett gott samarbete mellan psykiatrin och de sjukas sociala nätverk. Ändå fungerar detta samarbete sällan bra i praktiken.
  I Vara anhörig beskriver Åsa Moberg, författare till den mycket uppmärksammade Adams bok, med utgångspunkt i enskilda fallbeskrivningar och lokala vårdformer, olika förhållningssätt för patienter, anhöriga och närstående. Här finns också berättelser om nytänkande och fungerande vårdformer.
  Depression är den vanligaste psykiska sjukdomen i Sverige.Det är en sjukdom som i hög grad påverkar alla närstående. Förändringar i vården är nödvändiga och för det behövs gemensamma mål. Ändå glöms de anhöriga ofta bort.
  Idag tycks de psykiatriska diagnosernas antal tillväxa i ungefär samma takt som mängden människor med psykiska lidanden. Sker allt detta diagnosticerande på bekostnad av det stöd, som behövs för att människor med psykiska funktionshinder och deras anhöriga ska klara vardagen? Det tror Åsa Moberg.
  1900-talet var det århundrade när de sjukas, "brukarnas", röster började höras. 2000-talet måste bli den tid när de anhöriga äntligen tas på allvar, skriver Åsa Moberg i Vara anhörig.


  100,00 kr
 9. Viktcoach för män
  Viktcoach för män
  Beskrivning
  Ulrika Davidsson har med personliga tränaren Malin Schulz coachat fem män under åtta veckor. Männen har olika livssituation men ett gemensamt mål - att gå ner i vikt och bli mer hälsosamma. De berättar om sina erfarenheter i personliga intervjuer. Bokens inspirerande recept är anpassade för män. Härliga frukostar, uppiggande mellanmål, stadiga luncher och middagar och en och annan dessert ger en bra start för att komma igång med viktminskningen. Ulrika Davidsson är kostrådgivare och välkänd genom sina många tidigare böcker om hälsosam mat. Hon har lång erfarenhet av att coacha och inspirera människor att gå ner i vikt.
  125,00 kr
 10. Viljan till mening
  Viljan till mening
  Beskrivning
  Detta är en bok om grunderna i och tillämpningen av logoterapin, den speciella teknik som utarbetats av den österrikiske läkaren Viktor E Frankl, en av världens ledande auktoriteter när det gäller behandlingen av existentiell ångest.

  Fackgranskare Eberhard Nyman. Översättning Claës Gripenberg.

  100,00 kr
 11. Vrede Hur hanterar vi den?
  Vrede Hur hanterar vi den?
  Beskrivning
  Vrede är en mycket stark känsla. Den kan bli en kraft som driver oss att uppnå det till synes omöjliga eller en stötesten som gör att vi fastnar i en livsstil präglad av oförsonlighet, bitterhet, trasiga relationer och våld.

  Den här boken kan bli till hjälp när man försöker förstå sina känslor. Bibliskt förankrad undervisning ger nycklar till hur man kan skilja mellan rättfärdig och orättfärdig vrede, identifiera grundorsakerna till den vrede man känner, hur man kan hantera uppdämd vrede från tidigare händelser i livet och hur man kan bemöta den i framtiden. Boken ger också en mängd kunskap till dem inom själavården som försöker hjälpa människor med problem som har med vrede att göra

  75,00 kr
View as Tabell Lista

Artiklar 61-71 av 71

Page
per sida
Fallande ordning

 

 

Måndag - Fredag 9.30-17.30
Lördag 10-14

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå